No data displayed on the module. Please check some parameters in the module settings again!

شهدا و آب سفره های پاک و با ارزش ملی که به تاراج می رود

خدایا چیدن برخی سفره ها چقدر سخت، پر هزینه، زمانبر و... است و اما به چه سرعت و آسانی به تاراج می رود؟!!

سفره های آب های زیر زمینی که حاصل قرن ها تلاش طبیعت بوده تا آبی گوارا و شیرین را در خود ذخیره و برای این دوره سخت و خشک نگهداری کند، امروز طی دو الی سه دهه به دلیل حفر بی رویه، بی حساب و برنامه ریزی نشده چاه های عمیق کشاورزی در حال خالی شدنند، برنامه های اقتصادی بدون پشتوانه علمی مناسب باعث شد که سطح این آبها هر ساله کاهش یابد و باید عمق چاه های خود را افزایش دهیم تا کشاورزی ما دایر بماند، امروز با خالی شدن زیرپایمان از این آبها، در گودالی در حال فرو رفتن هستیم که مسبب آن خود بودیم.

اما سفره ذیقیمت دیگر حاصل دوران سخت انقلاب و جنگ هشت ساله تحمیلی توسط حکومت بعث عراق به کشورمان است که آن هم برغم خسارات جبران ناپذیر، از جمله هزاران نفر شهید و مجروح و هزار میلیارد دلار خسارت مالی که زد، گنجینه ایی معنوی از رشادت، ایثار، شهادت، منش دفاع از وطن و... را برای کشور به جای گذاشت که این گنج ملی نیز متعلق به تمام مردم ایران در این عصر و آینده است، ولی این سفره پر برکت نیز همچون بسیاری ثروت های دیگر این روزها به دستمایه ایی برای دستیابی به اهداف سیاسی و جناحی عده ایی تبدیل شده و این روند را در خلال برگزاری یادواره های شهدا و محتوای سخنان سخنرانان آن می توان دید، که آن را به متینگ های سیاسی - انتخاباتی و اهداف قدرت طلبی جریان اصولگرایی تبدیل کرده و این گنج نیز خرج در قدرت قرار گرفتن عده ایی از افراد وصل به این جریان سیاسی می شود.

یک ملت و چند صد هزار جوانش این حماسه های خونین و بیاد ماندنی را آفریدند تا سرمایه ایی ملی برای کشور باشد، اما اکنون کسانی هستند که برای مطامع دنیوی خود حاضرند هر چیز و از جمله این سرمایه ملی را که حاصل زحمت یک نسل است را به حراج چنین سودای بی ارزش سیاسی و پیش پا افتاده ایی خرج و هزینه کنند. مصادره جنگ، شهادت و انقلاب و دستاوردهای آن را می توان در کنگره شهدا و یادواره های آنها دید که چطور برگزار کنندگان این مراسمات و سخنرانان آن از این مجالس برای کوبیدن رقیب سیاسی خود سود می جویند و این مراسمات را همچون سفره ایی یک بار مصرف می بینند که باید بنشینند و بخورند و لوله اش کنند و در سطل آشغال بریزند.

و این چنین سرمایه ایی تاریخی و ذیقیمت به یغما رفته و خرج مُطّلا می شود تا منافع جناحی عده ایی تامین شود و موجی با خون شهدا ایجاد شود که موج سوارش سخنرانان مراسماتی باشند که اهداف سیاسی – انتخاباتی و جناحی خود را دنبال می کنند.   

دیدگاه

چون شر پدید آمد و بر دست و پای بشر بند زد، و او را به غارت و زندان ظالمانه خود برد، اندیشه نیز بعنوان راهور راه آزادگی، آفریده شد، تا فارغ از تمام بندها، در بالاترین قله های ممکن آسمانیِ آگاهی و معرفت سیر کند، و ره توشه ایی از مهر و انسانیت را فرود آورد. انسان هایی بدین نور دست یافتند، که از ذهن خود زنجیر برداشتند، تا بدون لکنت، و یا کندن از زمین، و مردن، بدین فضای روشنی والا دست یافته، و ره توشه آورند.