صعود به قله توچال از مسیر دره ایگل - اوشان

دهم آبان ماه 1396 پا در مسیری گذاشتیم که سخت ترین مسیر برای صعود به ارتفاع 3964 متری توچال است و کمتر گروهی از این دره و یال بدان راه می پیماید، زیراکه مسیری سخت و خطرناک است، شیبی چون قله دماوند دارد، و در مسیر صعود آن را نزدیک می بینی و هر چه می روی به پایانش نمی رسی، و به قول یکی از کوهنوردان حرفه ایی، این مسیر و دره "فراخنای" که درست در مقابلش در سمت جنوب غربی قله توچال، به صورت قرینه جنوب غربی – شمال شرقی قرار دارند، از بهترین نقاط برای تمرین کسانی است که چشم به صعود به قله 8848 متری "اورست" دارند، شیبی کشنده دارد و خطرناک.

صعود به قله توچال از مسیر دره  ایگل- نمایی از دره ایگل

صعود به قله توچال از مسیر دره

ایگل- نمایی از دره ایگل

ما هم این خطر و سختی را خوب حس کردیم و وقتی به این بالای قله توچال رسیدیم، معنی "تخلیه انرژی" را که یکی از عوامل مرگ و میر کوهنوردان است، را فهمیدم، و دیدم که کسانی که انرژی اشان تخلیه می شود و ناامید می شوند و می میرند، چه حالتی دارند. اینجا جایی است که در همین فصل خشکسالی (که خداوند ما را از تا این اواسط آبان و در واقع پاییز از بارشی چشمگیر بی بهره کرده)، برف نشسته و مقاومت می کنند و ماندگار شده تا برف های واقعی و زمستانی از راه برسند، و شرایطش طوری شود که کوهنوردی جرات پایین آمدن از این شیب را نکند، زیرا اگر برف بیاید بسیار خطرناک می شود، و همین الان هم که جاهای خشک در آن بسیار می توان یافت که تو را به قله ببرد، شیب نزدیک به عمود دارد و حس می کنی امکان پرت شدن به عقب وجود دارد.

گذشته از دره و رودخانه ایگُل (Igol) که من دوست دارم آن را ایگل (Eagle) بنام، که به زبان انگلیسی به معنی "عقاب" است، و واقعن هم قله توچال همانند کله عقابی است که بال های آن یال هایی است که دره ایگل را فرا گرفته، و هر چند می دانم، نباید اسامی را تغییر دهیم زیرا گذشتگان، این اسامی را بر اساس فلسفه ایی خاص بر اماکن می گذاشتند و متاسفانه ما بی توجه به تبعات خسارت بار تغییر اسامی مکان ها، هر طور که بخواهیم آن را تغییر می دهیم و این بسیاری از رموز تاریخی ما را بر باد می دهد.

 اما دره ایگل با باغ هایش هر کوهنوری را که از مسیر جمشیدیه – کُلکچال، و یا از مسیر دربند می آیند را مثل آهنربا به سوی خود می کشد، تا در دل طبیعت بِکرِ خود پذیرای شان باشد، اما بین این باغ ها و دره، شیب کوهنورد کشی وجود دارد که قلیل کوهنوردانی که راه کج کرده به سویش اشتباهی و یا از روی آگاهی رفته اند را در زمستان و یخبندان می کُشد، زیرا شیب آن آنقدر زیاد است که در این شیب پای بر خاک و سنگ هم خوب نمی چسبد، چه برسد به این که پای بر یخ و برف نهاد، که دیگر ترمزی نخواهد بود و کوچکترین خطا شما را به پایین پرت خواهد کرد.

از مسیر دره ایگل می توان با دو مسیر خود را به قله رساند، یکی از روی یالی که درست به زیر قله توچال ختم می شود، و دومی مسیر دره که ما همین مسیر را راحتتر ارزیابی کردیم و ساعت نه صبح بود که وسط باغ های این دره زیبا با برگ های رنگارنگ پاییزیش قرار داشتیم، زمانبندی حرکت ما در این مسیر به این ترتیب بود:

ساعت ده دقیقه به نه (8/50) به روستا ایگل رسیدیم، و تا آخرین جایی که امکان داشت با اتومبیل طی کردیم، ابتدای شروع باغ هاست و اینک ساعت نه صبح است که صعود خود را به صورت پیاده آغاز کردیم.

ساعت نه و سی و دو دقیقه (9/32) آخرین باغ های روستا را پشت سر گذاشته به حاشیه یال کوچکی رسیدیم که در انتهای آن صخره ایی قرار داشت که راه ما را سه سمت قله به صورت عمود قطع کرده بود، قبل از آن پای چشمه کوچکی آب برداشتیم، هر چند آبشار و چشمه در میان راه ما بود.

ساعت نه و پنجاه چهار دقیقه (9/54) صبح بود از این صخره گذشتیم تا رودخانه ایگل که در سنگ ها فرو رفته بود پشت این صخره دوباره خود را بنمایاند، آبی که بعد از این زیر سنگ ها مدفون می شود تا دوباره در پایین دست ها ظاهر شود.

ساعت ده و هفت دقیقه (10/07) به یک یال کوچک زدیم که خود را به میان دره بین دو یال عمده منتهی به قله برسانیم، شیب آن کمی کمتر از عمود بود، و برای همین باید برای خود جای پا درست می کردیم تا بتوان به صورت پله از آن استفاده کرد و بالا رفت. شیب خطرناکی که وقتی آن را تمام کردیم، دیگر نفسم مثل آدم های سرماخورده گرفته بود و صدایی نداشتم که صحبت کنم چه برسد به این که فریاد بکشم، هم شیب و هم زحمت جاپا درست کردن و هم خوف سقوط، در هم آمیخته بود و جان به لب شدیم.

ساعت ده و سی و سه دقیقه (10/33) بود که با عبور از این شیب تند و کُشنده، شکر به درگاه خداوند بجای آوردیم، بعد از این شیب تند، شیب کمی آرام می شود و دره ایگل به سمت شیب شدید انتهایی به قله توچال آغاز می گردد، یال کم ارتفاع و ممتدی که در میان دره و در میان دو یال جناحینِ دره ایگل، ما را به شیب اصلی قبل از قله می رساند.

ساعت یازده و شش دقیقه (11/06) یال میان دره ایی مذکور هم، تمام شد و شیب آخرین برای صعود آغاز گردید و در واقع شیب ملایم تر به پایان رسید و شیب اصلی رخ می نماید و از این به بعد با افزایش شیب غلبه بر جاذبه زمین نیز سخت تر می شود. اما برعکس مسیرهای دیگر منتهی به توچال اینجا و در این نقطه هم می توان چشمه هایی حتی کم آب یافت که از آن نوشید و برف های جدید شاید آن چشمه ها را هم فعال کرده است.

ساعت یک و سی و نه دقیقه (01/39) بعد از ظهر بود که قله شکوهمند توچال خود را دوباره از پس شیب تند حایل بین ما و او خود را نشان داد و قوت قلب گرفتیم، اما در این لحظات انتظار پایان شیب و رسیدن به خط الراس خود را به تو تحمیل می کند، اما هر چه می روی، پایانی بر مسیر نیست و در حالی که انرژی در پاهایت حس نمی کنی، چاره ایی جز ادامه نداری، انگار ماندن برابر است با مردن، باید به هر ترتیب است ادامه داد و این بسیار ضروری است، دیگر استراحت های چند لحظه ایی هم اثری ندارد، و چند قدم که می روی دوباره به خستگی قبل از استراحت بر می گردی و... شرایط دلهره آوری است. اگر به این شرایط باد و سرما هم اضافه شود احتمال بازماندن هست، اما خوشبختانه اینجا در پناه کوه هستی و باد ها کمتر تو را می یابند. شیب سنگلاخی است و حضور طولانی مدت یخچال های پای قله توچال باعث شده که یخ، بسیاری از سنگ ها را خرد کند و سنگلاخی از خود بجای بگذارد

ساعت دو و چهار دقیقه (02/04) بعد از ظهر روی قله توچال بودیم و این انتهای یک صعود سخت بود که در سرازیری این سوی قله نیرو می گیری و انگار از مرگ جسته ، می توان جستن زد و از خطر دور شد. شاید یکی از دلایل اعتیاد کوهنوردان به کوه همین نزدیک شدن به مرگ و جستن و فرار از آن باشد. تلخی و شیرینی، مرگ و زندگی، شادی و غم، ناامیدی و امید، خستگی و شعف، و... و نوسان بین دو ضد که سفر را به یاد ماندنی می کند. 

      صعود به قله توچال از مسیر دره ایگل در آینه تصاویر

صعود به قله توچال از مسیر دره ایگل - نمایی از دره ایگل، مسیر قرمز مسیر صعود ما و مسیر زرد مسیر صعود به قله توچال از روی یال منتهی به قله توچال ا

صعود به قله توچال از مسیر دره ایگل - نمایی از دره ایگل،

مسیر قرمز مسیر صعود ما و مسیر زرد مسیر صعود به قله توچال از روی یال منتهی به قله توچال است

صعود به قله توچال از مسیر دره ایگل- طبیعت پاییزی روستای ایگل

صعود به قله توچال از مسیر دره ایگل- طبیعت پاییزی روستای ایگل

صعود به قله توچال از مسیر دره ایگل - طبیعت پاییزی دره ایگل

صعود به قله توچال از مسیر دره ایگل - طبیعت پاییزی دره ایگل

صعود به قله توچال از مسیر دره ایگل - نمایی از طبیعت زیبای دره ایگل

صعود به قله توچال از مسیر دره ایگل - نمایی از طبیعت زیبای دره ایگل

صعود به قله توچال از مسیر دره ایگل - نمایی از پاییز دره زیبای ایگل

صعود به قله توچال از مسیر دره ایگل - نمایی از پاییز دره زیبای ایگل

صعود به قله توچال از مسیر دره ایگل - نمایی از دره زیبای ایگل

صعود به قله توچال از مسیر دره ایگل - نمایی از دره زیبای ایگل

صعود به قله توچال از مسیر دره ایگل - نمایی از پاییز در دره زیبای ایگل

صعود به قله توچال از مسیر دره ایگل - نمایی از پاییز در دره زیبای ایگل

صعود به قله توچال از مسیر دره ایگل - نمایی از آب های جاری در دره زیبای ایگل

صعود به قله توچال از مسیر دره ایگل - نمایی از آب های جاری در دره زیبای ایگل

صعود به قله توچال از مسیر دره ایگل - نمایی از یک آبشار در دره زیبای ایگل

صعود به قله توچال از مسیر دره ایگل - نمایی از یک آبشار در دره زیبای ایگل

صعود به قله توچال از مسیر دره ایگل - نمایی از دره زیبای ایگل

صعود به قله توچال از مسیر دره ایگل - نمایی از دره زیبای ایگل

صعود به قله توچال از مسیر دره ایگل - طبیعت رنگارنگ دره ایگل

صعود به قله توچال از مسیر دره ایگل - طبیعت رنگارنگ دره ایگل

صعود به قله توچال از مسیر دره ایگل - طبیعت پاییزی دره ایگل در بخشی اوشان صعود به قله توچال از مسیر دره ایگل

صعود به قله توچال از مسیر دره ایگل - طبیعت پاییزی دره ایگل در بخشی اوشان
صعود به قله توچال از مسیر دره ایگل

صعود به قله توچال از مسیر دره ایگل - ساخت و سازهای زیبا در دره اوشان قبل از دره ایگل

صعود به قله توچال از مسیر دره ایگل - ساخت و سازهای زیبا در دره اوشان قبل از دره ایگل

صعود به قله توچال از مسیر دره ایگل - ساخت و سازه های زیبا در مسیر دره اوشان

صعود به قله توچال از مسیر دره ایگل - ساخت و سازه های زیبا در مسیر دره اوشان

صعود به قله توچال از مسیر دره ایگل - نمایی از زیبایی های روستای ایگل

صعود به قله توچال از مسیر دره ایگل - نمایی از زیبایی های روستای ایگل

صعود به قله توچال از مسیر دره ایگل - نمایی از دره زیبای ایگل

صعود به قله توچال از مسیر دره ایگل - نمایی از دره زیبای ایگل

صعود به قله توچال از مسیر دره ایگل - نمایی از دره زیبای ایگل

صعود به قله توچال از مسیر دره ایگل - نمایی از دره زیبای ایگل

صعود به قله توچال از مسیر دره ایگل - نمایی از دره زیبای ایگل

صعود به قله توچال از مسیر دره ایگل - نمایی از دره زیبای ایگل

صعود به قله توچال از مسیر دره ایگل - نمایی از دره زیبای ایگل

صعود به قله توچال از مسیر دره ایگل - نمایی از دره زیبای ایگل

صعود به قله توچال از مسیر دره ایگل - نمایی از دره زیبای ایگل

صعود به قله توچال از مسیر دره ایگل - نمایی از دره زیبای ایگل

صعود به قله توچال از مسیر دره ایگل - نمایی از دره زیبای ایگل

صعود به قله توچال از مسیر دره ایگل - نمایی از دره زیبای ایگل

صعود به قله توچال از مسیر دره ایگل - نمایی از دره زیبای ایگل

صعود به قله توچال از مسیر دره ایگل - نمایی از دره زیبای ایگل

صعود به قله توچال از مسیر دره ایگل - نمایی از دره زیبای ایگل

صعود به قله توچال از مسیر دره ایگل - نمایی از شیب دره منتهی به قله

صعود به قله توچال از مسیر دره ایگل - نمایی از برف های پاییزی در شیب قبل از قله توچال در دره زیبای ایگل

صعود به قله توچال از مسیر دره ایگل - نمایی از دره زیبای ایگل

صعود به قله توچال از مسیر دره ایگل - نمایی از دره زیبای ایگل

صعود به قله توچال از مسیر دره ایگل - نمایی از شیب آخر قله توچال رخ نموده است

صعود به قله توچال از مسیر دره ایگل - نمایی از قله توچال در شیب آخر

صعود به قله توچال از مسیر دره ایگل - نمایی از قله توچال در انتهای شیب دره زیبای ایگل

صعود به قله توچال از مسیر دره ایگل - نمایی از برف های پاییز قبل از قله توچال دره زیبای ایگل

صعود به قله توچال از مسیر دره ایگل - نمایی از برف های پاییز قبل از قله توچال دره زیبای ایگل

صعود به قله توچال از مسیر دره ایگل - نمایی از دره زیبای ایگل

صعود به قله توچال از مسیر دره ایگل - نمایی از دره زیبای ایگل

صعود به قله توچال از مسیر دره ایگل - نمایی از گنبد آهنین بر فراز توچال

صعود به قله توچال از مسیر دره ایگل - نمایی از گنبد آهنین بر فراز توچال

نظرات (2)

Rated 0 out of 5 based on 0 voters
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام و درود به استاد گرامی
جای بسی خوشحالی است که با شما اشنا شدم عقیده و نگاشته ها و از همه مهمتر عملکردتان یکسان است
این سادگی و اصبل بودنتان که زیباتر و عمیق تر شدن در نوشته هایتان منشا از روح بزرگ مانند کوه شده است
واقعا خواندنتان انرژی خاصی در وجود ادمی ایجاد می کند
پاینده و پیروز باشید

محمد
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام و درود به استاد گرامی<br />جای بسی خوشحالی است که با شما اشنا شدم عقیده و نگاشته ها و از همه مهمتر عملکردتان یکسان است<br />این سادگی و اصبل بودنتان که زیباتر و عمیق تر شدن در نوشته هایتان منشا از روح بزرگ مانند کوه شده است <br />واقعا خواندنتان انرژی خاصی در وجود ادمی ایجاد می کند <br />پاینده و پیروز باشید

محمد
هنوز نظری ثبت نشده است

نظر خود را اضافه کنید.

  1. ثبت نظر به عنوان مهمان.
Rate this post:
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location
عبارت تصویر زیر را بازنویسی کنید. واضح نیست؟

دیدگاه

چون شر پدید آمد و بر دست و پای بشر بند زد، و او را به غارت و زندان ظالمانه خود برد، اندیشه نیز بعنوان راهور راه آزادگی، آفریده شد، تا فارغ از تمام بندها، در بالاترین قله های ممکن آسمانیِ آگاهی و معرفت سیر کند، و ره توشه ایی از مهر و انسانیت را فرود آورد. انسان هایی بدین نور دست یافتند، که از ذهن خود زنجیر برداشتند، تا بدون لکنت، و یا کندن از زمین، و مردن، بدین فضای روشنی والا دست یافته، و ره توشه آورند.

کامنت ها

صادق شادی بخش و مدیرکل شنیع اینکه مقامات کودن آمریکا از کارتر تا اوباما هنوز نفهمیدند نباید در براب...
سرداران سپاه نامه سرگشاده امیر سعیدی افضل به رهبر انقلاب : رهبر عزیزم جناب آقای خامنه ایی مد ظ...