جدیدترین

دستگیری از در راه ماندگان

مصطفی مصطفوی 12 دی 1399 20 کلیک ها

همیشه هستند کسانی که در سختی ها،

از در راه ماندگان دستگیری کنند

پایان ترامپیسم؟

مصطفی مصطفوی 16 آبان 1399 64 کلیک ها

برگرفته از روزنامه نیویورکر

دیدگاه

ارتباطات انسانی شاید از بهترین شاخص های انسانیت ما انسان هاست، که تبلور آن در رویارویی تفکر و تبادل احساسات با دیگران حاصل می شود، امروزه فن آوری های جدید به کمک انسان آمده و شرایطی را فراهم نموده اند که بتوان به طور سریع و وسیع با هم در ارتباط باشیم، نوشته هایم در این سایت، سیاه مشق هایی است که در کلنجار با دل، به نوشته در آمده و لزوما درست و یا نادرست نیست.

کامنت ها

شعر : نگاه معلم( مدرسه عشق ) شاعر : زنده یاد مهندس مجتبی ک...
ali mojtahedzadeh @alimojtahedzad3 15h گويا بسياری از مراجع_تقليد م...