Is there any impossibility

For Humanity world, Is there any impossibility, I don’t think so.

They dictate us impossibility

دیدگاه‌ها  

#3 مصطفوی 1399-12-27 14:52
Impossible به معنی غیر ممکن است و در مقابل possible که به معنی ممکن است می باشد و در این تصویر نگاشت دیواری از این امور سخن گفته است، و سوال این است که آیا در جهان انسانی امر غیرممکنی وجود دارد یا خیر؟ من این گونه فکر نمی کنم، به ما دیکته می کنند که غیر ممکن است. در این بحث سخنی از فقر و قناعت نیست.
#2 مصطفوی 1399-12-26 18:15
درود بر شما آقا سیروس عزیز
به این لحاظ که مخاطب های انگلیسی زبان هم دارم، گاهی برای آنان به زبان انگلیسی هم می نویسم، ترجمه هایی هم، بالعکس از انگلیسی به فارسی دارم، لذا دو طرفه است، این مطلب هم در واکنش به یک دیوارنوشت نوشتم،
#1 سیروس 1399-12-25 20:52
نکات چرا به زبان انگلیسی می نویسید ولی
قناعت وقتی معنا داره که توان خرید داشته باشی اما خودخواسته تصمیم بگیری اسراف نکنی و «نخری»، اینکه کالا «باشه» و «نتونی» بخری اسمش قناعت نیست، فقره.

You have no rights to post comments

دیدگاه

چون شر پدید آمد و بر دست و پای بشر بند زد، و او را به غارت و زندان ظالمانه خود برد، اندیشه نیز بعنوان راهور راه آزادگی، آفریده شد، تا فارغ از تمام بندها، در بالاترین قله های ممکن آسمانیِ آگاهی و معرفت سیر کند، و ره توشه ایی از مهر و انسانیت را فرود آورد. انسان هایی بدین نور دست یافتند، که از ذهن خود زنجیر برداشتند، تا بدون لکنت، و یا کندن از زمین، و مردن، بدین فضای روشنی والا دست یافته، و ره توشه آورند.