جوجه ها را آخر پاییز نشمار

اس ام اس جالبی از معلمی عزیز برایم رسید که خیلی برایم جالب و آموزنده بود :

آخر پاییز که می شود همه از شمردن جوجه ها دم می زنند، قبل از خواب امشب بشمار تعداد دل هایی که بدست آوردی. تعداد اشک هایی که از سر شوق ریختی، فصل زردی بود تو چقدر سبز بودی؟ جوجه ها را بعدا می شماریم.  

واقعا فرصت عمر فرصت سبز زیستن است، خدایا در سبز بودن به ما کمک کن خدایا کمک کن آنچنان باشیم که باید. 

+ نوشته شده در چهارشنبه پانزدهم آذر ۱۳۹۱ ساعت 13:24 شماره پست: 215

دیدگاه

چون شر پدید آمد و بر دست و پای بشر بند زد، و او را به غارت و زندان ظالمانه خود برد، اندیشه نیز بعنوان راهور راه آزادگی، آفریده شد، تا فارغ از تمام بندها، در بالاترین قله های ممکن آسمانیِ آگاهی و معرفت سیر کند، و ره توشه ایی از مهر و انسانیت را فرود آورد. انسان هایی بدین نور دست یافتند، که از ذهن خود زنجیر برداشتند، تا بدون لکنت، و یا کندن از زمین، و مردن، بدین فضای روشنی والا دست یافته، و ره توشه آورند.