ارديبهشت 09, 1403 211 39

نظام برخاسته از قیام های اعتراضی، با معترضین بخود اینگونه تا نمی کند

اهل دین و ایدئولوژی هیچ مزیتی بر دیگران ندارند، الا انتظار تقوا و پرهیزگاری از آنان، چرا که مدعی اند با اعتقاد به دین و یا یک ایدئولوژی خاص، بدان حد تقوا و پرهیزگاری دست یافته، و به اصول آن پایبندند، که این باعث خواهد شد، تا دستباز، به هر عملی دست نزنند، و حد و حدود و حقوق مردم را نگه می دارند، و چون دیگر آدمیانِ لاقید، در عمل خبیثانه، بی محابا و آتش به اختیار عمل نخواهند کرد؛ و به واقع هدفِ ارائه ی کرسی قدرت به اهل دین، ایجاد زندگی، سیاست ورزی، مرام و... مومنانه بوده است، که عصاره و جوهره این… ادامه مطلب
ارديبهشت 07, 1403 133

بیکسی دریای جوشان است، اینچنین غَلتانُ سَرگردان شده

وه چه رسواییست که دامنگیرِ شب هایم شده زِنده زِنده مَرگ، گریبانگیرِ لب هایم شده دوستی را من نمی بینم بدین ظُلمتکده سوگواری ذکر این شب های بیپایان شده قلبم از سِّرُ اَسرار مَگو، بین پر شده، دولتِ بی آشنایی، بر دَرم کاشان شده در جهانِ سّرُ اَسرار جهان، من گم شدم وه چه خوش گم کردنیست، این چموش پی شده کس نبود او، از برای این هزاران چون منی بیکس شده بیکسانی که دوای دردشان باشد همان دردِ شُدِه کس نخواهم، بیکسی خود بخت و اقبال من است عشق را وا می گذارم، از برای آن همه با کَس شده من به خود نآمدم اینجا،… ادامه مطلب
ارديبهشت 04, 1403 161 1

مرثیه ایی بر عصر بی پناهی انسان

عصرِ بی پناهی انسان را تو گویی پایانی نیست، رها شده در میانِ کشاکش بین امر خدا و خلق، که نه امر خدا ماند، و نه امر خلق به سامان رسید! در این کشمکش، خلق را قربانی خدا، و خدا را قربانی خود کردند، میان ابتدا به عدالت و یا آزادی، دعوایی از نوع زرگری آن را آغازیدند، و در پس این جدال، عدالت را فدای آزادی، و آزادی را فدای عدالت کردند، و هر دو را از انسان ستانند. همواره آزادی فدا شد، در حالی که انسانِ بدون آزادی، همان برده ایست که به بند در آمدنش را خود به چشم خود می بیند و میان درد ردِ بندها غلت می… ادامه مطلب
Grater India
فروردين 30, 1403 135

Globalization and the Conduct of Hindu Radicalism in Authority

©The Author(s) Publisher: University of Tehran Cite this article as: Moinifar, H. S., & Mostafavi, S. M. (2023). Globalization and the Conduct of Hindu Radicalism in Authority. Journal of World Sociopolitical Studies, 7(2), pp. 353-386 https://doi.org/10.22059/wsps. 364909.1378 Globalization and the Conduct of Hindu Radicalism in Authority* Heshmat Sadat Moinifar,1 Seyed Mostafa Mostafavi2 Associate Professor of East Asian and Oceania Studies, University of Tehran, Tehran, (hmoinifar@ut.ac.ir)… ادامه مطلب
فروردين 23, 1403 261 62

بازی با دکمه های آغاز مجدد جنگ در خاورمیانه ی شعله ور در خیانت، جنایت و کشتار

این حجم از بحران آفرینی در روابط خارجی، که به احتمال درگیری نظامی کشور در جنگی بی سرانجام و خسارتبار دیگر در تاریخ انقلاب شدت بخشیده، و اینبار با اسراییل و همپیمانان و پشتیبانانِ قدرتمند و غیر قدرتمندِ غربی، شرقی و عربی اش خواهد انجامید، تعجب و تامل برانگیز است؛ بحرانِ احتمال شروع جنگی فرسایشی و یا فراگیر با طرف خارجی، که در کنار درگیری و تنش با مردم در داخل کشور، بر سر سرنوشتِ وجه جمهوریت نظام، موضوع تحمیل حجاب اجباری، و شرایط بد زندگی و...، پازل شرایط ویژه ایی را برای کشور جفت و جور می کند،… ادامه مطلب
چرخه مرگ و نابودی در جنگ های فراگیر
فروردين 16, 1403 217 9

خطر سرنوشت اتحاد جماهیر شوروی برای ایران گرفتار در اهداف فراملی و مذهبی

ایران در "شرایط اضطراری" [1] قرار دارد، نشانه های این شرایط هر روز در جامعه ایران هویدا تر، خود را در شکل های مختلفی همچون خطر درگیری در جنگ های فراگیر و دوجانبه و چند جانبه، ریزش هولناک ارزش پول ملی، تورم و گرانی افسار گسیخته، تعطیلی مراکز کسب و کار و تولید، فرار مداوم سرمایه های مالی، و جامعه نخبه کشور و تن سپردن آنان به مهاجرت های دسته جمعی، افزایش بزهکاری های اجتماعی همچون اعتیاد، سرقت، ناامنی، کشتار نیروهای نظامی و امنیتی در درگیری های داخلی و خارجی و بلعکس و... خود بهتر از هر بیانیه رسمی،… ادامه مطلب
رزمندگان در پای سفره هفت سین در نوروز جنگ
فروردين 08, 1403 259 1

نوروز، جنگ، حفظ مرزهای تمدنی و فرهنگی ایران، نامه ایی به یک شهید

محسن جان! [1] در این نوروزگاه باستانی، دست به قلم شو، و باز برایم بنویس، به رسم نامه نگاری های دوره جنگ [2] از حال و روزتان بگو؛ نامه هایت از منطقه جنگی بوی دردُ تنهایی [3] می داد، اما مملو از غرور، و شورِ حضورِ در روند دفاع از این آب و خاک بود، و…

دیدگاه

چون شر پدید آمد و بر دست و پای بشر بند زد، و او را به غارت و زندان ظالمانه خود برد، اندیشه نیز بعنوان راهور راه آزادگی، آفریده شد، تا فارغ از تمام بندها، در بالاترین قله های ممکن آسمانیِ آگاهی و معرفت سیر کند، و ره توشه ایی از مهر و انسانیت را فرود آورد. انسان هایی بدین نور دست یافتند، که از ذهن خود زنجیر برداشتند، تا بدون لکنت، و یا کندن از زمین، و مردن، بدین فضای روشنی والا دست یافته، و ره توشه آورند.

نظرات کاربران

- یک نظز اضافه کرد در  کم هزینه ترین پایان، بر ضعیف ...
عاقبت بخیری بهنگام! خدا رحمت کند آقای رئیسی را. به موقع عاقبت بخیر شد. یادم هست سال 96 وقتی او را ...
- یک نظز اضافه کرد در  کم هزینه ترین پایان، بر ضعیف ...
تخت گاز در تحریف حقایق اکبر دانش سرارودی دیروز که چرخ مختصری در شهر زدم سطح تبلیغات بنری نیز متحی...