خدایا آیا در کار ما مسلمین هم گشایشی خواهد شد؟!!

بیش از دو هزار سال قبل خداوند به قوم یهود منت نهاد و از مریم باکره (س) نوزادی متولد شد که هرجا حضور می یافت برکت، خیر و سلامت را با خود به ارمغان می آورد، او آمد تا یهود را که غرق در فساد، رنج و ظلم بود، از انتظار رهایی دهد؛ اما مهمترین مانع او روحانیون و مذهبیون قوم یهود بودند که نمی خواستند بستر فسادی که جامعه را فرا گرفته بود و منافع آنان را تامین می کرد، جمع شود و می خواستند همچنان چرخ بر مداری بچرخد که بود، این روحانیون باعث شدند تا مردم پیام عیسی (ع) را نشنوند و البته در کارشان موفق هم شدند و تا عیسی مسیح (ع) در این جهان حضور داشتند کار عمده ایی از پیش نبرد ولی با عروج او اکنون پیروان این پیامبر بزرگ (ع) از میلیارد گذشته اند. 

تولد این منجی الهی بر تمام حق پرستان جهان مبارک باد.

 

+ نوشته شده در جمعه چهارم دی ۱۳۹۴ ساعت 15:1 شماره پست: 854  

دیدگاه

چون شر پدید آمد و بر دست و پای بشر بند زد، و او را به غارت و زندان ظالمانه خود برد، اندیشه نیز بعنوان راهور راه آزادگی، آفریده شد، تا فارغ از تمام بندها، در بالاترین قله های ممکن آسمانیِ آگاهی و معرفت سیر کند، و ره توشه ایی از مهر و انسانیت را فرود آورد. انسان هایی بدین نور دست یافتند، که از ذهن خود زنجیر برداشتند، تا بدون لکنت، و یا کندن از زمین، و مردن، بدین فضای روشنی والا دست یافته، و ره توشه آورند.

کامنت ها