جدیدترین

شجریان رکنی از ارکان هنر و ادب ایران بود

مصطفی مصطفوی 18 مهر 1399 20 کلیک ها

دیوار نگاره نقشه ایران که 60 سال پیش استاد محمد رضا شجریان بر دیوار مدرسه روستای رادکان مشهد کشید و امروز به عنوان یک اثر ملی ثبت شده است.

قهرمانان جنبش آزادی خواهی ملت ایران

مصطفی مصطفوی 28 مرداد 1399 55 کلیک ها

دکتر محمد مصدق، امتداد درستی از انقلاب مشروطیت،

جنبش آزادی خواهی ایرانیان و رهایی از استبداد فردی

محمد مصدق قهرمان آزادی ایرانیان

دیدگاه

ارتباطات انسانی شاید از بهترین شاخص های انسانیت ما انسان هاست، که تبلور آن در رویارویی تفکر و تبادل احساسات با دیگران حاصل می شود، امروزه فن آوری های جدید به کمک انسان آمده و شرایطی را فراهم نموده اند که بتوان به طور سریع و وسیع با هم در ارتباط باشیم، نوشته هایم در این سایت، سیاه مشق هایی است که در کلنجار با دل، به نوشته در آمده و لزوما درست و یا نادرست نیست.

کامنت ها

این استقلال نیست که عطسه ترامپ ارزش پول ما را تعیین کند ...
دوران کرونا (۴۰)؛ انحصاری شدن قدرت (۱۱) Posted: 27 Oct 2020 10:48 AM PD...