سفرنامه یزد – باغ دولت آباد یزد به روایت تصویر

شبه قاره هند برای قرن ها مهد فرهنگ، زبان و هنر پارسی بوده است، نشانه های این هنر و فرهنگ را در جای جای این کشور پهناور می توان دید، که از جمله آن تاج محل،  مقبره همایون ، قله های سرخ دهلی، سیکری در اگرا و... را می توان اشاره کرد، که بسیاری از آنان نیز یادگار دوره سلسله گورکانی (و یا بابریان و یا تیموری) هند است که در توسعه و گسترش فرهنگ و زبان پارسی از موفق ترین سلسله های پارسی گوی بودند، آنان بزرگترین و ثروتمندترین امپراتوری تاریخ هند را تشکیل دادند و تا پیش از آمدن انگلیسی ها به هند، این شبه قاره برای قرن ها تحت سیطره بابریان بود، و بنیاد این سلسله بزرگ و قدرتمند توسط انگلیسی ها که با کمپانی هند شرقی وارد شبه قاره شدند، برچیده شد.

آوازه این فرهنگ و اماکن متعلق به تیموریان هند را که در ایالت اتارپرادش و دهلی، به اوج می رسید، ما را بر آن داشت تا در هنگامی که دوران دانشجویی خود را در دانشگاه دهلی پایتخت هند طی می کردم، با اتفاق دیگر دانشجویان ایرانی به صورت جمعی با یک اتوبوس عازم شهر آگرا در ایالت اتارپردادش هند شدیم، تا از "تاج" سرفرازی هند، "تاج محل" دیدار کنیم، به هنگام ظهر بود که به سیکندرا رسیدیم، جایی که در ابتدای این سفر توفیقی داشتیم که به دیدار قبر "مغول اعظم" [1] ، جناب اکبر شاه گورکانی برویم.

قبر مشهورترین پادشاه پارسی گوی هند، که در باغی بزرگ و تقسیم شده به اشکال هندسی مستطیل شکل قرار داشت و آهوان در آن با صلح می چریدند؛ وارد این باغ که شدیم راهنمای ما به زبان انگلیسی شروع به توضیح دادن کرد، و از جمله با اشاره به اشعار فارسی که روی کتیبه ها، دیوارها و سنگ ها نوشته بود، آنرا (به علت اشتراک الفبا با اعراب) به عنوان خطوط عربی معرفی می کرد، و از صاحب این مقبره می گفت، و در توضیحات او از محوطه باغی که مقبره در آن قرار داشت، از باغ های ایرانی ذکری به میان آورد و توضیح داد که اینجا از الگوی باغ های ایرانی شگل گرفته است، همچنین این امر در توضیحات محوطه تاج محل نیز تکرار شد.

باغ دولت آباد یزد

از آنجا که من مشابه ایرانی اش را قبل از این سفر در ایران ندیده بودم، همواره برایم این سوال وجود داشت، که کدام باغ ایرانی مثل این باغ های با شکوه و زیباست که من ندیدم، ما خود باغ داریم و چنین باغی را در ایران ندیده ایم، تا این که امروز وقتی پا به باغ دولت آباد شهر ایساتیس [2] گذاردم، فهمیدم که چرا، چگونه و از کجا باغ های ایرانی به هندوستان راه یافته و شهرت جهانی دارند، و دیگران از کجا باغ های خود را از روی آن کپی زده و ساخته اند؛ آن روز که در نزدیکی های شهر اگرا در ایالت اتارپرادش هند، تاج محل را دیدم و از باغ ایرانی شنیدیم و یا در توصیف بنای باغ - مقبره اکبرشاه گورکانی در "پنج سکندر" [3] و یا سیکندرا از شکوه و عظمت باغ ایرانی شنیدم، امروز اصالت این باغ ها را در باغ دولت آباد یزد دیدم، باغی زیبا با ساختمان های متنوع و چهارفصل؛ باغ دولت آباد را که ببینی، متوجه می شوی چه کسانی فرهنگ ایران را به هند بردند، و مقبره همایون در دهلی را از روی الگوی بناهای کدام شهر ایران ساخته اند، معمارهایش از سبک و روش کدام نوع باغ های ایران الگوبرداری کرده اند.

سازندگان باغ دولت آباد یزد، بهشتی را در دل کویر خلق کرده اند که شما در آن احساسی از حضور در کویر نداری، بلندترین بادگیر جهان در این باغ سر به آسمان برده و در زیر این بادگیر بادی سرد و مداوم در حال وزیدن است و سرما را در تن و جانت تزریق می کند. بادی طبیعی که دیگر از کولرهای آبی و گازی بدست نیامده که استخوان هایت را به درد آورد. سرمایی که به هنگامه آتش خورشید، کویر نشینان بدان نیاز دارند تا بتوانند، گرمای کویر را تحمل کرده و آنان با محاسبات دقیقی مکانیک و هیدرولیک و هزار علم جدید که آنروزها حتی نامی از آن نبوده است، نسیم را در هوا گرفتار بادگیرهایی کرده اند که آنرا به سوی خاک نشینانی هدایت کرده که بر زمین گرم به انتظار سردی اش نشسته اند. اینجا باغی هشت هکتاری، متعلق به نزدیک به سیصد سال قبل است، و در سال 1125 خورشیدی توسط فردی به نام محمد تقی خان بافقی در دوره افشاریه، بنا نهاده شد، و این بنا هنوز برپاست.

Click to enlarge image Yazd-Dolat-Abad-Garden (1).JPG

سفرنامه یزد – باغ دولت آباد یزد به روایت تصویر

[1] - سلسله گورکانیان هند را در فرهنگ انگلیسی به مغولان هند می شناسند.

[2] - نام دیگر شهر یزد

[3] - نام محل مقبره مغول اعظم، اکبر شاه بابری

دیدگاه

چون شر پدید آمد و بر دست و پای بشر بند زد، و او را به غارت و زندان ظالمانه خود برد، اندیشه نیز بعنوان راهور راه آزادگی، آفریده شد، تا فارغ از تمام بندها، در بالاترین قله های ممکن آسمانیِ آگاهی و معرفت سیر کند، و ره توشه ایی از مهر و انسانیت را فرود آورد. انسان هایی بدین نور دست یافتند، که از ذهن خود زنجیر برداشتند، تا بدون لکنت، و یا کندن از زمین، و مردن، بدین فضای روشنی والا دست یافته، و ره توشه آورند.