25
مرداد1396

آسمان هم به تاراج زمین رفت

آسمان هم به تاراج زمین رفت

آسمان هم به تاراج زمین رفت، آنگاه که زمینیان واسطه بین آسمان و زمین شدند، و مدعیان واسطه فیض الهی پرده های عزت آسمان را هم دریدند و ثروت بزرگ آبروی آسمان و آسمانیان را نیز به تاراج اهداف و سودجویی های خود بردند، بی توجه به این که چشمه های آب حیات زمین از آسمان می جوشد و چشم سعادت جوی انسان در اثر نا امیدی از خود، زمین و زمینیان، به آسمان است و آخرین امیدگاه آنان آنجاست. راه های آسمان صاف، پرتردد و امن و پر طراوت بود، تا آنکه با آمد و شدهای بی مورد، سودجویانه،...

23
مرداد1396

به یک نوع ایستایی و توقف دچار شده ایم

به یک نوع ایستایی و توقف دچار شده ایم

شاید شما هم یکی از این جملات را از زبان بعضی هموطنان شنیده باشید که "تفاوتی بین چپ و راست نیست، همه از یک قماشند"، "اصلاح طلب و اصولگرا، همه اشان یکی اند"، "اینها همه اشان مثل هم اند" ، "اینها همه اشان سر و ته یک کرباسند" و... این جملات را خصوصا از زبان برخی که قصد رای دادن نداشتند و در جریان انتخابات اخیر ریاست جمهوری تشویق به رای دادن می شدند، و می گفتند من کاندیدایی متفاوت در بین این کاندیداها نمی بینم، شنیده می شد. و بدین ترتیب در نادیده انگارانه ترین وجه، تمام تفاوت و...

19
مرداد1396

ایزدا! نمی دانم برایم کدام خداونگار خواهی بود

ایزدا! نمی دانم برایم کدام خداونگار خواهی بود

خداوندگارا، ایزدا، مقتدرا، رحیما، رحمانا، خالقا، عزیزا، جبارا، متکبرا! مانده ام از کدام موضع با تو سخن گویم، و تو را در میان کدام یک از تصاویری که از تو ساخته ایم، بجویم؛ تو را در موضع دوستی نزدیک بجویم، که چنان خود را به تو نزدیک و بیخطر به جان، مال و آبرو خود می بیند که ریز مسایل زندگی اش را با تو در میان می گذارد و شوخی های بی مزه و با مزه، مرتب و نامرتب و... با او می کند و سَر از او جدا ندارد، سِرِّ دل با او می گوید و بی هیچ...

14
مرداد1396

Please change your policy toward us

Please change your policy toward us

Mr. Donald Trump president of the United States of America Hi sir Please change your policy toward us, First of all, I want to honestly announce that, when you came to power, as same as many others in the world, I became worried, but not sure, what will happen, if it will be as the world predict it, or not?!, and we were willingness to be something else, and not as it was predicted. As they were placed, Saudi Arabia as your first foreign official tour’s destination, I and many others became more hang up of your policy and ambitions,...

09
مرداد1396

شهید سید محسن میرکریمی و کلاس انفجارات ناکامش

شهید سید محسن میرکریمی و کلاس انفجارات ناکامش

این روزها خیابان های شهر مملو از بَنر تصاویر شهدای بزرگوار طلبه و روحانی شهرستان شاهرود و حومه آنست که در جنگ با متجاوز خارجی حضور یافته و جان خود را تقدیم این کشور، ملت و انقلاب خود کردند، و این بنرها، بازمانده از مراسم یادواره ایی می باشد که برای این قشر از شهدا چند روز پیش به طور خاص، در حسینیه اعظم مدرسه قلعه برگزار شد؛ و در میان تصاویر شهدای این یادواره که در خیابان ها نصب شده بود، عکسی هم از طلبه بزرگوار شهید سید محسن میرکریمی [1] دیدم که برایم یادآور خاطراتی طنزگونه از ایشان...

07
مرداد1396

تصاویری خاطره انگیز از شهید محمد ابراهیم منتظری - خرقان

تصاویری خاطره انگیز از شهید محمد ابراهیم منتظری - خرقان

گاهی چهره ایی، سخنی، لحظه ایی، لحنی، شیوه حرکتی، خاطره ایی و... برای ما فراموش ناشدنی می شود، و در ذهن مان برای مدتی مدید حک شده، هر موقع بخواهیم، به سان فیلمی، بعد از سال ها که از آن لحظات می گذرد، از جلوی چشم ما فِریم به فِریم می تواند عبور کند؛ چشمی که سی و چند سال از عمر و کارکردش گذشته و اکنون از سلول های ناظر چشم ما در آن روز، شاید هیچ سلولی که آن لحظات را ثبت کرد، باقی نمانده و تمامی سلول های آنروز مرده اند و سلول هایی نو جایگزینش شده...

05
مرداد1396

به کدام سو می رویم، بردگی یا آزادی

به کدام سو می رویم، بردگی یا آزادی

انسان ها گرچه آزاد و مختار آفریده شده اند، ولی تا حد قرار گرفتن در زمره "ابزار کار" در کنار ابزار دیگر، در حد بیل، کلنگ، گاوهای مخصوص شخم و... تنزل داده شدند، بطوری که کشاورزان با املاک اربابان شان یکجا به فروش می رسیده، و بین خریدار و فروشنده رد و بدل می شدند. جای دوری نرویم، در همین ایران خود ما، روستا، مزارع و اهالی اش یکجا بین مالک جدید و قدیم، تا همین چند دهه گذشته رد و بدل می شد، و ملاکین به داشتن روستا و رعیت بیشتر بر هم پیشی گرفته و فخر می فروختند،...

02
مرداد1396

کودتای خیانت بار 28 مرداد 1332 و بازیگران رسوای آن

کودتای خیانت بار 28 مرداد 1332 و بازیگران رسوای آن

"مرداد" که می آید انگار زخم های کهنه و نیمه کهنه نیز سر باز می کنند، تا همچنان چرک و خونآبه از زخم "کودتا" و نتیجه اقدامات "کودتاچیان" بیست و هشتمین روز این ماه بیرون زند، و تداعیگر صحنه خیانت باری در تاریخ مبارزات معاصر ایرانیان با استبداد داخلی و استعمار خارجی باشد؛ و بیانگر رازهای سر به مهر پرونده ایی رسوا از دخالت خارجی با همیاری نیروهای خیانتکار داخلی، علیه استقلال طلبان و آزادیخواهان ایران گردد، که در کنار هم، پازل ترمز رشد، توسعه و تعالی این مردم و کشور را تشکیل دادند؛ و در پس آن توطئه و...

01
مرداد1396

All are with you, wrong or right

All are with you, wrong or right

Oh my dear God! How can I imagine the world without of you? In your absence, the world would be like a hell, if it can be stand up more, it will be much fearful and hopelessness, As Rumi understood “Some keenly work to ignore you, Some hardly work to highlight you, But both are engaging with you” As it clear, all are with you, wrong or right, I don’t think of wrong less world anymore, As you create it with this capacity

29
تیر1396

عبور از معبر هیرکانی - قومس بهشت خاطرات تاریخی

عبور از معبر هیرکانی - قومس بهشت خاطرات تاریخی

این روزها سالروز شهادت امام صادق (۱۴۸ق/۷۶۵م) است که تا این امام با اسماعیلیه مشترک هستیم و از این پس اسماعیلیه با ما شیعیان دوازده امامی متفاوت می شوند و معتقدند جانشین این امام فرزندش اسماعیل است، اما تصادفا در همین روزها، زمانی که از جاده ساری - دامغان در حال عبور بودیم، می توانستم در رگ و پیوند جسم و روح خود حس کنم که در در حال گذر از یکی از گذرگاه های متعدد تاریخی شمالی – جنوبی هستیم، تا پا جای پای اجداد تاریخی ام گذاشته و از ایالت باستانی هیرکانیا (ناحیه شمالی رشته کوه البرز)، وارد...

پست های قدیمی تر