مصدق را با کودتا برداشتند و در حصر آنقدر نگهداشتند تا بمیرد

28 مرداد روز مصدق است، روز آزادیخوناهان است.

روز رسوایی دست های ناپاکی است که آزادی را برای ایران و ایرانی بر نمی تابند.

او را در این روز با کودتا از نمایندگی ما مردم برداشتند

او را در حصر آنقدر نگهداشتند تا بمیرد

‏تو در نمازِ عشق چه خواندی؟ که سالهاست بالای دار رفتی و این شحنه‌های پیر از مرده‌ات هنوز پرهیز می‌کنند.

استاد شفیعی کدکنی

امروز، سالروز کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲

 دکتر محمد مصدق  در حصر

دیدگاه

چون شر پدید آمد و بر دست و پای بشر بند زد، و او را به غارت و زندان ظالمانه خود برد، اندیشه نیز بعنوان راهور راه آزادگی، آفریده شد، تا فارغ از تمام بندها، در بالاترین قله های ممکن آسمانیِ آگاهی و معرفت سیر کند، و ره توشه ایی از مهر و انسانیت را فرود آورد. انسان هایی بدین نور دست یافتند، که از ذهن خود زنجیر برداشتند، تا بدون لکنت، و یا کندن از زمین، و مردن، بدین فضای روشنی والا دست یافته، و ره توشه آورند.