براستی خدا تنهاست

نیاز انسان به خدا

تنها عده ی کمی از مردم هستند که به خدا نیازمندند

 چون جز خدا همه چیز دارند! اما بیشتر مردم به این دلیل به خدا نیاز دارند

که جز او هیچکسی را ندارند ایمان از سر ترس است نه از سر عشق،

براستی که خدا تنهاست

لئوتولستوی

You have no rights to post comments

دیدگاه

چون شر پدید آمد و بر دست و پای بشر بند زد، و او را به غارت و زندان ظالمانه خود برد، اندیشه نیز بعنوان راهور راه آزادگی، آفریده شد، تا فارغ از تمام بندها، در بالاترین قله های ممکن آسمانیِ آگاهی و معرفت سیر کند، و ره توشه ایی از مهر و انسانیت را فرود آورد. انسان هایی بدین نور دست یافتند، که از ذهن خود زنجیر برداشتند، تا بدون لکنت، و یا کندن از زمین، و مردن، بدین فضای روشنی والا دست یافته، و ره توشه آورند.