نویسنده این شعار در درس املا ضعیف بوده اول نوشته عائین و بعد درست کرده نوشته آئین
11 آذر ,1401 19 3

زمینه سازان تنفر و خشم از دین و آئین، در جامعه ایران

شعار "بیزارم از دین شما، نفرین بر آئین شما" [1] از جمله دیوار نوشته هایی است که در میان شعارهای متنوع دیگری، این روزها بر در و دیوارهای شهر می توان دید، جدای از ارزش گذاری ها، نقدها و تحلیل هایی که در له و علیه این شعار می توان گفت، این شعاری است که بعد از مرگ دلخراش مسافر غریب تهران، ژینا (مهسا) امینی و... از سوی مردم معترض سر داده شد، و به نظر می رسد، خطاب نویسندگان، و فریاد کنندگان این شعار، اهالی مذهب است، که از قضا در مصادر قدرت قرار گرفته، و واجد اخلاق، رفتار و منشی متناسب با استاندارد… ادامه مطلب
02 آذر ,1401 78

با دهانی بوناک، به سانِ مزدبگیران مافنگی استعمار، به سخره ام می گیرد

ز هر سو، به سلاخی ام نشسته است، گاه با لبخندی کریهه، بر لبانی کبود، از تریاق، تریاقی برآمده، و تازه رسیده از سرزمین خشونت خیز قندهار، که به همراه سستی، قند پارسی را به زهرمار تبدیل، وز دهانی بوناک، بیرون می ریزد، به سانِ، مزدبگیران مافنگی استعمار، به سخره ام می گیرد! با لبخندی که حتی گونه های خشک و خشن ِ زیر دود و آتش تریاک را هم، فرمی از لبخند نمی دهد، و تپق، تپق، خون از دلِ پاکان می جهاند، و گاه، از زبانی ناخود شده، از خود، پر از خودپرستی، کلماتی، مملو از خشم، پر از کینه، غرق در لجاجت، سرشار… ادامه مطلب
دادگاه نظامیان حزب توده
30 آبان ,1401 68

انقلابی برای انتقال از دیکتاتوری فردی به دیکتاتوری طبقاتی

مقدمه (سایت یادداشت های بی مخاطب) : مبارزه به شیوه مدرن برای کسب آزادی و حق تعیین سرنوشت، و رهایی از دیکتاتوری و حاکمیت فردی، دغدغه مبارزاتی ایرانیان، حداقل از زمان قاجاریه تاکنون بوده است، و در این مسیر گروه ها و ایدئولوژی های مختلفی سعی کردند، هدایت این مردم را بدین سمت عهده دار شوند، و هر کدام تاریخی از شکست ها و پیروزی ها را برای این مردم رقم زدند، که از جمله این گروه ها، می توان به "حزب توده ایران" [1] اشاره کرد. جدای از نقش مثبت حزب توده در بیداری مردم ایران، که می توان گفت، بسیاری از بار… ادامه مطلب
کشتی شکسته گانیم ای باد شرطه برخیز
27 آبان ,1401 100 2

فریادت را پشتوانه بازوانت کن، توهستی، خورشید و زمین، و این بیداد

"خانه ام آتش گرفته"! شعله ها همچون مناره هایی از فریاد، آسمان را تا بی نهایت می شکافند و پیش می روند، اما با گذشتِ هزاره های انتظار، انگار این آسمان را، هیچ صخره ایی نیست، تا بازتابی زین فریاد شنید، گویا آسمان را فعلا، میزبان دادی، و یا دادستانی نخواهد بود، آسمان با زبان بی زبانی، فریاد بر می آورد، سر از آسمان بردارید! در زمین داد و دادستان جویید! جگرپاره های مملو از فریاد! دریده شدگان از بیداد! بارها فریاد از بیداد، رو به آسمان کشیده اید، اما هیچگاه این فریاد را، مانعی برای بیداد نگردید، و تو… ادامه مطلب
26 آبان ,1401 71 4

هرگز کسی خود را این چنین فجیع نکشت

آنگاه که با دروغ، زمانه ی خود را سکه می زدند، غافل بودند، که دروغ خود سکه زمانه خواهد شد، دروغ از پی دروغ باید گفت، تا هزار دروغ دیگر را در لفافه ایی از، دروغ هایی دیگر پیچید، و تف بر بنیانی که بر دروغ بنا نهاده شود، تمام برکه ها را برای نشاندن آتشِ عطشِ بی انتهای قدرت، باید سر کشید! و هر لحظه تشنه تر از قبل، لهلهه یی از تشنگی زد، و به سوی سرابی دوید، که از غارت برکه ها، خود نمایی می کند، و تشنگان را به سوی خود می دواند، لاجرم تشنگان باید، جرعه به جرعه خون بنوشند، اما خون داغ نوشیده شده، بر عطش… ادامه مطلب
شورش صدای کسانی است که صدای شان شنیده نشده است  - مارتین لوترکینگ
24 آبان ,1401 134 50

محاربه؟! هیچ مکانی، مقدس تر از جان این مردم نیست

از انقلاب وسیع و گسترده و آزادیبخش 1357 که به وسعت تمام ایران و ایرانیان علیه دیکتاتوری فردی بود، بیش از چهار دهه می گذرد، اما رفتار سکانداران سیستم بر آمده از آن انقلاب شکوهمند، در این روزهای خسارت و درد، حکایت از عدم تمکین بر خواست جمعی، و فرو رفتن در باتلاقی از عدم تحمل، رواداری و دوری از فرهنگ انسان ساز تسامح و تساهل، در مقابل خواست مردم معترض کشورمان دارد، که چنین عملکرد خشونتباری علیه معترضین می رود، تا آنان را شانه به شانه کسانی قرار دهد، که در قساوت و سنگدلی، شهره شهرند، تروریست هایی… ادامه مطلب
19 آبان ,1401 182 116

فرهنگ تخفیف، تحقیر و نادیده انگاشتن معترضین، توسط بالا نشینان متکبر

این روزها اعتراضات گسترده ایی به تحدید و تهدید آزادی های مدنی، و عدم قدرت مردم بر اعمال تغییر و تحول در کشور، از یک سو، و اعتراض به وسعت قدرت حاکمیت و مشت های آهنین آن (گشت ارشاد و...) ، برای اعمال و تحمیل این محدودیت ها جاریست، که می رود تا عنوان "طولانی ترین اعتراضات تاریخ جمهوری اسلامی" را از آن خود کرده، چرا که ماه دوم استمرارش را عنقریب، پشت سر خواهد گذاشت، سنگفرش خونین شده خیابان ها، دیوارهای شعار نویسی شده، که به تریبون این مردمِ معترضِ بدون رسانه، نماینده و تریبون تبدیل شده، دانشگاه ها،… ادامه مطلب
آفرین فاطمه فعال اجتماعی و معترض جوان مسلمان، که خانه اش را به بهانه ساخت غیرقانونی با بولدوزر ویران کردند
16 آبان ,1401 294

مجرمانه شدن تمام ابراز مخالفت و اعتراض، تحت سیطره هندوئیسم افراطی

مقدمه مترجم (سایت یادداشت های بی مخاطب) : هند درس های زیادی برای ایران و ما ایرانیان دارد، این سخنرانی به واقع اعلام خطر، از شرایطی است که بر هند می رود، و پرده برداری از وضعی است که هند تا سال 2025 با آن مواجه خواهد بود، اعلام خطر از سوی یک متفکر هندی، از شرایطی که تحت حاکمیت راستگرایان مذهبی هندو در هند، در حال روی دادن است، به طوری که با تسلط آنان بر قدرت، تمام نهادهای مدنی کشور بی اثر شده، قانون اساسی این کشور به محاق می رود، و یک دولت-ملت جدید مبتنی بر مذهب و فرهنگ هندو، از بین ملت متکثر و… ادامه مطلب
13 آبان ,1401 129 1

بزن باران، ببار ای ابر

بزن باران! که شانه های خم شده زیر هزار خروار آتش، به نوازشت سخت محتاجند، خیابان های آتشناک ، به پاکی ات، برای شستشوی سنگفرش خود از خون های ریخته، تشنه اند، حتی دست های آلوده به خون هم، برای شستشو، به تو نظر دارند، بزن باران! ببار بر آن صورت های خالی از اشک، که تو خود، اشکی شوی، بر چهره های سخت شده، از سِتبری و سَنگدلی، با تو، تَباکی های، دل های سخت هم، شکل حقیقت به خود خواهند گرفت، بزن باران! بزن، بر تن های نحیف کَبود از شلاق، بزن، بر تنِ برگ های بر زمین ریخته و تل انبار شده، به زیر پا، بزن… ادامه مطلب
06 آبان ,1401 121

که تو گویی تمام امید را، در تن نحیف آنان نقش زده اند

میله های بی انتهای این قفس را تا به آسمان کشیده اند! تا حتی آسمان را هم، از دیدرسمان دور کنند، آسمانی پر از ابرهایِ اشکناکِ پر از باران، که اشکی سرخ را، گاه به گاه، بر میله های زنگ زده ی این قفس می بارد، پاییز از راه رسیده است! اما هنوز چلچله ها را، شوقی بر آمدن نیست، تا لانه ایی بسازند، و جوانه ی زندگی در آن، بتوان دید؛ دُرنای تنهای این مرداب، هرساله به انتظارِ فوجی از دُرناها، همواره، مرگ را به انتظار نشسته، و باز، از امید تهی نیست، صدای لاینقطع جیرجیرک ها، مغزم را خسته اند، فریاد کشیده ی… ادامه مطلب
آبان 04, 1401 233 92

مذهب و ایدئولوژی انسان را دچار خودخواهی و تحمیل گری می کنند؟

چهل روز از آن مرگ دلخراش گذشت، امروز 4 آبان 1401 خورشیدی، شهر و کوچه هایش، شکل یک روز تعطیل را به خود گرفتند، کردستان را هم استاندار تعطیل کرد (البته برای پیشگیری از بیماری های تنفسی!)؛ از آن مرگ تاثر برانگیز تا به امروز، تراژدی مرگ های بسیار زیاد…

دیدگاه

چون شر پدید آمد و بر دست و پای بشر بند زد، و او را به غارت و زندان ظالمانه خود برد، اندیشه نیز بعنوان راهور راه آزادگی، آفریده شد، تا فارغ از تمام بندها، در بالاترین قله های ممکن آسمانیِ آگاهی و معرفت سیر کند، و ره توشه ایی از مهر و انسانیت را فرود آورد. انسان هایی بدین نور دست یافتند، که از ذهن خود زنجیر برداشتند، تا بدون لکنت، و یا کندن از زمین، و مردن، بدین فضای روشنی والا دست یافته، و ره توشه آورند.

کامنت ها

ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری ایران گفته است در سفر او به آفریقا، یک استاد حقوق که با نلسون ماندلا «رفا...
سخنی و‌درد دلی با ریاست محترم قوه قضائیه : محمد تقی فاضل میبدی از امام باقر آموخته ایم که فرمود: ال...