اعطای آزادی، میزانسنج صداقت تفکرات بشری

هر سو می نگری زنجیرهای اسارتی است که نوع بشر را فکری و جسمی در بند می کشند، چه آن درویش بی مدعایی که خود را مجذوب نور حق می داند، و چه آن مقلدجویی که از متون دریای ادعا، حکمی بیرون می کشد و آن را وحی مُنزَل می داند و هیچ علمی را نافع تر از علم خود نمی داند و می گوید این درست است ولاغیر؛ و یا آن فیلسوفی که با غور در اقیانوس خلقت سعی در یافتن نخ هایی دارد تا سلسله ایی ساخته و آن را بجایی وصل کند، که محکم باشد و با کشیدنش به راحتی فرو نریزد، و یا آنانی که

ایسم هایی را ساخته و همه را بر مدار ایدئولوژی و یا سیستم فکری خود فرا می خوانند.

هزار برده را آزاد کردم، و می توانم هزار برده دیگر را نیز آزاد کنم،

در صورتی که خود متوجه شوند که برده بوده اند.

Harriet Tubman

همه می خواهند نظامی از تفکر و اعتقادات را تدارک دیده و بر جماعت معتقدین افزوده و همین را سند حقانیت خود اعلام داشته و دیگران را به پیروی از آن مجاب دارند، حال آن که در تطور تاریخی هر کدام که بنگری، این تجدید و پوست اندازی است که خود را به خوبی نمایان می کند، و با تابیدن هر خورشیدی، و طلوع هر بامدادی صفحه ایی در تفکر آنان نیز نو شده و این نو شدن ها نشانه از اساس سستی است که دارند، و دایم در حال پوست اندازیند، و این حکایت از این دارد که این طراوتی که اکنون دیده می شود، نشانه آفتاب نخوردن است، و چون آفتاب تفکر و زمان به جِد بدانان تابیدن آغاز کند، باز سرنوشت شان پوست اندازی و تجدید خواهد بود.

چنین شرایطی لزوم حضور اکسیر آزادی در زندگی بشر را روشن خواهد کرد، تا او بتواند با آسودگی خاطر در این دیدن شب و روز، طراوت و سستی و... یکی را رها کرده و سراغ دیگری برود و در بازار مکاره اندیشه، بجوید و آنچه منطقی تر یافت را انتخاب کند، ورنه ماندن بر پوست های چروکیده، پوسیده، ماست مال شده (برای رخ نمودن طراوت) و... خود تحجریست خسارت بار و نابود کننده؛ آزادی درمانِ دردِ نایافتن ها و بن بست هاست، تا بتوان بر اسبی چنین راهوار سوار شد و از گذشته های امتحان داده، گذشت و به سوی راه های جدید عبور کرد.

دوست شما کسی است که بیشترین آزادی را به شما بدهد تا خود باشید  Jam Morrison

دوست شما کسی است که بیشترین آزادی را به شما بدهد تا خود باشید

Jam Morrison

گاه روند دنیا را به سوی پاک شدن مرزهای سیاسی می بینم، لذا امروزه مهمتر از مرزهای سیاسی، شاید آنچه که ارزش مردن و شهادت برایش را دارد، ارزش های انسانی همچون آزادی است، و اگر روزی بشر بخواهد بر ارزش هایی والا توافق کرده، جهانی واحد را رقم زند، یکی از مهمترین ارزش ها، آزادی خواهد بود، آزادی اندیشیدن، انتخاب کردن، رد کردن، پذیرفتن، بازگشت، رها کردن،گفتن، نوشتن، طرح کردن، نقد کردن و...

آزادی اکسیری که سال ها بشر برای دست یابی اش زحمت کشیده و گاه بدان دست می یابد، و یا بدان نزدیک می شود، ولی باز هنوز زمانی نگذشته، از چاله ای به چاه، و یا از چاهی به چاله ایی می افتد، و متاسفانه نهضت های رهایی بخش و کسانی که خود را وقف رهایی انسان کرده بودند، و برای دست یابی به آزادی هزار زحمت کشیدند، خود به تحدیدگران آزادی تبدیل می شوند و سد راهی بزرگ در راه کسب آزادی می گردند.

وقتی از ارزش ها گفته می شود، آزادی از بزرگترین هاییست که رخ می نماید؛ و همین آزادی می تواند میزانی باشد بر سنجش صداقت ایسم ها، اندیشه ها، تفکرات، نظامات و... مدعی سعادت بشر، تا پی برد کدامیک توانایی اعطای آزادی بیشتری را دارند، در واقع هر مکتبی آزادی بیشتری را برای پیروان خود در نظر می گیرد این تفکر به اصالت انسانی نزدیکتر است.

برای تحقق آزاد بودن یک انسان،  این تنها باز کردن زنجیرها از دست و پایش نیست، که لازم است،  بلکه باید در جهتی حرکت کرد که در احترام زندگی کند  و هم آزادی دیگران نیز افزایش یابد.  Nelson Mandela

برای تحقق آزاد بودن یک انسان،

این تنها باز کردن زنجیرها از دست و پایش نیست، که لازم است،

بلکه باید در جهتی حرکت کرد که در احترام زندگی کند

و هم آزادی دیگران نیز افزایش یابد.

Nelson Mandela

    

نظرات (0)

Rated 0 out of 5 based on 0 voters
هنوز نظری ثبت نشده است

نظر خود را اضافه کنید.

  1. ثبت نظر به عنوان مهمان.
Rate this post:
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location
عبارت تصویر زیر را بازنویسی کنید. واضح نیست؟

دیدگاه

چون شر پدید آمد و بر دست و پای بشر بند زد، و او را به غارت و زندان ظالمانه خود برد، اندیشه نیز بعنوان راهور راه آزادگی، آفریده شد، تا فارغ از تمام بندها، در بالاترین قله های ممکن آسمانیِ آگاهی و معرفت سیر کند، و ره توشه ایی از مهر و انسانیت را فرود آورد. انسان هایی بدین نور دست یافتند، که از ذهن خود زنجیر برداشتند، تا بدون لکنت، و یا کندن از زمین، و مردن، بدین فضای روشنی والا دست یافته، و ره توشه آورند.

نظرات کاربران

- یک نظز اضافه کرد در ایرانیان اراده کنند می توانند ...
حوصله حاشیه ندارم. ربطی به انتخابات هم نداره. ولی امروز که حرف دانشگاه تبریز و اون روز وحشتناک شد د...
- یک نظز اضافه کرد در ایرانیان اراده کنند می توانند ...
برای_ایران ح‌سین ق‌دیانی: نیست که تب تند زود می‌خوابد، باید خدا را شاکر بود بابت موج آهسته و پیوسته‌...