دانشمندترین

امروز از همه ما دانشمندتر کسی است که عمق نادانی خویش و البته بشریت را درک کرده باشد، بگذریم که اکثر ایدئولوژی‌ها خود را در نهایت دانایی می‌بینند.   رحیم قمیشی

انسان له شده زیر بار تبلیغات

انسان له شده زیر بار تبلیغات

دیدگاه

چون شر پدید آمد و بر دست و پای بشر بند زد، و او را به غارت و زندان ظالمانه خود برد، اندیشه نیز بعنوان راهور راه آزادگی، آفریده شد، تا فارغ از تمام بندها، در بالاترین قله های ممکن آسمانیِ آگاهی و معرفت سیر کند، و ره توشه ایی از مهر و انسانیت را فرود آورد. انسان هایی بدین نور دست یافتند، که از ذهن خود زنجیر برداشتند، تا بدون لکنت، و یا کندن از زمین، و مردن، بدین فضای روشنی والا دست یافته، و ره توشه آورند.