سست کردن ارزش های سکولار توسط مذهبیون هندو، و جنایات توجیه شده
  •  

14 مهر 1399
Author :  

 14 سپتامبر 2020 دخترک 19 ساله ایی از یک خانواده متعلق به طبقه نجس ها، یا همان دالیت ها [1] در سیستم طبقاتی هندو [2] ، اهل بخش هترس [3] در ایالت اتارپرادش هند، جهت انجام کارها کشاورزی و دامداری، به مزرعه مراجعه می کند، که متاسفانه مورد تعدی، تجاوز و ضرب و جرح چهار جوان از طبقات بالای [4] جامعه هندویی روستای خود قرار می گیرد، که بعد از نجات توسط مادرش از دست این جنایتکاران، دو هفته با جراحات و ضایعات ایجاد شده در بدنش دست و پنجه نرم می کند، و نهایتا نیز در بیمارستانی در شهر دهلی جان می سپارد.

تا این جا ممکن است چنین حوادثی برای هر جامعه ایی رخ دهد و... اما مطلب وقتی بغرنج می شود که  سیستم حاکمیت دولت ایالتی اتارپرادش (محل وقوع جرم) که اکنون در دست یک روحانی مذهبی [5] هندو وابسته به حزب افراط گرای هندو BJP قرار دارد، حتی در ده روز اولیه وقوع این جنایت، تمام دادخواهی های این خانواده مظلوم را نادیده گرفته، و حتی از دستگیری جنایتکاران نیز خودداری می کند، و با مرگ این قربانیِ نیز، پلیس ایالتی جسد او را به زور تحت اختیار خود گرفته، و بدون اجازه خانواده اش، و بدون انجام تشریفات دفن و کفن در فرهنگ هندو، در ساعت 2 و 40 دقیقه پس از نیمه شب، این سند جنایت را سوزانده، [6] و اکنون روندی را از کتمان تجاوز و قتل، در محاکم قضایی و پلیس شروع کرده اند.

به دنبال درز خبر این جنایت به جامعه رسانه های مجازی و سپس مطبوعات، رکن چهارم دمکراسی هند یعنی رسانه های مجازی،  مطبوعات و رادیو تلویزیون ها، دست به کار شده و به کمک این خانواده مظلوم شتافتند، و با نشر این خبر و تمرکز بر آن، موجی از همراهی و در نتیجه برملا شدن روند به وجود آمده ایجاد، و تجمع های اعتراضی بزرگی در دهلی و دیگر نقاط کشور در حمایت از آنها، برپا گردید، و دولت ایالتی نیز که با مسدود کردن راه های منطقه هترس از دسترسی و رسیدگی رهبران احزاب و نهاد های مدنی، به دادخواهی این خانواده جلوگیری کرده بود، مجبور شدند، راه را برای دیدار آنان با خانواده مقتول باز نمایند، و بدین صورت این پرونده از سرنوشت هزاران پرونده از این دست که در سایه تسلط طبقات بالای هندو در ارکان سیاست و قضاوت هند، گم می شد، رهایی یافت و حداقل تاکنون صدای مظلومیت آنان در کشور شنیده شده، و فریاد دادخواهی آنان با جسد آن مظلوم، سوزانده و دفن نگردید.

تبعات ناشی از تسلط حزب حاکم ملی گرای مذهبی هندویی BJP در هند وجدان های بشری و سازمان های حقوق بشری را به لرزه در آورده است. بیش از هفتاد سال پیش هنگامی که نهضت و انقلاب مردمی و غیر خشونت آمیز مردم مبارز هند به رهبری مهاتما گاندی، جواهر لعل نهرو و... به پیروزی رسید، و نظام اداره این کشور بر پایه مردم سالاری (دمکراسی) و تکثرگرایی (پلورالیسم)، جدایی ارکان حاکمیت از مذهب (یعنی سکولاریسم) تعریف، و در مفاد قانون اساسی مترقی این بزرگترین دمکراسی جهان، و قوانین حاکم بر این مردم آزاد شده از استعمار بریتانیا گنجانده شد، شاید بنیانگذاران این بنای مترقی هرگز فکر نمی کردند روزگاری نه چندان دور عده ایی مدار مردم سالاری این کشور را به سوی ناسیونالیسم مذهبی و فرهنگی و قومی منحرف کرده، و با کنار گذاشتن مبناهایی ارزشی و پایه، همچون سکولاریسم و تکثرگرایی، به سوی حاکمیت فرهنگی و مذهبی هندوهای افراطی پیش روند.

اما واقعیت های تلخ حاکمیت هندوهای افراطی زمانی چهره نشان داد که معتقدان بر ادامه فرهنگ و سیستم طبقاتی ظالمانه باستانی، ناشی از تسلط فرهنگ و مذهب هندوها که در طول هزاره های تاریخی، اولویت و آقایی مذهبی هندوها در کل، و بر دیگر خرده فرهنگ ها (خروج از سکولاریسم) و اقلیت ها را تصریح می کرد، و در بعد طبقات داخلی جامعه هندو نیز، آقایی طبقات بالای جامعه از جمله روحانیون و برهمنان و... را بر دیگران به رسمیت شناخته و به صورت دوفاکتو این روند را در طبقات باستانی آن احیا، و چهره خشن و جنایت بار خود را دوباره نشان می داد.

هندوها که طبق یک اعتقاد باستانی، طبقات مختلف جامعه خود را به ترتیب اولویت هر طبقه در مدارج اهمیت، در خلقت نیز متفاوت دیده، و معتقدند که هر طبقه در زمان آفرینش از قسمت های متفاوت بدن خداوند، آفریده شده و در فرمانبرداری و سلطه طبقات، این جدایی در آفرینش، سرنوشتی محتوم را برای هر طبقه در جامعه رقم می زند، و حرکت در این طبقات اجتماعی نیز محال است، تا اینکه مرگ اتفاق افتاده و بعد از آن رهایی، شاید در زندگی بعدی میسر شود...، اکنون دوباره در آن کلاف در می غلتند.

به غیر از ظلم مترتب، ناشی از این طبقه بندی اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی، که بین طبقات مختلف به وجود می آید، این ظلم تئوریزه شده، قانونی و شرعی و محتوم نیز تشخیص داده می شود، و بدین ترتیب عده ایی حتی در خلقت برده طبقات دیگر می شوند، و تا موقع مرگ در این ظلم طبقاتی برقرار خواهد بود. طبق این دیدگاه عده زیادی از جامعه هند، که مشهور به دالیت ها هستند، حتی از طبقات جامعه فرهنگی و نژادی هندو نیز خارجند، و ارزش های انسانی نیز برای آنان قایل نشده، و آنها را جامعه نجس ها ملحق، که بی ارزش ترین انسان های جامعه خود می باشند.

آنان که در زمان خلقت، از هیچ کجای بدن خداوند سرچشمه خلقت نگرفته اند، [7] ظلم مضاعفی را در جامعه طبقاتی و مذهبی هندو متحمل می شوند که آنها را حتی از حق ورود به معابد و عبادت در آن هم محروم و به لحاظ ارزش انسانی در ردیف حیوانات و بلکه پایین تر قرار می گیرند، از این رو در جامعه مذهبی هندو، ظلم و تعدی به آنها تئوریزه و توجیه شده است.

انقلاب اجتماعی گاندی کبیر نیز که ریشه این تفکر را سوزاند، و افکار مترقی سکولار، دمکرات، پلورال خود را در قالب اصول برابری انسان ها، آزادی، و حق تعیین سرنوشت، در قانون اساسی هند جای داد، نیز با روی کار آمدن هندوهای افراطی به رهبری حزب BJP می رود تا انحرافی بزرگ را تجربه کرده، و ارکان این قانون مترقی سست شده، و بازگشتی به دوره پیش از انقلاب و آزادی ملت هند، داشته و ارزش های منحط مذهبی و طبقاتی را که ریشه در نابرابری های نژادی، فرهنگی، مذهبی و حتی خلقت انسان دارد را، بر این جامعه مظلوم حاکم نماید.

در چنین جامعه ایی دادخواهی مظلومان، به نفع حاکمیت طبقات بالا از جمله روحانیون و... نادیده گرفته شده، به محاق رفته، و در قالب فرهنگی و مذهبی، این ظلم و جنایات مترتب، مصونیت متجاوزین و خلاف کاران وابسته به طبقه خودی ها، تئوریزه و مباح می گردد، دیگر قتل و جنایت و شکنجه و اعمال نفوذ برای رد اثر جنایات خودی ها عادی شده و...انحراف پشت انحراف دامن آنان را گرفته، جامعه انقلاب کرده و آزاد شده هند را تهدید به نابودی و بازگشت به دوران شر می کند.

Click to enlarge image Hathras.PNG

قطع کردن فریاد مظلومیت و عدالت خواهی مردم و قربانیان با استفاده از ابزارهای حاکمیتی و قانونی

[1] - بخش قابل توجهی از مردم هند که در طبقات اجتماعی جامعه هندو قرار نگرفته و خارج از طبقه یا Avarn تلقی شده و از حقوق اجتماعی و احترام برخوردار نبوده و به جامعه نجس ها (Untouchable) معرف هستند.

[2] - به طور کلی جامعه مذهبی نژادی و طبقاتی هندو به دو طبقه کلی الف) جامعه افراد داخل طبقات هندو و یا Varna   ب) جامعه خارج از طبقات هندو یا Avarna که شامل دالیت ها و جامعه قبیله ایی هند هستند، تقسیم می شود، جامعه داخل طبقات هندو که به نسل پاک و غیر آلوده آریایی و اصیل هندو تعلق دارند، خود به چهار طبقه تقسیم می شوند که از پایین به بالا عبارتند از : 1- شودراها یا همان کارگران و سرویس دهندگان هستند،  2- ویشیاها یا طبقه کشاورزان و مغازه داران     3- کشاتریاها یا همان حاکمان، جنگجویان و کارگزاران دولتی هستند   4- برهمن ها یا همان طبقه روحانیون، اندیشمندان و معلمین مذهبی هستند

[3] - Hathras ناحیه ایی در غرب ایالت اتارپرادش هند

[4] - طبقه تاکور Thakur از طبقات بالای هندویی و شاخه مهمی از راجپوت ها هستند که به طبقه جنگجویان تعلق دارند، که حضور در این طبقات مصونیتی فرهنگی و اجتماعی به آنان می دهد و بسیاری از ظلم ها در قالب این سیستم طبقاتی توجیه شده و مجاز و مباح می شود

[5] - Yogi Adityanath سروزیر ایالت اتارپرادش هند که از پر جمعیت ترین ایالت های هند می باشد، و بعد از حاکمیت حزب BJP در دولت مرکزی، اکنون حاکمیت ایالتی را در این ایالت را نیز کسب کرده اند. مسجد بابری که توسط هندوهای افراطی ویران شد، و معبد رام در جای آن در حال احداث است در این ایالت قرار دارد، نظام قضایی هند در دو حکم کاملا جانبدارانه نسبت به هندوهای افراطی، چندی قبل ابتدا حکم به دادن زمین مسجد ویران شده به هندوها را داد و در دومین حرکت تکمیل کننده این روند ظالمانه قضایی، چند روز پیش نیز طی حکمی متهمین به خراب کردن مسجد بابری را که از دهه ها قبل در ویرانی آن دخیل شناخته شده بودند را به تمامی تبرئه کرد، و بدین ترتیب یک پروند اتهامی که سه دهه طول کشید را به صورت کاملا جانبدارانه به نفع هندوهای افراطی خاتمه داد.

[6] - هندی ها اجساد خود را می سوزانند و دفن نمی کنند، گرچه این مراسم نیز مفصلتر از مراسمی است که ما جهت دفن اجساد خود داریم، شامل کفن کردن و مالیدن انواع عطرها، عصاره ها، به همراه خواندن اوراد و دعاهای مذهبی و غسل دادن در آب مقدس رود گنگ و... است اما در این فقره پلیس ایالتی بدون حضور خانواده و تشریفات معمول، جسد این قربانی را قبل از ارسال به پزشکی قانونی و جرم شناسی، شبانه سوزاندند.

[7] - هندوها خداوند را به مثال یک بدن انسان تصور کرده معتقدند که برهمنان یعنی روحانیت هندو از قسمت سر خداوند خلق شدند، و در تقسیم بندی های زیرین این بدن، دست را جامعه جنگجویان و طبقه حاکمیت و شاهان، بدنه که هیکل تا ناف خداوند را کشاورزان و پیشه وران و آخرین طبقه که از پاهای خداوند خلق شدند شودراها هستند که خدمتکاران و سرویس دهندگان هستند، دالیت ها و یا نجس ها جایی در بدن خداوند ندارند و از دایره طبقات چهارگانه هندو خارجند.

به اشتراک بگذارید

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 مصطفی مصطفوی

پست الکترونیکی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

نظرات (1)

This comment was minimized by the moderator on the site

بعد از یکسال که از تجاوز و قتل دختر دالیت (پایین ترین قشر اجتماعی هند) می گذرد هنوز خانواده مقتول زیر تهدیدات منتظر عدالت هستند، " شرایط بسیار سختی بر ما می گذرد، امیدوارم آنچه بر خواهر من گذشت، بر هیچ فرد دیگری اتفاق نیفتد" برادر مقتول عنوان داشت ....

A Year After Hathras Brutality, Victim's Family Awaits Justice Amidst Threats
Even as the case proceeds in court, the family and their lawyer face intimidation from various sides.
A Year After Hathras Brutality, Victim's Family Awaits Justice Amidst Threats
Police stand guard as members of various civil society organisations rally against the Hathras rape and murder case in Thane, October 11, 2020. Photo: PTI
Ismat Ara
14/SEP/2021
New Delhi: “This is a very difficult time for us. I hope nobody has to ever go through what my sister went through,” the brother of the Dalit teenager who was allegedly gang-raped and murdered by four ‘upper’ caste Thakur men in Hathras exactly one year ago – on September 14, 2020 – told The Wire.

The incident – not just of the alleged gangrape, but also the forcible cremation of the body by the police, still haunts the family, who live in the same house in Boolgarhi, a few hundred metres away from where the incident took place.

A few hundred metres to the other side, the victim’s body was forcibly cremated in the dead of the night without her family’s consent, immediately after her death on September 29. This had led to national outrage.

The victim had died at Safdarjung hospital in Delhi after recording a dying declaration on the basis of which the CBI later filed its chargesheet.

After repeated denials by the UP police and its administration that this was not a case of gangrape, the CBI took over the case and filed an FIR on October 11.

Three months after the victim’s death, the CBI filed its chargesheet on December 18, charging the four men of gang-rape and murder and accusing the UP police of negligence.

The trial began in a special SC/ST court in Hathras in January this year and there have been close to 20 hearings so far, with the proceedings on prosecution witness statements and evidence going onw. By October, the defence, which is arguing that the victim’s brother himself had murdered her to protect the family “honour” will produce its witnesses – the four accused men.

The incident once again highlighted one of India’s stark realities – caste-based violence, which is particularly prevalent in rural India, more so against women.

But the time it takes to get justice, the victim’s brother says, is making the family lose hope in the judiciary too.

The victim’s sister-in-law, while speaking to The Wire, said that they knew getting justice was not going to be easy. “We want to return to our normal lives, where we are not guarded by so many CRPF personnel and able to go out of the house to work. But we want justice first, and we will wait as long as it takes” she said.


The Hathras victim’s aunt and sister-in-law. Photo: Ismat Ara/The Wire

After the initial difficulty in filing the FIR, the family lost trust in the local administration. Their faith in the police was completely shattered after the victim’s forcible cremation.

This has been compounded by the fact that the family has not received all of the compensation promised by Uttar Pradesh chief minister Adityanath. According to the family’s lawyer Seema Kushwaha, a portion of the monetary compensation has not been given, while the promise to provide the family a house in Hathras city and a government job for one family member still remain unfulfilled.

Fight against all odds

Several residents of the village, which is dominated by Brahmins and Thakurs, had come out in support of the accused men. As The Wire had reported, a rally was also held in support of the four accused at BJP member Rajveer Pehelwan’s house in October last year, attended by thousands.

The victim’s brother told The Wire that even now, the family is often subjected to slurs by villagers. He said that people from his village would write social media posts calling them “anti-nationals” and “traitors.”

“One such post read, ‘Bharat bhumi kam pad jayegi tum logon ko, tum Pakistan chale jao (If India is not enough for you, go to Pakistan),” the elder brother said.

On October 27, 2020, the Supreme Court ordered that Central paramilitary forces be posted at the family’s house for security. At any point, the family of the victim and their house is guarded by close to 30 CRPF men, keeping in line with the Supreme Court order.

In March 2021, the family’s counsel Seema Kushwaha said that she was threatened by a drunk lawyer inside the courtroom who said, “Seema, stay in your seema (boundary).” Kushwaha had also fought for justice for the 2012 Delhi gang rape victim.

While speaking to The Wire, Kushwaha recalled the incident. “I was in court when an advocate came inside and started staring at me, and later started shouting that I, an outsider, should not be fighting this case. As a result, court was adjourned for 10 minutes. He was smelling of alcohol,” she said.

She added that soon, another man entered the courtroom and disrupted the hearing for the second time.

“But after the trial restarted, another man came along with a group of men and started threatening me. Both these men were not part of the trial but they managed to scare the victim’s brother, who was supposed to give his statement that day. I could see that he was sweating,” she said. The victim’s brother is the prosecution’s first witness in the case.

She also said that since she was the only woman in court at the time, she felt scared. “I have identified both the father and son who had created this ruckus, their names are Tarun Hari Sharma and Hari Sharma,” she added.

The family then filed a plea before the Lucknow bench of the Allahabad high court, requesting security. The court had taken suo motu cognisance of the forcible cremation of the victim in October last year.


Hathras victim’s mother. Photo: Ismat Ara/The Wire

According to Kushwaha, the petition to transfer the case out of Hathras on grounds of harassment was dismissed, because she could not file a formal complaint regarding the March 5 incident as her first priority was to ensure the family’s and her own safe return home after the hearing.

Defence counsel Munna Singh Pundir denied the allegations of harassment by Kushwaha and said that she was doing “theatrics” to get the case transferred to Delhi.

“She will not have to travel to UP for every hearing. And she also knows that all the four accused men come from poor, labour class families and would be unable to bear the travel expenses to Delhi. Hence, she created a scene in the court with false allegations and stories about being abused and threatened,” he had told The Wire earlier this year.

But Kushwaha told The Wire that was never the case. “We wanted the case to be heard in Delhi for the family’s safety. They do not feel safe in their own house anymore. If anything, provisions should be made for the victim, not the accused,” she said.

Since then, she has filed a complaint with the district judge in Hathras regarding the incident but has not yet been provided enough security, she told The Wire. On September 9, the day of the last hearing, Kushwaha said, an Innova car was following her and the victim’s family despite the presence of a police vehicle ahead of them. “They were also making a video. We are clearly still not safe,” she added.

There are no comments posted here yet

نظر خود را اضافه کنید.

  1. Posting comment as a guest.
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location
عبارت تصویر زیر را بازنویسی کنید. واضح نیست؟

دیدگاه

چون شر پدید آمد و بر دست و پای بشر بند زد، و او را به غارت و زندان ظالمانه خود برد، اندیشه نیز بعنوان راهور راه آزادگی، آفریده شد، تا فارغ از تمام بندها، در بالاترین قله های ممکن آسمانیِ آگاهی و معرفت سیر کند، و ره توشه ایی از مهر و انسانیت را فرود آورد. انسان هایی بدین نور دست یافتند، که از ذهن خود زنجیر برداشتند، تا بدون لکنت، و یا کندن از زمین، و مردن، بدین فضای روشنی والا دست یافته، و ره توشه آورند.

کامنت ها

طالبان به خانواده‌های مهاجمان انتحاری پول و زمین می‌د...
تشکیل دولت نظامی و جمهوریتی که به مسلخ برده می‌شود انت...