بهمن 20, 1402 75

تو را در گرد و خاک برخاسته از حضورت گم کرده ام

 از تو دور شدم! فاصله ها هر روز بیشتر می شود! گاه بر می گردم، به شکافی می نگرم عمیق، که هر روز بینمان، عمیق تر می شود و.. گاه احساس بیگانگی، گاه احساس یگانگی، گاه دوری و گاه نزدیکی و...! گاه دیدن و گاه ندیدن، گاه شناختن و گاه نشناختن و..! اما این دوری و نزدیکی ها هم خود زیبا و پر معناست! سیری ست در سلوک تو، برای ساختن بتی با شمایلی، نزدیکتر به حقیقتت، در ذهنی جستجوگر، و قهار در سازندگی ها! ساختن بتی برای پرستش، راز و نیاز کردن، گفتن و شنیدن، خواستن و گرفتن و... از تو که سبب سازِ ساختِ هر بتی شدی! سازنده ی بتکده های بیشماری، به وسعت دنیایی از بت سازی ها و بت پرستی ها، در دنیایی به وسعت… ادامه مطلب
تعامل فرهنگی عرصه جنگ نیست، عرصه ارتباط و تاثیر گذاری است
بهمن 18, 1402 101

حجاب، یک عدم تفاهم ملت با قدرت حاکمه است، نه سنگر گفتمانی مبارزه با غرب

ابراهیم رئیسی پدیده ایی عجیب و غریب، دولتش نیز متشکل از نیروهایی چُنین است، آقای خامنه ایی برای حفظ آبروی پست راهبردی "ریاست جمهوری"، که خود نیز روزگاری بر این کرسی، هشت سال تکیه زده بود، نباید اجازه می داد شرایط به سمتی برده شود که با دخل و تصرف و مهندسی انتخاباتیِ شورای نگهبان، افرادی مثل رئیسی و احمدی نژاد، این جایگاه مهم، در تاریخ آزادیخواهی و جمهوری خواهی مردم ایران تا این حد به ابتذال کشیده، و آنرا تَنَزُل مقام دهند. دوران رهبری بنیانگذار ج.ا.ایران، که او خود هرگز بر هیچ کرسی رسمی در زمان زندگی و رهبری خود تکیه نزده بود هم، هرگز رئیس جمهورهایی در این سطح نازل به خود ندید، و در مقابل،… ادامه مطلب
امیدوارم روزی تمام طناب های دار پاره شوند
بهمن 12, 1402 84

شرکای جرم، خود را کنار می کشند، بار سنگین تقصیر می کشد مجرمی بر دار سحرگاهی

 دستیارِ جرمِ هر مجرمی، جامعه ایی جرم خیز است که شرایط وقوعِ جرم، و ارتکابِ به آن، در آن جامعه شکل می گیرد و پرورش می یابد، جوامعِ از هم پاشیده، بر قصاصِ مجرم نیز بسیار حریصند، این در حالی است که جوامع نرمال و متوازن، با وقوع هر جرمی به دلایل وقوع آن می پردازند، مطبوعات، رسانه ها، دانشمندان علوم اجتماعی آنان و... همه بسیج می شوند، تا ریشه های وقوع جرم را کشف کرده، راه از بین بردن آن ریشه ها را ارایه دهند، تا دیگر شاهد چنین اتفاقی نباشند، اما جوامع نامتوازن که حاضر نیستند صبر کند تا ابعاد جرم کشف شود، تنها به انتقامی می اندیشند، که نصیب مجرم دستگیر شده می شود، سهم خود را در وقوع و پرورش شرایط… ادامه مطلب
نخست وزیر هند در مراسم افتتاح معبد رام بر ویرانه ها مسجد بابری، تحفه و نذر در دست به سوی خدای رام می رود
بهمن 08, 1402 99

بر کرسی قدرت نشستگان همکلام با خدا، افتتاح معبد خدای رام

مقدمه مترجم (سایت یادداشت های بی مخاطب) : برای جاری کردن یک روندِ دیکتاتوری، لازم نیست رهبرِ کشوری با سیستمِ دیکتاتوری بود، در مقام راهبری یک کشور دمکراتیک و متکی بر سیستم انتخابات هم می توان، روح دیکتاتوری را بر مردم خود حاکم کرد، می توان با انتخابات و سیستمی دمکرات بر اریکه قدرت نشست، و نمک خورده، نمکدان شکست، و دیکتاتوری را در همین دمکراسی با تهی کردن آن از محتوا، کم کم جا انداخت، و قدم به قدم آنرا از وجوه دمکراسی و دیگر ملزومات یک نظام دمکرات تهی، و از درون آنرا خالی کرد، و به سوی سیستم دیکتاتوری برد. نشانه های دیکتاتوری بسیارند، که در منش و رفتار این سیستم و راهبرانش می توان آن را دید،… ادامه مطلب
معبد رام ساخته شده بر ویرانه های مسجد بابری
بهمن 02, 1402 85

ادامه رسم قربانی انسان ها، در پای معابد، حتی در قرن بیست و یکم

دست اندازی به معابد و مساجد دیگران، رویه ایی تاریخیست، معابد همواره در مسیر هجوم ها، غارت و ویران گردیدند، و این رویه ایی است که همچنان پای از زندگی اجتماعی بشر پس نکشیده، و حتی در قرن بیست و یکم هم، باز ادامه دارد، و کسانی را با دین و مکتبی متفاوت می توان یافت، که مکنونات قلبی خود را نخواسته و نمی توانند مخفی کرده و همواره چشم به تبدیل معابد و مساجد دیگران، به عبادتگاه های خود دارند، و این خواست خود را مخفی هم نکرده و آشکارا برای آن تئوری نوشته و زمانبندی اعلام می کنند، به همین دلیل، باب تنازع، تنفر و نبرد هیچگاه بسته نشد، و بلکه این خون انسان هاست که در پای چنین مقصدی، بر این معابد جاری می… ادامه مطلب

دیدگاه

چون شر پدید آمد و بر دست و پای بشر بند زد، و او را به غارت و زندان ظالمانه خود برد، اندیشه نیز بعنوان راهور راه آزادگی، آفریده شد، تا فارغ از تمام بندها، در بالاترین قله های ممکن آسمانیِ آگاهی و معرفت سیر کند، و ره توشه ایی از مهر و انسانیت را فرود آورد. انسان هایی بدین نور دست یافتند، که از ذهن خود زنجیر برداشتند، تا بدون لکنت، و یا کندن از زمین، و مردن، بدین فضای روشنی والا دست یافته، و ره توشه آورند.