ارديبهشت 29, 1403 108 2

سوگند به من، که با تو همراه می شوم

سوگند به زخم هایی که در جان و تن مظلوم ماندند و التیام نیافتند و با او دفن شدند، سوگند به ناله های از سرِ بیکسی، که تا مرگ همراه، و در حلقوم ها دفن شدند، سوگند به خشمِ فروخورده ایی که از کلفتی ظلم، هرگز توان بروز نیافت، و شراره هایش هرگز فرو ننشست، سوگند به مظلومیتی که سلول به سلولِ تنِ مظلوم را فرا گرفت، سوگند به گریه هایی که از عمق مظلومیت برخاست، و چشمه های اشکِ مظلوم را در چشم او خشکاند، سوگند به گَردِ غم، که بر صورتِ مظلوم پاشیده شد، سوگند به آه دل مظلوم، که در آسمان تنوره کشید، و دل… ادامه مطلب
ارديبهشت 22, 1403 114

تشکیل بلوک مشترک تمدنی فرهنگی، اتحادیه اروپا الگویی برای ایران

ایران و بزرگتر از آن حوزه تمدنی ایران بزرگ (شامل آسیای میانه، قفقاز، کردستانات، عراق و...) هم به یک رابرت شومان [1] نیاز دارد، وزیر خارجه وقت فرانسه که عاقلانه و فرامرزی تر از مرزهای موجود کشورش فکر کرد [2] و همین ایده، او را به یکی از بنیانگذاران "اتحادیه اروپا" تبدیل نمود، چرا که پیشنهاد تشکیل چنین اتحادیه سیاسی – اقتصادی را داد، و نزدیک به نیم میلیارد باشندگان این پهنه پیشرو در دمکراسی، آزادی های اساسی، اقتصاد، پیشرفت و... را به سوی یک وحدت اقتصادی، سیاسی و اکنون قانونی و حقوقی و حتی امنیت… ادامه مطلب
ارديبهشت 17, 1403 135 1

راز و نیازی با ایزد یکتا؛ تو را چه حالی می شود، بوقت دیدن و شنیدن ها

بار خدایا! گویند ما از تو ایم و به سوی تو باز می گردیم، و قطره ایی چکیده از وجود تو، که بر زمین تجلی یافته ایم؛ پیچیدگی های وجود انسان، ناروشنی های زندگی اش نیز گویای چنین امریست، چرا که از دیگر موجودات بسیار متفاوت، و در ناروشنی وجودی، تنه به تنه تو می زنیم، شاید از همین روست که گاهی اندیشه ام پر پرواز می گیرد، و به ساحل قراری می اندیشد، که هرگز آنرا نیافته ام، لذا تو را مقصدی، به چنین ساحلی ماندگار یافته، و میل به گفتگو با تو می کنم، که خود مخزن اسرار وجودی، و سِری ناگشوده از دنیای هستی، سری… ادامه مطلب
ارديبهشت 09, 1403 315 43

نظام برخاسته از قیام های اعتراضی، با معترضین بخود اینگونه تا نمی کند

اهل دین و ایدئولوژی هیچ مزیتی بر دیگران ندارند، الا انتظار تقوا و پرهیزگاری از آنان، چرا که مدعی اند با اعتقاد به دین و یا یک ایدئولوژی خاص، بدان حد تقوا و پرهیزگاری دست یافته، و به اصول آن پایبندند، که این باعث خواهد شد، تا دستباز، به هر عملی دست نزنند، و حد و حدود و حقوق مردم را نگه می دارند، و چون دیگر آدمیانِ لاقید، در عمل خبیثانه، بی محابا و آتش به اختیار عمل نخواهند کرد؛ و به واقع هدفِ ارائه ی کرسی قدرت به اهل دین، ایجاد زندگی، سیاست ورزی، مرام و... مومنانه بوده است، که عصاره و جوهره این… ادامه مطلب
ارديبهشت 07, 1403 193

بیکسی دریای جوشان است، اینچنین غَلتانُ سَرگردان شده

وه چه رسواییست که دامنگیرِ شب هایم شده زِنده زِنده مَرگ، گریبانگیرِ لب هایم شده دوستی را من نمی بینم بدین ظُلمتکده سوگواری ذکر این شب های بیپایان شده قلبم از سِّرُ اَسرار مَگو، بین پر شده، دولتِ بی آشنایی، بر دَرم کاشان شده در جهانِ سّرُ اَسرار جهان، من گم شدم وه چه خوش گم کردنیست، این چموش پی شده کس نبود او، از برای این هزاران چون منی بیکس شده بیکسانی که دوای دردشان باشد همان دردِ شُدِه کس نخواهم، بیکسی خود بخت و اقبال من است عشق را وا می گذارم، از برای آن همه با کَس شده من به خود نآمدم اینجا،… ادامه مطلب
ارديبهشت 04, 1403 207 1

مرثیه ایی بر عصر بی پناهی انسان

عصرِ بی پناهی انسان را تو گویی پایانی نیست، رها شده در میانِ کشاکش بین امر خدا و خلق، که نه امر خدا ماند، و نه امر خلق به سامان رسید! در این کشمکش، خلق را قربانی خدا، و خدا را قربانی خود کردند، میان ابتدا به عدالت و یا آزادی، دعوایی از نوع زرگری آن را آغازیدند، و در پس این جدال، عدالت را فدای آزادی، و آزادی را فدای عدالت کردند، و هر دو را از انسان ستانند. همواره آزادی فدا شد، در حالی که انسانِ بدون آزادی، همان برده ایست که به بند در آمدنش را خود به چشم خود می بیند و میان درد ردِ بندها غلت می… ادامه مطلب
Grater India
فروردين 30, 1403 185

Globalization and the Conduct of Hindu Radicalism in Authority

©The Author(s) Publisher: University of Tehran Cite this article as: Moinifar, H. S., & Mostafavi, S. M. (2023). Globalization and the Conduct of Hindu Radicalism in Authority. Journal of World Sociopolitical Studies, 7(2), pp. 353-386…

دیدگاه

چون شر پدید آمد و بر دست و پای بشر بند زد، و او را به غارت و زندان ظالمانه خود برد، اندیشه نیز بعنوان راهور راه آزادگی، آفریده شد، تا فارغ از تمام بندها، در بالاترین قله های ممکن آسمانیِ آگاهی و معرفت سیر کند، و ره توشه ایی از مهر و انسانیت را فرود آورد. انسان هایی بدین نور دست یافتند، که از ذهن خود زنجیر برداشتند، تا بدون لکنت، و یا کندن از زمین، و مردن، بدین فضای روشنی والا دست یافته، و ره توشه آورند.

نظرات کاربران

- یک نظز اضافه کرد در ایرانیان اراده کنند می توانند ...
حوصله حاشیه ندارم. ربطی به انتخابات هم نداره. ولی امروز که حرف دانشگاه تبریز و اون روز وحشتناک شد د...
- یک نظز اضافه کرد در ایرانیان اراده کنند می توانند ...
برای_ایران ح‌سین ق‌دیانی: نیست که تب تند زود می‌خوابد، باید خدا را شاکر بود بابت موج آهسته و پیوسته‌...