سخنی با او که به خدا و پیامبرانش بی ایمان شده است

سخنانی که می آید، در تاریخ 5/10/1393 بین من و یک هموطن فارس زبانم رد وبدل شد. کسی که از ادیان توحیدی، موحدین، خداوند و پیامبرانش بیزار شده و به توهین به آنان روی آورده است. ریشه این بیزاری را که جستجو می کنی بیشتر ریشه در اعمالی دارد، که ما موحدین به نام خدا و رسولانش (ص) انجام داده ایم و چهره خورشیدهای عالم را تیره و تار کرده ایم و این چنین خلایق خدا را از خداوند و دینش دور و بیزار کرده ایم.

Bijan Sorouri
قوانین عشق - چرا دولت ملت را بهم میریزد! دوستان امروز دولت کثافت عرب ما که دین بیشعوری عرب اسلام را که خاک میپرستند و خدابشان خون ریزی را صواب دانسته و با سگها میجنگد نه تنها دشمن ماست و هر روز شکنجه تجاوز اعدام و کشته میگیرد تا آخوند نکبت سرمایه های ما در چپاول کند و به ریشمان بخندند که صدقه بدهند، قصد کرده اند ما را به جان همدیگر بیندازند اینها مخالف شادی روح انسانها هستند و غم میپرورانند تا مراسم شادی موزیک و رقص و خنده را از لبهای شما بگیرند و دل مرده بشوید و از یکدیگر متنفر! اگر دولت بیشعوری بهائی کرد لر آذربایجانی و یا هر اقلیت یا اکثریتی و یا ملیتی همچون برادران افغانی مان که زمانی در خاک و چشمانمان جا داشتند و امروز گرفتار همان دشمنی هستند که ما هستیم، را محکوم میکند این به معنی بیشعوری دولت است که میخواهند ما را با یکدیگر دشمن کنند و یا اخبارهای جنجالی بیافرینند. این روزها بحث را بر سر موسوی متمرکز کرده اند و هر ابله ای میداند که اگر بخواهند تصمیم میگیرندد و میشود ولی گمان میبرند تا میتوانند به این وسیله مردم را به خیابانها بیاورند تا بیشتر قربانی بگیرند و اخبارهائی مزخرف از دری وری های یک مشت ملا که کونشان را با دستور پیغمبرشان و خدای مزخرفشان میشورند تا با اجازه خدا مردم را بکشند و شکنجه کنند بنابراین ما شعور داریم خوب و بد را میدانیم اتحاد هم با دوستانی میکنیم که میشناسیم و نه آنهائی که دوستند و اگر دشمن بودند ما کمتر ضربه میخوردیم! شاد و پیروز باشید.
 Seyed Mostafa Mostafavi
آقا بیژن خان، شما نمی دانم که به چه دینی هستید اما خداوند این جهان برای همه ادیان یکی است اگر زرتشتی هستید او را اهورامزدا نام می نهید اگر یهودی هستید او را یهو نام است اگر مسلمان هستید که نیستید او را الله نام می نهید و اگر هندو هستید نام او برهما است و... فرق نمی کند او خالق همه ی هستی از جمله شما و من است لذا این که به خداوندی که خالق همه ماست توهین می کنید بسیار زشت است. در خود کمی تفکر کنید و به خاطر ناراحتی که از برخی انسان هایِ متخلف و یا ظالم دارید به خالق هستی توهین نکیند. کمی منطقی تر بنویسید و به عقاید دیگران توهین نکنید این به صواب نزدیک تر است.
 
Bijan Sorouri
دوست عزیزم
Seyed Mostafa Mostafavi 
تمام ادیان شیطان را خدا میدانند و این شیطان در اصل خدای فساد و گندیدگی است یعنی عشق را به سکس سندی به مانند زمین میزنند تا انسان را به زمین بچسبانند و جسم را بپرستند مثلا مسلمانان بت سکس کعبه فرجالسود را که رحم زن است و در کعبه بخاطر منافع بالای مالی برای عربستان سجده میشود و یا منار مسجد که آلت مرد عربی است گه تمام ایرانی ها را کشتند و کیر عرب را بر سرمان علم کردند و یا مسیحیت که صلیبی که مسیح شکنجه شد میپرستند و در کل مثل اسلام ریختن خون در راه خدا را حلال و بهشتشان هم جنده خانه و یا جهنمی شبیه به کوره های آدم سوزی هیتلر اینها خدای مزخرف ادیان هستند که جملگی به پرستش اجسام و قبر مرده ها مشغولند خدای من عشق است
 
Bijan Sorouri
عشق خدای من است و خدای ادیان نفرت زیرا عشق روح میدهد و نفرت هم از عشقی که به سکس تباه شد بچه میدهد تا تو تحویل دولت بدهی تربیت کنند و بکشند تو هم برده سکسی هستی که سند خورده و هیچ وقت به این فکر نمیکنی مگر این زندگی چه ارزشی داره که شکر لازم باشه و یا مادر تو بود که تو رو بدنیا آورد چرا تو آسمونها دنبال خدا بگردی اگر خیلی داری با زندگیت حال میکنی و از اینکه میبینی مردم گشنه هستند و میمیرند به خودت مغرور میشی که امنی باید بگم دین و قانون ویروسه آلودگی است یعنی اینها با آلوده کردن غذا هوا آب و ... ظلم و ستم و شکنجه و شلاق و تجاوز در راه خدا شما را مسخ کردند خدای من عشق است و در کتاب مقدس نوشته نشده یعنی اصلا خدا در کتاب خلاصه نمیشوود خدا شعور داد و اگر میخواست کتاب بدهد از همانجائی که در آمدیم میداد و نه کتابهای مقدس = بت مقدس
 
Seyed Mostafa Mostafavi
آقا بیژن عزیز، این که شما از شیطان سخن می گوید، شیطان را همین خداوند به توسط پیامبرانش به انسان معرفی کرد و گفت که او دشمن شما انسان هاست و به زشتی ها شما را می کشاند وگرنه انسان را به ماورا راهی نبود که او را بشناسد.
Seyed Mostafa Mostafavi
بیژن عزیز خدایی که من او را به نام الله می شناسم مرا به سکس نمی خواند بلکه مرا از افراط در هر چیزی از جمله سکس باز می دارد. او خالق تمام زمین است و مهر خود بر دوست و دشمن خود فرو می فرسد و از بنده ایی مهرش را دریغ نمی کند حتی اگر به او فحش دهد
 
Bijan Sorouri
عزیزم کمی فکر کن خدا امتحان شعور میگیره و نه مثل مدرسه کتاب و تو داری به بت سجده میکنی درست مثل بت پرستان به خاک ارزش ستایش دادی و خدای تو قوانین آلات تناسلی میده یعنی عشق را به سکس سند میزننه هر جا کتاب مقدس هست جنایت هم هست و همین مقدسات تونست انسانها را از هم متنفر کنه مثلا ما میتونستیم دوست باشیم ولی تو خدائی داری که ریختن خون گوسفند و سر بریدن اون حیون مظلوم و جون دادنش یا زجر کشیدنی که از کشتنش به روش داعش در مراسم شادی و غم شما هیجان زده میشی یعنی خدای تو خون ریزی را دوست داره و سگ را خلق کرده فهمیده نجسه و میگه بکشید در راه من تو رو خدا دست بردار ترس از مرگ شما ها را کلا از منطق دور کرده اگر اسلام منطق داشت که شمشیر در گلو نمیکرد و دنبال کشتن آدمهائی نظیر من نبود و تو اگر میخواهی به دینت باشی باش ولی من به بیشعوری توهین میکنم و اگر همه میکردیم امروز دین اسلام ایران را مستعمره عرب نگهنمیداشت تا با اسم خدا بکشند شکنجه و تجاوز کنند و تو هم دفاع کنی شاد باشی
 
Seyed Mostafa Mostafavi
بیژن عزیز ما نباید به مقدسات همدیگر توهین کنیم که اگر همه مثل شما به اعتقادات دیگران توهین کنند انسان ها به جنگ های بی پایان و کور دچار می شوند و انسانیتی باقی نمی ماند. حسادت به عربستان را بنایی برای فحش دادن به اماکنی که مقدسند قرار نده. شما اگر ایرانی هستید و به میراث ایرانی بودن خود احترام بگذارید باید بدانی که کعبه را عرب ها بنا نگذاشتند اولین کسی که آن را ساخت حضرت آدم بود که همه ما از او به وجود آمدیم و بعد هم حضرت ابراهیم (ع) آن را تجدید بنا کرد که او هم ایرانی بود اهل شهر اور جایی در عراق کنونی که همیشه این منطقه در حوزه تمدنی ایران بوده و هم اکنون نیز بیش از بناهای عربی بناهای ایرانی در آن هست.
 
Bijan Sorouri
بنده به مقدسات توهین میکنم و مقدسات جسمند یعنی بت میپرستید، بنده شدیدا توهین میکنم زیرا اگر نکنم داعش میشوند
 
Seyed Mostafa Mostafavi
بیژن عزیز خداوندی که من می شناسم ریختن خون هیچ انسانی را مجاز نمی داند و قاتلین و حتی کسانی را که خود را بکشند و خودکشی کنند را وعده جهنم می دهد
 
Seyed Mostafa Mostafavi
بیژن عزیز دولت ها را ما انسان ها بنا می کنیم و نه خدا، در دولت خداوندی ظلم به هیچ انسانی جایز نیست حال ما انسان ها به نام خدا چه جنایاتی را مرتکب می شویم این به خدا ربطی ندارد، بلکه به اخلاق تربیت نایافته ما و ساختار دولتی که ما آن را درست می کنیم بستگی دارد. خداوند ما را آزاد و خوب و بی عیب می پسندد نه اینطور که شما می گویید.
 
Bijan Sorouri
عزیزم خدائی که تو میشناسی الله نیست زیرا محمد 300 نفر دزد قبیله غفار را که راهزنانی بی ناموس بودند و بعد از دزدیدن میکشتند و تجاوز هم میکردند و به ماه محرم هم احترام نمیگذاشتند یعنی پیغمبر اسلام خودش دزد بود و چاه آب را به قافله ها میبست تا تشنه بمانند و وقتی برای آب بسمت آنها می آمدند میکشت 120 صیغه 9 عقد دختر بچه 9 ساله را داشت با اینحال به زنان شوهردار هم تجاوز میکرد خواهش میکنم دینت را برای خودت نگهدار زیرا این دین اسلام را هیچکس نشناخت و محمد هم زندگی و امورات خودش را از دزدی و زنبارگی میگذراند
 
Seyed Mostafa Mostafavi
بیژن عزیز این ها که شما می گویید را نمی دانم از کجا می آورید از کدام تاریخ رفرنس می دهید ولی بهتر است هر کسی دین خود را برای خود نگهدارد و همین درخواست را از شما هم دارم که به عقاید من توهین نکنید بلکه اگر ایرادی هم دارید. البته پیامبر ص ما در میان قبایل دزد و غارتگر و ظالم مبعوث شد ولی این که خود او به دزدی و بی ناموسی متهم شود تاریخ آن را ثبت نکرده است و آنطور که خود شما هم گفتید زنان به دلخواه خود به عقد او در آمده اند که در آن زمان زنان شوهر مرده بی کس و کار بودند و تحت الحمایه مردان در می آمدند و تعدد زنان پیامبر ص هم قبول سرپرستی زنانی بود که در این مسیر نیاز به سرپرست داشتند. در خصوص جامعه جاهلی و فاسد زمان او هر چه بگویی می پذیرم ولی تاریخ به پاکی و مهر و محبت و اخلاق خوش پیامبر ص شهادت می دهد.
 
Bijan Sorouri
ببین عزیزم عقیده اسلام این است انسانها حیوانند نمیفهمند باید مانند حیوان نر از ماده جدا بشود تا ملا زن را به قیمت مهریه بفروشد و درصد بگیرد مگر خدا معنویت ندارد که آلت تناسلی را به یکدیگر حلال کند و یا اینکه خاک تیمم را پاک الکل را نجس بداند و زن را ارزش سکس و فاحشه شخصی مرد خیر بنده به بیشعوری توهین میکنم زیرا خاک را شایسته ستایش نمیدانم و الله را نیز شیطان که با کتاب مقدس عور شما را به طمع بهشت جنده خانه به جهنم میبرد زیرا ابلیس هیچ بهشتی ندارد و رستاخیز نیز نزدیک است دیگر عرضی ندارم
 
Seyed Mostafa Mostafavi
بیژن عزیز بهتر است خدای خود را هم معرفی کنی تا ببینیم چگونه خدایی است و با خدای قادر و مهربان ما چه تفاوتی دارد و مومنین به او چه کارهایی را باید بکنند و چه کارهایی را نباید او شما را از توهین به کسانی که دیگران دوست می دارند باز نمی دارد؟!! زرتشت پیامبر باستانی ما ایرانیان ما را به گفتار و پندار و کردار نیک میخواند، آیا این گفتار نیک است که ما به اعتقادات یکدیگر بی احترامی و توهیم کنیم. در جنگ های صلیبی پیروان حضرت مسیح ع که این روزها زادروز اوست جنایاتی کردند که بشیریت از آن شرم دارد حال باید به مسیح و خدای مسیح فحش داد. داعش جمعی احمق هستند که به نام خدا و پیامبرش جنایت می کنند پس باید به خدا و پیامبر آنان فحش داد؟!!
 
Bijan Sorouri
خدای زمین جسم است یعنی خدای ماده و شما نیز جسم میپرستید مانند بت کعبه و یا امامزاده و اجسام مقدستتان و یا اشخاصی که آنها را نیز بت کرده اید و باز کتب مقدس و آخرتی که جسم است میوه بهشت و جنده خانه بهشت و یا پل صراط و بند بازی و باز جهنم که جسم میسوزانند اما....
 
Bijan Sorouri
خدای من روح میدهد و بعد از مرگ ارزش جسم به اندازه لاشه یک حیوان است زیرا روح عشق است و عشق نیز پاکی ابهای جاری و اکسیژن هوا که از طریق مغز تبدیل به انرژی حرکت میشود خدا شعور داد و شیطان زمین جسم و اگر تو به شعورت برسی خدا را پیدا میکنی و خود خدا میشوی و نه بنده ولی ادیان آفت گیاه شعور هستند و انسانها در مرحله رشد جسم میمانند و به رشد شعور که مرحله بعدی است نمیرسند
 
Seyed Mostafa Mostafavi
برادر عزیزم آقای بیژن ملاها مثل من و تو انسان هستند و موقعیتی برای گناه برای آنها هم پیش آید مثل من و تو گناه می کنند، عملکرد آنان نباید من و شما را به جان هم بیندازد و به آنچه مورد اعتقاد من و توست توهین کنیم، برعکس برخی انسان ها را به حماقت می کشنانند قرآن که دستورات خداوند در آن درج شده است ما انسان ها را به تفکر می خواند و از پذیرش خدا هم بدون دلیل بازمان می دارد گذشته از کسانی که به این آیه قرآن اعتقاد ندارند و انسان ها را به خاطر اعتقادات شان تنبیه می کنند خداوند در قران می فرماید هیچ اجباری در دین نیست (لااکراه فی الدین)؛ حال ما که مسلمان هستیم آن را قبول نمی کنیم و برخی را مورد ظلم قرار می دهیم به خودمان بر می گردد. داعش هم همینطورند عملکرد این جنایت کاران و دیگر جنایتکاران را به حساب خدا و پیامبر ننویس برادر
 
Bijan Sorouri
عزیز من توهین شکنجه اعدام تجاوز است که اسلام دارد به ما توهین میکند فقط یک ابله ساکت میماند و اجازه میدهد دشمن ایران یعنی اسام که از مرز حمله کرد و با دینش که حالا قانون شده بیشعوری را حاکم بر با شعوران کرده و حرف زدن را نیز شایسته زندان حالا شما میفرمامید ما توهین نکنیم و شما دستتان برسد بکشید؟
 
Seyed Mostafa Mostafavi
بیژن عزیز دین اسلام معتقد به جدایی نر از ماده نیست فقط معتقد است که ما انسان هستیم مثل حیوان ها نیستیم و باید قانونی در ارتباطات ما باشد بلکه طی یک تشریفات انسانی جفت خود را انتخاب کنیم و طی تشریفات خاصی از هم جدا شویم اسلام خانواده را محیط مقدسی می داند که باید حرمت داشته باشد و حفظ شود تا فرزندان ما در آن رشد کنند و به بهترین وجه زندگی کنند و کسی متعرض خانواده ها نشود. اگرچه ممکن است در فتوای علما در این خصوص مشکلاتی من و شما ببینیم ولی اسلام به خانواده و جفت های مشروع احترام می گذارد که موقت و دائم در کنار هم آرامش بگیریم
 
Bijan Sorouri
اگر ما انسان هستیم شعور داریم و غریزه خودمان را نیز کنترل میکنیم نیازی به دین اسلام هم نداریم که خطبه حلالیت آلات تناسلی بخواند برای عشاق تا اگر نخوانیم زندان شکنجه شلاق و یا سنگسار نخیر آقا اسلام از انسان حیوان بچه زا میسازند و انسانها عشق را در شعور میدانند و ارزش زن را نیزی شعوری مکمل مرد و حتی حیوانات هم غریزه خودشان را کنترل میکند شما چگونه حیوانی هستید که باید شکنجه بشوید تا شعور داشته باشید زن را سکس ندانید حتی حیوانات هم اینچنین فکر نمیکنند شاید عرب سوسمار خور زن ندیده بود و زنده به گور میکرد ما شعور داریم بیشعور نیستیم دین اسلام دین بیشعوران ابله است
 
Seyed Mostafa Mostafavi
سروری عزیز، ممکن است کسانی مثل من و تو در قدرت قرار گیرند و هر جنایتی را بکنند ولی اسلام و خداوند و پیامبرش ظلم به الاغی که مرکب ما انسان ها هست را هم جایز نمی داند. مشکل اسلام این بود که بدست انسان های ظالمی افتاد که با خلق خدا ظلم کردند و نام اسلام و خداوند را بدنام کردند. بیژن عزیز حساب ظلم ما انسان ها را به نام خداوندی که ما را از هر ظلمی دور می خواهد و وعده جهنم را به ظالمین می دهد جدا کن
 
Bijan Sorouri
جنایت اسلام میکند اگر الله خدا بود درست شعور خلق میکرد و نه بیشعوری خلق کند تا با کتاب دستور شستن کونش را بگیرد و نحوه سکسش را تا در ان دنیا سکس با حوری را بدهند مغز الاغ هنگ میکند
 
Seyed Mostafa Mostafavi
من با شما موافقم خداوند روح را به جسم انسان دمید و روح ما انسان ها حق طلب، خداجو و خوبی طلب ست. لذا روح بعد از مرگ به عالم بالا می رود و در آنجا جای خود را مطابق با اعمال خود باز می یابد ولی بدن انسان ها از خاک است و به طبیعت بر می گردد لذا همه انسان ها باید به هم احترام بگذاریم، به آنچه آنها رسیده اند، و ما نرسیده ایم احترام بگذاریم و به همدیگر توهین نکنیم و آنچه دیگران رسیده اند و ما نرسیده ایم را بی شعوری ندانیم
 
Bijan Sorouri
عرض کردم احترام باید بوجود بیاید و نه اینکه گدائی شود ولی اسلام احترام را بزور شمشیر میخواهد و اگر میتوانستند بارها بنده را کشته بودند بله شما اگر در قدرت باشید غلط میکند کسی بی احترامی کند زیرا بیشعور خود بی احترام است
 
Seyed Mostafa Mostafavi
بیژن عزیز اسلام و خدا و پیامبرش ص جنایت نمی کنند بلکه اگر جنایتی هم صورت گیرد توسط ما مسلمانان و یا پیروان ادیان دیگر انجام می دهیم. خداوند ما انسان ها را خوب آفریده است این ما هستیم که راه نادرست را انتخاب می کنیم و این چنین اسلام و مسلمانی را شرمنده می کنیم
 
Seyed Mostafa Mostafavi
عزیزم اسلام با شمشیر و زور مخالف است و دین منطق است و گفتگو آن هم بهترین شیوه را تجویز می کند ولی چه کنیم که دین ما هم مثل بسیار از ادیان بلافاصله بعد از مرگ رهبرش به دست سلاطینی افتاد که بر قبضه شمشیر تکیه کردند و ظلم ها کردند. این اسلام و این مسلمانی محکوم است و قابل دفاع هم نیست و من هم از آنها و روششان متنفرم من از معتصم عباسی که بابک خرمدین را بعد از اسارت دست و پا برید متنفرم و... عموم جنگ هایی که پیامبر ص انجام داد دفاعی بود و موقعی به شمشیر دست برد که مورد حمله قرار گرفته و این حق طبیعی هر انسانی با هر دینی است از خود دفاع کند و دفاع یک اصل مشروع است. بیژن عزیز به خاطر خرابکاری هایی که این ها کردند هست که به اعتقاد ما شیعیان حضرت مهدی عج خواهد آمد تا دین پاک خود را از زیر خروارها خاکستر جنایات و بدفهمی های این جماعت خارج کند و انسان را دوباره نجات دهد. لذا بیژن عزیز کار این جانیان و بیشعور ها را به حساب خدا و اسلام نگذار توصیه می کنم دوباره به قرآن نظری داشته باشد و ببین خدا انسان را به ظلم می خواند یا عدل، به علم می خواند یا بی شعوری، به خوبی می خواند یا به بدی، به خیر می خواند یا به شر و....
 
Seyed Mostafa Mostafavi
بیژن عزیز کمی آرام تر و با اندیشه و زبانی خالی از بی احترامی به اعتقادات دیگران بیاییم همدیگر را نقد کنیم و عیوب یکدیگر را بشماریم و با هم به نرمی و بدون خشونت و بی احترامی سخن بگوییم و این روش بهترین خواهد بود. ضمنا شما می توانید با نوشته های من در آدرس
www.mostafa111.blogfa.com آشنا شوید و اگر بر آن نظری دارید در قسمت "نظر دهید" درج بفرماید
 
Bijan Sorouri
دوست عزیزم سعی کن اینو بفهمی تو شعور داری کتاب شعور نیست و اگر شعورت اندازه حیون میرسید میفهمیدی نباید تو کار مردم دخالت کنی که حیونها با عشق در کنار هم زندگی میکنند مسلمونها بخاطر اماماماشون که مردند با هم میجنگند عزیزم ببین دو دو تا میشه چهار تا اگر این نکبت اسلام دین بود لاقل یکی میفهمیدش و درست اجراش میکرده پس دین نفهمیه برین تو حلقوم الله که بیشتر از بیماری ایدز در دنیا کشته میده
 
Seyed Mostafa Mostafavi
اسلام به ذات خود ندارد عيبي/ هر عيب كه هست از مسلماني ماست - آقا بیژن عزیز، ما وارث ظلم ظالمانیم که به نام اسلام جنایت، غارت، چپاول کردند ولی در هر دینی که نگاه کنی حتی بوداییان که به خدایی اعتقاد ندارند و به کمترین خشونتی هم راضی نیستند می بینیم که در میانمار چگونه انسان ها را زنده زنده در آتش می سوزانند ولی این ربطی به بودای بزرگ ندارد آنان به نام بودای عزیز خون می ریزند. در هندویسم هم حتی به جان حیوان و حشره احترام می گذارند ولی همین هندوها به جایی می رسند که انسان ها را در خانه اشان با همدیگر زن و بچه به آتش می کشند و دم از هندویسم می زنند این ها هم از آیین برهمایی بویی نبرده اند. انسان برای رسیدن به منافع خود هر آنچه ببیند وسیله می کند و در بین ما مسلمانان هم رهبران و حاکمانی بودند و هستند که برای دستمالی قصریه را به آتش می کشند. آنها را ملاک اسلام و مسلمانی قرار نده برادر ایرانی من، که البته آخر نفهمیدم به کدام دین و آیینی؛ که اگر به کیش من در نیامیدی مقدساتت را به باد فحش و ناسزا بگیرم؟!!!!!!!!!!! البته ما مخلص اهل منطق و صلح هستیم
 
Bijan Sorouri
ببین عزیزم من حتی یک دلیل نمیبینم که اسلام بخواد کار خدا را تو زمین انجام بده اگر من زناکارم که نیستم محمد بود به خودم ربط داره چرا این عربها تو زندگی همدیگر جاسوسی میکنند اصلا شما درست میگید ما میخواهیم گناه کنیم و جزاشو ببینیم به شما چه ربطی داره که کاسه داغ تر از آشید چون مملکت اگر اسلام نباشه کسی شپش بار آخوند نمیکنه تا هر روز تو تلوزیون از دزدیها و نفهمی های یکدیگر بگویند و پول مردم را بخورند تا وعده صدقه بدهند راستی الله گفته سگ نجس است خریت کردم خلق کردم بکشید ولی موش شهر را به گوه کشیده و روسای شما آب فاضلاب به آب آشامیدنی اضافه میکنند زیرا اسلام دین آلودگی و فحشا است
 
Seyed Mostafa Mostafavi
بیژن عزیز کتاب حاصل شعور انسان است و انسان ها هرچه به شعورشان می رسد را به زبان شان جاری می کنند و برای ماندگاریش به کتاب تبدیل می کنند. من با شما موافقم که اگر انسان ها شعور داشته باشند همچون حیوانات مرزهای همدیگر را مورد هجوم قرار نمی دادند و به دیگران این اجازه را می دادند که آنطوری که خود فهمیده اند به آنچه که بدان رسیده اند ایمان داشته باشند، البته با شما موافق نیستم که حیون ها با عشق در کنار هم زندگی می کنند بلکه حیوانات طبق غریضه برای حفظ خود مثل بعضی انسان ها به کشتن هم اقدام می کنند، اصلا آقا بیژن گیرم که اسلام همانطور که شما می گویید باشد شما بفرمایید طبق دین شما ما باید مثل حیوانات با عشق؟!! کنار هم زندگی کنیم؟
 
Seyed Mostafa Mostafavi
غریزه درست است و غریضه غلط است ببخشید چون مرا نفهم یاد کردی ناراحت شدم و غلط نوشتم
 
Seyed Mostafa Mostafavi
بیژن عزیز ادبیات بهتری هم برای سخن گفتن هست بهتر است آرامش داشته باشید و با منطق بهتری سخن بگویید
 
Seyed Mostafa Mostafavi
عزیز برادر انسان های بزرگی در همین ایران ما اسلام را خوب فهمیدند و امروز هر ایرانی به آنان افتخار می کند، نمونه اش، ابوعلی سینا، فردوسی بزرگ، مولانا، حافظ، خواجه نصیر الدین طوسی ، سعدی علی الرحمه، ابوریحان بیرونی و....
 
Seyed Mostafa Mostafavi
آنقدر مفاخر ما در دامن همین اسلام رشد کرده اند که دنیا به وجوشان افتخار می کند که حساب ندارد. کتب این مفاخر ایرانی - اسلامی هم اکنون هم حتی بعد از قرن ها مرجع رجوع علما در جهان است. مولانای ما جهان عرفان را به اوج رساند. سعدی ما امروز منادی انسانیت در جهان است ملاصدرا، فارابی، خواجه نصیر، ابن سینا فلسفه را ارتقا دادند. ریاضی دانان و منجمان ما نجوم را به اوج رساندند و پیامبر ما در آن سرزمین سقوط اخلاق معجزه حسن خلق بود و در آن لجن زار ظلم و فساد چون گلی از رحمت و اخلاق خوب می درخشد. شما شرایط آن پیامبر را زمان خودش بخوان ببین در بین چه جانورانی چنین انسانی پدید آمد
 
Bijan Sorouri
کتاب شعور دیگریست فقط خوب و بد خودت را از شعورت پیدا کن و در زندگی دیگران دخالت نکن لطفا
 
Seyed Mostafa Mostafavi
ولی آقا بیژن عزیز کتاب ها میراث مشترک و حاصل تجربه همه ی ما انسان هاست و ما نمی توانیم بدون میراث گذشتگان خود به فهم برسیم، اصلا ما آنقدر عمر نمی توانیم داشته باشیم که همه چیز را خود بفهمیم پس باید به فهم دیگران رجوع کنیم واز تجربه آنان استفاده کنیم تا راه خود را به خوبی بیابیم. البته با این جمله شما که "فقط خوب و بد خودت را از شعورت پیدا کن" تا حدودی موافقم از طرفی خداوند مثل شما انسان را به دورن خود می خواند که خوب و بد را تشخیص دهیم و مطابق همان هم مسول و پاسخگو باشیم و لذا همیشه سعی کرده ام که از طریق افزایش علم خود، طوری زندگی کنم مطیع و مرید عقل تعطیل هیچ کسی نباشم و عقل خود را به تمام و کمال استفاده کنم و راه خوب و بد را با استفاده از قوای خود و البته به کمک از خلق خداوند بیابم ولی کاملا با این جمله شما که " در زندگی دیگران دخالت نکن لطفا" موافق هستیم و همین نصیحت برادرانه را از شما هم دارم که زندگی و اعتقادات دیگران را به مسخره و فحش و ناسزا نگیرید و این احتمال را بدهید که شما شما اشتباه می کنید؛ پس به جای بدو بیراه گفتن جمله به جمله آنانی که آنها را مزخرف می دانیم نقد منطقی و منصفانه کنیم.
 
Bijan Sorouri
عزیزم یکم فکر میگه اسلام دینیه که حکومت زور میسازه یعنی عرب از مرز حمله کرد مردها را کشت زنها را کنیز و بچه دار کرد تا نژاد پست خودش را بهبود بده و دین اسلام را هم گذاشت تا مردم را همیشه افسرده کنند الان اسلام مثل بیماری سرطان شده که البته بسیار بیشتر کشته میده و مردم کنا خیابان شکنجه میشند در زندان تجاوز و اعدام و .... یعنی شما فکرشو بکن دشمن حاکمه و این بخاطر اینه که شما دین را زور کردید بهائی صوفی زندان حرف بزنی شکنجه و اگر دستتون مرسه بکشید خواهش میکنید به قاتل و درغگو احترام بزاریم عرض کردم بیشعوری که خاک سجده میکنه و ارزش زن را به اندازه مهریه و سکس میدونه توهین میکنم چون شایسته توهینه دین مزخرف سکس و جنایت اسلام
 
Bijan Sorouri
داعش= احترام به بیشعوری اسلام = دلار آمریکار علیه شیعه (ایران)
 
Seyed Mostafa Mostafavi
بیژن عزیز من، بین اسلام و آنچه به نام اسلام انجام می شود تفاوت قایل شوید. بین بودا و آنچه به نام بودا انجام می شود تفاوت قایل شوید، بین مسیح و آنچه به نام مسیح انجام می شود تفاوت قایل شوید و... برادر این ها دوتا هستند، پیام آوران خیر بشر چیزی گفتند و این جنایت کاران کار دیگری می کنند
 
Bijan Sorouri
عزیم شعور بهتر از کتاب مقدس و یا غیر مقدس است اگر جائی شعورت نرسید فکر کن کتاب دعا نخوان خدائی که محتاج دعاست شیطان است تو خاک را سجده میکنی اشتباه است دین قانون شده اشتباه است دین در زندگی مردم دخالت میکند و خدا را به رختخواب میبرد خواهش میکنم به خدا توهین نکنید خواهش میکنم شعور داشته باشید خدا عشق است و نه کثافت سکس
 
Seyed Mostafa Mostafavi
بیژن جان، ما انسان ها هم به نیروی شعور خود و هم کتاب مقدس نیاز داریم چرا که این جهان تنها ماده نیست و عالم معنی هم دارد و انسان بدون وحی به عالم معنی نمی تواند راه یابد. این خالق این جهان است که به عالم معنی راه دارد او می داند که شیطان کیست. بیژن عزیز خداوند به عبادت من و شما و دعا نیازی ندارد و این ما هستیم که به خاطر نیازهای خود به کمک نیازداریم. برخاک سجده کردن هم احترام به خاک نیست بلکه این سمبلی است که به خدای خود می گوییم ما خود را در مقابل تو به سان خاک بی مقدار می دانیم ولی در مقابل خلق که هیچ گاه سجده را مجاز نمی دانیم که خلق همچون ما هستند و این اشتباه است که در مقابل جاه و مقام و خلق خدا سجده کنیم. سجده مقابل موجودی که جان و حیات ما در دست او خوب است. بیژن عزیز این دین نیست که در زندگی مردم دخالت می کند دخالت بیجا را انسان هایی می کنند که خود را نماینده خدا می دانند این آنان هستند که به نام خدا جنایت می کنند. خداوند انسان را آزاد آفریده تا هر طور که خواست (به شرطی که به دیگران صدمه نزند) زندگی کند، فکر کند و... ولی این انسان ها هستند که حدود دیگران را به فتوای خود مورد تجاوز قرار می دهند.
 
Bijan Sorouri
خالق شعور داد و شعور میگوید نکشید الله میگوید گوسفند را با دستانت در مجلس عروسی سر ببر تا خونش بریزد شادی بیاورد عقل یک بزغاله میرسد گرفتن جان جاندار و دیدن درد آن حیوان شادی نیست امام الله کثافت خون میخواهد و ببا سگهای بدبخت میجنگد خواهش میکنم به من یکی زور نگوئید همان مردم را در مملکت میکشید و تجاوز میکنید بس است
 
Bijan Sorouri
اگر قران کتابی بود که تو بفهمی قبل از تو هم یکی فهمیده بود و اگر کتابی بود که سعادت بیاورد تا به حال این مقدار کثافت و جنایت نمیآفرید چرا دست از سر مردم بر نمیدارید خجالت نمیکشید؟
 
Seyed Mostafa Mostafavi
بیژن عزیز در مورد کشتن انسان ها خداوند به کشتن هیچ انسان عادی نمی کند مگر این که قتل انجام دهد و یا فساد عظیم به بار آورد به نظر شما من مسلمان نباید با نام خدا هرچه داعشی را بکشم؟ آنان که جنایت را به حد رسانده اند و فساد در زمین می کنند؟ به نظر شما اگر خدا بگوید قاتلوهم (بکشیدشان) اشتباه است؟ اما در مورد کشتن حیوانات این یک رسم و عرف و برخی خود را گیاه خوار می دانند و برخی گوشت خوار، قابل توجه شما باید بگویم که اسلام انسان ها را به خوردن کمتر گوشت حیوانات فرا می خواند ولی ما انسان ها گوشت را دوست داریم.خداوند با سگ جنگی ندارد فقط می گوید گوشت سک را نخورید. من هم زوری ندارم که بگویم و شما حق دارید که هر طور که می خواهید فکر کنید شما هرکه را می خواهید می توانید دوست داشته باشید و یا نداشته باشید فقط من به شما گفتم به اعتقادات ما توهین نکن من گفتم که اگر آنها را قبول نداری نداشته باش فقط توهین نکن می گویم گفته های خداوند را حتی نقد هم کن و او به نقد خود ردم را فرا می خواند من موقعی که با خدای خودسخن می گویم گاها به او از عملکردش شکایت هم می کنم او به من اجازه داده که به کارهایش خرده بگیرم و بگویم چرا
 
Seyed Mostafa Mostafavi
بیژن عزیز این که بگوییم قران فلان و فلان درست نیست، همیطور که من نمی توانم بگویم بیژن را ولش کن و نباید باشد، بلکه تنها می توانم بگویم که این گفته برادرم بیژن اشتباه است همین و بس
 
Bijan Sorouri
خوب که چس به خاک سجده کنی و برای تماس فیزیکی با جنس مخالف جادوی خطبه بخونی برای حسین دشمن ایرانی که عرضه جنگیدن نداششت گریه کنی مرتیکه جلاد علی نکبت هم بگی مولا کلا از خریت هیچی کم نداری اگه شما عربها دست از سر مردم بردارید ایران آباد میشه
 
Bijan Sorouri
امروز دولت کثافت عرب ما که دین بیشعوری عرب اسلام را که خاک میپرستند و خدابشان خون ریزی را صواب دانسته و با سگها میجنگد نه تنها دشمن ماست و هر روز شکنجه تجاوز اعدام و کشته میگیرد تا آخوند نکبت سرمایه های ما در چپاول کند و به ریشمان بخندند که صدقه بدهند، قصد کرده اند ما را به جان همدیگر بیندازند اینها مخالف شادی روح انسانها هستند و غم میپرورانند تا مراسم شادی موزیک و رقص و خنده را از لبهای شما بگیرند و دل مرده بشوید و از یکدیگر متنفر!
اگر دولت بیشعوری بهائی کرد لر آذربایجانی و یا هر اقلیت یا اکثریتی و یا ملیتی همچون برادران افغانی مان که زمانی در خاک و چشمانمان جا داشتند و امروز گرفتار همان دشمنی هستند که ما هستیم، را محکوم میکند این به معنی بیشعوری دولت است که میخواهند ما را با یکدیگر دشمن کنند و یا اخبارهای جنجالی بیافرینند.
این روزها بحث را بر سر موسوی متمرکز کرده اند و هر ابله ای میداند که اگر بخواهند تصمیم میگیرندد و میشود ولی گمان میبرند تا میتوانند به این وسیله مردم را به خیابانها بیاورند تا بیشتر قربانی بگیرند و اخبارهائی مزخرف از دری وری های یک مشت ملا که کونشان را با دستور پیغمبرشان و خدای مزخرفشان میشورند تا با اجازه خدا مردم را بکشند و شکنجه کنند
 
Seyed Mostafa Mostafavi
قران کتابی است که فهم آن مشکل است ولی خیلی هم سخت نیست، قران می گوید امثال داعش را که در زمین فساد می کنند را بکشید، قران می گوید اگر کسی فردی را کشت خانواده اومی توانند قصاص کنند البته بخشش بهتر است. قران می گوید به هم فحش ندهید، قرآن می گوید حتی به بت بت پرستان هم فحش ندهید، قران می گوید خد را بشناسید که اگر خود را شناختید خدا را هم شناخته اید. قرآن می گوید دروغ نگویید، دزدی نکنید، به زن دیگران تعرض نکنید تفکر کنید و تعقل کنید من هم هوای شما را دارم
 
Bijan Sorouri
برای اینکه نگارنده کتاب کلا نفهم بوده و اگر نه خدا کتاب دعا ندارد مگر خدا جادوگر است!!!
 
Bijan Sorouri
عزیزم تو اگر شعور نداری کتاب بخوان بهتر از بیشعوری است ولی نه قران که آدم بکشی برو کتاب داستان راستان بخوان
 
Seyed Mostafa Mostafavi
بیژن عزیز قران کتاب سختی است و علم زیاد می خواهد که آن را بهمیم ولی در عین حال بسیار ساده هم هست وقتی می گوید که دروغ نگویید، دزدی نکنید، به مال و زن مردم تعرض نکنید، تفکر کنید و تعقل کنید، قران می گوید امثال داعش را که در زمین فساد می کنند را بکشید و از صفحه روزگار برچینید تا فسادشان تمام شود، خدا می فرماید در عالمی که در آن زندگی می کنید تفکر کنید ، در اوضاع گذشتگان تفکر کنید، خود را بشناسید تا خدای خود را بشناسید، ظلم نکنید، خون نریزید، قاتل را قصاص کنید و این حق خانواده مقتول است ولی بخشش بهتراز قصاص است، و... به نظر شما بد می گوید
 
Seyed Mostafa Mostafavi
بیژن جان کتاب داستان راستان را در کودکی خواندم لذت بردم این کتاب نیز مثل قرآن انسان را به خیر دعوت می کند و از شر باز می دارد. به شما هم توصیه دارم که داستان راستان را دوباره بخوانید و ببنید همان را می گوید که قران می گوید. بیژن عزیز من کی گفتم شعور ندارم، من شعور دارم و خداوند هم مرا به شعور داشتن و تفکر می خواند همچون شما، ولی می گویم شعور انسان کافی نیست. بلکه در کنار شعور ما به وحی هم نیاز داریم تا خوب و بد را بهتر بفهمیم
 
Bijan Sorouri
مگه مرض داری برای سکس آخرت خودت را عذاب بدی خدا شعور داده کتاب لازمنیست و در ضمن این دنیا امتحان شعوره و نه اینکه کتاب بخونی قبول بشی بری کوس بکنی زشته خجالت بکش
 
Seyed Mostafa Mostafavi
خداوند در کتاب خود به ما دعا می آموزد که حتی چگونه در مورد پدر ومادر خود دعا کنیم،چگونه برای دیگران خیر از خداوند بخواهیم
 
Bijan Sorouri
خدا محتاج دعای بنده نیست دست از شیطان پرستی بردار مردم را به حال خودشون بزارید
 
Bijan Sorouri
کسی که شعور نداره با پدر و مادرش چطور رفتار کنه و بخاطر خدا مثلا ننه خودشو دوست داره بهتره نداشته باشه مزخرف نگو دین مزخرف گوهیه فقط شما به عشق کوس کردن در بهشت افتادید خاک مهر میپرستید خاک بر سر بیشعورت
 
Seyed Mostafa Mostafavi
عزیزم سوره واقعه و مسایلی که در آن آمده برای آن عرب جاهلی بود که به طمع سکس و شکم دست از قصاوت قلب بردارند و مسلمان شوند؛ این وعده ها برای من و شما نیست که برای آن خدا را مسخره کنیم، بیژن عزیز قران انسان را به انسان زیستن دعوت می کند که انسان باشد و تربیت انسانی داشته باشد. شما وقتی به بچه های خود وعده های بی مقداری مثل شکلات می دهی این بر نفهمی شما حکایت نمی کند بلکه به حکمت شما حکایت دارد که به کودک خود مطابق فهمش وعده می دهی، خدا در قران آن بهشت را برای آن عرب سوسمار خور ظالم گفت که در فساد و ظلم غرق بود تا او را از این اعمال باز دارد نه من و شما که فهم و شعورمان بسیار زیاد است
 
Seyed Mostafa Mostafavi
من هرگز چنین بهشتی را نخواستم و نمی خواهم بلکه می خواهم در این جهان انسان باشم و در جهانی دیگر با انسان ها محشور شوم و چنان انسان های حیوان صفتی همزندگی نشوم
 
Bijan Sorouri
آفرین دین مال بیشعورهای عرب بود تمام شد دیگه مردم شعور دارند لازم نیست از قران کونشون را بشورند و سکس و جنایت کنند به اسم صواب
 
Bijan Sorouri
هر وقت باورت شد شعورت بد و خوبت را خودش میفهمه بهترین معجزه را خواهی دید که در زندگیت اتفاق میفته ولی تو از ترس مرگ داری دیو میپرستی
 
Seyed Mostafa Mostafavi
سطحی فکر نکن بیژن جان، برادران بی شعور ما در زمان پیامبر را خدا با همین قران از بربریت نجات داد و کشتن کودکان بی گناه را کنار کذاشتند چرا به کتابی که چنین ظلمی را برچید توهین می کنید
 
Bijan Sorouri
خدا اگر روحه که به جسم کار نداره باید روحت عاشق باشه و نه افسرده اسلام انسان را حیوان افسرده بچه زا میخواهد
 
Bijan Sorouri
اگر انها بیشعور بودند بیشعور ماندند یعنی با بیشعوری جنگیده نشد بلکه بیشعور را بر با شعور غالب کردند
 
Seyed Mostafa Mostafavi
بیژن عزیز من به خود و توانایی هایم ایمان دارم ولی در کنار آن به کتاب خردمندان و انسان های عالم و دانشمند نیز خود را محتاج می بینم شما هم بهتر است این قدر به توانایی های خود مغرور وبی خودی تکیه نکنی
 
Bijan Sorouri
تو اگر خرد و بد و خوبت را نمیفهمی و گمان میبری شعورش را نداری و باید از کتاب بخوانی یا کسی دیگر برایت تعریف کنی انسانی طماع هستی که هم این دنیا را میخواهی و هم آن دنیا را تا تجارتی پر سود با نام خدا راه بیندازی و مردم را چپاول کنید
 
Seyed Mostafa Mostafavi
اسالام دین غم و اندوه نیست بلکه این ما هستیم که آن را تبدیل به زنجیر کرده ایم و انسان ها را به توسط آن به بند می کشیم ، نه خدا ما را به زنجیر می طلبد و نه زنجیرشده ها را دوست دارد خداوند انسان های آزاد را دوست دارد
 
Bijan Sorouri
اگر نیک و بدت را میدانی کتاب لازم نیست کتاب برای بیشعورالن نفهم الاغ است که داعش شدند ادم میکشند و تجاوز میکنند تا انسان رامانند حیوان به دید سکس نگاه بیندازد و زنان و دختران مردم را بخاطر پوششان در کنار خیابان مانند حیوان کتک بزنند تا اسلام زنده بماند ریدم تو حلقوم خداتون
 
Seyed Mostafa Mostafavi
بیژن عزیز چرا انسان نیازمند به خرد جمعی و خرد دوستان بزرگان را بی شعور می دانی، مگر شما از شکم مادر که متولد شدید بی نیاز بودی که حال خود را می نیاز می دانی، انسان ها دایم نیازمند کمک هستند در هر سنی به کمکی نیاز دارند و این از بی شعوری آنان نیست
 
Bijan Sorouri
خجالت نمیکشند کثافتهای نفهم بیشعور که مجلس شادی مردم را بهم میریزند فیلم میگیرند و آبروی مردم را میبرند
 
Bijan Sorouri
خرد جمعی شما زور شمشیر است و شکنجه و زندان و خریتخواهش میکنم پول مردم را از جیبهایتان در بیاورید خدایشان را خودشان پیدا میکنند به شمما ربط ندارد مگر قیم مردمید مفت خورید؟
 
Seyed Mostafa Mostafavi
آقا بیژن چرا شما دایم جنایت جنایتکاران را به پای این و آن می نویسید و فحش می دهید،
 
Seyed Mostafa Mostafavi
شما دیگر کنترل اعصاب خود را از دست داده اید و دایم به من توهین می کنید، ظاهرا قصد ندارید ابزار توهین را کنار بگذارید و با منطق حرف بزنیم
 
Bijan Sorouri
فحش میدهم ولی شیشه در ماحتت نمیکنم حرفم را میزنم و نیشش از شالاق تو بیشتر میسوزاند بفهم مردم حیوان نیستند که تو بخواهی با کتاب بیشعوری سکس و جنایت آنها را بکشی شکنجه کنی و تجاوز با نام خدا اعدام کنی و دین را زور قانون کنی که دکان سکس و زندگی بعد از مرگ را اجباری کردید مردم فقیرند شماها همدیگر را هر روز دزد میخوانید همتون دزدید خجالت بکشید
 
Bijan Sorouri
خدای اسلام جسم میدهد و سکس است مانند جانوران حیوانات ولی خدای من روح و شعور میدهد تا تتو خودت را با کتاب دعا مسموم نکنی ولی تو دین را زور کردی
 
Bijan Sorouri
شما هم برای خدا کار میکنید حقوقش ر ملت بدهند آنها را دار بزنید و شکنجه کنید بد نگزرد
 
Seyed Mostafa Mostafavi
خداوند لعنت کند کسانی را که به ناحق جنایاتی که شما گفتید انجام داده و می دهند، من هم مثل شما از آنان که ظلم می کنند نیزارم، ولی شما هم اگر زور داشتید همان می کردید که آنان می کنند زیرا نمی خواهید از این کلی گویی و فحش به این و آن خارج شوید و به منطق و عقل روی آورید
 
Bijan Sorouri
دینت را به خانه ات ببر به دیگران کار نداشته باشید کشور ازاد شود
 
Seyed Mostafa Mostafavi
به نظر شما کسی که فردی دیگر را با چاقو کشته است را نباید خانواده مقتول دار بزنند؟!!
 
Bijan Sorouri
خدا زور نیست اوو خالق و عاشق است این را بفهم خدا شعور میدهد کتاب را کدام خری نوشته ما نمیدانیم
 
Bijan Sorouri
کسی قتل کرد به تو ربط ندارد
 
Bijan Sorouri
تو برو گلیم خودت را از آب بیرون بکش مگر شغل نداری که کارت فوضولی در کار مردم باشد؟
 
Seyed Mostafa Mostafavi
با شما موافقم که خدا زور نیست و زورگویی را هم دوست ندارد و به همین دلیل از شما می خواهم به ما که به خدا ایمان داریم زور نگویید و به او فحش ندهید
 
Bijan Sorouri
بنده عاشق خدا هستم شما دنیا را دکان فروش آخرت کرده اید و خدا میفروشید خجالت بکشید
 
Bijan Sorouri
خدا نیازی به تعریف تو ندارد او بینهایت خوبی است و اگر بدی باشد این و تو هستی
 
Seyed Mostafa Mostafavi
خداوند لعنت کند کسانی را که دین را دکان دنیای خود قرار داده اند
 
Seyed Mostafa Mostafavi
و تو به بینهایت خوبی فحش می دهی؟!!
 
Bijan Sorouri
دین شما قانون مملکت شده هر روز همه یکدیگر را به رقمهای بالای 100 میلیون اختلاص متهم میکنند و همگی آزادند ولی مردم نان شب ندارند بخورند پچرا؟
 
Seyed Mostafa Mostafavi
عاشق خدا هستی به خدا فحش می دهی ؟!!
 
Bijan Sorouri
زیرا الله دکان دین زده کاسبی میکند نفرین بر خدای مرگ و نیستی و نفرت الله
 
Bijan Sorouri
احمق الله شیطان است نمیفهمی تو
 
Seyed Mostafa Mostafavi
خدا لعنت کند باعث و بانی این همه اختلاس و دزدی را
 
Bijan Sorouri
الله قوانین جسم میدهد یعنی اجسام را میپرستی این را نمیفهمی؟
 
Seyed Mostafa Mostafavi
از کجا فهمیدی من نفهم هستم چون مثل شما فحش نمی دهم؟!!
 
Bijan Sorouri
نخیر برای اینکه بت پرستی و کیر عرب را در منار مسجد خدا میدانی
 
Seyed Mostafa Mostafavi
من به جز خدا هیچ کس و هیچ چیز را نمی پرستم
 
Bijan Sorouri
چرا بت میپرستی خجالت نمیکشی به خدا ایمان بیاور
 
Bijan Sorouri
توبه کن
 
Seyed Mostafa Mostafavi
آقا بیژن به جای ... هنر در ساخت مساجد و معابد ببین برادر ... با این نگاه نشان می دهی که مریض شده ای
 
Seyed Mostafa Mostafavi
توبه از چی از خدا پرستی؟!!
 
Seyed Mostafa Mostafavi
شما توبه کن برادر از فحش به خالق هستی؟!!
 
Bijan Sorouri
کعبه خانه بتهای 360 گانه بود محمد بت سکس فرج السود را که الله هم نامیده میشد که میگفتند الله اکبر یعنی الله (کیر عرب) بلند تر است و اگر میشد بزرگ میگفتند اعظیم و یا کبیر و پدر محمد عبدالله عبادت کننده بت الله میز مثل شما بت پرست بود و بیشعور نفهم
 
Seyed Mostafa Mostafavi
آقا بیژن حجر السود قبل از اسلام در کعبه بوده است و برو کمی تاریخ را بخوان آنگاه به مسخره کردن این و آن اقدام کن
 
Bijan Sorouri
تو درست مثل بت پرستان قبل از اسلام بت میپرستی ولی آنها نمیپرستیدند و روح خدایان را ستایش میکردند ولی تو دقیقا پیشانی به خاک میمالی واقعا شرم آور است خجالت بکش توبه کن شیطان را نپرت او فقط جهنم دارد تو گول حوری های بهشت خوردی و به نیت سکس آخرت هستی
 
Bijan Sorouri
یعنی تفکر سکس آخرت تا این حد تو را گیج و منگ کرده؟
 
Seyed Mostafa Mostafavi
هر کسی از ظن خود شد یار من - از کجا فهمیدی به امید سکس بهشت خدا را عبادت می کنم
 
Bijan Sorouri
برای اینکه بری بهشت کوس بکنی
 
Bijan Sorouri
خجالت نمیکشی برای کوس کردن خاک میپرستی؟
 
Seyed Mostafa Mostafavi
در ادبیات من سکس بیشتر است یا در ادبیات شما؟ این خود نشان می دهد که کی برای چی کار می کنه
 
Seyed Mostafa Mostafavi
منطق کم آوردی بیژن جان به توهین رو کرده ای
 
Bijan Sorouri
سکس را حیوانی میدانم و تو اخرتت حیوانی است سکس خاک بر سر الله الاغ هم سکس را خدا نمیداند
 
Seyed Mostafa Mostafavi
من بهشت را بدون خداوند نمی خواهم، این تنها رسیدن به خداست مرا به خداپرستی می خواند
 
Bijan Sorouri
اخر خاک بر سر خری که سکس و حیوانیت را در اخرتش بجوید
 
Bijan Sorouri
تو الان پیشونی به خاک میمالی که چی مثلا؟
 
Seyed Mostafa Mostafavi
واقعا خاک بر سر کسی که برای سکس خدا را بپرستد
 
Bijan Sorouri
پس برای چی پیشونی به خاک میزنی سرت تو خاکه کونت هوا خدا اسونه نه تو زمین
 
Seyed Mostafa Mostafavi
به خاک پیشانی می کشم که به خدای تو و خود بگویم که مخلص تو هستم بنده تو هستم مطیع تو هستم
 
Bijan Sorouri
یعینی خدا افرید تا تو چپلوسی بکنی؟
 
Bijan Sorouri
خدا چاپلوس میخواهد و سکس هدیه میدهد این منطق توست؟
 
Seyed Mostafa Mostafavi
خدا چاپلوس نمی خواهد بلکه ما به بندگی او نیاز داریم
 
Seyed Mostafa Mostafavi
این حرف شماست که ما برای سکس خدا را می پرستیم. ما خدا را به خاطر لیاقتش می پرستیم و نه برای چیزی دیگر
 
Bijan Sorouri
بندگی = بردگی پس خدا برده می افریند و باید برده ها به برده بودن خودشان هر روز 17 بار سجده کنند تا به بیشعوری خود و شعور الله ایمان بیاورند دین آدمخوران است؟
 
Bijan Sorouri
لیاقت خدا در این است که سکس بشود زن حامله بشود و بعد از نه ماه خدا خلق کند این را که حیوان هم میداند و میشود در ضمن خدا چرا از من اججازه نگرف و یا چرا بدون سکس عرضه خلقت ندارد
 
Seyed Mostafa Mostafavi
بندگی کسی که همه چیز ما از اوست وظیفه و تنها کاری است که با حق شناسی باید در حق تمام کارهایی که برای ما کرده باید بکنیم
 
Bijan Sorouri
خوب اینکه تو بنده نا چیزی هستی شایسته ترحمی ما نیستیم ببخشید شما خوش بتاش
 
Seyed Mostafa Mostafavi
خدا را به سکس خلاصه کرده ای برادر دست از سر سکس بردار
 
Bijan Sorouri
یعنی دین میگوید تو حقیر باش و شادی هم حرام است گریه کنید صوابه گوسفند بکشید خاک بر سر انهائی که نمیفهمند لابد نفهمند
 
Seyed Mostafa Mostafavi
کسی که از لحظه یی دیگر خود خبر ندارد این قدر بی نیاز نوبره
 
Bijan Sorouri
خدای تو اگر سکس را حذف کنی دین تو هم میماند آدم کشی تمام
 
Bijan Sorouri
یعنی قران بدون سکس = همدیگر را بکشید
 
Seyed Mostafa Mostafavi
سکس را که حذف کنی انسانیت و انسان بودن ها می مانه
 
Bijan Sorouri
اسلام دکان عرب آشغال است که زن را به قیمت مهریه میفروختند و فاحشه شخصی میشد یعنی مجموعه قوانین جنده خانه های عرب اسلام نام داشت
 
Seyed Mostafa Mostafavi
روح را به کناری گذاشته یی با حیوانیت اشتباه گرفتی و همه چیز را سکس می بینی
 
Bijan Sorouri
سکس را حذف کنی داعش همجنسگرا میشود
 
Seyed Mostafa Mostafavi
از اسلام و قران بی خبری برادر
 
Bijan Sorouri
ت. که خبر داری کجا این قران فاجعه نیافرید؟
 
Seyed Mostafa Mostafavi
لعنت بر داعش و سکس پرست ها
 
Bijan Sorouri
ریدم به خدائی که اخرتش سکسه
 
Seyed Mostafa Mostafavi
آنجا که ما را به تحمل یکدیگر می خواند آنجا که ما را به احترام بهیکدیگر می خواند
 
Bijan Sorouri
محمد گوه میخورد ادم میکگشت مگه خدا زوره؟
 
Seyed Mostafa Mostafavi
محمد آدم نکشت جنایت کاران را کشت
 
Bijan Sorouri
محمد چرا ادم میکشت خدا خودش اخرت مجازت میکنه شما چرا دکان زدید حکم خدا در زمین میدهید؟
 
Bijan Sorouri
کسی گوه میخورد غیر از خود خدا حکم خدا اجرا کند
 
Seyed Mostafa Mostafavi
ما حکم نمی گوییم این خداست که آفریده و حکم جهان را هم می گوید
 
Bijan Sorouri
ما فقط یکبار زنده میشویم چرا باید به حکم خدائی که خلق کرده بمیریم و کسی گوه میخورد قافله دیگران را بدزدد و زنهای شوهر دار سکس بمند و انها را نیز جنایتکار بداند یعنی سکس های مقدس و دزدی های مقدس محمد
 
Seyed Mostafa Mostafavi
پس من اگر شما را کشتم ... می خورد کسی که من را بکشد و مجازات کند خدا باید مجازاات کند این درست است؟!!
 
Bijan Sorouri
شما اگر منرا کشتید عذاب وجدان میگیری به کسی ربط ندارد نمیفهمی؟
 
Bijan Sorouri
عزیزم مگر تو شعور تشخیص داری غلط میکنی حکم خدا بدهی
 
Seyed Mostafa Mostafavi
یعنی فرزندان شما هیچ حقی ندارند؟!!
 
Bijan Sorouri
فرزندان خدا در زمین همدیگر را کشتند و خدا بخشید تو نمیبخشی به تو چه ربطی دارد؟
 
Bijan Sorouri
حق فرزندان من به اندازه عشقی است که میدهیم و نه اینکه آنها گوسفندان ما هستند یا ابزار ما
 
Seyed Mostafa Mostafavi
یعنی اگر شما یک نان آور یک خانواده را کشتید راست راست بروید و کسی حق ندارد به شما بگوید چرا؟!!!
 
Bijan Sorouri
حق فرزند بنده به خودم ربط دارد مگر ما عروسککیم و یا ابزار که دستور مصرف داشته باشیم
 
Seyed Mostafa Mostafavi
این مثال بود عزیزم
 
Bijan Sorouri
بنده انسانم و این شمائید که با نام خدا میکشید مردم انسانند و مگر اینکه مسلم باشند یعنی حیوانی که شهوتش را در کتابش میجوید
 
Seyed Mostafa Mostafavi
شما انسانید و بدون این که مرا بشناسید به من بیشعور و ... می گویید
 
Seyed Mostafa Mostafavi
خداوند به شما عقل داده است اگر قانون نباشد که سنگ بالای سنگ نمی ماند و شیر تو شیر می شود
 
Bijan Sorouri
هیچ مصرفی این کتاب گوه قران ندارد و فقط برای توجیه ادم کشی فروش سکس و کشتن و شکنجه بدرد دشمنان ایرانی میخورد تا انتقام عرب بگیرند که حاکم ما ع رب است
 
Bijan Sorouri
اگر خدا شعور داده از حیوان که کمتر نیستی همنوع خودش را نمیکشد و غریزه خودش را کنترل میکند زیرا دین در محاتتش با زور شمشیر نرفته است
 
Seyed Mostafa Mostafavi
این نظر شماست ولی بزرگان علم ایران با الهام از آن شهره آفاق شدند، سعدی ؛ مولانا ؛ فرودوسی
 
Bijan Sorouri
یعنی فهم اینکه دین نباید زور و قانون باشد برای تو خیلی مشکل است از مفت خوری خوشت میاد؟
 
Seyed Mostafa Mostafavi
پس چرا به داعش ایراد می گیرید بزارید بکشند و هر کاری که می خواهند کنند
 
Seyed Mostafa Mostafavi
اگر قانون و دین را کنار بگذاری می شوی داعش که هر کاری بخواهی می توانی بکنی
 
Bijan Sorouri
دعاش اصل اسلامه بخاطر بیشعوری شماهاست که اونها میان ایران خاک بر سر بیشعور عرب با این دین گوهش
 
Bijan Sorouri
عزیزم اگر حیوانات الهلی و وحشی دارند انسانها هم اهلی و وحشی دارند وحشی ها جدا میشند تو نمیخواد با دینتا و خدات ادم بکشی مردم همدیگر را دوست دارند بفهم
 
Seyed Mostafa Mostafavi
داعش هم همان منطق شما را دارند که هرچه را قبول نداری خوار و ذلیل کن و فحش بده و بی ناموس شان کن وو
 
Bijan Sorouri
همه انسانها شعور دارند از خ.دشون دفاهع میکنند مثل شما وحشی نیستند هر روز یکی را تو زنداننهای مخفی شکنجه کنند
 
Bijan Sorouri
شماها همه با همید تو هم داعشی
 
Seyed Mostafa Mostafavi
من هرگز به خودم اجازه ادم کشی را نمی دهم ولی معتقدم از آدم های فاسد مثل داعش را نکشی ظلم کرده ای. این عین عدل و انسانیت است که امثال داعش را بکشی
 
Bijan Sorouri
شماها دشمنان ایرانید و میخواهید تا ایران را دو دستی به عربها بدید من دیگخه با تو حرفی ندارم
 
Seyed Mostafa Mostafavi
من را با کی اشتباه گرفتی که زندان بان مرا می دانی و آدم کش
 
Seyed Mostafa Mostafavi
دفاع از خداوند یعنی بد؟!!
 
Bijan Sorouri
برو بت بپرست اون دنیا سکس نصیبت بشه ما حیون نیستیم شعورمون تو خشتکومون باشه
 
Seyed Mostafa Mostafavi
من فقط گفتم به خدا توهین نکن
 
Bijan Sorouri
خدا نگفته مردم را تو خیابون شکنجه کن بگو شما حیونید و کیرتون برای هم بلند میشه
 
Bijan Sorouri
عزیزم این خدای گوهت را بردار مال خودت
 
Bijan Sorouri
من رفتم روز خوش
 
Seyed Mostafa Mostafavi
خدا پرستی اگر بت پرستی به این بت پرستی افتخار می کنم
 
Bijan Sorouri
پرستش = خریت و چاپلوسی نفهمی
 
Bijan Sorouri
ریدم تو هر چی مقدساته
 
Seyed Mostafa Mostafavi
برو به امید خدا ولی یک موقع دوباره این مطالب خود را بخوان بعد خودت قضاوت کن که با انسانی که اصلا نمی شناختی چگونه سخن گفتی
 
Bijan Sorouri
باه تو هم سعی کن توبه کنی و به خدائی که هستی داد ایمان بیاوری و به زندگی پیش از مرگ فکر کنی و نه خدای نیستی و مرگ و سیاهی غم و اندوه افسردگی جهنم سوزان
 
Seyed Mostafa Mostafavi
خدا همه ما را به خدای هستی دهند ایمان دهد
https://www.facebook.com/bijan.sorouri.9/posts/1521075848169478  

+  نوشته شده در جمعه پنجم دی 1393ساعت 9:46 PM توسط سید مصطفی مصطفوی

نظرات (11)

Rated 0 out of 5 based on 0 voters
This comment was minimized by the moderator on the site

به شخصه (اگر کم اومد از دوستان کمک میگیریم، یا میریم مثل آقایون از ترکیه وارد میکنیم!) ریدم تو
اسلام
خدا
قرآن
تمام ادیان الهی و غیر الهی!
تمام مقدسات همه ی جهان ها
غیرت
تعصب
حجاب
چادر
تمام پیامبران بدون استثنا
تمام کتب دینی و مذهبی
اجبار
زور
تمام پیروان ادیان
امر به معروف و نهی از منکر
یهودی ، مسلمان ، زرتشتی ، مسیحی ، روح پرست!، بت پرست و هر چی دین دیگه هست
و موارد دیگه ای که الان یادم نمیاد!
اگر لحظه ای قدرت دست من باشه تمام این موارد را نابود میکنم ، اولین کاری که میکنم همینه ، مهم نیست چند نفر کشته میشن، یا از چه سلاحی استفاده میشه ، اگر با من بود همه ی کشور های متدین را با بمب اتم میزدم! اینطوری بشریت از یک مشت عقاید سرطانی پاکسازی میشد!

  
This comment was minimized by the moderator on the site

درود بر شما
عقاید سرطانی داشتن به دینداری و بی دینی نیست، آدم های بی دین هم می توانند عقاید سرطانی داشته باشند، همانگونه که انسان های دیندار هم می توانند سرطان انسانیت باشند.
این همه عصیان و بی رحمی از یک انسان بعید است،
اگر این که گفتی کنی، می شوید مثل یکی از افراط گرایان هندو، مسلمان، مسیحی، زرتشتی، بت پرست، روح پرست و... که هیچ کس جز خود را قبول ندارند
سعی کن حداقل تو که به هیچ کدام از این ادیان اعتقاد نداری مثل یک افراط گرای مذهبی نباشی عزیزم
بزار خالی از عقده ایی که از اهل مذهب داری ته اعتقادت را بگویم
تو دوست داری هیچ تحمیلی نباشد،
تو دوست داری همه در عقاید خود آزاد باشند،
تو دوست داری کسی کاری به اعتقاد دیگری نداشته باشد
تو دوست داری یک انسان آزاد باشی
و...
عزیزم می شه همه اینها بود، و کسی را هم نکشت، بمب اتم نزد، می شه دین داشت و آزاد و سکولار بود
شیخ ابوالحسن خرقانی بیش از هزار سال قبل می گوید : "هر که در این سرای (خانه من) در آمد نانش دهید و از ایمانش نپرسید که آنکه در نزد باری تعالی به جانی ارزد (یعنی به او زندگی داده است و او را لایق زندگی دیده است) بر خوان (سفره) ابوالحسن به ناننی ارزد.)"
مثل این عارف نامی ایرانی فکر کن، تفکر مدارا و تسامح و تساهل، که همه می توانند طبق این ایده در کنار هم انسان زندگی کنند، و به کار هم کاری نداشته باشند.
من هم مثل شما با تحمیل، اجبار، عدم رواداری، دخالت در افکار دیگران و... مخالفم ولی هرگز به خودم اجازه نمی دهم کسی را بکشم. از قتل و کشتار بیرون بیا،
بیا انسان باشیم و در کنار هم انسان مدارانه زندگی کنیم.
گرگ ها بهتر از ما با هم تا می کنند.
داریم از حیوانات درنده تر می شویم.
شاد و سربلند باشید
تهران، 15 بهمن 1402
مصطفوی

This comment was minimized by the moderator on the site

سقوط ادمی شاخ ودم نداره
عفت کلام داشتن بد نیست
خانواده ات چگونه با شما زندگی می کنند

ادمی
This comment was minimized by the moderator on the site

کیر تو خدا و تمام پیامبرای بیناموسش

Xyz
This comment was minimized by the moderator on the site

احترام به عقاید دیگران، و پذیرش تنوع فکری و دینی بشر، نشان از بلوغ انسان دارد، حکمت والای ملک پارس می گوید هر چه انسان بزرگ شود سر فرود می آورد، حکمای ایرانی انسان صاحب حکمت را به سان درخت پر میوه ایی می بینند که شاخه هایش از داشتن ثمر بسیار، سر فرود می آورند، ما باید برای انسان، این اختیار را قائل باشیم که هر چه را حقیقت یافت، بدان اعتقاد داشته باشد، و هر چه را باطل یافت از آن دور شود، ولی باید به این اعتقاد دیگران احترام بگذاریم، هر چند بسیاری از پیروان ادیان، دگر اندیشان را منحرف و حتی لایق تعرض می بینند، ولی این مجوزی نمی شود که به اعتقاد دینی آنان حمله کرد، باید به آنان نیز آموخت که به دگر اندیشان این گونه نگاه نکنند. در جایی باید به این حملات تنفر آمیز خاتمه داد. یک طرف که خود را فرهیخته تر می داند باید از خود شروع کند.

مصطفوی
This comment was minimized by the moderator on the site

ریدم خدا ی من شتری بود که رید

Aaaaaa
This comment was minimized by the moderator on the site

دوستی برایم در خصوص این پست نوشت) ببین در این مطلب به جای کلمات زشت نقطه بزار‎
خیلی بد است‎
خیلی بد بود‎
بیمار روح و روانی می دانم‎
چقدر برای رسول خدا گریه ام گرفت‎
حرفهای زشت این مرد‎
درباره خدا و ...‎
من زیاد مذهبی نیستم ادعا ندارم‎
ولی با این تفکرات‎
بدم می اید‎
صد در صد معتاد هست‎
غم تمام وجودم گرفت‎
گفتم هرکس اینو بخونه ....‎
آدم مریضی است ‎
مهم تحمل اعتقادات دیگران است‎
مهم نیست که همه مثل هم فکر کنن‎

آدم هایی دیدم معرفت دارند از هزار تا مومن‎ بهتر
اصلا ایمان ندارند‎
ولی اخلاق دارند‎
سواد ندارند‎
ولی خدایش معیارشان بی نظیر است‎

مصطفوی
This comment was minimized by the moderator on the site

▪️بیهوده است مجادله بر سر اثبات دیانت
یا بی دینی آدم ها ...
کسی که دروغ نمیگوید، کسی که مهربان است،
کسی که از رنج دیگران اندوهگین میشود،
به مقصد رسیده است؛
از هر راهی که رفته باشد ...

This comment was minimized by the moderator on the site

وقتی در جامعه‌ای، مردم دلمشغولِ مسائل سياسی باشند و راجع به آن پُر صحبت كنند، اين نشانهٔ آن است كه دست‌اندركاران حرفه‌ای سياست، وظيفهٔ خود را خوب انجام نمیدهند.

جامعه‌ای كه خوب اداره شود و مديريت سياسی آن از كفايت برخوردار باشد، به هر كس اين فرصت را خواهد داد كه به كار خود مشغول باشد و در ارتقای مادی و معنوی و بالندگی و پويايی علمی و عملی خود بكوشد، نه آنكه از مسير زندگی خود منحرف شود و داخل سياست گردد.

#فریدریش_نیچه

This comment was minimized by the moderator on the site

ریدم ب ادیان و خدایان

محمدورضا هاشمی
This comment was minimized by the moderator on the site

دوستی برایم در خصوص این پست نوشت) ببین در این مطلب به جای کلمات زشت نقطه بزار‎<br />خیلی بد است‎<br />خیلی بد بود‎<br />بیمار روح و روانی می دانم‎<br />چقدر برای رسول خدا گریه ام گرفت‎<br />حرفهای زشت این مرد‎<br />درباره خدا و ...‎<br />من زیاد مذهبی نیستم ادعا ندارم‎<br />ولی با این تفکرات‎<br />بدم می اید‎<br />صد در صد معتاد هست‎<br />غم تمام وجودم گرفت‎<br />گفتم هرکس اینو بخونه ....‎<br />آدم مریضی است ‎<br />مهم تحمل اعتقادات دیگران است‎<br />مهم نیست که همه مثل هم فکر کنن‎<br /><br />آدم هایی دیدم معرفت دارند از هزار تا مومن‎ بهتر<br />اصلا ایمان ندارند‎<br />ولی اخلاق دارند‎<br />سواد ندارند‎<br />ولی خدایش معیارشان بی نظیر است‎

مصطفوی
هنوز نظری ثبت نشده است

نظر خود را اضافه کنید.

  1. ثبت نظر به عنوان مهمان.
Rate this post:
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location
عبارت تصویر زیر را بازنویسی کنید. واضح نیست؟

دیدگاه

چون شر پدید آمد و بر دست و پای بشر بند زد، و او را به غارت و زندان ظالمانه خود برد، اندیشه نیز بعنوان راهور راه آزادگی، آفریده شد، تا فارغ از تمام بندها، در بالاترین قله های ممکن آسمانیِ آگاهی و معرفت سیر کند، و ره توشه ایی از مهر و انسانیت را فرود آورد. انسان هایی بدین نور دست یافتند، که از ذهن خود زنجیر برداشتند، تا بدون لکنت، و یا کندن از زمین، و مردن، بدین فضای روشنی والا دست یافته، و ره توشه آورند.

نظرات کاربران

- یک نظز اضافه کرد در نظام برخاسته از قیام های اعترا...
وحید (اشتری) را از میانه های دهه هشتاد می شناسم. او طی سال ها می توانست به راحتی در ساختار قدرت سیاس...
- یک نظز اضافه کرد در انتخابات کیلویی چند؟! با چه رو...
آیا صندوق راه خیابان را می‌بندد؟ مجید شیعه علی در سه دهه گذشته بخشی از دموکراسی‌خواهان یک مسیر تح...