این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
آخرین ویرایش در پنج شنبه, 21 فروردين 1399 ساعت 10:30

راه از دل خواهیم جست

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
آخرین ویرایش در چهارشنبه, 20 فروردين 1399 ساعت 11:50
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
آخرین ویرایش در یکشنبه, 17 فروردين 1399 ساعت 13:33
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
آخرین ویرایش در جمعه, 15 فروردين 1399 ساعت 08:05
صفحه1 از44

دیدگاه

ارتباطات انسانی شاید از بهترین شاخص های انسانیت ما انسان هاست، که تبلور آن در رویارویی تفکر و تبادل احساسات با دیگران حاصل می شود، امروزه فن آوری های جدید به کمک انسان آمده و شرایطی را فراهم نموده اند که بتوان به طور سریع و وسیع با هم در ارتباط باشیم، نوشته هایم در این سایت، سیاه مشق هایی است که در کلنجار با دل، به نوشته در آمده و لزوما درست و یا نادرست نیست.

آخرین خبر رویتر