خاورمیانه جایی که چشم ها به کشتار، آوارگی و ویرانی اش عادت می کند
  •  

30 مهر 1402
Author :  
ویرانی غزه، کشتار و آوارگی در فلسطین

فتیله جنگ ها را، جنگ سالاران، و جنگ طلبان درست و یا نادرست روشن می کنند، و ملت هایی که در تصمیمِ آغاز و پایان این جنگ ها هیچ نقشی ندارند، ناگزیر، و هاج و واج، گوش و چشم هایشان را به اخبار رسانه ها می سپارند، و در کشاکش قدرتنمایی و وزنکشی صاحبان صحنه های خونبار جنگ، و میدانداران آتش و ویرانی، به شمارش روزهای کشتار، و تعداد انسان هایی می نشینند که سلاخی شده و می شوند، بدن هایی که آماج گلوله ها و بمب ها شده و می شوند، و این همان میزانسنج شدت درگیری، برای شاهدانِ آن خواهد بود. آرزوهایی که بر باد می رود، امیدهایی که دچار ناامیدی شده، خانواده هایی که از هم می پاشند، سرزمین هایی که آبادانی خود را می بازند و...

جنگ های آغاز شده را، انگار پایانی نیست، پرونده هایی که گاه هزاران سال است بسته نشده و نمی شوند، مثل همین جنگ بر سر سرزمین فلسطین، که دهه هاست که تاریخ خونبار آن ورق های پی در پی می خورد، و امروز ما به این پرده خونین و جاری آن رسیده ایم، و شاهد نبردی هستیم که هر دو طرف آن را مقدس می نامند و از شنبه 15 مهرماه (7 اکتبر 2023) کلید خورد، و به واقع یک پرده از هزاران پرده ایی است، که در 75 سال گذشته، ورق خورده، و با این شرایط، ورق های بسیاری نیز در پس خود دارد که خواهد خورد؛

دنیای ما، دنیای بی رحمی ها، شقاوت ها، سفاکی ها، کشتارها، تمامیت خواهی ها و ویرانگری هاست؛ و البته دنیا هرگز صاحب چنین خصلت های ناشایستی نبوده و نیست، و بلکه این خصوصیت انسانِ اشرف مخلوقات، مدعی عقل، اخلاق، خدا و... است، که بانی چنین صحنه های زشتی در دنیا می شود، و آنرا بارها و بارها آفریده، و بازآفرینی کرده، گسترش می دهد، و مدیریت می کند؛ در نبود انسان ها، به حتم دنیا زیباتر، سالمتر و آرامتر از اینی خواهد بود که هست؛ من اگر جای خدا بودم، به حتم از آفریدن چنین موجودی منصرف می شدم.

چراکه دیگر شریک فعالِ ما انسان ها در این دنیا، حیوانات هستند که تنها به قصد خوراک، جفتگیری و دیگر دلایل حیوانی، از هم می کُشند، ولی ما انسان ها علاوه بر دلایل حیوانی، برای آرمان و آرزوهایی که تنها برای دارندگانش محترمند، نیز می کشیم؛ حتی برای تفریح و تفرج عده ایی به کشتار انسان ها و حیوانات مبادرت می کنند؛ گاه مست از باده ی تسلط بر تمام ثروت و منابع کره زمین (آب، خاک، جنگل و...)، که همه را ملک طِلق انسان، و در خدمت او می دانیم، در فکر تصاحب سرزمین های همدیگریم، و برای این نیز کشتار می کنیم؛ گاه انسان در فکر تسلط ایده هایی است که تنها نزد صاحبانش بهترین تلقی می شوند، برای تسلط ایده ها و آرمان های مان نیز کشتار می کنیم؛ یا در پی حکمرانی نژادی بر جهانیم، که آنرا برترین نژاد تعریف می کنیم، برای تسلط نژادمان بر جهان نیز کشتار می کنیم؛ و یا برای تسلط مذهب مان به کشتار روی آورده، مذهبی که تنها پیروانش، آنرا بهترین دین دانسته، و آنرا لایقترین برای تسلط بر جهانِ انسانی می دانند، برایش حاضرند، از دیگرانی که از آنان نیستند، مثل آنان فکر نمی کنند، و مانع یکه تازی آنان هستند، حمام خون به پا کنند و...، اینجاست که کشتارها از همدیگر، مجوز دینی، ایدئولوژیک، قانونی، منطقی، لازم و واجب بودن و... می گیرند، آنرا تشدید کرده، و هر بار بدون وجداندرد، آنرا از سر می گیریم، و بر تعدد کشته های از همدیگر، مجلس جشن به پا می کنیم.

فلسطین یک سمبل کشتار و ویرانی، در همین مقوله هاست، نبردهای دنباله دارِ قدیم و معاصری که انگار پایانی بر این پرونده خونین وجود ندارد؛ نمی دانم برای فلسطین چه مقدار از انسان ها کشته شده اند، فقط همین را می دانم، که زمین اورشلیم بارها و بارها، با خون تپه هایی از اجساد سربازان مهاجم و مدافع آن، سیراب شده، و از زمان رومیان بدین سو، این سرزمین بارها و بارها، دست به دست شده، و می شود، و هر که از راه رسید، و قدرت لازم را یافت، بر اساس تسلط مذهبی، نژادی، قومی و... بر این نقطه، بر تلی از اجساد دیگران، پیروزی خود را جشن می گیرد، درست مثل همین چند روز پیش که حماس در یک غافلگیری مشکوک، نبردی را استارت زدند، و تا میانه های سرزمین تحت حاکمیت صهیون ها پیش رفتند، و در یک روز، 1300 نفر از آنانرا کشتار کردند. 

و عده ایی در گوشه و کنار دنیا، از جمله در همین میدان فلسطینِ خودِ ما در تهران، جشن گرفتند و شادی کردند، اما این جشن را دیری نپایید، و کشتار متقابل، و جشن و پایگوبی طرف مقابل شروع شد، و تاکنون هزاران نفر زیر آوار ساختمان های فرو ریخته، و انفجارات پی در پی و بی وقفه، در غزه و دیگر مناطق فلسطینی و اسراییلی جان داده و می دهند، و تازه وزیر دفاع اسراییل از "وحشی های حماس" می گوید و به سربازانش وعده ورود به غزه [1] را می دهد، تا از درون آنرا ببیند! [2] و لابد کشتار اصلی را بعد از آن همه ویرانی و خونریزی و...، تجدید کنند.

بیش از هزاره است که سنگی در چاه ویل (بدون ته) خاورمیانه افتاده، و هزاران عاقل، توان بیرون آوردن آن را ندارند، تنها در همین فقره غزه، دو میلیون نفر در بزرگترین زندان سر باز جهان، در باریکه ایی با عرض و طول بسیار کم، گرفتار آمده، به هر سو که فرار می کنند، دیوار است و فنس های بلند، و گذرگاه هایی که بسته مانده اند، تنها گزینه ایی که دارند، ماندن و مردن است، چرا که نه کشورهای همسایه ی همکیش و همزبانِ آنان، دیگر توان پذیرش مهاجر و پناهندگانی جدید، و بیش از آن که در گذشته پذیرفته اند را دارند، و نه این مردم می خواهند خانه و کاشانه خود را رها کرده و بروند، تازه اگر تصمیم به رفتن هم بگیرند، و راهی هم باز شود، این رفتنی است که معلوم نیست دیگر بازگشتی برای آنان وجود داشته باشد، یا خیر.

و جنگ سالاران پشت این همه دلایل مذهبی، تاریخی، منطقی و غیر منطقی که برای جنگ و نبرد تدارک دیده شده، پنهان شده و همچنان محکم و استوار، بر طبل و بوق جنگ نواخته، راهی برای خلاصی از جنگ و کشتار نیست؛ به نظر می رسد انسان تا زمانی که به ارزش های انسانی، و اخلاقِ انسانی باز نگردند، و خود، ایده، دین، نژاد و... خود را حق مطلق بداند، حکایت جنگ ها، همچنان باقی است، و این روند ادامه خواهد داشت؛

در این سو چشم هایی وجود دارد، که به دیدن گرسنگی، تشنگی، قساوت، کشتار، آوارگی و... در خاورمیانه عادت می کنند، و سو استفاده گرانی که منطق جنگ را همچنان ترویج و تئوریزه کرده، و گسترش می دهند، دیگر کشته شدن مردم افغانستان، فلسطین و... به دست طالبان جنایتکار، جانیان صهیونیسم، تروریست های سنگدل و افسارگسیخته مسلمان و... کاملا عادی شده است، گرسنگی مردم افغانستان و فلسطین، یمن، ایران و... کاملا نادیده گرفته می شود، زنان شان در بدترین وضعیت قرون وسطایی، برایشان قانون نوشته می شود، حتی از تحصیل، کار و مسافرت محروم می شوند و... نه گوشی به فریاد شان حساس است، نه چشمی به غم شان گریان، ملت هایی فراموش شده، در تکرار جنایت، کشتار، غارت و ظلم رها شده اند، چشم های دنیا به دیدار ظلم و ظالم، کشتار و غارت و جنگ، آوارگی و گرسنگی و حوادث تلخ و... دارد عادت می کند و...، 

این بزرگترین خطر برای انسانیت است، این همان ناقوس خطری است که نواختن آغاز کرده، و همه ی ارزش های انسانی و اخلاقی را به سخره گرفته است، شاید به جایی برسیم که دنیا بگوید، این ملل وحشی را به حال خود رها کنید، تا آنقدر از هم بکشند، تا تمام شوند، و دنیا از چنین آوردگاه جنایتکارانی این چنینی رها شود، تا بلکه چشم و گوش جهان از دیدن این همه پلیدی خلاص گردد!

[1] - منطقه غزه شامل 2 میلیون نفر جمعیت در مساحت 360 کیلومتر مربع است. این منطقه از دو طرف با اسرائیل، از یک طرف با دریای مدیترانه در کنترل نیروی دریایی اسرائیل و از یک طرف با خاک مصر همسایه است

[2] - گالانت (10/19/2023 08:59 PM) یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، در یک سخنرانی در جمع نیروهای نظامی این کشور در مرز غزه گفته است «شما الان غزه را از دور می‌بینید، به زودی از داخل آن را خواهید دید. فرمان خواهد رسید.» ناظران می‌گویند اظهارات او نشان می‌دهد که آغاز یک حمله زمینی ممکن است نزدیک باشد.  ارتش اسرائیل پیش از این اعلام کرده بود که نیروهایش به منظور افزایش آمادگی جهت انجام عملیات برای مراحل بعدی جنگ، در سراسر خاک این کشور استقرار پیدا کرده‌اند. وزیر دفاع اسرائیل روز دوشنبه (تاریخ انتشار: ۱۴:۱۶ - ۱۷-۰۷-۱۴۰۲) گفت که اسرائیل در حال تشدید تدابیر خود علیه نوار غزه است. این محاصره کامل شامل ممنوعیت ورود مواد غذایی و سوخت نیز می شود. او ادامه داد که این اقدام بخشی از نبرد علیه "مردم وحشی" است 

به اشتراک بگذارید

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 مصطفی مصطفوی

پست الکترونیکی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

نظرات (20)

Rated 0 out of 5 based on 0 voters
This comment was minimized by the moderator on the site

آیزنهاور در جنوب چه می کند؟

۲۰ نوامبر ناو هواپیمابر  یو اس اس دوایت آیزنهاور پس از گذر کردن از تنگه هرمز به خلیج فارس رسید. از ۱۵ مهرماه(۷ اکتبر) ایالات متحده در جهت پشتيبانی از اسرائیل(اشغالگر) دو ناو هواپیمابرش، از جمله آیزنهاور را به خاور مدیترانه اعزام کرد. ولی چرا  با تغییر ماموریت، ناوگروه آیزنهاور از منطقه انحصاری اقتصادی اسراییل و غزه به خلیج فارس اعزام شده است؟ پاسخ لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده برای کل ماموریت این ناو چنین بود: «ناو هواپیمابر یواس‌اس دوایت آیزنهاور حامل ۹ اسکادران هوایی و دو ناوشکن، با توانایی پرتاب موشک هدایت‌شونده، با هدف ایجاد بازدارندگی مقابل هرگونه اقدام علیه اسرائیل، به سمت شرق دریای مدیترانه اعزام شده است.». دیروز سنتکام از شلیک دو موشک به سوی ناوشکن یو اس اس میسون از مناطق تحت کنترل شبه نظامیان حوثی در یمن خبر داد. این ناوشکن به هنگام آزاد سازی کشتی تجاری سنترال پارک مورد هدف ناموفق قرار گرفت. در همین حال، تعداد حملات به پایگاه نظامیان آمریکایی در عراق و سوریه رو به افزایش بوده است. همین دیروز یکشنبه بود که سناتور تام کاتن جمهوری خواه، با اشاره به حملات صورت گرفته علیه پایگاه های آمریکا و نسبت دادن آن به جمهوری اسلامی، خواستار "اقدامات تلافی جویانه گسترده" در برابر ایران شد. وی افزود: شبه نظامیان وابسته به ایران، بیشتر از ۱۵۰ بار به مواضع نظامیان آمریکا در خاورمیانه حمله کرده اند و پاسخ درخوری از سوی آمریکا دریافت نکرده اند. وی گفت بایدن به انبارهای خالی حمله می کند و در پی مصدومیت نیروهای نظامی ایران نیست. باید دست به اقدامات گسترده پر تلفات زد.
با این همه به گمانم تغییر ماموریت آیزنهاور از خاور مدیترانه به خلیج فارس، با هدف دیگری صورت گرفته است. به اغلب احتمال اسرائیل از روزهای آخر همین هفته، باتاکتیک های متفاوت و خشن تر حملات خود به غزه را دنبال خواهد کرد. نابود سازی حماس و کنترل شمال غزه، دو هدف حداقلی نتانیاهو خواهد بود. بدون دسترسی به این اهداف، کار لیکود و بی بی در سیاست اسرائیل تمام شده است.‌ واشنگتن  همچنان خود را متعهد به پشتیبانی از اسرائیل می داند. لازمه این تعهد، رویارویی مؤثر و جدی با خطر نا امن سازی کشتی رانی بین المللی در خط گسترده کویت- هرمز- عدن- سوئز خواهد بود. این هدفی است که حمایت گسترده بین‌المللی را به همراه خواهد داشت. ناو یو اس اس دوایت آیزنهاور با وجود کهنه بودن و فرسودگی ساختاری، نشان داده است که هنوز در اواخر نوامبر ۲۰۲۳، کارآیی لازم برای ایفای ماموریتش در آب های کم عمق خلیج فارس و دهانه آن تا بحر مکران و تنگه عدن را داراست.
این ناو با تناژ ۱۱۳ تن کوچک، با درازای ۳۳۳ متر، پهنای ۴۱ متر، آبخور ۱۱ متر و خط آب ۴۱ متر، با محیط کم ژرفای خلیج فارس سازگار است. با وجود دو راکتور پیشرانه وستگینگهاوس هسته ای و مهمات Sea Sparrow و ..، نیاز چندانی به دریافت کمک از پایگاه دریایی بحرین(مرکز فرماندهی پایگاه پنجم آمریکا) و نیز پایگاه هوایی العدید قطر(بزرگترین پایگاه هوایی خارجی امریکا) را ندارد. به هر حال به گمانم حضور بسط یافته و سنگین نیروی دریایی ایالات متحده در خط طولانی از قبرس تا راس التنوره عربستان و کنترل خطوط کشتی رانی بین سه کانال و تنگه سوئز، عدن و هرمز، نشانگر عزم میان‌مدت اسرائیل در تداوم حمله به غزه خواهد بود. لازمه تامین چنین حضوری کنترل هوا- دریا بر فضای خلیج عقبه، خلیج عدن، جزایر سوکوتره تا مصیره و حتی سری لانکا است. عملیاتی پرخطر و سنگین که فرسوده کننده ناویان است. در عین حال استقرار این ناوگروه از دیدگاه آمریکا دارای چهار هدف زیر است:
۱- بازدارندگی جمهوری اسلامی و تقویت آزادی کشتی رانی؛
۲- حمایت ازعملیات آتی سنتکام و ثبات منطقه ای؛
۳- اطمینان دادن به متحدان و شرکای منطقه ای؛
۴- پاسخگویی به بحران های احتمالی.
به گمانم طی بیشینه هفته آینده، فراوان از ناوگروه قدیمی آیزنهاور خواهیم شنید.
#یدالله_کریمی_پور
@karimipour_k

This comment was minimized by the moderator on the site

فرمانده پیشین پلیس راه کشور: جانباختگان تصادفات رانندگی در ایران در یک سال، ۲ برابر شهدای جنگ غزه است

علیرضا اسماعیلی، فرمانده پیشین پلیس راه کشور با بیان اینکه سوانح جاده‌ای حتی اولویت دهم مسئولان ایران هم نیست، گفت:
در جنگ غزه که در صدر اخبار رسانه‌های جهان قرار دارد و همه دولتمردان ایران را پای کار آورده است، ۱۱ هزار نفر شهید شده‌اند؛ اما در سال گذشته ما ۲۰ هزار نفر را در تصادفات جاده‌ای از دست دادیم.
او افزود:
متاسفانه هیچ اتفاقی هم نیفتاد و این تعداد جان‌باخته در تصادفات یک سال برای کسی هم مهم نبود. این اتفاق نشان می‌دهد که کشته‌شده‌های سوانح جاده‌ای برای ما و به‌ویژه برای مسئولان بی‌اهمیت و عادی شده است./ترابران @Khabar_Fouri

This comment was minimized by the moderator on the site

تشکیلات امنیتی اسرائیل: حماس از جشنواره موسیقی نوا خبر نداشته است/ کشتار را ارتش اسرائیل انجام داده است

بر اساس «ارزیابی» «سازمان امنیتی اسرائیل» که روز شنبه در روزنامه اسرائیلی هاآرتص منتشر شد، معلوم شد که حماس اصلا از جشنواره موسیقی نوا هیچ اطلاعی نداشته است.
ارزیابی فزاینده در تشکیلات امنیتی اسرائیل این است که نیرو‌های حماس اطلاعات زیادی در مورد جشنواره موسیقی نوا که در کنار کیبوتص ریم برگزار شد، نداشتند و تصمیم گرفتند که این پارتی را بطور خودجوش هدف قرار دهند.
این ارزیابی بر اساس بازجویی‌ها و تحقیقات پلیس از این حادثه و موارد دیگر است که نشان می‌دهد که نیروهای حماس قصد نفوذ به ریم و سایر کیبوتص‌ها در نزدیکی مرز غزه را داشتند.
پس چه کسی غیرنظامیان را در جشنواره کشت؟
به گفته یک منبع پلیس، تحقیقات همچنین نشان می‌دهد که یک بالگرد رزمی ارتش اسرائیل که به محل حادثه رسیده و به سمت نیروهای حماس شلیک کرده است که ظاهراً به برخی از شرکت‌کنندگان در جشنواره برخورد کرده است. به گفته پلیس، 364 نفر در این جشنواره به قتل رسیدند.
اما چگونه عملیات برنامه ریزی شده‌ای مانند عملیات حماس از برگزاری یک جشنواره بزرگ موسیقی در همان روز خبر نداشت؟
هاآرتص پاسخ می دهد، به گفته منابع پلیس، این جشنواره در ابتدا برای پنج شنبه و جمعه برنامه ریزی شده بود و به درخواست سازمان دهندگان، یک روز دیگر در روز شنبه هم به آن اضافه شد. تغییر لحظه آخری این ارزیابی را تقویت می‌کند که حماس از این رویداد اطلاعی نداشته است.»
یاسمین پورات، 44 ساله، در گفتگو با رادیو اسرائیل در مورد نبردهای مسلحانه بین مبارزان فلسطینی و نیروهای اسرائیلی در کیبوتص بئری گفت که مبارزان فلسطینی با آنها و دیگران رفتار "انسانی" داشته‌اند، او که ابتدا از جشنواره موسیقی نوا گریخته بود با اشاره به ارتش اسرائیل گفت: «آنها همه از جمله گروگان ها را از بین بردند. "تیراندازی بسیار بسیار سنگین وجود داشت" و حتی تانک‌ها هم گلوله باران می‌کردند.
@Falaakhon

This comment was minimized by the moderator on the site

محمّد حسين كريمی پور @M_H_Karimipour · Nov 6
بربریتی که علیه غزّه در جریانست، استانداردِ جدیدِ شیوهٔ تعامل انسانِ غربی با شبهِ انسانِ خاورمیانه ایست! ???? فردا اگر ارتش های غربی در بیروت، تهران یا استانبول بجنگند، قواعد همین است. آنکه فکر می کند آریایی یا ترک بودن، ایجاد تمایز می کند، خود را گول می زند.

This comment was minimized by the moderator on the site

کارشناس مسائل خاورمیانه: حماس منتظر گسترش جنگ و ورود تمامی نیروهای نیابتی ایران به میدان نبرد است

نگارش از یورونیوز فارسی
تاریخ انتشار ۰۷/۱۱/۲۰۲۳ - ۱۶:۲۴

مدیر ارشد مسائل خاورمیانه شورای آتلانتیک می‌گوید: «تنها دو راه برای حماس وجود دارد که بتواند طبق شرایط خود در این جنگ موفق شود. نخست اینکه جنگ گسترش یابد. دیگر اینکه حزب‌الله و دیگر نیروهای نیابتی ایران به طور کامل وارد جنگ شوند.»

ویل وکسلر، مدیر ارشد برنامه‌های خاورمیانه اندیشکده شورای آتلانتیک در گفت‌وگو با خبرگزاری اسوشیتدپرس تاکید کرد که حماس از همان ابتدای شروع حمله به اسرائیل شکست خورد، چرا که قدرت نظامی اسرائیل به مراتب بیشتر از حماس است. به گفته او حماس امیدوار است که جنگ در جبهه‌های شرقی و شمالی توسعه یافته و حزب‌الله و دیگر نیروهای نیابتی ایران وارد میدان مبارزه شوند.

او می‌گوید هرگونه حضور حماس بر صندلی مذاکره برای آنها به مثابه پیروزی است.

او در این گفت‌وگو تاکید کرده است: «اسرائیل در حال حاضر بخش‌های شمالی غزه محاصره کرده است. اسرائیل این بخش را از بقیه غزه جدا کرده و خودش برای تهاجم زمینی به شهر [غزه] آماده می‌کند. همزمان بسیاری از مردم غزه، بسیاری از فلسطینی‌ها، تعدادی از آنها هیچ ربطی به حماس ندارند، از خانه‌های خود گریخته یا در حملات هوایی کشته شده‌اند و بسیاری از آنها در مرز جنوبی با مصر هستند و در تلاشند از آنجا خارج شوند.»

حمایت همه‌جانبه ایالات متحده و به‌ویژه شخص بایدن از برنامه اسرائیل
او در ادامه این گفت‌وگو به حمایت برخی رهبران جهان از موضع اسرائیل و تظاهرات مردم معترض به بمباران غزه می‌پردازد و می‌گوید: «در حالی که ما شاهد حمایت همه‌جانبه ایالات متحده و به‌ویژه شخص بایدن از برنامه اسرائیل هستیم و از سوی دیگر شاهد حمایت تعدادی از دولت‌ها در اروپا و جاهای دیگر از اسرائیل بوده‌ایم، خشم عمومی گسترده‌ای علیه کارزار اسرائیل در جهان شکل گرفته است.»

بزرگترین قتل‌عام یهودیان از زمان هولوکاست
به گفته این کارشناس ارشد مسائل خاورمیانه «آنچه در هفتم اکتبر شاهد آن بودیم یکی از بزرگترین و مخرب ترین حملات تروریستی در تاریخ معاصر و بزرگترین قتل‌عام یهودیان از زمان هولوکاست بود. کارزار کنونی اسرائیل در مقابل حماس با دو هدف انجام می‌شود، نخست برای اینکه بار دیگر حماس بخواهد اسرائیل را تهدید نظامی کند و دیگر تلاش برای جلوگیری از ایفای نقش یک قدرت سیاسی در غزه از سوی حماس.»

همان لحظه‌ای که حماس تصمیم به شروع جنگ با اسرائیل گرفت، شکست خورد
مدیر ارشد برنامه‌های خاورمیانه اندیشکده شورای آتلانتیک هچنین به خبرگزاری اسوشیتدپرس گفته «از منظر صرفا نظامی، حماس در جنگ علیه اسرائیل در همان لحظه‌ای که تصمیم به شروع آن گرفت، شکست خورد. چرا که قدرت نظامی اسرائیل بسیار بیشتر از حماس است. تنها دو راه برای حماس وجود دارد که بتواند طبق شرایط خود در این جنگ موفق شود. نخست اینکه جنگ گسترش یافته و در جبهه شمالی و شرقی توسعه یابد، دیگر اینکه حزب‌الله وارد میدان ‌شود، یا اینکه دیگر نیروهای نیابتی ایران به طور کامل وارد جنگ شوند. ما پیشتر هم نشانه‌هایی مرتبط با این مساله دیده‌‌ایم.»

توقف تلاش‌ اسرائیل برای عادی‌سازی روابط خود در جهان
آقای وکسلر می‌گوید: «راه دیگری که حماس می‌تواند از مسیر آن به اهداف خود دست یابد این است که اسرائیل در موقعیتی قرار بگیرد که توافق بر سر آتش‌بس به مذاکره گذاشته شود. اگر چنین مذاکره‌ای در کار باشد، حماس آن را به عنوان یک پیروزی در نظر می‌گیرد. مهم نیست که چند فلسطینی کشته شده باشند، مهم نیست که چه تعداد از جنگجویان خود را از دست داده باشد. حماس چنین مذاکره‌ای را بر اساس جهان بینی‌اش یک پیروزی تلقی می‌کند.»

او همچنین می‌افزاید: «یکی از دلایل حماس برای حمله به اسرائیل توقف تلاش‌ اسرائیل برای عادی‌سازی روابط خود در جهان بود که با توافق ابراهیم آغاز شد و سپس اسرائیل به دنبال توسعه روابط با عربستان سعودی بود.»

This comment was minimized by the moderator on the site

جان‌ها که ارزان می‌شوند!

رحیم قمیشی

ای کاش خدا نمی‌گفت آن دنیایی هست!
ای کاش خدا بهانه‌ای دست علمای دین نمی‌داد تا این همه جان‌ها را ارزان کنند.
ای کاش علمای دین دست از حاکمیت برمی‌داشتند و می‌فهمیدند حکومت کار آنها نیست!
چقدر بمیرند تا شاید آنها بفهمند این کاره نیستند.
مگر جانهای رفته برمی‌گردند؟
مگر جوانی‌های رفته باز می‌گردند!

همسر سعید گفته بود به سر خانه و زندگی برنمی‌گردد مگر سعید از اعتیاد کاملا پاک باشد. خودش پول تهیه کرده بود سعیدش برود کمپ. یک روز در میان هم به او سر می‌زد، با اینکه نمی‌گذاشتند از نزدیک ببیندش، فقط یک بسته میوه و خوراکی برایش می‌فرستاد داخل، که بداند همسرش منتظرش است. یک کاغذ می‌گذاشت روی بسته و می‌نوشت سعید و یک شکلک خنده. که یعنی بزودی می‌رسیم به هم.
تو پاکِ پاک، من‌هم مثل قدیم‌ها فدایت می‌شوم. قربان صدقه‌ات می‌روم.

دیروز که شنید کمپ‌شان آتش گرفته، خودش را رساند آنجا...  دیگر "سعید"ی نبود!
حتی استخوان‌هایش هم قابل شناسایی نبودند. انگار نه انگار ۳۲ انسان زنده زنده سوخته باشند! معتاد بوده‌اند...
نگفتند سعید لیسانس حسابداری داشت.
نگفتند او پسر کوچکی هم داشت
نگفتند همسرش ساعت به ساعت انتظارش را می‌کشیده.
و همین روزها باید مرخص می‌شد...
حالا همسر سعید خودش را نمی‌بخشد؛
- چرا او را آوردم کمپ ترک اعتیاد
چرا نپرسیدم اینجا ایمن هم هست؟
نپرسیدم دست معتادها را به تخت که نمی‌بندید!
نپرسیدم پنجره‌ها را که جوش نداده‌اید...
نپرسیدم در این حاکمیت، اصلا جان انسان هم ارزش دارد؟
ایرانی مُردنش مهم است...

امروز رسماً آمار دادند در شش ماه اول سال ۱۱ هزار نفر در تصادفات جاده‌ای کشته شده‌اند! ۱۱ هزار نفر هم باید آماده باشند برای شش ماهه دوم سال.
کسی پرسیده در کدام کشور دیگر چنین آمارهایی وجود دارد؟
۲۲ هزار کشته به‌خاطر کیفیت پایین خودروها و مشکلات دیگر حاکمیتی، تنها در یک سال.
۲۲ هزار جان، کودک و زن و جوان، و دویست هزار معلول...
حاکمان جواب این همه جان را دارند بدهند!؟
حاکمان می‌دانند چه آه‌هاست که شب و روز از دست آنها بلند است؟
حاکمان می‌دانند نمی‌شود با تبلیغ آن دنیا،
این دنیای مردم را تباه کرد...

کاش خدا نگفته بود آن دنیایی هست
کاش حاکمان چیزی به نام وجدان داشتند
کاش چیزی به نام خجالت می‌دانستند

نگویید غزه
نگویید سوریه
نگویید لیبی...
به آنها بگویید "ایران"!
بگویید آنها مواظب باشند
یک وقت مثل ایران نشوند...

@ghomeishi3

This comment was minimized by the moderator on the site

برای زندگی کردن در این گوشه ی دنیا، آدم باید از فولاد باشد تا دوام بیاورد ... سیمین_دانشور
https://t.me/parsiwords/1093

This comment was minimized by the moderator on the site

خدا پس از غزّه
دکتر سروش، مُرداد ۱۳۹۳، به مناسبتِ کُشتار غزّه در نبرد اسرائیل و فلسطین* نامه‌ای نوشت و مسئلهٔ شرّ را حول غزّه به میان کشید. سروش، از نقش و پی‌آمدِ نظری و الهیّاتیِ هولوکاست در ذهن و ضمیر یهودیان را یاد کرد؛ پس از هولوکاست، پرسشِ مهیب برای یهودیانِ مؤمن و خداپرست ظاهر شد: خدا کجا بود آن هنگام که یهودیان را کُشتند و سوزاندند؟ این پرسش گریبانِ هانس یوناس، فیلسوفِ یهودی-آلمانی، را گرفت و فلسفه و اندیشهٔ او را گرفتار این مسئله کرد.
سروش امّا در نامه و نوشتار خود، نسل‌کُشی فلسطینی‌ها را در غزّه به میان نهاد و به سیاقِ یوناس، پرسید: خدا در این ایّام کجاست و چه می کند؟ هولوکاستِ مسلمانان، غزّه است؛ اگر برای یهودیان آشویتس محلّ پرسش از شرّ و عدالت و حقیقتِ خدا بود، برای مسلمانان نیز فلسطین باید محلّ پرسش از شرّ و عدل الهی باشد. اگر در هولوکاست، یوناس از «معنی خدا پس از آشویتس» پرسید، مسلمانان به اقتفای او باید از «معنی خدا پس از غزّه» بپرسند: « آیا خداوند این همه تبهکاری و زمین‌خواری و فزونخواهی و شرارت و قساوت و سفّاکی و کودک‌کشی و خونریزی را در غزّه می‌بیند؟ باد بی نیازی خداوند است که می‌وزد یا باد ناتوانی او؟ یا باد نادانی او؟».
یوناس، یک پاسخ یهودی داد: خدا، خفته و خسته پس از خلقت، کنار کشیده است. پاسخ سروش امّا، خدایِ وجدان‌ها بود: خداوند در «وجدانِ بیدارِ آدمیان» به تمام قامت حاضر و زنده است.
فارغ از هر جواب، بیان این پرسش است که اهمّیّت دارد. طرح این مسئله، در ذهن باورمندان، نشانه‌ای از اندیشیدن است. خودِ پرسیدن از شرّ، نفس طرحِ مسئله، می‌تواند فکر و اندیشهٔ دینی را تکان دهد و نگاه و نگرشِ دینی مؤمنان را زیر و رو کند. پرسش از شرّ در خلقت، نشان و آیتی از تفکّرِ خودبُنیاد، مستقلّ از دین و مذهب، است. آن هنگام که تفکّرِ خودبُنیاد، در ضمیر و اندیشهٔ دینی، داخل می‌شود باید انتظار داشت نوآوری و نوگراییِ ساختاری و بُنیادین را در ساحت دین و گفتمان و فرهنگِ دینی. برای اروپایی‌ها، زلزلهٔ لیسبون بهانهٔ پرسش بود، برای یهودیان، هولوکاست. نوبت مسلمانان است که از شرّ بپرسند.
غزّه اکنون در خونِ مُطلق است. نُه سال پس از آن جنایت‌ها، جهان به نظارهٔ کُشتار خونین‌تر و نسل‌کُشی سیاه‌تر در غزّه نشسته است و بی‌گناهان اکنون بی‌پناه‌تر اند. اکنون پرسش از خدا در غزّه، مهیب‌تر و دردناک‌تر است: خدا در این ایّام کجاست؟ خدا در غزّه کجاست؟ خدا برای کودکانِ بی‌جان و سوخته در غزّه چه پاسخی دارد؟ خدا عاجز و ناتوان است؟ یا خدا حاضر در وجدانِ بیدار آدمیان است؟ یا نه، شاید خدا مُرده است و شرّ، لحظهٔ مرگ خداست.
در کاوشِ عقلی، باید انتظار پاسخ‌های متکثّر را داشت. همچنان که دو متفکّر یهودی و مسلمان، به دو دریافتِ متمایز رسیدند: یوناس از عجز خدا گفت، سروش از حضورِ خدا در وجدانِ بیدار. البته هردو پاسخ، مؤمنانه است. پاسخ نامؤمنانه همان مرگِ خدا، یا نبودِ خدا، یا نبودِ عدالتِ خداست. از هیوم تا راسل، از ولتر تا پوپر، کمابیش به این پاسخ رسیدند. پاسخِ مؤمنانه هم بسی بیش از آن دو پاسخ است. در کاوشِ عقلی، هیچ پاسخِ قاطع و مُطلق و کاملی وجود ندارد.
* آغازگر این نبرد در ۲۰۱۴ ارتش اسرائیل بود، به بهانهٔ آدم‌ربایی و قتل سه نوجوان اسرائیلی که هیچ‌وقت ثابت نشد عامل و بانی‌اش چه کسانی بودند. به این بهانه، ارتش اسرائیل ۲۰۴۰ نفر از اهالی غزّه را کُشت؛ از این میان ۸۰ درصد، شهروند غیرنظامی غزّه بودند. و به آمار سازمان ملل ۱۴۳۴ شهروند و ۳۳۴ فرد نامعلوم کُشته شدند. در این نبرد، ارتش اسرائیل به خانه‌های مسکونی و حتّی مدارس حمله برد. در برابر این کُشتار ارتش اسرائیل، دو شهروند اسرائیلی و ۶۴ سرباز کُشته شدند. رضا زمان

This comment was minimized by the moderator on the site

جنگ چیز خوبی نیست!

رحیم قمیشی

سرداری به نام افشار از تهران آمده بود قرارگاه خاتم، نزدیکی‌های جاده جُفیر در جنوب اهواز.
گفته بودند از هر لشکر، کسی بیاید تا مشکلات مهم را خدمت‌شان بگویند.
فرمانده لشکرمان گرفتار بود، مرا فرستاد تا دو سه مشکل مهم را بگویم.
آن وقت‌ها لشکر ما در منطقه طلاییه یا زیدانیه، پدافند از مرز را به‌عهده داشت.

رفتم. مسئول هر لشکری درددلی می‌کرد، آمبولانس کم بود، آب کم بود، در گرمای جنوب یخ نمی‌رسید، اسلیپر و تراورس برای سنگرسازی کم بود، گونی کم بود، گونی‌هایی که می‌رسیدند همه گونی آرد بودند، نمی‌شد با آنها سنگر ساخت، ماسک نبود، اسلحه مناسب نبود، مهمات نبود و صدها مشکل دیگر.

نوبت رسید به من، از طرف لشکر ۷ ولیعصر خوزستان باید چیزی می‌گفتم.
هنوز بیست سال بیشتر نداشتم، صدایم می‌لرزید، آنجا همه آدم بزرگ‌هایی بودند، یادم هست آن آقای افشار عینکی ذره‌بینی به چشم داشت.
گفت بفرما.
گفتم سردار! ما نیرو نداریم.
نیروهایمان سه ماه مأموریت‌شان تمام شده، نمی‌توانیم مرخص‌شان کنیم، نمی‌توانند مرخصی هم بروند. گفتم نیروی جایگزین نمی‌رسد، نمی‌شود خط را خالی کنیم، مانده‌اند، اما خیلی خسته‌اند...

سردار گفت به نیروها بگویید دستور امام است، حفظ جبهه یک واجبِ نمی‌دانم‌چی هست، مأموریت‌شان هم تمام شود باید بمانند تا نیروی جدیدی بیاید.
که نیرو نمی‌آمد!
یعنی همانکه برای سه ماه داوطلبانه آمده بود، بعد از شش ماه هم اجازه رفتن نداشت. تخلف محسوب می‌شد. آن واجب، جوری بود که اگر انجام نمی‌شد، گناهی کبیره و نابخشودنی بود...

می‌دانستم خیلی‌ از مؤمنین، و خیلی از آنها که سر و صدا داشتند، و خیلی از آنها که زیبایی‌های بهشت را برای ما توصیف می‌کردند، خیلی از فرزندان مقامات، توفیق شامل حال‌شان نمی‌شد بیایند جبهه، کارهای مهم داشتند. وجودشان برای پس از جنگ خیلی لازم بود.
کمبود نیروی داوطلب، همیشه و در طول جنگ یکی از مشکلات مهم جنگ بود.
در کشور ۳۶ میلیونی آن روزها، آرزوی ما آن بود پنجاه هزار داوطلب در جبهه باشد!
مردم، با اخلاص حمایت می‌کردند، اما جبهه شوخی نبود، گلوله بود و توپ و آتش و ترکش، و سنگرهایی کج و معوج، که گاهی باد هم آنها را می‌انداخت روی سر بچه‌ها.
پشه کوره‌ها بمانند، و غذای سرد و تاریکی شبانه و جانوران موذی و آب گرم و موعظه‌هایی که برویم عقب، حتما جهنمی هستیم!

سردار افشار که آن را گفت، چیزی نگفتم.
فقط وقتی جلسه تمام شد، این پا و آن پا می‌کردم، چطوری برگردم و به کشاورزی که زمینش مانده کاشته نشده، چه بگویم، دانشجویی که ترمش شروع شده، آن نیرویی که برادرش قبلا شهید شده و مادرش تحمل دوری‌اش را ندارد.
جنگ بود و لاف‌های سردارانی، که ما بدون ارتش کلاسیک و به تنهایی جنگ را پیش می‌بریم و توان مدیریت ساده را هم نداشتند. توان رساندن نیرو به خط را.

دیشب پای تلویزیون بازی پرسپولیس و استقلال تاجیکستان را می‌دیدم، در طول مسابقه عددی گوشه تلویزیون بود، که دائما زیاد می‌شد.
دقت کردم، تابلو تعداد کسانی را که عاشق اعزام برای مبارزه با اسرائیل بودند را نشان می‌داد!
ابتدای مسابقه ۶ میلیون و صد هزار بود، انتهای مسابقه شد ۶ میلیون و دویست هزار نفر!!
فقط صد هزار نفر دیشب اضافه شدند به داوطلبان عاشق اعزام به اسرائیل.
لابد دروغ نمی‌گویند. لابد همه‌شان عاشق شهادتند، لابد همه‌شان آماده‌اند بروند بالاخره اسرائیل را محوش کنند.

اما نمی‌دانم چرا آن روزها که خرمشهر سقوط می‌کرد.
چرا آن روزها که همه شهرهای مرزی خوزستان و ایلام و کرمانشاه و کردستان و آذربایجان زیر آتش مستقیم عراق بودند، نیرو نبود...
آن روزها که ایران در خطر بود چرا خیلی‌ها علاقه نداشتند بیایند!

یادم هست از یکی از دوستانم که با شهید سلیمانی از نزدیک کار می‌کرد پرسیدم چرا اینهمه مبارزه با داعش طولانی شده؟
آهی کشید و از قول قاسم گفت:
من اگر نیروهای کمتری، اما با همان استقامت و سرسختی داعشی‌ها داشتم، تا حالا داعشی وجود نداشت!!

جنگ شوخی نیست
جنگ تلخ است، از زهر تلخ‌تر
جنگ جان می‌گیرد، رحم ندارد
جنگ هیچوقت خواهان نداشته...
میلیون‌ها اسم نوشتید عاشق جنگ با اسرائیل!
آنها عشق را می‌دانند چیست؟
آنها جنگ را می‌دانند چیست؟
همان وقت که نیروها خسته بودند در خط
آمدند جبهه!؟

اصلا ۱۶ میلیون عاشق جنگ نام نوشتید
می‌شوند بیست درصد ایران!
با آن ۸۰ درصدی که از جنگ نفرت دارند
و عاشق صلح هستند
چه می‌کنید؟!
می‌شود ما هم پیامکی بگوییم؛
جنگ بد است
می‌شود از نهادهای بین‌المللی کمک گرفت
تا جنگی نباشد
می‌شود فکر کرد چطور جنگ را تمام کرد!

آخر چرا بر آتش جنگ‌ها
نفت می‌پاشید...

@ghomeishi3

This comment was minimized by the moderator on the site

‎ نبرد برای پوتین
فیروز محمودی
‎جنگ اوکراین ولادیمیر پوتین را در
وضعیت بسیار وخیمی قرار داده است. جهانِ غرب متحد و یکپارچه رویای پوتین برای محو اوکراین از نقشه جهان و الحاق ان به روسیه را با حمایت جانانه از اوکراین به سودایی درداور تبدیل کرده و رییس جمهور مغرور روسیه را در باتلاق خودساخته فروبره است. در حالی که پوتینِ گردن فراز در برابر مردم روسیه، با گردنی خمیده چشم به انتخابات اینده ریاست جمهوری امریکا دوخته تا شاید دوباره نام دونالد ترامپ از صندوقهای رای بیرون امده و او بتواند نجات بخش پوتین از باتلاق اوکراین باشد، به ناگاه گروه حماس از هوا، زمین و دریا به اسراییل حمله کرده و با زنان، کودکان وسایر مردم عادی و نیز تعدادی از نظامیان چنان می کند که می دانیم.
‎تمام نگاهها و توجه رسانه های جهان به سمت غزه و اسرائیل می چرخد و بزرگترین حامیان اوکراین یعنی امریکا و اروپا به صورت غیره مستقیم درگیر جنگی دیگر می شوند.

‎در ایران حکومت و  حامیانش با خود فریبی و عوام فریبی اظهار شادمانی کرده و به حساب مردم و  از خزانه ی خالی شربت و شیرینی توزیع می کنند.
‎مردم غزه در خون خود می غلطند و اینبار ج. ا. و حامیانش برسرْ زنان و یقه دران با فریاد از جنایات اسرائیل می گویند و باز هم از حساب ملت بیچاره ما حلوا میل می کنند.  اروپا و امریکا نیز تمام تمرکز و حواس خود را به اسرائیل و غزه اختصاص داده و تزریق پول و اسلحه به اسرائیل را اغاز می شود.

‎برنده و بازندگان جنگ تا اینجا مشخص شده اند، برنده واقعی ولادیمیر پوتین است و بازندگان مردمان غزه و ایران، آنها از اسمانشان اتش می بارد و بی خانمان می شوند و ملت ایران اتش به مال و اموالشان با بالارفتن دلار، تحریمهای بیشتر و البته هزینه های نقدی جنگ زده شده و هر روز از قافله تمدن عقب تر می مانند و البته ج. ا.  خوشحال و خندان از نتیجه که در دنیا بر علیه اسرائیل تظاهرات می شود و نیز اعراب برای آشتی با اسرئیل محتاط تر می شوند.
‎اِعمال این سیاست از هر زاویه ای که مورد تحلیل قرار گیرد خواسته یا ناخواسته در خدمت پوتین است و راهی برای نجات او از  باتلاق اوکراین، البته خوش خدمتی هنوز تکمیل نشده و روزی که جنگی همه جانبه در منطقه به وقوع بپیوندد و تمرکز اصلی ان بر روی ایران باشد کریسمس پوتین از راه رسیده  و حامیان اوکراین او را رها خواهند کرد و به ویرانی ایران مشغول می شوند و پوتین با خاطری اسوده اوکراین را اشغال خواهد کرد.

‎هرچه هست غرب و اسرائیل در حال حاضر تمایلی به جنگ با ج. ا.  ندارند و مهمترین دلیل از چندین دلیل آن نیز تمرکز بر جنگ در اوکراین و غزه است و البته مقامات ج. ا. نیز با علم به این موضوع هر روز تلاش می کنند  شجاعت های توخالی  بیشتری از خود نشان دهند که تنها نتیجه ان فقر و فلاکت بیشتر  ملت ایران و پر شدن جیبهای بی انتهای انان از بازار تاریک ایجاد شده است، اما انها از دو  موضوع نباید غافل باشند: یکی اینکه بعد از حماس والبته به قیمت جان شهروندان بی دفاع فلسطین به سراغ انها نیز خواهند امد و دیگری اینکه "عالی جناب پوتین" شان به راحتی سر کشیدن جرعه ای شامپاین انها را تنها خواهد گذاشت.

@Sahamnewsorg

This comment was minimized by the moderator on the site

روایت گروگان ۸۵ ساله حماس از دوران اسارت در غزه: آنها بسیار مودب بودند

تاریخ انتشار ۲۴/۱۰/۲۰۲۳ - ۱۷:۴۸

یوچوود لیفشیتز، یک مادربزرگ اسرائیلی که ۸۵ سال دارد و توسط حماس به گروگان گرفته شده بود، سرانجام عصر دوشنبه آزاد شد و در جریان گفتگو با خبرنگاران، زندگی خود در دوران اسارت را شرح داد.

او آنچه را که از لحظه اسارت تا زمان آزادی بر او گذشته، «عبور از جهنم» توصیف کرد و گفت که در جریان ربوده شدنش «کتک خورده» است.

با این وجود افزود که در مدت بیش از دو هفته که در نوار غزه نگهداری می‌شد، با او رفتار خوبی شده است.

یوچوود لیفشیتز در حالی که روی ویلچر نشسته بود و دخترش نیز در کنارش بود، به خبرنگارانی که در بیمارستان محل درمان او در شهر تل‌آویو جمع شده بودند، گفت: «من از جهنم گذشتم، فکر نمی‌کردم دوباره چنین روزی را ببینم.»

خانم لیفشیتز همچنین نوریت کوپر ۷۹ ساله (زن سالمند دیگری که به همراه او آزاد شد)، هر دو ساکن کیبوتص «نیر اوز» بودند و شوهران هر دوی آنها همچنان در اسارت هستند.

او روز حمله نیروهای حماس به کیبوتص را اینگونه شرح می‌دهد: «آنها مرا ربودند و سوار موتورسیکلت کردند... روی موتور دراز کشیده بودم طوری که بدنم یک طرف و پاهایم از طرف دیگر بود و جوانان فلسطینی (شباب) در راه مرا کتک زدند. دنده‌هایم را نشکستند، اما خیلی به من صدمه زدند و نفس کشیدن برایم سخت بود.»

او سپس توضیح داد که بعد از رسیدن به نوار غزه، او را مجبور کردند که روی زمین خیس راه برود و سپس وارد یک سیستم بزرگ از تونل‌های زیرزمینی شود.

سپس افراد دیگری آنها را از ربایندگان تحویل گرفتند و به داخل غزه بردند.

«آنها بسیار مودب بودند»
به گفته مادربزرگ ۸۵ ساله، وضعیت در دوران اسارت بهتر بود. او می‌گوید: «هر دو یا سه روز، یک پزشک می‌آمد تا وضعیت ما را ببیند و مطمئن شود که دارو داریم. آنها همه نیازهای ما را در نظر گرفتند و من از آنها ممنونم؛ آنها بسیار مؤدب بودند. آنها مطمئن می‌شدند که ما تمیز هستیم و غذا می‌خوریم. ما همان چیزی را می‌خوردیم که آنها می‌خوردند.»
خانم لیفشیتز گفت که گروگانگیرها او را روی تشک گذاشته بودند و افزود: «به نظر می‌رسید که آنها برای این کار آماده بودند و از مدت‌ها قبل آماده شده بودند. آنها همه چیزهایی که مردان و زنان نیاز داشتند را آماده کرده بودند، حتی شامپو داشتند.»
او افزود که «گروگان‌گیران» سعی داشتند با گروگان‌ها در مورد مسائل سیاسی صحبت کنند، اما آنها نپذیرفتند.
او گفت: «ما نمی‌خواستیم با آنها درباره مسائل سیاسی صحبت کنیم، ما گروگان آنها بودیم و پاسخی ندادیم. اما آنها در مورد همه چیز صحبت کردند. آنها با ما بسیار مهربان بودند.»
حدود ۲۲۰ گروگان شامل شهروندان اسرائیل همچنین اتباع دیگر کشورها و دوتابعیتی‌ها در جریان حمله ۷ اکتبر توسط کماندوهای حماس به اسارت گرفته شدند. در جریان این حمله، شبه‌نظامیان حماس تنها در یک روز بیش از ۱۴۰۰ اسرائیلی (عمدتا غیرنظامی) را کشتند.
از آن زمان، نبرد سنگینی میان اسرائیل و گروه‌های شبه‌نظامی در نوار غزه آغاز شده است و به گفته مقامات بهداشت فلسطینی، تا کنون حملات بی‌امان اسرائیل بیش از ۵۷۹۱ کشته برجای گذاشته است.

This comment was minimized by the moderator on the site

ابتدا ادای شهادت!
سپس چند پرسش درباره وقوع جنگ بین اسرائیل و غزه

محمدجواد مظفر

(برای شنیدن فایل صوتی این مطلب، به پیج اینستاگرام زیر مراجعه کنید.)
https://www.instagram.com/reel/CysczisvJ9d/?igshid=MTA4MWM3aTJnM3QxaQ==


برای رفع هرگونه شبهه در پرسش‌های بعدی ابتدا شهادت می‌دهم که:

۱. اسرائیل را یک غده چرکین می‌دانم که توسط نظام سلطه بر منطقه خاورمیانه تحمیل شده است.

۲. اسرائیل نژاد پرست‌ترین حکومت در جهان امروز است.

۳. اسرائیل با یاری لابی صهیونیستی در آمریکا و اروپا بی‌رحمانه‌ترین ستم‌ها را بر صاحبان و ساکنان اصلی سرزمین فلسطین اعمال کرده و زیر بار هیج قطع نامه سازمان ملل نرفته است.

۴. سفر رئیس‌جمهور آمریکا و نخست وزیر انگلیس به اسرائیل و اعلام حمایت از اقدامات آن رژیم، لکه ننگی است بر ادعای دموکراسی و آزادی خواهی آنان.

حال اجازه می خواهم پرسش‌های زیر را که در طول ۱۵روز گذشته پاسخ آنها را نیافته‌ام مطرح کنم:

۱. حماس بر اساس چه محاسباتی دست به حمله به شهرک‌ها و نقاط مختلف اسرائیل زد و اقدام به کشتار و گروگان‌گیری کرد؟
آیا با توجه به ویژگی‌های دولت صهیونیستی و اقداماتی که اکنون در غزه صورت داده و منجر به کشته شدن هزاران کودک و زن و مرد فلسطینی و تخریب بسیاری از ساختمان‌ها و زیرساخت‌های غزه و قطع آب و برق و غذا و دارو و کمک‌های بین‌المللی شده غیرقابل پیش‌بینی بود؟!

۲. هر چند مدام اعلام می‌شود که اقدام حماس نشان داد اسرائیل ضربه‌پذیر و نفوذ‌پذیر است و هیبت و هیمنه آن فرو ریخته اما آن عملیات در مقابل این میزان خسارت که معلوم نیست تا به کجا ادامه خواهد یافت براساس محاسبات هزینه - فایده که می‌بایست در هر اقدامی در نظر گرفته شود کفّه‌‌ فایده را به نفع اهالی غزه و مردم فلسطین سنگین کرده یا خواهد کرد؟

۳. آیا حماس کاملاً براساس یک تصمیم مستقل و بدون دخالت هر جریان خارج از خود چه  مستقیم و چه غیر مستقیم دست به این اقدام زده است ؟

۴. چرا از روز اول به بعد شاهد اقدام غافلگیرانه و حیرت‌آوری ‌نظیر آنچه در روز نخست از سوی حماس انجام شد نیستیم و گنبد آهنین اسرائیل دوباره مقتدر شده است؟

۵. قبل از عملیات حماس شاهد بی‌سابقه‌ترین اجتماعات در تظاهرات ضد نتانیاهو در اسرائیل بوده تا جایی‌که هر روز در انتظار سقوط دولت او بودیم. چرا آن اجتماعات در سیطره شرایط جنگی به تشکیل کابینه ائتلافی جنگی انجامید و موضوع مخالفت با نتانیاهو مسکوت ماند؟

۶- اخبار جنگ و تجاوز روسیه به اوکراین که تقربیا هر روز در رأس خبرهای رسانه‌های  جهانی بود به فراموشی سپرده شده است؟

۷ .بازیگران و قدرت‌های منطقه‌ای خصوصاً آنان که به شدت در مقابل پیمان ابراهیم ایستاده بودند چه نقشی در این ماجرا ایفاکرده‌اند؟ به فرض آن که به هدف مورد نظر در ایجاد شکاف بین اسرائیل و اعراب دست یافته باشند می‌توانند پاسخ دهند به چه قیمتی؟! مرگ هزاران انسان بی‌گناه و آوارگی هزاران انسان دیگر و نابودی بخش قابل توجهی از شهر غزه و ابهام در سرانجام این درگیری تا چه اندازه قابل توجیه و قابل دفاع است؟

Telegram: http://t.me/mjmozaffar

This comment was minimized by the moderator on the site


باراک اوباما، رئیس جمهوری سابق آمریکا، در یادداشتی نظرات خود درباره درگیری‌ها میان اسرائیل و حماس در غزه نوشته و گفته از نظر او مهم است که اسرئیل در نبردی که می‌گوید برای «نابودی حماس» آغاز کرده چگونگی عمل می‌کند.

آقای اوباما درابتدای این یادداشت از موضع‌گیری اولیه جو بایدن در «همراهی و همدلی» با اسرائیل بعد از حمله روز هفتم اکتبر حماس به داخل این کشور تمجید کرده و گفت آن را تایید می‌کند.

باراک اوباما که در دوران ریاست‌جمهوری خود جو بایدن را به عنوان معاونش در کاخ‌سفید داشت گفته: «من از اقدام جو بایدن مبنی بر حمایت کامل از اسرائیل - متحد قدیمی ما - برای نابودی حماس و از بین بردن توان نظامی آن کاملا حمایت می‌کنم».

«اما حتی همزمان با حمایت ما از اسرائیل، ما باید تصریح کنیم این که اسرائیل چگونه در این نبرد علیه حماس رفتار می‌کند مهم است».

آقای اوباما در این یادداشت همچنین گفته از نظر او رهبران حماس «عامدانه در میان غیرنظامیان مخفی می‌شوند و به این ترتیب جان مردم خودشان و همان‌هایی که مدعی نمایندگی آنها هستند را به خطر می‌اندازند».

https://bbc.in/40aHgSj

This comment was minimized by the moderator on the site

بدا به حال ملتی که گرفتار حکام بیمار و عقده‌ایست

شهاب‌الدین حائری شیرازی
گاه عقده‌های کودکی منشأ رفتارما در بزرگسالی‌است.
لجاجت، تمایل به تحقیر دیگران، خود‌خواهی‌های افراطی و انواع روان‌پریشی، بازتاب دهنده تحقیرها و نادیده گرفته‌شدنها در کودکی است.

شخصی که دائما و به صورت افراطی تمایل به دیده شدن دارد یا به صورت افراطی حاضر به قبول خطا نیست یا به صورت افراطی نسبت به زندگی و مرگ دیگران بی‌اعتناست، یا کسی که از تخفیف و تحقیر دیگران مشعوف می‌شود اینها همه واقعیت تلخ زندگی با یک انسان بیمار است.

گاه شما با چنین بیماری در زندگی شخصی سر و کله می‌زنید و گاه در محل کار اما گاه یک فرد انباشته از عقده‌های روانی بر یک مملکت حکم می‌راند.

تأسف آور است که چگونه یک ملت، رنج تحقیر را تحمل می‌کند تا حاکمی که عقده‌ای است روح تحقیر شده‌اش با انواع رفتارهای مشمئزکننده آرام گیرد.

بازتاب این رفتارها چیزی نیست جز تولید یک ملت عصبی با انواع بیماری های روانی.
ملتها این‌گونه قربانی می‌شوند
ترسو می‌شوند
دو رو می‌شوند
ناتوان می‌شوند
این ملت عزیز در طول تاریخ پرافتخار خود کم‌رنج و آسیب از شاهان روان پریش ندیده
@Sahamnewsorg

This comment was minimized by the moderator on the site

این ملت بی پناه، به چه گناهی، چنین تاوان سنگینی را می دهند؟

س.د

به نام خدا
الأنفال
وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
ﻭ ﺍﺯ ﻋﺬﺍﺑﻲ [ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻨﺎﻩ ، ﻓﺴﺎﺩ ، ﻧﺰﺍﻉ ، ﺍﺧﺘﻠﺎﻑ ﻭ ﺗﺮﻙ ﺍﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻭ ﻧﻬﻲ ﺍﺯ ﻣﻨﻜﺮ ﺍﺳﺖ ] ﺑﭙﺮﻫﻴﺰﻳﺪ ، [ ﻋﺬﺍﺑﻲ ] ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺳﺘﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻰ ﺭﺳﺪ [ ﺑﻠﻜﻪ ﻭﻗﺘﻲ ﻧﺎﺯﻝ ﺷﻮﺩ ، ﻫﻤﻪ ﺭﺍ ﻓﺮﺍ ﻣﻰ ﮔﻴﺮﺩ ، ﺳﺘﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺘﻢ ﻭ ﺍﻫﻞ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺍﺧﺘﻠﺎﻑ ﻭ ﻧﺰﺍﻉ ﻭ ﺗﺮﻙ ﺍﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻭ ﻧﻬﻲ ﺍﺯ ﻣﻨﻜﺮ ] ﻭ ﺑﺪﺍﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﺧﺪﺍ ﺳﺨﺖ ﻛﻴﻔﺮ ﺍﺳﺖ .(٢٥)

-هشدار
ملت شریف ایران،
جوانان، زنان، مردان و همه دلسوزان
-به خاک و خون کشیده شدن مردم مظلوم و بی پناه غزه و تکه تکه شدن عزیزانشان، دربرابرچشمان خانواده، بی فرزند شدن مادران و بی مادرشدن فرزندان،همه و همه، صحنه های دلخراشی است که پشت هربیننده ای را به لرزه می اندازد.
-این ملت بی پناه، به چه گناهی، چنین تاوان سنگینی را می دهند؟
-ولی آیا واقعاً بی گناهند ، ، ،؟
- کجاهستندگردانهای الاقصی که به اسرائیل حمله کرده بودند؟چرا به مصاف دشمن نمیروند؟
-چرابه گفته مردم غزه، دیگردرسطح شهر مشاهده نمی شوندو همگی در تونلهای زیرزمینی ،مخفی شده اند؟ درواقع بجای آنکه به دفاع از ملت خود، به رزم خصم بروند، ملت بی دفاع را روی زمین و دربرابربمبهای بی رحم دشمن، سپر بلاکرده و خود درپناهگاههای مستحکم، آرمیده اند.
-این تاوان ملتی است که از حکومت چنین گروه بی رحمی حمایت کرده ،ویادرجهت برکناری آنان از اداره غزه، تلاش موثری نکرده است.
-اکنون، بهای جنایتها و حماقتهای آن گروه شرور را، یک ملت، با گوشت و پوست وخون عزیزان بی دفاعش می پردازد.
-اما این نوشتار ،ازجهت هشدار است، برای ملت مظلوم خودمان.
-ملتی که درطول این ۴۰ سال، به عیان، شاهد ظلمها و جنایتها و گُنده گوئی ها و بلند پروازی های جاهلانه هیئت حاکمه خود بوده اند.
-از کشتن و شکنجه کودکان وزنان، تا شقه شقه کردن منتقدان.جنایتهایی که به درون مرزهای مامحدود نشد و کشورهای همسایه و منطقه راهم درگیرکرد.
-هشدار
-آیا انتظار نداریم که خدای نکرده، درچنین روزی، همین بلائی که برمردم غزه آمد، روی ملت ما بیاید؟(مانندآنچه با ملت مظلوم عراق شد؟)
-آیاباید آنقدر حکومت ظالم و نامشروع راتحمل کنیم که دست خونریز خارجی، ریشه اش را برکند ، ، ،؟ ؟
-آیا کشور ما اکنون، درمعرض سرنوشت مشابهی قرار ندارد؟
-آیا ملت ما، تحمل به خاک و خون کشیده شدن عزیزان و زیر و رو شدن این سرزمین توسط بیگانه را دارد؟
-من همه اقشار جامعه، خصوصاً سپاهیان و نیروهای امنیتی را به اندیشیدن ، دعوت میکنم واز عاقبت شومی که این ملت را تهدید میکند، می ترسانم. همچنانکه در آیه فوق الاشاره آمد، باید از عواقب اعمال گروهی ترسید که عقوبت آن، دامنگیر یک ملت شود.

This comment was minimized by the moderator on the site

گفتگوی رویترز با ۹ مقام ایرانی: جمهوری اسلامی در نحوه مداخله در جنگ حماس و اسرائیل دچار سردرگمی است

نگارش از یورونیوز فارسی
تاریخ انتشار ۲۲/۱۰/۲۰۲۳ - ۱۲:۲۰

خبرگزاری رویترز بر پایه اطلاعاتی که خبرنگاران آن در جریان گفتگو با ۹ مقام آگاه ایرانی کسب کرده‌اند، گزارش داد که جمهوری اسلامی به عنوان یکی از حامیان دیرینه شبه‌نظامیان حماس، در تلاش برای مدیریت بحران فزاینده حاصل از رویارویی این گروه شبه نظامی با اسرائیل دچار سردرگمی شده است.

حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران روز ۱۴ اکتبر (۲۲ مهر) در یک اولتیماتوم علنی خطاب به اسرائیل هشدار داد که اگر هجوم خود را به غزه متوقف نکند، دست‌ها روی ماشه است. اما تنها ساعاتی بعد، نماینده ایران در سازمان ملل لحن جنگ‌طلبانه آقای امیرعبداللهیان را تلطیف کرد و اطمینان داد که نیروهای مسلح کشورش تنها در صورتی در درگیری‌های نوار غزه دخالت می‌کنند که اسرائیل به منافع یا شهروندان ایران حمله کند. اظهاراتی که به منزله عقب‌نشینی جمهوری اسلامی از فاز حمله مستقیم به پناه گرفتن در حاشیه جنگ و نشستن در کنار گود تعبیر شد، رویکردی که مقام‌های آگاه ایرانی در گفتگو با رویترز آن را ناشی از «سردرگمی» دانسته‌اند. مقام‌های رسمی ایران که به شرط فاش نشدن نامشان با رویترز گفتگو کرده‌اند، اذعان کرده‌اند که این حاشیه‌نشینی در مواجهه با نبرد حماس و اسرائیل می‌تواند به راهبرد چهل‌ساله جمهوری اسلامی برای رسیدن به برتری منطقه‌ای آسیب بزند و موفقیت آن را برای مدتی به تاخیر بیندازد. به گفته آنها، ایران در فاز مداخله مستقیم در جنگ نیز با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد. چرا که هر گونه تهاجم نظامی ایران به اسرائیل، کشوری که از حمایت آمریکا و اروپا برخوردار است، تلفات سنگینی را برای این کشور به بار خواهد آورد که با وجود بحران اقتصادی فراگیر می‌تواند به تشدید بی‌سابقه نارضایتی عمومی از حکومت بینجامد.
سه مقام امنیتی به رویترز گفته‌اند که فعلا تصمیم گیرندگان ارشد جمهوری اسلامی به این اجماع رسیده‌اند که ضمن خودداری از تشدید تنش‌ها تنها به حملات مرزی محدود توسط حزب الله لبنان به اهداف نظامی اسرائیل و حملات خفیف به اهداف ایالات متحده در منطقه توسط گروه‌های نیابتی مورد حمایت جمهوری اسلامی اکتفا شود. این رویکرد در اظهارات برخی مقام‌های ایرانی نیز نمودار شده است. چنان که خبرگزاری رسمی ایران، روز چهارشنبه به نقل از وحید جلال زاده، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران، نوشت: «ما با دوستانمان حماس، جهاد اسلامی و حزب‌الله در تماس هستیم. آنها انتظار ندارند ما عملیات نظامی انجام دهیم.» در همین حال، دو منبع آگاه نزدیک به حزب الله هم تایید کرده‌اند که این گروه در مواجهه با اسرائیل، تاکتیک «جنگ‌های کوچک» را دستور کار خود قرار داده است. با این حال، سه مقام جمهوری اسلامی به رویترز گفته‌اند که این رویکرد ایران می‌تواند از سوی نیروهای نیابتی تحت حمایت این کشور به انفعال تعبیر شود و به جایگاه آن به عنوان کشوری که خود را حامی آرمان فلسطین و دشمن درجه یک اسرائیل معرفی کرده، لطمه بزند.
رویکرد «جهاد اسلامی» فلسطین در مبارزه با اسرائیل و تفاوت‌هایش با حماس در چیست؟
اوی ملامد، افسر اطلاعاتی پیشین اسرائیل و مذاکره‌کننده این کشور در جریان انتفاضه‌های اول و دوم هم معتقد است: «ایرانی‌ها بر سر این دوراهی قرار گرفته‌اند که آیا باید برای نجات بازوی خود در نوار غزه وارد جنگ شوند یا این که دست‌ خود را از پشت آن بردارند. آنها در حال محاسبه ریسک‌ها و خطرات هر کدام از این دو راه هستند.»
البته یک دیپلمات ارشد ایرانی با بیان این که برای رهبران ارشد ایران، به ویژه علی خامنه‌ای، بقای جمهوری اسلامی مهمترین اولویت محسوب می‌شود به رویترز گفته است: «به همین دلیل است که مقام‌های ایرانی از زمان شروع حمله، از لفاظی‌های شدید علیه اسرائیل استفاده کرده‌اند اما فعلا از دخالت نظامی مستقیم خودداری کرده‌اند.»
در مقابل، سه منبع امنیتی ارشد اسرائیل و یک منبع امنیتی غربی نیز در گفتگو با رویترز اذعان کرده‌اند که اسرائیل نیز خواهان رویارویی مستقیم با تهران نیست. البته منابع امنیتی اسرائیلی و غربی با یادآوری این که اسرائیل تنها در صورتی به ایران حمله خواهد کرد که مستقیما توسط نیروهای ایرانی از داخل ایران هدف قرار گیرد، هشدار دادند که اگر حملات گروه‌های نیابتی تحت حمایت جمهوری اسلامی به اسرائیل منجر به بروز تلفات سنگین شود، این احتمال وجود دارد که تصمیم این کشور در مورد زمان حمله مستقیم به ایران تغییر کند.
این در حالیست که اسرائیل تنها طی ۱۰ روز گذشته دست‌کم ۲ بار به مواضعی در سوریه، یکی از هم‌پیمانان محوری نیروهای سپاه قدس در منطقه حمله هوایی کرده و هم‌زمان در سه جبهه دیگر یعنی نوار غزه، کرانه‌باختری و جنوب لبنان فعال بوده است.

This comment was minimized by the moderator on the site

10/22/2023 04:47 PM
انتقاد سفیر تشکیلات خودگردان فلسطینی در بریتانیا از افرادی که در راهپیمایی لندن پرچم حماس را حمل می‌کردند
سفیر تشکیلات خودگردان فلسطینی در بریتانیا از برخی از شرکت‌کنندگان در تظاهرات حمایت از فلسطین در لندن انتقاد کرد و گفت نباید باعث ارعاب جامعه یهودی شد.
حسام زوملوت در پاسخ به سوالی درباره افرادی که در راهپیمای روز گذشته پرچم‌های حماس را حمل می‌کردند یا حملات هفت اکتبر را تمجید می‌کردند گفت: «این نفرت انگیز و غیرقابل قبول است. این افراد به‌دلیل منطق پیچیده خودشان، آرمان ما را ربوده‌اند.» وی تاکید کرد که این یک درگیری مذهبی نیست. بسیاری از کسانی که دیروز برای فلسطین تظاهرات کردند یهودی بودند. بسیاری از آن‌ها صداهای قوی یهودیانی است که از ما دفاع می‌کنند. وی افزود: «کسانی که در دل خود نسبت به یهودیان نفرت دارند نسبت به مسلمانان و مسیحیان نیز نفرت دارند. ما با آن‌ها کاری نداریم و آن‌ها باید ساکت شوند.»10/22/2023 04:34 PM
نتانیاهو نسبت به «ویرانی» لبنان در صورت ورود حزب‌الله به جنگ هشدار داد بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در دیدار با سربازان اسرائیلی در مرز شمالی، به حزب‌الله درباره گشودن جبهه جنگ دوم [پس از جنگ سال ۲۰۰۶] با اسرائیل هشدار داد و گفت که این کار حملات متقابل اسرائیل را با ابعاد «غیر قابل تصور» به همراه خواهد داشت که باعث «ویرانی» لبنان می‌شود. وی تاکید کرد که این بزرگترین اشتباه آن‌ها [حزب‌الله] خواهد شد. نتانیاهو به سربازان گفت: «می‌دانم که شما دوستان خود را از دست داده‌اید و کار بسیار سختی است اما ما در جنگ برای زندگی‌مان هستیم جنگ برای خانه‌مان. این اغراق نیست، اغراق نیست، این جنگ است. کشتن یا کشته شدن است و آن‌ها باید کشته شوند.»

10/22/2023 03:28 PM
شمار قربانیان حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه به ۴۶۵۱ نفر رسید وزارت بهداشت غزه تحت کنترل گروه حماس اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ بین اسرائیل و حماس در تاریخ هفت اکتبر، دست کم ۴۶۵۱ نفر در نوار غزه کشته شده‌اند. به گفته این نهاد، دست کم ۱۸۷۳ کودک در میان کشته شدگان هستند. این نهاد همچنین از مجروح شدن بیش از ۱۴ هزار نفر در این حملات خبر داد.


پاپ فرانسیس: برادران! جنگ را متوقف کنید
پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان روز یکشنبه خواستار پایان دادن به جنگ بین اسرائیل و حماس و اجازه سرازیر شدن کمک‌های بشردوستانه بیشتر به نوار غزه شد. وی در میدان سنت پیتر در واتیکان گفت: «جنگ همیشه یک شکست است. جنگ نابودی برادری انسانی است. برادران، جنگ را متوقف کنید!» پاپ ۸۶ ساله افزود: «من مجدد درخواست خود را برای باز کردن مرزها برای ادامه رسیدن کمک‌های بشردوستانه و همچنین آزادی گروگان‌ها تکرار می‌کنم.»

This comment was minimized by the moderator on the site

نگاه متفاوت (احمد زیدآبادی) @Zeidabadi_Ahmad
اگر حماس نوارغزه را ترک کند....
اگر حماس برای جلوگیری از حملۀ زمینی ارتش اسرائیل به نوارغزه، نیروهای خود را از این منطقه بیرون بکشد و با واگذاری کنترل باریکه به دولت خودگردان، کادر خود را به نقطه‌ای دیگر از دنیا منتقل کند، آیا مصیبتی رخ می‌دهد؟
در سال ۱۹۸۱ هنگامی که آریل شارون به قصد نابودی نیروهای مسلح فلسطینی در جنوب لبنان، بیروت را به محاصره درآورد، یاسرعرفات رهبر سازمان آزادیبخش فلسطین چون مقاومت در برابر ارتش اسرائیل را برای لبنانی‌ها و فلسطینی‌ها پرهزینه دید، حاضر به خارج کردن نیروهای خود از لبنان و انتقال آنها به تونس شد. حال چه عیبی دارد حماس هم برای نجات مردم نوارغزه، فرمول مشابهی را مطرح کند؟
لطفاً اصولگرایان تندخو، قدری اعصاب خود را در برابر این پیشنهاد کنترل کنند! هر اتهامی که در این باره بچسبانند، یادشان باشد که جانبِ امام حسن را هم خواهد گرفت!
فلسفۀ سیاست، صیانت از جان و مال و آسایش مردم از تهدید و خطر است و نه به خطرانداختن جان و مال و زندگی مردم برای حفظ موقعیت یک فرد یا یک گروه یا یک دولت! فهم و عمل به همین یک نکته است که سیاستمدار صادق و حقیقی را از نوع بدلی آن سوا می‌کند.

This comment was minimized by the moderator on the site

هشدار بایدن به اسرائیل: مواظب باشید عصبانیت کورتان نکند

جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در دیدار با کابینه جنگ رژیم صهیونیستی به رهبری یوآو گالانت ، با طرح پرسش‌های سخت در مورد پیامدهای فراوان درگیری تمام عیار با حزب الله لبنان برای (رژیم) اسرائیل، هشدار داد مواظب باشید عصبانیت کورتان نکند.
نیوریورک تایمز نوشت: مقامات آمریکایی دریافته‌اند که وزیر جنگ اسرائیل از ایده حمله به حزب‌الله حمایت می‌کند در حالی که برخورد نتانیاهو با این ایده محتاطانه بوده است.
گزارش نیویورک تایمز از نگرانی و تلاش مقامات ارشد آمریکایی برای جلوگیری از حمله اسرائیل به حزب‌الله پرده برمی‌دارد و در حالی که آمریکا و رژیم صهیونیستی تلاش می‌کنند تا یک جبهه متحد قوی را در انظار عمومی به نمایش بگذارند، نگرانی‌های دولت بایدن را در مورد برنامه‌ریزی جنگی نتانیاهو و دستیارانش به تصویر می‌کشد.
مقامات آمریکایی و اسرائیلی که نخواستند نام آنها فاش شود، به نیویورک تایمز گفتند: بایدن و دستیاران ارشد او از رهبران اسرائیل خواسته‌اند تا از انجام هرگونه حمله بزرگ علیه حزب الله لبنان پرهیز کنند./ایرنا

This comment was minimized by the moderator on the site

حاتم قادری به یورونیوز: حکومت ایران به مردم پشت کرده و مردم ایران به فلسطین
تاریخ انتشار ۲۱/۱۰/۲۰۲۳ - ۱۶:۰۵•به روز شده در ۱۶:۲۰
یورونیوز در گفت‌وگو با حاتم قادری، استاد علوم سیاسی، نسبت ایران با جنگ حماس و اسرائیل را به پرسش گذاشته است. آقای قادری در مجموع معتقد است عملیات طوفان‌الاقصی اعتبار اخلاقی حماس را از بین برده است. عملیات نظامی حماس علیه اسرائیل، جنگی را در غزه رقم زده که علاوه بر مصائبش برای مردم غزه، به نظر می‌رسد به عمر حکمرانی حماس بر غزه نیز پایان خواهد داد. جمهوری اسلامی ایران که در آغاز استقبال چشمگیری از عملیات حماس کرد، اکنون در ظاهر و آشکارا عقب‌نشینی کرده تا جنگ از غزه به تهران کشیده نشود. یورونیوز در گفت‌وگو با حاتم قادری، استاد علوم سیاسی، نسبت ایران با جنگ حماس و اسرائیل را به پرسش گذاشته است. آقای قادری در مجموع معتقد است عملیات طوفان‌الاقصی اعتبار اخلاقی حماس را از بین برده و جمهوری اسلامی ایران را «حکومتی هیاتی» می‌داند که اسرائیل‌ستیزی‌اش نه به سود مردم ایران است نه به سود مردم غزه.

یورونیوز: مقامات سیاسی ایران عملیات حماس علیه اسرائیل را تبریک گفتند و جشن هم بابت آن گرفتند اما درد و رنج این عملیات، چنانکه پیداست، نصیب مردم غزه شده است. به نظرتان آیا جمهوری اسلامی واقعا دغدغۀ «مردم فلسطین» را دارد یا مسئلۀ اصلی‌اش «نابودی اسرائیل» است؟

در مورد جمهوری اسلامی باید چند نکته را لحاظ کرد. یک نکتۀ تئوریک و در عین حال تاریخ‌گرایانه این است که هر چقدر زمان حکومت آقای خامنه‌ای طولانی‌تر شده، «امر ولایت» برای ایشان پذیرفتنی‌تر شده. در امر ولایت، مردم امنیت ذاتی ندارند. در واقع آنچه که مهم است، خود امر ولایی است. مردم بیشتر ابزار یا وسایل و یا موجودات یا غلامان و کنیزانی هستند در خدمت آنچه که ولی می‌گوید. ما تحت تاثیر اندیشه‌های کانتی یا نئوکانتی، فکر می‌کنیم انسان‌ها بالذات برای خودشان ارزشمندند. در حالی که در امر ولایت این مسئله موضوعیت ندارد. به قانون اساسی هم نگاه نکنید که برای انسان‌ها کرامت قائل است. قانون اساسی یک ویترین است که اهمیت و ارزش چندانی ندارد. به همین دلیل، دسترسی به چیزی که ولی می‌خواهد یا اهداف ولایت را متحقق می‌کند، مهم‌تر از تلفات و صدمات انسانی است. این نکته خیلی مهم است.
نکتۀ دوم اینکه، بحث اسرائیل برای آقای خامنه‌ای یک بحث حیثیتی است. چند بحث برای ایشان حیثیتی است. مثلا یکی بحث اسرائیل است، دیگری بحث حجاب است. برای ایشان این مهم است که این خواسته‌های حیثیتی متحقق شوند. حالا اینکه چگونه متحقق شوند، با چه تلفات و آسیب‌ها و اصلا با چه راهکارهایی، اهمیت فرعی دارد. عملیات حماس از نظر من یک فاجعۀ تمام‌عیار بود. یعنی درد و رنجی که ایجاد شد، تلفاتی که دادند، واقعا فاجعه‌ای تمام‌عیار بود.
نکتۀ سوم اینکه برای حاکمیت ایران، راه گریز از مشکلات داخلی، پرداختن به برخی ماجراهای خارجی است. الان مشکلات اصلی ما بیکاری کارگر، مشکلات کشاورز، ترور گسترده علیه زنان از جانب حکومت، افسردگی دانشجویان و اهل پژوهش و علم و هنر، سرگشتگی جوانان و مهاجرت آن‌هاست. حکومت همۀ این‌ها را رها کرده وگریز زده به یک امر شبه‌حماسی به نام حماس. نوعی گریز از واقعیت سادۀ خودمان و در واقع نوعی کرگوشی.

یورونیوز: رهبر جمهوری اسلامی در اولین سخنرانی‌اش پس از عملیات طوفان‌الاقصی گفت: «بعضی از افراد خود رژیم غاصب، یاوه‌گویی‌هایی در این دو سه روز کرده‌اند و از جمله اینکه، ایران اسلامی را پشت این حرکت معرفی می‌کنند. اشتباه می‌کنند.» اما آقای خامنه‌ای در بهمن ماه ۱۳۹۰ گفته بود: «هر جا هر ملت و گروهی با رژیم صهیونیستی مبارزه کند، ما پشت سر او هستیم.» این سخنان متناقض را چطور باید تحلیل کرد؟

این‌ها بیشتر ژست سیاسی است. این حرف‌ها را باید به عنوان ژست دیپلماتیک در نظر گرفت. بین سیاستمداران جهان مرسوم است. برداشت شخصی خود من است که حداقلِ قضیه این است که بین حماس و ایران بالاخره مشورت‌های لازم صورت گرفته بود. کمتر از این برای من قابل تصور نیست.

حاتم قادری، استاد علوم سیاسی
حاتم قادری، استاد علوم سیاسییورونیوز فارسی
ولی نکته این است که اعتبار حاکمیت‌ها با این ژست‌ها و حرف‌ها به شدت مخدوش می‌شود. ماجراهایی را ایجاد کردن و از عهدۀ آن برنیامدن و آن را با تمهیدات تبلیغانی برطرف کردن، به سرمایۀ اصلی حکومت‌ها، یعنی مقبولیت حرف‌ها و ادعاها و دعاوی آن‌ها نزد مردمشان، به شدت آسیب می‌زند. این تعارض‌ها و شکاف‌ها هزینۀ زیادی دارد ولی موقتا چنین سخنانی گفته می‌شود، بدون توجه به اینکه هزینۀ بلندمدت این حرف‌های متعارض خیلی زیاد است. به هر حال من این حرف‌ها را بیشتر ژست می‌بینم.


یورونیوز: مقامات جمهوری اسلامی مدام وعدۀ نابودی اسرائیل را می‌دهند ولی الان که شرایط خطرناک شده، جمهوری اسلامی آشکارا مایل نیست جنگ در غزه به ایران هم کشیده شود. این پرهیز از جنگ با منافع ملی سازگار است. اما تهدیدهای مکرر به نابودی اسرائیل با منافع ملی سازگار نیست. حکومتی که نمی‌خواهد کارش به جنگ بکشد، چرا باید اسرائیل را که کل جهان غرب حامی‌اش است، مدام تهدید کند؟ این تناقض را چطور تحلیل می‌کنید؟

حاکمیت ایران دچار تعارض‌ها و حتی تناقض‌های بسیار زیادی است. مثلا زمانی که شعار می‌دهند باید تولید را افزایش داد، بعد مردم را تشویق می‌کنند به راه‌پیمایی اربعین، میلیون‌ها ایرانی از گردونۀ تولید خارج می‌شوند و به عراق می‌روند. ماهیت جمهوری اسلامی همین سیاست‌های متناقض است. و این دلیلش این است که یک سامان عقلانی که بتواند شعارهای حکومت و نیز شعارها و عملکرد او را همسو کند، وجود ندارد.

نابودی اسرائیل نشدنی است. حتی دیگر اخلاقی هم نیست. به جهت سیاسی نیز امکان‌پذیر نیست. تلاش برای به هم زدن عادی‌سازی روابط اعراب و اسرائیل نیز به عقیدۀ من نتیجۀ عکس داده و در آینده هم بیش از پیش برعکس نتیجه خواهد داد.
حاتم قادری
خواسته‌های متباین و متعارضی وجود دارد و همگی مطرح می‌شوند. این مشکلِ «حکومت هیأتی» است. مشکلِ حکومت نامدرن است. حکومتی که بیشتر بر خواسته‌های شخصی تاکید دارد تا منافع اصلی ملت. اسرائیل در منطقه هست، فلسطینی‌ها هم هستند. بین این‌ها بالاخره باید یک پیمان عادلانه منعقد شود. نابودی اسرائیل نشدنی است. حتی دیگر اخلاقی هم نیست. به جهت سیاسی نیز امکان‌پذیر نیست. تلاش برای به هم زدن عادی‌سازی روابط اعراب و اسرائیل نیز به عقیدۀ من نتیجۀ عکس داده و در آینده هم بیش از پیش برعکس نتیجه خواهد داد.

عربستان و سایر کشورهای عربی نیازمند آرامش در منطقه‌اند برای پیشبرد سیاست‌های خودشان. بنابراین مجبورند که برای مسئلۀ اسرائیل و فلسطین راه حل‌های مناسب‌تری پیدا کنند. شاید حملۀ حماس به اسرائیل موقتا اعراب و کشورهای مسلمان را تا حدی هیجان‌آلود بکند ولی در بلندمدت، حاکمیت‌های کشورهای مسلمان در صدد ایجاد یک فضای مسالمت‌آمیز هستند. و این کاری است که عملا انجام داده‌اند. عربستان و قطر و اردن و امارات و مصر عملا چنین کرده‌اند. درگیری حماس و اسرائیل فقط وقفه‌ای در این روند ایجاد می‌کند، ولی وقتی که این درگیری تمام شود، روند صلح اعراب و اسرائیل شدت بیشتری پیدا می‌کند. به نظر من سیاست ممانعت از صلح کشورهای اسلامی و اسرائیل، سیاست شکست‌خورده‌ای است. این نکته را هم فراموش نکنیم که مشکلات جهان اسلام، بسیار عمیق‌اند. به جای پرداختن به این مشکلات عمیق، با ایجاد هیجانات سیاسی و پرتاب موشک و اقداماتی نظیر اقدامات داعش و طالبان می‌خواهند سیاست شکست‌خوردۀ مد نظرشان را پیش ببرند. در حالی که خود این اقدامات بخشی از مشکلات جهان اسلام است.

حماس همان اول باید می‌گفت این کار خود ما بود ولی یک اشتباه بود. نه اینکه بیمارستان خودی را بزند، بعد وارد یک فاز تبلیغاتی شود. با وجود ماهواره‌ها و شبکه‌های خبری گوناگون، معلوم بود چنان دروغی دوام نمی‌آورد.
حاتم قادری
بی‌اعتباری این نوع حرکت‌ها را نیز نباید نادیده گرفت. همین موضوع برخورد موشک به بیمارستانی در غزه، اعتبار اخلاقی حماس و ایران و سایر حامیان حماس را به شدت آسیب‌پذیر کرد. یعنی ابتدا هیجانی ایجاد کردند ولی به فاصلۀ یک روز آن ادعای هیجان‌برانگیز زیر سوال رفت و بی‌اعتباری شدید برای حماس و حامیانش ایجاد شد. این اعتبارها به راحتی قابل احیا نیست. یک نظام که اعتبار سیاسی‌اش را به این راحتی از دست دهد، یعنی مشکلات جدی دارد و مردم دیگر نمی‌توانند به حرف‌ها و حرکت‌هایش اعتماد کنند. حماس همان اول باید می‌گفت این کار خود ما بود ولی یک اشتباه بود. نه اینکه بیمارستان خودی را بزند، یک وارد یک فاز تبلیغاتی شود. با وجود ماهواره‌ها و شبکه‌های خبری گوناگون، معلوم بود چنان دروغی دوام نمی‌آورد. ولی چون کوته‌بینانه نگاه می‌کنند و می‌خواهند شکست را با نوعی هیجان پوشش دهند، دست به این تبلیغات ویران‌کننده برای اعتبار سیاسی و اخلاقی خودشان زدند.

به عقیدۀ من آقای خاتمی دچار آشفتگی فکری است و جایگاه تاریخی‌اش را نمی‌تواند مشخص کند. بگذارید مثالی بزنم. چند وقت قبل، دو مرگ نزدیک به هم داشتیم. مرگ آقای رضاقلی که یک فرد پژوهشگر و اصلاح‌طلب بود، بعدش هم آقای ری‌شهری فوت شد که یک آدم سرکوبگر بود و جزو عناصر اصلی سرکوب در ایران به حساب می‌آمد. آقای خاتمی برای این هر دو مرگ، که به فاصلۀ کوتاهی از هم رخ دادند، پیام تسلیت نوشت. این نشان می‌دهد که آقای خاتمی موقعیت تاریخی‌اش را نمی‌داند. حداقل این قدر هم هوشیاری ندارد که سکوت کند. این نوع شبه حماسه یا حماسه‌های دروغینی که ایجاد می‌کنند، به عقیدۀ من، آفت بزرگی است برای جهان اسلام و مردم منطقه و نیز ایران و ایرانیان. این کار درستی نیست. این در تاریکی دویدن است. تیر در تاریکی انداختن است. و آقای خاتمی بار اول نیست که دچار این آشفتگی ذهنی می‌شود؟

یورونیوز: احتمال می‌دهید که انگیزۀ آقای خاتمی از چنین پیامی، کارکرد سیاسی داخلی‌اش باشد؟ مثلا برای انتخابات مجلس، فضا را کمی باز کنند و نظام به اصلاح‌طلبان اجازۀ حضور در انتخابات را عطا کند؟

من از انگیزه‌اش اطلاعی ندارم ولی شاید چنین محاسبه‌ای پیش خودش کرده باشد. اگر این طور هم باشد، چنین محاسبه‌ای اولا اشتباه است؛ زیرا در انتخابات مجلس اهمیتی به اصلاح‌طلبان داده نمی‌شود. ثانیا چنین حساب و کتابی نوعی بی‌اعتباری اخلاقی در بر دارد. وقتی اصلاح‌طلبان نمی‌توانند کار مهمی انجام دهند و فضا را هم از دست داده‌اند، این چه نوع تمهیدی است؟ یک ملت را دستمایه‌کردن برای اینکه چند تا صندلی در مجلس نصیب یک جریان سیاسی شود، این که مایۀ بی‌اعتباری و از دست رفتن اعتبارهای تاریخی است.

یورونیوز: در مجموع به نظر می‌رسد اصلاح‌طلبانی که با ادعای تحقق لیبرالیسم در ایران، حدود دو دهه از مردم رای گرفتند، همچنان دُزی از «خمینیسم» را دارند.

ابتدا بگویم که این‌ها طرفدار لیبرالیسم نیستند. لیبرالیسم کلاسیک در ایران خیلی طرفدار ندارد. این‌ها را باید در چارچوب دیگری داوری کرد که الان وقت پرداختن به آن نیست. این‌ها خواستار آزادی انتخابات بودند نه لیبرالیسم. به نظرم بیش از آنکه مقداری از «خمینیسم» در تفکرشان باشد، این مواضعشان ناشی از نوعی نوستالژی دفاع از فلسطین است. از زمان حکومت شاه، دفاع از فلسطین علیه اسرائیل وجود داشت که دلایل تاریخی و ضد استعماری و سیاسی داشت.

مردم در اوایل انقلاب از شعار مبارزه با اسرائیل و دفاع از فلسطین حمایت می‌کردند ولی الان دیگر نه. نمونۀ بارزش هم شعارهای اخیر مردم در ورزشگاه آزادی در بازی پرسپولیس و گل‌گهر بود. این حرف مردم کوچه و بازار و کف خیابان است.
حاتم قادری
دلیل تاریخی‌اش به تقابل اسلام و یهودیت مربوط می‌شد، دلیل ضد استعماری‌اش به حضور انگلیسی‌ها در منطقه و قرارداد بالفور و چیزهایی از این قبیل مربوط بود، دلیل سیاسی‌اش هم این بود که مبارزه با اسرائیل و حمایت از فلسطین را بخشی از ستیز با حکومت پهلوی می‌دیدند. این ریشه‌ها در اتخاذ چنین مواضعی، قوی‌تر از بقای خمینیسم در تفکر و مشی این افراد است. خود آقای خمینی هم درگیر همین ریشه‌ها بود. ولی نکته‌ای که وجود دارد این است که مردم در اوایل انقلاب از شعار مبارزه با اسرائیل و دفاع از فلسطین حمایت می‌کردند ولی الان دیگر نه. نمونۀ بارزش هم شعارهای اخیر مردم در ورزشگاه آزادی در بازی پرسپولیس و گل‌گهر بود. این حرف مردم کوچه و بازار و کف خیابان است.

یورونیوز: بله، برخلاف سایر کشورهای اسلامی و حتی بعضی کشورهای اروپایی، در ایران نه تنها تظاهرات خودجوشی علیه اسرائیل رخ نداد، بلکه بسیاری از مردم در فضای مجازی از اسرائیل حمایت کردند. آیا این صرفا دهن‌کجی به حکومت بود یا اینکه اقشار ناراضی ملت ایران اساسا نسبت به جهادگران و مبارزان اسلامی بدبین‌اند؟

آن نوستالژی در مردم ضعیف شده. دلیلش هم این است که مسائل و مشقات زندگی مردم متفاوت شده است. ابتدا هم گفتم که کارگر نان می‌خواهد، کشاورز مشکلات عدیده‌ای دارد، دانشجویان کاملا افسرده‌اند و زنان تهدید می‌شوند. برای مردم ایران چنین مشکلاتی مهم است. اگر هم به فلسطین بیندیشند، در کنار این مسائل است نه به جای این مسائل. نکتۀ دوم اینکه، الان وضعیت حاکمیت ایران به گونه‌ای است که هر شعاری بدهد، مردم علیه آن شعار خواهند بود.

قبل از انقلاب، آقای خمینی می‌گفت اگر رژیم شاه بگوید این، مردم می‌گویند آن. یعنی برعکس رژیم حرف می‌زنند. این اتفاقی است که الان برای حاکمیت ایران رخ داده است. حاکمیت آن قدر با بی‌خردی مسائل مردم را نادیده گرفت و سرکوب را گسترده کرد و در حالی که مردم در فقر به سر می‌بردند، مدام از فلسطین حرف زد و نتیجۀ طبیعی این رویکرد همین بوده که مردم دلزده و ناراضی شده‌اند و در واکنش به حکومت، نظر مثبتی به فلسطین ندارند. یکی از کارکردهای حکومتی مانند حکومت ایران این است که جوهر یک نقد درست را از بین می‌برند و آن را تبدیل به مداحی و حماسه‌های مناسب شبه مداحی می‌کنند. حتی اگر همۀ جهان هم یکپارچه بگویند اسرائیل بد است، مردم کوچه و بازار ایران به اسرائیل هم کاری نداشته باشند، با فلسطین هماهنگ نمی‌شوند؛ برای اینکه حکومت به آن‌ها پشت کرده. وقتی حکومت به مردمش پشت می‌کند، طبیعی است که مردم هم به شعارهای حکومت پشت می‌کنند. این یک منطق ساده است. آقایان نمی‌خواهند این منطق را بفهمند.

یورونیوز: وزیر خارجۀ ایران احتمال ورود ایران به جنگ را منتفی ندانست. به نظرتان احتمال اینکه جنگ بالا بگیرد و جمهوری اسلامی هم درگیر این جنگ شود، قابل توجه است؟

من بعید می‌دانم. به شعارهایی که این‌ها می‌دهند و هیچ گونه اعتباری هم ندارد، نباید توجه کرد. ممکن است چهار تا موشک از سوریه و جاهای دیگر به سمت اسرائیل شلیک شود. اما نه اسم چنین کاری جنگ است نه ایران وارد جنگ می‌شود. آقایان آن قدر از چرب و شیرین دنیا دارند بهره می‌برند که جنگ برایشان دورترین امر است. جنگ تا موقعی برایشان جنگ است که در غزه و برای حماس و مردم فلسطین باشد، نه برای آقایی که در کاخ وزارت خارجه نشسته. من هیچ کدام از این حرف‌ها را جدی نمی‌گیرم. ایران وارد جنگ نمی‌شود. اگر هم اتفاقی بیفتد، نقطه‌زنی‌های محدود و محلی خواهد بود. ایران وارد هیچ جنگ گسترده‌ای نخواهد شد.

یورونیوز: نهایتا دربارۀ عملکرد حماس چه نظری دارید؟ بویژه اینکه الان حماس در غرب به داعش تشبیه می‌شود.

حماس دچار یک بن‌بست تاریخی است. سایر گروه‌های فلسطینی هم دچار این بن‌بست تاریخی‌اند. جهان اسلام هم نیز گرفتار همین بن‌بست است. یعنی نه می‌توانند با غرب هماوردی داشته باشند چراکه هماوردی نظامی، پشتوانه‌های اقتصادی و مردمی و تربیتی و غیره می‌خواهد، نه می‌توانند بروند دنبال راه حل‌های سازنده و منطقه را از منجلاب عقب‌افتادگی درآورند و کمک کنند با پیشرفت و مشارکت رو به رشد کشورهای منطقه برای خودشان حق و حقوقی بدست آورند.

به همین دلایل حماس دچار یک بن‌بست تاریخی است و ایران هم کمک کرده این بن‌بست بیشتر شود. گروگانگیری و خشونت حماس در این عملیات و بویژه ماجرای شلیک موشک به بیمارستان، بی‌اعتبار اخلاقی گسترده‌ای برای این گروه رقم زد. گروگانگیری آدم‌های عادی، شاید با این توجیه همراه باشد که طرف مقابل هم به ما ستم کرده، ولی این توجیه درستی نیست. آدم ممکن است در مرحلۀ شکست و ضعف باشد ولی حداقل می‌تواند چنان عمل کند که اعتبار اخلاقی‌اش حفظ شود؛ چون اعتبار اخلاقی است که برای او تاریخ‌ساز می‌شود نه این نوع حرکت‌های شتابان.

یورونیوز: به نظرتان اسرائیل می‌تواند حماس را از غزه بیرون کند؟ یعنی حاکمیت غزه دیگر در دست حماس نباشد.

من یک چیز را می‌فهمم: اسرائیل نمی‌تواند بپذیرد که امنیت مردمش این قدر شکننده باشد. طبعا دنبال گروه‌هایی است که بتواند با آن‌ها گفت‌وگوی مسالمت‌آمیز داشته باشد. اینکه دوباره حماس را بپذیرد که چند سال دیگر ممکن است چنین اقدامی علیه مردم اسرائیل انجام دهد، قبولش دشوار است.

هنوز نظری ثبت نشده است

نظر خود را اضافه کنید.

  1. ثبت نظر به عنوان مهمان.
Rate this post:
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location
عبارت تصویر زیر را بازنویسی کنید. واضح نیست؟

دیدگاه

چون شر پدید آمد و بر دست و پای بشر بند زد، و او را به غارت و زندان ظالمانه خود برد، اندیشه نیز بعنوان راهور راه آزادگی، آفریده شد، تا فارغ از تمام بندها، در بالاترین قله های ممکن آسمانیِ آگاهی و معرفت سیر کند، و ره توشه ایی از مهر و انسانیت را فرود آورد. انسان هایی بدین نور دست یافتند، که از ذهن خود زنجیر برداشتند، تا بدون لکنت، و یا کندن از زمین، و مردن، بدین فضای روشنی والا دست یافته، و ره توشه آورند.

نظرات کاربران

- یک نظز اضافه کرد در غوطه ور میان شادی و غم، به است...
«مخواب که آنان نخوابیده‌اند» نامه عبدالکریم سروش به مسعود پزشکیان تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۴۰۳ دریاب...
- یک نظز اضافه کرد در مشت بر دهان کوبیدن؟! دکتر پزشک...
Akbar Ganji @GanjiAkbar تقصیر پزشکیان است یا مشاورانش؟؟!!! کدامیک اشتباهات مهلک را بر عهده خوا...