من یک مسلمانم، لطفا از من متنفر نباشید

قابل توجه کسانی که اسلام و مسلمانی را با اعمال و گفتار بی منطق شان بدنام می کنند. این تصویر یک کودک مسلمان هندی است که توسط این پلاکارد به دیگران می فرمایند که: 

"من یک مسلمانم، لطفا از من متنفر نباشید."


این اثر اعمال کسانی که با خشونت و بی منطقی اسلام و مسلمانی را بی آبرو کرده اند. آنان که تنها خود را حق و درست می بینند و محور حق قرار داده اند و دیگران و افکارشان را در میزان خود می سنجند و نمره درستی و نادرستی به
 دیگران بر اساس افکار خود می دهند. درحالی که نه معصوم (ع) هستند و نه به وسیله وحی با خداوند ارتباطی دارند.
آنها که با همه نقص ها و کاستی هایشان
 یک قرائت برای دین قائلند و  قرائت دیگران از دین را باطل تصور و اعلام می کنند و البته این هم امری طبیعی است که کسی نگوید "ماست من ترش است" هر فردی هم تنها قرائت خود را حق می داند و در بهترین حالت غیر مستقیم به دیگران می گویند "ما درستیم و شما باطل".
و حداقل دیگرانی که
 سه چهارم جمعیت جهان هستند، از چنین منطق و مسلمانی بیزار می شوند و این منطق ناجور به همه مسلمانان و اسلام تعمیم داده می شود و باقی ماجرا که مسلمانان مظلوم باید به دنیا التماس کنند که "لطفا از من متنفر نباشید".


+ نوشته شده توسط سید مصطفی مصطفوی در 10:12 PM | جمعه بیست و ششم اردیبهشت 1393    

You have no rights to post comments

دیدگاه

چون شر پدید آمد و بر دست و پای بشر بند زد، و او را به غارت و زندان ظالمانه خود برد، اندیشه نیز بعنوان راهور راه آزادگی، آفریده شد، تا فارغ از تمام بندها، در بالاترین قله های ممکن آسمانیِ آگاهی و معرفت سیر کند، و ره توشه ایی از مهر و انسانیت را فرود آورد. انسان هایی بدین نور دست یافتند، که از ذهن خود زنجیر برداشتند، تا بدون لکنت، و یا کندن از زمین، و مردن، بدین فضای روشنی والا دست یافته، و ره توشه آورند.