این ارزش است و ارزشمداری

سلام و درود خداوند به روان پاک، اندیشه ی روشن، منش و روش زیبای محمد مصطفی (ص)، علی مرتضی (ع)، حسن مجتبی (ع) که از معدود هادیان و حاکمان اسلامی اند، که حکومت تشکیل دادند و حکمرانی کردند، لیکن حاکمیت و حکومت و حفظ و ادامه ی آن، این اسوه های تاریخ ساز بشر را از انسان بودن و مسلمان بودن باز نداشت و این ارزش های والا را فدای حاکمیت خود نکردند، آنان برای بقایِ حکومت خود و حتی ادامه ی زندگی اشان، هیچ یک از اصول اخلاقی، انسانی و دینی را زیر پا نگذاشته و نادیده نگرفتند و بر حفظ آن بسیار کوشا بودند و در مقابل اعتراض اصحاب خود بر این پایبندی و عدم پایبندی طرف مقابل همواره به رعایت آن توصیه و تاکید می کردند و آن اصول را فدای بقایِ خود و حاکمیت شان هرگز نکردند، لذاست که طولِ زمانیِ حکومت و حتی عمر طول شریف برای این انسان های پاک به اندازه پایبندی به اصولی که بدان ایمان داشتند، اهمیت نداشت. آنچه برای آنان اهمیت داشت، این بود که آنگونه که باید به عنوان یک سمبلِ مسلمانی و انسانیت باشند، عمل کنند و خدشه ای به انسان و مسلمان بودنشان وارد نشود. اهمیت و پایبندی به همین وضعیت رفتاری است، که باعث می شود اثری از سیاست زدگی، سیاست بازی، تزویر، پشت هم اندازی، تحمیق توده ها، مکر و خدعه و... در تاریخ زندگی آنان دیده نمی شود.  نمونه ی این روش و منش را تنها می توان در قلیل حاکمیت انبیا کرام همچون سلیمان نبی (ع) و داوود نبی (ع) و... سراغ گرفت و بس.

 

 +   نوشته شده در چهارشنبه هشتم بهمن 1393ساعت 9:18 AM توسط سید مصطفی مصطفوی 

You have no rights to post comments

دیدگاه

چون شر پدید آمد و بر دست و پای بشر بند زد، و او را به غارت و زندان ظالمانه خود برد، اندیشه نیز بعنوان راهور راه آزادگی، آفریده شد، تا فارغ از تمام بندها، در بالاترین قله های ممکن آسمانیِ آگاهی و معرفت سیر کند، و ره توشه ایی از مهر و انسانیت را فرود آورد. انسان هایی بدین نور دست یافتند، که از ذهن خود زنجیر برداشتند، تا بدون لکنت، و یا کندن از زمین، و مردن، بدین فضای روشنی والا دست یافته، و ره توشه آورند.