پیش به سوی تسخیر و ترکتازی دوباره راست گرایان افراطی
  •  

19 آذر 1398
Author :  
این ره که تو می روی به ترکستان است

آنچه از راستگرایان (افراطی و غیر افراطی در پیوستار جناح راست ایران) مد نظر این نوشته است، منظور دیدگاه، جریان و باندی است، که نهادهای انتخابی و وجه بروز و تحقق جمهوریت این انقلاب و قانون اساسی آن را بی اثر کرده، و در واقع توان ایجاد تغییر و اصلاح را از مردم گرفته، و چنین نهادهای برخاسته از قانون اساسی را در بی اثرترین شکل قرار داده، و عملا اتخاذ تصمیمات اساسی و توان ایجاد تغییر و اصلاح را در کشور، از دسترس مردم و نمایندگان انتخابی آنان (دولت، مجلس و...) خارج و دور ساخته، و اتخاذ تصمیمات مهم را به پستوهای دولت، و باندهای پنهان قدرت برده است.

چنین نیرویی از نمادهای حضور مردم در قدرت (دولت و مجلس و...)، تنها انتظار نقش حاجب الدوله هایی [1] را دارد که خرابی ها را بر گردن آنان انداخته، خشم عمومی را از شرایط ویران کشور، به سمت آنان هدایت نماید. و همانگونه که می بینیم در چنین روندی است که اکثریت قریب به اتفاق رییس جمهورها و ریاست مجلس کشور بعد از انقلاب مثل دستمال های یکبار مصرف ضایع، و از گردونه سیاست و صحنه کشور به صور و دلایل مختلف حذف و... شده و یا مجبور به ترک صحنه شده اند، و این امر باعث گردیده است که نیروی سیاسی ثابت و قدرتمندی که مدافع جمهوریت و حق مردم در کشور باشد، در مقابل دولت و باندهای پنهان قدرتِ پس صحنه، شکل نگرفته، تا توان همآوردی با آن را بیابد، این همان عقیم سازی ظرفیت ها و پتانسیل مردم برای حق تعیین سرنوشت، ایجاد تحول و تغییر است، که در قانون اساسی موجود می باشد، ولی توان بروز عملی نمی یابد، و رییس جمهوری که قسم یاد می کند تا از اصول و روح قانون اساسی در برابر متجاوزین به آن دفاع کند، هیچ ابزاری برای دفاع از قانون اساسی و این حق خود به نمایندگی از مردم ندارد، و رییس"جمهور" ایران به یکی از روسای قوا و یا رییس قوه اجرا، تقلیل می یابد.

 و در شرایط به کنار رفتن قانون، عدم وجود احزاب و سندیکاها، نمایندگان اقشار مختلف مردم و...، احزاب استخوان داری نه اجازه شکل گرفتن یافته، و نه وجود دارند که با کادرسازی و مبارزه منسجم و مداوم خود، این روند را تغییر دهند. و این باندهای موسمی و بی شناسنامه قدرت های جزیره ایی اند که در آستانه هر انتخاباتی به صورت فصلی می آیند و از مردمِ سرگردان، سیلابی می سازند، و پشت سدی را پر از آب کرده، و این قدرت سیاسی فصلی نیز در پشت این سد نامرئی و بی خاصیت، به گندابی تبدیل می گردد، و این تجمع انرژی سیاسی، به نتیجه ایی برای مردم مبدل نمی گردد،

این همان مکانیسم ناامید سازی مردم ایران از ایجاد تغییر، تحول و اصلاح است، که به شورش های ویرانگر از جمله خیزش های سراسری آبان ماه امسال تبدیل گردید، و این دست و پا زدن های مردمی که در شکل خیزش و شورش اتفاق می افتد هم، با انتساب به دست های کثیف، عامل خارجی و عنوان های ناجور، مجوز سرکوب می گیرند، و فاجعه کشتار و غارت و ویرانی و... در پس آن است، و هر خیزشی بعد از خیزش دیگر با شعارها و شکل رادیکال تر و گسترده تری ادامه می یابد.

با این روند، کشور به سوی تشکیل نوعی سیستم، که در جمهوری های خاورمیانه ایی قرن بیستم رایج بود، خواهد رفت (مثل جمهوری عربی سوریه، مصر، لیبی، سودان، الجزایر و... و یا جمهوری های آسیای میانه مثل جمهوری های تاجیکستان، ازبکستان، آذربایجان، قزاقستان و...)، که تنها نامی از جمهوری و جمهوریت دارند، و عملا راهبر چنین جمهوری هایی در انتخابات مکرر و پر طمطراق، با کسب 96% رای و یا حتی بیشتر! مادام العمر بر کرسی قدرتی می نشیند، که تکیه گاهش نه "جمهور مردم" این کشورها، بلکه سیستم امنیتی و نظامی و... آن کشورهاست که شرایط را از این انتخابات تا انتخابات بعدی، برای کسب دوباره این میزان رای توسط فرد مورد نظر، هموار و مهیا و میسر می کند.

امروز دولت روحانی به چنین نقشی مبتلا شده و به نوعی حاجب الدوله ایی است که فحش خور خوبی دارد، و دوست و دشمن بر این هیکل تف می اندازند، تا همه کاستی ها را روانه هیکل رئیس جمهور و دولت او و مدافعان او کرده، و نماینده مردم توسط رقبا و یا حتی در یک روند تبلیغات هدایت شده، توسط خود مردم به لجن کشیده شود، و دست های اصلی به وجود آورنده شرایط موجود، در امنیت کامل، دست نخورده پشت پرده ها بمانند، و از گزند مکافات عمل خود خارج شوند، این است که این مردم نیروهای سیاسی خود را بعد از هر دوره، لجنمال و نابود می بینند، و تحویل می گیرند، تا همچنان در مقابل باندهای ثابت و پشت پرده قدرت، نیرویی برای هماوردی نداشته، و قدرت باندهای ثابت پشت صحنه، همیشه در حال افزایش باشد.

این روزها نام نویسی برای کاندیداتوری مجلس آغاز شده، مجلسی که نشان دادند، دیگر نباید در راس امور باشد، این روزها می توان در چهره ایکون های اصلی راستگرایان، امید به پیروزی را دید، چرا که تصور می کنند در طول دوره اول و دوم "دولت تدبیر امید"، با بلوکه و عقیم کردنِ تمام اهداف و شعارهای دولت تدبیر و امید، او را به شکست کشانده و مفتضح کرده اند، و امروز در سایه عدم تحقق شعارهای بارز این دولت منتخب، و یا در پستو ماندن موفقیت هایش به دلیل نداشتن تریبونی برای بیان و در میان گذاشتن آن با مردم، تصور می کنند دیگر آن ده ها میلیون مردمی که با رای خود آنان را به قدرت رساندند، به اندازه کافی از صحنه اثرگذاری انتخابات ناامید و در نتیجه از حضور در صحنه انتخابات، دورشان کرده اند، و در چنین شرایطی خوشه چینان این زمین سوخته، می توانند با پایگاه قدرت مردمی قلیل خود، و با به زمین نشاندن، و نشستن مردم ناامید، با تعداد آرایی بسیار کم، بر صدر نشسته و نشانند، و به راحتی قوه مقننه را از آن خود کنند.

اما جریان راست گرایان ایران را علاوه بر خودکامه بودن، و تمامیت خواهی، باید آنان را از بی صبرترین گروه های سیاسی جهانی دانست، که از طرق نامشروع و بازی های آلوده به دوپینگ های بزرگ، دستیابی خود به قدرت انتخابی را (علاوه بر قدرت های انتصابی)، دنبال می کنند، آنان علاوه بر چنگ اندازی به سرمایه های ملی مثل میراث شهدا، میراث جنگ، جایگاه ملی نظامیان و شبه نظامیان، میراث انقلاب، میراث مبارزه، نهادهای پایه از جمله قوه قضاییه، رسانه های ملی، ظرفیت های مذهبی (اوقاف، مراکز جمع آوری نذورات، مساجد و بارگاه ها، ریاست حوزه های علمیه و...)، شورای نگهبان و... سعی کردند، تمام ظرفیت ملی کشور را به خدمت جناح خود گرفته، و ابتدا با تبدیل شورای نگهبان به گلوگاه ورود نخبگان به صحنه انتخابات (از طریق اعمال فیلتر نظارت استصوابی)، این گلو را چنان بفشارند که خود، از بین ثبت نام کنندگان، حریف های سبک وزنی برای خود را از پیش تعیین، و به صحنه مبارزه انتخاباتی، با حریف تعیین شده بروند، به صورتی که اگر حضور اگاهانه و میلیونی مردم در صحنه انتخابات نباشد، رقیب آنان هیچ شانسی برای پیروزی نداشته باشد.

در حالی که راستگرایان در دیگر کشورها با یک مبارزه طولانی و نسبتا جوانمردانه، صحنه ها را تسخیر می کنند، آقای ترامپ در امریکا به واقع سعی کرد نظر مردم امریکا را به خود جلب، و پیروز میدان باشد، او نه شورای نگهبان سیستم خود، نه کلیسا، نه ارتش و نظامیان، نه سازمان های امنیتی و اطلاعاتی مثل سیا، نه سیستم قضایی کشور و... و هیچکدام را، از قبل از آن خود نکرده بود، و از آن سکوها برای بالانس قدرت سیاسی استفاده نکرد، بلکه در یک آوردگاه نسبتا برابر با رقیب، به مقابله، مبارزه و وزن کشی انتخاباتی پرداخت.

همچنین آقای نارندرا مودی (نخست وزیر هند، و پیش از او مرحوم واجپایی)، و دیگر راستگرایان افراطی هندو، زمانی توانستند قدرت را در هند از آن راستگرایان هندو کنند که، مردم خود را متقاعد کردند، که دیگر حزب کنگره هند (حزب سکولار، کثرت گرا، دمکرات رقیب آنان) نباید در قدرت باشد؛ آنان نه معابد را از راه نامتعارف، بلکه در یک روند تدریجی و سرمایه گذاری قدم به قدم پیش رفتند، و از آن خود کردند، و لذا توانستند، امروز بعد از هفت دهه، تروریست هایی را که مهاتما گاندی (بنیانگذار انقلاب هند) را ترور کردند، را به جای او، کرسی او، و حزب گاندی بنشانند.

آنان نه ارتش، نه سرویس های امنیتی و اطلاعاتی هند، نه دستگاه قضایی، صدا و سیمای هند و نه هیچ مرجع قانونی را ابتدا تسخیر سنگر به سنگر نکردند، تا با سو استفاده از آن، در راستای تضعیف رقیب خود، از این ظرفیت ملی بهره گیرند، و حریف را برای شکست آماده کنند، بلکه قدم به قدم با تحرکات سیاسی (مزورانه و یا از روی حقیقت) مردم خود را مجاب و متمایل به سمت خود کردند.

و به گمانم اگر به مطالعه قدرت گیری دیگر راستگرایان جهان نیز بپردازیم، بهره گیری از این شیوه ها برای قدرت گیری انگار خاص ماست، و تاریخچه قدرت گیری راستگرایان در ایران، مملو از این گونه دوپینگ های بزرگ و روشن و آشکار است، که می توانند یک اقلیت و جناح با حداکثر 10% پایگاه مردمی، را با دستکاری صحنه، از طریق بکارگیری ابزارهای ملی، بر اکثریت دیگر حاکم کنند.

اما باید بدین دوستان متذکر شد که "این ره که تو می روی به ترکستان است." برادر

آنچه شرط بلاغ بود گفتیم، تو خواه پند گیر و خواه ملال.

این چهارپا با این بار کج، یا بار را خواهند انداخت، و یا خود و بارش به قعر دره خواهند رفت.

[1] - پرده، حجاب، حایل، رادع، پرده دار، نگهبان ورودی، آنچه از ورای آن چیزی دیده نشود، آنچه مانع دیدن چیزهای ماوراء خویش گردد.

به اشتراک بگذارید

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 مصطفی مصطفوی

پست الکترونیکی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

نظرات (24)

Rated 0 out of 5 based on 0 voters
This comment was minimized by the moderator on the site

آنچه «یک حکم زندان» می‌گوید

تاریخ را که می‌نویسد؟ روزگاری نه چندان دور پاسخ این سوال واضح بود: قلم در دست کسی است که قدرت دارد؛ و تاریخ، تاریخ قدرتمداران است. طعنه به این تاریخ و تاریخ‌نویسی را می‌توان در شعر گرانقدر اخوان‌ثالث دید که تاریخ رسمی را «دبیر گیج و گول و کوردل» می‌داند که تا می‌خواهد از پریشانی مردم عادی بنویسد، فریاد امیری او را می‌خواند که افتخارات دروغین را ثبت کند:
«هان، کجایی، ای عموی مهربان! بنویس
ماه نو را دوش ما، با چاکران، در نیمه شب دیدیم
مادیان سرخ یال ما سه کرت تا سحر زایید
در کدامین عهد بوده ست این‌چنین، یا آنچنان، بنویس!»

اما اخوان از «پوستین کهنه‌ای» هم سخن می‌گوید که یادگار نیاکانش است و برایش تاریخ راستین را می‌گوید؛ اشارتی لطیف و دقیق به این‌که تاریخ آن‌چه در زیر سایه‌ی صاحبان قدرت نوشته شده نیست، بلکه نانوشته‌هایی است که گم نمی‌شود و مثل زندگی نسل به نسل منتقل می‌شود و حقیقت را بازگو می‌کند.

ولی روزگار نو، روزگار گسترش روزافزون ارتباطات و آگاهی، دیگر از آن گونه نیست. حالا آنچه در بین مردم است، منتظر کتابت کاتبان نمی‌ماند و احتیاجی به تاریخ‌گویی پوستین‌های کهنه نیست؛ روایات تاریخی  گفته و نوشته و منتشر می‌شود. حوادث تاریخی بدون اجازه و مجوز زیر و رو و نقد و تحلیل می‌شود، و مصونیت قائل شدن برای هر کسی و ممنوع نمودن نقد، خنده‌دار است. تنها پاسخ مستدل است که خریدار دارد.

در این حال چه باید گفت وقتی برادر گرامی شهاب‌الدین حائری شیرازی را به جرم تحلیل و نقد تاریخی شروع جنگ ایران و عراق به زندان محکوم می‌کنند؛ آن هم با شکایت کسانی که داعیه‌ی روشن‌بینی و اندیشمندی دارند! جز این‌که چنین شکایت و حکمی نه محکومیت حائری است و نه فایده‌ای دارد، تنها نشانه‌ای است از این‌که ادعاها چقدر بی‌اساس است و دست‌ها و ذهن‌ها چقدر برای بحث و تبادل‌نظر در فضایی منطقی چقدر خالی است.

و نتیجه دیگر و بزرگتر این‌که این فقط جناح غالب سیاسی نیست که رقیب را برنمی‌تابد و هر منتقدی را حذف می‌کند. بیرون از آن اردوگاه هم همین وضع است: فقط آنچه ما می‌گوییم و تعریف می کنیم درست است و بقیه باید به هر شکل ممکن ساکت شوند! این یکی از نشانه‌هایی است که مردم را به این نتیجه رسانده که به آه و ناله‌ی بیرون رفتگان این سال‌ها از قدرت توجهی نکنند؛ آن‌ها هم بودند داستان خیلی فرقی با امروز نداشت!

محمدحسین روانبخش @shoukarani

This comment was minimized by the moderator on the site

این تابلو در چه شرایطی خلق شده است؟

با خودم فکر می‌کردم آنچه که در این توییت آمده و امروز مانند تابلویی همواره مقابل چشمانم بود (https://t.me/TafreshiMedia/225)، در چنین شرایط و موقعیتی حاصل شده است:

در دوره‌ای که دولتی خدمتگزار و همسو با اهداف انقلاب و گوش به فرمان رهبری در مسند کارست.

در دوره‌ای که مجلسی در رأس امور است که مکرراً از سوی عالی‌ترین مقام کشور با صفت "انقلابی" توصیف شده و در خدمت اهداف نظام قرار گرفته است.

در دوره‌ای که سران قوا، از بین پرتلاش‌ترین و مورداعتمادترین عناصر نزدیک به انقلاب و رهبری و نظام جمهوری اسلامی شکل گرفته و هر یک برای خدمت به اهداف عالی نظام از دیگری سبقت می‌گیرند.

در دوره‌ای که عناصر غرب‌گرا قلع‌وقمع شده‌، هر آنچه ناخالصی بوده تسویه شده و مناصب و مسوولیت‌ها در اختیار انقلابی‌ترین و بابصیرت‌ترین نیروهای انقلاب قرار گرفته است.

در دوره‌ای که تحریم‌های غرب به اقرار مقامات و سران کشور بی‌اثر شده و فروش نفت تقریبا به محدودۀ سابق برگشته و منابع حاصل از آن در دسترس قرار گرفته است.

در دوره‌ای که شیوه‌های جدید درآمدزایی همچون مالیات‌گیری‌های کوچک و بزرگ، منابع جدیدی در اختیار حکومت قرار داده و ادعا می‌شود این درآمدها به حدود دو برابر درآمد حاصل از فروش نفت رسیده است.

در شرایطی که فضای مجازی و شبکه‌های ارتباطی خارجی به عنوان ابزار سیطره و زمین بازیِ دشمن، به شدیدترین شکل محدود شده و دسترسی به آنها تا حد امکان دشوار شده است.

در شرایطی که رسانۀ ملی با تمام طول و عرضش و خبرگزاری‌ها و رسانه‌های کوچک و بزرگ داخلی به شکل تمام و کمال در اختیار نیروهای انقلابی و وفادار به نظام و گوش به فرمان رهبری قرار گرفته است.

در شرایطی که نظام و نیروهای انقلابی آنچنان بر کشور و جامعه مسلط شده‌اند که پوشش و سبک زندگی مطلوب خود را در خیابان‌ها به مردم ابلاغ می‌کنند و خاطیان را با انواع جریمه‌ها و محرومیت‌ها مواجه می‌کنند.

در شرایطی که چپق مخالفان و منتقدان چاق شده و هر آنچه که به هر نوعی مانع پیشبرد اهداف عالیه بوده در نطفه خفه شده است.

آری، به حمد الهی، امروز نظام در شرایطی قرار گرفته که همواره در ۴۵ سال گذشته آرزوی تحققش را داشته است. جمهوری اسلامی هر آنچه که در چنته داشته به صحنه آورده و تمام ظرفیت‌هایش، بالفعل شده است. لذا آنچه امروز در این تابلو (https://t.me/TafreshiMedia/225) مشاهده می‌کنید، نمایی واقعی از مقدورات جمهوری اسلامی است.

@AmirTafreshi

This comment was minimized by the moderator on the site

روایت یک نماینده عدالت‌خواه مجلس از وضعیت مجلس!

روح‌الله ایزدخواه نماینده مجلس می‌گوید:
برخی نمی‌دانند به چه طرحی رای داده‌اند! برخی نمایندگان به شوخی می گویند ما شب اخبار را نگاه می کنیم می فهمییم به چه رای داده ایم. در بازدید ازشستا مدیر شستا گفت عجیبه شما از ما چیزی نمی خواهید؟ نماینده قبل شما این لیست را خواسته بود. برخی [از نمایندگان] معتقدند نماینده کارمند مجلس است!
برخی از همان ابتدا دنبال مسئول شدن یا مسئول کردن افراد در دولت بوده‌اند!
نماینده در شان خودش نمی‌داند تلفن جواب دهد!
نماینده سایپا و ایران‌خودرو دو نماینده دارند آزادانه در مجلس هر روز حضور دارد. اینها اجازه می دهند در مورد مافیای خودرو سخنی گفته شود؟
نماینده ای در مجلس می آید که در هیچ چیزی هیچ تخصصی ندارد. آدم کاملا معمولی است. نماینده مسائل را از نگاه ملی نمی شناسد، که خیلی مشهود داشت. برخی نمایندگان با سیصد وام ده میلیون تومانی دهنش بسته می شود. چند حواله خودرو می دهند دهنش بسته می شود. چند سفر خارجی می فرستند دهنش بسته می شود. طرف تو عمرش وزیر ندیده، معاون وزیر ندیده، اینو میبری پیش وزیر... چیز میشه.
baharnews.ir

This comment was minimized by the moderator on the site

یک کلام، ختم کلام!
محمد فاضلی
آقای حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان درخصوص واکنش مجلس یازدهم به توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، سخن عاقلانه‌ای نوشته‌اند که عیناً نقل می‌کنم:
«و بالاخره گله دوستانه‌ای از نمایندگان معترض در میان است! و آن اینکه توافق مورد اشاره اگرچه امضای رئیس ‌سازمان انرژی اتمی را در پای خود دارد ولی باید می‌دانستند که مسئله‌ای با این اهمیت نمی‌تواند بدون دخالت و نظر شورای عالی امنیت ملی تهیه شده باشد.»
این سخن عاقلانه دلیل کافی و برهان قاطع برای ختم یک جنجال بی‌حاصل و مناقشه سیاسی پنج ساله در کشور است.
برجام سند و توافقی ده‌ها و صدها برابر مهم‌تر از توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در شامگاه یکشنبه سوم اسفند هزار و سیصد و نود و نه درباره چگونگی توقف اجرای پروتکل الحاقی بوده و هست. برجام هرگز نمی‌توانسته به اراده و دلخواه محمد جواد ظریف، وزارت امور خارجه و حتی رئیس‌جمهور حسن روحانی، طراحی،‌ امضا و نهایی شود.
اگر نمایندگان «باید می‌دانستند که مسئله‌ای» نظیر توافق ایران و آژانس «نمی‌تواند بدون دخالت و نظر شورای عالی امنیت ملی تهیه شده باشد»، پس مسأله‌ای در حد برجام نیز نمی‌توانسته بدون دخالت و نظر شورای عالی امنیت ملی نهایی شود؛ و نتیجه این‌که هیچ بندی از اجرای تعهدات یا برجام، بدون دخالت و نظر شورای عالی امنیت ملی اجرا نشده است.
این همان نتیجه عاقلانه‌ای است که در پنج سال گذشته زیر دست و پای غوغاسالاری سیاسی و نادیده گرفتن اصول اولیه مملکت‌داری، موضوع مناقشه بی‌حاصل شده بود.
کردار دیروز مجلس یازدهم هر خسارتی داشته باشد، این فایده را داشته که یک اصل یعنی نظارت عالیه شورای عالی امنیت ملی بر تصمیمات مهم نظیر برجام، توافق با آژانس یا هر چیزی از این دست را آشکار کرده است. کار درست هم همین است.
تاریخ درباره حسن روحانی، محمدجواد ظریف و تیم مذاکرات هسته‌ای قضاوت خواهد کرد؛ همان گونه که درباره محمد مصدق در جریان مذاکرات ملی شدن صنعت نفت و مناقشه ایران و انگلیس؛ احمد قوام و مذاکرات با شوروی؛ یا هر مذاکره‌کننده ارشدی در طول تاریخ قضاوت خواهد کرد. اما مناقشه روز چهارم اسفند هزار و سیصد و نود و نه، ناخواسته تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای را از هر اتهامی درخصوص خودسری و عمل بر خلاف رویه حاکم بر تصمیمات مهم در سطح امنیت ملی کشور، تبرئه کرد.
یک کلام، ختم کلام!

مصطفوی
This comment was minimized by the moderator on the site

مجلس اقلیت در یک روز، به جواد ظریف دو کارت زرد داد
هادی مهرانی @hadimehrani1 ·h
وقتی قراره خودت رو به نفهمی بزنی فرقی نداره کی هستی وچه جایگاه ومدرکی داری مهم اینه هرچی بیشتر نفهم ترباشی توچشم بقیه نفهم هاباکلاس تری ،حالا حکایت #وطن_امروز وبعضی ازنمایندگان هست ،هر چی هم ما بگیم آقا رهبری از #طریف تعریف کرد #رهبر گفت با هماهنگی من برجام شکل گرفت انگارنه انگار


مصطفی تاجزاده @mostafatajzade 4h
عصبانیت #کاسبان_تحریم از شکست ترامپ و احتمال بازگشت بایدن به #برجام را درک می‌کنم. درک ناشدنی آن است که چرا بلندگوهای #حزب_پادگانی در روز پایان ریاست جمهوری ترامپ، با جابه‌جا کردن مرزهای شرم و اخلاق و انصاف، خشم خود را یک‌جا متوجه #ظریف می‌کنند؟


ali mojtahedzadeh @alimojtahedzad3 4h
يکنفر آقايان در #مجلس_انقلابی را توجيه و با ساختار قانونی حاکميت آشنا کند تا بدانند #ظريف در مقام وزير خارجه تنها‌عامل اجرای سياستهای کلان اعلامی است و‌سياستهای کلی نظام مطابق #قانون به نحو‌ديگری تعيين و ابلاغ ميشود و تصميم در خصوص #برجام و مذاکره با #آمريکا هم در همين راستاست


AtiehFlag of Iranعطیّه آریاپورFlag of Iran @AtiehAriapour 12h
دکتر ظریف یکی از وزرایی بود که به اعتبار وجودش ۲۴ میلیون نفر به آقای روحانی رای دادند، اهانت به ایشون اهانت به ۲۴ میلیون ایرانیست . #بیشرافت_امروز


Hesamoddin Ashena @hesamodin1 51m
در عزای #ترامپ گریبان می‌درند و #ظریف را بلا‌گردان می‌کنند.
انانکه سرنوشت سیاسی و اقتصادی خود را به ترامپیسم گره زده‌اند، به همراه او #سقوط را تجربه می‌کنند.
حالی درون پرده بسی فتنه می‌رود
تا آن زمان که پرده برافتد چه‌ها کنند


سعید حجاریان @Saeedhajjarian 24m
اقتدارگرایان می‌گویند ما پذیرای حضور شما در #انتخابات_خودمانی خود هستیم، به‌شرطی که بازنده باشید. ما می‌گوییم با باخت در انتخابات مشکل نداریم اما به رأی مردم می‌بازیم نه پخت‌و‌پز و #مهندسی_انتخاباتی شما!


معصومه ابتكار @ebtekarm_ir 1h
#وزیر_جوان بدلیل مواضع ضد ظلم و استکبار توسط ترامپ تحریم است و بدلیل دفاع مشروع از #قانون_اساسی و آزادی بیان اکنون تحت فشار سخت...
خدا قوت ! #آذري_جهرمي

ali mojtahedzadeh @alimojtahedzad3 26m
نميتوان در #دستگاه_قضا ودر اين وضعيت فجيع #اقتصادی که بسياری از مردم به نان شب محتاج شده ادعای دفاع از توليد و رفع موانع سرمايه گذاری را داشت اما #دادستان_کل_کشور خواهان #فيلتر_اينستاگرام شود که محل کسب درآمد بسياری از مردم در اين اوضاع است

حسن اسدی زیدآبادی @hasanasadiz 2h
وقتی کسی (از جمله #ظریف) می‌ترامپد معمولا هدف به روی کسی است‌‌. دوستان عزیز #وطن_امروز لطفا خبر شان را کامل کنند.


alibahmaniFlag of IranFlag of Iran

مصطفوی
This comment was minimized by the moderator on the site

منطقی است از چنین مجلسی توقع برخورد با فساد گسترده و ساختاری نداشته باشیم
Posted: 18 Jan 2021 08:38 AM PST
امیر خرم
۱- مجلس یازدهم خود را انقلابی و ضدفساد خوانده، فکر می‌کنید مصادیق انقلابی و ضدیت با فساد را در چه اقداماتی نشان خواهد داد؟
پاسخ: کثیری از نمایندگان فعلی مجلس شورا با استفاده از رانت سیاسی شورای نگهبان، وارد مجلس شده اند که خود جلوه ای از فساد سیاسی است. همچنین رییس این مجلس بنا به گفته برخی از مسئولان کشور از جمله آقای جهانگیری معاون اول رییس جمهور و نیز آقای الویری رییس شورای شهر تهران، دارای پرونده های متعدد فساد مالی در دوران تصدی مسئولیت شهرداری تهران در قوه قضاییه است. بنابر این منطقی است از چنین مجلسی توقع برخورد با فساد گسترده و ساختاری که اینک گریبانگیر نظام سیاسی شده است، نداشته باشیم. لذا تصور بنده این است که این مجلس مصادیق مبارزه با فساد را صرفاً در ایجاد محدودیت های هرچه بیشتر اجتماعی مانند حجاب بانوان، استفاده از ماهواره، استفاده از فضای مجازی و . . . . . خلاصه کند.
۲- اکنون که مجلس یکدست اصولگرا و هماهنگ با شورای نگهبان است، چه اولویت‌هایی را سرلوحه اقدامات خویش قرار خواهد داد؟
پاسخ: مجلس یازدهم در حال حاضر با ساختار فعلی نظام سیاسی، عملاً دیگر در راس امور قرار ندارد و نقش مهمی چه در سیاست خارجی و چه در سیاست داخلی ایفا نمی کند. مجلسی که برخی از نمایندگان آن به گفته آقای آقا تهرانی، نماینده فعلی مجلس، فرق میان فراکسیون و کمیسیون را نمی دانند، تفاوتی نمی کند که چه موضوعی را در اولویت کاری خود قرار دهد. مهم آن است که در هر حوزه ای که ورود کند، تصمیمات اصلی در جایی بیرون از مجلس گرفته می شود.
۳- آیا فکر می‌کنید مجلس یازدهم با توجه به برخورداری از حمایت جناح حاکم می‌تواند طی ۴ سال پیش رو در راس امور باشد؟
پاسخ: روند امور در نظام سیاسی بگونه ای در حال پیشرفت است که اصولاً نهادهای انتخابی مانند مجلس شورای اسلامی یا ریاست جمهوری، دیگر نقشی در سیاست گذاریِ حوزه های مختلف اجتماعی همچون اقتصاد، فرهنگ، سیاست داخلی، سیاست بین المللی و . . . . . نداشته باشند. در جمیع این حوزه ها، تصمیمات در نهادهای انتصابی وابسته به رهبری اخذ می شود و نهادهای انتخابی جز اجرای آن تصمیمات، عملاً کارکرد دیگری ندارند. در نوشته های پیشین خود نیز آورده ام که مدل نظام سیاسی کنونی ایران، نظامی شبه اقتدارگرا است. در چنین نظامهایی، نهادهای انتخابی تنها کارکردشان حفظ ظاهر دموکراتیک نظام سیاسی در عرصه بین المللی است. اما تصمیمات اصلی و سیاست گذاری ها توسط اجزای اقتدارگرای نظام گرفته می شود.
۴- در اولین نطق رئیس مجلس یازدهم شاهد انتقاد جدی وی به دولت بودیم، در یک سال ونیم پیش رو که روحانی در راس قوه مجریه است، پیش بینی شما از تعامل ۲ قوه چیست؟
پاسخ: برخورد با دولت در شرایط فعلی جز ایجاد تنش د رداخل و تضعیف موضع بین المللی نظام، ثمر دیگری ندارد. بنابر این با توجه به اندک زمان باقی مانده از عمردولت و نیز اهرم های کنترلیِ نهادهای انتصابی، ضرورتی برای برخورد با دولت وجود ندارد. تحلیل بنده این است که مجلس وارد منازعه با دولت نمی شود اما با دولت همدلی نیز نشان نخواهد داد.
۵- آیا استیضاح وزرا و از حد نصاب افتادن دولت را محتمل می‌دانید؟
پاسخ: با توجه به پاسخ پرسش پیشین، این احتمال را بسیار اندک می دانم. باید توجه داشت که در هیچ حوزه ای، دولت حرف آخر را نمی زند و اجازه ندارد سیاست های کلانی را اجرا کند که قبلاً در نهادهای موازیِ انتصابی به تایید نرسیده است. لذا بودن چنین دولتی بر سر کار، مانعی بر سر راه جریان محافظه کار ایجاد نخواهد کرد.
۶- در گشایش امور معیشتی مردم چشم انداز برنامه‌های مجلس یازدهم را چگونه می‌بینید؟
پاسخ: امور معیشتی مردم در گروی اصلاح سیاست های کلانی است که تا کنون نظام سیاسی به نادرستی در پیش گرفته است. به عبارت دیگر ریشه مشکلات اقتصادی کشور بیش از آنکه اقتصادی باشد، سیاسی است. سیاست هایی همچون ورود نهادهای نظامی – امنیتی به حوزه اقتصاد، عدم درک درست از شرایط بین المللی، تخریب وجهه نظام سیاسی در ذهنیت مردم منطقه، حذف تدریجی نهادهای انتخابی از حوزه های تصمیم گیری کلان و . . . . . بدیهی است تا هنگامی که در سیاست هایی چنین، تغییری رخ ندهد، در وضعیت معیشتی مردم نیز گشایش چندانی ایجاد نخواهد شد.
۷- نماینده یزد در مجلس یازدهم صراحتا به برخورد شدید مجلس با دولت اشاره کرده است، آیا به اعتقاد شما رهبری به مجلس یازدهم اجازه برخورد شدید با دولت را خواهد داد؟
پاسخ: همانطور که قبلاً نیز بیان کردم، این مجلس به جهت نشان دادن ناهمدل بودن با دولت، سخنانی را بیان و مطالباتی را مطرح خواهد ساخت، اما سیاست کلی نظام، برخورد با این دولت در شرایط فعلی نیست. بنابر این مخالفت با دولت در مجلس شورا از حد بیان نظرات فردی یا فراکسیونی، فراتر نخواهد رفت.
۸- تحولات، مصوبات و مجموع وقایع مجلس یازدهم چه تاثیری بر انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ خواهد داشت؟
پاسخ: جریان محافظه کار با تضعیف و خارج ساختن اصلاح طلبان از عرصه سیاست، عملاً بدنبال آن است که نهادهای انتخابی را نیز در کنار نهادهای انتصابی، از آن خود کند. بر اساس این تحلیل، در انتخابات ریاست جمهوری آینده نیز همچون انتخابات مجلس یازدهم، با قلع و قمع جریان اصلاح طلب، محافظه کاران یکه تاز میدان انتخابات خواهند بود. در یک انتخابات غیر رقابتی نیز عملکرد پیشین یکی از جریان های اصلی در عرصه سیاست از جمله نمایندگی مجلس، نمی تواند تاثیری بر نتیجه انتخابات بگذارد.
نکته پایانی: از نگاه من، جریان محافظه کار تصمیم گرفته است که اصلاح طلبان را از سپهر سیاسی کشور حذف و تمامی نهادهای تصمیم گیری اعم از انتصابی یا انتخابی را یکدست سازد. اما اینکار در نهایت به ضرر این جریان سیاسی تمام خواهد شد. چرا که اولاً نبود یک رقیب توانمند در شطرنج سیاسی موجب خواهد شد به مرور کارآیی و اعتبار جریان محافظه کار بیش از پیش کاهش یابد. دوماً اصلاح طلبی با قرائت موجود، صرفاً نقشی در حد ضربه گیر (Damper) را در حد فاصل میان مردم و جریان صاحب قدرت بازی می کند. حذف این ضربه گیر، باعث خواهد شد مردم مطالبات خود را مستقیماً از جریانی خواهان شوند که صاحب تمامی ابزارهای قدرت است و این امر به بسط خشونت دامن خواهد زد. سوماً یکدست سازی نهادهای قدرت، تصویر نظام سیاسی را در عرصه بین المللی خدشه دار خواهد ساخت و این امر موضع نظام سیاسی را در صحنه خارجی تضعیف خواهد ساخت.
منبع: روزنامه مستقل

This comment was minimized by the moderator on the site

طرح مجلس برای نابودی اسرائیل مضحک است
Posted: 16 Jan 2021 03:21 AM PST
احمد نقیب‌زاده
مجلس از اظهارات جمال عبدالناصر و تاریخ جنگ‌های ۶ روزه عبرت بگیرد / این مجلس مایه شرمندگی ملت ایران است / آب به آسیاب دشمن می‌ریزند
استاد دانشگاه تهران با ذکر این نکته که مجلس نمی‌تواند و نباید دولت را مکلف به نابودی و ایجاد تنش با هر کشور یا دولت دیگری کند، خواستار توجه به اظهارات جمال عبدالناصر و تاریخ جنگ‌های ۶ روزه شد.
نیمه دی‌ماه خبر اعلام وصول طرحی در مجلس منتشر شد که توجه زیادی را به خود جلب کرد. طرح «اقدام متقابل ایران در برابر ترور شهید قاسم سلیمانی» که با ۱۶ ماده و در آستانه سالگرد ترور سردار قاسم سلیمانی اعلام وصول شد، «اخراج آمریکا از منطقه»، «اجرای انتقام سخت» و «مقابله با اقدامات اسرائیل» را در هدف‌های کلان قید کرده است.
مهم‌تر از همه اینکه در ماده پنجم این طرح دولت مکلف شده است ۲ اقدام مشخص‌شده از سوی نمایندگان را با هدف ایجاد «ترتیبات نابودی اسرائیل تا سال ۱۴۲۰» اجرا کند. شکست حصر غزه با ارسال کالاهای اساسی در مقابل وجه یا به صورت رایگان و همچنین ارائه خدمات و زیرساخت برای حمایت از پیاده‌روی مردمی «حق بازگشت آوارگان فلسطینی» ۲ اقدامی است که نمایندگان در این طرح به عنوان ترتیبات نابودی اسرائیل از آن یاد کرده‌اند.
احمد نقیب‌زاده، استاد دانشگاه، در ارزیابی این طرح به اعتمادآنلاین گفت: این طرح خجالت‌آور است، اول اینکه مجلس چطور می‌تواند دولت را ملزم به نابودی کشور دیگری که عضو سازمان ملل است بکند؟ هر اندازه هم که ما رژیم صهیونیستی را به رسمیت نشناسیم، این شیوه قانون‌گذاری اشتباه است.
او ادامه داد: آقایان نماینده طراح این طرح توضیح دهند که با چه قدرت و نیرویی قرار است این مساله رخ دهد؟ از همه بدتر اینکه این دست از رفتارها و اظهارات آب به آسیاب دشمن ریختن و رفتارهایی تحریک‌آمیز است.
نقیب‌زاده در انتقاد از رفتارهای تحریک‌آمیز و تنش‌زا گفت: ما شاهد جنگ‌های ۶ روزه بودیم که اسرائیل با این ادعا که جمال عبدالناصر می‌خواهد ما را به دریا بیندازد، چه پیش‌قدمی در زمینه رفتارهای نظامی داشت و با اتکا به اظهارات ناصر، در سراسر جهان همدردی به خود جلب کرد و صبح روز بعد هواپیماهای اسرائیلی در عرض چند دقیقه تمام هواپیماهای مصر را نابود کردند و مصر را به خاک سیاه نشاندند.
این استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران با انتقاد از طرح چنین مسائلی در خانه ملت توضیح داد: این ادعاها تنها از یک مجلس عوام‌زده بیرون می‌آید وگرنه قرار است با چه نیرویی چنین مسیری تعریف شود؟ در حالی که خود مجلس به خوبی می‌داند که اسرائیل صاحب بمب اتم است، دارای جنگنده‌های فوق مدرن است و همین الان نیروهای ایران را در سوریه مورد حمله قرار می‌دهد و نمی‌نشیند تا مجلس ایران طرح نابودی‌اش را بریزد.
نقیب‌زاده در پایان گفت: این طرح دراماتیک و مضحک است و برای ملت ایران چنین مجلسی خجالت‌آور است.

This comment was minimized by the moderator on the site

خانم کبری خزعلی نمونه عیان خیانت زن در حق زن است
Posted: 16 Jan 2021 08:15 AM PST
الهام فلاح
خانم دکتر کبری خزعلی، استاد دانشگاه و عضو عالی شورای انقلاب فرهنگی و رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان، کماکان با همان روش ضاله توییت کردن ابراز خوشحالی نموده‌اند که دیگر غربالگری جنین غیرقانونی و ممنوع شده و باعث می‌شود سقط جنین کاهش پیدا کند.
غربالگری جنین در سه ماهه اول بارداری انجام می‌شود که از دهه هشتاد با سماجت و سرسختی بسیار مصوب مجلس قرار گرفت. و البته انجام آن الزام و اجباری نداشت اما بسیاری از پزشکان متخصص زنان و زایمان ادامه روند مراقبت‌های بارداری را مشروط به انجام این تست و اطمینان از نتیجه آن می‌دانستند.
در سه ماهه نخست بارداری آزمایش خون و سونوگرافی می‌تواند احتمال اختلالات کروموزومی را تشخیص دهد و اگر نتیجه مثبت باشد تست‌های دیگری به جهت اطمینان از سلامت جنین خصوصا در رابطه با سندروم داون و یا کم‌خونی‌های داسی‌شکل یا همان فیبروکیستیک و سایر اختلالات انجام می‌شود تا از تولد نوزاد ناسالم جلوگیری کند. ‌
خانم دکتر خزعلی حالا خوشحالند که این آزمایشات ممنوع شده چرا که مادر موظف است حتی جنین ناسالم و مبتلا به سندروم داون را بدنیا بیاورد. چون مادر موظف است باری را که به شکم گرفته بزاید و تا آخر عمر هم تمام عواقب آن را بپذیرد. در هر صورت هر بچه‌ای با هر اختلالی که متولد شود شناسنامه دارد و در آمار جمعیتی لحاظ می‌شود و خب در راستای سیاست‌های افزایش جمعیت است.
نمی‌دانم خانم خزعلی چند تا بچه دارد. دختر هم دارد یا نه. اما این خانم استاد دانشگاه، نمونه عیان خیانت زن در حق زن است. همیشه جالب برایم این است که این قسم خودزنی‌ها و سرکوب هم‌جنسان و طلب رنج و آمال بیشتر برای ایشان از طرف زنانی صورت می‌گیرد که به قول جناب عباس عبدی در خانه‌های کاخ‌گونه مصادره‌شده الهیه و نیاوران زندگی می‌کنند.
احتمالا خانم خزعلی نوه مبتلا سندروم داون یا اوتیسم یا تالاسمی یا سیانوز و … ندارند و نمی‌دانند نگهداری این بچه‌های معصوم و بیگناه غیر از بعد کمرشکن مالی چه بار روانی کشنده‌ای دارد. و هیچ نهاد دولتی حمایت‌کننده‌ی معناداری از سوی دولت، مسئولیت جان و مال و عمر مادرانی را که بیگناه صاحب فرزندی ناسالم شده‌اند، برعهده نمی‌گیرد.
خاطر نشان کنم که خانم خزعلی از مخالفان سرسخت اعطای پاسپورت ایرانی به فرزندان زنان ایرانی‌ای که همسر غیر ایرانی داشتند، بود.
من فکر می‌کنم ما تا هم را داریم دشمن می‌خواهیم چه کار؟ از شما پناه بر خدا… از شما پناه به عزراییل…

This comment was minimized by the moderator on the site

محتوای دو هزار میلیارد تومانی
Posted: 14 Jan 2021 08:20 AM PST
محمد فاضلی
نمایندگان مجلس تصویب کرده‌اند سال آینده مبلغ دو هزار میلیارد تومان در اختیار صداوسیما و چند سازمان دیگر قرار می‌گیرد تا برای تولید محتوا در فضای مجازی صرف شود.
این میزان اعتبار معادل حقوق ماهیانه پانزده میلیون تومان حقوق برای یازده هزار و یکصد نفر آدم است. تصور کنید یازده هزار نفر در فضای مجازی تولید محتوا کنند. این تعداد معادل کارکنان ستاد مرکزی چندین وزارتخانه است.
شما فکر می‌کنید کسی در این کشور حاضر است این میزان، نه!! یک دهم آنرا برای بررسی دقیق مشکلات اقتصاد ایران، آلودگی هوا، اصلاح نظام مالیاتی یا هر موضوعی از این دست تخصیص دهد؟
کاش اقلا سال بعد هر ماه یک جدولی دست مردم بدهند از آن محتواهایی که این یازده هزار نفر با آن پول تولید می‌کنند. چه محتوایی تولید شود.

مصطفوی
This comment was minimized by the moderator on the site

قاسم میرزایی نیکو: مصوبه اخیر مجلس، هیچ خروجی جز مهار انتخابات درپی نخواهد داشت/ مگر شورای نگهبان، منتخب ملت است که از جانب ملت تصمیم بگیرد؟
Posted: 13 Jan 2021 04:29 AM PST
محمد جعفری: بر اساس مصوبه اخیر مجلس انقلابی در خصوص اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، شورای نگهبان برای بررسی برنامه نامزدها، ۳ ماه پیش از انتخابات مجاز شمرده شده و سازمان اطلاعات سپاه نیز به مراجع چندگانه استعلام سوابق افراد اضافه شده است.
قاسم میرزایی‌نیکو، نماینده پیشین مجلس دهم و فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به این اقدام مجلس یازدهم و تبعات آن عنوان داشت: مجلس فعلی به زعم من به دنبال اضافه کردن شاخص‌ها و معیارهایی است که دست شورای نگهبان را باز کرده و این نهاد را از انتقادات گسترده‌ای که تاکنون از سوی افکار عمومی مطرح شده، مبرا کند.
در قانون اساسی، قریب به مضمون عنوان شده که هیچ نهادی، نمی‌تواند قوانینی را مصوب کند که حق تعیین سرنوشت و حقوق ملت را نادیده بگیرد. امری که نشانگر این است که قوانینی که آقایان مصوب کرده‌اند با قانون اساسی و حتی با سیاست‌های کلی نظام، همخوانی ندارد.
این آقایان با روش خود در مجلس یازدهم کاری کرده‌اند که شورای نگهبان، هرچه بیشتر به سمت جایگاه اجرایی در انتخابات نزدیک شود. قرار بر این بوده که شورای نگهبان بر حسن اجرای انتخابات نظارت کند و هیچ‌گاه بنا نبوده که این نهاد، این همه اختیارات داشته باشد.
مصوبه اخیر مجلس، هیچ خروجی جز مهار انتخابات و محدود کردن نهاد آن در پی نخواهد داشت
این دست اقدامات مجلس، هیچ خروجی جز، مهار انتخابات و محدود کردن نهاد آن در پی نخواهد داشت. چرا که همه مردم، تصور داشتند که تعیین سرنوشت کشور از طریق صندوق رای ممکن خواهد بود و با این مصوبات مجلس، همین تصور نیز، حصاربندی شده و جلوی آن را گرفته‌اند.
خصوصیات عمومی کاندیداها برای تصدی پست ریاست جمهوری از قبیل مدبر بودن، اعتقاد به مجموعه کشور و امثال آن باید توسط شورای نگهبان مورد بررسی قرار می‌گرفته و تازه، التزام به ولایت فقیه نیز بعدا در این چارچوب آمده است و تمام.
جز این وظایف، اضافه کردن اختیارات دیگر برای نهاد شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری از نظر من، مصداق بارز آب در هاون کوبیدن خواهد بود.
مگر شورای نگهبان، منتخب ملت است که از جانب ملت تصمیم بگیرد؟
شورای نگهبان باید این محورها را مورد بررسی قرار داده و نهایتا، انتخاب کاندیداها و برنامه‌های آن‌ها را به مردم محول کند. اینکه شورای نگهبان به بررسی برنامه کاندیداهای ریاست جمهوری بپردازد، اساسا فاقد موضوعیت است.
مگر شورای نگهبان، منتخب ملت است که از جانب ملت تصمیم بگیرد؟ با این روشی که آقایان در پیش گرفته‌اند، شورای نگهبان به نهاد ارزیاب، بررسی کننده و مجری در انتخابات بدل خواهد شد.
در زمان امام بنا بر این شد تا دیگر نهادها، سازمان اطلاعات موازی به راه نیاندازند
از زمانی قانون انتخابات ریاست جمهوری در دوره‌های قبل مصوب شد، مرجع استعلامات اطلاعاتی و امنیتی در انتخابات و بررسی صلاحیت افراد بر عهده وزارت اطلاعات بود. این امر هم به این دلیل بود که همه اطلاعات در زمان امام و در سال ۶۳ در این وزارتخانه متمرکز شد و بنا بر این شد تا دیگر نهادها، سازمان اطلاعات موازی به راه نیاندازند.
اما هرچه که به پیش رفتیم؛ اطلاعات سپاه که بنا بود، امور مربوط به پرسنل نظامی خود را داشته باشد در امور عمومی مردم دخالت کرد و بعدها نیز، اطلاعات سپاه به حدی گسترده‌تر شد که الان به عنوان یک نهاد موازی در کنار وزارت اطلاعات فعالیت می‌کند.
دوگانه‌های اطلاعاتی، معمولا سرنوشت افراد را دستخوش مسائل خاصی می‌کند
بدترین وضعیتی که کشور می‌تواند به آن مبتلا شود، دوگانه‌های اطلاعاتی است. این دوگانه‌های اطلاعاتی نیز، معمولا سرنوشت افراد را دستخوش مسائل خاصی می‌کند. امری که نمونه آن را در دستگیری فعالان محیط‌ زیستی و خودکشی یکی از آن‌ها شاهد بودیم که کسی هم پاسخگو نبود.
اگر پاسخ استعلام یک کاندیدا در وزارت اطلاعات مثبت بوده و در اطلاعات سپاه منفی بود، تکلیف شورای نگهبان چیست؟
حال در حوزه انتخابات نیز، اختیار استعلامات افراد نیز به چهار مرجع وزارت اطلاعات، دادستانی، نیروی انتظامی و ثبت اسناد اعطا شده بود. این مسئله با ارجاع به اطلاعات سپاه، سمت و سوی دیگری خواهد یافت.
حال تصور کنید که مثلا اگر پاسخ استعلام سابقه یک فرد در وزارت اطلاعات مثبت بوده و در سازمان اطلاعات سپاه منفی بود، تکلیف شورای نگهبان چیست و بر اساس نظر کدام مرجع، اقدام خواهد کرد؟ دوگانه استعلام، یکی از معضلاتی است که مجلس به قانون انتخابات ریاست جمهوری اضافه کرده است.

This comment was minimized by the moderator on the site

مجلس انقلابی، حافظ منافع اسرائیل یا ایران؟
Posted: 05 Jan 2021 06:54 AM PST
مجتبی نجفی
مجلس شاهکار دیگری آفریده. در طرح اقدام متقابل ایران در برابر ترور سردار سلیمانی که هنوز تصویب نشده ماده ای وجود دارد که فقط مضحک نیست، بودار است. دولت مکلف شده تا بیست سال دیگر اسرائیل را نابود کند!!این طرح اینقدر مواد مضحک دارد که مجال بررسی نیست اما خیالبافی مجلسیها را نمیتوان تنها از سر جهل تفسیر کرد، بحث نفوذ جدی است.
پیش تر بعد از انتشارگفتگوهای محرمانه مقامات اسرائیل و آمریکا در ویکی لیکس پرسیدم چرا در دوره احمدی نژاد چهار محور از راهبرد پنج گانه اسراییل علیه جمهوری اسلامی عملی شد؟ برای تحلیلگر این پرسش جدی است. بارها پرسیده شده چرا در اوج برجام روی موشکها شعار نابودی اسرائیل نوشتید؟ مگر نمی خواستید توان موشکیتان را به رخ بکشید،چرا تحریک کردید؟ چرا زمانی که امیدها برای رفع تحریم‌ افزایش یافته طرحی تصویب میشود که عملا به معنای نابودی برجام است ؟ چرا خیابانهای ایران حیات خلوت اسرائیل برای ترور دانشمندان هسته ای شده؟ چرا درباره گزارشهای غیررسمی درباره انواع جاسوسهای اسرائیلی توضیح نمیدهید که لو رفته اند و حتما مقادیر فراوانی در نهادهای انقلابی با تندترین شعارها برای تحدید آزادی های مدنی و تفوق مسائل فرعی بر اصلی در نهادهای انقلابی جا خوش کرده اند.
هیچ کس در جمهوری اسلامی نیست بپرسد چگونه در شرایطی که تهدید حمله نظامی بیخ گوش کشور است مجلس انقلابی در طرحی خیالی با امضای شصت نماینده انتصابی شورای نگهبان دولت را ملزم به نابودی اسرائیل میکند تا خوراک نتانیاهو را جور کند؟ در فیلمهای تخیلی هم چنین طرحهایی را نمینویسند. آن هم در کشوری که نظام حاکمش چهل سال است هنوز نمی تواند ریه های مردم کشورش را از آلودگی نجات دهد.
منافع جمهوری اسلامی ارزنی هم برای من ارزش ندارد تنها منفعت عالی،منعفت ملی ایران و حفظ کیان کشور از مثلث ویرانگر جنگ،تحریم و استبداد است. باز هم اگر اندک صدایی در این ساختار بحران خیز هست دعوتشان میکنم به تامل در شور انقلابی الیوت کوهن که سوریها را سر کار گذاشت و تا مشاور عالی وزارت دفاع پیش رفت. به داستان اشرف مروان داماد عبدالناصر ارجاع میدهم که هنوز کمتر کسی میداند در جنگ رمضان او جاسوس اسرائیلی ها بود یا مصری ها.
بحث نفوذ آیت الله خامنه ای بسیار جدی بود اما نفوذی ها پژوهشگران و اهالی علم و فرهنگ نیستند نفوذی اصیل در همان نهادهای انقلابی است که از چشم ناظر جامعه مدنی تحت سرکوب دور است، نهادهایی که شده اند تاریکخانه. فرمان سرکوب مردم می دهند و حاکم را نماینده الله میدانند. شاید بگویید نه این جهل است، درست است ولی نفوذ بر بستر جهل و ریا میروید.

مصطفوی
This comment was minimized by the moderator on the site

جلایی پور
این طرح که به امضای ۶۴ نمایندهٔ (موظف کردن دولت برای محو اسراییل در 20 سال آینده) مجلس رسیده‌است طرح انتقام از آمریکا و قاتلان سردار سلیمانی نیست، بلکه عملا طرح شلیک به دیپلماسی و منافع ایران و انتقام از ایران و خدمت به اسرائیل است. واقعا غمناک و تراژیک است که رد صلاحیت‌ها و کاهش مشارکت در انتخابات به برآمدن نمایندگان فوق‌العاده ضعیفی انجامیده که درکی از ممکنات و راه‌های تامین منافع ملی در عرصهٔ جهانی ندارند و درست در روزی که ترامپ دیوانه به خاطر رسوایی جدیدش بعد از فایل صوتی واشنگتن‌پست به دنبال کاهش فشار روی خودش است و ناظران نگران بهانه‌جویی جنگ‌افروزانه‌اش ‌برای این کاهش فشارند، طرحی در این حد شعارزده و مبتذل و ضعیف (حتی از نظر نگارشی) منتشر می‌کنند. نمایندگانی که ساده‌اندیشانه فکر می‌کنند با انتشار یک طرح می‌توان به چنین اهداف ناممکنی رسید، چرا طرح‌هایی برای الزام دولت به ریشه‌کنی مطلق فساد و فقر و تبعیض و نابرابری‌ها و کرونا و بیکاری و تورم و تحقق رشد اقتصادی ۲۰ درصد در سال آینده ارائه نمی‌کنند؟ خدا به ایران رحم کند با این نمایندگان. @jalaeipour


سید علیرضا موسوی بلده، @Mousavialireza1
اگر اسرائیل به استناد این مصوبه مجلس ایران تهران رو با بمب هسته ای بزنه کی میخواد حق رو به ایران بده ؟! #مجلس_انقلابی #جاسوس_های_اسرائیلی

"متاسفانه فقط می خواهند دیده شوند، حتی اگر به قیمت نابودی ایران، کسانی که با شعار حل مشکل مردم آمده اند، هر هفته یک گره بر گره های کور وضع مردم می زنند، "انقلابی" و "جهادی" بودن را دارند تعریف می کنند، با کارهایی که مخمصه برای مردم و عقلا ایجاد می کند. #ویرانی_راحت #مجلس_اقلیت

مصطفوی
This comment was minimized by the moderator on the site

اقدام شورای نگهبان نقض آشکار اصول قانون اساسی است/ اگر کسی قاتل و کلاهبردار باشد پرونده قضایی دارد
Posted: 01 Jan 2021 09:44 AM PST
محمد توسلی، دبیر کل نهضت آزادی ایران در رابطه با اقدام مجلس یازدهم در خصوص اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری گفت: آنچه این مجلس انجام می‌دهد، نقض آشکار اصول قانون اساسی است. و به نظرم اگر شورای نگهبان و کسانی که با این مجلس هماهنگ عمل می کنند، به این موضوع توجه نکنند، مردم با آگاهی مسائل را دنبال کرده و به موقع واکنش متناسب نشان خواهند داد. مردم ما از رشد و آگاهی بالایی برخوردارند و با حقوق اساسی خود آشنایی کامل دارند.
او ادامه داد: مجلسی که در کلان‌شهرها، با رأی حدود ده درصد از مردم انتخاب شده است، اگر چنین تصمیماتی بگیرد، طبیعتا نه تنها مقبولیت بلکه مشروعیت خود را نیز از دست داده و در انتخابات بعدی با واکنش اعتراضی مردم مواجه خواهد شد. این اقدامات در راستای منافع ملی ما نیست. توصیه ام این است که یک بار دیگر بیندیشند و از انجام اقداماتی که در راستای منافع ملی نیست، جلوگیری کنند و نگذارند شکاف بین ملت و دولت بیش از این تشدید شود. به هر حال در شرایط کنونی و با توجه به بحران‌هایی که ما در منطقه و جهان داریم این اقدامات را نمی توان در راستای منافع ملی ارزیابی کرد.
اگر کسی قاتل و کلاهبردار باشد پرونده قضایی دارد
توسلی در واکنش به اظهارات اخیر سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر اینکه «در هیچ جای دنیا به قاتل‌ها و کلاهبردارها اجازه کاندیداتوری نمی‌دهند» گفت: بالاخره اگر کسی قاتل و کلاهبردار باشد، پرونده دارد و قوه قضائیه هم رسیدگی کرده وآن را آزاد نمی گذارد که بتواند نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود. در گذشته نیز کسانی که نامزد ریاست جمهوری شده اند هیچکدام چنین پیشینه و سابقه ای نداشته اند. ممکن است به لحاظ توانمندی واجد شرایط نبوده باشند، اما با این ویژگی‌ها در چهار دهه گذشته کسی ثبت نام نکرده است.
این فعال سیاسی همچنین در واکنش به بخشی دیگر از صحبت های سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با وجود انتخابات آزاد در ایران و ناچیز شمردنِ نقش این شورا در ناکارآمدی مجلس، گفت: به نظرم کاملا برعکس است. کاری که شورای نگهبان انجام می‌دهد در درجه اول نقض آشکار اصل ۹۹ قانون اساسی است. این اصل خیلی شفاف و روشن جایگاه شورای نگهبان را تعریف کرده است. طبق این اصل شورای نگهبان باید از طرف ملت ایران بر عملکرد قوه مجریه در انتخابات نظارت کند.
رویکرد شورای نگهبان در راستای نقض اصول قانون اساسی است
او اظهار داشت: اینکه شورای نگهبان بخواهد به جای ملت تشخیص دهد که چه کسانی روی کار بیایند و چه کسانی نیایند، در واقع نقض اصل ۹۹ قانون اساسی و همچنین نقض سایر اصول قانون اساسی ازجمله اصل ۵۶ آن است. به نظرم اصل ۵۶ قانون اساسی، یک اصل کاملا دموکراتیک و کاملا در چارچوب آموزه‌های قرآنی است. اینکه خداوند خواسته که انسان مختار و آزاد باشد و این حق را به انسان داده است که برسرنوشت خود حاکم باشد برهمین مساله دلالت دارد.
توسلی ادامه داد: نکته جالب در اصل ۵۶ این است که هیچ فرد و گروه و نهادی نمی تواند این حق الهی را از ملت ایران سلب کند یا درخدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. بنابراین عملکرد شورای نگهبان نقض آشکار اصول ۹۹ و ۵۶ و بسیاری دیگر از اصول قانون اساسی است. اصولی که در فصل سوم و پنجم کاملا شفاف آمده است.
ادامه روند شورای نگهبان، مشارکت را کاهش می دهد
او تأکید کرد: ملت ما با آگاهی رفتار شورای نگهبان را ارزیابی می‌کند و اگر این شورا نخواهد تسلیم اجرای اصول قانون اساسی شود، خود به خود شکاف بین ملت و دولت و حاکمیت تشدید خواهد شد و این در راستای حفظ منافع ملی نیست.
محمد توسلی در رابطه با چشم انداز مشارکت مردم در انتخابات ۱۴۰۰ گفت: به نظرم اگر چنین روندی که همراه با نقض آشکار اصول قانون اساسی است، از سوی شورای نگهبان ادامه پیدا کند، ملت ایران نیز با آگاهی، اعتراض خود را با عدم شرکت در انتخابات نشان خواهند داد. البته احزاب و گروه‌های سیاسی در هر حال فرصت انتخابات را مغتنم شمرده و در انتخابات حضور خواهند داشت. آنها آگاهی بخشی می‌کنند و در رابطه با روندی که شورای نگهبان دنبال می کند، توضیح خواهند داد. بی تردید خواهند گفت که این اقدامات نقض آرمانهای اولیه انقلاب اسلامی و درواقع نقض مطالبات تاریخی ملت ایران از جمله «آزادی و حاکمیت ملت»
ملت به رشد و آگاهی کافی برای رای اعتراضی رسیده اند
او تأکید کرد: ملت ایران هرگز چنین انحرافی را نمی پذیرد و با حضور خود در انتخابات، آگاهی بخشی می کند و کوشش می کند که رفتار شورای نگهبان را اصلاح کند. اگر شورای نگهبان در چارچوب قانون اساسی اقدام نکند، آن زمان تصمیم لازم را در رابطه با چگونگی عمل در انتخابات خواهند گرفت.
توسلی ادامه داد: به نظرم ملت ما و احزاب و گروه‌های سیاسی در داخل کشور، این رشد و آگاهی را دارند که در راستای منافع ملی عمل کرده و اگر اقداماتی خلاف منافع ملی و اصول قانون اساسی انجام شود با رأی اعتراضی خود اعلام نظر کنند.
با صدور مجوزهای قانونی، حقوق شهروندی مردم را نادیده می گیرند
محمد توسلی درباره علت این که چرا این اصول شفاف قانون اساسی نادیده گرفته می شود، گفت: عملا نگاهی بر تصمیمات مسئولان جمهوری اسلامی حاکم است که طبق نظریه شیخ فضل الله نوری به حقوق شهروندی و حاکمیت ملت باورندارد و به همین علت عملا با صدور مجوزهای قانونی اجرای این اصول قانون اساسی را نادیده می گیرند.
او در پاسخ این سوال که چه راهکاری برای عبور از این چالش وجود دارد، اظهار کرد: در سخنرانی دیدار نوروزی سال۹۷ نهضت آزادی مشفقانه راهکار تحول درون حوزوی (پارادام شیفت) از نظریه شیخ فضل الله نوری به نظریه آخوند خراسانی را پیشنهاد کردم که طبق آن نهاد دین و روحانیت از قدرت جدا می شود و درعرصه عمومی طبق آموزه های قرآنی به رسالت آگاهی بخشی و نظارت طبیعی خود می پردازد. در این صورت با اصلاح ساختاری برخی از اصول قانون اساسی با حفظ نظام این تحول امکان پذیر می شود.
منبع: ‌صبح ما

This comment was minimized by the moderator on the site

مصوبه‌ای صفرافزا!

Posted: 04 Dec 2020 08:19 AM PST

احمد زیدآبادی

با ابلاغ رسمی قانون “اقدام راهبردی برای برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران” از سوی رئیس مجلس به رئیس جمهور، برنامۀ هسته‌ای ایران وارد مرحلۀ خطیری از روند پرتلاطم خود می‌شود.

قانون فوق دستگا‌ه‌های اجرایی بخصوص شخص رئیس جمهور را به رفع محدودیت از فعالیت‌های هسته‌ای، آغاز غنی‌سازی اورانیوم با غلظت ۲۰ درصد و توقف اجرای پروتکل الحاقی در صورت عدم رفع تحریم کامل نفتی و بانکی ایران از سوی طرف‌های باقیمانده در توافق برجام را پس از گذشت دو ماه از ابلاغ قانون، موظف می‌کند به طوری که اگر از اجرای آن سرپیچی کنند مستوجب مجازات شدید خواهند شد!

با توجه به تأیید فوری مصوبۀ فوق توسط شورای نگهبان، به نظر می‌رسد که اراده‌ای فراتر از مجلس در پشت این مصوبه قرار داشته و در واقع می‌توان آن را محصول اجماع مجموعۀ نظام منهای قوۀ مجریه تلقی کرد.

در واقع روحانی و اعضای دولت او در برابر این مصوبه در تنگنا و دوراهی بی‌سابقه‌ای قرار می‌گیرند به گونه‌ای که اگر آن را اجرا نکنند با خطر تشکیل پروندۀ قضایی و مجازات زندان روبرو می‌شوند و اگر اجرا کنند به خلاف رویکرد سیاسی خود عمل کرده و در عین حال، پیشاپیش شانس جناح اعتدالی را برای حضورمؤثر و بخصوص پیروزی در انتخابات سال آینده از بین می‌برند.

بنابراین در نگاه نخست به نظر می‌رسد که مصوبۀ مجلس با نگاه به انتخابات ریاست جمهوری آینده و تعیین تکلیف نهایی آن تهیه و تنظم شده است. افزون بر این اما تهیه کنندگان طرح، امتیازگیری از دولت آیندۀ جو بایدن و کشورهای اروپایی را هم در نظر داشته‌اند و در صدد به هم زدن “نظام محاسباتی” آنها بوده‌اند.

این در حالی است که مصوبۀ مذکور شاید در زمینگیر کردن دولت روحانی در آخرین ماه‌های حیات آن و تعیین تکلیف انتخابات آتی ریاست جمهوری موفق باشد، اما در امتیازگیری از طرف خارجی و به هم زدن محاسبات آنها بعید است ره به جایی ببرد.

درواقع تصورات نهفته در پشت ذهن تهیه کنندگان طرح و مصوبۀ مجلس بر این مبنا استوار است که امور جهان از طریق تأثی گذاری بر “نظام محاسباتی رقبا یا دشمنان” رقم می‌خورد و هر طرفی که بتواند خود را بی‌باک و قاطع و مصمم نشان دهد، لاجرم دستگاه محاسباتی طرف مقابل را به هم می‌ریزد و او را به عقب‌نشینی وادار می‌سازد!

این منطق معمولاً در جایی کاربرد دارد که مجموع مؤلفه‌های قدرت دو طرف مساوی و یا نزدیک به هم باشد و سرشت نزاع نیز بده – بستانی معمول و مرضی‌الطرفین را طلب کند.

سرشت منازعۀ بین ایران و کشورهای مخالف آن اما به نظر می‌رسد که از بده – بستان و امتیازدهی و امتیازگیری عبور کرده و از برخی جهات متأسفانه جنبۀ مرگ و زندگی به خود گرفته است. در چنین شرایطی نشان دادن علائمی از سرسختی و انعطاف‌ناپذیری و قاطعیت به جای آنکه ارادۀ طرف مقابل را سست کند، از قضا آن را به واکنش شدیدتر می‌اندازد بخصوص اگر توازن قوای کلی هم به سود آن باشد.

بنابراین، مصوبۀ مجلس به خلاف عنوانی که برای آن انتخاب شده است، نه فقط کمکی به رفع تحریم‌های موجود نمی‌کند بلکه موجبات تشکیل جبهه‌ای گسترده‌تر از کشورها در مقابل ایران فراهم می‌آورد. به نظرم در روند اجرای این مصوبه بخصوص وقتی نوبتِ محدود کردن نظارت کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و لغو پروتکل الحاقی فرا برسد، موضع گیری چین و روسیه دیدنی خواهد بود!
شاید در آن هنگام، حامیان سیاست “چرخش به شرق” نسبت به واقعیت نظام جهانی و منطق رابطۀ بین قدرت‌های بزرگ و موقعیت جمهوری اسلامی در میان آنها، واقع‌بین‌تر شوند. شاید تنها حسن این مصوبه هم همین باشد!

مصطفوی
This comment was minimized by the moderator on the site

وزارت خارجه مخالف طرح مجلس است مجلسِ مقابله با برجام مانور خیابانی علیه دولت برای خروج از برجام
شرق نوشت :
بهارستانی‌ها عزم خود را جزم کرده‌اند تا قبل از بازگشت آمریکا به برجام با الزام دولت به خروج از برجام از تداوم تحریم‌ها خیال خود را راحت کنند. اینکه کاسبان تحریم با تندروی‌های غیرمعقول همیشگی، بر طبل تداوم تحریم‌ها به بهانه‌های مختلف بکوبند، جای تعجب ندارد اما اینکه بهارستانی‌ها در مقام نمایندگی مردم به‌دنبال ادامه حصر اقتصادی کشور هستند و از هیچ گشایش اقتصادی‌ای استقبال نمی‌کنند، جای سؤال دارد. البته رئیس مجلس پس از تصویب کلیات طرح دوفوریتی اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها گفت: مجلس با تصویب کلیات این طرح این پیغام را به دشمنان داد که بازی یک‌طرفه به پایان رسیده است.
اینکه مجلس نمی‌خواهد ایران در بازی یک‌طرفه باشد، امری پسندیده است؛ اما زمان خروج آمریکا از برجام، این نظر شاید خریدار داشت اما در دوره‌ای که به‌زودی ترامپ دیگر رئیس‌جمهور آمریکا نخواهد بود و وعده رفع تحریم‌ها و بازگشت به برجام بارها از سوی بایدن و نزدیکان او مطرح شده و حجم غنی‌سازی ما بیش از دوران قبل از برجام است، دیگر معنایی ندارد.
سه سال شرایط سخت اقتصادی و انواع تحریم‌های ظالمانه که حتی امکان واردات دارو را هم با مشکل مواجه کرده و در هیچ داروخانه‌ای در سطح شهر تهران داروهای بیماران قلبی مانند وارفارین، پلاویکس و کنکور یافت نمی‌شود که معمولی‌ترین داروهای بیماران قلبی هستند یا داروهای بیماری‌های خاص و حتی انسولین یا نیست یا به سختی ممکن است یافت شود، تلاش نمایندگان مجلس برای خروج از برجام و ادامه تحریم‌ها فقط آب در آسیاب دشمن ریختن است. درحالی‌که پیش‌بینی می‌شد تلاش مجلس برای تصویب طرح اقدام متقابل برای لغو تحریم‌ها به‌عنوان اهرم کمک به دولت در مذاکرات احتمالی باشد و قرار به تصویب و اجرا نباشد که به گفته ربیعی، سخنگوی دولت، این تصمیم‌گیری در حوزه اختیارات مجلس هم نیست، یک‌باره شاهد بودیم روز گذشته کلیات این طرح در مجلس تصویب شد. در شرایطی که سفره مردم تحت فشار‌های سخت اقتصادی کوچک که نه تقریبا جمع شده و حتی قادر به خرید مرغ و تخم‌مرغ هم نیستند، مجلس با تصویب این طرح هم زمینه گران‌شدن دلار و سکه و خودرو را فراهم کرد که بلافاصله دلار به 25هزارو 600 تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی از کانال 10 میلیون تومان وارد کانال 11 میلیون تومان و بورس هم دچار نوسان منفی شد.
این حداقل واکنش‌ها به تصمیم بهارستان بوده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی حتی در این مصوبه‌ برای مستنکفین از اجرای آن «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» مجازات تعیین کردند. در جریان بررسی جزئیات طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران»، ماده 8 این طرح را به تصویب رساندند که براساس آن «مسئول اجرای صحیح و کامل این قانون رئیس‌جمهور و مقامات و مدیران مربوط و دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط می‌باشند». نمایندگان مجلس در ماده ۹ این طرح نیز مصوب کردند: «مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجرا به مجازات تعزیری درجات ٢ تا ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم می‌شوند». هرچند در بررسی ماده ۶ طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، پیشنهاد وحید جلال‌زاده، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، به‌منظور الزام دولت به توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی منع گسترش سلاح هسته‌ای، بلافاصله پس از تصویب این قانون را بررسی کرده و در نهایت با آن مخالفت کردند که اگر این‌گونه می‌شد، بازار به کام دلالان دلار و سکه می‌شد و کاهش ارزش پول ملی مجددا شتاب فزاینده می‌گرفت.

This comment was minimized by the moderator on the site

مسئولیت ناامیدی مردم از صندوق رای برعهده کیست؟
صادق زیباکلام در گفت‌و‌گو با اعتمادآنلاین:
رئیس جمهور آینده یک چهره تندرو همچون آقایان زاکانی یا سعید جلیلی خواهد بود.
اصلی‌ترین مساله ایران، ضعف بنیان دموکراسی و آزادی است
اصلاح‌طلبان باید به دنبال انتخابات آزاد باشند
مشارکت مردم در انتخابات ۱۴۰۰ پایین خواهد بود و فکرنمیکنم خیلی بیشتر از ۳۰درصد بشود.
مردم از صندوق رأی نامید شده و بان پشت کرده‌اند
مردم میپرسند رای دادن چه چیزی را تغییر میدهد؟
بخشی از مسئولیت نامیدی مردم از شرکت در انتخابات بر گردن آقای روحانی است و بخش بیشتر متوجه تندروها هست
برخی از اصلاح‌طلبان شرکت در انتخابات را در شرایط فعلی موجب تنزل بیشتر جایگاه شان می‌دانند
قدرت باعث می‌شود واقعیت‌ها دیده نشوند
دمکراسی خواهی تنها گزینه جریان اصلاحات است
اصلاح طلبان بعد از انتخاب آقای روحانی و درنتیجه پشت کردن ایشان به مطالبات بیست و چهار میلیون رای دهنده،اعتبار شان را از دست داده اند.
مسئولیت اصلی ناامیدسازی مردم با اصولگرایان است که این پیام را به مردم دادند که رأی‌تان بی‌اثر و بی‌فایده است
بخشی از اصولگرایان تندرو و جبهه پایداری ها بدنبال بازگرداندن آقای احمدی نژاد به پاستور هستند.

مصطفوی
This comment was minimized by the moderator on the site

استفاده از برگ برندۀ اعدام‌های ۶۷ حسین طائب که معرف حضور هست؟
Posted: 05 Oct 2020 10:18 AM PDT
اسفندماه ۸۹ بولتن محرمانه مدرسه علمیه الهادی قم توسط برخی طلبه ها روی وبلاگها رفت. ماجرا ازین قرار بود که طائب در جلسه پرسش و پاسخ با طلبه ها به سوالهاشون در مورد “فتنه” جواب داده بود.
او در پاسخ به سوالی در مورد “میزان احاطه اطلاعاتی بر ماجرای فتنه” گفته بود: «یکی از نقطه ضعف‌های فتنه‌گران، جاه‌طلبی آنهاست و اصلا این فتنه، فتنۀ جاه‌طلبان است و ما هم روی همین کار کردیم؛ مثلا نقطه ضعف موسوی در خارج اینست که در سالهای اعدام گسترده ضد انقلاب، نخست‌وزیر بوده است»
اگر بخواهد آن دوره را نفی کند، حضرت امام را نفی کرده چون ایشان دستور داده و این باعث می‌شود ارادتمندان امام در داخل کشور که متاسفانه هنوز موسوی را قبول دارند و انحراف او را باور نکرده‌اند از او فاصله بگیرند و اگر هم بخواهد تایید یا سکوت کند اپوزوسیون خارج کشور را که همه بر محور سران فتنه متحد شده‌اند از دست می‌دهد. کافی است شما یکی از این عناصر ضد انقلاب که هم کینه حضرت امام را به دل داشته باشد و هم جاه‌طلب باشد را غیر مستقیم اجیر کنید، پول یک‌ سایتی، چیزی را به او بدهید، تأمین‌اش کنید و شیرش کنید که هر روز از آن اعدام‌ها بنویسد و از موسوی و سران فتنه بخواهد اظهارنظر کند، خوب ما این کار را کردیم، گرفت و بین خودشان الان معضل شده است، برنامه‌های دیگری هم داریم که مصداق مکر الهی این انقلاب است.»

مصطفوی
This comment was minimized by the moderator on the site

فائزه هاشمی: جز انحصارطلبی، محدودکردن آزادی ها و تشویق ریاکاری ها خروجی دیگری از طرح توسعه اختیارات شورای نگهبان برخلاف قانون اساسی حاصل نمی شود
Posted: 27 Sep 2020 11:16 AM PDT سعید گیتی آرا

در روزهای گذشته موضوع اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری از سوی نمایندگان مجلس اصولگرا با واکنش های متعددی مواجه شده است. در همین رابطه، یک فعال سیاسی درباره طرح ارائه شده نمایندگان گفت: چنین طرح هایی بیشتر سیاسی و جناحی بوده و در راستای قدرت بخشی به اختیارات شورای نگهبان برای حذف تفکر دموکراتیک و اصلاح طلبانه است. به نحوی که این همه اختیار به شورای نگهبان داده شده اما برای آن تعیین وظیفه صورت نگرفته است.
فائزه هاشمی رفسنجانی در گفت و گو با امتداد مطرح کرد: در حال حاضر شورای نگهبان فراتر از وظایف خود رفتار می کند. از طرف دیگر، با بررسی حقوقی و قضایی متوجه می شویم که این شورا در برخی موارد نیز برخلاف قانون اساسی عمل کرده است. اگر طرح تغییر قانون انتخابات بخواهد وظایف و اختیارات شورای نگهبان را گسترش دهد، نقض قانون اساسی بوده و برخلاف قوانین کشور است.
اگر این اتفاق بیفتد، تعارض های بسیاری به وجود می آورد و موجب می شود بسیاری از ارزش ها و اصول انقلاب زیر سوال رود. این طرح در بسیاری از مواد خود مانند ماده ۷، تشخیص مدیر و رجل مذهبی بودن، چنان وارد جزئیات شده که قابلیت بررسی را ناممکن می کند. بسیاری از مواردی که این پیشنهاد به آنها می پردازد جزو مسائل خصوصی مردم بوده و ورود به آنها از نظر اصول اسلامی و دینی و قانونی جایز نیست.
چنین طرح هایی بیشتر سیاسی و جناحی است
مواردی که در طرح پیشنهادی اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری گفته شده چنان کلی گویی است که هیچ معیاری ندارد و برخوردهای سلیقه ای را ترویج می کند. خوشبختانه در نظری هم که معاون قوانین مجلس داده به برخی از این ایرادات اشاره شده است. قانون باید جامع و مانع بوده و مطابق قانون اساسی باشد. همچنین باید مطابق اصول دینی و معیارهای مذهبی ما باشد.
چنین طرح هایی بیشتر سیاسی و جناحی بوده و در راستای قدرت بخشی به اختیارات شورای نگهبان برای حذف تفکر دموکراتیک و اصلاح طلبانه است. به نحوی که این همه اختیار به شورای نگهبان داده شده اما برای آن تعیین وظیفه صورت نگرفته است. شورای نگهبان بر اساس اختیاراتی که در این قانون به آن داده شده، می تواند بدون ارائه هیچ مستنداتی اقدام به ردصلاحیت اشخاص کند.
شورای نگهبان سال هاست که بر اساس تفسیرهای خود عمل می کند
در ارتباط با رد صلاحیت نیز نکته مهمی وجود دارد. شورای نگهبان می گوید از آنجا که فرد نمی تواند صلاحیت خود را تایید کند، پس رد می شود. در صورتی که قانون اساسی اصل را بر برائت گذاشته است. یعنی همه افراد اگر ویژگی ها و شرایط لازم را داشته باشند، صلاحیت داشتن مسئولیت را دارند مگر اینکه عکس آن ثابت شود. متاسفانه شورای نگهبان سال هاست که بر اساس تفسیرهای خود این گونه عمل می کند. بدین نحو که هیچ کس صلاحیت انجام امری را ندارد مگر اینکه خلافش ثابت شود.
این طرح شورای نگهبان را مقید نکرده که اگر می خواهد کسی را ردصلاحیت کند، مستندات آن را بر اساس مواد قانونی اعلام کند. در دوره های اخیر دلیل ردصلاحیت های گسترده افراد ذکر نشده و صرفا به بیان برخی کلی گویی ها بسنده شده است. ردصلاحیت های صورت گرفته نیز بر اساس گزارش های ارائه شده بوده نه مستندات، بدین صورت که گاهی دشمنی های شخصی در گزارش های ارائه شده به شورای نگهبان باعث ردصلاحیت اشخاص شده است.
جز انحصارطلبی، محدودکردن آزادی ها و تشویق ریاکاری ها خروجی دیگری از این طرح حاصل نمی شود
باید دید هدف از توسعه اختیارات شورای نگهبان برخلاف قانون اساسی چه بوده است؟ به نظرم جز انحصارطلبی، محدودکردن آزادی ها و تشویق ریاکاری ها خروجی دیگری از این طرح حاصل نمی شود. به نحوی که اگر من بخواهم کاندیدای ریاست جمهوری شوم باید ریاکاری کنم و چهره دیگری از خود به نمایش بگذارم.
یکی از مباحثی که در ارتباط با طرح پیشنهادی اخیر مجلس وجود دارد این است که آیا زنان هم می توانند کاندیدای ریاست جمهوری شوند؟ صحبتی که آقای بهشتی در مذاکرات مجلس خبرگان کرده و حرف هایی که آیت الله هاشمی در تفسیر آن مذاکرات زده نشان می دهد که از اول هم هدف این نبود که زن ها رئیس جمهور نباشند. آقای بهشتی با سیاست و تدبیر واژه رجل مذهبی را قرار داد. زیرا رجل تنها به معنای مرد نیست، بلکه شخصیت است. اگر به قرآن هم مراجعه کنیم می بینیم که «رجل» به معنای زن و مرد است.
شورای نگهبان به جای احراز عدم صلاحیت به احراز صلاحیت ها می پردازد
خوب بود که نمایندگان مجلس در این باره نیز اصلاحاتی انجام می دادند و دیگر به این صورت نبود که شورای نگهبان تفسیر خود را داشته باشد. انتظار این بود که نمایندگان رجل مذهبی را اعم از زن و مرد قرار دهند و اجازه ندهند شورای نگهبان تفسیر مردانه خود را از این موضوع داشته باشد.
مطلب دیگر، به بند ۴ ماده ۱ این طرح برمی گردد. در این بند اثبات حُسن سابقه، امانت و تقوا آمده است. در حالی که بر طبق همان اصل برائت که عرض کردم، معمولا خلاف آن نیاز به اثبات دارد. بر اساس همین اصل، نیازی به اثبات حُسن سابقه نیست بلکه شرارت ها یا خیانت ها و بی تقوایی ها نیاز به اثبات دارند. این برخلاف قانون اساسی بوده و متاسفانه شورای نگهبان به جایی رسیده که به جای احراز عدم صلاحیت به احراز صلاحیت ها می پردازد.
در صورتی که شورای نگهبان نباید داشتن صلاحیت را ثابت کند، بلکه باید عدم صلاحیت را اثبات کند. برای نمونه، در همین دوره اخیر مجلس به بسیاری از کاندیداها گفته شد که شما نتوانستید صلاحیت خود را ثابت کنید.
آیا باید کسی که نقدی درست از نظام انجام داده، ضدانقلاب خوانده شود؟
از طرف دیگر، به ماده ۲ این قانون می رسیم که عبارت خطوط اساسی نظام جمهوری اسلامی آمده است. این خطوط اساسی کجاست؟ بعد می رسیم به تبصره بند ۲ همین ماده که می گوید منظور از التزام عملی، رعایت خطوط اساسی جمهوری اسلامی ایران جهت حفظ اصل نظام است. بنابراین برای من نوعی که اعتقاد دارم اصل نظام از خطوط اصلی انقلاب و اصول دین ما جدا شده، حفظ اصل نظام به چه معناست؟ این نمی تواند معیار مناسبی باشد و باید ببینیم کسی که به نظام نقدی کرده، حرفش درست بوده یا اشتباه.
آیا باید کسی که نقدی درست از نظام انجام داده، ضدانقلاب خوانده شود؟ به نظرم باید مدافع انقلاب شناخته شود و به عنوان فردی که به اصول اولیه انقلاب پایبندی دارد، مورد احترام باشد. متاسفانه کلماتی در این قانون به کار گرفته شده تنها در راستای حذف افراد کاربرد دارد. این ها یکسری کلی گویی هایی است که برای جامعه مضر است.
در بند ۴ ماده ۲ این قانون، یکی از مراکزی که باید مدرک تحصیلی را تایید کند، مرکز مدیریت حوزه علمیه است. از کی تا به حال حوزه علمیه تبدیل به مرکز علمی تایید مدارک تحصیلی شده است؟ همیشه این گونه بوده که حتی طلاب نیز مدارک خود را در وزارت علوم معادل سازی می کردند. به نظرم اضافه کردن این بند به ماده مذکور غیر علمی و بیشتر سیاسی است.
بند۸ ماده ۲ بسیار خطرناک است
در بند ۷ همین ماده نیز به داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت قانونی اشاره شده است. در اینجا نیز باید عبارت«ویژه مردان» ذکر شود. زیرا زنان که نیازی به کارت پایان خدمت ندارند. وقتی ذکر نمی کند؛ به طور اصولی حقی برای کاندیداتوری زنان در انتخابات ریاست جمهوری قائل نشده است. این بند به طور ضمنی و خلاف تفسیرهای صورت گرفته اعلام می کند که تنها مردان رجل سیاسی و مذهبی هستند.
این برخلاف اصولی بوده که همیشه وجود داشته و با تلاشی که زنان در این راستا می کنند، تعارض دارد. با این نوع عبارات تلاش زنان برای به ثمر نشاندن تفسیر درست از قانون ناکام می ماند. بندهشتم این ماده نیز بسیار خطرناک است زیرا محکومیت ها را نام برده و آورده است: عدم داشتن محکومیت های اقتصادی و انتخاباتی، محکومیت در جرایم علیه امنیت عمومی کشور، اقدام علیه نظام و…این درحالی است که قانون جرم سیاسی در کشور ما هنوز اجرایی نشده و بسیاری از کسانی که متهم سیاسی هستند برخلاف اصل ۱۶۸ قانون اساسی، در دادگاه های انقلاب و پشت درهای بسته محاکمه می شوند.
بسیاری از منتقدان از کاندیداتوری محروم می شوند
قانون اساسی تصریح می کند که جرائم سیاسی باید در دادگاه علنی و با حضور هیأت منصفه برگزار شود. بسیاری از این اتهامات مانند جرم علیه امنیت عمومی و اقدام علیه نظام و… اتهاماتی هستند که علیه متهمین سیاسی به کار می رود و بسیاری از سیاسیون ما و کسانی که اعتقاد دارند نظام از خط اصلی خود خارج شده و یا اصلاح طلبان به واسطه همین بند از کاندیداتوری در انتخابات محروم می شوند.
این کار دقیقا مغایر با شعار«آزادی» در انقلاب است. بند دیگر هم دقیقا در ارتباط با همین است و به محرومیت از حقوق اجتماعی اشاره می کند. محرومیت از این حقوق نیز از آنجا که توسط دادگاه منصفانه رسیدگی به جرائم سیاسی تشکیل نشده، قابل قبول نیست. ما نمی توانیم با ایجاد یک پرونده اشتباه برای افراد، عده ای زیادی را از رسیدن به جایگاه ریاست جمهوری محروم کنیم.
تلاش برای حذف اصلاح طلبان و دلسوزان نظام است
این ها خطاهایی است که نشان دهنده انحصارطلبی و تلاش برای حذف اصلاح طلبان و دلسوزان نظام است. یکی دیگر از موارد ذکر شده در این قانون اشتهار به دیانت، وثوق و شایستگی اخلاقی است درحالی که باید برعکس آن گفته شود و چنانچه عدم اشتهار فرد به این موارد اثبات شد، ملاک قرار گیرد.
بند ۱۱ و ۱۲ ماده ۲ نیز تا زمانی که به محکومیت منجر نشده ، نباید ملاک عمل قرار گیرد. برای نمونه، نداشتن سوابق سوءامنیتی، عدم وابستگی به گروه های غیرقانونی و… نمی تواند پایه ای برای ردصلاحیت اشخاص باشد.
ماده ۳ که رجل مذهبی را معنا کرده و همچنین در مواد دیگر، آنقدر مسائل در آن ریز شده که جنبه تفتیش عقاید به خود گرفته و تفتیش عقاید برخلاف قانون اساسی است. در بخش دیگری به مشارکت در مراسم دینی و مذهبی و شعائر دینی به عنوان یکی از موارد تایید صلاحیت اشخاص اشاره شده است. باید پرسید مگر این ها از واجبات است که اگر کسی رعایت نکرد، به موجبش ردصلاحیت شود؟
اصل بر برائت است
آیا اینکه من دوست ندارم در مراسمی شرکت کنم به معنای این است که بی دین هستم؟ این مسائل دینداری بسیار زیاد است. زیرا همین که کسی به انجام واجبات دین بسنده می کند، دین دار بوده و مورد تایید است. پس نمی توانیم بگوییم او صلاحیت رئیس جمهور شدن یا کاندیداتوری ندارد.
اصل بر برائت است و همه پاک هستند مگر اینکه خلافش ثابت شود. در تبصره یک ماده ۵۹ نیز آمده اگر شورای نگهبان می خواهد استعلام بگیرد، عدم ارسال پاسخ در مهلت مقرر یا پاسخ خلاف واقع جرم است. در حالی که مرسوم این است که اگر حراست هر مجموعه به جواب هر استعلام ظرف مدت ۱۵ روز یا دوماه پاسخ نداد، این به معنای مثبت بودن استعلام است. بنابراین اگر در ظرف مدت مقرر جوابی نیامد باید حمل بر مثبت بودن استعلام تلقی و کار افراد انجام شود.
سیستم پارلمانی ممکن است باعث تغییرات منفی شود
برای داشتن یک حکمرانی خوب فرقی نمی کند یک نظام پارلمانی و یا ریاستی باشد به طوریکه می بینیم که در کشورهای توسعه یافته برخی نظام ها پارلمانی و بعضی ریاستی هستند. از آنجا که نظام پارلمانی به معنای این است که یک حزب برنده می شود و همان حزب نخست وزیر معرفی می کند، ولی احزاب ما در قوانین جایگاه واقعی ندارند و نمی توانند به درستی فعالیت کنند. در انتخابات ها نیز احزاب آن گونه که در کشورهای توسعه یافته می بینیم، کاندیدای مشخصی ندارند.
در ایران این جریان های سیاسی هستند که افراد مختلفی را از احزاب گوناگون در لیست خود قرار می دهند. بنابراین نظام پارلمانی نیازمند فعالیت درست و حسابی احزاب و یک «قانون احزاب» مناسب است. از آنجا که چنین ساختاری نداریم، معلوم نیست اگر به سمت نظام پارلمانی رویم چه سازوکاری برای تعیین نخست وزیر وجود دارد و لابد تعیین آن را هم به شورای نگهبان می سپارند. به نظرم سیستم پارلمانی نه تنها به تغییرات مثبت در جامعه ما کمک نمی کند، بلکه ممکن است باعث تغییرات منفی شود.
منبع: امتداد

مصطفوی
This comment was minimized by the moderator on the site

آرزوی من “سکولاریسم” است؟

Posted: 23 Sep 2020 10:17 AM PDT

محمدرضا زائری

نمی‌دانم، اسمش را مهم نیست چی می گذارید! من به عنوان یک شهروند مسلمان از این که می‌بینم توی اخبار تلویزیون، همه از فرمانده انتظامی و مسئول تعزیرات تا رییس اداره آبفا و مدیر شرکت دارویی دارند -به زبان عربی- آیه و حدیث می‌خوانند، اما ‏در همان حال کارهایی که مسئولش بوده اند روی هواست آزرده می‌شوم!

معتقدم رییس اداره آبفا باید آب شرب شهروندان را درست تأمین کند، می‌خواهد نماز بخواند یا بی نماز باشد! مسئول تعزیرات باید جلوی گرانفروشی را بگیرد، ریش دارد یا نه فرقی نمی کند! فرمانده انتظامی باید امنیت شهر را فراهم سازد می‌خواهد در روضه شرکت بکند یا نه! این را هم از اولیای دین یاد گرفته ام که پیش پزشک یهودی می‌رفتند! برای این که پزشک باید طبابتش خوب باشد، ولی وقتی امنیت شهر مشکل دارد و دزدها جولان می‌دهند و در همان حال نیروی انتظامی دارد حسینیه می سازد و مراسم عزاداری برگزار می‌کند! این را اسلامی ‏و دینی نمی‌دانم!

معروف است که در اوج جنگ، امام راحل مطلع شدند که قرار است یکی از فرماندهان ارشد ارتش برکنار شود، چون در خلوت خانه خودش مرتکب خلاف شرع می‌شده، امام پرسیده بودند: کارش را درست انجام می دهد یا نه؟ وقتی پاسخ مثبت شنیدند، گفته بودند او باید این کار را درست انجام بدهد ‏شما به مسایل شخصیش چه کار دارید؟

این که از خودم شروع کنم بسیار حرف درستی است؛ برای همین هیچ وقت تسلیم اصرارها و فشارها نشدم و نماینده مجلس و عضو شورای شهر نبودم، هیچ وقت هم در باره صنعت خودرو، مکانیزم ماشه، غنی‌سازی اورانیوم یا ‏راههای درمان کرونا حرف نزدم! تازه مدت‌ها هم هست که عکس پروفایلم را بدون عمامه گذاشته‌ام تا همین چندکلمه حرف فرهنگی اجتماعی در حوزه تجربه و تخصصم، به عنوان یک روزنامه‌نگار شنیده شود! نه یک روحانی.

مصطفوی
This comment was minimized by the moderator on the site

آلمانیها چگونه حکمرانی می‌کنند؟ دکتر محمود سریع‌القلم

آلمانیها چهار درس کلیدی به واسطۀ جنگ جهانی دوم آموختند:
۱) تسلطِ یک طرز تفکر در جامعه به بسیاری تصمیم های اشتباه منجر میشود.
۲) وجود یک حزب فراگیر تنها به پوپولیسم منتهی میشود.
۳) بدون اجماع سازی میان دولت و ملت، جامعه روی رشد، پیشرفت و ثبات را نخواهد دید
۴) بدون مناظره در سطح جامعه نمیتوان به توسعه دست یافت
سیاستمداران آلمانی با قدرتمند شدن آلمان در سطح بین‌المللی در پی محکم کردن جاپای این کشور در اروپا بودند. در عین حال استراتژی فرانسه و بریتانیا در محدود نگاه داشتن قدرتِ آلمان بود.در پایان جنگ اول ، آلمان تحقیر شد ولی نابود نشد. در رویارویی با فرانسه و لهستان، آلمان بخشهایی از سرزمینِ خود را از دست داد و ارتش آن به صدهزار نفر محدود شد. جریانهای افراطی که در پی تسلط آلمان بر اروپا و جبران گذشته بودند بیست سال کار کردند تا مجدداً در اواخر دهۀ ۱۹۳۰ از طریق جنگ جهانی دوم به هدف خود برسند. بالاخره در سال ۱۹۴۳، آلمان بر اروپا و بخشهایی از شوروی مسلط شد اما به چه قیمتی؟ نوعی نیاز روانی تاریخی و جریان روشنفکری ۱۹۰۰-۱۸۸۰ تأمین شد.مهمترین نکتۀ تئوریک که باعث شد شکستهای پی در پی آلمان رقم بخورد، تمرکزِ فکر و قدرت در نهاد حکومت بود و جامعه نقشی در تعدیل این افکار و تمایلات نداشت.
اقتدارِ حکومت آلمان در حدی فراگیر بود که مانع از ظهورِ استنباطهای گوناگون از منافع ملی میشد. آلمانیها به واسطۀ توانمندیهای سازمانی تمایل داشتند که فراتر از اتحادیه ها و ائتلافهای اروپایی عمل کنند ولی همیشه منابع لازم را برای این ابراز وجود برای مدت طولانی با وجودِ رقبایی مانند انگلستان، فرانسه و روسیه نداشتند. بعد از ۱۹۵۰، تمام تلاش سیاستمداران آلمان برای چندین دهه بر این اصول تمرکز یافت: قدرت از طریق ثروت اقتصادی، وحدت دو آلمان و توازن میان شرق و غرب.
دو جنگ جهانی اتفاق افتاد تا اندیشۀ حکمرانی در آلمان از ایده آلیسم به رئالیسم تبدیل شود. دو جنگ جهانی اتفاق افتاد تا آلمانی ها متوجه محدودیتهای خود شوند.قانون اساسی جدید، رابطۀ مردم و حکومت را غنیتر کرد، به بلوغ سیاسی مردم بیشتر اهمیت داد و از حاکم شدن یک نوع طرز تفکر به طور ساختاری جلوگیری کرد. اجماع حاصل شد که حکومت باید دائماً در جامعه و لایه های آن نقد گردد. روشنفکران این بار به جای تأیید حکمرانان به نقادی پرداختند.گفته شد اگر کشوری میخواهد به افق چشم اندازهای کلان برسد باید از طریق خواسته های مردم بدان دست یابد و نه آنکه در گروه های کوچک و بدون بحث و گفت و گو، آینده های ایده آلی مانند آنچه طی سالهای ۱۹۴۵-۱۹۱۴ بر آلمان گذشت شکل گیرد.علاوه بر این، طیفی از سیاست مداران مانند جوشکا فیشر و اندیشمندانی مانند هابرماس معتقد شدند که هر کاری آلمان خارج از مرزهای خود انجام میدهد باید در یک چارچوب "چند جانبه گرایی" و با همکاری اروپا باشد. در عین حال، این چند جانبه گرایی باید براساس خواسته ها و اجماع ضد نظامی جامعه و افکار عمومی در آلمان باشد.
با ظهور جهانی شدن و توان مندی خاص صنعتی و تولیدی آلمان، وابستگی متقابل آلمانیها به اقتصادهای فرا اروپایی افزایش یافت و جایگاه خود را به عنوانِ اقتصاد سوم یا چهارم جهان حفظ کرد. مجموعۀ دستگاه سیاست خارجی و ۲۳۰ نمایندگی در جهان در اختیار صادرات و بخش خصوصی آلمان قرار گرفتند. اگر در دورۀ بیسمارک و کایزِر، اروپاییها نگران قدرت سازماندهی نظامی آلمان بودند هم اکنون نگرانِ جایگاه ممتاز سازماندهی اقتصادی آلمان هستند. آلمانیها در داخل و خارج نهایت تلاش خود را میکنند تا قدرت نرم آلمان به ترس اطرافیان تبدیل نشود.
آلمان با ۸۳ میلیون نفر جمعیت، ۳۵۷۰۲۱ کیلومترمربع مساحت، ۴ تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی، ۲۸ درصد اقتصاد اروپا، پارلمانی با ۷۰۹ نفر عضو دارد که از ۳۱ درصد نمایندگان زن و ۸ درصد کسانی که ریشۀ آلمانی ندارند تشکیل شده است.
اوجِ عملی حکمرانی مطلوب در آلمان، ظهور آنگلا مرکل به عنوان صدراعظم است. او که در یک آپارتمان ۱۲۰ مترمربعی زندگی میکند و خریدِ آخر هفته را خودش انجام میدهد و چند دست لباس بیشتر ندارد، تشکیلات صدراعظمی آلمان را با ۳/۳ میلیارد یورو بودجه مدیریت مینماید.معروف است که تصمیم گیریهای وی در ۵ سال اخیر براساس ۶۰۰ افکار سنجی حرفه ای که از طرف دفتر صدراعظم انجام شده، صورت گرفته است.فردی که معتقد است کشورهایی که ادعای تمدن سازی دارند باید پل بسازند نه آنکه دیوار بکشند
یکبار نویسنده‌ای از او سئوال کرد که چرا آلمان با این همه سرمایۀ اجتماعی بین المللی، نقش پررنگ تری در سطح جهانی ایفا نمیکند: او در پاسخ گفت: مردم آلمان اجازه نمیدهند!

مصطفوی
This comment was minimized by the moderator on the site

پروانه سلحشوری: دنبال‌کنندگان قانون اصلاح انتخابات ریاست جمهوری به دنبال بسته‌تر و سخت‌تر کردن شرایط برای نهادهای انتخابی هستند/ نهاد بالادستی تصمیم‌گیرنده درباره ریاست جمهوری مردم هستند، نه شورای نگهبان

Posted: 08 Sep 2020 05:27 AM PDT

محمد جعفری

نمایندگان مجلس یازدهم دست بر روی طرحی چالش‌ برانگیز گذاشته و اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را در دستور کار خود قرار داده‌اند. اقدامی که به نظر می‌رسد به تبع آن، دست شورای نگهبان در بررسی صلاحیت نامزدها را بازتر کرده و عرصه را بر متقاضیان حضور در کارزار انتخاباتی ۱۴۰۰، تنگ‌تر از قبل کند.

پروانه سلحشوری، نماینده پیشین مردم تهران و رئیس سابق فراکسیون زنان مجلس دهم با اشاره به این مسئله در گفتگو با امتداد، عنوان داشت: به نظر می‌رسد که تمامی راهکارها در این راستاست که تا جایی که توان دارند، اختیار را از نهادهای انتخابی سلب کنند. ظاهرا دوستانی که به دنبال چنین طرح‌هایی هستند، حتی با وجود نظارت استصوابی، باز هم از رای و نظر مردم راضی نمی‌شوند.

دنبال کنندگان قانون اصلاح انتخابات ریاست جمهوری به دنبال بسته‌تر و سخت‌تر کردن شرایط برای نهادهای انتخابی هستند

طراحان چنین طرح‌هایی، ظاهرا به دنبال بسته‌تر کردن و سخت‌تر کردن شرایط برای نهادهای انتخابی هستند و این مسئله از نظر من، قطعا، رکن جمهوریت نظام را تهدید می‌کند. علاوه بر آن با قانون اساسی مغایرت خواهد داشت.

اصل وظیفه شورای نگهبان این است که مغایرت مواد تصویب شده را با قانون اساسی بسنجد. اینکه خود این مسئله با اصول قانون اساسی مغایرت داشته باشد، محل سوال خواهد بود. گسترش دامنه اختیارات شورای نگهبان به جای آنکه محدود شود با توجه به دخالت نهادها در امور یکدیگر، کشور را مشکلات جدی‌تری مواجه خواهد کرد.

به نظر می‌رسد که نمایندگان باید در این مورد، تعمق بیشتری کرده و در عین حال، نهادهای مدنی و فعالان مدنی نیز در مقابل چنین تصمیمات عجولانه‌ای که کارکرد ریاست جمهوری را محدود می‌کند، واکنش داشته باشند.

در بخشی از این اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری آمده که کاندیداها باید برنامه‌های خود را جهت بررسی به شورای نگهبان ارائه کنند و همین مسئله، ملاک رد یا تائید صلاحیت افراد خواهد بود. این مسئله نیز در همان راستای افزایش اختیارات شورا بوده و محل سوال خواهد بود.

ضمن اینکه تهیه و تدوین طرح‌ها و برنامه‌های نامزدها در کشور ما، کار خیلی جدی نیست. می‌بینیم که وقتی وزیری معرفی می‌شود در فاصله دو، سه روز از او برنامه می‌خواهند. من به شخصه به خاطر دارم که در جریان معرفی مونسان برای وزارت میراث، با این که در سال ۲۰۱۹ یا ۲۰ قرار داشتیم در برنامه ایشان آمده بود که فلان برنامه در سال ۲۰۱۸ انجام خواهد شد!

این نهاد بالادستی که باید درباره ریاست جمهوری تصمیم بگیرد، مردم هستند، نه شورای نگهبان. در قانون اساسی ما، اصول به شکل مشخص و واضح آمده و نمی‌شود؛ نهادی که درباره قوانین تصمیم می‌گیرد، هر روز دامنه خود را گسترش داده و محدوده انتخاب مردم را تنگ و تنگ‌تر کند. این مسئله، مشکل‌ساز خواهد شد و آقایان باید به تبعات این گونه محدودیت‌ها فکر کنند.

مگر چند نفر فرصت پیدا می‌کنند که وزیر، معاون وزیر یا نماینده مجلس، آن هم برای دو دوره شوند؟

در این اصلاح قانون آمده که روسای جمهور سابق، وزرا، معاونین آنها، شخصی که حداقل دو دوره نمایندگی مجلس را تجربه کرده باشد، فرماندهان کل سابق و کنونی نیروهای مسلح و افرادی که از طرف احزاب سیاسی معرفی شده باشند، در زمره رجال سیاسی محسوب می‌شوند که این هم به نظر من، باز محدودکننده خواهد بود.

گرچه در این جا، جنسیت قید نشده و می‌توان امیدوار بود که زنان را هم شامل بشود. از طرفی هم البته برای ریاست جمهوری نیاز به شاخص‌هایی خواهد بود تا هرکس به خود، اجازه ثبت نام در این عرصه را ندهد. اما این تعریف هم باز اطلاع نداریم که اساسا برچه مبنای کار کارشناسی صورت گرفته است.

ممکن است که فردی، دارای سابقه دانشگاهی بالایی بوده و در جای خود بسیار بنام و سرشناس باشد و البته، سوابق اجرایی او در محدوده آن چه دوستان عنوان کرده‌اند، نباشد. مگر چند نفر فرصت این را پیدا می‌کنند که وزیر، معاون وزیر یا نماینده مجلس، آن هم برای دو دوره شوند؟

به نظر می‌رسد که این تعریف از نظر شاخص‌سازی گامی به جلو بوده ولی باز هم کافی نیست. چرا که می‌توان، افراد دیگری را هم در این زمره گنجاند. اساسا از آنجا که به نظر من، هدف این طرح، چیز دیگری بوده باید در برابر آن، کارشناسی شده‌تر اقدام کرده و نظرات حقوقدانان، کارشناسان سیاسی، اجتماعی و فعالان مدنی را هم جویا شد.

چرا مردم باید هزینه تبلیغاتی عده‌ای را بپردازند

در جایی عنوان شده که اگر تمام هزینه‌های انتخاباتی کاندیداها از بیت‌المال تامین شود و تبلیغات در صدا وسیما صورت بگیرد، قطعا بیشتر به نفع مردم است، زیرا ارتباطات ناسالم شکل نمی‌گیرد. در حالی که اساسا این مسئله درست نبوده و نباید از بیت‌المال برای آن هزینه کرد.

زمان احمدی‌نژاد به خاطر داریم که چقد آقایان به سفرهای استانی می‌رفتند و سوال این است که چرا مردم باید هزینه تبلیغاتی عده‌ای را بپردازند و اساسا، این چه ساز و کاری است؟

نکته مهمی که در این بین، مغفول مانده؛ داشتن احزاب قوی و نه خرده احزاب و گروه و فرقه به نام حزب در کشور است. چرا که اگر احزاب قوی در کشور داشته باشیم، پشتوانه مالی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری و مجلس از سوی حزب‌شان تامین می‌شود و ساز و کار، کاملا مشخص خواهد بود.

نمایندگان مجلس باید به این فکر باشند که چطور می‌توان، احزاب کارآمد و قوی را در کشور داشت تا نهادهای مدنی تقویت شده و در راستای آن، ساز و کار مدیریت کشور نیز به جای استفاده از روابط و رانت به سمت استفاده از مدیریت متخصص و متعهد برود.

منبع: امتداد

مصطفوی
This comment was minimized by the moderator on the site

تلخ‌ترین سخنان ظریف

Posted: 07 Jul 2020 09:55 AM PDT

محمد فاضلی

محمدجواد ظریف مجموعه‌ای از “ترین‌ها”ست. او به اذعان دوست و دشمن، متخصص‌ترین وزیرخارجه ایران بعد از انقلاب‌ است. او مسئول پرمناقشه‌ترین، طولانی‌ترین و جهانی‌ترین مذاکرات دیپلماتیک تاریخ جمهوری اسلامی ایران هم هست و اوصافی از امیرکبیر و مصدق تا “خائن” را هم به خود دیده است.

او به گمانم در سخنرانی روز پانزدهم تیر۱۳۹۹ خود در مجلس، تلخ‌ترین سخنرانی علنی دوران وزارتش را نیز ایراد کرد.

تلخی اول
ظریف سپس از درک نشدن شرایط گذار در نظام روابط بین‌الملل در گذشته پیش از انقلاب می‌گوید و ضمن آنکه متذکر می‌شود و تذکر می‌دهد که هرکس در تاریخ در فهم شرایط گذار اشتباه کرده، دچار مشکلات اساسی شده است.

او می‌گوید متأسفانه نخبگان ما تدبیر و شجاعت کافی نداشته‌اند که گونه‌ای مدیریت کنند تا در شرایط گذار اوضاع به نفع کشور تمام شود.

ظریف می‌داند دو قطب اقتصادی بزرگ جهان در شرق آسیا و غرب جهان (اروپا و آمریکا) قرار دارند؛ اما کشورش علیرغم موقعیت جغرافیایی بی‌نظیر، هیچ بندر اقتصادی، فرودگاه عظیم یا خط ریلی و جاده‌ای مهمی ندارد که رابط دو سوی عالم باشد.

هیچ خط لوله گاز بین‌المللی یا نفتی مهمی از ایران نمی‌گذرد. چینی‌ها حتی گذر هیچ بخش مهمی از «یک جاده یک کمربند» یا راه ابریشم دنیای نو را برای عبور از ایران در نظر نگرفته‌اند.

نفت ما هم از بازارهای جهان حذف شده و هیچ اتفاقی در بازار جهان نیفتاده است. ایران در هیچ طرح «همکاری فناورانه» مهمی شریک نیست. جهان در جریان گذارش به دنیایی متفاوت، به‌واقع به هیچ کالا، فناوری، دانش و حتی جغرافیای ما (غیر از تنگه هرمز) وابسته نیست.

تلخی دوم
ظریف در فرازی دیگر از سخنرانی می‌گوید: “اگر الان سفر دیپلماتیک نمی‌روم به خاطر این است که کشورها آمادگی پذیرش ندارند”.

نفس اینکه کشورها آمادگی پذیرش وزیر خارجه ایران با ۸۴میلیون جمعیت، بازاری بزرگ، واقع در نقطه‌ای حساس از جهان با انواع ظرفیت‌ها را ندارند، تلخ است.

راه سفر او به همه کشورها جز معدودی قبل از تضعیف برجام باز بود و به قول خودش، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را هم همراه می‌برد. تحمل عدم پذیرش کشورها در چنین شرایطی برای یک دیپلمات نظیر ظریف تلخ است.

تلخی سوم
ظریف در ادامه می‌گوید: “من به سوریه رفتم، من به ترکیه رفتم،‌ من به روسیه رفتم، من به عراق خواهم رفت، همکاران من به افغانستان رفتند، روابط بین دولت افغانستان را اصلاح کردند،‌ صلح افغانستان را پیگیری کردند، ما در همسایگی بیشترین تلاش را انجام می‌دهیم و انشاءالله موفق می‌شویم، … همکاران من هر روز با کشورهای همسایه صحبت می‌کنند” و بعد از برشمردن تلاش برای باز کردن مرزها با کشورهای همسایه و موفقیت در آنها می‌گوید: “هیچ‌کدام اینها با دعا انجام نشده است”.

اینکه وزیرخارجه‌ای چون ظریف در جایی غیر از سوریه، ترکیه، روسیه، افغانستان و عراق پذیرش نشود یا کاری برای انجام دادن نداشته باشد، به اندازه کافی تلخ هست؛ اما اینکه تلاش‌هایش در همین شرایط سخت نادیده گرفته شده و مجبور شود تذکر دهد که این کارها با “دعا انجام نشده”، تلخ‌تر است.

تلخی چهارم
تلخی دیگر سخنان ظریف آنجاست که از خائن و دروغگو خواندن خود، خیلی سوزناک شکایت می‌کند. تلخ است آدمی برای کاری که در هر لحظه آن مأمور پیشبرد اراده کل نظام سیاسی بوده، توسط بخشی از همان نظام سیاسی، به خیانت و دروغگویی متهم شود.

تلخی پنجم
تلخی بزرگ‌تر آنکه گروهی به نام گفتمان، گفتار و کردار سردار شهید قاسم سلیمانی بر ظریف می‌تازند؛ انگار نه انگار که او در همه سالیان گذشته بیش از همه تندزبان‌ها با سردار همکاری کرده و با یکدیگر دو بال دیپلماتیک و نظامی را پیش برده بودند. گروهی کاتولیک‌تر از پاپ شده‌اند.

تلخی ششم
ظریف آگاه‌تر از آن است که نداند کشورهای دیگر با وزیرخارجه‌ای که در مجلس کشورش این چنین از او استقبال می‌شود، چقدر سرد رفتار خواهد کرد. تلخ‌تر، آگاهی بر خسارت این وضعیت برای منافع ملی است.

تاریخ درباره ظریف، قوت‌ها و کاستی‌هایش، همچون همه دیگر سیاستمداران قضاوت خواهد کرد.

آدمی معصوم و مبرا از خطا نیست. اما در کشوری که با کارگزاران نظام سیاسی برای آن‌چه تصمیم کل سیستم بوده، چنین کنند؛ هیچ نخبه‌ای را رمق و انگیزه خطر کردن برای خدمت باقی نمی‌ماند. آدم‌ها تلخ‌کام فرومی‌پاشند.

مصطفوی
This comment was minimized by the moderator on the site

گریز از دست پوپولیست‌ها؛ قابل توجه کاندیداهای مجلس و ریاست جمهوری ۱۴۰۰
Posted: 20 Dec 2019 10:03 AM PST محمد فاضلی
یکی از تکنیک‌هایی که پوپولیست‌ها برای کلاهبرداری از مردم استفاده می‌کنند (پوپولیست‌هایی متعلق به همه جناح‌ها، تفکرات و گرایش‌ها)، ساده نشان دادن مسائل پیچیده است. تکنیکی درست شبیه این‌که بگویند «قبلی‌ها یا این‌ها که شما را بدبخت کرده‌اند، دکمه قرمز را فشار می‌دهند، اما راه درست دکمه سبز است. ما دکمه سبز را فشار می‌دهیم و شما خوشبخت می‌شوید.»
یک راه مقابله کردن با این کلاهبرداری‌ها، نشان دادن میزان پیچیدگی واقعیت و عمق سواد و شناختی است که باید برای حل کردن مسائل داشت و به دست آورد. من از این جهت، هر تلاشی را برای نشان دادن پیچیدگی مسائلی که ایران امروز با آن‌ها مواجه است و سطح سواد، عزم و گفت‌وگوی لازم برای تعدیل آن‌ها را مفید می‌دانم.
نشان دادن پیچیدگی، یکی از راه‌های مقابله با انواع پوپولیست‌ها، اعم از پوپولیست‌های لیبرال، نئولیبرال، جهادی، انقلابی، اشرافی، ضداشرافی، بغض‌کننده، گریه‌کننده، شیک، ژنده‌پوش، ساده‌زیست و سایر اشکال آن‌هاست.
پوپولیسم در عرصه اقتصاد از خطرناک‌ترین اشکال آن است. خیلی خطرناک است اگر پدیده‌های پیچیده‌ای نظیر تورم، رکود، معوقات بانکی، بیکاری و … با واژه‌های ساده توضیح داده شوند. آخر کار این گونه تحلیل‌ها هم راهکارشان چیزی شبیه «رضاشاه نانوای گران‌فروش را در تنور کرد تا گرانفروشی از میان برود» خواهد شد.
یک معلم اقتصاد (دکتر مهدی ناجی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران) و دانشجویانش، مدتی است اقتصاددانان را دعوت می‌کنند و درباره مسائل اقتصاد ایران – از تورم و تحریم گرفته تا مالیات و قیمت بنزین – با آن‌ها گفت‌وگو می‌کنند. این گفت‌وگوها را در قالب‌ فایل صوتی منتشر می‌کنند. کانال‌شان در تلگرام «پادکست سکّه» نام دارد.
روی سخنم با همه مردم علاقمند به دانستن ریشه‌های دردهای وضع بسیار نامناسب اقتصاد ایران، و بیشتر از همه مردم با کاندیداهای نمایندگی مجلس و بالاتر از آن‌ها با کاندیداهای بالقوه ریاست جمهوری ۱۴۰۰ است که از اکنون رؤیای کرسی ریاست کابینه را هر شب خواب می‌بینند.
این پادکست‌ها را گوش کنید. خواهش می‌کنم به بحث مهدی ناجی با دکتر علی سعدوندی درباره ریشه‌های بانکی، پولی و سیاست اقتصادی منجر به پنجاه سال تورم دورقمی در این کشور (اپیزود نهم)؛ به بحث او با دکتر علی مروی درباره وضع مالیات‌ها در ایران (اپیزود هشتم)؛ و به مباحثه‌ درباره سیاست ارزی با دکتر مجید شاکری (اپیزود ششم) گوش کنید.
آقایان و خانم‌های محترم، می‌دانیم که همه شما درگیر تعارض منافع هستید، دوستان و رفقا انتظاراتی دارند، همه چیز را بلدید، خرج و هزینه‌های زندگی‌تان هم بالاست؛ اما گوش دادن این فایل‌های صوتی یک تا یک‌ونیم ساعتی، کمک می‌کند خودتان هم بر پیچیدگی‌های حکومت‌داری بیشتر آگاه شوید، کمتر وعده بدهید، عمیق‌تر بیندیشید و کمتر مردم را به دردسر بیندازید.
فایل‌های صوتی را دانلود کنید، با یک هندزفری ساده، در فاصله بین جلسات، پیش از خواب و در اوقات فراغت به جای نقشه کشیدن برای دیگران، به این فایل‌ها گوش دهید و اندکی بیندیشید.
راه توضیح دادن مسائل برای مردم و گفت‌وگو کردن را هم یاد می‌گیرید و خواهید دید غیر از آدم‌هایی که از سی چهل سال پیش می‌شناسید و با هم زندان بودید، در جبهه بودید، شریک کسب‌وکارتان هستند یا دوست و رفیق گرمابه و گلستان شما بوده‌اند، آدم‌های دیگری هم هستند که درس خوانده‌اند، بیشتر از شما و رفقا می‌فهمند و بیش از شما انگیزه ساختن ایران را دارند.
امیدوارم هر چه بیشتر شاهد رونق گرفتن کار «پادکست سکه» و سایر بحث‌های علمی درباره محیط‌زیست، آب، انرژی، اقتصاد، آسیب‌های اجتماعی، سیاست داخلی، احزاب، مجلس، سیاست خارجی و … باشیم. دست و پای پوپولیست‌ها را باید با دانش و با بالا بردن شناخت عمومی از حکمرانی بست؛ باید کاری کرد که پوپولیست‌ها نتوانند به راحتی فریبکاری کنند.

مصطفوی
This comment was minimized by the moderator on the site

روزنامه جمهوری اسلامی: امیدی به مجلس یازدهم نیست و آن مجلس نیز در حسرت مدرس خواهد بود
Posted: 10 Dec 2019 10:07 AM PST
امروز افرادی هوس ورود به مجلس و تکیه زدن بر جای مدرس را دارند که پرونده‌های قطور سوءاستفاده‌های نجومی دارند و متهم به هزارها میلیارد تومان سوء‌استفاده و سال‌ها سوء‌مدیریت هستند.
با پایان یافتن زمان ثبت‌نام داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی و انتشار اطلاعاتی درباره افرادی که ثبت‌نام کرده‌اند و افرادی که ثبت‌نام نکرده‌اند، اکنون می‌توان به روشنی نتیجه گرفت که مجلس یازدهم نیز بدون مدرس خواهد بود.
افرادی که ثبت‌نام نکرده‌اند، چه به زبان بیاورند و چه نیاورند علت اصلی خودداری آنها از ثبت اینست که هرچند بسیار دیر ولی بالأخره متوجه شده‌اند که وجود آنها در مجلس خاصیتی ندارد.
در میان کسانی هم که ثبت‌نام کرده‌اند، افراد پرمدعا و پرسروصدا فراوان دیده می‌شوند اما هیچیک از آنها اهل هزینه کردن آبروی خود برای احقاق حقوق مردم و قرار دادن قطار قانون‌گزاری کشور بر روی ریل واقعی آنگونه که قانون اساسی خواسته، نیستند. عده‌ای تشنه قدرتند، عده‌ای دنبال شهرتند و عده‌ای هم فهمیده‌اند نمایندگی مجلس، پلکان ترقی خوبی است و می‌شود از طریق بالا رفتن از آن به مناصب بالاتر رسید و زندگی کرد.
در میان داوطلبان نمایندگی افرادی هم البته وجود دارند که واقعاً قصد خدمت دارند و برای کشور دلسوز هستند ولی در حد و اندازه‌ای از نظر جایگاه و اعتبار اجتماعی نیستند که بتوانند مؤثر باشند و مجلس را تحت تأثیر قرار دهند. این افراد، قطعاً به چاه ویل مجلس خواهند افتاد و هرقدر دست و پا بزنند نخواهند توانست خود را از قعر این چاه بالا بکشند. باتوجه به این واقعیت‌های تلخ است که می‌گوئیم امیدی به مجلس یازدهم نیست و آن مجلس نیز در حسرت مدرس خواهد بود.
شهید آیت‌الله سیّدحسن مدرس، با ساده‌زیستی، استغنای طبع بی‌نظیر و استقلال فکری خود توانست در برابر فشارها بایستد و در مقاطع مهمی ایران را از سقوط نجات دهد. درنهایت، او حاضر شد شربت شهادت در غربت و تبعیدگاه بنوشد اما با دیکتاتوری رضاخانی سازش نکند. این ویژگی‌ها بود که آن سید ساده‌زیست بی‌تکلف را «مدرس» کرد با اینهمه نام و نشان و اعتبار و احترام در تاریخ و در خاطره ملت ایران.
امروز افرادی هوس ورود به مجلس و تکیه زدن بر جای مدرس را دارند که پرونده‌های قطور سوءاستفاده‌های نجومی دارند و متهم به هزارها میلیارد تومان سوء‌استفاده و سال‌ها سوء‌مدیریت هستند. این افراد هرچند به دلیل برخورداری از حاشیه امن در هیچ محکمه‌ای پاسخگو نبودند ولی اسناد و مدارک مفاسد و سوء‌مدیریت آنها نزد کسانی موجود و محفوظ است که اگر دلسوز کشور باشند باید آنها را به شورای نگهبان ارائه نمایند تا آن شورا به وظیفه قانونی خود بدون ملاحظات جناحی عمل کند و اجازه ندهد چنین افرادی با چنین سوابقی از فیلترها عبور کنند و به خانه ملت راه یابند.
تأسف‌بار اینکه کسانی حتی زمزمه جلوس این قبیل افراد بدسابقه بر کرسی ریاست مجلس را به گوش‌ها می‌خوانند تا چنین امر قبیح و مذمومی را در اذهان و افکار عمومی، عادی جلوه دهند. اگر این قبیل افراد بتوانند از فیلترهای احراز صلاحیت عبور کنند و با تبلیغات فریبنده به مجلس راه یابند، باید فاتحه مجلس را خواند.
درست است که مجلس شورای اسلامی هم‌اکنون نیز فشل است، ولی با ورود این قبیل افراد که از قضا بسیار فریبکار هم هستند، بطور کامل از خاصیت خواهد افتاد. برای اینکه چنین فاجعه‌ای رخ ندهد، هم باید متصدیان فیلترهای احراز صلاحیت هوشیاری به خرج دهند و به قانون عمل کنند و هم مردم باید فریب تبلیغات چنین افرادی را نخورند و از رأی دادن به آنها خودداری کنند.

مصطفوی
هنوز نظری ثبت نشده است

نظر خود را اضافه کنید.

  1. ثبت نظر به عنوان مهمان.
Rate this post:
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location
عبارت تصویر زیر را بازنویسی کنید. واضح نیست؟

دیدگاه

چون شر پدید آمد و بر دست و پای بشر بند زد، و او را به غارت و زندان ظالمانه خود برد، اندیشه نیز بعنوان راهور راه آزادگی، آفریده شد، تا فارغ از تمام بندها، در بالاترین قله های ممکن آسمانیِ آگاهی و معرفت سیر کند، و ره توشه ایی از مهر و انسانیت را فرود آورد. انسان هایی بدین نور دست یافتند، که از ذهن خود زنجیر برداشتند، تا بدون لکنت، و یا کندن از زمین، و مردن، بدین فضای روشنی والا دست یافته، و ره توشه آورند.

کامنت ها

حدادعادل: هماهنگی بین روسای قوا در ۴۵ سال اخیر بی‌سابقه است رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در هما...
‍ (http://axnegar.fahares.com/axnegar/d1dca817e7c90caad438e.jpg) این پوتین لامذهب را من خوب می‌شناسم...