فرزندان مکتب سید جمال الدین اسدآبادی درود بر شما و همت شما

 این روز ها خاورمیانه در میان موج آزادی خواهی ملت ها در خروشی باورنکردنی است. همه را دست به دهان کرده است. چند روز پیش که به تقویم نگاه می کردم سالروز بزرگداشت سید جمال الدین اسد آبادی بود. مردی بزرگ که به خوبی به فرمان خداوند برای مهاجرت عمل کرد و مهاجری الی الله بود تا پیام آزادی ملت ها در دین مقدس اسلام و تشیع را به گوش جهانیان برساند او از جمله در مصر مدتی با روشنفکران مسلمان دمخور بود و حرکت بزرگی را در آنجا آنان با هم انجام دادند. واقعا امروز بذری که او یارانش در آن سال ها کاشتند  به بهره نشسته است و فرزندان سید جمال اوج آزادی خواهی را به نمایش گذاشته اند. زلزله سیاسی خاور میانه کمتر از زلزله طبیعی ژاپن نیست این زلزله سیاسی و آزادیخواهانه را این رادمردان جاودانه تاریخ بشریت آن روزهای سخت کلید زدند و امروز شروعی موفق داشته است. یاد سید جمال و امام خمینی که رحمت خداوند به روح پاک (این دو فرزند رسول مکرم اسلام ص بودند) گرامی باد. در بهار آزادی خواهی ملت های خاور میانه جای هر دوی آنها خالی است. 

+ نوشته شده در دوشنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۸۹ ساعت 16:40 شماره پست: 81

You have no rights to post comments

دیدگاه

چون شر پدید آمد و بر دست و پای بشر بند زد، و او را به غارت و زندان ظالمانه خود برد، اندیشه نیز بعنوان راهور راه آزادگی، آفریده شد، تا فارغ از تمام بندها، در بالاترین قله های ممکن آسمانیِ آگاهی و معرفت سیر کند، و ره توشه ایی از مهر و انسانیت را فرود آورد. انسان هایی بدین نور دست یافتند، که از ذهن خود زنجیر برداشتند، تا بدون لکنت، و یا کندن از زمین، و مردن، بدین فضای روشنی والا دست یافته، و ره توشه آورند.