جدیدترین

هنر و خلاقیت می تواند حتی بر صورت یک سنگ لبخند ایجاد کند

مصطفی مصطفوی 18 ارديبهشت 1400 53 کلیک ها

در روزگاری که کشندگان امید و شادی در دل انسان ها، سخت جولان می دهند

هنرمندی خلاق با چند نقطه و خط قوسی، بر صورت قلوه سنگی نیز لبخند می کارد

دیدگاه

ارتباطات انسانی شاید از بهترین شاخص های انسانیت ما انسان هاست، که تبلور آن در رویارویی تفکر و تبادل احساسات با دیگران حاصل می شود، امروزه فن آوری های جدید به کمک انسان آمده و شرایطی را فراهم نموده اند که بتوان به طور سریع و وسیع با هم در ارتباط باشیم، نوشته هایم در این سایت، سیاه مشق هایی است که در کلنجار با دل، به نوشته در آمده و لزوما درست و یا نادرست نیست.

کامنت ها

اشرف غنی در واشنگتن؛ با پیشروی‌های طالبان چه سرنوشتی د...
تکمیل خروج نیمی از نیروهای آمریکا همزمان با پیشروی طال...