دیدگاه

چون شر پدید آمد و بر دست و پای بشر بند زد، و او را به غارت و زندان ظالمانه خود برد، اندیشه نیز بعنوان راهور راه آزادگی، آفریده شد، تا فارغ از تمام بندها، در بالاترین قله های ممکن آسمانیِ آگاهی و معرفت سیر کند، و ره توشه ایی از مهر و انسانیت را فرود آورد. انسان هایی بدین نور دست یافتند، که از ذهن خود زنجیر برداشتند، تا بدون لکنت، و یا کندن از زمین، و مردن، بدین فضای روشنی والا دست یافته، و ره توشه آورند.

نظرات کاربران

- یک نظز اضافه کرد در برای خوردن کباب مجبور به ریختن...
کاش به جای تبریک در این روز تأمل کنیم مرضیه حاجی هاشمی برای باورمندان به خدا، باورمندان به خلقت «آ...
- یک نظز اضافه کرد در ایرانیان اراده کنند می توانند ...
امه گلرخ ایرایی از زندان اوین: اصلاح‌طلبان بدانند ما مردم ایران خیانت‌شان را از روز نخست به خاطر دار...