اخراج اساتید و دانشجویان، تعارض و ناهمخوانی ساحت علم و قدرت
  •  

19 شهریور 1402
Author :  

شکل گیری دولت عجیب و غریب و پر حرف و حدیث آقای ابراهیم رئیسی، و مجلس اقلیت، تحت زعامت جناب سردار قالیباف، بر آیند یک تصمیم بود، که از سوی هسته سخت قدرت، برای پایان دادن به چند دوره شکست خود، در برابر اقبال گفتمان اصلاح طلبی و تحول و تغییر خواهی نزد افکار مردم ایران، اتخاذ و اجرا شد.

چنین روندی تمامیت خواهان راستگرا را بر آن داشت تا با برنامه ریزی دقیق و کامل، گفتمان و ظرفیت دمکراتیک انقلاب و قانون اساسی را که ناشی از بُعد جمهوریت و ماهیت مردم مدارانه آن بود را عقیم نموده، و با دستکاری های شبه قانونی خود ناشی از نظارت استصوابی، مردم را از چرخه تقسیم قدرت در کشور خارج نمایند، چرا که حتی برگزاری چند دوره انتخابات پر حرف و حدیث نیز، آنان را مطمئن ساخت، که حتی توان همآوردی در شرایط نسبتا دمکراتیک در پای صندوق های رای، در برابر جهت گیری افکار عمومی جامعه را نداشته، و در صورت ادامه این وضع باز هم همچون قبل، شکست های مفتضحانه دیگری را تجربه خواهند کرد،

لذا دست به کار شده، و قوانین دست و پا شکسته جاری در زمین بازی انتخاب و انتخابات را تعطیل، و در یک مهندسی آشکار انتخاباتی، این ابزار نیم بند صندوق رای را نیز از دسترس حریف قدرتمند اصلاح طلب خود و عمومیت مردم خارج کردند، و آنان را به نوعی از زمین بازی اخراج کرده، و بدین طریق هم مجلس ملی و هم دولت را در یک دوپینگ بزرگ و آشکار، به صورت یکدست از آن خود کردند.

این روند خود از خطرناک ترین روندها در استحاله قانون و نظم، در تقیسم قدرت در جوامعی است که اُفتان و خیزان میل به سمت دمکراتیزاسیون دارند، و این وقفه ایی دردناک در روند کسب حق تعیین سرنوشت، به خصوص برای مردم مظلوم ایران و جامعه استبداد زده آن است که در دوره بیش از صد ساله اخیر، سه انقلاب بزرگ و خونین را (انقلاب مشروطیت، انقلاب ملی شدن صنعت نفت، انقلاب 1357) برای کسب این حق، به سامان رساندند، و متاسفانه هر بار بعد از پیروزی، دستی آنان را از این حق دور و محروم کرد،

در چنین جامعه ایی می توان این حرکت راستگرایان را، نوعی کودتای بدون خونریزی قلمداد کرد، که ظرفیت های جمهوریت را عقیم می کنند و روند تقسیم قدرت را از طریق مجاری قانونی و دسترس مردم دور کرده، و آنرا مخفیانه، و از طریق سازوکارهای شبه قانونی، در پستوهای تاریک دالان های فعالیت باندهای قدرت حل و فصل می کنند و نمایندگان مردم، در قوه مجریه و مجلس ملی، توسط این باند ها، و در سلسله مراتب آن در این پستوها و توسط باندهای فاقد شناسنامه و پاسخگویی حاکم، در نهادهایی همچون شورای نگهبان و... از بین افراد، در دو طبقه روحانیت و نظامیان، و وابستگان آنان تعیین و تقسیم می شود.

البته گرچه در زمان انتقال قدرت، خون سرخی بر خیابان های پایتخت نریخت، اما وقتی جامعه با نتایج آن مواجهه شد، علاوه بر صدها خونِ سرخی که از جوانان، نوجوانان و... زن و مرد، سنگفرش خیابان ها شهرهای مختلف کشور را رنگین کرد، میلیون ها نفوس کشور را نیز قربانی این نوع از جابجایی نابخردانه قدرت، و چنین سیاست هایی نمود، و کشور را با دورنما و افقی تیره تر از قبل مواجهه کرد، اقشار بزرگی از مردم "با پنبه سر بریده شدند"، و کشور از وجودشان محروم، و یا در جامعه خود بی اثر شدند، چه آنان که مجبور به فرار و مهاجرت شدند، و چه آنان که در اثر فقر و فلاکت در طبقات اجتماعی کشور جابجا شدند، و در یک سیر نزولی از طبقه متوسط، به طبقه فقیر افتادند، و حجم طبقه متوسط جامعه به شدت آب رفت و کوچک شد، و علاوه بر گسترش طبقه فقیر جامعه، عده زیادی از آنان را به حجم طبقه دچار فقر مطلق روانه کرد، صنایعی که تعطیل شدند، امکانات و آزادی هایی که از مردم گرفته شد، حقوقی که ضایع گردید، فضایی که بسته تر شد و...

 علاوه بر این، در روند اجرای این فرایند نامتعادل و ظالمانه انتقال قدرت، مفاهیم ارزشمندی همچون انقلابی گری و... دچار خسارت های جبران ناپذیری شدند، و انقلابی بودن که در بطن خود، قیام و سرکشی علیه نابرابری و امر منکر (فساد، چپاول، وابستگی به استکبار جهانی، اختلاس، سو استفاده از اموال عمومی، ظلم و...) را داشت، به مفاهیمی از جمله پیرو محض بودن، مرید شدن، گوش به فرمان بودن، مطیع شدن، کر و کور و لال شدن در برابر کجی ها و... قلب شد و تغییر ماهیت و مفهوم داد.

و رهبران متفکر انقلابی جای خود را به کسانی دادند که از خود نه تفکری داشتند و نه خط مشی و اخلاق حکمرانی را بر می تافتند، کسانی جای اقطاب انقلابی اصیل سابق را گرفتند، که به جز ماندن در گردونه قدرت به هیچ نمی اندیشند، نه شکستن معیارهای دینی، آنان را حالی به حالی می کند، نه از ویران شدن معیارهای انسانی و اخلاقی و زمامداری و... خمی در ابروی آنان می توان دید.

کوتوله های تشنه قدرتی که از میان درس های مختلف روزگار، تنها فن و تکنیک های نشستن بر کمینگاه فرصت ها را خوب بلندند تا در کسب مدارج پست های اجرایی از هم سبقت بگیرند و با موج سواری های ناشی از کشته های افتاده بر صحنه نبردِ قدرت، سهم خود، خانواده، جناح و باند شان را در مدار کسب و افزایش قدرت اقتصادی، سیاسی و اجرایی ارتقا دهند، فارغ از اینکه نگران کشور، انقلاب، مردم، آینده، حتی خودشان باشند، که در چنین مکتب فکری و عملی چه عاقبتی در پیش خواهند داشت.

 در فضایی، که نهادهای قدرت جولانگاه بکش بکش های تقسیم قدرت شده است، برخی دست اندرکاران دلسوز شاغل در مراکز بنیادین جامعه همچون "نهاد علم" که فضایی سالمتر دارند، با درک شرایط موجود، فریادی از سر درد می کشند، از آنچه شاهدند و بر جامعه می رود، چرا که نهاد علم بر عکس نهاد قدرت، نهادی ذاتا آزایخواه، آزادمنش، آزاد اندیش است، و عرصه علم، بدون آزادی اصلا دیگر از ماهیت خود خالی است و علم ذاتا با شک، سوال، تحقیق و بیان بدون ترس نتایج تحقیق و تفکر جریان می یابد، و آزادی لازمه بقای جامعه علمی است.

 حال آنکه برعکسِ جهانِ علم، عرصه قدرت، در جهان سوم، عرصه ساخت افراد، تفکر و روندی است که مطیع به گفتمان حاکم، دور از شک و تردید و سوال و خلل، واجد مشخصه اطاعت محض از نظر جاری در هسته اصلی قدرت است، لذا بازیگران عرصه قدرت، در جهان توسعه نیافته، روند جامعه علمی را نه درک می کنند و نه توان تحمل آنرا دارند.

از این رو بازیگران عرصه قدرت در تماشای روند موجود در جامعه علمی، و فریادهایی که از سر دلسوزی از سوی صحنه داران عرصه علم بلند است، آنرا بر نتافته و تحمل نمی کنند، و راه برخورد با آن را تجویز می کنند، و ساده ترین راه که همان روند پاکسازی دانشگاه را از چنین چشمه های انذار و اعلام خطر است، را در پیش می گیرند، چنین افرادی که در روند قدرت تربیت و گزینش شده اند، استقلال جامعه علمی و دانشگاهی را نمی فهمند، و خالص سازی و روند موجود در ساحت قدرت را، برای ساحت علم نیز لازم دیده و بدان تسری می دهند،

روند اخراج اساتید و دانشجویان معترض و دگر اندیش در دانشگاه ها و... در چنین روندی است که شکل می گیرد و اجرایی می شود و ما آنرا در تابستان 1402 و در زمان تعطیلی دانشگاه و عدم حضور صاحبان دانشگاه یعنی دانشجویان شاهدیم، و سروهای بلند دانش و وجدان اجتماعی، با تبرهای خالص سازی دانشگاه از اغیار، بریده و نقش بر زمین می شوند. چنین تیشه ایی از ناحیه ارباب قدرت، بر ریشه ساحت علم و اهل آن، در هر جامعه ایی، آن را از زندگی و بالندگی باز خواهد داشت، و خط بطلانی است بر تمام ادعاهایی که پیش از این از کرسی آزاد اندیشی و... در دانشگاه سخن می گفت، این روند مرگ ساحت علم است که جریان دارد، و مرگ ساحت علم یعنی پسرفت در قعر چاه جهل و نادانی، خاموش شدن دستگاه هشدار دهنده ایی که هر هشدارش هزاران میلیارد خسارت مالی و فرهنگی را از جامعه دور می کند.

سابقه چنین روندی را تنها در رژیم های کمونیستی می توان دید که ایدئولوژی، تمام جنبه های زندگی جمعی آنان را به انقیاد خود می کشد و مضمحل، و در پای "ایده صاحب قدرت" قربانی می نماید. در صورت ادامه این روند، سرنوشتی چنین در انتظار ایران و ایرانیان خواهد بود، در غلتیدن در باشگاه جمعی از نظام های فاسد دیکتاتوری، چون رژیم های ایدئولوژیک چپ و کمونیستی (کره شمالی و...) که از آزادی و کرامت انسانی و اخلاق انسانی در آن جوامع بویی شنیده نمی شود، در این جوامع امر پیشوا در صدر، و همان قانون است، و در نبود قانون مدون و بستن جامعه به پای اوامر متضاد و متعارض پیشوا، مردم هیچ کرامت و شخیصت انسانی ندارند، مثل همان گوسفندانی اند که به چوپانی سپرده شده اند، تا آن چوپان بر اساس مصلحت و دغدغه معیشت خود و اهل خود، از آنان بهره جوید.

نهاد علم مرکز آزادی اندیشه و بیان است، این بوق هشداری مهم برای هر جامع سالمی است که رو به پیشرفت دارد، و خواهان دیدن خطر و چاره برای آن است، این امکان را کسانی از جامعه می گیرند که به دنبال ایجاد فضایی مردابی و متعفن و مملو از جهل و ناآگاهی برای مردم خود هستند، چنین جامعه و رهبرانی در تعفن گمراهی و جهل و ویرانی ناشی از آن خواهند پوسید، هیچ سیستم اندیش عاقلی، خود و جامعه خود را از دستگاه های اعلام خطر و هشدار سالمی از این دست محروم نمی کند. دانشگاه و ساحت علم چشم های بینا و صادق هر جامعه درستی هستند که هرگز این چشم را نباید کور کرد.

به اشتراک بگذارید

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 مصطفی مصطفوی

پست الکترونیکی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

نظرات (8)

Rated 0 out of 5 based on 0 voters
This comment was minimized by the moderator on the site

خالص‌سازی به حوزه علمیه رسید؟/ حذف درس خارج سروش محلاتی

✔️همزمان با سال تحصیلی جدید حوزه، درس خارج فقه آیت‌الله محمد سروش محلاتی، از استادان حوزه علمیه قم از سیستم رسمی حوزه حذف شده است.

به گزارش اطلاعات آنلاین، (https://t.me/ettelaatonline) صبح امروز و همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، استاد سروش محلاتی در پاسخ به پرسشهای برخی طلاب در خصوص حذف درس خارج به تشریح موضوع پرداخت و گفت: امسال درس بنده بعد از حدود سی سال سابقه، به عنوان درسی که اعتبار رسمی ندارد در نظر گرفته شده، یعنی کسانی که در این درسها شرکت می‌کنند نمی‌توانند به استناد حضور خود در امتحانات حوزه شرکت کنند و تحصیلشان مورد تایید قرار نمی‌گیرد و قهرا از نظر اخذ مدرک تحصیلی یا تمدید معافیت و امثال ان دچار مشکل می‌شوند . 
وی افزود: بنده برای اینکه در یک مسجد یا مدرسه یا حسینیه تدریس داشته باشم منعی ندارم ولی شما دوستان از امروز باید بدانید که این درس را برای شما درس به حساب نمی‌آورند، چون تدریس بنده مورد تایید حضرات نیست. 
استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه مسئولان امر در این زمینه به کسی توضیح نمی‌دهند، گفت: حضرات تصمیم گیرنده به احدی پاسخگو نیستند، بلکه اساسا مشخص نیست در این مسائل مهم چه کسی در باره سرنوشت درس اساتید و محروم کردن طلاب تصمیم می‌گیرد و نگرانی بیشتر آنکه مبادا این امور توسط نهادهای بیرون حوزه القا شود !
وی با بیان اینکه دلیل این اتفاق مطالب درسی نیست، گفت: قاعدتا این محدودیت ها برای اظهار نظرهای انتقادی بنده در سخنرانی ها و مقالات است و به این وسیله میخواهند طلاب را پرهیز دهند تا کسی با این شخص ارتباط نداشته باشد.
سروش محلاتی دو وظیفه حوزویان طبق قرآن را "تفقه در دین" و "انذار انسانها" (لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم: سوره توبه ۱۲۲) دانست و گفت: برای امثال بنده امکان ندارد که اینجا بنشینیم و بحث از کتاب القضا و موازین عادلانه رسیدگی به متهمان بکنیم ولی چشممان را بر اتفاقاتی که در زندانها یا محاکم می‌افتد ببندیم. امکان ندارد اینجا درس خارج امر به معروف داشته باشیم ولی از منکرهای بزرگی که به نام نهی از منکر اتفاق می‌افتد چشم پوشی کنیم یا از ضرورت حکومت اسلامی بحث کنیم ولی از کلیه فروشی و تن فروشی در اثر فقر چشم بپوشیم! آیا کسی که سی سال تفقه دارد ولی سه کلمه انذار ندارد و یا انذارش فقط برای ضعیفان است، به وظیفه الهی اش عمل کرده است و آیا مردم از او می‌پذیرند؟
وی با بیان اینکه نباید به خاطر راحت طلبی یا مصلحت‌های موهوم از وظیفه مهم انذار مخصوصا نسبت به کسانی که در جامعه نقش بیشتری دارند دست بر داریم ، گفت: اگر تحت فشار قرار بگیرم از شوون حوزوی ام صرف نظر می‌کنم ولی از انذار صرف نظر نمی‌کنم چون اولی واجب کفایی است و امروز صدها نفر آماده تدریس و تربیت فقیه و ارائه فتوی هستند! ولی در صحنه دوم کمبود بسیار فراوان است و بنده شرعا نمی‌توانم صحنه انذار را ترک کنم.
این استاد دروس خارج فقه و اصول، ادامه داد: امروز به برکت فضای مجازی، امکان تدریس را از هیچ استادی در حوزه یا دانشگاه نمیتوان سلب کرد و فضای مجازی ، دیوارهای این کلاسها را فرو ریخته است و لذا همین مباحثات ناچیز این کمترین را نه فقط در حوزه قم بلکه در سراسر کشور و حتی خارج از آن صدها نفر دنبال میکنند.
وی در پایان با توصیه طلاب به پیگیری جدی مباحث علمی تاکید کرد: بدانید هیچ کس نمیتواند علم را حذف کند و هر تحقیر صوری نسبت به عالم به تکریم واقعی او میانجامد . یک روز کتابخانه شیخ طوسی را در بغداد آتش زدند و او را آواره کردند ولی شیخ با تاسیس حوزه در نجف اشرف تحولی بزرگ در تاریخ شیعه بوجود دارد . روز دیگر ملاصدرا را از قم به کهک اواره کردند ولی نتوانستند مانع تاسیس مکتب فلسفی او شوند . امروز حوزه های شیعه بر سر سفره تفسیر و فلسفه علامه طباطبایی است در حالی که دیروز او در سخت ترین شرایط مادی زندگی میکرد و برای تعطیل درس، به او فشار میاوردند. این گذشته را بخوانید و با نشاط و جدیت کار کنید.
اطلاعات آنلاین (https://t.me/ettelaatonline)

???? @dinonline

This comment was minimized by the moderator on the site

‍ (https://attach.fahares.com/esLcwejP89iZEnD776+MGA==) نٓ وَٱلۡقَلَمِ وَمَا يَسۡطُرُونَ

ناصر دانشفر

امروز پس از حدود سه ماه از آغاز کار کانال پیغام آشنا بدلیل مشغلهٔ زیاد، کار روزانهٔ کانال از روال خارج و پستهایم حدود ساعت پنج‌ونیم آمادهٔ ارسال گردید. پس از فراغت از این کار به سراغ کانال و گروههای مورد علاقه‌ام رفته تا وقایع رخداده را رصد کنم.
هنوز چند پست را از نظر نگذرانده بودم که به خبر درخواست دادستان شهر شیراز از برادر بزرگوارمان جناب حائری برخورد نمودم. در جریان بودم که امروز بناست برای تفهیم اتهام بله درست متوجه شدید، تفهیم اتهام به مراجع قضایی مراجعه نمایند، اما حدس نمی‌زدم که چنین درخواست نامعقولی از ایشان بشود.
مسن‌ترها یادشان هست برای جوان‌ترها عرض می‌کنم که یکی از وعده‌های رهبر انقلاب به نسل ما آزادی قلم و ترویج اندیشه بود. ما هم باور کرده بودیم، چرا که کیانوری هم به تلویزیون می‌آمد و در برابر شهید بهشتی از نگاه و دیدگاه خود دفاع می‌کرد. در گوشه گوشهٔ ایران بین صاحبان اندیشه نه فقط گفتگو در جریان بود که برای همه و همه آزادی پس از بیان نیز وجود داشت.
به صفحهٔ اول روزنامهٔ کیهان در روز بیست‌وششم دی‌ماه ۵۷ نگاه کنید، همان روزی که شاه از ایران رفت و قرار بود که فرشته درآید. می‌بینید که نوشته امام خمینی: در صورت عدم توطئه مارکسیست‌ها در ابراز عقیده آزادند.
اما آرام آرام به سمت و سویی رفتیم که بنیانگذار انقلاب با افسوس اظهار نمود که ای کاش انقلابی عمل کرده و قلمها را شکسته بودیم. راستش دردمان نیامد و چون آتش به خرمن دیگران افتاده بود عکس‌العملی هم نشان ندادیم.
نفهمیدیم انقلابی که با سوگند به قلم آغاز نموده بود، با این فرمان سرانجامش جز به استبداد نخواهد انجامید، متوجه نشدیم این شتر قرار نیست که فقط در خانهٔ همسایه بخوابد و کم‌کم دادستانی به خود اجازه خواهد داد که قلم نه یک فرد مارکسیست که یک مجتهد حکومت اسلامی را به دلیل فهم متفاوت از حاکمیت قلم کند.
قلم حائری را آن روزی شکستند که نزیه و امیرانتظام را به خاطر بیان نگاه خود به سکوت وادار نمودند و ما دم بر نیاوردیم. زمانی حکم به محدودیت قلم شهاب‌الدین دادند که اعضای جبهه ملی به خاطر مخالفت با لایحهٔ قصاص تکفیر شدند و ما از حقوق‌شان کوچکترین دفاعی ننمودیم، قلم این مرد شجاع روزی از نوشتن باز ماند که سیلی ری‌شهری به صورت شریعتمداری نشست و ما خفه‌خون گرفتیم.
امروز زبانه‌های آن آتش به خیمهٔ حائری رسیده و بی‌شک در فاصله‌ای نه چندان دور نصیری، قمیشی و شاید هم مرا بی‌نصیب نگذارد. مهم نیست که این کفارهٔ گناهان ماست، امید آنکه مقبول درگاه احدیت باشد.

عزت زیاد @peyghameashna

This comment was minimized by the moderator on the site

به مناسبت شروع سال تحصیلی ۱۴۰۲

«دمکراسی و دانشگاه»

دکتر فتح‌الله امی

بنام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه برنگذرد

مرحوم مهندس بازرگان (ره) در کتاب «در آیینه خاطرات» می‌فرماید: استبداد هیچگاه نمی‌تواند میانه خوبی با دانش داشته باشد. می‌گویند: وقتی ناصرالدین‌شاه برای سرکشی به دارالفنون رفته بود، از شاگردی می‌پرسد: بلجیک (بلژیک) کجاست؟ آن شاگرد هم وضع جغرافیایی بلژیک را به خوبی جواب می‌دهد. شاه با خشم دارالفنون را ترک می‌کند و به قصر سلطنتی برمی‌گردد. مدیر آن روز دارالفنون که انتظار تشویق و تقدیر داشته، از این حالت شاه تعجب می‌کند و به زحمت خود را به شاه رسانده و سبب آن خشم را می‌پرسد، شاه جواب می‌دهد: اگر این‌ها دانستند بلجیک کجاست سوار من و تو می شوند! (ص۸۱)

یکی از دوستان از تزریق پانزده‌هزار عضو هیات علمی جدید به دانشگاههای سراسری اظهار نگرانی کرد. به او توصیه کردم نگران نباشد چون کالبد دانشگاهها بر اساس خرد و عقلانیت است. بدون تردید اعضاء هیت علمی جدید هم به صف معترضین به بی‌عدالتی خواهند پیوست!

در صدسال اخیر فریاد اعتراض دانشگاهیان به استعمار نو و سلطه بیگانه و جهالت حاکمیت با وقایعی مثل ۱۶ آذر، همواره در طول تاریخ دانشگاهها بلند بوده و خواهد بود، حتی اگر مداحان جایگزین هیات علمی شوند!

مرحوم دکتر مجتهدی، بنیانگذار دبیرستان البرز، دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه شریف، در خاطرات خود می‌گوید: شاه مرا احضار کرد و دستور داد دانشگاهی تاسیس کنم که در عرصه علمی و سیاسی شاخ دانشگاه تهران را بشکند! و من دانشگاه صنعتی آریامهر را تاسیس کردم که با حضور شاه و فرح افتتاح شد، ولی چندی نگذشت که این دانشگاه هم فریاد اعتراض به بی‌عدالتی رژیم گذشته بلند کرد بطوریکه نیروهای امنیتی شاه به نتیجه رسیدند که تنها راه چاره، تبعید این دانشگاه به اطراف اصفهان، دربین دو کوه شاهین‌شهر است تا صدای اعتراض در دل این کوهها مدفون شود، ولی تقدیر الهی باعث شد فریاد دانشجویان این دانشگاه به سراسر کشور منعکس شود!

آیت الله جوادی عاملی در کتاب مفاتیح‌الحیاة در باب عدالت (ص۴۸۱) روایتی از امام صادق (ع) بدین شرح آورده‌اند :
«ای حارث! آگاه باشید که به یقین دانشمندان شما جور گناه بی‌خردان شما را می کشند».
حارث می‌گوید از حضرت علت آنرا پرسیدم، فرمودند:
«اگر یکی از شیعیان ما موجب اذیت ما و عیبجویی مردم از ما می‌شود (و مردم را از ما متنفر کند) باید او را از خود برانید و از همنشینی با او بپرهیزید».

وضعیت امروز جامعه ما اینچنین است: عده ای که اگر نفوذی سازمان‌های جاسوسی نباشند، مسلمانان بی‌خرداند که‌ موجب تنفر مردم از دین و دینداری شدند، بطوریکه مردم در پاسخ به تذکرات اخلاقی و انسانی می‌گویند: ما اقلیت دینی نیستیم، اکثریت بی‌دین هستیم!

اگر مامورین گشت ارشاد به درخواست مهسا امینی توجه می‌کردند و برادر او را هم همراه او سوار ون می‌کردند و یا آن مادر را که التماس می‌کرد او را همراه دختر مریض قلبی سوار ون می‌کردند این اعتراضات تلخ و تنفر از دینداری رخ نمی‌داد!

آنان که معتقد به خالص‌سازی نظام هستند باید بی‌خردها و این نیروهای نفوذی بیگانه را، که بقول وزیر اطلاعات سابق تا عمق سیستم نفوذ کردند و این تنفر را در مردم از حاکمیت دینی ایجادکردند، پاکسازی کنند، نه استادان دانشمند را که هر روز با تلاش علمی خود بر عزت و عظمت ایران عزیز می‌افزایند.

این مقال را با اشعار فردوسی پاکزاد پایان می‌دهم:

خرد گر سخن برگزیده همی همان را گزیند که بیند همی
توانا بود هرکه دانا بود زدانش دل پیر برنا بود
(ف-امی ۱۴۰۲/۶/۲۵)

This comment was minimized by the moderator on the site

محسن رنانی

چهل سال است دارند دانشگاه ایدئولوژیک درست می کنند آخرش چه شد؟ آیا موفق شدند؟ فقط باختند. حالا می‌خواهند نسخه کاریکاتوری همان چهل سال پیش را تکرار ‌کنند، اما با کدام دانش با کدام منابع با کدام مشروعیت با کدام فرصت؟ شک نیست که خطا می کنند، شک نیست که این جا هم می‌بازند.
در سال ۱۳۹۴ در مناظره‌ای در شبکه چهار سیما، به فرد مقابلم که می‌گفت «تا حالا نتوانسته‌ایم چون الگو نداشته‌ایم» گفتم که اگر در چهار دهه گذشته نتوانسته‌اید دیگر نمی‌توانید،‌ چون دیگر منابع ندارید. حالا می‌گویم منابع هم که داشته باشند دیگر نمی‌توانند چون به قول انیشتین «همان اندیشه‌ای که بحران‌های امروز را ایجاد کرده است،‌ نمی‌تواند آنها را حل کند». اینان به خاطر نداشتن اندیشه‌‌ای منسجم و سازگار با دنیای نو، بیشتر پروژه‌های حیثیتی‌‌شان یک‌به‌یک شکست خورده است؛ و حالا دوباره رفته‌اند سرخط تا از نو شروع کنند. اما یادشان نیست که هم پیر شده‌اند، هم نخبه اندیشمند ندارند که برای شان فکر کند، هم چاه‌های نفت خالی است، هم فساد تا سراپرده‌شان پیش‌ رفته است، هم منابع آبی کشور نابود شده است،‌ هم بحران پشت بحران در راه است، و هم نسل نو در پشت سر آنها نیست تا در این ناداری و نادانی حمایت‌شان کند. فقط اندکی عقل سلیم لازم است که حضرات بفهمند نباید به جنگ ریاضیات بروند:

نسل اولشان که اگر حالا بودند ۱۰۰ تا ۱۲۵ ساله بودند که همه رفته‌اند؛
نسل دومشان که حالا ۷۵ تا ۱۰۰ ساله‌اند چقدر دیگر فرصت دارند؟ ۵ تا ده سال دیگر بیشترشان نیستند؛
نسل سومشان که ۵۰ تا ۷۵ ساله‌اند، اکثریت‌شان یا توّاب‌اند یا اخراجی. تعداد کمی‌شان به زور رانت هنوز حامی مانده‌اند. این‌ها هم دیگر از رده خارجند.
نسل چهارم یعنی ۲۵ تا ۵۰ ساله‌ها «اکثریت‌شان» یکی از این‌هاست: یا منتقد یا معترض یا مخالف یا معارض.
نسل زیر ۲۵ سال را هم که خدا برکتشان بدهد؛ تنها نامی که برازنده آنهاست «نسل عصیان» است.

اما جذابیت مساله این جاست:
نسل‌های یک تا ۵۰ سال، سالی یک میلیون و صدهزار نفر به جمعیتشان افزوده می‌شود؛
و نسل‌های ۵۰ تا ۱۰۰ سال، سالی ۶۰۰ هزار نفرشان کم می‌شود.
به زودی ترازوی نسل‌ها از ناترازی سرنگون می‌شود.
ترازوی اقتصاد و فرهنگ و سیاست و فناوری هم از سال‌ها پیش دارد به نفع نسل نو کفّه عوض می‌کند.

همه این تحولات در بدبینانه‌ترین حالت در زیر ده سال رخ خواهد داد. اما شهود من می‌گوید برای پنج سال هم انرژی ندارند که با همین روش ادامه بدهند، یا سَرِعقل می‌آیند یا فرومی‌ریزند.

ما باید در صحنه بمانیم تا بدهی‌مان را به این نسل بدهیم. نسل نو، «ایران» را از ما طلب‌کار است. آری، پراستقامت می‌مانیم تا ایران را «ایران» به او تحویل بدهیم نه سوریه نه لیبی و نه مصر.

This comment was minimized by the moderator on the site

فواد ایزدی، استاد دانشگاه تهران، اومده برای اینکه اخراج اساتید (https://t.me/uttweet) رو عادی جلوه بده و نشون بده که حتی خارج بدتره از یه استاد دانشگاه آمریکایی مایه گذاشته طرف هم اومده این متن[ترجمه] رو براش نوشته : "اخراج هر کسی به دلیل داشتن دیدگاهی متفاوت، حماقت است. این نشان دهنده فقدان تفکر انتقادی از سوی افرادی است که [اساتید] را اخراج می‌کنند." آقای فواد ایزدی، الحق که دکتری! هیچکس مثل خودت نمیتونست خودتو ضایع کنه :


قرایی‌مقدم، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه در گفتگو با امتداد؛
اخراج سریالی اساتید در تاریخ ایران به تاریکی ثبت خواهد شد/ ارزش یک نابغه با هزینه آموزش و پرورش کشور در طول یکصد سال برابری می‌کند/ با فرار هر نیروی نخبه از کشور، یک چاه نفت خاموش می‌شود/ اخراج اساتید، بستر اعتراضات در دانشگاه را فراهم می‌کند
امتداد-گروه خبر: ماجرای اخراج سریالی اساتید دانشگاه، این روزها به نقل محافل عمومی بدل شده و واکنش‌های گسترده‌ای را در میان مردم و جامعه دانشگاهی به دنبال داشته است.
در همین رابطه، امان‌الله قرایی‌مقدم، استاد با سابقه جامعه‌شناسی دانشگاه در گفت و گویی با امتداد، ضمن بر شمردن تبعات این رویکرد سلبی در دانشگاه در میان جامعه دانشگاهی و افکار عمومی، اظهار داشت: متاسفانه این رویکرد که به نظر من، بی‌حرمتی به ساحت دانشگاه و همه اساتید و دانشجویان است. به هر حال همه کسانی هم که دست به اتخاذ چنین تصمیماتی می‌زنند، روزی در دانشگاه تحصیل کرده‌ و به نوعی، امروز نمک خورده و نمکدان می‌شکنند.
این رویکرد در تاریخ ایران به تاریکی ثبت خواهد شد. همانگونه که بعد از انقلاب، عده‌ای اساتید را ممنوع‌التدریس، بازخرید و اخراج کردند، امروز هم شاهد تداوم این مشی هستیم. امروز قریب به هفده قرن از تاسیس دانشگاه در ایران می‌‎گذرد-تاسیس دانشگاه گندی‌شاپور به عنوان نخستین دانشگاه دنیا-و چنین رفتاری با اساتید به هیچ عنوان زیبنده ساحت کهن دانشگاه در این مملکت نیست. به هر حال ایران، قدیمی‌ترین سابقه تعلیم و تربیت در جهان را دارد.
از دیدگاه آلفرد مارشال(برنده جایزه نوبل در اقتصاد)؛ ارزش یک نابغه با هزینه آموزش و پرورش یک کشور در طول یکصد سال برابری می‌کند. به عبارت دیگر، هزینه آموزش یکصد سال در ایران با پرورش نخبه‌ای چون مریم میرزاخانی(برنده جایزه فیلدز ریاضیات) برابری می‌کند.
همچنین بنیامین هیگینز(استاد توسعه اقتصادی دانشگاه MIT و هاروارد) نیز می‌گوید اگر کشورهایی که درآمدهای ارزی فراوانی دارند، بتوانند با این درآمد؛ پیشرفته‌ترین تکنولوژی را وارد کرده و در عین حال در پرورش نیروی انسانی نخبه موفق نباشند به رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نخواهند رسید.
وقتی دانشگاه اساتید مبرزی را اخراج می‌کند، او بلافاصله جذب سیستم آموزشی در غرب و حتی کشورهای حوزه خلیج فارس-به مانند مهاجرت صدها پزشک به امارات، عمان، کویت و دیگر کشورها-خواهد شد و شما دیگر نمی‌توانید نیروهای جایگزین ارزنده‌ای را برای چنین نیروهایی-دست کم در کوتاه مدت-تربیت کنید.
نیروهای متخصص در حوزه‌هایی نظیر روزنامه‌نگاری، پزشکی، مهندسی و علوم و فنون بنیادین در دانشگاه و به وسیله همین اساتید تربیت و پرورش پیدا می‌کنند. اعتبار یک دانشگاه به استاد و دانشجوی آن است، وگرنه دانشگاه صرفا یک ساختمان است.
من در حدود ۲۵ سال قبل در مقاله‌ای تحت این عنوان که چه کسی خسارت فرار نخبگان از کشور را می‌پردازد، نوشتم که هر یک نیروی متخصصی که از کشور برود، یک چاه نفت خاموش خواهد شد.
وقتی دانشجو می‌بیند که استاد او که مرجع‌اش بوده، اینگونه مورد برخورد قهری و اخراج قرار می‌گیرد، حرمت رئیس جمهور، وزیر و وکیل از بالا تا پایین در منظر او فرو ریخته و این دانشجو از این مشی و رویکرد کینه به دل خواهد گرفت. آن وقت است که اخراج اساتید، بستر اعتراضات در دانشگاه را فراهم می‌کند و اعتبار حاکمیت در نگاه دانشجویان مخدوش خواهد شد.
در خبرها داشتیم که در کنار اخراج سریالی اساتید، چهره‌هایی نظیر الله‌کرم و سعید حدادیان در دانشگاه به تدریس خواهند پرداخت و این خبر، یک فاجعه است! متاسفانه، آقایان کار مهم استادی و معلمی را به دست نااهلان می‌سپارند و نتیجه آن هم از پیش روشن است. این رویکرد، صدمات جبران نا‌پذیری بر پیکر و اعتبار علمی دانشگاه وارد می‌کند.
امتداد


علم در ماتم !
سخنان جديد عبدالکريم_سروش
درباره اخراج اساتید صالح و شایسته دانشگاهها و خطر بزرگ از دست دادن سرمایه‌های گرانقدر فکری و فرار مغزها.


نامه سرگشاده دوازده صنف هنری ایران در اعتراض به سرکوب دانشجویان و «اخراج استادان دانشگاه‌»
۱۸/شهریور/۱۴۰۲
دوازده تشکل صنفی هنرمندان ایران در نامه‌ای سرگشاده، با اعتراض به «فضای امنیتی در دانشگاه‌ها»، خواهان «توقف رفتارهای خشونت‌بار» حکومتی، «لغو تمامی احکام تعلیق، تبعید و محرومیت از تحصیل صادره علیه دانشجویان»، «توقف اخراج اساتید» و «بازگشت استادان اخراجی به دانشگاه‌ها» شدند.
این نامه سرگشاده و مشترک به امضای ۱۲ تشکل صنفی هنرمندان ایران شامل خانه تئاتر، خانه سینما، خانه موسیقی ایران، انجمن خوشنویسان ایران، انجمن شاعران ایران، انجمن هنرمندان نقاش ایران، انجمن هنرمندان مجسمه‌ساز ایران، انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران، جامعه مهندسان معمار ایران، انجمن عکاسان ایران، انجمن هنرمندان سفالگر، و انجمن تصویرگران ایران رسیده است.
آرزوی فردای بهتر


اخراجشان کنید ومداحان را بیاورید چون در مورد تشنگی و بی آبی سخنان آتشين و تأثیرگذار بیان می کنند و متخصص این رشته ها هستند !
خبر اخراج سمیه سیما، مدیر پژوهشکده آب و استاد دانشگاه تربیت مدرس، با واکنش استادهای این دانشگاه و کاوه مدنی، رئیس اندیشکده‌ آب سازمان ملل، همراه شد.
این اساتید اخراج سمیه سیما را برای جامعه دانشگاهی مایه خسران دانستند و کاوه مدنی نیز گفت خدمات علمی این استاد با اخراج پاک نمی‌شود. 
مهدی شفیعی‌فر، سعید مرید، علی باقری و فرزین نصیری صالح در نامه‌ای خطاب به سمیه سیما خبر قطع همکاری‌او را برای فضای دانشگاهی و جامعه متخصصان آب کشور «بسیار تاسف‌بار» خواندند و با ذکر خدمات علمی این استاد، از تلاش‌های او قدردانی کردند.
این اساتید تلاش‌های علمی سمیه سیما، از جمله خدمات او در سمت مدیریت پژوهشکده آب، را «غرورآفرین» خواندند و محروم شدن دانشجویان از چنین «سرمایه‌های علمی» را مایه «تاسف و خسران» دانستند.
کاوه مدنی، رئیس اندیشکده‌ آب سازمان ملل، نیز با بازنشر نامه این چهار استاد، در شبکه‌اجتماعی اکس نوشت: «خدمات پژوهشی و آموزشی سمیه سیما در حوزه آب و محیط زیست با اخراج پاک نمی‌شوند.» @SeyedAhmadShams


انقلاب فرهنگی در ایران !
غلامرضا عابدبنی
نام  پروژه انقلاب فرهنگی در اوایل انقلاب بهمن۵۷، برای تمام اساتید و محصلین پشت کنکور و دانشجویان در حال تحصیل ، پروژه ای نام آشنا و دلهره‌آور در  جامعه ملتهب آن‌موقع ایران بود . این پروژه  تحت عنوان انقلاب فرهنگی آسیب‌های جدی بر پیکره علمی کشور وارد نمود.دانشگاهها بسته ،کنکور تعطیل و سرنوشت دانشجویان در حال تحصیل در ابهام کامل فرو رفته بود. بطور مختصر تولید علم در مراکز دانشگاهی  برای سالها به حالت تعطیل در آمد .
بطور عمده این پروژه دو مؤلفه را با اهداف تصفیه ،نشانه گرفته بود. پاکسازی اساتید صاحب نام و گزینش دانشجویان .
پروژه اخراج اساتیدی که براساس شایسته سالاری به درجات علمی رسیده و بر کرسی های دانشگاه تکیه زده بودند با عینک ایدئولوژی ،  تحت عناوین مختلف به اجرا در آمد. متاسفانه آموزش عالی همه چیز را به حالت تعلیق در آورده بود ..فاجعه این پروژه  را در آن سالها متوجه نشدیم و آسیب‌های آن  هنوز بر چهره جامعه باقی مانده است. ...
بطور خلاصه هم استاد شایسته و هم دانشجوی نخبه را اخراج کردند و هم گزینش دانشجو از مجرای فیلترینگ به اجرا درآمد  ..!!!
در آن سالها این روش برخورد، آه از نهاد افراد شایسته ای  که با معیارهای انقلاب فرهنگی سازگار نبودند ،برآورد، و چه افراد نخبه ای که در پروژه یاد شده  پرپر شدندو جامعه از خدمات آنها محروم ماند ....
انقلاب فرهنگی در ایران مشابه انقلاب فرهنگی ۱۹۶۶ در چین بود، دستور از بالا و تصفیه در لایه های پایین  از اهداف این پروژه بود .
متاسفانه امروز بعداز سالها دوباره پروژه انقلاب فرهنگی به عناوین مختلف  سر از آتش برآورده و مجددا نوک پیکان حملات آن، اساتید دانشگاه را نشانه گرفته است . اخراج دانشجویان نیز به بهانه های مختلف در حال اجراست .
فاجعه آنجاست که یا اساتید مهاجرت کرده اند ویا اخراج شده اند .در نتیجه  میبینیم که آقایان مجری رسانه ملی ومداح  بدون طی کردن مدارج علمی به درجه استادی در یکی از بهترین دانشگاهای معتبر ایران میرسند .
رسیدن به درجه استادی ،مکانیسمی سخت ودشوار میباشد، متاسفانه آقایان یک‌شبه راه صد ساله را طی نمودند.البته از این نوع اساتید در ایران ، در سال‌های اخیر زیاد دیده‌ایم، که مرحوم علی کردان  محصول همین تفکر انقلاب فرهنگی بود ، بی شک ایران عزیز در سالهای آتی آسیب‌هایی به مراتب جدی تری در پرورش نسل های آینده ساز خواهد خورد....
خوب شد دکتر بدیع الزمان فروزانفر ها ،سیمین دانشفرها و محمد معین ها و دیگر بزرگان ادبیات ایران‌زمین که به گردن ما حق دارند این روزها ی سخت بی استادی را ندیدند، ....
وای به حال آینده ادبیات فاخر ایران که این افراد، مدرس و میراث دار آن  باشند.../دیدگاه آزاد http://T.me/bestdiplomacy

داش_فریدصلواتی
قرار نیست داش_فرید از باب حمایت و یا رد مداحی که اخیرا به جایگاه استادی دانشگاه نائل شده است قلمی بزنم ، ولی بر خود لازم میدانم چند نکته مهم را جهت حافظه تاریخی و اطلاع این نسل جوان گوشزد کنم .
اعمال و عملکرد رفتار این مداح کشور بر کسی پوشیده نیست و هر چه هست همین است که می بینیم.
ولی گویا برخی یادشان رفته عملکرد برخی از روشنفکران ابتدای انقلاب را.
مگر می شود فراموش کرد آن دسته از افرادی را که صاحب مدرکهای دانشگاهی بودند، همین که انقلاب شد بر موج این انقلاب سوار شده و چه به روز برخی اساتید و نخبگان دانشگاهی آن دوران آوردند .
منظورم همان هایی هستند که این روزها سرشان به سنگ خورده و در این زمانه دم از اصلاحات می زنند و از کرده گذشته خود پشیمانند .
تحصیل کرده های خارج رفته که بسیارشان در انجمن اسلامی دانشجویان خارج از کشور فعال بوده و به قولی دنیا دیده بودند . همینکه بوی انقلاب به مشامشان خورد با احساسان کاذب ضربه به ریشه دانشگاهها زده و بسیاری از اساتید و نخبگان را به خاطر افکار و عقایدشان ، کروات زدن و ریش تراشیدن از فضای دانشگاهی فراری و یا اخراج کردند .
البته ناگفته نماند که بعدها روزگار بر سرشان همان بلایی را آورد که خود بر سر دیگران آوردند.
برخی شاید بر من خرده گیرند که ابتدای انقلاب هیچ رفتاری بر روی منطق نبود و همه احساس گونه رفتار میکردند.
باید در جواب این افراد گفت جامعه ایی که همه چیزش بر مبنای احساسات بنا شده پس نباید با استخدام امثال این مداح متعجب و عصبانی شود .
اگر واقع بینانه به موضع نگاهی بیندازیم متوجه می شوید که از ابتدای انقلاب تنها دانشگاه دچار این نقصان نشد، حوزه های علمیه هم آماج همین احساسات بچگانه قرار گرفت و رو به ضعف علمی رفت. تا جایی که اساتید و طلبه های جوان به خود اجازه هرگونه اهانت به برخی از مراجع بزرگ را می دادند .
و همچنان هم این گونه عملکردها به رنگهای مختلف ادامه دارد .
و هیچگاه هم از گدشته عبرت نمی گیریم . دسته ای که نظاره گر اینگونه رفتارهای احساسی بوده و موقعیت خود را در انجام همین رفتارها دیده و سکوت مصلحتی اختیار میکنند متوجه نیستند که به مرور خود قربانی همین رفتارهای کودکانه می شوند .
پدرم هرگز به فرزندانش نگفت چطور زندگى كنید . ایشان خوب زندگى کرد و گذاشت ما ببينم و ياد بگيرم. .
بیاییم بجای احساسات کاذب طرف حقیقت باشیم مهم نیست چه کسی آن را می‌گويد. بیاییم طرف عدالت باشیم مهم نیست به ضرر چه کسی است.
@DashFaridSalavati


علی اصغر عنابستانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در واکنش به اخراج اساتید به دیده‌بان ایران گفت:«همه می‌توانند نخبه باشند اما نخبگی دلیل تخلف نمی‌شود. هرکسی خلاف ضابطه عمل کرده باشد، قانونی بررسی می‌شود. نخبه بودن نمی تواند مانع اخراج شود، اساتید باید به جمهوری اسلامی وفادار باشند»

آسمان هر کجا آیا همین رنگ است؟

نقد یک ایده‌ی ناصواب در توجیه اخراج اساتید دانشگاه
  یکی از جملات پرتکراری را که از زبان بسیاری از اربابان قدرت می‌شنویم این است که "کجای دنیا این‌گونه است که..."
کسانی که از این جمله استفاده می‌کنند می‌خواهند به ما بگویند کاری که ما می‌کنیم موجه است، زیرا همه جای دنیا این‌گونه عمل می‌کنند. به‌عبارتی دیگر، گویی می‌خواهند بگویند چون همه جای دنیا این‌گونه عمل می‌کنند، پس کار درستی است و ما هم همان کار درست را انجام می‌دهیم.
به‌عنوان مثال: اخیرا رئیس یکی از دانشگاه‌ها در توجیه اخراج اساتید چنین گفته است: "واقعا کجای دنیا این‌گونه است که مثلا استادی از حقوق جمهوری اسلامی استفاده کرده و منتفع شود؛ اما به صرف این که هیئت علمی و استاد دانشگاه هست، بخواهد طلبکارانه حرف بزند؛ هرچند از نظر ما این امر اشکالی نداشته و فرد آزاد است که نظر بر علیه دهد؛ اما دیگر نمی‌تواند حقوق حکومتی که بر پایه قرآن کریم است را نیز دریافت کند؛ چراکه در این صورت نُرم نظام اسلامی و قوانین آن را رعایت نکرده است و عذر حضور چنین استادی را خواستن، امر طبیعی در همه دانشگاه‌های جهان است."
  در واکاوی منتقدانه نسبت به چنین استدلالی، به انواع اشکالاتی برمی‌خوریم که اعتبار را از آن می‌ستاند و آن را ناموجه می‌کند. در تحلیل نقادانه‌ی اظهارنظر در باب اخراج اساتید از دانشگاه، این ایرادات و سستی‌ها قابل استخراج است:
۱. اولین اشکال بر این‌گونه توجیه کردنِ عمل خود، چیزی است که به آن "مغالطه‌ی توسل به اکثریت"، گفته می‌شود. در این مغالطه، دلیل درست بودن یک گزاره (و در این جا یک عمل)، این‌گونه بیان می‌شود که چون اکثریت جامعه و یا اکثریت مردم جهان، آن را درست می‌دانند، پس آن گزاره و یا آن عمل، درست است. "توسل به اکثریت"، یک مغالطه‌ی آشکارا ناموجه است که صرفا برای توجیه عمل غیراخلاقی بکار برده می‌شود. فرض کنیم اکثریت و یا همه‌ی حکومت‌ها، اساتید دانشگاه‌شان را به‌خاطر یک اظهارنظر منتقدانه‌ی سیاسی و یا مخالفت با سیاست‌های جاری، از دانشگاه اخراج کرده باشند، آیا چنین عملی، از آن جهت که همگی چنین می‌کنند، مجاز و اخلاقی خواهد شد؟
۲. دومین اشکال، ارجاع به مرجع مبهم و اطلاع و آماری است که وجود ندارد. در واقع گوینده، ذهن مخاطب را به‌جایی در تاریکی نامعلوم پرتاب می‌کند و دلیل را از امری که وجود ندارد فراهم می‌کند. در این اشکال، نوعی فریب ذهن مخاطبانی موردنظر است که به گفتاری از این دست اعتماد می‌کنند و بدون شاهد، آن را می‌پذیرند.
۳. این‌که "همه‌ی جهان این‌گونه است که..."، ادعایی تجربی است. یعنی ناظر به عالم واقع است و می‌توان درستی و نادرستی آن را به تجربه آزمایش کرد. اما عجیب است که هرگونه موارد نقضی که این ادعا را ابطال می‌کند، به هیچ انگاشته می‌شود. به سخن دیگر، مدعیان، نسبت به موارد نقض و شواهد علیه باورهای‌شان حساسیت ندارند. بنابراین به همه‌ی داده‌های نقیض ادعای خود بی‌تفاوت‌اند. گویی نزد آنان "صدق" و "کذب"، اساسا بی‌ارزش شده است.
۴. چهارمین اشکال در این ادعا، ناقص و ناتمام بودن آن است. اگر ارجاع و استناد به همه‌ی جهان، موجه است؛ پس این استناد و ارجاع، همیشه باید درست باشد و دیگران هم حق دارند به استناد رفتار سایر حکومت‌ها، عملکرد حاکمان را نقد کنند. از سویی دیگر اگر  می‌توان به تجربه‌ی کشورها استناد کرد، پس مردم هم حق دارند آن‌چه در جهان می‌گذرد از حکومت مطالبه کنند.
به عنوان مثال، اگر اخراج اساتید منتقد از دانشگاه موجه است، چون در همه‌‌ی دانشگاه‌های جهان جاری است، (که البته سخن یاوه و کذبی است)، مردم  نیز حق دارند خواهان آزادی در انتخاب سبک زندگی و آزادی نقد حاکمان باشند.
۵. و نکته‌ی آخر، رئیس دانشگاه مورد نظر بر این باور است که استادی که بخواهد طلبکارانه حرف بزند و قوانین کشور را  نقد کند، پس می‌توان حقوق او را قطع کرد.
چنین ایده‌ای دقیقا باقی‌مانده از ذهنیت پیشامدرن و ناشی از گفتمان قبیله‌گرایی است. در نظام‌هایی که همه‌ی مردم را جیره‌خوار حکومت و رعیت حاکم و قبله‌ی عالم تلقی می‌کنند؛ شهروندان را رعیتی که برخوان ارباب نشسته و از سفره‌ی او اطعام شده، می‌بینند. این گفتمان هنوز نمی‌داند حقوقی را که دستگاه دیوانسالار حاکم به کارمندان می‌دهد، لطف و مرحمت پادشاه نیست، بلکه دستمزدی است که هر شهروندی در قبال خدمتی که انجام می‌دهد. نمی‌داند که درآمد کشور، متعلق به آحاد جامعه است و با هیچ بهانه‌ای نمی‌توان افراد را  از حقی که در بهره‌برداری از اموال مشاء دارند، محروم کرد. در دل این گفتمان نوعی بوی زننده‌ی پدرسالاری و نظام ارباب_رعیتی به مشام می‌رسد. همچون پدری که فرزند خود را از ارث محروم می‌کند، اینان نیز برخی شهروندان را از حقوق رسمی محروم می‌کنند.
علی زمانیان - ۱۵ /۰۶/ ۱۴۰۲


پاییز سخت برای شما
و زیبا برای ما!
رحیم قمیشی
برادر بزرگم برایم تعریف می‌کرد، قبل از انقلاب، به‌خاطر دخالت‌های ساواک در مدیریت دانشگاه و یا دستگیری ظالمانۀ دانشجویان، گاه ما دانشجوها، تصمیم می‌گرفتیم اعتصاب کنیم، و با شروع ترم، هماهنگ شده، ثبت‌نام نمی‌کردیم.
یکدست و متحد.
اما ساواک زرنگ‌تر از این حرف‌ها بود. از طریق دانشگاه اعلام می‌کرد، اصلا برای ثبت‌نام جدید، باید هر نفر صد تومان هم پول بدهیم!
ما بشدت شاکی می‌شدیم؛ صد تومان را که دیگر بهیچوجه نمی‌دهیم.
چند روز بعد جشن شکست دادن ساواک و مسئولان ثبت‌نام دانشگاه را می‌گرفتیم، که بالاخره موفق شدیم آنها را شکست داده، شهریه ناجوانمردانه صد تومان را لغو‌ کرده و دستجمعی به‌سمت باجه‌های ثبت نام هجوم می‌بردیم.
یادمان می‌رفت، اصلا چرا نمی‌خواستیم ثبت‌نام کنیم.
حال نزدیک پاییز شده‌ایم. نظام پس از یک سال، چه پاسخی برای مرگ مهسا و ریختن خون صدها جوان معترض دیگر دارد!؟
برای نابینا شده‌ها چه؟
به چه حقی خانواده‌های کشته شدگان را آزار می‌دهد.
کو آن سندهایی که ادعا می‌کرد در اختیار دارد و اعتراضات ریشه خارجی داشته؟
چرا از رفراندوم شانه خالی می‌کند؟
چرا زندانی و محصور سیاسی داریم؟
مردم معترض کجا باید اعتراض‌شان را بیان کنند؟
آیا مردم حق ندارند حکومت دینی نخواهند!؟
مردم حق ندارند بگویند حاکم مادام‌العمر نمی‌خواهند؟
یک کشور صاحب این همه معادن خدادادی، این‌همه جوانان با استعداد، چرا باید در فقر باشد، فقر مطلق نیمی از مردم!
نتیجه ۴۴ سال و نیم انقلاب‌ چه شد؟
آنهمه شهید دادیم برای رسیدن به این نقطه؟
همه می‌دانیم دزدی‌ها دقیقاً سیستماتیک است و از همه دزدتر، خود حاکمیت است!
آیا ده بیست درصد مومن و انقلابی و خداجو، حق دارند بر هشتاد نود در صد مردم ناراضی، که نمی‌خواهندشان حکومت کنند!؟
چرا روحانیون و نظامیان انقلابی، باید یک طبقه برتر در کشور تشکیل بدهند؟!
همه این پرسش‌های مهم را تصمیم دارند تقلیل بدهند به اینکه چرا استاد اخراج کرده‌اند!
فردا استادها را برگردانند، ما با شادمانی جشن بگیریم که بالاخره موفق شدیم!!
هیچ بعید نیست بنزین را اعلام کنند لیتری ۱۵ هزار تومان، تا ما اعتراض کنیم، تبدیلش کنند به لیتری ۷ هزار، و بعد ما جشن بگیریم، که نگذاشتیم ۱۵ هزار بشود.
خیر!
ما انقدر کند ذهن نیستیم.
مگر شأن اساتید اخراج شده از دانشجویان ستاره‌دار بالاتر است؟
مگر شأن آنها از جوان‌های بهایی که ظالمانه از ادامه تحصیل بازمی‌مانند بالاتر است. از آن همه دانشجو که به‌خاطر اعتراضات تعلیق شدند.
مگر شأن آنها از کارگران بیکار شده کارخانجات ورشکست و تعطیل، بالاتر است؟
ما با اصل شما مشکل داریم!
اینکه آدم می‌کشید و پاسخگو نیستید.
اینکه آپارتاید دینی و مذهبی درست کرده‌اید.
اینکه کشور را طبقاتی کرده‌اید.
اینکه حاکمیت مادام‌العمر دارید.
اینکه حاضر نیستید تن به رأی اکثریت بدهید.
اینکه آزادی را تنها حق خود می‌دانید.
اینکه کشور را ملک خود می‌دانید.
اینکه ایران زیبا را نازیبا کردید.
ما کشور را پس بگیریم همه اینها درست می‌شود.
اتفاقا اخراج استادها
گران شدن بنزین
منع تظاهرات مسالمت‌آمیز
بیکاری‌ها و گرانی‌ها
ماهیت شما را بیشتر به ما نشان می‌دهد!
پاییز فصل ساده‌ای نخواهد بود برای شما
دانشگاه‌ها را هم تعطیل کنید
مدارس را هم تعطیل کنید
کشور را هم تعطیل کنید
نمی‌توانید از پاسخگویی
فرار کنید...
ایران مال همه مردم ایران است.
آخوندها یک رأی بیشتر ندارند.
هر انقلابی‌ هم تنها یک رأی در کشور دارد
اعلامیه جهانی حقوق بشر، خواست همۀ ماست.
ما حق یک زندگی خوب
حق یک کشور آزاد
ما حق یک کشور آباد را داریم.
لغو اخراج اساتید خوب‌ و باسوادمان
جزء بسیار کوچکی از خواست‌های ماست!
ما فریب بازی‌های شما را نمی‌خوریم.
راستی مهسا کجاست...
و بقیه آن جوان‌های نازنین
فکر کردید شعار "زن زندگی آزادی"
یک شوخی بوده؟!
@ghomeishi3


رکود مدیریتی را چه کنیم؟
حبیب رمضانخانی
این جدول اطلاعات اساتید اخراج شده توسط وزارت علوم است. در بخشی دلیل خروج ۷ نفر از اساتید را رکود علمی عنوان کرده اند.
بی شک به روز و توانمندسازی نیروهای علمی از آموزش و پرورش تا آموزش عالی، امری کاملا منطقی و پذیرفته شده هست. منتها بحثی که هست؛
۱. این تعیین سطح علمی بر عهده چه کسانی و بر چه معیاری هست؟
۲. چرا این بحث رکود علمی به موارد دیگر تسری و تعمیم داده نمی شود؟
مثلا چرا مسئولان رده بالا که عهده دار مشاغل بسیار حساس هستند و تصمیم گیر سرنوشت ۸۵ میلیون ایرانی، ملاکی برای سنجش سطح توانمندی و کارایی ندارند؟
مثلا فردی چون عبدالملکی، وزیر کار و تعاون به دلیل مدیریت افتضاح و ناتوانی، مجبور به کناره گیری می شود. ولی همان روز به عنوان مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد انتخاب می شود. این برای اکثریت مسئولان صادق هست و با وجود بارها استیضاح و ناتوانی، ولی همچنان تا زمان حیات در این چرخه مدیریتی و سمت های حساس هستند.
نتیجه: چرا این رکود مدیریتی و ناتوانی شامل حال مسئولان نمی شود تا آن ها هم کنار گذاشته شوند؟


نادری، عضو هیات رئیسه مجلس:
اساتید دانشگاه اخراج نشده اند، عدم احراز صلاحیت شده اند:(
احمد نادری، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: موج رسانه‌ای در مورد قطع همکاری دانشگاه‌ها با اندکی از اساتید به راه افتاده تا این موضوع را سیاسی و امنیتی جلوه داده می‌شود، واقعیت ندارد، بلکه موضوع عدم احراز شرایط برای ادامه همکاری مطرح است.


موج اخراج و تعلیق اساتید منتقد در دانشگاه‌های ایران به‌رغم اعتراضات گسترده همچنان ادامه دارد و در تازه‌ترین این موارد، سارا ملکان و مهام میقانی استادان دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه تهران از تدریس منع شدند. مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم نیز به خیل اعتراضات علیه اخراج اساتید دانشگاه پیوست.
کانال تلگرامی دانشجویان متحد روز سه‌شنبه ۱۴ شهریور از اخراج مهام میقانی، استاد دانشکده هنرهای نمایشی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران خبر داد و نوشت که این اخراج بدون هیچ ابلاغی و تنها به صورت تلفنی به اطلاع او رسیده است.
آقای میقانی، داستان‌نویس و نمایشنامه‌نویس، از جمله اساتیدی بود که سال گذشته در بحبوحه جنبش «زن، زندگی، آزادی» در اعتراض به بازداشت دانشجویان کلاس‌های درس خود را متوقف کرد و در شبکه اجتماعی اینستاگرام نوشت: «زندگی من جز نوشتن و تدریس تقریبا محتوای دیگری ندارد، اما تا زمانی که دانشجویان معترض در زندان هستند، تا زمانی که نمی‌توانند پشت میز کلاس‌ها بنشینند، من خودم را موظف می‌دانم به عنوان معلم کوچک آنها به تدریس ادامه ندهم.»
روز سه‌شنبه همچنین کانال تلگرامی شوراهای صنفی دانشجویان کشور اعلام کرد که سارا ملکان، استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه امیرکبیر، از تدریس در این دانشگاه منع شده است.
این گزارش می‌گوید که خانم ملکان پس از پایان مرخصی دوران زایمان برای دریافت برنامه درسی به دانشگاه بازگشته، اما با نامه‌ قطع همکاری مواجه شده است. شوراهای صنفی دانشجویان کشور در ادامه گزارش خود می‌افزاید که این استاد منتقد فضای مدیریتی و امنیتی‌سازی دانشگاه امیرکبیر بود.
تاریخ ایران با نـــادر شـــاه


پنج رویکرد دیکتاتورها برای نفوذ در دانشگاه
تسلط کامل بر دانشگاه رویای هر دیکتاتور است. اما به نظر مایکل گروتنر، استاد تاریخ دانشگاه فنی برلین، این رویا هیچوقت به‌ طور کامل محقق نشده است. حکومت‌های استبدادی همواره به‌ شیوه‌های مختلف دنبال نفوذ و تسلط بر دانشگاه بوده‌اند؛ از جمله، از طریق گزینش، انتصاب «خودی‌ها» در سمت‌های ارشد، پاکسازی مخالفان، نظارت بر محتوای آموزشی، مداخله در موضوع و روش تحقیق، و همین‌طور رویه‌های تنبیهی مانند تعلیق و اخراج.
این رویه‌ها معمولاً خود حکومت را دچار مشکل می‌کنند. از یک سو، حکومت به نیروی متخصص پزشک و مهندس و اقتصاد‌دان نیاز دارد که تولیدش با سیاست‌های مداخله‌گر دچار اختلال می‌شود. از سوی دیگر، تضعیف دانشگاه باعث تضعیف نهاد پژوهشی کشور می‌شود و حکومت امکان شناخت و تحلیل جامعه را از دست می‌دهد. دانشگاهیان هم معمولاً فقط تا حدی مصالحه می‌کنند و پس از آن، حاضر نمی‌شوند برای راضی‌نگه‌داشتن دیکتاتور از استانداردهای پژوهشی  بگذرند و یا ارتباط‌شان با جامعه‌ی جهانی در حوزه‌ی خود را کامل قطع کنند.
نتیجه آنکه، رابطه‌ی دیکتاتور و دانشگاه همواره در تنش باقی می‌ماند، بدون اینکه دانشگاه به طور کامل تحت سلطه‌ی حکومت قرار بگیرد. گروتنر در مجموعه‌مقالات «دانشگاه‌ها تحت دیکتاتوری (https://www.psupress.org/books/titles/978-0-271-02695-4.html)» پنج رویکرد غالب دیکتاتورها برای نفوذ در دانشگاه را برمی‌شمرد:
اول، راه‌اندازی حوزه‌های مطالعاتی در خدمت ایدئولوژی حاکم
رژیم‌های استبدادی همواره به دنبال هم‌سو‌کردن پژوهش‌های دانشگاهی با ایدئولوژی حاکمان قدرت‌اند. این رژیم‌ها حوزه‌های مطالعاتی تعریف می‌کنند که بیش‌تر دنبال ترویج ایدئولوژی حاکم‌اند تا اینکه با پژوهش منتقدانه و علمی مرتبط باشند. مثلاً در در ایتالیا تحت حکومت موسولینی، حوزه‌ای به‌ نام «مطالعات نژادی» در دانشگاه شکل گرفت که در جهت ترویج ادعای موسولینی درباره‌ی برتری نژادی ایتالیایی‌ها بود. در آلمان زمان نازی‌ها، حوزه‌های مطالعاتی مانند «بهینه‌سازی نژادی»، علوم نظامی و فولکلور آلمانی (برای احیای فرهنگ «خالص» آلمانی) به کلاس‌های درس راه یافتند. نازی‌ها حتی تلاش کردند علوم طبیعی را با عقاید خود هم‌سو کنند و رشته‌ای راه‌ انداختند با عنوان «فیزیک آلمانی» که همان فیزیک بود اما مثلاً به فهم خاص آلمانی‌ها. دانشگاه‌ها در اتحاد جماهیر شوروی باید در حوزه‌های مطالعات مارکسیسم-لنینیسم و تاریخ جنبش‌های کارگری پژوهش می‌کردند.
دوم، پاکسازی دانشگاه‌ها
حکومت‌های استبدادی معمولاً از همان ابتدای کار شروع می‌کنند به پاکسازی دانشگاه‌ها و اخراج دسته‌ای اساتید دانشگاهی. در اسپانیای تحت فرانکو، بیش از نیمی از کرسی‌های استادی کل کشور خالی شدند. این رویه ضربه‌ی شدیدی به بدنه‌ی کادر علمی سراسر اسپانیا زد. پس از پاکسازی، جای اساتید اخراجی را معمولاً چهره‌های سیاسی مورداعتماد می‌گیرند که می‌توانند ایدئولوژی حاکم را ترویج بدهند.
سوم، منع دسترسی به دانشگاه با روندهای گزینشی
حکومت‌های استبدادی دانشجویان ناهم‌سو با ایدئولوژی غالب را با نظارت بر روند پذیرش دانشگاهی از فضای دانشگاه محروم می‌کنند. این سیاست به‌ویژه در حکومت‌های کمونیستی مشهود بود که تلاش می‌کردند بدنه‌ی دانشجویی از مخالفین پاک باشد. این سیاست‌ها در حکومت‌های غیر‌کمونیستی هم با نفوذ کم‌تر پیدا می‌شود. مثلاً در زمان نازی‌ها، پروژه‌ای برای شناسایی دانشجویان «نژاد برتر» برای دسترسی به بهترین امکانات دانشگاهی به‌ راه افتاد، اما چندان فراگیر نشد.
چهارم، از‌بین‌بردن قدرت دانشگاه‌ها برای مدیریت مستقل
حکومت‌های استبدادی در روند انتخاب و انتصاب اشخاص برای کرسی‌های تدریس و سمت‌های مدیریتی دخل‌و‌تصرف می‌کنند. مثلا استادی که پیشینه‌ی علمی دارد ارتقاء نمی‌یابد و سمت کلیدی به یک حکومتی بدون تخصص سپرده می‌شود. با این کار، نهاد دانشگاه به‌ جای اینکه مستقل عمل کند، در سازوکار حکومت ادغام و به انشعابی از بدنه‌ی حکومت تبدیل می‌شود.
پنجم، محدود‌کردن ارتباط دانشگاهیان با جامعه‌ی بین‌المللی
حکومت‌های استبدادی با نیت‌های مختلف همواره دنبال قطع ارتباط دانشگاهیان داخلی با نهادهای خارجی بوده‌اند. مثلاً حاکمان کمونیستی هر نوع ارتباط‌گیری دانشگاهیان با دانشگاه‌های خارجی، به‌ویژه غربی را با شک نگاه می‌کردند و نگران بودند مبادا دانشگاهیان تحت تأثیر ایدئولوژی غربی قرار بگیرند.
مایکل گروتنر می‌نویسد، دعوای اصلی میان دیکتاتور و دانشگاه بر سر آزادی بیان است. دانشگاه‌ها برای کارشان به آن احتیاج دارند و دیکتاتورها به دنبال نابودی آن هستند. هزینه‌ی فشار حکومت بر دانشگاه برای جامعه گزاف است. تاریخ استبداد نشان می‌دهد هر دوره‌ی فشار سیاسی بر دانشگاه باعث تضعیف وضعیت علمی کل کشور شده است.
@MohandesMirHosseinMousavi

This comment was minimized by the moderator on the site

علینقیان: دانشگاه برای اخراج اساتید زن بهای کمتری می‌پردازد
شیوا علینقیان، دانش‌آموخته‌ی دکتری انسان‌شناسی:
رسانه‌ها خبر اخراج زنان را کمتر پوشش می‌دهند. وقتی هم که پوشش می‌دهند با این عنوان که یک استاد زن اخراج شد خبر را کار می‌کنند. یعنی انگار جنسیت زن چیزی مضاعف بر استادی او است.
در مجموع فضای دانشگاه به گونه‌ایست که انگار اینجا یک قلمروی مردانه است و زن‌ها به عنوان ضمیمه‌ای در این قلمرو مردانه هستند.
https://t.me/+iuk_u2D7QZQ2ZTM

یک استاد اخراج شده دانشگاه تهران: وقتی اخراج شوی درست مثل این است که مُردی/ برخی اساتید هیچ حرفی نمی‌زدند از ترس اینکه مبادا اخراج شوند
عباس کاظمی، جامعه شناس:
وقتی مرا از دانشگاه تهران به بیرون پرت کردند، متوجه شدم که اخراج اساتید بیشتر از اینکه پدیده‌ای متمرکز و از بالا باشد ناشی از فضای قبیله‌گی در گروه‌های آموزشی است.
وقتی اخراج شدم نه تنها دانشگاه با من قطع ارتباط کرد بلکه تمامی همکاران هم با من قطع ارتباط کردند.
من همکارهایی داشتم که دو سال حکم‌شان تمدید نشده بود و حقوق دو سال قبل را می‌گرفتند اما هیچ حرفی نمی‌زدند از ترس اینکه مبادا اخراج شوند. برای خود من فاصله‌ی تعلیق تا اخراج هفت، هشت ماه طول کشید. درست مثل مردن است.
وقتی اخراج شوی درست مثل این است که مردی و کار تمام شده و خلاص شدی. اما آن دوره‌ای که انتظار مرگ را می‌کشی خیلی دردناک‌تر از خود مرگ است.
عضویت_در_گروه
https://t.me/+iuk_u2D7QZQ2ZTM

بیانیه دانشجویان دانشگاه تربیت‌مدرس: دانشگاه خانه‌ ماست‌، از این خانه مراقبت می‌کنیم
دانشجویی دانشگاه تربیت‌مدرس در اعتراض به سرکوب اساتید و دانشجویان و با اشاره به حکم اخراج سمیه سیما، استاد این دانشگاه، در بیانیه‌ای نوشتند: تشت رسوایی سیاست‌های ترس‌خورده‌ سرکوبتان از بام فرو افتاده است و زخمی که بر تن دانشگاه می‌زنید، با تعویض نام‌ها پنهان نمی‌شود.
در این بیانیه آمده: دانشگاه رستنگاه آزادی‌ست؛ دانشگاه خانه‌ ماست‌. از این خانه مراقبت می‌کنیم. به قول یارانمان، حرفی با شما نداریم الا «نه»، اما در این خانه می‌مانیم و یقین بدانید آن را به دستان شما نااهلانش وانمی‌گذاریم.
ما نیک می‌دانیم که می‌بینیم آن شکفتن شادی را، آن جشن بزرگ روز آزادی را.
دانشگاه_تربیت_مدرس

علم از هیچ کس فرمان نمی‌پذیرد
نگاهی به حواشی اخراج و قطع همکاری با برخی اساتید دانشگاه‌ها
@MohandesMirHosseinMousavi


از کتابسوزی‌ها تا دانش‌سوزی‌ها و این تمجید!
علیرضا کفایی
در اواخر سال ۱۳۸۴ با تغییر "مرکز امور مشارکت زنان" به "مرکز امور زنان و خانواده" در دولت نهم (دولت احمدی نژادی)، شایع شد که مدیریت جدید تصمیم داشته کتاب‌های "کتابخانه تخصصی زنان" را که در دوران سیدمحمد خاتمی ایجاد شده بود از بین ببرد، اما در لحظات آخر کار متوقف شده و به تعطیل کردن کتابخانه و ایجاد محدودیت دسترسی به کتاب‌ها اکتفا شد، هرچند که گفته می‌شود تعدادی از کتاب‌ها از مرکز خارج شده و بازگردانده نشده‌است.
عباس تبریزیان که نزد برخی معروف به "پدر طب اسلامی" است یکی از کتاب‌های مرجع در زمینهٔ آموزش پزشکی یعنی "اصول طب داخلی هاریسون" را سوزاند." در عین حال، سه تن از پزشکان معترض به این اقدام، توسط یکی از دادگاه‌های جمهوری اسلامی، هر یک به ۶۰ ضربه شلاق، محکوم شدند.
در دولت سیزدهم (رئیسی) اساتید برجسته دانشگاه به التهاب‌آفرینی و همراهی با دانشجویان و اغتشاش متهم و اخراج می‌شوند و نورسیده‌های رانتی و غوغاسالار که برخی عربده‌کشان هستند به دانشگاه راه می‌یابند، مرگ علم و دانش است، دانشگاه که محل تربیت دانشجویان و آینده‌سازی ایران است از بار علمی تهی می‌شود و با این وضعیت و دفاع دولت و وزارت کشور از این عمل و رفتار ناشایست می‌بایست منتظر بحران در علم و انتقال دانش روز بود. آنچه در پیش چشم این ملت به گواهی تاریخ در حال وقوع است، نهی از معروفترین معروفات یعنی علم و دانش‌اندوزی در ام‌القرای ادعایی اسلام! است…
منبع و متن کامل (https://telegra.ph/%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF-08-31)


محمدرضا حسنی آهنگر ، فرمانده دانشگاه جامع امام حسین سپاه پاسداران با تائید تلویحی اخراج و‌ یا تسویه اساتید دگر اندیش در دانشگاه‌های کشور گفت مدیریت دانش و دانشگاه‌داری را به «سمت ریل تمدن اسلامی تغییر دادیم.» او افزود اکنون کشور می‌تواند به راحتی این ادعا را داشته باشد که سبک مدیریت دانشگاه‌داری مبتنی بر مبانی و اندیشه خمینی و خامنه‌ای صاحب الگوی بومی است.


شنیده‌اید که آیت‌الله العظمی را بازنشسته کرده باشند؟
روزنامه اطلاعات از موج اخراج اساتید انتقاد کرد و نوشت:
ساحت اندیشه تحکم‌پذیر نیست و اساساً اندیشمندسازی از مسیر نقد علمی اندیشه‌ها و نوسازی آن به دست می‌آید.
در این مطلب آمده است:
تاریخ ۹۰ ساله دانشگاه تهران که آن را «دانشگاه مادر» می‌نامند، در چرخه علم و اندیشه پروری مفهومی تاریخی دارد.
در این تاریخ، استادانی همچون علی اکبر دهخدا. جلال‌الدین همایی، فاضل تونی، راشد، عصار، حکیم‌الهی قمشه‌ای، فروزانفر، سعید نفیسی، دکتر معین، زریاب خویی، لطف علی صورتگر، دکتر آرین پور، شهید مطهری، مهندس مهدی بازرگان، دکتر سحابی، شفیعی کدکنی و... همگی نه تنها در روال اداری سنوات خدمتی، ارزیابی و دیده نشدند، بلکه در روال سنوات خدمت اداری با احکام دستوری، آن هم فوری و یکباره بازنشسته نشدند و همه عمر پربرکت علمی‌شان، صاحب کرسی استادی بودند. در حوزه‌های علمیه نیز چنین سنت اندیشه‌ای رایج است. آیا تاکنون شنیده‌اید که آیت‌الله العظمی را بازنشسته کرده باشند!
@mypersia24 | ایران من

علی شریفی زارچی، استاد اخراج شده دانشگاه شریف: به دعوت هیات جذب اساتید، درخواست تجدیدنظر به دانشگاه دادم
علی شریفی زارچی، عضو هیات علمی بیوانفورماتیک و هوش مصنوعی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف که بتازگی اعلام کرد نامه اخراج خود را دریافت کرده در شبکه اجتماعی ایکس از درخواست تجدید نظر به دانشگاه خبر داده است.
او که اخراجش از دانشگاه صنعتی شریف با انتقادات زیادی همراه بود، نوشته: « به دعوت هیات محترم اجرایی جذب دانشگاه شریف در جلسه‌ این هیات حضور یافتم و ضمن تقدیم پرونده‌علمی و ارائه‌ی توضیحات در مورد سوابق آموزشی و پژوهشی، درخواست تجدیدنظر ارائه نمودم.»
آقای شریفی زارچی در جریان اعتراضات اخیر از منتقدان سیاست‌های حاکم بر ایران و تداوم فشارهای امنیتی بر دانشجویان و دانشگاه‌ها بود.
اخراج اساتید از دانشگاه های ایران در ماه‌های اخیر شدت گرفته است.
عضویت_در_گروه
https://t.me/+iuk_u2D7QZQ2ZTM


رئیس فراکسیون مستقلین: رئیسی مسئول اخراج اساتید دانشگاه‌هاست!
هر روز نام استادان و مدرسان جدیدی در لیست اخراجی‌ها قرار می‌گیرد و به موازات تشدید اوضاع، واکنش‌ها و انتقادها به موج اخراج اساتید دانشگاه‌ها همچنان ادامه دارد.
در یک از تازه‌ترین انتقادهای هشدار‌آمیز غلامرضا نوری قزلجه، رئیس فراکسیون مستقلین در مجلس شورای اسلامی "شخص ابراهیم رئیسی" را "مسئول اخراج اساتید دانشگاه‌ها" دانست. او در گفت‌وگو با سایت دیده‌بان ایران تصریح کرد: «چنین اقداماتی آینده علمی کشور و به تبع آن توسعه و پیشرفت را دچار مشکل خواهد کرد. این گونه اقدامات مربوط به چند قرن گذشته بوده که دنیا تجربه کرده و از آن برگشته است، حال آقایان دارند این مسیرها را طی می‌کنند. به باور من شخص رئیس جمهور مسئول این اقدامات است.»


« چالش پارادوکسیکال نارضایتی فراگیر و تفکر انتقادی »
اخراج اساتید دانشگاه ها ، مساله حاج سعید حدادیان و چند پرسش
علی پورسلیمان/ روزنامه نگار و مدیر صدای معلم
«خیلی از انسان‌ها داد می کشند، ناله می کنند، می گریند ولی نمی توانند صدایشان را به جایی برسانند؛ زیرا معلوم نیست آنها زندگی می کنند یا نه؟ البته آنها فرقی با مرده ها ندارند و به غیر از روزهای سرشماری، انتخابات، اخذ مالیات و خدمت سربازی جزو انسان شمرده نمی شوند.
اگر از همه سوال بکنند : « آیا تو انسان هستی؟ » چند نفر با افتخار می توانند بگویند :
«آره من هستم؟ »
خر مرده
عزیز نسین
اخراج اساتید دانشگاه ها امروز به یکی از موضوعات روز و داغ در فضای کنش گری ایران تبدیل شده است .
هر چند فضای امنیتی و بگیر و ببند مشخصه ی مهم در دولت سیزدهم است که به نوعی دوره هشت ساله دولت محمود احمدی نژاد را به اذهان متبادر می سازد اما نخستین پرسشی که مطرح می شود آن است که این حساسیت در موضوع مربوطه که برخی آن را « انقلاب فرهنگی دوم » و برخی نیز « خالص سازی » می نامند چرا در مورد « معلمان کنش گر » صورت نگرفت ؟
معلمانی که توسط هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش برای آنان پرونده سازی شد و احکام مختلفی تا اخراج و بازنشستگی برای آنان صادر شد و کم هم نبودند اما این ها مانند اساتید دانشگاه موجی در جامعه ایجاد نکرد .
آیا در عرض 5 سال و در میانه ی ابر بحران شکاف میان جامعه و حکومت ؛ جایگاه دانشگاه و مرتبه ی استاد در جامعه ی ایران رشد کرده است و یا آن که دانشگاه قطب نما و سکان دار پیشرفت و تحول در جامعه ی به ظاهر مدرن اما دچار بحران هویت ایران شده است ؟
شواهد متقنی که نشان دهند تحول خاصی در پارادایم های فرهنگی جامعه ی ایران رخ داده باشد مشاهده نمی شود .
به جز چند فرد شناخته شده و معدود و البته دائمی در حوزه ی علوم انسانی که به نقد رویکرد و عملکرد حاکمیت در این حوزه می پردازند فضای غالب در دانشگاه های ایران اغلب سکوت و انفعال در برابر پسرفت های فرهنگی و عقب ماندگی های اجتماعی بوده است .
واقعیت آن است که نارضایتی در جامعه ی ایران و در سطوح و اقشار مختلف آن ، « فراگیر » شده است و متاسفانه روز به روز در حال گسترش می باشد .
این نارضایتی فراگیر در حال تبدیل شدن به تنفر و خشم و کینه است .
یک روز فساد اقتصادی موج ایجاد می کند ، یک روز خشک شدن دریاچه ارومیه ، یک روز فساد جنسی برخی مقامات در جمهوری اسلامی و الان هم مساله حاج سعید حدادیان و فردا ...
نارضایتی فراگیر خود را از هر روزنه ای نشان می دهد اما تحول خاص و معناداری در رفتار « حاکمیت » در زمینه دریافت بازخورد و سپس « اصلاح سیستم » دیده نمی شود .
باید بپذیریم که اکثریت افراد ساکن در ایران و نیز بیرون از آن به دلایل مختلف که مهم ترین آن فقدان تربیت بر مبنای « تفکر انتقادی » است ؛ مانند سایر ملل و جوامع دارای ساختار فکری دموکراسی ، شهروندان مسئول و مطالبه گری نیستند اما در مقاطع و برهه های مختلف تاریخی و بیشتر بر اثر « جو زدگی » که مهم ترین مشخصه کلنی های ایرانی است ؛ به معترضانی غیر قابل کنترل ، تفکر گریز و ترسناک مبدل می شوند و این هشداری است برای همه به ویژه هسته حکمرانی در ایران که به هیچ وجه واقعیت های تاریخی و فرهنگی را نادیده نگیرند و در پی اصلاحات بنیادین در الگوها و عملکردهای خود باشند .
در علم مدیریت ؛ تغییر نه نشانه ی ضعف و کم آوردن بلکه جزئی از برنامه و مسیر اصلی پویایی سازمان و جامعه است .
https://sedayemoallem.ir/یادداشت/item/23738-/اخراج-اساتید-دانشگاه-ها-،-مساله-حاج-سعید-حدادیان-و-چند-پرسش


انجمن صنفی معلمان کردستان؛
در مقابله با سرکوب ها و اخراج استادان و معلمان هر اقدامی کنیم روا است.
در واکنش به اخراج اساتید دانشگاه ها ، معلمان و برخورد با دانشجویان هفت انجمن علمی در بیانیه ای اعتراض خود را اعلام کردند.


دستی که خرج درگیری با ملت شود توانی برای مقاومت در مقابل اجانب نخواهد داشت
شهاب‌الدین‌حائری‌شیرازی
در اینجا (https://t.me/sokhanranihaa/45601) لیست ۵۸ استادی که از کار بی‌کار شده‌اند را ببینید و اینجا (https://t.me/Bestdiplomacy/25312) چالش‌های پیش روی حاکمیت را با همسایگان و اجانب.
حکومتی که مقابل مردم و نخبگان شیر باشد مقابل بیگانگان موش خواهد بود.
قدرت دولت از حمایت ملت نشأت می‌گیرد وقتی حکومت پنجه در چهره ملت کشید در شهریور ۱۴۰۱، اهل عالم فهمیدند عقبه مردمی نظام از کف رفته.
حکومت بجای به‌سازی رابطه خود با ملت در این یک‌سال شروع به خط و نشان کشیدن کرد و تحقیر خلق.
از طرح صیانت تا طرح عفاف و حجاب از اخراج‌ اساتید تا فشار بر خانواده جانباختگان همه نشان می دهند که حاکمیت میل سازش با ملت ندارد.
در این وانفسای واگرایی حاکمیت از ملت، فشارهای خارجی نفس حاکمان را خواهد برید.
حاکمی که در مقابل ملت خویش بایستد قربانی هجوم خارجی خواهد شد علی‌الخصوص که در دشمن‌تراشی استاد باشد.
@MohandesMirHosseinMousavi


احمدی نژاد؛ اساتید را اخراج کرد بعد ناراحت شد! /اخراج در دولت رئیسی؛ انقلاب فرهنگیِ چندم؟
روزنامه هم میهن نوشت:
موج اخراج اساتید دانشگاه در دوره احمدی‌نژاد پس از حوادث سال ۸۸ به نقطه اوج خود رسید؛ اساتید به دلیل همراهی با جنبش سبز زیر تیغ وزارت علوم رفتند. هرچند که احمدی‌نژاد بعدها خود در مقام منتقد به اخراج اساتید درآمد.
او در سال ۱۴۰۰ گفت:
شنیده‌اید که استاد دانشگاه چند ده‌ساله را اخراج می‌کنند!
قبل از انقلاب، امام در پاریس صحبت کردند و گفتند در جمهوری اسلامی که ما می‌خواهیم درست کنیم، حتی کمونیست‌ها هم آزادند که نظرات‌شان را بیان کنند، در دانشگاه به آن‌ها کرسی می‌دهیم که بیایند و حرف‌هایشان را بزنند. حالا اینها که کمونیست نیستند، اخراج‌شان می‌کنید، کمونیست هم باشند نباید اخراج‌شان کنید.
اخراج اساتید در دولت رئیسی، با شتابی بیشتر و رویه‌ای شدیدتر از دوران احمدی‌نژاد و روحانی آغاز شد.
از ۸۵ استاد اخراجی دولت احمدی‌نژاد، ۶ نفر زن بودند، از ۱۴ استاد اخراجی دولت روحانی ۳ نفر زن بودند و از ۵۸ استاد اخراجی دولت رئیسی ۱۴ نفر زن بوده‌اند.


ناصر دانشفر
حضرت آقا شرمنده که فضولی می‌کنم، باتوجه به سخنان راهبردی حضرتعالی متوجه شدم که یک عامل نفوذی وارد شورای انقلاب فرهنگی شده است.
برای اثبات این ادعا فیلم سخنان این مزدور خبیث را به کلیپ فرمایشات شما چسبانده‌ام (افراد نامطمئن در دانشگاه ها حضور پیدا نکنند - رهبری) تا سربازان گمنام امام‌زمان در اسرع وقت وی را دستگیر و روانهٔ زندان کنند.
راستی الان به این فکر افتادم که چه کسی به مدت بیست‌سال این عنصر معلوم الحال را به این سمت منصوب نموده که با کمال تعجب متوجه شدم، جنابعالی به این شخص نامطمئن حکم داده‌اید.
نتیجه اینکه این از بی‌بصیرتی بنده است که گمان برده‌ام مطالب ایشان با فرمایشات حضرتعالی در تناقض است.
راستی حضرت‌آقا زبانم لال باید عرض کنم مثال بدی زده‌اید،چرا که جان‌ اشتاین‌بک، بدلیل نوشته‌های تند و تیزش، در اوج دوران مبارزه با جدایی نژادی (در دهه‌ی ۱۹۵۰) در آمریکا تحت فشار بوده و اینجا اساتید به خاطر به چالش کشیدن نظام مقدس از دانشگاه اخراج می‌شوند.
عجب افتضاحی
می‌ترسم از این استفادهٔ نابجا خناسان سوءاستفاده کنند و بگویند که تنها نظام‌های استبدادی چنین فضای وحشتناکی علیه منتقدان خود ایجاد می‌کنند.
بدون تردید این استنتاج سراپا غلط است.
https://t.me/+iuk_u2D7QZQ2ZTM


دانشجویان دانشگاه هنر خواستار بازگشت مسعود علیا و امیر مازیار به تدریس شدند
زیتون - جمعی از دانشجویان دانشگاه هنر با انتشار بیانیه‌ای به اخراج مسعود علیا و امیر مازیار اعتراض کرده و خواستار بازگشت این دو استاد به دانشــگاه شدند.
در بخشی از این بیانیه که یک‌شنبه، نوزدهم شهریور، منتشر شد آمده:«جای بسی افسوس اســت که تداوم همکاری دانشــگاه با دکتر مسعود علیا پس از یک دهه خدمت صادقانه و با چنین کارنامه ای، هنوز در گرو تصمیم گیری های مقطعی و قراردادهای مشروط و مدت‌دار و کاغذبازی های اداری باشــد که البته بــرای ناظری واقع بین، خالی از شبهه بهانه جویی و مخاصمات بیرون‌ دانشگاهی هم نیست.»
امضاکنندگان همچنین به نسبت به «تبعات و خسران علمی» این اقدام «زنهار» داده و «پاسداشت حقوق قانونی» اساتید و دانشجویان را یادآور شدند.

امواج اخراج؛ بررســی دوره هــای مختلف برخـورد با استادان دانشگاه پیـــش و پس از انقـــلاب
هم‌میهن-منصوره محمدی: اخراج اساتید دانشگاه به دلیل سیاسی در ایران سابقه‌ای تاریخی دارد، ولی دلایل این اخراج، نحوه مواجهه رؤسای دانشگاه با این اخراج‌ها و تلاش برای حفظ استقلال دانشگاه‌ها در هر دوره‌ای متفاوت بوده است. چه پیش از انقلاب و چه پس از آن، تجارب قابل تأملی در این زمینه بوده است؛ اخراج اساتید و برخورد با دانشگاهیان پس از کودتای ۲۸مرداد۳۲، یا نزدیکترش در ابتدای سال تحصیلی دانشگاه‌ها در سال ۵۰ که نامه‌ای از ساواک مبنی بر اخراج برخی اساتید مخابره می‎شود، همینطور پس از انقلاب فرهنگی و اخراج‎های پس از حوادث سال ۸۸نمونه نزدیک آن تا حوادث این روزها است.
عبدالکریم سروش، از اعضای اولیه ستاد انقلاب فرهنگی در این‌باره گفته بود که «دانشگاه‌ها سر تا پا عطر و بوی اندیشه اسلامی را به خودشان بگیرند و این گلستان، گلستان معطری باشد تا هرگاه که جوینده‌ای وارد آن بشود از همان ابتدا مشامش به بوی این عطر دلنواز عطرآگین شود».
متن کامل


حسین آخانی، استاد دانشکده علوم دانشگاه تهران، درباره اخراج و مهاجرت اساتید به سایت خبرآنلاین گفت هیچ فارغ‌التحصیلی از دانشگاه‌های معتبر خارجی تمایل به برگشت به ایران ندارد. او افزود دانشگاهیان ایران «چه باحجاب و چه بی‌حجاب سرمایه‌های ارزشمند تاریخ تمدنی کشورند.»

This comment was minimized by the moderator on the site

رکوب آکادمیک و بحران تولید ثروت ملی
هادی کحال‌زاده
در آستانه مهر و بازگشایی دانشگاه، انتشار لیست بلندی از اساتید اخراجی و محروم از تدریس دانشگاههای کشور، واکنش‌های فراوانی برانگیخت. این واکنش ها - چه از سوی حامیان سیاست سرکوب آکادمیک و چه منتقدان آن، عمدتا بر وجه سیاسی- امنیتی اخراج اساتید متمرکز بود تا تبعات اقتصادی و عوارض بلند مدت آن بر توسعه ایران. حرفی از نسبت سرکوب آکادمیک با بزرگترین بحران دو دهه اخیر ایران یعنی «بحران تولید ثروت ملی» نشد. درعوض، بیشتر این اخراج‌ها، سخت گیری دولت رییسی یا مجازات اساتید فعال در جنبش مهسا و یا بهانه‌ برای تغییر ترکیب دانشگاهها، تفسیر شد و تصویر بزرگتر، یعنی اثر فاجعه بار آن بر تعمیق بزرگترین بحران دو دهه ایران، یعنی بحران تولید ثروت ملی و توانایی «حل مساله» حاکمیت دیده نشد.  
سرکوب آکادمیک البته عمری به اندازه تاسیس نهاد دانشگاه در ایران دارد. از فرمان ملوکانه اخراج اساتید وابسته به حزب توده در سال ۱۳۲۷ و بعدتر اساتید ملی همچون مهندس بازرگان، دکتر سحابی و دکتر محمد قریب و ..‌. (۱۲ استاد دانشگاه تهران) پس از کودتای سال ۱۳۳۲، تا اخراج‌های گسترده‌ در انقلاب فرهنگی و تاکنون،‌ سرکوب آکادمیک همواره بخشی از تاریخ دانشگاه بوده است. از نگاه دولت نفتی اقتدارگرا، شغل آکادمیک در دانشگاه دولتی، نه یک حق مبتنی بر شایستگی، بلکه یک امتیاز یا لطف است. دانشگاه هم به دلیل ماهیت انتقادی و بسیج کنندگی آن، دردسری همیشگی برای اقتدار حکومت است. بنابراین دلیلی وجود ندارد که این لطف به ایجاد دردسر برای حکومت ها تبدیل شود. البته فرآیند سرکوب آکادمیک بعد از انقلاب اسلامی نظام‌مندتر و پیچیده‌تر شد. اعطاء بورسیه تحصیلی به نیروهای وفادار و ممانعت از ورود منتقدین احتمالی به مقاطع آموزشی بالا، گزینش عقیدتی و عدم جذب اساتید غیرهمسو و همچنین تصفیه یا بازنشستگی پیش از موعد اساتید منتقد، توازن را به نفع نیروهای وفادار حفظ می‌کرد. هرچند نمی‌توان از رقابت‌های داخلی گروه‌‌های علمی درون دانشگاه و هژمونی طلبی و حامی پروری برخی از اساتید وابسته به حاکمیت نیز در این سرکوب آکادمیک اغماض کرد. اما در مجموع، شغل دانشگاهی به عنوان یک امتیاز، نباید در اختیار منتقدین قرار گیرد. این سیاست در همه‌ی دولت‌های بعد از انقلاب بسته به نگاه و شرایط امنیتی کشور با شدت و حدت متفاوتی دنبال شد و هزینه های مخرب ضد توسعه‌ی آن زیر سایه درآمد نفتی مورد توجه قرار نگرفت. چه سرمایه های ارزشمند انسانی و ملی که در زیر چرخ این سرکوب نابود و چه فرصتی از کشور برای پرورش و توسعه نیروی انسانی که دریغ نشد.
سرکوب آکادمیک فراتر از اثر مخرب بر ساخت سرمایه انسانی، توانایی حل مساله از سوی حکومت و زایش ثروت ملی را در ایران هدف قرار داده است. از اواخر دهه ۸۰ و اواسط دوره‌ی اول دولت احمدی‌نژاد، کشور بعد از تقریبا دو دهه رشد پایدار ۵ تا ۶ درصدی، وارد دوره‌ی از خشکسالی تولید ثروت شده است. توقف تولید ثروت و رشد سالیانه ۱تا ۲ درصدی در ۱۶ سال گذشته، باعث تشدید سایر ناترازی‌ها در نظام مالی و بودجه کشور، نظام بانکی و نظام بازنشستگی و رفاهی کشور شده است. «بحران تولید ثروت» به تثبیت تورم بالای ۴۰درصدی، فقر بالای ۴۰ درصدی، بیکاری گسترده و کسری بودجه ۳۰ تا ۴۰ درصدی سالیانه منجر شده است. توانایی نهاد دولت به عنوان اصلی ترین نهاد حل مساله کشور نیز چه از منظر برخورداری مالی و چه از نظر یافتن راه حل و انتخاب سیاست‌های درست و موثر و چه از منظر اجرای آن سیاست ها کاملا تحلیل رفته است. در چنین شرایطی، سرکوب آکادمیک و عقیم کردن دانشگاه صرفا تخریب سرمایه انسانی نسیت بلکه به منزله کور کردن یکی از کوره راههای خروج از بحران یا منافذ احیای اقتصاد ایران است. 
پاسخ ساده برای خروج از «بحران تولید ثروت»، انباشت سرمایه یا سرمایه گذاری و افزایش بهره‌وری عوامل تولید است؛ دو عاملی که تقریبا در ۱۵-۱۶ سال گذشته در ایران سیر نزولی داشته است. پس از پایان جنگ جهانی دوم و آغاز بازسازی اروپا، کلید توسعه، افزایش پس انداز و انباشت سرمایه‌ی مالی برای صنعتی شدن کشورها برای خروج از توسعه نیافتگی بود. از این رو بانک جهانی و صندوق بین المللی پول شکل گرفت تا کمبود این انباشت سرمایه را در کشورهای توسعه نیافته جبران کنند. بعدتر علاوه بر اهمیت انباشت سرمایه مالی، اقتصاددانان با ارجاع به رابطه‌ی معنادار سرمایه انسانی با رشد اقتصادی، ساخت و برخورداری از سرمایه انسانی را نیز به لیست پیش شرطهای اصلی رشد اضافه کردند در اواخر دهه ۷۰ میلادی و با بحران بدهی‌ها، «سیاست خوب» به عنوان عامل حیاتی خروج از بحران توسعه نیافتگی در مقابل «سیاست بد» مطرح شد....
متن کامل: https://cutt.ly/awzkHsO7

This comment was minimized by the moderator on the site

رحمت‌اله بیگدلی @bigdeli1343 · Sep 10
عبدالعزیز ساشادینا استاد و رئیس دپارتمان مطالعات اسلامی‌ومذهبی دانشگاه ویرجینیا در همایشی در ایران دراوایل دهه ۷۰ شدیدا علیه نظام حاکم برآمریکا سخن گفت. من از وی پرسیدم: آیا آمریکا با او برخورد و وی را اخراج نمی‌کند؟
گفت: نه آمریکا با تأمل درمطالب ما نقاط ضعف خود را اصلاح می‌کند!


کجایش عجیب است؟
احمد زیدآبادی
دست نگه داشته بودم تا در بارۀ "وضعیت علمی" حاج سعید_حدادیان تحقیقی کنم و سپس در مورد تدریسش در دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران چیزی بنویسم. اما امروز که تجلیل حسین شریعتمداری از "موقعیت ممتاز علمی" او را در کیهان خواندم، مطمئن شدم که احتمالاً بهرۀ آقای حدادیان از ادبیات، نباید چیزی بیش از اخلاق و ادب حرفه‌ای آقای شریعتمداری در امر روزنامه‌نگاری باشد! وقتی حسین شریعتمداری مسئول مهمترین بنگاه مطبوعاتی کشور باشد و حسین‌الله کرم و صادق کوشکی هم در دانشگاه تهران علوم سیاسی تدریس کنند، چرا تدریس سعید حدادیان در دانشکدۀ ادبیات باید این همه عجیب و غریب جلوه کند؟ توتالیتاریسم در رأس قدرت، همۀ استعدادهای ناب را از سرکار برمی‌دارد و به‌جای آن‌ها عقل باختگان و بی‌خردانی را می‌نشاند که همان بی‌عقلی و جهالتشان بهترین تضمین وفاداری آنهاست ... هانا_آرنت


محسن برهانی @borhanimohsen1 Sep 2
۱۱ شهریورماه سالروز وفات دکتر کاتوزیان است؛ استادی کم‌نظیر که جزء اولین قربانیان جریان خالص‌سازی شد و یازده سال دانشجویان دانشگاه تهران از حضورش محروم شدند تا به خیال خامشان، فراموش شود؛ اما نام بلندش در حقوق ایران جاودان شد و مانند همیشه روسیاهی بر زغال ماند. اخراج_اساتید


حسین دهباشى @hosseindehbashi · Sep 5
اجمالا آن‌که اگر مداحی می‌تواند مجوز تدریس در کارشناسی ارشد دانشکده‌ی ادبیات دانشگاه تهران باشد، آیا کسی -که چند صباحی قرآن سر صف خوانده- هم می‌تواند استاد خارج فقه در حوزه‌ی علمیه‌ی قم شود؟ با کرسی بدیع‌الزمان فروزان‌فر اگر می‌شود شوخی کرد با منبر عبدالکریم حائری چرا نشود؟


20 سال دیگر مشخص خواهد شد چه بلایی بر سر مملکت آمده است.
برسد به دست رهبر جمهوری اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای و جناب آقای رئیسی سید محرومان ریاست جمهور محترم،دولت محترم،جناب دکتر قالیباف ریاست محترم مجلس،مجلس محترم،ریاست قوه قضائیه جناب حجت الاسلام محسنی اژه ای،و همه مسولین نظام جمهوری اسلامی خصوصا وزیر محترم آموزش و پرورش، این جانب محمدحسین اکبری،دانش آموز تاریخ با بیش از ربع قرن مطالعه تاریخ در مورد نظام آموزشی پولی و طبقاتی اعلام خطر میکنم و هشدار می دهم بنا بر وظیفه و شرافت تاریخی و وطن دوستی که بزرگان و عقلاء مملکت،این شیوه از آموزش پولی و طبقاتی که هر کسی پول بیشتری دارد در مدرسه بهتری درس بخواند،چیزی جز تکرار نظام طبقاتی امپراطوری ساسانی نیست که کفشگر زاده باید کفشگر شود و ارتشتار زاده ارتشتار و دبیر زاده دبیر و مغ زاده مغ.این سیستم طبقاتی آموزشی باعث خواهد شد کرسی های حساس دانشگاه در رشته های راهبردی به وسیله ملاکان و پولدارها تصاحب شود،چون طبقه محروم توانایی تحصیل در مدارس ممتاز را ندارند.نتیجه آن خواهد شد که فرزندان همین ملاکان بعد از اتمام تحصیلات به خارج مهاجرت کنند و مملکت در داخل تهی از متخصصان شود، این نه یک قصه بلکه واقعیتی است که کمتر از 20 سال دیگر اثرات خود را در جامعه با شدت تمام نشان خواهد داد. ظرف کمتر از 20سال دیگر با ادامه این رویه قطعا در بسیاری از بیمارستانها، معادن، صنایع، دانشگاها و مطب های پزشکی،باید از خارج متخصص با هزینه گزاف وارد کنید، البته اگر تمایل به خدمت و کار در کشور ایران را داشته باشند.بزرگان، عقلاء،یادآوری میکنم که نابودی هیچ ملتی مستلزم استفاده از بمب اتمی یا استفاده از موشک های دوربرد نیست، فقط نیازمند پایین آمدن کیفیت آموزش و طبقاتی کردن آموزش، و تقلب در امتحانات دانش آموزان است.بیماران به دست چنین پزشکانی می میرند.ساختمان ها به دست چنین مهندسانی فرو می ریزند.پول به دست چنین اقتصاددانان و حسابدارانی از دست می رود.عدالت به دست چنین قضاتی لطمه خواهد خورد.فروپاشی آموزش و پرورش، فروپاشی ملت است.
محمدحسین اکبری، دانش آموز تاریخ.

هنوز نظری ثبت نشده است

نظر خود را اضافه کنید.

  1. ثبت نظر به عنوان مهمان.
Rate this post:
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location
عبارت تصویر زیر را بازنویسی کنید. واضح نیست؟

دیدگاه

چون شر پدید آمد و بر دست و پای بشر بند زد، و او را به غارت و زندان ظالمانه خود برد، اندیشه نیز بعنوان راهور راه آزادگی، آفریده شد، تا فارغ از تمام بندها، در بالاترین قله های ممکن آسمانیِ آگاهی و معرفت سیر کند، و ره توشه ایی از مهر و انسانیت را فرود آورد. انسان هایی بدین نور دست یافتند، که از ذهن خود زنجیر برداشتند، تا بدون لکنت، و یا کندن از زمین، و مردن، بدین فضای روشنی والا دست یافته، و ره توشه آورند.

کامنت ها

اظهارات بی‌سابقه و دردناک زهرا باکری ، خواهر سرداران شهید حمید و مهدی باکری بلایی که امروز سر ما آ...
کارشناسان به یورونیوز پاسخ می‌دهند: آیا بحران قره‌باغ کوهستانی تمام شد؟ در تاریخ معروف است که ژنرال...