پایان دوگانگی قدرت، آغاز حکمرانی یکدست اصولگرایان در ایران
  •  

12 مرداد 1400
Author :  
تقسیم قدرت بین خودی ها

به نظر می رسد، امروز روزی تاسفبار، و غم انگیز برای دلسوزان بحال مردم، ایران و انقلاب باشد؛ البته آرزو دارم که ارزیابی و تحلیل من از این که می گویم اشتباه باشد، اما فکر کنم نیست، چرا که روند بسیار بدی را طی این سال های غم انگیز طی کردیم، تا بدین نقطه، در امروز رسیدیم.

اصولگرایان قانون اساسی را ناکار کرده، از محتوا خالی کردند، پتانسیل، قدرت و آبروی نهادهای اساسی قدرت در ایران را، در مقاصد نابجا و نابکاری به مصرف رساندند، نهادهای مرجع را از مرجعیتی که در بین مردم ایران داشتند، انداختند، چراکه پتانسیل این نهادها خرج توجیه اقدامات نادرست اصولگرایان و جناح سیاسی راستگرایان شد، آنان مهمترین و بانفوذترین وجه فرهنگ ایرانیان در زمان حاضر را که، دین و مفاهیم دینی بود را، دستمایه قدرت گیری، تکثیر و تمدید خود کردند، تریبون های مذهبی را بوق تبلیغاتی اشان قرار دادند، رسانه های ارتباط جمعی ملی را به بوق انحصاری تبلیغات خود تبدیل، و از مرجعیت خبری و هدایت ملی انداختند، چرا که بیهوده در راستای قدرت گیری خود و افرادشان بکارشان بردند، نهادهای انتصابی و ملی را از وجه ملی شان انداختند، و آنان را به سنگرهایی، در خدمت منافع همجناحی های اصولگرای خود در آوردند، ظرفیت ملی نظامیان را که باید پشتوانه روزهای سخت مردم خود باشند، را در مسیر مقاصد سیاسی خود گرفته، مستهلک حصول به نتایج سیاسی گروهی خود کردند، و...

دهه ها روند کشور را طوری در اسارت طرح های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و... خود گرفتند، که  قدرت خود را تثبیت، تمدید و گسترش دهند، و در یک کلام تمام ظرفیت های ملی و بین المللی ایران را خرج خود کردند و... تا به چنین روزی برسند و آنرا رقم زنند، و البته چه مقصد بی مقداری، یکدست کردن قدرت در دست یک جناح سیاسی بی پشتوانه ملی و مردمی! و صد افسوس که چه مطاع و ظرفیت های ذی قیمتی را، خرج دستاوردی بی مقدار نمودند.

و حال از این پس، دیگر دوگانه انتصابی و انتخابی بی معنی خواهد شد، دیگر خودی و غیر خودی در حاکمیت ایران نیست، از این به بعد همه خودی!، هماهنگ و با بصیرت! اند، امروز اصولگرایان و راستگرایان که مدت هاست تحت حمایت، و از طریق سلطه بر نهادهای انقلابی و غیر انقلابی انتصابی مادام العمری پیش آمده اند، و خود را بری از هر گونه مشکلی می دانند، با هر لطایف الحیل که بود، قدرت را دوباره یکدست کرده، و از امروز سکاندار کشوری شدند که غیر از خودشان کسی در سپهر قدرتش حضور ندارد، امروز یک حزب در قدرت است و آن حزب اصولگرایان و راستگرایان خواهد بود! که این شرایط برای افراد ساده لوحی مثل آنان جشن به همراه دارد، و برای دلسوزان به حال کشور، مردم و انقلاب روز مصیبت و عزا و غم خواهد بود، چرا که تمام دستاوردهای انقلاب این مردم، به مسلخ قدرت گیری اصولگرایان و صرف این جشن راستگرایان شد.

دیگر از بی بصیرت ها! به مرام و منش اصولگرایان، در سپهر مدیریت کشور کسی را نمی توان یافت، دیگر آن رقیب قدرتمند و با نفوذ اصلاح طلب، که پایگاهش در دل مردم ایران بود، و اگر هر حماسه حضور مردمی می خواستند شکل دهند، قدرت نفوذ کلام رهبران، و برش شعار شان، میلیون ها از مردم ایران را به میدان می آورد، و آنان را برنده، و پیشبرنده آن حماسه حضور کرد، نابود تمامیت خواهی اصولگرایان شد؛ اصلاح طلبان به کلی از سپهر سیاست ایران اخراج شدند، تا میدانی به فراخی یک کشور، به یک جناح سیاسی اعطا شود، میدانی که مدیریت آن، از توان آنان خارج است، و متاسفانه تمام پتانسیل، و قدرت انقلاب، و توان ملی کشور خرج این هدف ناچیز شد، تا شرایط امروز به وجود آید، و امروز رقم خورد.

اما این آغاز بیچارگی خود اصولگرایان نیز، از جهتی خواهد بود، چرا که از این به بعد صدا و سیمای آنان، دیگر مسول انتخابی را از جناح رقیب آنان نخواهند یافت، که سیل بدبختی ها را به طرف او سرازیر کند، حماسه نفوذ دشمن در ارکان کشور سوژه ایی در بین رقبا نیست، تا برنامه های سیاست زده صدا و سیما بسرایند، اکنون همه از خود آناند، و دیگر در کرسی قدرت دشمن و رقیب فرضی نخواهند یافت، که مصیبت ها، نارسایی ها، خلاف ها، چپاول ها، بی سیاستی ها، بی تدبیری های و... خود را بر گردن او سوار کنند، از این پس دیگر تدابیر حکیمانه از آن اصولگرایان، و کاستی ها از آن دیگران نخواهد بود، هر تیری که از منابر، تریبون ها و بوق های تبلیغاتی شان رها کنند، صاف به سینه یکی از خودشان برخورد خواهد کرد.

و چقدر بی سیاستی، که آنان خود را از چنین طعمه ایی چرب و نرم، با فحش خور خوب، و بی دفاع و... نابرخوردار کردند، و چقدر این کشور و انقلاب بد شانس هستند، که باید در سیطره چنین سیاستمداران، و چنین شرایطی قرار گیرند، که تمام پتانسیل های ملی خرج و در خدمت حکمرانی و سکانداری یک جناح سیاسی قرار گیرد! جناحی که در طول عمر خود سوار بر پتانسیل های ملی پیش آمده، و خود ناساخته ترین جناح سیاسی ایران است، ناز پروده ایی که نه صلاحیت علمی دارد، نه تجربه دینی و فرهنگی پاسخگوی به مسایل زمانه، نه تجربه سیاسی عملی، نه تشکیلات مهم خود ساخته و پیش آمده در یک روند طبیعی، که بدون دوپینگ های سرازیر شده از بیت المال و... شکل گرفته و قوت گرفته باشد و...

اصولگرایان همچون ورزشکار دوپینگی [1] هستند، که در یک روند سفارشی و برخوردار از حمایت بی دریغ و... قدرت ملی داخلی، در یک مسابقه نابرابر، و از پیش چیده، و برنامه ریزی شده، پیش آمده اند، و "یک شب را، جای سفت نخوابیده اند" [2] و اکنون خود را در یک صحنه واقعی اقدام و عمل خواهند دید، و دیگر نمی توانند بر کرسی های مادام العمری، و غیر پاسخگوی خود بنشینند، و صحنه دارانِ شاهدِ خرابکاری های بیشمارشان را عتاب و خطاب در دهند که : "لنگش کن" [3]

آنان اکنون خواهند فهمید که "یک من ماست چقدر کره دارد" [4]  ولی همانگونه که تنها دقیقه ایی بعد از دریافت حکم تنفیذ، روزگار به آقای ابراهیم رییسی آموخت که هر چه بخواهند، همان نخواهد شد، و همچنان که ایشان جمله اش در مقام ریاست جمهوری، اعتراف به نقش شرایط صحنه بود، که : "به دلیل شرایط موجود این توفیق" از او "سلب شد تا طبق "شرط ادب و احترام ...  دست رهبر ایران را" ببوسد [5] ، اصولگرایان در کل نیز، به نظر نمی رسد بتوانند به راحتی "نان گندم مزارع ری" را بخورند، چرا که آنان عملا نشان دادند که از تاریخ سلف، درسی نیاموخته، که این چنین شرایط این کشور را به سمت یک نظام تکحزبی پیش بردند، راستگرایان ایران نفهمیدند چقدر چنین نظامی ویران کننده، و بر باد دهنده خواهد بود،

اما هر درسی را که آنان خود به تدبیر نیاموختند، این شرایط جهانی و داخلی است، که دست به کار خواهد شد، و آنچه آنان نیاموختند و یا نادیده اش گرفتند را، به آنان خواهد آموخت، و شرایطش را بر آنان تحمیل خواهد کرد؛ اصولگرایان باید می دانستند که نظام تکحزبی "حزب رستاخیزی" را، پیش از این شاه متکبر ایران، انجام داد، و البته چه اقدام خسارتباری برایش بود؛ و متاسفانه این یکدستی قدرت، که به قیمت نابودی آزادی و دمکراسی در ایران، صورت گرفت، اسبی بوده و هست، که همواره سوارش را بر زمین زده، و خواهد زد، و صد افسوس که علاوه بر سوار چنین مرکبی، این ایران و ایرانیان خواهند بود که طعم تلخ خسارت این نابخردی ها را پرداخت خواهند کرد.

[1] - ورزشکار دوپینگی به کسی گفته می شود که زور موجود در بازوانش ناشی از قدرت و تمرین او نیست، بلکه ناشی از عامل سوم غیر مجازی است، که برای لحظاتی قدرت او را افزایش می دهند، و او به صورت موقت صحنه را می برند، اما در واقع چنین ورزشکاری نه اخلاقا و نه شرعا برنده نیست، بلکه متقلبی است، که زورش مطابق مدالی که گرفته نبوده، در حالی نام قهرمان را دارد که بازوانی قهرمانانه ندارند.

[2] - به کسانی اشاره دارد که ناپرورده و مورد تنعم اند، و سختی های روزگار را نچشیده اند، و لذا وقتی به صحنه واقعی عمل در آیند، خود را خواهند باخت، و پرده از ناتوانی آنان برداشته خواهد شد، چرا  که به اندازه کافی در روند پیش آمدن، خودسازی نکرده و آمادگی برای درگیری بدون کمک، با مسایل را ندارند، افرادی که بر تشک پر قوی قدرت بالا آمده اند، و اکنون باید از آن تنعم جدا شوند و کار کنند، و صحنه کار، صحنه خوابیدن و سر کردن شب ها بر تشک سفت خواهد بود.

[3] - این ضرب المثل زمان گفته می شود که تماشاچیان صحنه های سخت مبارزه، در جای راحت می نشینند، و بی توجه به سختی صحنه، هماورد پرقدرتی که بر نماینده آنان گلاویز شده است، به طرف و نماینده خود در روی تشک کُشتی، که در حال تحمل فشار سنگینی است، رو کرده، و مرتب درخواست زدن فن خاصی را می کنند، و بدون توجه به شرایط صحنه که ناشی از عدم درکشان است، تقاضای ضربه فنی حریف از او دارند، و این نه تنها انرژی مثبتی را به نماینده آنان منتقل نمی کند، بلکه از انرژی روانی او نیز می کاهد.

[4] - ضرب المثل "خواهند فهمید یک من ماست چقدر کره دارد"، حکایت کسانی است که از کارکردن، بهره ایی نبرده اند، و روزی را به انجام کاری مشغول نبوده اند، و مرتب از کسانی که در صحنه کار هستند، تقاضاهای بی مورد و زیاده خواهانه می کنند، اما خود که به کار گمارده می شوند، خواهند فهمید که چقدر باید کار کرد و زحمت کشید، تا اندک بهره ایی بدست آید، این ضرب المثل به افراد متوهمی اشاره دارد که همیشه آماده خوری کرده اند.

[5] - ابراهیم رییسی سخنان خود را در مراسم تنفیذ ریاست‌ جمهوری، با این جمله آغاز کرد : "شرط ادب و احترام این بود که دست رهبر ایران را می‌بوسیدم اما به دلیل شرایط موجود این توفیق از من سلب شد"

به اشتراک بگذارید

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 مصطفی مصطفوی

پست الکترونیکی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

نظرات (27)

This comment was minimized by the moderator on the site

از عالم رویا باید بیرون بیاییم و مذاکره کنیم

علی مطهری:

هشتم آذر ماه مذاكرات وین برای احیای برجام ادامه پیدا می‌كند. شرط توفیق در این مذاكرات، واقع‌بینی و توجه به شرایط موجود و قدرت و توان خود و طرف‌های مقابل است. فرق است بین آنچه اخلاقا باید رخ بدهد و آنچه در عالم واقع رخ می‌دهد.

اگر اخلاق را معیار قرار دهیم اصلا مذاكره‌ای نباید صورت گیرد، زیرا یک طرف نقض پیمان كرده و طبیعی است كه باید برگردد به نقطه خروج از برجام، آنگاه ما نیز به همان نقطه بازگردیم.

ولی مساله این است كه طرف مقابل زورگو و سلطه‌گر است و قدرت هم دارد، اقتصاد جهان در دست اوست و با یك فرمانش حتی كشورهای دوست ما از ترس تحریم با ما همكاری نمی‌كنند.

با چنین طرف مذاكره‌ای چگونه باید رفتار كرد كه هم عزت خود را حفظ كنیم و هم منافع ملت تحصیل شود.

یک راه این است كه بگوییم حق با ماست و مقاومت می‌كنیم و لو بلغ ما بلغ.

راه دیگر این است كه از عالم رویا بیرون بیاییم، تدبیر كنیم و مردم را در حد مقدور از شر تحریم‌ها نجات دهیم. این‌كه بگوییم تمام تحریم‌ها حتی تحریم گروگان‌گیری و تحریم‌های حقوق بشری كه به تصویب كنگره آمریكا رسیده است نیز باید برداشته شود البته ایده خوبی است ولی تا چه حد امكان‌پذیر و در حیطه اختیار دولت امریكاست.

همچنین تضمین آمریكا برای عدم تكرار خروج از برجام مستلزم تصویب برجام در سنای امریكاست كه اكثریت آن مخالف برجام هستند. غرض این‌كه احیای برجام نیز باید در حد مقدور باشد.

مهم این است كه توافق برجام به نفع ایران بود و اگر جنگ قدرت در داخل ایران زمینه خروج ترامپ از آن را فراهم نمی‌كرد و مثلا شركت‌های آمریكایی را از معامله با ایران محروم نمی‌كردیم می‌توانستیم از مواهب آن بیش از آن‌چه در دو سال اول باعث رونق اقتصادی كشور شد بهره‌مند شویم.

برای اینكه دوباره برجام به آن سرنوشت دچار نشود اول باید تكلیف خودمان را روشن كنیم كه آیا مایل به اجرای آن هستیم یا با مواضع دوگانه آن را بین زمین و آسمان معلق نگه می‌داریم تا طرف امریكایی از آن خارج شود. اگر باز می‌خواهیم با برجام بازی كنیم بهتر است از آن خارج شویم.

آقای باقری‌كنی مذاكره‌كننده اصلی ما گفته‌اند مذاكرات وین هسته‌ای نیست چون مساله هسته‌ای حل شده است. این جمله‌ای است كه آقای احمدی‌نژاد نیز بارها تكرار كرد كه مساله هسته‌ای حل شده و ایران اتمی شده است، ولی امروز می‌بینیم كه چگونه حل شده است.

قانون مجلس نیز دست و بال مذاكره‌كنندگان را بسته است مگر این‌كه چون دولت و مجلس یكدست شده‌اند و آن قانون بیشتر برای ایجاد مانع برای دولت گذشته تصویب شد، مجلس روش «شتر دیدی ندیدی» را در پیش گیرد. اساسا ارسال برجام به مجلس برای تصویب یك اشتباه بود. برجام توافقی است بین دولت‌ها و هیچ‌یک از دولت‌های طرف مقابل نیز آن را برای تصویب به مجلس خود نفرستادند.

نكته دیگر این است كه بهتر است هیات ایرانی، مذاكره‌ مستقیم با آمریكا را در پیش گیرد. در سال‌های گذشته معلوم شد كه اروپا و چین و روسیه در این موضوع كاره‌ای نیستند و از آمریكا حساب می‌برند. اتفاقا یكی از حرف‌های مخالفان دولت گذشته این بود كه چرا این‌قدر به اروپا امیدوار هستید. اكنون كه دولت در دست همان مخالفان است بهتر است اروپا را از واسطه‌گری كنار بگذارند./ اعتماد

کانالخبریتحلیلیسهنقطه

@noghteh3

This comment was minimized by the moderator on the site

گام دوم انقلاب دارد ثمرات خود را آشکار می کند !! در روزهای اخیر دستگاههای حاکمیتی از جمله صدا و سیمای میلی با عکس و تفصیلات در دو مرحله ، از محکومیت ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی دولت روحانی و بیژن زنگنه وزیر نفت آن خبر داد . شنیده ها حکایت از پرونده سازی برای بسیاری از کارگزاران تیم روحانی و به مسلخ کشیدن دوره‌ای آنها دارد . من وکیل مدافع روحانی و دولتمردان آن نیستم و قبلاً راجع به دلایل حمایت مقطعی مردم از روی کار آمدن آن دولت توضیح داده ام اما آنچه اکنون از اهمیت فوری برخوردار است ، آگاه سازی ذهنیت جامعه از یک فریب کاری و دروغ بزرگ از سوی سیستم حاکم است . در یک حکومت سالم اگر قرار بر مبارزه بر با فساد و بی عدالتی باشد ، ساز و کار آن ، این است که هنگام وقوع جرم و جنایت به وسیله مجریان ، اولاً دستگاهی نظارتی مانند مجلس باید با سوال و استیضاح و دستگاه قضایی با تشکیل دادگاهی علنی ( که حق توضیح و پاسخگویی را برای متهم محفوظ بدارد . )اقدام به شفاف سازی و جلوگیری از عمل مجرمانه کنند لیکن نظام هایی که فساد در آن سیستماتیک شده است ، آدم ها و جریان های سياسي حاکم ، در صدد تصفیه حساب و ملکوک کردن هر چه بیشتر چهره رقیب می باشند تا شاید موقعیت خود را تثبیت کنند . ما در نظام ولایت فقیه ، مگر از عدالت علی ع چه می‌خواستیم ؟! همین بود که الحمدلله محقق شد !! در این نظام عدالت محور !! یکی مانند بهمنی رئیس سابق بانک مرکزی ، با مقیاسی و سیع تر مرتکب همین به اصطلاح جرم ارزی می شود اما با سلام و صلوات روی صندلی مجلس شورای اسلامی !! جلوس می کند اما دیگری بدون محاکمه ، حکم محکومیتش در کوی و برزن جار زده می شود . زنگنه ۸ سال وزیر یکی از مهمترین وزارتخانه های این کشور بوده است اما فاسد های ضد فساد در خواب خرگوشی بوده اند . بی خردان بیمقدار ، ملت را نادان فرض کرده‌اند اما عموم مردم در این سالهای طولانی با صدها نمونه از این محکومیت های گشتاپویی علیه خودی و غیرخودی آشنا هستند . این فرقه حقیر جا پای دوستان کمونیست خود گذاشته اند و هدفشان توجیه کننده وسیله آنها است . حضرات با آب و تاب ، موشک هوا کردن های خود را به رخ جامعه می کشند اما نمی دانند که از جهت اخلاق و انسانیت به قعر جهنم سقوط کرده اند . اینها با چنین رویه ای قرار است گام دوم انقلاب !! را جهت رفاه و آسایش مردم بی‌پناه این مملکت محقق کنند لیکن فرقه ضاله بداند ، این سنت لایتغیر الهی است که" الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم "حکومت با کفر می ماند اما با ظلم و فریبکاری هرگز و هرگز و هرگز نخواهد ماند . داوود ریاحی

This comment was minimized by the moderator on the site

خدا را شکر که جناب رئیسی در اجلاس سازمان ملل شرکت نمی کنند

Posted: 23 Sep 2021 08:02 AM PDT

محمدعلی مشفق

حقیقتا شرکت کردن با دستان خالی از وضعیت کشور و انبانی خالی از قول سدید و برخوردار از علم و دانش روز و آن سابقه مشعشع دراعدام ها و….چه بهتر که ایشان در آن مجمع مهم شرکت نکنند و ته مانده عرض و آبروی ملک و آئین و کشور هم حفظ گردد.

مضافا اینکه حکومت فقیهان چه حرفی برای گفتن دارد که برای جهانیان شنیدنی باشد درحالیکه این جماعت بعد از چهار دهه حکومت، چه سخن تازه و راه گشایی برای مردم ایران داشته و دارند تا در آن مجمع ابراز کنند و برای جهانیان شنیدنی باشد؟

آیا این جماعت حاکم الگویی برای حکمرانی مطلوب و برتر دارند؟و یا طرحی برای گفتگوی دولت ها و ملت ها دارند و اهل گفتگو هستند؟

از سوی دیگر چه کالایی برای فروش به مشتریان در جهان در حال تحول دارند؟ درحالیکه تنها کالاهایشان برای فروش فقر، تورم بالای چهل درصد، غنی سازی ۶۰درصد، کالای جبهه مقاومت، حکومتی یک دست، نادیده انگاشتن اکثریت ملت در سپهر حکمرانی ، ایجاد محدویت ها برای حقوق اساسی ملت برخلاف قانون اساسی ، زیر پاگذاشتن حقوق بشر به طور مداوم ، اختصاص وکیلان تسخیری وابسته به دستگاه قضایی برای متهمان ، عدم استقلال دستگاه قضایی ازقدرت، پاسخگو نبودن کل حاکمیت به ملت خود، به رسمیت نشناختن جرم سیاسی و جایگزین کردن جرم امنیتی بجای آن ، اقتصاد ورشکسته ، به زیرخط فقر مطلق فروافتادن نزدیک به ۳۵درصد ملت حسب اعلام کمیته امداد ،۷۰درصدیارانه بگیر ، چهل سال منازعه نفس گیر بادنیا ،قفل شدن ارتباط با دنیای غرب و دنیای اسلام و حتی شرق بدلیل تحریم ها ، درگیر کردن کشور در موضوع فلسطین بیش از خود فلسطینی ها و در سوریه، یمن، عراق و صرف میلیاردها دلار پول ملت ایران بدون اجازه ملت درمنطقه، نارضایی ۸۵درصدملت، مرگ متوسط روزانه ۴۰۰نفری ناشی ازکرونا، مرگ نزدیک به ۲۰هزار نفر در تصادفات جاده ایی ، زندانی های فراوان ، محدودکردن آزادی های سیاسی ملت، بستن فضای مجازی در آینده ، فقدان آزادی اجتماعات و برگزاری تجمعات برخلاف نص قانون اساسی، ازدست دادن بازارهای اقتصادی و هدف که در گذشته در اختیار ایران بوده، ادعاهای فراوان و طبق طبق که گوش جهانیان را کر می کند، غبطه خوردن مردم جهان به اوضاع خوب ایران حسب اظهارات اخیر فرمانده سپاه پاسداران و…همه و همه مولفه هایی هستند که بیان آنها جز شرمساری جهانی برای ملت ایران چیز دیگری در پی ندارد و باید از نرفتن ایشان استقبال کرد و سجده شکر بجا آورد هرچند که همه تقصیرها را نبایدبه ایشان حوالت داد.

This comment was minimized by the moderator on the site

تأملی در شکاف میان دولت-ملت

Posted: 23 Sep 2021 08:02 AM PDT

محمدجواد مظفر

چه عامل یا عواملی سبب‌ساز شکاف میان دولت-ملت در ایران می‌شود؟ چرا هرگاه شرایطی پیش می‌آید که دولت-ملت به هم نزدیک شده تا با هم تعامل و اعتماد و اطمینان کنند و اهداف ملی را تحقق بخشند، این پیوند گسسته و شکاف میان این دو عمیق می‌شود؟

حیرت‌آور است که نارضایتی نه تنها در طبقه متوسط و اقشار تهی‌دست، که حتی در برخورداران و بهره‌مندان از ساز و کار حکومت و رانت خواران نیز عیان می‌شود.

شامه تیز مردم ایران به سرعت بی‌صداقتی و فریب‌کاری صاحبان قدرت را حس و درک می‌کند و از آن پس مردم با همان دست با حکومت بازی می‌کنند و حکومت سرمست از باده پیروزی که اقشار وسیعی از مردم را حامی و طرفدار خود دارد، به خطاکاری ادامه می‌دهد.

ازین رو حکومت روزی را شاهد خواهد بود که کسی برایش باقی نمانده و هرچه به دور و برش می‌نگرد، مدافع و همراهی ندارد؛ و محمدرضا شاه پهلوی با خود چنین کرد و عبرت آیندگان شد.

به گمان ما تیز بینی ایرانیان که محصول تجربه درازناک تاریخی است و نسل به نسل منتقل شده، تنها راهی که برای حکومت‌ها باقی می‌گذارد، صداقت و شفافیت در حرف و عمل است.

This comment was minimized by the moderator on the site

تفاوت مواجهه با سفر مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران در دولت روحانی و رئیسی

مدعیان اصولگرایی و انقلابیگری نشان دادند که شعارهای اسلام، ولایت، اصولگرایی‌وانقلابیگری آنان صرفا ابزاری برای تصاحب قدرت و ثروت است

رحمت‌اله بیگدلی

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز شنبه برای مذاکره با جمهوری اسلامی وارد تهران شد و یک‌شنبه ۲۱ شهریور ماه با اتمام مذاکرات به وین، مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بازگشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وی در فرودگاه وین به خبرنگاران گفت: «در مذاکره با ایران بر سر ایجاد فضایی دیپلماتیک برای رسیدن به راه حل مسائل گسترده‌تر و همچنین رسیدگی به تجهیزات نظارتی توافق شد.»
گروسی افزود: «مذاکرات من با مدیرکل آژانس انرژی اتمی ایران بسیار صریح و این مذاکرات سازنده بود.»
او گفت: «ما تمام تاسیسات ایران را بازرسی خواهیم کرد و همه تجهیزات نظارتی آسیب‌دیده را جایگزین می‌کنیم. ما از همه امکانات فنی برای به دست آوردن اطلاعات و نظارت بر تاسیسات ایران برخورداریم.»
گروسی افزود: «من دعوت‌نامه‌ای دریافت کرده‌ام و به زودی به تهران بازمی‌گردم تا در مورد مسائل حل‌نشده مربوط به اورانیوم کشف‌شده در ایران صحبت کنم.»

نکاتی چند در باره سفر رافائل گروسی

۱. پس از تکیه ابراهیم رئیسی بر مسند ریاست دولت، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بدون هیچ مخالفتی از سوی اعضای مجلس، محافل قدرت و ثروت، امت حزب‌الله، جوانان پرشور انقلابی و ... و با استقبالی بسیار گرم آمد و با بدرقه‌ای گرم‌تر رفت!

۲. این در حالی است که سفرهای قبلی گروسی به ایران همیشه مواجه با قشقرق و الم‌شنگه جریده دریده، واویلای رسانه میلی، اعتراضات امت حزب‌الله، تجمع جوانان انقلابی و نطق‌های آتشین در مجلس مدعی اصولگرایی‌وانقلابیگری بود. همین هفت ماه پیش که گروسی به ایران آمد با تجمع گروهی از جوانان حزب اللهی و نطق‌های آتشین نمایندگان مجلس روبرو شد، اما این بار در دولت رئیسی، رافائل گروسی خیلی خودمانی آمد و مامانی رفت!

۳. این بار توافق با آژانس بدون محدودیت زمانی و بدون گرفتن هیچ امتیازی حاصل شد، بدون این‌که کسی در مجلس خودش را پاره کند یا به‌هنگام ورود و خروج دبیرکل سازمان انرژی اتمی به ایران شاهد تجمع امت حزب‌الله و شعارهای تند جوانان انقلابی باشیم یا در این میان، کسی متهم به خیانت و جاسوسی و ... شود!
گویی که گاندوسازان رفتند از این ولایت!

۴. بعد از توافقی که نقض صریح قانون و نمایندگان مجلس و در تضاد با موضع رئیس انقلابی و لوله‌ساز آن بود، نه تنها رئیس دولت و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران متهم به خیانت نشدند، بلکه صداوسیما طبل شادیانه هم کوبید!

۵. هیچ موشک نقطه‌زنی هم با تحریر شعار بر روی آن تست نشد! گویی شکر خدا ما در تست موشک‌‌های نقطه‌زن به مرحله کفایت رسیده‌ایم و امروز همه نقاط دنیا را به صورت نقطه‌ای می‌زنیم و دیگر نیازی به تست موشک نداریم!

۶. دبیرکل سازمان بین‌المللی انرژی اتمی هم گفت: «حافظه دوربین‌ها پاک نمی‌شود و تصاویر را تحویل گرفتیم.» این در حالی است که جناب قالیباف در دوم خرداد امسال گفت: «تصاویر دوربین‌ها باید پاک شود و آژانس حق دسترسی به دوربین‌های سازمان انرژی اتمی را ندارد.»!

۷. واکنش انقلابی و شریعتمدارانه جریده دریده هم به تمدید توافق موقت در دولت روحانی و توافق دائمی بدون هیچ امتیازی در دولت رئیسی، انتقاد شدید از اولی و استقبال و پوشش خبری در دومی بود!

۸. نکته بسیار مهم این است که براساس بیانیه منتشره، توافق دولت رئیسی و آژانس برخلاف توافق دولت روحانی، علاوه بر نقض قانون مجلس، محدودیت زمانی هم ندارد!

۹. حضرات با این عملکرد خود نشان دادند که از نظر آنان‌ این باید و نبایدهای امثال قالیباف و دیگر نمایندگان مدعی اصولگرایی و انقلابیگری و خط‌ونشان کشیدن‌های امت حزب‌‌الله و جوانان پرشور انقلابی و ... صرفا دکان چهار‌نبش تجارت برای کسب قدرت و ثروت بوده و آنچه که در دولت روحانی حرام بوده‌، در دولت رئیسی نه تنها حلال، بلکه واجب است!

۱۰. اینک جای سوال است که: آیا مدعیان اصولگرایی و انقلابیگری پاسخی برای مردم و دادگاه عدل الهی دارند که برای سرکوب اراده ملی و این‌که به مردم بفهمانند که در سال‌های ۹۲ و ۹۴ و ۹۶ نباید به کاندیداهای اصلاح‌طلبان رای می‌دادند، چه بلایی بر سر ملت و کشور آوردند؟!
آیا پاسخی برای صدها میلیارد دلار خسارتی که به ملت زدند دارند؟!
آیا پاسخی برای مرگ‌ومیر ده‌ها هزار نفر از مردم مظلوم ما دارند؟!
آیا پاسخی برای فقیر کردن ملت و کوچک کردن سفره‌های آنان و نابود کردن ارزش پول ملی دارند؟!
و ...؟!

کانال آیت الله دکتر رحمت‌اله بیگدلی:

This comment was minimized by the moderator on the site

دولت بدون درد و خونریزی به نظامیان واگذار شد
امید فراغت/روزنامه‌نگار

این روزها نام شخصیت‌های شناخته‌شده نظامی را در میان مهره‌های دولت زیاد مشاهده می‌کنیم و در این بین سوال مهم و کلیدی این است آیا رئیسی در حلقه سرداران تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری می‌کند؟

پیام چینش وزراء، معاونین و استانداران این است که نظامی‌ها به صورت پیدا و پنهان حکمرانی دولت را در دست دارند بنابراین با توجه به واقعیت‌های پیش‌رو معلوم نیست رئیسی فرمانده و یا فرمانبر است!

گزاره " نظامی‌ها نباید وارد عرصه سیاست شوند" برای همگی آشناست بنابراین چرا به دلیل رودربایستی و تعارف با عبارت‌ها و گزاره‌های پیشین، حفظ ظاهر می‌کنید اما در ماهیت بر خلاف آن گزاره‌ها و عبارت‌ها اقدام و عمل می‌کنید؟

اگر قرار بر این است که نظامی‌ها در عرصه سیاسی و اجرایی ورود مستقیم داشته باشند تکلیف را یکسره می‌کردید و رئیس‌جمهور دولت سیزدهم را هم به یک نظامی می‌سپردید!

باید پذیرفت در جهان امروز شتر سواری دولا دولا نمی‌شود بنابراین اگر قانونی قرار است رعایت شود توامان شکل و محتوای آن رعایت شود و اگر قرار است قانونی دور زده شود شکل و محتوای آن دور زده شود! تا ملت بداند در خصوص طرح سوال و همچنین دریافت پاسخ‌ها طرف حساب‌شان کیست؟

برای مثال بازیگران عرصه صحنه نمایش تحت نظر تهیه کننده و کارگردان هستند بنابراین بازیگران فقط اوامر آنان را اجرا می‌کنند و مسئولیت عواقب را نمی‌پذیرند! پس در دنیای سیاست و موضوعاتی که با اقتصاد، رفاه و معیشت ملت ارتباط مستقیم دارد باید مراجع تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر کاملا مشخص باشند تا مسئولیت اقدام و عمل‌های‌شان را بپذیرند.

این‌که صحنه‌گردان‌ها خود را پنهان کنند و جامعه با صحنه‌ای مواجه شود که نداند صحنه‌گردان‌ها چه افراد، جریان و نهادهایی هستند سردرگم می‌شوند و در این سردرگمی تر و خشک با هم خواهند سوخت!

تصویری که جامعه از نظامی‌ها دارد این است که آنان امنیت‌آفرین هستند و از تمامیت ارضی و جغرافیای مملکت دفاع می‌کنند اما وقتی وارد عرصه سیاست، اقتصاد و ...می‌شوند ناخودآگاه دچار تضاد نگرشی می‌شوند در یک‌سو می‌تواند باعث افزایش اعتماد و باور عمومی شود و در سوی دیگر اگر نتوانند مشکلات اینچنینی را حل و فصل کنند و نتوانند متناسب با خرد عمومی جامعه اقدام و عمل کنند باعث کاهش اعتماد و باور عمومی می‌شود بنابراین رئیسی باید مشخص کند فرمانده یا فرمانبر است!

جامعه امروز ایران به نوعی زخم خورده و اعتماد و باورش را از دست داده است و این اعتماد و باور زمانی برمی‌گردد که خواست و مطالبات‌شان در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود.
@tahkimmelat

This comment was minimized by the moderator on the site

از حسن وفائی .. سایت نقد خبر
ایستگاه برادران لاریجانی

علی الظاهر با رویش جدید الورودهای در مجالس و دولت جوان انقلابی و استقرار رئیس مسبوق به سابقه در قوه قضائیه حالا قطار یا اتوبوس مدیریت کشور به ایستگاه برادران لاریجانی روسای سابق مجلس و قوه قضائیه رسیده است. برادرانی که شاید تاریخ مصرفشان به سر رسیده باشد یا صاحب سر شده باشند. بهرحال برادران لاریجانی فعلاً از اثرگذاری رسمی در کشور خلع ید شدند تا جایی که حتی با حضور در مصادر قدرت دیگر قادر به حمایت از خود هم نبودند.
✍برادرانی که در روزهای نچندان دور حتی افشاگری بی سابقه و ایراد اتهام مکرر رسمی رئیس جمهور وقت احمدی نژاد برای گرفتار کردنشان کافی نبود و شاید وقت توقف اتوبوس مدیریت کشور در ایستگاه برداران لاریجانی فراهم نبود. برادران لاریجانی شاید به دلیل مشی بازی در میانه زمین توانستند مناصب مناسب و کلیدی در سوی زمین را به دست آورند اما شاید دقیقاً به همین دلیل قابل پیش بینی و اتکا در شرایط سخت تشخیص داده نشده و حتی بدون کسب امکان دفاع از خود باید پیاده شوند.
✍مرحوم آیت الله هاشمی شاید در زمانه حذف نیروهای ملی مذهبی از جنس مرحوم بازرگان تا یزدی و امیر انتظام و حتی جریان خاتمی رئیس جمهور و انزوای آیت الله منتظری تا صانعی و آذری قمی و برخی دیگر حتماً می توانست موثرتر باشد اما با رجوع به خطبه های نماز جمعه مقاطع مذکور می توان بی تفاوتی و حتی رضایت از برخورد حذفی را در نرحوم هاشمی مشاهده کرد برخوردهای تلخی که بعدها گریبانگیر مرحوم هاشمی و بسیاری دیگر هم شد تا شاید مایه عبرت دیگرانی از جنس برادران لاریجانی باشد که نشد.
✍فارغ از اینکه برادران لاریجانی مستحق پیاده سازی از اتبوس مدیریت انقلابی بودند یا شایسته تقدیر و قدردانی بماند اما اعلام عدم احراز صلاحیت علی لاریجانی از طرف شورای نگهبانی که صادق لاریجانی را هم بعنوان فقبه صاحب منصب و معتمد رهبری در اختیار داشت حتماً از دلایل کلیدی رسیدن به این تصمیم کلیدی برادران لاریجانی بود. اینکه برادران لاریجانی راساً تصمیم به جداسازی خود شدند یا ناچار از تحمل چنین شرایطی هستند بماند اما شاید نکته حائز اهمیت دیگری برای عبرت سایرین باشد که حتی اشاره صادق لاریجانی رئیس سابق قوه قضائیه و رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام به صندوق اسرارش هم حداقل در این کارزار برای صیانت از خانواده موثر و کارساز نبود.
✍برادران لاریجانی که قطعاً با اتکا بر سالهای طولانی ریاست عالی کشوری که داشتند همه چیز تصمیمات و اقدامات حداقل پازده سال گذشته کشور را می دانند و چنانچه صادق لاریجانی در مجادله با شیخ محمد یزدی به صراحت تاکید کرد بر بسیاری از اسرار مگر نظام و افراد آگاهند اما در شرایط موجود سکوت را به مصلحت می دانند هر چند از این پس احتمالاً در کنار جریان اقلیت در مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهند بود.
ایکاش سران سه قوه که امروز اصرار دارند به سران هماهنگ شناخته شوند اندکی هم در سرنوشت ناخوشایند سران پیشین سه قوه طی چهار دهه و حتی مقاماتی چون مرحوم فیروزآبادی بیندیشند و اگر شد برای دنیا و آخرت خود و عاقبت بخیر این ملت عبرت گرفته و بیاموزند تا قبل از توقف قطار در ایستگاهشان شاید بتوانند گِره از مشکلات لاینحل مدیریتی کشورمان بگشایند. ۱۴شهریور۰۰
https://t.me/Khabar_Naghde

This comment was minimized by the moderator on the site

دختر دلبندم، پسر خوبم

رحیم قمیشی

ما سال پنجاه و هفت انقلابی کردیم و شاه و نظام موروثی‌اش را برداشتیم، مردی را پیدا کرده بودیم که هم با مردم بود و هم با خدا، نگاهش مهربان بود، سختی کشیده بود و می‌گفت ایران را می‌سازد. او ده سال بیشتر میهمان‌مان نبود، که هشت سالش جنگ بود.
نخست وزیری همه کاره بود که مثل خود ما زندگی می‌کرد، ما را می‌فهمید، غرور و تکبر نداشت. مصمم بود و با اراده، راستش را بگویم تا آن سال‌ها ما به آنچه کرده بودیم افتخار می‌کردیم. به بالا و پایین هایش کاری ندارم.

اما نسل‌ها که کم‌کم عوض شد، نسل سیاستمداران هم عوض شدند!
دیگر همه یادشان رفت اصلا چرا انقلاب شد، چرا مردم از جان‌شان مایه گذاشتند، چرا آن‌همه تخریب شد!
آرمان‌های انقلاب به موزه رفت.
انقلابیون واقعی به گوشه تنهایی و یا زندان...
اما شما باور نکردید!

ما متهم شدیم به همدستی با راهزنان.
ما متهم شدیم به برداشتن سیستم پیشرفته شاهنشاهی و آوردن آخوندهایی عقب مانده.
ما بدون دادگاه محکوم بودیم حامی قداره‌بندان خیابانی هستیم، ما محکوم شدیم به هواداری از خرافه‌پرستان، مداحان بی‌سواد، انقلابی‌نماهای شلخته و بی‌برنامه...

پسرم، دخترم
شما هرگز از ما نپرسیدید نسبت ما با آنها چیست!
نپرسیدید ما گشت ارشاد را اصلا قبول داریم؟
ما اصلا مادام‌العمر بودن حاکمیت را قبول داریم؟
ما زندان رفتن اهل نظر را، زندانی شدن پیروان سایر مذاهب و عقاید را، فقیر شدن کارگران را، بی محتوا شدن دانشگاه‌ها و مدارس را، فاصله‌های طبقاتی پدید آمده را، به‌ انزوا رفتن جوانان را، اصلا قبول داریم.
ما متهم ردیف اول بودیم، نه دزدها!
ما محکوم بودیم نه حاکمان زورگو.
نه آنها که دل ما را هم خون کرده بودند!

پسر عزیزم، دختر مهربانم
من و مادرت از شما ضربه‌های سهمگین‌تری خورده بودیم! اما باورش برای شما سخت بود و حق هم داشتید.
می‌دانی وقتی می‌گویی من آینده‌ام را در بیرون ایران می‌بینم همه وجودمان چه می‌سوزد و خاکستر می‌شود.
می‌دانی وقتی عده‌ای بیمار، شما جوان‌های سالم را می‌خواهند هدایت کنند، ما چه زجری می‌کشیم.

ما اصلا انقلاب کردیم حاکمان را هدایت کنیم، حالا آنها می‌خواهند ما و شما را هدایت کنند! چه بخوانیم، چه ببینیم، کجا برویم، چه بیندیشیم! اینها همان چیزهایی بود که ما "نخواسته بودیم" و انقلاب کردیم.

پسرم، دخترم
من و مادرتان همدرد و هم‌رنج شماییم
ما را پر کردند از بدبینی.
اینترنت وحشتناک است، آزادی خطرناک است، دشمنان هر لحظه در کمینند، هنر منحرف می‌کند، موسیقی مخدر است، غرب محور همه بدیهاست، ما مقدسیم، بعضی بی‌نقصند!
و ما تنها ماندیم...
ما شریک جرم بودیم!
ما که جوانی‌مان را و آرمان‌هایمان را عده‌ای دزدیده بودند...

دختر خوبم، پسر دلبندم
شما که بیشتر از ما می‌دانید، هیچکس بار گناه دیگری را به‌دوش نمی‌کشد.
مگر ما می‌توانستیم تا اخر عمر نق بزنیم امیرکبیر را کشتند، مصدق را خانه‌نشین کردند، فریاد بزنیم چرا پدران ما گذاشتند!
ما آستین بالا زدیم و سرنوشت‌مان را خودمان تغییر دادیم. خوب یا بد!

پسرم، دخترم
نکند شما باور نکنید چقدر توانایی دارید
نکند شما قبول کنید سرنوشت‌تان محتوم است
نکند بخواهید تا آخر عمر با محکوم کردن ما، خودتان را فراموش کنید...

دختر دلبندم، پسر عزیزم
ما با ترانه‌های شما جان می‌گیریم
ما تنها با همراهی شما می‌خندیم
ما ایستاده‌ایم پشت سر شما
ما دلخوشی‌مان به شماست
مبادا ما را تنها بگذارید
مبادا ایران زخمی را فراموش کنید
مبادا پدران و مادران‌تان را خودی ندانید
مبادا شما هم تصور کنید دشمن بیرون ماست!
ما آینده خوب را با همت شما خواهیم ساخت...
مطمئن باشید!

This comment was minimized by the moderator on the site

به نظر می رسد یکی از تحلیل های جامع از اوضاع حاکم بر کشور باشد.
آقای رئیسی آخرین شانس
از زمان ختم ریاست جمهوری جناب خاتمی تا کنون یعنی بمدت شانزده سال کشور در مسیر تخریب قرار گرفته است .
آقای احمدی نژاد ماموریتش کلنگی کردن ایران بود .ایشان تقریبا این وظیفه خود را بنحو احسن انجام داد اگرچه در میانه راه بعلت اختلاف با حاکمیت برنامه اش نا تمام ماند .
آقای روحانی اگرچه اشتباهات زیادی مرتکب شد ودر مسیر یک دولتمرد ملی نبود اما ماموریت تخریب را نداشت .ایشان بسبب تخریب دلواپسان وبعلت عدم مدیریت صحیح و اداره غیر حرفه ای کشور وهمچنین تحریمهای بسیار بسیار گسترده جهانی ، کشور را با ناکارآمدی اداره نمود .
ناکارآمدی این شانزده ساله مشکلات بسیار عظیمی را متوجه کشور نموده است که حل هر یک از آنها به درایت وکاردانی وخردمندی ونگاه ملی نیاز دارد .
محیط زیست آسیب زیاد دیده است .تنها در زمینه آب ضربه های جبران ناپذیری متوجه کشور شده است که بر طرف شدن آن به کارشناسان خبره وبرنامه ریزان استراتژیست نیاز دارد .
سرمایه گذاری تقریبا به صفر رسیده است .از اینرو بیکاری دو رقمی شده ووضعیت ناگواری را برای قشر جوان بوجود آورده است .این بیکاری علاوه بر هرز رفتن نیروی انسانی ،ناهنجاریهای اجتماعی وعدم ازدواج وکاهش زاد وولد وفقر وفساد وناشکیبائی وبیماریهای روحی وروانی را در بر داشته است .
عدم سرمایه گذاری وعدم انجام امور عمرانی وضعیت اسفباری را بخصوص در نقاط محروم بوجود آورده است بطوریکه کشور در بعضی جاها به قرن گذشته باز گشته است .
شکاف اجتماعی ناشی از فاصله غنی وفقیر بسیار افزایش یافته است .بی اعتمادی بین دولتمردان ومردم بجهت سوء مدیریت مقامات ،سوء استفاده مسئولین،دروغگوئی مقامات،بی اعتنائی محض بسرنوشت جامعه،تبلیغات بی پایه به نهایت خود رسیده است .آنچه که در اول انقلاب نقطه قوت جمهوری اسلامی محسوب میگشت یعنی پیوندهای ناگسستنی ملت ودولت که در سطح جهان بینظیر میبود اکنون پاشنه آشیل کشور شده است . تقریبا قریب به اتفاق جامعه دیگر به حرف مسئولین اعتماد واطمینانی ندارند .

بخشی از نیروهای معتقد به انقلاب بعلل مختلف ریزش پیدا کرده اند وبقیه سربازان وشیفتگان انقلاب که بعنوان یک صف واحده محسوب میشدند اکنون دشمنان یکدیگر میباشند .
نارضایتهای مردم بتدریج بعد سیاسی بخود گرفته وشعارهای آنها علیه عالیترین مقامات کشور و اصل جمهوری اسلامی شکل گرفته است .در تظاهراتهای خوزستان بمناسبت کمبود آب ومتعاقب آن در شهر های دیگر این نکته کاملا هویدا وآشکار بود . .چنانچه این وضع ادامه یابد بعید نیست که گروههائی همچون منافقین،سرویسهای اسرائیل وکشورهای دشمن بتوانند مسیر مسلحانه وخشونت آمیز را ترویج وشکل دهند .
از جانب دیگر
نظام جمهوری اسلامی گرایشهای مختلف سیاسی وسلایق وتعبیرهای متفاوت دینی را بطرق مختلف سرکوب ونیت خود را برای یکدست کردن اندیشه خاصی از دین بمنصه ظهور رسانده است .این سیاست اشتباه بسیار بزرگی بوده است .معمولا نظاماتی که قدرت را یکدست میکنند از آسیب پذیری شدیدتری بر خوردار میشوند .چرا که هر گونه آلترناتیو درون نظام را با اقدامات خود از بین میبرند.
ناکارآمدی سیستم بسیار گسترده وعمیق شده، بطوریکه بازدهی کار به نازلترین سطح خود رسیده است .کشور بدون داشتن سیستم سالم هر گز نمیتواند مشکلات جامعه را رفع وبر معضلا ت فائق آید .همچنین کشور بدون داشتن سیستم کار آمد فاقد ظرفیت رشد وتوسعه خواهد بود .
فضای کار وکسب وابتکار وخدمت وفداکاری جای خود به فضای رقابت، قدرت،فرصت طلبی وسو استفاده وبدست آوری ثروت داده است .این یکی از مخرب ترین عاملیست که میتواند هر جامعه وسیستمی را از بین ببرد .این فرهنگ بمانند سیل بنیان افکنی است که همه چیز را در راه خود از بین می برد وجز تخریب وبدبختی وفلاکت چیزی بر جای نمیگذارد .
: علم ودانش که پس از انقلاب مورد توجه همگانی قرار گرفته بود وجهش بزرگی را در کمیت وکیفیت پیدا نمود بناگهان همراه با دیگر مسائل به فساد گرائید .مراکز آموزش عالی دستخوش هوس بازیهای مقامات برای اخذ مدرک شد واستادان جعلی بطرق مختلف بوجود آمدند .بی اعتنائی به دانش از طرف مقامات، وضعیت در بخش علم را بشکلی آشفته نموده که میل به تحصیل در سی درصد جوانان کاملا از بین رفته است .نخبگان نیز مهاجرت را بر ماندن ترجیح داده اند .رانت در تحصیل وبی اعتنائی به اندیشمندان علمی وعدم توجه به نخبگان تحصیکرده فضای بسیار منفی را بوجود آورده که آینده کشور را دچار چالش خواهد ساخت .روشن است یکی از برتریهای ایران نیروی انسانی بود که با وجود مسائل بالا این مزیت نیز از بین میرود وهم اکنون آثار ان بتدریج در حال آشکار شدن است .
تبلیغات دروغین همراه با توهم مسئولین ویا سخنان وگفتار توهم آمیز،ضربه شدیدی را به توسعه کشور واعتماد عمومی وارد کرده است .بعنوان نمونه در مسئله کرونا وزیر بهداشت چندین بار از دستاوردهای شگفت ومدیریت فوق العاده سخن راند ومدعی شد که کشورهای پیشرفته بدنبال آموختن آن از ایران میباشند.این سخنان کذب وتبلیغات غیرواقعی موجب تعجب وتنفر وانزجار گردیده است . فرمانده سپاه هم در رابطه با کرونا در مورد یک شی مسخره بعنوان تشخیص کرونا داد سخن بر زبان راند وبعد از آن اظهار داشت که ج.ا.ا واکسن به ایالات متحده صادر خواهد کرد وفرمانده هوافضا مطرح ساخت که ایران آمریکا را تحریم خواهد نمود .
هریک از مسئولین اجرائی نیز بهمین سخن میرانند .پانزده سال پیش مدیر عاملهای دو خود رو ساز بزرگ مطرح ساختند که تنها سه کشور مانند ایران قدرت طراحی خودرو دارند . طور کلی باید گفت مقامات ومدیران بنوعی نسبت به اظهارات بی پایه ودروغین کوی سبقت دارند .این
توهم وتبلیغات جعلی آنقدر گسترش یافته که از مقامات عالی رتبه به بدنه های اجرائی نیز سرایت کرده است .
روشن است تبلیغات بی اساس ودور از واقعیت ،شان وشخصیت مسئولین را مخدوش کرده واعتماد عمومی به آنها را کاملا از بین میبرد .
طرحها وبرنامه های جمهوری اسلامی به دوعلت تبدیل به بحران شده است .از طرفی بعلت حاکم شدن نیروهای غیر متخصص وشعاری، نظرات کارشناسی مورد توجه واقع نیست واز جانب دیگر قطع مناسبات با جهان پیشرفته ظرفیت وتوانائیهای علم ودانش را بسیار کاهش داده است .
از زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد حذف نیروهای سالم،مبتکر ومولد بعنوان یک امر سیستمی در دستور کار قرار گرفته است .همچنین از این دوران آموختگان مکتب روحانیت اخباری همچون مرحوم مصباح جانشین پیروان علمای اصیل ومترقی همچون شهید بهشتی ومطهری شده اند.این طیف بطور کلی با مدرنیزم وپیشرفت سر سازگاری نداشته وبا توسعه بیگانه میباشد . آنها همچنین مانند میزا آقاخان آقاسی ودرباریان فتعلی شاه وناصرالدین شاه افکار پوسیده وواپس گرا را دنبال میکنند وبا دنیای مدرن بیگانه وبدور هستند .
بعلت بی توجهی مقامات بسرنوشت جامعه وگفتار وکردار غیر خردمندانه آنها ،خیل وسیعی از مردم راه خود را از مقامات جدا کرده اند .تاریخ ایران نشان داده است که در شرایط مشابه امروز ،مردم در بحرانها ومشکلات کاملا پشت دولتمردان را خالی کرده اند .جامعه همچنین راه خود را از دولتمردان جدا و در جاده عدم احساس مشترک قرار میگیرند .بوجود آمدن این جو و فضا ،بسیار خطرناک و ثبات حاکمیت وکشور را نشانه میرود .
باورمندی جامعه به دین هم بعنوان یک امر اخلاقی وهمچنین همبستگی جمعی دچار گسست شده است .شکنندگی دین تبعات اجتماعی فراوان در پی داشته وانگیزه های دفاع از کشور را سست میکند .

کارکرد دین در جامعه بسیار مهم واثر گذار میباشد .دین در زمینه کاهش ناهنجاریها،عمق بخشیدن به اخلاق،تعهد ومسئولیت،وطن پرستی،اعتماد سازی،پیوند اعضای جامعه وهمبستگی ملی،بر طرف کردن بیماریهای روحی وروانی وووونقش بسزائی بازی میکند .
خطر دیگر در رابطه با دین عالب شدن دیدگاه اشعریگری ومنزوی کردن اندیشه فلسفی،اعتقادی واخلاقی دین است .این دیدگاه بطور کلی اصل دین را مورد سوال متفکران واندیشمندان وروشنفکران وهمچنین بخشهای بزرگی از جامعه میکند .

در زمینه روابط خارجی بعلت تحریمات آمریکا انسداد کلی بعمل آمده است .غیر ار سرد بر خورد کردن دو دولت بزرگ شرق یعنی روسیه وچین ،مناسبات با اروپا هم بشدت نزول کرده است .تنش سیاسی وعدم عادی بودن روابط با غرب وبه تبع آن با جهان عوامل ذیل را بدنبال داشته است :
_ظرفیت مالی واقتصادی کشور بشدت کاهش یافته است .
_توسعه وتولید وکسب تکنولوژی تقریبا میل بصفر شده وکشور لااقل دو دهه از این لحاظ از جهان باز مانده است .
_ کشور های جهان در کنار کاهش مناسبات امتیازات زیادی را در مبادلات اقتصادی وحتی سیاسی اخذ نموده اند.در چنین شرایطی کشور نتوانسته در سطح مساوی از امتیاز روابط بر خوردار شود .
بخشی از پروژه های بزرگ کشور ی متوقف وتعدادی نیز باهزینه های بسیار سنگین والبته ناقص به سرانجام رسیده اند .
میلیارد هادلار ضرر وزیان ناشی از عدم فروش نفت، تحمیل بیمه های سنگین،گرانی واردات،هزینه های ناشی از تبادلات ارزی،هزینه های بسیار سنگین ناشی از دور زدن تحریم، فساد وسوء استفاده از دور زدن تحریمات ،فرسودگی صنعت نفت،رانتهای بسیار گران از طرف دلالان ومقامات ذی نفوذ،عدم پرداخت در آمدهای ارزی در بانکهای خارجی،مصادره بعضی از سپرده ها توسط آمریکا ووو تنها بخشی از خسارتها ئیست که متوجه کشور میشود .

ایران تقریبا تمام مزیتهای ترانزیتی خود را از دست داده است .پس از فرو پاشی شوروی وآزاد شدن کشورهای آسیای میانه ،ایران همچون گوهری تابناک برای ترانزیت راهها ،دسترسی این کشورها به خلیج فارس وترانزیت نفت وگاز میبود .متاسفانه اکثر این مزیتها با جایگزینی دیگر مسیرها از بین رفته است .بسیار آشکار است ادامه این وضعیت نه تنها همه مزیتها را از بین میبرد بلکه ایران را بیک کشور منزوی وغیر مفید تبدیل می نماید .
در گیری فرسایشی با غرب روح وروان مردم را خسته کرده ونشاط وشادی را از آنها گرفته است .بدین معنی که جدا از خسارتهای جبران ناپذیر مادی از لحاظ روانی نیز جامعه ضربه های عمیق ودردآوری را متحمل گردیده است .
..در چنین شرایط بسیار بحرانی ،آقای رئیسی بعنوان معتمد نظام رئیس جمهور شده اند .ایشان در حالی رئیس جمهور میشود که دو قوه دیگر نیز در اختیار همفکرانش می باشد .با یکدست شدن سه قوه جامعه منتظر سرنوشتی است که آینده کشور وآنان را رقم میزند .
این انتطار دو جهت را بخود گرفته است .گروهی این یکپارچگی را در جهت انسداد فکری،غلبه مدیران بی صلاحیت،دست اندازی بر منابع باقی مانده کشور ،نا کار آمدی ناشی از انتصاب وزرا ومدیران غیر شایسته،گسترش خرافات وغلبه تفکر اشعریت وشکاف بیشتر مردم وهئیت حاکمه وخصومت بیشتر با غرب تعریف میکنند .عده ای نیز امیدوارند که این یکدست شدن ضرورتها را متوجه آنها بکند ودر نتیجه تحول وتعییراتی در نگاه واجرای امور بوجود آورد .
آقای رئیسی شاید تنها شانس جمهوری اسلامی باشد .بیان این حرف بمعنی فروپاشی ویا ختم جمهوری اسلامی نیست که ممکن است شامل آن هم باشد بلکه بدین معناست که اگر در این چهار سال ویا هشت سال سیاستهای کشور در داخل وخارج متحول نشود وتغییر ماهوی ندهد جمهوری اسلامی از درون دیگر هیچ ثبات ودوامی ندارد .ظاهری دارد ولی باطنش پوسیده وناپایدار خواهد شد چرا
اولا وضع مالی دولت بسیار وخیمتر شده وخزانه نه تنها برای امور عمرانی وسازندگی وتولید خالی میشود بلکه توان امور جاری ومصرفی هم نخواهد داشت .
وضع فقر،بیکاری،تورم ،فشار بر طبقات فرودست،ازیاد فاصله طبقاتی وو آنقدر تشدید وفزونی مییابد که امکان تحمل آن از جانب جامعه نا ممکن میگردد .
فاصله پیشرفت وتوسعه دول منطقه از جمهوری اسلامی بسیار زیاد شده بطوریکه بعنوان یک عامل چالشی برای استقلال ایران ظاهر میگردد . هم اکنون ترکیه شاید دو دهه از ایران جلو است. رفاه یک شهروند قطروامارات وعربستان بیست برابر یک ایرانی میباشد .همچنین برنامه های رشدوتوسعه کشورشان بسیار بسیار گسترده وجاه طلبانه است .
اختلاف پیشرفت منطقه
جمهوری اسلامی را بشدت آسیب پذیر میکند وظرفیتها وتوانمندیها کشور را کاهش میدهد ولذا دول قدرتمند امکان دخالت پیدا میکنند .
نظام ومقامات ذی صلاح کشور باید بدانند دیگر فرصت از دست دادن زمان را برای جبران مافات نمیتوانند داشته باشد . دولت آقای رئیسی تنها فرصت بازسازی اعتماد از دست رفته ،ترمیم جراحات ایجاد شده بر روح وروان وجسم مردم،ایجاد یک سیستم کار آمد،اصلاح امور،بازسازی چهره کشور در سطح جهان،تغییر راهبرد سیاست خارجی وایجاد توازن در مناسبات با غرب وشرق،بالفعل در آوردن ظرفیتهای مادی وانسانی کشور وترمیم نیروی انسانی ،بیمه کردن کشور با تقویت بازدارندگی نظامی،رشد اقتصادی وتوسعه همه جانبه تکنولوژی میباشد .چنانچه آقای رئیسی نیز به اتلاف منابع انسانی ومادی واز بین بردن ظرفیتها مبادرت نماید سرنوشت کشور دچار تلاطمهای بسیار سهمگین وپر خطر خواهد شد که امکان پیش بینی آن چندان سخت ومشکل نیست

سید محمود صدری

This comment was minimized by the moderator on the site

مرا سرزنش نکنید!

رحیم قمیشی

من از نسلی بودم که وقتی گفتید نگاه کن به ماه، عکس امام آنجاست، نگاه کردم.
آنقدر به چشم‌هایم فشار آوردم که امام را نشسته توانستم در ماه تصورش کنم.
مادرم که با هیجان آمده بود در حیاط خانه، زل زده بود به ماه و می‌پرسید پس چرا او نمی‌بیند، می‌گفتم تو چشم‌هایت ضعیف است، نمی‌توانی ببینی!

سرزنشم نکنید
من از همان نسلی هستم که وقتی جنگ شد گوشه باغچه خانه‌مان سنگری ساختم، به خواهرم یاد دادم چطور با سه‌راهی انباشته از باروت و یک فتیله می‌تواند جلوی تانک‌های غول‌پیکر عراقی بایستد. و او نپرسید پس فن جنگ چیست. مردم بی‌اسلحه چه می‌توانند بکنند.
و وقتی با کلاشینکف گفتید باید بروم مقابل تانک‌های ضدزره بایستم نپرسیدم چطور تیر کلاش من می‌تواند آن تانک‌ها را از کار بیندازد؟
من همان نسلم.

مرا سرزنش نکنید
من همان نسلی هستم که وقتی گفتید دنیا، تنها محل گذر است و همه چیزهای خوب در آن دنیاست، همه را باور کردم. وقتی دوستانم یکی‌یکی شهید شدند لحظه شماری می‌کردم پس کِی به آنها ملحق می‌شوم؟ می‌پرسیدم چرا این توفیق نصیب من نمی‌شود!
وقتی دوستانم را در خواب می‌دیدم به آنها شکایت می‌کردم چرا دنبال من نمی‌آیند، من همان نسلم.

لطفا سرزنشم نکنید!
من از همان نسلم که وقتی گفتید یارانه نگیرید تا به فقرا برسد، دلم لرزید، نکند حق فقیران را می‌خورم، نکند آنچه از دولت می‌گیرم سهم دیگران باشد، نکند آن دنیا لبخند امام حسین را نبینم، نکند برای یک نماز قضا شده‌ام، خشم خدا را ببینم، نکند برای یک نگاهم به نامحرم در آتش دوزخ آویزانم کنند، نکند گناه امثال من است که ظهور امام زمان را عقب انداخته، نکند جواب نکیر و منکر را نتوانم با آرامش بدهم، نکند به عربی که می‌پرسند "مَن امامک" نتوانم همه امام‌ها را به‌ترتیب بشمارم.

من همان نسلم.
همان نسلی که شما گفتید و او باور کرد؛
برای هر ذکری یک قصر در آن دنیا برایمان کنار گذاشته می‌شود، با هزار خدمتکار، از زن و مرد، و نپرسیدیم آن زن‌ها و مردها مگر خودشان دل ندارند! من همان نسلم.
خرده به من نگیرید، مسخره‌ام نکنید.
من تنها دلم صاف بود
باور نمی‌کردم دروغ‌‌ها را
باور نمی‌کردم پشت پرده‌ها را
نخندید!
من هنوز هم در ماه، گاه دنبال عکسی می‌گردم.
هنوز آرزو می‌کنم کاش راست گفته باشند!
شاید خرمشهر را آن بچه‌های شهید آزاد نکرده‌اند...
شاید ما دنیا آمده‌ایم تا تنها پیشرفت دیگران را ببینیم و سرخوشی کافران را...
نسلی که باور کرده بود هر مرگی تقدیر است!
من همان نسلم که به پاهای تاول زده‌ام نتوانسته‌ام بگویم، راه را اشتباه رفته‌ است.

سرزنشم نکنید
من نسلی هستم که جوانی‌ و میانسالی‌ام را گرفتند و حالا در پایان عمر نمی‌خواهم احساس پوچی کنم.
نمی‌خواهم باور کنم بسیاری از خم و راست شدن‌هایم بی‌فایده بوده و بی‌اثر.

اما یادتان باشد، نسل، دیگر عوض شده
نسل فرزندان ما، که ساده نیستند آمده‌اند
آنها سر مچ‌تان را می‌گیرند.
دعوایتان را بر مناصب دنیوی می‌بینند
افکارتان را بی هیچ زحمتی می‌خوانند
حنای شما برای نسل جدید رنگی ندارد
نسلی که صادقانه می‌گوید جز با عقل هیچ چیزی را نمی‌پذیرد...
خنده‌های انها را نمی‌بینید، که شما را در حال دست و پا زدن می‌بینند.
که دیگر شما را قبول ندارند
که ما را هم قبول ندارند
که آزادند، آزاد از هر قید و بند بی‌خود شما
از خدای خود، بی‌جهت نمی‌ترسند
از جهنم شما هراسی ندارند
به آن دنیا مثل مقصد اصلی نگاه نمی‌کنند
و ما را فریب خورده می‌بینند...

لطفا ما را سرزنش نکنید
ما نسلی رفته‌ایم
نمی‌گویم سوخته
شاید ققنوس وار سوختیم
تا نسل‌های پس از ما واقع‌بین به‌دنیا بیایند
حالا نسل جدید رسیده
نسلی که شک نداریم موفق می‌شوند
نسلی که باور دارد، این آخرین نفس‌های بعضی است.
این روزها، حاکمان واقعی، نسلی هستند که انکارشان می‌کردیم.
بخواهیم یا نخواهیم آنها مقدرند بر سرنوشت‌شان.
ما نسلی بودیم که شما را باور کردیم
و حالا اگر چه دیر، اما فهمیده‌ایم اشتباه کردیم!
نسل نورسیده پا پس نمی‌کشد...
ببینید چه مغرور است
ببینید چه آرام است
ببینید چه صادق است
ببینید چه راحت است...

نسل آینده جهان دیگری می‌سازد
جهانی که شایسته‌اش هستند
جهانی بدون دشمنی
جهانی پر از مهر و دوستی
جهانی که به‌دنیا آمدن در آن بدشانسی نیست!
موهبتی است الهی
موهیتی تکرار نشدنی
و زندگی‌ای پر از لذت...

This comment was minimized by the moderator on the site

سیدعلی یزدی خواه خطاب به مخبر:
به حضرت عباس من مخالف کابینه نیستم من موافق ۱۶ وزیر پیشنهادی ثبت نام کردم و تنها با ۳ وزیر مخالف بودم.

من حدود ۲ سال تحت زعامت آیت‌الله رئیسی در اداره کل امور فرهنگی قوه قضائیه خدمت کردم و نسبت به رئیس جمهور ارادت دارم.
من در سال ۹۸ مسئول ستاد فرهنگیان آقای دکتر در انتخابات در تهران بودم و بیش از ۵۰ سخنرانی و جلسه را برای فرهنگیان برگزار کردم.

✍️ اكبر اعلمي
۱. انجام وظیفه‌نمایندگی به این‌همه ابراز ارادت و توجیه و قسم حضرت عباس و دلربایی برای مخبر و بزرگتر از او نیاز ندارد؛

۲. رئیسی هرگز خود زعیم نبوده بلکه خود تحت زعامت دیگری بوده و هست؛

۳. فارغ از اینکه انتخابات ریاست‌جمهوری در سال‌های ۹۶ و ۱۴۰۰ برگزار شده است، نه ۹۴ و ۹۸، آقای رئیسی به عنوان رئیس سابق قوه قضاییه با کدام توجیه در دوران نامزدی خود، به مدیرکل فرهنگ عمومی قوه قضائیه اجازه داده است تا به عنوان رییس ستاد فرهنگیان بنفع او در انتخابات ریاست جمهوری فعالیت تبلیغاتی نماید که به موجب ماده ۶۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری، شائبه جرم بودن آن وجود دارد!؟

This comment was minimized by the moderator on the site

جبهه انقلابی، نیازمند خلق طلحه ها، زبیرها، ابوموسی ها، نفوذی ها و سازشکارهای جدید است!

مهدی نصیری

اصولگرایان انقلابی و ولایی که نظام را در جایگاه حکومت علی ع و خود را عمار و مالک اشتر می پندارند و جناح مقابل خویش را طلحه و زبیر و اشعث و ابوموسی اشعری و ...می بینند با یکدست شدن نهادهای انتصابی و انتخابی و به تعبیر بهتر با انتصابی شدن همه نهادها از مجرای نظارت استصوابی، از این پس با یک بحران سیاسی و گفتمانی روبرو خواهند شد که به تدریج ابعاد آن آشکار می شود.

این انقلابیون که شامل دو دسته ۱. صادق اما متوهم و فاقد تحلیل و ۲. کاسب رند هستند و مانند همگان ناکامی نظام را در رسیدن به اهداف اعلامی می بینند، علی رغم آن که عمده قدرت در سال‌های اخیر در دستانشان بوده، پیوسته فرافکنی کرده و مشکل را در وجود و حضور منتقدان و مخالفان داخلی که اغلب حمایت و همراهی اکثریت مردم را داشته اند، اعلام کرده و خویش را فاقد مسئولیت در ناکامی ها و شکستها دانسته اند.

اینان که بر اساس یک کلیشه متوهمانه، خود را محور حق و قوم برگزیده خداوند در روزگار معاصر برای فتح و اصلاح جهان می دانند، طبیعی است که هر منتقد و مخالفِ هم مذهب و هموطن خویش را به صفاتی چون شیطان و نفوذی و بازی خورده دشمن و ناخودی و بی بصیرت و ... متصف کنند و مسئولیت ناکامی ها را متوجه آنان نمایند.

اما اکنون که همه قوا و ارکان و مناصب اعم از بالادست و پایین دست و میدان و دیپلماسی، در دستان این جبهه قرار گرفته و از جریان مقابل، خلع ید کامل شده و میدان حکمرانی از نفوذی ها و غربزده ها و بی بصیرتها و طلحه و زبیرها خالی شده و به طور کامل در دست عمارها و مالک اشترها قرار گرفته، طبیعتا گفتمان ستیزه جویانه و فرافکنانه جبهه انقلابی دچار یک خلا جدی شده و باید به سرعت ترمیم شود.

جریان حاکم و مسلط از این پس باید پاسخگوی همه مشکلات و کمبودها باشد (که نه ناشی از یک جناح بلکه معلول گفتمان و سیاست ورزی کلی نظام است)، بدون آن که بتواند انگشت اتهام را متوجه نهاد و قوه ای خاص نماید چرا که همه نهادها و قوا در اختیار اوست.

اگر این جریان واقعا به دنبال حل مشکلات و بحران‌های مزمن کشور باشد، می تواند با راه اندازی یک گفتگوی ملی و بازنگری در گفتمان و عملکرد چهل سال اخیر، مسیری جدید را به روی نظام و مردم بگشاید اما اگر چنین قصدی نداشته و در پی تداوم مدل حکمرانی چهل ساله باشد، باید دست به خلق جریانی جدید متهم به نفوذی، سازشکاری، غیر ولایی و از این دست کلیشه ها بزند تا بحران گفتمانی خویش را ترمیم کرده و سیطره سیاسی اش را تداوم بخشد

البته این امر واجد دو مشکل فرعی و اصلی است:

مشکل فرعی این که باید این جریان را از میان جبهه خودی برگزیند و کسانی را از مجلس یا دولت و یا هر نهاد دیگر برگزیند و ناسزاها و اتهامات را متوجه آنها سازد تا موتور محرکه خویش را روشن نگه دارد و این بدان معناست که باید یک ریزش اساسی دیگر در بدنه انقلابیون رخ دهد و طیفی دیگر از قطار انقلاب پیاده شوند.

و اما مشکل اصلی این است که بر هر کسی که با تاریخ و عالَم سیاست آشنا باشد، واضح است روشنی چراغ چنین شیوه ای از حکمرانی که هر روز بسته تر و غیرمردمی تر می شود، دیری نمی پاید و به سرعت به خاموشی می گراید. @nasiri42

This comment was minimized by the moderator on the site

سعید شریعتی در گفتگو با امتداد مطرح کرد:
سطح سیاسی این کابینه، هم شان و هم تراز سیاسی رئیس دولت است/ نه خود رئیس دولت و نه اعضای کابینه پیشنهادی، هیچ وزن سیاسی قابل اعتنایی حتی در خود جناح اصولگرا ندارند/ شان کل این کابینه، ماشین امضای تصمیماتی است که در خارج از دولت گرفته می‌شود/ هیچ یک از وزرای اقتصادی پیشنهادی در حد مدیران کل وزارتخانه‌های آن هم نیستند/ ظاهرا بنا است تا سیاست داخلی و سیاست خارجی کشور توسط سپاه و نیروی قدس اداره شود

امتداد-گروه خبر: بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی دولت سیزدهم در حالی در مجلس در حال انجام بوده که به گفته بسیاری از صاحبنظران در ترکیب این کابینه، ردی از دولت فراجناحی و مستقل مورد وعده رئیسی نمایان نیست و انتقاداتی در خصوص وزرای پیشنهادی در محافل مختلف مطرح شده است.

سعید شریعتی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت در گفتگویی با امتداد، ضمن اشاره به ترکیب این کابیه پیشنهادی، اظهار داشت: این دولت و این کابینه‌ای که به مجلس معرفی شده، برآمده از انتخاباتی است که بی‌معنا بوده و طبعا نیز از محصول یک انتخابات بی‌معنا، جز بی‌‍معنایی، انتظاری نمی‌توان داشت.

به اعتقاد من، یک ویترین یا کاوری از آن چه به آن دولت پنهان می‌گفتیم در این کابینه عرضه شده و کماکان، صاحبان اصلی اراده و اداره دولت در این کابینه نقش جدی ندارند. به اعتقاد من، شان کل این کابینه، ماشین امضای تصمیماتی است که در خارج از دولت گرفته می‌شود. حال اینکه این تصمیمات تا چه اندازه کارآمد باشد یا غیر، مسئله جداگانه‌ای است.

سطح سیاسی این کابینه، هم شان و هم تراز سیاسی رئیس دولت است

در عین حال، آنچه ما می‌بینیم، سطح سیاسی این کابینه، هم شان و هم تراز سیاسی رئیس دولت است. به هر حال، رئیس دولت هیچ سبقه سیاسی و هیچ تجربه اجرایی قابل استناد نداشته و از هیچ مشرب سیاسی جدی هم ارتزاق نمی‌کند.

در واقع، رئیسی به نوعی به جناح‌های سیاسی اصولگرا هم تحمیل شده است. او در طول مدت همکاری با دستگاه قضا، طبعا به دلیل شغل خود از حضور در فعالیت‌های سیاسی منع داشته است.

این ادعا که من دولت فراجناحی تشکیل خواهم داد، بیشتر به این معناست که دولت غیرسیاسی تشکیل خواهد داد. در همه جای دنیا، شان و شخصیت سیاسی رئیس دولت و اعضای کابینه بر اشراف مدیریتی آن‌ها اولی است. در این جا، نه خود رئیس دولت و نه هیچ یک از اعضای کابینه پیشنهادی، هیچ وزن سیاسی قابل اعتنایی، حتی در خود جناح اصولگرا ندارند.

نقش سیاسی فردی مثل حدادعادل در راهبری این کابینه، بسیار بیشتر از رئیس دولت خواهد بود

من تصور می‌کنم که نیروهای قدرتمند سیاسی که در لایه‎‌های پنهان عمل می‌کنند، حتی بر رئیس دولت و هدایت سیاسی این کابینه اشراف خواهند داشت. تردید ندارم که نقش سیاسی فردی مثل حدادعادل در راهبری این کابینه، بسیار بیشتر از رئیس دولت خواهد بود. کما اینکه حتی در معرفی این چهره‌ها هم، امثال حدادعادل و اشخاص پشت صحنه، نقش پررنگ‌تری از رئیس دولت داشتند.

ظاهرا بنا است تا سیاست داخلی و سیاست خارجی کشور توسط سپاه و نیروی قدس اداره شود

وزرای سیاسی کابینه(وزرای کشور، اطلاعات و امور خارجه) نشانگر آن هستند که بنا دارند تا منویات یک حزب پادگانی را در سیاست و امنیت کشور اعمال کنند. وحیدی به عنوان وزیر پیشنهادی کشور، هیچ سابقه سیاسی و اجرایی، بجز دوره‌ وزارت دفاع در دولت احمدی‌نژاد نداشته و هرچه سابقه در کارنامه او بوده، سوابق نظامی و امنیتی است.

اما این موارد، هیچ یک کفایت نمی‌کند که او که قاعدتا باید از توانمندی در چینش نیروهای سیاسی در سطح استانداران، فرمانداران و شبکه مدیریتی استانی کشور برخوردار باشد، بتواند به عنوان رئیس شورای امنیت کشور به صورت در خوری ظاهر شود.

بر همین اساس نیز، طبعا انتظار می‌رود که استانداران کشور نیز از نیروهای کادر، بازنشستگان و وابستگان به سپاه پاسداران انتخاب شده و عملا اداره سیاسی استان‌ها به سپاه واگذار شود.

امیرعبداللهیان به رغم سوابق ظاهری که در وزارت خارجه داشته، یک نیروی وابسته به نیروی قدس سپاه است. کما اینکه وحیدی هم، سابقه فرماندهی نیروی قدس سپاه را در کارنامه دارد. عملا مشاهده می‌کنیم که ظاهرا بنا است تا سیاست داخلی و سیاست خارجی ما توسط سپاه و نیروی قدس اداره شود.

برای مشاهده متن کامل این گفتگو روی لینک زیر کلیک کنید http://emtedad.news/?p=3639

This comment was minimized by the moderator on the site

آقای رئیسی! حالا ما میو

علی اصغر شفعیان
سلام آقای رئیسی. یکی داشت ناهار می‌خورد، گربه‌ای رسید و «میو» کرد. لقمه‌ای به او داد، تا آمد خودش بخورد باز میو کرد. لقمه‌ای دیگر داد. تکرار شد. گربه را جای خود نشاند و گفت «ناهار من مال تو، حالا من میو!». تا حالا نقد می‌کردید، امروز همه‌ی قوا دربست در اختیار شماست و حالا ما میو!

انتظار تبریک که ندارید؟ پیروزی در زمین بی‌رقیب تبریک ندارد؛ آن دو نامزد تسخیری شورای نگهبان برای جناح رقیب از ابتدا بازنده بودند. یاد «علیرضا بباز» افتادم اما به آن هم نیاز نشد. البته شما مقصر نیستید ولی به خود بیایید؛ بازی‌سازان می‌خواهند شما را مدیریت کنند و کار سختی هم ندارند!

این دو هفته‌ی اخیر که هیات دولت را با وزرای روحانی شرکت کردید به‌خاطر بسپارید. فرصتی بود که بتوانید مقایسه کنید با کسانی که به عنوان وزیر معرفی کرده‌اید تا «مجلس به‌اصطلاح انقلابی» هم تاییدشان کنند. نور علی نور است. البته بهتر است که خودتان به نتیجه برسید.

قرارهایی دوره‌ای با همه‌ی روسای سابق دولت‌ها و معاونان اول آنها بگذارید، موسوی، خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی و معاونان اول دولت‌ها. اگر لازم شد دوزانو بنشینید و گوش باشید تا قبول کنند و به‌حرف بیایند. با آنها رفتار خوبی نشده، گلایه کم ندارند اما پر هستند از تجربه. کمک خواهند کرد.

پیشنهادم این است که هفته‌ای دو ساعت با آقای روحانی قرار بگذارید. او را در معذوریت بگذارید که قبول کند. در این قرارها بگویید که در آن هفته چه کردید و برنامه‌های هفته‌ی آینده را مرور کنید. حرف‌هایش را بشنوید و کار خود را بکنید. اما بشنوید. شاید نکته‌ای گفت که بدرد بخورد. می‌خورد!

چرا بر مشاور متفاوت تاکید دارم؟ اگر حالا موضع مخالفت با واردات واکسن غربی را هر کسی دست گرفته به‌خاطر مشورت بدی بوده که داده شده است. در انتخاب مشاور بسیار دقت کنید. بعید می‌دانم بتوانید اما تلاش کنید. لااقل چند تا «غیرخودی» هم در میان مشاوران بگذارید!

همه‌ی روسای دولت‌های قبل در نهایت به مشکلاتی در ساختار رسیدند. یعنی خودشان تجربه کردند. شما همین ابتدا دنبال حل مساله باشید وگرنه احمدی‌نژاد که کاملا هماهنگ بود هم آنطور به مشکل خورد. برای همین نوک بینی را نباید دید. مشکلات امروز کشور راه‌حل می‌خواهد. مثال؟ الی ماشالله!

آقای زالی دروغ می‌گوید. مشکل پول نبود. اراده‌ی مخالفت با واردات واکسن بود. ربطی هم به دولت نداشت. کسانی کاسب شعارهای توخالی هستند از جمله ادعاهای غلوآمیز تولید سریع واکسن ایرانی. مستعان ۱۱۰ را یادتان هست؟ دیدید چطور در پاچه‌ی مسئولان کردند؟ ولی در نهایت دولت «باید» پاسخ بدهد!

نگاه‌ها باید تغییر کند. آمریکا جایی را که گرفته ول خواهد کرد؟ تحریم‌ها هوشمند است. حلقه تنگ شده است. کسانی که قطعنامه‌ها را کاغذپاره می‌دانستند دور و بر شما هستند. خود شما هم در این مورد اشتباه فکر می‌کردید اما حالا تغییر کنید. تحریم بد است. فشارش را ملت باید تاوان بدهد نه شما!

مسالهٔ «میدان و دیپلماسی» را با رهبری حل کنید. نوع موضع‌گیری و دخالت در افغانستان و همکاری با طالبان را ببینید. در کاسه‌تان می‌گذارند. در حوزه‌ی دیپلماسی مهمترین کار شما چیزی شبیه به برجام است و حل مسایلی ازجمله اف‌ای‌تی‌اف. از آبروی خود خرج کنید. پشتتان می‌ایستیم اگر چنین کنید.

شما گذشته‌ی قابل دفاع و درخشانی که ندارید، چهره‌ای کاریزماتیک هم نیستید، از این جهت مثل آقای روحانی احتمال جدا شدن امثال حسین دهباشی تا ناصر همتی زیاد است که نمک خورده و نمکدان بشکنند. تنهایتان بگذارند. اگر نجنبید خلاصه‌ی شرایط همین است که گفتم: «ناهار من مال تو، حالا من میو!»

@Sahamnewsorg

This comment was minimized by the moderator on the site

بازخوانی یک سفر که میتوانست تاریخ ساز باشد!
شینزوآبه( ژاپن) که خیلی ناراحت و بدون نتیجه تهران را ترک کرده بود، در جلسه ای به نام "بازگشت سفر" که بعد از سفرهای خارجی در توکیو برگزار می کند، جملات بسیار تندی را نثار آقاى خامنه ای کرد.
او گفت: این شخص فکر کرد من از سرزمین ترسوها آمده ام، بگونه اى سخن ميگفت كه گويى میخواست به من نترس بودن را بیاموزد، انگار که ملت من بزدل است. جوری از آمریکا سخن ميراند، انگار من کودکی سه ساله ام.
ولی من میخواهم به ایشان بگویم جناب آقای خامنه ای، من از سرزمینی آمده ام که در جنگ های جهانی، علیه امریکا بوده ایم.
من نخست وزیر مملکتی هستم که خلبانانش طی عملیاتی انتحاری، هواپیمای خود را به ناوهای آمریکایی ميكوبيدند و چندین سال، رو در رو، با آنان جنگیدیم و کسی را یارای مقابله با مردمان سرزمین من نبود.
چیزی که اينك، شما از آن سخن ميرانى ما عمل کردیم. گرچه اكنون سیستم ناوها به نحوی است که دیگر نمیتوان علیه آنان، عملیات انتحاری انجام داد ولی، در سال هایی که میشد، ما زمین گیرشان کردیم.
به ما شجاعت یاد ندهيد! دستكم، شما یاد نده!!!
چرا که اگر تاریخ ایران، شجاعان زیادی بخود دیده، هیچکدام شبیه شما و همفکران شما نبوده اند.
آقای خامنه ای!
فکر نکنيد که ما و آمریکا و آلمان و انگلیس و پرتقال و فرانسه و کره و اعراب و دیگر کشورها از ترس، کنار همدیگر جمع شده ایم؛ نه!! هرگز !!!
ما تجربه بسیار سنگین و تلخ حضور در دو جنگ جهانی را داریم و یاد گرفته ایم به جای جنگيدن رو در رو، بنشینیم و گفتگو كنيم و نامه های همدیگر را بخوانیم و نتیجه بگیریم.
یاد گرفته ایم با هم، اقتصاد پويا بسازیم و به همدیگر کمک کنیم و بشر را رو به جلو ببریم.
کاری که چهل سال است شما در ایران میکنيد، آیا به جز نابودی ایران، نتیجه اى داشته است ؟؟؟،؟
شما با کره جنوبی شروع کرده اید، آنها کجا و شما کجا؟؟؟ ایران، تحت سیاستهای شما، در تحریمی همه جانبه و احتمال جنگ و در لبه پرتگاه ویرانی کامل است !!!!
در حالیکه قرآن به شما میگوید "و الصلح خیر" و حتما، با دوست هم نمیگوید بلکه، با دشمن میگوید چون، با دوست که کسی سر جنگ ندارد!.
ما، وفق آیه قرآن شما "تعاونوا" میکنیم با همدیگر و سایر کشورها، اما شما چکار میکنید با دنیا؟؟!!
آیا بیش از ۲۰۰ کشور، همه مقصراند و فقط، شما درست میگویید؟؟
ملت ژاپن تنها کشوری بود که پا پیش گذاشت تا ملت ایران از شر تحریم و جنگ رهايى یابد ولی، شخص جنابعالی کاری کردید که من باید تشکر کنم از مقامات سیاسی و نخست وزیران قبلی که به ایران سفر نکردند و دلیل آنرا، اينك درميابم!!!
در پایان باید بگویم: افکاری که شما دارید، همان افکار سران ممالک درگیر در جنگ جهانی اول و دوم است و امروزه کسی با این طرز تفکر در هیچ کشوری و در هیچ انتخاباتی رای نمیاورد و من در شگفتم، شما چگونه انتخاب شده ايد!!
در پایان، درود خود و ملت ژاپن را تقدیم به ملت بزرگوار و شكيبای ایران مى نمايم ...

This comment was minimized by the moderator on the site

حسین دهباشى @majazestan · 2h
اسدالله علم می‌نویسد: شاه به جهت خشم از عدم حضور ژرژ پمپیدو در جشن‌های ۲۵۰۰ساله، بعدا آن‌قدر به او ملاقات نمی‌دهد که ر.جمهور فرانسه مجبور می‌شود ‐باوجود اختلاف با سوئیس‐ در ویلای زمستانی شاه در سنت موریس به دیدار غیررسمی او برود.
دیروز چین حتی درحد سفیر هم در م.تحلیف حاضر نبود!


محمد تقی فاضل میبدی @fazelmaybodi · 8h
سخنان سران سه قوه که روزتحلیف ایرادشد،چندان تناسبی باحضور میهمانان و مخاطبین که از فرق و‌مذاهب مختلف بودندنداشت،بویژه سخنان رئیس مجلس،که به یک انشاء پرغلط شباهت داشت.اینهمه از ضعف گذشته ها گفتن ووعده های ناممکن و احساسی دادن و از ایران نو ومتحول وتمدن اسلامی گفتن چه لزومی داشت؟


محمّد حسين كريمي پور @M_H_Karimipour · 8h
پیام انتصاب احتمالیِ امیر عبدالهیان از دید دنیای عرب، واضح است: “دیپلماسی عربی ایران خلاصه می شود به شمشیر و زَهر ! ”


محمود صادقی @mah_sadeghi · 2h
یکی از گزینه‌های احتمالی وزارت خارجه با هیجان سخن از طراحی عملیات نظامیان سوریه براساس ارتباط با سردار سلیمانی در خواب گفته است!
آیا اگر سکان وزارت خارجه به دست او داده شود، می‌خواهد در دیپلماسی هم براساس خواب و رؤیا عمل کند؟!

محمود صادقی @mah_sadeghi · 19h
رئیسی در مراسم تحلیف گفت: «تحریم ها علیه ملت ایران «باید» لغو گردد و هر «طرح دیپلماتیک» که این هدف را محقق کند، مورد حمایت ماست.» اما نگفت این «باید» چگونه قابل تحقق است و مقصود از طرح دیپلماتیک چیست؟

محمود صادقی @mah_sadeghi · 1h
دفاع رییسی از پروژه هسته‌ای ایران به عنوان «حق توسعه» شایسته تقدیر است. اما تجربۀ زیسته نشان داده که طرح‌های توسعه اگر در چارچوب یک برنامۀ کلان توسعۀ پایدار دیده نشوند، به تعبیر قرآنی نتیجه‌ای جز هلاکت حرث و نسل به بار نخواهند آورد.

محمد جهانگرد

This comment was minimized by the moderator on the site

مخاطب ناشناسانه ترین سخنرانی ها!
مراسم تحلیف آقای رئیسی که امروز برگزار شد، ازجهاتی خلاف انتظار بود.
اول آنکه درحضورمهمانان خارجی از ضعف ها و مشکلات کشور سخن گفتن،جای تامل بسیاردارد.
دوم آنکه سفره دل درباره اختلافات داخلی بازکردن درچنین مراسمی باهیچ معیاری تناسب ندارد.
سوم آنکه طولانی سخن گفتن درشرایط خاص این روزها و در مراسمی که قانون اساسی حدود آن رامشخص کرده،خارج از چاچوب مراسم است.
چهارم آنکه درایام شروع به کار دولت جدید و در آستانه هفته دولت، غفلت از یادآوری شهیدرجائی و مرام او در کنار نام بردن از سایرشهیدان بسیار قابل تامل است.
پنجم آنکه غفلت رئیس قوه قضائیه از یادآوری شهیدبهشتی درکنار نام سایر شهیدان باتوجه به عظمت او و حقی که به این قوه و قانون اساسی دارد، جای سوال دارد.
ششم آنکه بعضی مسائل را می توان نگفت و درعین حال به آنها پای بند بود.
هفتم آنکه در مراسم رسمی،آرام سخن گفتن یک اصل است.
و هشتم آنکه این همه تشریفات برای تحلیف، درشرایطی که مردم در بیمارستان ها جان میدهند و در داروخانه ها دنبال داروهای ضروری میدوند و برای امرارمعاش گرفتار پیچ وخم زندگی هستند، جای سوال دارد
و اینهاهمه نشان میدهند سخنرانان و بانیان این مراسم مخاطبان خود را نشناخته اند.
مسیح مهاجری

This comment was minimized by the moderator on the site

از شگفتی های مکاتبات اداری و سلسله مراتب در ایران:
سعید نمکی وزیر بهداشت که به صورت مستقیم زیر مجموعه رییس جمهور هست. ضمنا ریاست ستاد ملی کرونا نیز با خود جناب نمکی ست
نامه ای مبنی بر تقاصای تعطیلی جهت کنترل کرونا مینویسه و به جای ارسال به مافوق مستقیم که رئیس جمهوره به رهبر نوشته و کسب تکلیف میکنه
رهبری با پاراف نامه به رئیس جمهور مینویسد" جهت بررسی در ستاد ملی کرونا اقدام شود" رییس جمهور با دستور مبنی بر بررسی در ستاد ملی کرونا نامه رو برای نمکی وزیر بهداشت ارسال تا ایشون هم به رییس ستاد ملی کرونا که خودشه دستور بررسی بده . بالاخره تقاضای وزیر بهداشت اقای "سعید نمکی"به رییس ستاد ملی کرونا اقای "سعید نمکی" میرسه تا پس از بررسی مجددا جوابیه همون پروسه اول رو طی کنه . ودر ستاد ملی کرونا به ریاست نمکی با تعطیلی دوهفته ای مخالفت می شود.
زیبا نیست ؟

This comment was minimized by the moderator on the site

بهترین و بدترین آدمها را در بین دینداران دیدم !
بهترین آنها کسانی بودند که میخواستن خودشان به بهشت بروند
و چقدر بی آلایش و پاک بودند ، سرشان به کار خودشان بود و بی آزار بودند و بهترین مشوق من به دین بودند !
و بدترین آنها کسانی بودند که میخواستن غیر از خودشان بقیه را هم به بهشت ببرند ، چقدر وحشتناک بود برخورد با آنها ، تظاهر و ریا و خشونت و‌توحش در بین آنها موج میزد
و نقطه مشترکشان بود !
مهاتما گاندی

This comment was minimized by the moderator on the site

انتخابات ریاست جمهوری ١٤٠٠ باهمه سوالات، انتقادات و اعتراضات به پایان رسید. از مهمترین چالش‌های انتخابات 1400،مشاركت حداقلی واجدین شرایط، حذف کامل رقبا كه حتی اعتراض اقای رییسی را به دنبال داشت و انتخابات مهندسی شده‌ای بود كه نتایج انتخابات ریاست جمهوری را قبل از اخذ رای قابل پیش بینی کرده بود.

اما انتظار می رفت اقای رییسی در اولین مواضع رسمی خود تا حدودی برای پاسخ به ابهامات و رفع چالش‌ها حتی در بیان، راه‎‌كاری می اندیشید. بنابراین انچه ایشان در مراسم تنفیذ گفتند خیلی مهم نیست اما انچه اقای رییسی در مراسم تنفیذ نگفت مهمتر است.

ازجمله :

آقای رییسی نگفت تكلیف ٥٢% ازواجدین شرایطی که درانتخابات ریاست جمهوری شركت نكردند چیست ؟آیا اینان شهروندان این کشور هستند وازچه نوع حقوقی برخوردارند؟ ایا ایشان رییس جهمور آنان نیز هست؟ سیاست دولت ایشان در برابر بیش از نیمی ازجمعیت ایران چگونه است؟

میزان رای اقای رییسی در انتخابات حدود ١٩ میلیون نفر است اما میزان واجدین شرایط درانتخابات ریاست جمهوری حدود ٥٩ میلیون نفر بوده است. تكلیف ٤٠ میلیون باقی مانده چه می شود و چه كسی رییس جمهور آنان است؟

از٢٩ میلیون شركت كننده در انتخابات فقط ١٩ میلیون به ایشان و بقیه به دیگران رای داده‌اند، آیا اقای رئیسی نسبت به آنان هیچ احساس و مسئولیتی ندارد؟ آیا نباید از سایر کاندیداها و طرفداران یادی می كرد که موجب موفقیت ایشان شده‌اند؟

مسله برجام و مذاكره با 4 + 1 در سیاست خارجی الان در مرحله تعیین تكلیف است ایا این موضوع مهم و ارهبردی نباید در نخستین مواضع رسمی مورد بحث و نظر و تعیین تکلیف می شد؟ مگر که ایشان تصور نمایند که موضوع دارای اهمیتی نبوده و از اولویت برخوردارنیست؟

اقای رییسی یک كلمه از شخص اقای روحانی رئیس جمهور ایران، کسی که 8 سال سخت شرایط پرفراز و نشیب کشور را راهبری کرد تقدیر و تشکر نكرد. این خلاف ادب ایرانی و اخلاق اسلامی است ؟

اقای رییسی هیچ حرف جدیدی برای گفتن نداشت همه حرف ها کلی و فاقد خط مشی و سیاستگزاری است او فقط تكیه به برنامه فوری و انقلابی كوتاه مدت (بخوانید صدروزه ) داشت و درمیان صحبت های او هیچ افق و چشم اندازی برای اینده ایران قابل تصور نبود؟

This comment was minimized by the moderator on the site

چرا سپاه به نفت‌کش اسرائیلی حمله پهبادی انجام داد؟

انباشته شدن کوه عظیمی از انتظارات برای تحقق وعده‌های متنوع، دولت جدید را در وضعیت پیچیده‌ای قرار میدهد.
طی ۴۲ سال گذشته نظام توانسته است با «اوضاع خطیر کنونی» و «بحران‌سازی مداوم» فضای مبهم و غیرشفافی را اداره کند تا کسی نتواند به عدد و رقم نشان دهد که چه میزان از مشکلات اقتصادی سهم تحریمها بوده و چه میزان سهم بی‌کفایتی و چه میزان سهم فساد.
اما از امروز و پس از مراسم تنفیذ و تحلیف و یکدست شدم کل نظام+دولت، ترازویی در معرض دید افکار عمومی قرار خواهد گرفت که نشان خواهد داد سهم سوء مدیریت و فساد در ایجاد مشکلات اقتصادی چقدر بوده و سهم تحریمها چقدر.

مردم میگوند حالا که روحانی رفت این گوی و این میدان؛ نمیدانند همچون ادوار گذشته قسمت کوچکی از مساحت این میدان سهم رئیسی و تیمش خواهد شد که فقط میتواند موج جدیدی از غارت را هدایت کند و همچنان همه اختیارات درجای دیگری باقی خواهد ماند؛ همان‌جایی که مرکز فساد و ناکارآمدی مطلقه است.

افشای سهم هر کدام از این متغیرها در بوجود آمدن مشکلات اقتصادی بیشترین خطر را برای ادامه حیات سیاسی این شرکای حاکم (بی‌مغزانِ پرادعای متوهم + هوشمندان بی‌وطنِ فاسد) به همراه خواهد داشت.

گروه اقلیتی که با دکترین النصر بالرعب و مرگ بر آمریکا میلیاردها میلیارد از منابع کشور را تلف کرده و بخش بزرگی از آن را اختلاس کردند، به این سادگیها صحنه را ترک نخواهند کرد، برایشان نه آینده دولت رئیسی مهم است و نه مردمی که زیر فشار ناشی از مشکلات اقتصادی در رنج و عذابند.

لذا این افزایش تنشها و «عملیات مستقیم» متغیر جدیدی وارد معادلات خواهد کرد به نام «درگیری نظامی» که در دوره روحانی نبود و میتواند بهانه مناسبی برای عدم احقاق وعده‌های فراوان نظام باشد.

ورود این متغیر جدید کل فرایند عملکرد این ترازو را مختل و سایه‌ای تاریک بر حقایق خواهد افکند، هر چند آنقدر هزینه‌ساز باشد که دولت جدید را ناخواسته و در بدو شروع به کار وارد بحران کند و بر اعتبارش خدشه وارد نماید.
موانع در راه موفقیت دولت رئیسی زیاد است اما مهمترین آن همین نیاز قدرت اصلی به بحران فزاینده و فلاکت مردم برای ادامه حکومت میباشد.
آنها به دنبال بر هم زدن ثبات متغیرها هستند تا به افکار عمومی بقبولانند که وضعیت تغییر کرده و ما در شرایط جنگی بسر میبریم و دولت روحانی این شرایط را نداشته.

اگر تحریمها در دولت رئیسی برداشته شود و اوضاع اقتصادی سامان یابد اعداد این ترازو نشان خواهد داد که مهمترین علت مشکلات اقتصادی تحریمها بوده و دولت روحانی تطهیر خواهد شد و این برای گروه حاکم که مدام بر مسئله سوء مدیریت تاکید داشت شکست محسوب میشود.

بنظر میرسد این حمله جرقه‌ای برای ورود به وضعیت خطرناکی باشد که در سالهای قبل شعاعش افزایش نیافت و محدود به چند حمله‌ی کوچک از دو طرف منازعه بود، لیکن در شرایط فعلی بیم گسترش آن به شدت احساس میشود.

خلاصه کلام اینکه عملکرد این ترازو که از امروز در معرض نگاه تیزبین افکار عمومی قرار گرفته است باید به هر قیمتی مختل شود.

اگر برایتان این سئوال پیش آمده که بحران مداوم و فزاینده به کجا ختم میشود باید عرض کنم همانطور که انگل‌های مهاجم تا زمانی که میزبان بمیرد به استفاده از منابع میزبان ادامه میدهند، این شرکای حاکم نیز تا زمانی که کشور/ملت دیگر توان ادامه نداشته باشد به غارت منابع ادامه خواهند داد و هر روز بحران بزرگتری خواهند آفرید و وقتی به فلاکت مطلقه رسیدیم این شراکت به پایان خواهد رسید و «هوشمندان بی‌وطن و غارتگر» سریعا کشور را ترک کرده و آماده کاسبی در دوره بازسازی خواهند شد تا خون مردم فقیر و مفلوک را در کارخانه‌های بین‌الملی و جدید بمکند و «بی‌مغزان پرادعای متوهم» به سه بخش تقسیم خواهند شد؛

-یک بخش در پایان، در صحنه رها خواهند شد تا توسط مردم خشمگین برای تخلیه خشم و ایجاد «تصور تغییر» به فجیع‌ترین شکل تنبیه شوند.

-یک بخش با هدایت قدرت خارجی القاعده شیعه را راه‌اندازی خواهد کرد و به خدمات خود به نفع استکبار جهانی و کارفرمای اصلی ادامه خواهد داد.

-یک بخش هم بسرعت رنگ عوض‌ کرده و به نظام جدید پیوسته و خدمات تخصصی ارائه خواهند داد.

مگر اینکه مردم و نخبگان به آن شرکای جهنمی اجازه تخریب مطلقه ایران را ندهند. @dastchean

This comment was minimized by the moderator on the site

فقط یک جمله!

احمد زیدآبادی
از نگاه من، در مراسم "تنفیذ" فقط یک جمله شایانِ اهمیت بالقوه بود و آن اینکه آقای رئیسی گفت؛ در پی لغو تحریم‌های بین‌المللی است.
امیدوارم این کار به صورتی فوری و واقع‌بینانه دنبال و به نتیجۀ قطعی منجر شود چرا که در غیر این صورت، باقی وعده‌های مربوط به کاهش یا حل مشکلات اقتصادی در حکم سراب خواهد بود! @Sahamnewsorg

This comment was minimized by the moderator on the site

آیت‌الله رئیسی در مراسم تنفیذ: پیام انتخابات ۲۸ خرداد تغییر وضع موجود بود
۱۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۱:۰۳ اخبار سیاسی اخبار مجلس و دولت ایران

رئیس‌جمهور در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری گفت: انتخابات ۲۸ خرداد جلوه‌ای از مردم سالاری دینی بود.
به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در مراسم تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری که صبح امروز (سه‌شنبه 12 مرداد) با حضور حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی و مسئولان کشوری و لشکری با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در حسینیه امام خمینی(ره) برگزار شد، طی سخنانی اظهار داشت: شرط ادب و احترام این بود که من دست مبارک رهبر معظم انقلاب را می‌بوسیدم لکن به‌دلیل شرایط موجود، این توفیق از من سلب شد؛ خداوند را برای نعمت‌های بی‌کرانش شاکرم و سر بر آستان ربوبی می‌سایم و شکر تمامی نعمت‌هایش به‌ویژه اعتماد مردم و رهبری معظم انقلاب را به‌جا می‌آورم.

وی افزود: خورشید تابناک مردم سالاری دینی از 40 سال پیش با هدایت امام بزرگوار و عظیم‌الشأن و همت والای مردم بزرگ و وظیفه‌شناس در این سرزمین طلوع کرد و مدل حکمرانی نوینی به عالم عرضه شد. در این مدل حکمرانی امر دین در کنار دنیا، علم در کنار اخلاق، عدالت در کنار پیشرفت و عزت در کنار رفاه است تا عالمیان پیوند معنویت با زندگی انسان معاصر را بدانند و بدانند که دین می‌تواند در متن زندگی انسانِ معاصر حکومت کند و تمام شئون زندگی او را اداره کند.

رئیس‌جمهور گفت: در یک کلام، جمهوریت در کنار اسلامیت و استقلال در کنار آزادی درهم آمیخت و این آمیختگی برای جامعه اسلامی ما و برای دنیا مدل نوینی از حکمرانی را عرضه کرد. دولتمردان، مسئولان و مردم عزیز در این 40 سال در جهت تحقق مردم سالاری دینی تلاش کرده‌اند و در این‌مدت آن‌جا که توجه به رهنمودهای امام و مقام معظم رهبری و سیاست‌های نظام اسلامی شد، حوزه‌ی پیشرفت و اقتدار بود و آن‌جا که به این موارد مهم بی‌توجهی و یا کم‌توجهی شد، آن‌جا حوزه مشکلات، کاستی‌ها و گله‌مندی‌های مردم بود.

رئیسی خاطر نشان کرد: از کسانی که تاکنون در این 40 ساله خدمت کرده‌اند و در پیشرفت کشور نقش داشته‌اند صمیمانه سپاسگزار می‌باشم و ادای احترام می‌کنم. انتخابات 28 خرداد جلوه‌ای از مردم سالاری دینی بود؛ مردم در این انتخابات علیرغم همه دشمنی‌های دشمنان، شرایط بهداشتی و وضعیت کرونایی و مشکلاتی که وجود داشت، حضورِ باشکوهی داشته و حماسه‌ای بزرگ خلق کردند؛ در کنار حماسه‌هایی که تاکنون خلق شده است.

وی ادامه داد: این حماسه دشمنان را ناامید و دوستان را امیدوار کرد و همه‌ی مردم در حماسه 28 خرداد نقش داشتند و باید از همه اقشار ملت از همه گویش‌ها، اقوام و مذاهب و دست‌اندرکاران، به‌ویژه کسانی‌که مردم را به مشارکت و حضور در انتخبات دعوت کردند و خصوصا از رهبری معظم انقلاب تشکر می‌کنیم.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: حماسه 28 خرداد پیام‌هایی داشت؛ پیام تحول‌خواهی، عدالت‌خواهی، مبارزه با فساد و مبارزه با فقر و تبعیض، اجرای سیاست‌های اعلامی نظام مقدس جمهوری اسلامی، توجه به ارزش‌های والای انقلاب و پاسداری و پاسداشت از خون مطهر شهیدان و وصایای ارزشمند آن‌ها، ضرورت رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه بود. مردم این پیام‌ها را با رأی خود منتقل کردند و از دولت خواستند که این‌ها را تحقق بخشیده، عدالت را اجرا کند و به روابط ناسالم اداری و رانتخواری و هر ضدارزشی که هیچ تناسبی با انقلاب اسلامی ندارد، پایان بدهد.

رئیسی بیان کرد: پیام مردم در 28 خرداد پیام تغییر وضع موجود بود و از دولت خواستند که شرایط و وضعیت اقتصادی و تورم بیش از 44درصد و رشد نقدینگی 680 درصدی را پایان دهد. بدهی‌های دولت از سال 94، سه برابر شده‌ و علاوه بر این، علاج کردن وضعیت کسری بودجه 450 هزار میلیاردی از مشکلاتی است که در زندگی مردم اثر گذاشته و ما امروز وضعیت و شرایط اقتصادی مردم را هم به‌دلیل دشمنی دشمنان و هم به‌دلیل کاستی‌ها و مشکلاتی که در درون داشتیم، وضعیت مناسبی نمی‌بینیم.

وی ادامه داد: مشکلات اقتصادی و فرهنگی، مسئله بیکاری و مسکن و دیگر مسائلی که امروز مردم نسبت به آن گله‌مند هستند و همه باید تغییر کند؛ آن‌چه که از همه بیشتر مشکل ایجاد کرده و علاوه بر اینکه آسیب دیدن سفره مردم و آسیب به کسب و کار مردم باید به آن اشاره کرد، آسیب دیدن اعتماد مردم است.

رئیس‌جمهور گفت: مردم دولتی را خواستند که این آسیب را جبران کند و اعتماد را به مردم بازگرداند و فاصله‌ی میان ملت و دولت را کاهش دهد، چرا که رابطه بین ملت و دولت برای همیشه می‌تواند بسیار گره‌گشا باشد؛ این تاکنون وجود داشته و از این پس هم باید باشد تا مشکلات حل شود و در مقابل دشمنی دشمنان ایستادگی و مقاومت شود.

رئیسی با بیان اینکه آن‌چه مردم از دولت جدید خواسته‌اند، تحول است، تصریح کرد: این تحول برای کشور اجتناب‌ناپذیر است و باید این تحول رخ بدهد، برنامه دولت برنامه تحول است. این تحول مستند به سند بسیار ارزشمند بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است که سند ماندگار بیانیه گام دوم مستند اقدامات دولت خواهد بود. در این سند که رهبری فرزانه انقلاب اسلامی بسیار حکیمانه نوشته‌اند هم وضع موجود و هم وضع مطلوب به خوبی ترسیم شده‌ و ما باید وضع موجود و مطلوب را دقیق ببینیم و فاصله وضع موجود با مطلوب را کمتر و کمتر کنیم و بتوانیم به وضعیتی برسیم که امروز مورد انتظار مردم یعنی تحقق فرازهای بلند بیانیه گام دوم است.

وی عنوان کرد: در این تحول ضروری لازم است که همه فرهیختگان، اندیشمندان، مسئولان، دغدغه‌مندان و عزیزان نقش‌آفرینی و همه‌ی مردم مشارکت کنند و به میدان بیایند و این کار شدنی است؛ ما حتما به‌دنبال رفع تحریم‌های ظالمانه خواهیم بود اما حتما سفره مردم و اقتصاد را شرطی نخواهیم کرد و به اراده بیگانگان گره نخواهیم زد، حتما مسائل پیش روی دولت را دنبال می‌کنیم.

رئیسی تصریح کرد: برخی مسائل که دولت از امروز با آن مواجه است، عبارتند از کسری بودجه، بازار سرمایه و ثبات در آن و مسئله بورس، مسئله مهم کنترل تورم و گرانی‌ها، مسئله کرونا که امروز موجب نگرانی مردم عزیز ماست، آب و برق و بسیاری از نیازمندی‌های مردم. من به دولتمردان دولت دوازدهم «خسته نباشید» می‌گویم اما کارهای بسیاری از امروز پیش پای دولت است.

وی ادامه داد: ما یک برنامه‌ی آنیِ کوتاه‌مدت با نگاه به مسائل پیش‌ِرو که دولت با آن‌ها مواجه است، تدوین کرده‌ایم و مسائل را شناسایی کرده‌ایم و به مردم اطمینان می‌دهیم که مسائل شناسایی شده و کار با قوت دنبال می‌شود.

رئیس‌جمهور بیان کرد: یک برنامه تحولی 4 ساله برای کشور تدوین کرده‌ایم که بزودی در اختیار همان قرار خواهد گرفت که زمینه و بستر برای اجرای برنامه هفتم توسعه کشور خواهد بود.

رئیسی گفت: امید داریم که در این برنامه تحولیِ 4 ساله، تمامی دغدغه‌مندان بدون نگاه به خط و گروه‌های سیاسی و همه فرهیختگان و دلسوزان نقش‌آفرینی کنند و ما از اصحاب «ما می‌توانیم» هستیم و یقین داریم با مشکلاتی که پیش روست، راه برای برون‌رفت از مشکلات وجود دارد و اراده محکمی برای رفع مشکلات وجود دارد و ملت، جوانان و نیروی انسانی کارآمد داریم. وضعیت را متحول خواهیم کرد و امیدواریم با نگاه صاحب‌نظران و فرهیختگان شرایط به نفع مردم و ارزش‌های انقلاب و آن‌چه مورد توقع مقام معظم رهبری، مردم، خانواده‌های عزیز شهیدان و ایثارگران است، تغییر کند.

وی بیان کرد: پروردگارا تو خوب می‌دانی که حضور من در این عرصه به‌عنوان یک طلبه‌ی خدمتگزار با چه انگیزه‌ای صورت گرفت و اگر نبود خدمت به مردم و ایجاد گشایش و اجرای عدالت، حضوری در این عرصه برای بنده معنا نداشت اما افتخار می‌کنم در این عرصه یک خدمتگزار کوچکی برای مردم باشم. خدایا تو خوب می‌دانی و از آشکار و نهان آگاهی و نیت و انگیزه ما را می‌دانی؛ ما را در این عرصه مدد کن.

رئیس‌جمهور ادامه داد: خدایا به برکت این ایام و عید سعید غدیر و برکت نزول آیه ولایت، آن‌چه امیرالمومنین(ع) و پیامبر گرامی اسلام(ص) در روز غدیر درباره صفات دولتمردان به مردم آموختند و صفاتی که امیرالمومنین در نامه معروف‌شان به مالک اشتر فرمودند که یک سند قطعی برای صفات همه دولتمردان است، تمامی مسئولان و کسانی که به مردم خدمت می‌کنند را از آن صفات متنعّم بگردان. خداوندا دستان یاری‌گر ائمه هدی(ع) به‌ویژه امام عصر(عج) را به یاری ما بفرست و گره‌ها را به‌دست مبارک حضرت ولی‌عصر(عج) باز کن و به ما اخلاص در عمل مرحمت کن.

انتهای پیام/

This comment was minimized by the moderator on the site

رهبر معظم انقلاب در مراسم تنفیذ: تشکیل کابینه جدید به تأخیر نیفتد/ دولت مردمی به‌معنای واقعی کلمه محقق شود
۱۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۱:۳۸ اخبار سیاسی اخبار حوزه امام و رهبری

آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در مراسم تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری فرمودند: مسیری که کشور و ملت را به حقوق اساسی خود می‌رساند توسل به ارزش‌های اساسی انقلاب است.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، مراسم تنفیذ ریاست جمهوری دوره سیزدهم، صبح امروز در حسینیه امام خمینی(ره) برگزار شد و رهبر معظم انقلاب اسلامی با تنفیذ رأی ملت، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی را به ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب کردند.

رهبر انقلاب اسلامی همچنین در سخنانی در مراسم تنفیذ، با مسألت از خداوند متعال برای مبارک گرداندن این روز پر امید برای مردم و کشور، حضور ملت در انتخابات ریاست جمهوری را کاملاً پر معنا و نماد مردم‌سالاری دینی خواندند و با تشکر از «رئیس جمهور و دولت دوازدهم»، برای آقای رئیسی و همکاران دولت جدید نیز توفیق و عنایت ویژه الهی آرزو کردند.

ایشان، مراسم تنفیذ را متکی بر قانون اساسی و رسم بنیانگذاری شده به‌دست امام خمینی(رض) برشمردند و افزودند: این مراسم، مظهر موضوع بسیار مهم «جابجایی عقلانی، آرام و متین» در قوه مجریه و در واقع در مدیریت کشور است.

رهبر انقلاب، وجود تنوع سیاسی را از دیگر مضامین بسیار مهم مراسم تنفیذ خواندند و افزودند: گرایش‌های مختلف سیاسیِ دولت‌ها، نشان‌دهنده تنوع سیاسی در کشور و این واقعیت نشانه آزادی و سلامت انتخابات است.

ایشان با اشاره به برگزاری انتخابات در سلامت و امنیت کامل، از همه دستگاههای برگزارکننده انتخابات و تأمین‌کننده نظم و امنیت و به‌طور ویژه از ملت عزیز ایران صمیمانه تشکر کردند و افزودند: از مدت‌ها پیش توطئه تحریم انتخابات در محافل سیاست‌گذاری دشمنان طراحی و دنبال می‌شد و در داخل هم عده‌ای از روی غفلت و عده‌ای شاید از روی غرض همین خط را دنبال می‌کردند اما ملت پاسخ قاطع داد و با توجه به اوضاع و احوال، مشارکت خوبی در انتخابات داشت.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، جابجایی قدرت در قوه مجریه را امیدآفرین برشمردند و گفتند: حضور افراد جدید با اراده‌های تازه و ابتکارات نو، برای همه به خصوص جوانان امید می‌آفریند که این امیدواری بسیار مغتنم است.

ایشان افزودند: این جابجایی برای صاحبان فکر و نظر و اندیشه نیز فرصتی است که با دقت و تأمل، خطاهای دوران گذشته را پیدا کنند و راه حل ارائه دهند.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به تکیه بر ارزش‌های انقلاب در تبلیغات انتخاباتی آقای رئیسی تأکید کردند: این مسیر درست باید ادامه یابد چرا که ملت را به حقوق اساسی خود می‌رساند و ایران را در جایگاه شایسته قرار می‌دهد.

ایشان در همین زمینه افزودند: ارزش‌های انقلاب مفاهیم موهومی نیست بلکه در سخنان امام بزرگوار، به طور روشن و مکرر بیان شده و باید همین سخنان ملاک قرار گیرد و دنبال شود.

رهبر انقلاب، ورود ملت به مسائل مختلف را کلید اصلی حل مشکلات خواندند و افزودند: پیگیری ارزش‌های انقلاب موجب افزایش انگیزه‌های مردم و ورود آنان به میدان می‌شود که این حضور بی بدیل و بی‌جایگزین، بسیار مغتنم و کارگشا است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، تبدیل مردم را از یک جمع منفعل و پراکنده به مجموعه‌ای متحد، پرانگیزه، هدفدار و آرمانخواه، هنر اصلی انقلاب و امام خواندند و افزودند: هر عامل و عنصری که بتواند اتحاد، انگیزه و امید ملت را افزون و مردم را وارد میدان کند، مغتنم است که ارزش‌های انقلاب این ویژگی تعیین کننده را دارد.

رهبر انقلاب با اشاره به شعارهای انتخاباتی آقای رئیسی مبنی بر «مردمی بودن و از مردم شنیدن و در میان مردم بودن»، گفتند: مردمی بودن موضوع بسیار مهمی است و رییس‌جمهور محترم و همکارانشان باید تلاش کنند این شعار در واقعیت محقق شود و به معنی واقعی و بدون در نظرگرفتن امتیازهای طبقاتی و گروهی، در میان همه مردم باشند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای خاطر نشان کردند: البته حضور در میان مردم نباید موجب غافل شدن از ارتباط با نخبگان شود و ارتباط و تبادل نظر با نخبگان، لازم و مفید است.

رهبرانقلاب با تأکید بر اینکه دولت باید مظهر وفاق ملی و نگاه ملاطفت آمیز به عموم مردم باشد، افزودند: یکی از کارهای مهمی که به مردمی بودن دولت کمک می‌کند، تعهد به گفتگوی صادقانه و بدون پیرایه‌های سیاسی با مردم است. باید با مردم صادقانه حرف زد، مشکلات و راه‌حل‌ها را گفت و توقعات را بیان کرد و کمک‌های لازم را نیز به مردم تقدیم کرد.

توصیه بعدی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به دولت سیزدهم، شناخت ظرفیت‌های فراوان کشور و توجه جدی به آنها بود.
ایشان گفتند: این روزها از مشکلات و کمبودهای کشور گفته می‌شود که زیاد هم هستند اما ظرفیت‌های کشور در بخش‌های آب، نفت، معادن، بازار گسترده داخلی، همسایگان و استعدادها و آمادگی‌های حیرت‌آور جوانان، بسیار فراتر از مشکلات و فوق‌العاده هستند.

رهبر انقلاب خاطر نشان کردند: بدون تردید با این ظرفیت‌ها می‌توان بر مشکلات غلبه کرد به شرطی که خوب شناخته و سپس با تلاش خستگی‌ناپذیر و شبانه‌روزی به کار گرفته شوند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای یکی دیگر از جنبه‌های مردمی بودن را مبارزه بی‌امان با فساد و مفسد برشمردند و افزودند: آقای رئیسی در مسئولیت قبلی، مبارزه با فساد را شروع کرد و اقدامات خوبی انجام داد اما اصل قضیه و بسترها و زمینه‌های فساد در قوه مجریه است که باید با آن به‌طور جدی مبارزه کرد.

ایشان فرارهای مالیاتی، انحصارهای بی‌دلیل، فعالیت‌های ناسالم سوداگرانه و سوء استفاده از ارز ترجیحی را نمونه‌هایی از موارد فساد برشمردند که باید با آنها با برنامه و پیگیری، مقابله کرد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای حل مشکلات اقتصادی را نیازمند برنامه و حرکت براساس برنامه کلی طراحی شده دانستند و گفتند: با کارهای روزمره و اقدامات پیش‌بینی‌نشده نمی‌توان مشکلات را حل کرد ضمن آنکه همه بدانند حل مشکلات اقتصادی زمان‌بر است و مسئولان باید همه تلاش خود را به کار گیرند تا این زمان هر چه ممکن است کوتاه‌تر شود.

ایشان سرعت عمل در تشکیل دولت را ضروری خواندند و افزودند: شرایط کشور اقتضا نمی‌کند که تشکیل دولت به تأخیر بیفتد بنابراین رییس‌جمهور محترم در معرفی وزرای پیشنهادی و مجلس نیز در بررسی صلاحیت وزیران شتاب به خرج دهند.

نکته پایانی که رهبر انقلاب به آن اشاره کردند موضوع جنگ تبلیغاتی بود. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به تلاش دشمنان برای تأثیرگذاری و مسلط شدن بر افکارعمومی کشورها از جمله مردم ایران از طریق جنگ نرم و جنگ تبلیغاتی و رسانه‌ای گفتند: اگر افکار عمومی یک ملت در اختیار بیگانه قرار گیرد آن ملت طبق میل بیگانه پیش خواهد رفت.

رهبر انقلاب با اشاره به وجود ضعف و کم‌کاری در کارهای رسانه‌ای و تبلیغاتی در داخل کشور خاطر نشان کردند: باید در این مسایل قوی‌تر و هوشمندانه‌تر عمل کرد.

This comment was minimized by the moderator on the site

علیرضا خوشبخت @khoshbakht_a · 8h
وقتی رئیسی در مراسم تنفیذ از وضعیت فاجعه بار اقتصادی و عدم اعتماد مردم به دولت می گفت، تلویزیون کادر بسته صورت روحانی و جهانگیری را نشان می داد. عصبی و مستاصل و زبان بسته. این سزای سیاستمدارانی است که بدنه اجتماعی حامی خود را به حساب نیاورند و جز مصلحت بقا چیزی نشناسند....

Aliz علی علیزاده @jedaaal · 5h
۸سال پیش روحانی با یک نقشه به پاستور رفت: گفتگو با آمریکا و رفع تحریم به امید پذیرفته‌شدن در بازار جهانی و ورود سرمایه خارجی. روحانی مطلقا نقشه دومی در سرنداشت و ذره‌ای نیاندیشیده بود اگر این راه به بن بست بخورد بعد باید چه کرد.
امیدوارم دولت رییسی بیش از یک نقشه در سر داشته باشد

احمدجوانمهر A.Javanmehr @Zarkesh5 5h
در مراسم تنفیذ مجلس تکلیفش را دانست؟
بله؟
سریع وزرا را تایید و دولت رو راه بندازید.
مردم اذیت نشوند.


مسعودقاسمی @masoudghasemii · 22h
اگه بخوای آخرین حرفت رو به روحاني بزنی چی بهش میگی..؟
خودم : خوشحالم که بهت رای دادم
و گذر زمان درست بودنش رو ثابت میکنه.



@heli_sajadi79 · 5h
روحانی رفت...
به قول حسین جنتی:
زین‌پس مجالِ عربده‌فرماییِ شماست
آری نوای مملکتِ بی‌نوا پرید...
روحانی_متشکریم


آدم @EbneHava_ · 20h
جهانگیری بدون اینکه بخنده گفته روحانی دانشمند و گنجینه اسرار کشوره


hezardastan1980‏‎‎Flag of Iran @hezardastan1981 · 7h
آقای رئیسی از امروز متوجه خواهد شد همون اپوزیسیون بودن چقدر بهتر بود


رضا مهدوی @Rmahdavii · 18h
ترسو نیستم اما از فردا میترسم!


Ali Hassanloo @AliHassanloo · 7h
دوران سوال تمام شد، اصولگرایان از امروز باید جواب دهند. همه‌ی سیستم یکدست و همه محرم و خودی.


حسن اسدی زیدآبادی @hasanasadiz · 1h
ترکیب و ترتیب مراسم‌های «تنفیذ و تحلیف» یادآور «عقد و عروسی» نیست؟

هادی مهرانی @hadimehrani1 · 2h
این عکس چکیده و خلاصه جمهوری اسلامی هست فقط آخوند !!! یه چند تایی هم کت و شلواری که چند تاشون آخوند بودن لباس رو در آوردن ، تا این جماعت نروند و از وطن بیرونشون نکنیم هیچ چیزی در ایران درست نخواهد شد . والسلام


vahidjafari @vahidjafari1360 · 1h
امشب اولین شبی ست که راحت سر به بالش میگذارد،نه هاشمی هست و نه روحانی همه رو از میدان به در کرد! خسته نباشی دلاورSmiling face with smiling eyes

محمّد حسين كريمي پور @M_H_Karimipour · 5h
حجة الاسلام رئیسی بتشخیص رهبر و شورای نگهبان، مجتهدست. دکترای حقوق اسلامی هم دارد. آیه مشهور ۳-نمل را در تنفیذ با دو‌غلط خواند: یقیمون الصلاةِ و یوتون الزکوةِ!! مقدمات نحو هم نخوانده که بداند مفعول، منصوب است؟ عناوین دکترا و اجتهاد به چه روزی افتاده! آدم از غصه بمیرد، جا دارد!


Azita HFace with medical mask @AzitaH6 · 6h
آیا رئیسی پیام مردم را در انتخابات
٢٨ خرداد گرفته؟


Ehsan Soltani @ehsan_soltani · 20h
خداوند سرنوشت هیچ ملتی را به دست اقلیتی یکدنده و لجباز، متوهم و پارانوئیک، فاسد و دزد و دگم و متعصب نیندازد.


عباس عبدی @abb_abdi · 2h
مهمترین گناه روحانی این بود که با حمایت اصلاح‌طلبان پیروز شد و اقداماتش را بیرون مجموعه اصولگراها تعریف کرد؛ و الا خدمتی که او به ثبات حکومت کرد و آن را از خطر رهانید، احمدی‌نژاد نه تنها نتوانست انجام دهد که عکس آن را انجام داد.
این یعنی نمک‌نشناسی

سعا @SAA_IRAN · 8h
خجالت نکشیدید بعد از مراسم تنفیذ تبلیغ ایزی_لایف پخش کردید؟؟؟


محمد توکلی @mtavakoli67 · 9h
رئیس دولت سیزدهم در دو دقیقه، شش بار کمترین مشارکت انتخاباتی در تاریخ جمهوری اسلامی را «حماسه» نامید.


eeted Behrad @Behradgh68 · 3h
خوبه روحانیون نمیخواستند پست و منصب داشته باشند....


قربانعلی صلواتیان @salavatianghali · 9h
چقدر آقای روحانی حرص می‌خورد و متقابلا چقدر در دلش می‌خندد Hugging faceHugging facePensive facePensive face

آیدین (پرچم ایران) @Fakhteo · 22h
هنوز هم میگم که سید محمد خاتمی نجیب‌ترین، محمود احمدی‌نژاد وقیح‌ترین و حسن روحانی بدشانس‌ترین رئیس‌جمهورها در تاریخ ایران بودند.


حسین دهباشى @majazestan · 2h
ح.روحانی از امروز ‐علاوه بر آنچه خود در این مخروبه‌ای خراب کرده‐ مستحق بر سر ریختن خاک همه‌ی خاک‌‌بازی‌های بعدی‌ها است و تا سال‌ها هر خطایی ‐ولو نامربوطی‐ را میراث او خواهند خواند.
این تداوم سنّت سیاه سیاست‌بازان است تا هرکه آمد محاسن را به خود ببندد و معایب را به ریش پیشینیان!

آدم @EbneHava_ · 8h
از صبح رئیسی رئیس‌جمهور شده ولی هیچ اتفاق مثبتی نیفتاده. این بود دولت انقلابی‌تون؟!


احمدجوانمهر A.Javanmehr @Zarkesh5 · 8h
برداشت من از زبان سیاسی مراسم تنفیذ_رييسی !
زندگی سیاسی روحانی کلا تمام شد.
روحانی_رفت


زُهِير موسوىFlag of Iran @zoheirmousavi · 9h
ابراهیم رییسی: ما از اصحاب ما میتوانیم هستیم.


سمیرا عالم‌پناه @samiraalampanah · 12h
دوستان عزیزی که از دیشب هشتگ دوباره میسازمت وطن راه انداختید؛ شما از دیوار سفارت بالا نرو، کاسب تحریم نباش این وطن ساخته میشه!


روزنامه اعتماد @EtemadDaily · 4h
عباس_عبدی در یادداشتی عنوان کرد:
5 تفاوت مهم
امروز انتقال پست رياست‌جمهوري انجام مي‌شود. اين خاصيت نهادهاي انتخابي است.
امروز كه مديريت اجرايي در حال انتقال است، تا چه حد شاهد اين شور و نشاط عمومي يا اميدواري نسبت به آينده هستيم؟


علی اکبر رائفی پور ⁦Flag of Iran⁩ @A_raefipur · Aug 2
به نظرتان مردم ، پایان روحانی رو جشن خواهند گرفت؟


hezardastan1980‏‎‎Flag of Iran @hezardastan1981 · Aug 2
جشن ما آن روزیس که تو گوه‌خوری نکنی.
یعنی میشه امیدوار بود؟!
بعیده

This comment was minimized by the moderator on the site

سیدهادی خامنه ای در کلاب هاوس:

تیم ۱۱ نفره به لیدری آقای مصباح که اخوی ما سیدعلی نیز عضو آن بود معتقد بودند مبارزه با حکومت شاه اشتباه است و ایجاد اصلاحات در حوزه افضل بر مبارزه با شاه بود.
سال ۸۴ به آیت الله هاشمی و سال ۸۸ به مهندس موسوی رای دادم.
نتیجه انتخابات ۸۸ غیرقابل قبول وباور بود و هنوز پاسخ درستی درباره اتفاقات آن داده نشده است ، پیروزی مهندس موسوی تا ساعات پایان رای گیری مسلم بود.
کسانیکه عکس امام را در عاشورا پاره کردند از داخل و جزو مردم معترض به نتیجه انتخابات نبودند از سوی نهادهای خاص برنامه ریزی شده بود وگرنه چگونه میشود در میان خیل جمعیت دوربین درست برود روی آن صحنه زوم کرده باشد.
امام لاجوردی را کنار گذاشت اما با طراحی مرحوم هاشمی لاجوردی دوباره به ریاست زندان اوین بازگشت.
پدر ما فردی انقلابی نبود ودر جریانات سیاسی قبل از انقلاب دخالتی نمیکرد.
صحبتهای برادرم محمدخامنه ای درباره نظرمنفی امام راجع به مرحوم هاشمی و آیت الله منتظری صحت نداشته و مستندنیست برادرم محمد فعالیت سیاسی خاصی قبل از انقلاب نداشت.
اختلاف اصلی رهبر با میرحسین موسوی از ابتدای دوره دوم نخست وزیری میرحسین شروع شد که اقای خامنه ای به شدت با انتخاب دوباره ایشان مخالف بوده و چندین بار برای امام پیام فرستاد که از حمایت میرحسین عقب نشینی کند و با مخالفت امام مواجه شد.
بنده عضو گروه ۹۹نفر مخالف میرحسین بودم اما لیدر این جریان نبودم اکثریت اعضاگروه ۹۹نفر از سوی مصباح هدایت می شدند.
رد صلاحیت ایت الله هاشمی حرکت مطلوبی نبود و خسارات فراوانی به نظام تحمیل کرد.
مجلس فعلی نهایتا نماینده ۴۰ درصد مردم است و انتظاری از مجلس اقلیت نمیتوان داشت.
ضدیت بی رویه مجلس فعلی با دولت بدون منطق خاص سیاسی موجب بحرانی تر شدن وضعیت کشور شد.
سازوکار و کیفیت انتخاب کاندیداها از سوی شورای سیاست گذاری اصلاحات باعث عقیم ماندن اهداف اصلاحات و دولت در مجلس دهم شد.بسیاری از کسانی که با لیست تدبیر وامید وارد مجلس شدند به جریان پشت کرده و در جبهه مقابل صف آرایی کردند.
درحال حاضر فرد توانمندی که بتواند مسئولیت هدایت و راهبری جریان اصلاحات را به دست بگیرد وجود ندارد یا شاید من نمیشناسم اما شک نکنید اگر کسی چنین توانمند باشد شورای نگهبان به او صلاحیت نخواهد داد.
بنده کاری برای رفع حصر نتوانسته ام بکنم چون حاکمیت چنین اجازه ای به کسی نمیدهد.
حاکمیت یکدست امکان ندارد و نمیشود که سرنوشت کشور دست یک طیف باشد.
در لینک زیر بخوانید: http://sobhema.news/?p=16475

This comment was minimized by the moderator on the site

با قلم محمودزاده

هفته تنفیذ و تحلیف
آیا نظر کرده امام رضا شفا می‌دهد؟

جارچی فضای مجازی بی‌خبر از حکم اعدام خود، در شهر جار می‌زد که؛ فردا حکومتی یک‌دست می‌آید ز نسیم شرق.
...... مردم اما نمی‌دانند چرا تا کنون هیچ رئیس جمهوری موفق نبوده، مدعی وارد شدند و مجرم خارج شد.
وقتی آخرین مجرم متوجه شد کلیدش بی‌خاصیت است که رمز صندوق دولتش در اختیار دولت ‌پنهان افتاده بود.

مجرم ۸ سال قبل از دل هاله‌ای از نور وارد پاستور شده و تمام منتظران ظهور را مرید خود کرده بود. از شیوخ انجمن حجتیه، تا خلوت نشینان به‌دور از عوام که خیلی دیر فهممیدند او نیز مجرمی پیچیده و رمال است.
اکنون این مجرم هم خودش در صف اول مبارزه با فساد قرار دارد و هم یارانش بخشی از ترکیب دولت جدید را تشکیل می‌دهند.

مجرم ۱۶ سال قبل اما، پرونده‌ای سنگین دارد. او با پرچم اصلاحات، بیداری و ارتباط با جهان دانایی را نشانه رفته، جرمی نابخشودنی. او به اعتبار فرهنگ و تمدن کشورش تمدن غرب را به مناظره دعوت نمود، اما غافل از اینکه منشور کوروش در کتب درسی ایران حذف شده بود. او پس از اینکه ناشیانه پرده از قتل‌های زنجیری برداشت، متوجه شد حریف توپخانه لیاخُف روسی نخواهد شد.

۳۲ سال قبل خبر از سردار سازندگی از جنس امیرکبیر می‌دادند، اما سرنوشت این مجرم در استخر فرح رقم خورد. این سنگ‌ صبور مردم چقدر خون جگر خورد تا گرفتار سنگ‌زیرین آسیاب روسی‌تبار شد.

بگذریم از سرنوشت رجایی و بنی‌صدر که اولی با بمب نفاق شهید شد و دومی به تزویر نفاق دربه‌در گشت.
چرا چرغ گردون برای هر که وارد پاستور شد، آهنگ شوم می‌خواند؟

نگاه تیز سفیران در این مجلس از جنسی دیگر است. چشم‌بادامی‌ها، کاسبی زیرک، موطلایی‌ها، خاموش، اما چموش. لیدر شرق، مرموز؛ این حریفان ظریف در بازی برجام که اکنون به او نیشخند می‌زنند.
نماینده 18 درصدی مردم در کرسی مجلس حواسش به مسیر وزش باد سیاست جدید است.

به راستی چه جریانی ما را در این بازی دوطرف بازنده، به جان هم انداخته؟

There are no comments posted here yet

نظر خود را اضافه کنید.

  1. Posting comment as a guest.
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location
عبارت تصویر زیر را بازنویسی کنید. واضح نیست؟

دیدگاه

چون شر پدید آمد و بر دست و پای بشر بند زد، و او را به غارت و زندان ظالمانه خود برد، اندیشه نیز بعنوان راهور راه آزادگی، آفریده شد، تا فارغ از تمام بندها، در بالاترین قله های ممکن آسمانیِ آگاهی و معرفت سیر کند، و ره توشه ایی از مهر و انسانیت را فرود آورد. انسان هایی بدین نور دست یافتند، که از ذهن خود زنجیر برداشتند، تا بدون لکنت، و یا کندن از زمین، و مردن، بدین فضای روشنی والا دست یافته، و ره توشه آورند.

کامنت ها

بابا آب داد، ما آب را به باد دادیم! محسن رنانی / ۱۲ ...
ژِنرالیسم مقدس اینکه بنی صدر به چه اشتباهاتی مبتلا و چ...