سال 1396 گذشت، آمدن سال 1397 مبارک باد

سال 1396 با همه حوادث، سختی ها و خوشی هایش گذشت، و اگر موفقیتی بود که کسب شد و اگر خسارتی بود که خوردیم و گذشت. اما سال 1397 را فرصت مغتنمی می دانم، تا انشالله بتوانم از آن به نحو احسن استفاده کنم، به امید آینده ایی روشن تر این سال را شروع می کنم، امیدوارم، مگر نه اینکه انسان به امید زنده است، پس وقتی آینده در پیش است باید امیدوار بود، چرا که امید و آینده اگر در کنار هم نباشند، زندگی را ادامه میسر نخواهد بود و مختل خواهد شد و ادامه اش بی ثمر است، با امید به آینده ایی بهتر، آمدن سال 1397 و گذر از سال خطرناک گذشته را قدر می دانم و بر این نعمت شکر گزارم. پس ضمن تبریک نوروز و سال جدید، برای آینده ایی بهتر باید دعا و تلاش نمود.

سال 1396 گذشت، آمدن سال 1397 مبارک باد

دیدگاه

چون شر پدید آمد و بر دست و پای بشر بند زد، و او را به غارت و زندان ظالمانه خود برد، اندیشه نیز بعنوان راهور راه آزادگی، آفریده شد، تا فارغ از تمام بندها، در بالاترین قله های ممکن آسمانیِ آگاهی و معرفت سیر کند، و ره توشه ایی از مهر و انسانیت را فرود آورد. انسان هایی بدین نور دست یافتند، که از ذهن خود زنجیر برداشتند، تا بدون لکنت، و یا کندن از زمین، و مردن، بدین فضای روشنی والا دست یافته، و ره توشه آورند.

کامنت ها