مگس صفتی در شان انسان ها نیست

مگس ها دارای اخلاقی خدادادی هستند که بنا بر طبیعت شان روی جا های کثیف بنشینند. آنها تمام سطح تمیز یک صفحه و یا صحنه را رها کرده در نقطه ای می نشینند که کثافتی در آن قرار دارد حتی اگر به قدر ذره ای باشد.

این خصلت برآزنده انسان ها نیست که همه زیبایی ها را رها کرده و به نطقه ای تمرگز کنند نقصی دارد و یا ناجور است. مگس صفتی در شان انسان نیست. بیاییم زیبایی ها را ببینیم نه نازیبایی ها را. چشم و گوشی مگس صفت نداشته باشیم که روی بد چیزهایی ما را خواهد برد و بی انصافانه بسیاری از خوبی ها را نادیده خواهیم گرفته و به ناجورها گیر خواهیم داد. خدا انسان ها را مگس صفت نیافریده و ذهن سالم انسان سالم بیشتر به زیبایی ها جلب می شود. 

+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۲ ساعت 19:25 شماره پست: 287

دیدگاه

چون شر پدید آمد و بر دست و پای بشر بند زد، و او را به غارت و زندان ظالمانه خود برد، اندیشه نیز بعنوان راهور راه آزادگی، آفریده شد، تا فارغ از تمام بندها، در بالاترین قله های ممکن آسمانیِ آگاهی و معرفت سیر کند، و ره توشه ایی از مهر و انسانیت را فرود آورد. انسان هایی بدین نور دست یافتند، که از ذهن خود زنجیر برداشتند، تا بدون لکنت، و یا کندن از زمین، و مردن، بدین فضای روشنی والا دست یافته، و ره توشه آورند.