بودای بزرگ در زبان معلم شهید انقلاب، دکتر علی شریعتی

 "و آن شاهزاده آسوده بنارس (1)، پرورده کاخ دربسته سوکیا، جهانش، دورترین مرزهای گریز و پرواز خیالش قرقگاه باغ شاهی و نخجیرگاه محصور "اختصاصی"، شاهبازی آسمان پرواز، زندانی قفسی زرین! که گاه آن "اشاره" ی مرموز غیبی از قفس کاخ و زندان زندگی و باغ بیهودگی و خوشبختی راکد و مردابی فرارش دادند و، سر تراشیده و جامه زرد پوشیده و پیرایه ها از تن و دل در آن رودخانه شسته و در سایه درخت (Bodhi) ناگهان "بودا" ، "گشت" و راه دراز و دهشتناک میان شهزادگی و بودایی (2) را به معراجی طی کرد (کویر، ص 97)."

1- شهری در ایالت اتارپرداش هند که اکنون هندوها آن را وارانسی می نامند. معروف به کعبه هندوان

2- سیدارته گوتمه مشهور به ساکیامونی (حکیم قبیله ساکیا) یا ساکیاسینها دو نام اخیر نامهای خانوادگی او بوده ولی گوتمه اسمی است ماخوذ از نام نژادی که خاندان وی بدان تعلق داشتند پدر او سودودنه و مادرش مایا دوی نام داشت . سودودنه راجه بود بر قبیله ساکیا در کاپیله وستو (جنوب غربی نپال در هند شمالی) حکومت می کرد و مادر بودا نیز دختر راجه بود و بنابرین بودا از طبقه (نجبا و امرا) بود وی در حدود 560 ق . م . متولد شد ودر 80 سالگی بدرود زندگی گفت . او موسس آیین بودایی است.

 

+ نوشته شده در جمعه نهم مرداد ۱۳۹۴ ساعت 18:15 شماره پست: 813 

دیدگاه

چون شر پدید آمد و بر دست و پای بشر بند زد، و او را به غارت و زندان ظالمانه خود برد، اندیشه نیز بعنوان راهور راه آزادگی، آفریده شد، تا فارغ از تمام بندها، در بالاترین قله های ممکن آسمانیِ آگاهی و معرفت سیر کند، و ره توشه ایی از مهر و انسانیت را فرود آورد. انسان هایی بدین نور دست یافتند، که از ذهن خود زنجیر برداشتند، تا بدون لکنت، و یا کندن از زمین، و مردن، بدین فضای روشنی والا دست یافته، و ره توشه آورند.