پل ما آنطرف آب خواهد بود

خدایا هر موقع که در کوشه ایی از ذهنم کمی خطور می کند که از تو کمی احساس بی نیازی کنم، با دست اندازی مرا به خود می آوری که اگر لحظه ایی دست یاوری ات را از ما برداری "پل ما آنطرف آب خواهد بود"؛ از این یادآوری متشکرم. ما بی تو و سنت و قوانینت هیچیم.

 

+ نوشته شده در سه شنبه بیستم بهمن ۱۳۹۴ ساعت 19:36 شماره پست: 886

دیدگاه

چون شر پدید آمد و بر دست و پای بشر بند زد، و او را به غارت و زندان ظالمانه خود برد، اندیشه نیز بعنوان راهور راه آزادگی، آفریده شد، تا فارغ از تمام بندها، در بالاترین قله های ممکن آسمانیِ آگاهی و معرفت سیر کند، و ره توشه ایی از مهر و انسانیت را فرود آورد. انسان هایی بدین نور دست یافتند، که از ذهن خود زنجیر برداشتند، تا بدون لکنت، و یا کندن از زمین، و مردن، بدین فضای روشنی والا دست یافته، و ره توشه آورند.

کامنت ها