این روزها کوه قربانی می گیرد

تصویری از مسیر بین ایستگاه 2 و 5 تله کابین که متاسفانه دیروز یکی از همنوردان

در همین نزدیکی دچار حادثه شد و جان خود را از دست داد، یادش گرامی،

این روزها کوه ها قربانی می گیرند، و باید بسیار با احتیاط و مطالعه در آن حرکت کرد.

You have no rights to post comments

دیدگاه

چون شر پدید آمد و بر دست و پای بشر بند زد، و او را به غارت و زندان ظالمانه خود برد، اندیشه نیز بعنوان راهور راه آزادگی، آفریده شد، تا فارغ از تمام بندها، در بالاترین قله های ممکن آسمانیِ آگاهی و معرفت سیر کند، و ره توشه ایی از مهر و انسانیت را فرود آورد. انسان هایی بدین نور دست یافتند، که از ذهن خود زنجیر برداشتند، تا بدون لکنت، و یا کندن از زمین، و مردن، بدین فضای روشنی والا دست یافته، و ره توشه آورند.