سوال روز (28)

یازدهم خردادماه روز جهانی مبارزه با دخانیات

به اشتراک بگذارید

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

 ایران کشوریست که برای آزادی سه انقلاب را تاکنون تجربه کرده است، در بحث آزادی مطبوعات و رسانه ها جایگاه ما در بین کشورهای جهان کجاست؟

به اشتراک بگذارید

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

دوم اردیبهشت روز کره زمین گرامی باد

نسبت به شرایط و سرنوشت محیط زیست خود حساس باشیم 

به اشتراک بگذارید

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

خبرهای حکایت از جنایت و کشتار در پنجشیر می دهد

همزمان طالبان اصحاب رسانه را تحت فشار قرار داده است

فشار بر اصحاب رسانه یعنی،

جنایتکار آماده جنایت می شود، لذاست که چشم های بینا را بر این جنایت کور می کند

آیا طالبان اصلاح شدنی است؟ یا که این حکایت سوالیست نافرجام!

به اشتراک بگذارید

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

با این همه زباله که در طبیعت رها می کنیم،

آیا طبیعت انتقام خود را انسان نخواهد گرفت؟!

به اشتراک بگذارید

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

کدام مهمتر و در اولویت باید باشد، انسانیت یا دینداری؟!

به اشتراک بگذارید

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Is there any impossibility

For Humanity world, Is there any impossibility, I don’t think so.

They dictate us impossibility

به اشتراک بگذارید

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

"اگر عقاید خود را با تفکر و مطالعه بدست آورید هیچکس نمی تواند به آن ها توهین کند، کسی هم بر خلاف عقایدتان حرفی بزند، عصبانی نمی شوید، یا می خندید و یا به تفکر فرو می روید." 

برتراند راسل

به اشتراک بگذارید

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
صفحه1 از2

دیدگاه

چون شر پدید آمد و بر دست و پای بشر بند زد، و او را به غارت و زندان ظالمانه خود برد، اندیشه نیز بعنوان راهور راه آزادگی، آفریده شد، تا فارغ از تمام بندها، در بالاترین قله های ممکن آسمانیِ آگاهی و معرفت سیر کند، و ره توشه ایی از مهر و انسانیت را فرود آورد. انسان هایی بدین نور دست یافتند، که از ذهن خود زنجیر برداشتند، تا بدون لکنت، و یا کندن از زمین، و مردن، بدین فضای روشنی والا دست یافته، و ره توشه آورند.

نظرات کاربران

- یک نظز اضافه کرد در نظام برخاسته از قیام های اعترا...
وحید (اشتری) را از میانه های دهه هشتاد می شناسم. او طی سال ها می توانست به راحتی در ساختار قدرت سیاس...
- یک نظز اضافه کرد در انتخابات کیلویی چند؟! با چه رو...
آیا صندوق راه خیابان را می‌بندد؟ مجید شیعه علی در سه دهه گذشته بخشی از دموکراسی‌خواهان یک مسیر تح...