خدایا سال 1393 را بر همه مبارک فرما

خدایا سال ۹۳ را سال صلح و آرامش در جهان قرار ده.

ملت ها را از دیو جنگ قدرت مداران و جنگ سالاران حفظ فرما.
خدایا کسانی که بزرگی و قدرت و
 ثروت خود را در شرایط تنش بین بندگانت ترسیم و تعریف کرده اند را در دست یابی به چنین هدفی مایوس و رسوا فرما.  
خدایا برکات آسمانی ات
 را بدون توجه به اعمال ما و بزرگان ما بر زمینیان نازل فرما که اگر نزول آنرا به این گونه مسایل مربوط نمایی لایق تنفس در فضای جهان تو نیز نخواهیم بود.
خدایا
 اگر ما را لایق نعمت های خود نمی بینی بجز ما موجودات بی شماریند که از نعمت های این جهانی تو متنعمند پس به آنان رحم فرموده و جهان را از ریزش های آسمانی خود شاد و متنعم گردان.
خدایا این سال را سال توسعه علم و معرفت قرار ده و انسان ها را به مسیری هدایت فرما که خیر صلاح آنان در آن است.
خدایا سال
۹۳ را سال رهایی انسان از بند قدرتمداران دنیاپرست و ظالم قرار ده و با گشایشی همگانی تمامی اسرای دربند این ظالمین را آزاد فرما. 
خدایا
 آنان که به ناحق بر گرده ی بندگانت سوار شده و قصد پایین آمدن ندارند را ابتدا رسوا و سپس نابود فرما.
خدایا دل انسان ها را نسبت به هم مهربان گردان تا تعدی و تجاوز به حقوق دیگران کاهش یافته و فضای بهتری بین بندگانت ایجاد شود.
خدایا کودکان ما و جوانان و نوجوانان ما و پیران و بزرگسالان ما را از جمیع خطراتی که آنان را تهدید می نماید حفظ و حراست فرما.
خدایا به قلم های که در راه تو و در راستای خیر بشر به حرکت در می آیند برکت و نفوذ عنایت فرما.
خدایا قلم ها و زبان هایی را که پایه های ظلم و تعدی را محکم می کنند را بی نفوذ و رسوا فرما.
خدایا قدم هایی که در راستای خیر بشر برداشته می شود را استوار و محکم و موفق گردان.
خدایا دل صاحبان قدرت را بر زیر دستان شان نرم گردان تا از ظلم شان نسبت به زیر دستان کاسته شود.
خدایا وسیله استخلاص تمامی اسیران زنجیر شده در دست های قدرت کثیف دنیایی را فراهم فرما.
خدایا وسیله بند شدن بندکنندگان ظالم
  را فراهم فرما.
خدایا به تمامی انسان ها محروم از حقوق شان صبر و اجر عنایت فرما تا بتوانند سختی ظلمی که به آنان روا می شود را تحمل کرده و قلب هاشان از شدت رنج باز نایستد.
خدایا به زمین های مان برکت و بار آوری
 به جنگل هایمان سرسبزی و خرمی به آب های جاری مان برکت و  غنا بخش.
خدایا زمین را از ناپاکی ها حفظ کرده تا کهواره انسان هایی همچون رحمت للعالمین (ص)
 در آینده باشد و دوباره انسان هایی که فخر بشریت هستند را در خود پرورش دهد. 

+ نوشته شده در سه شنبه نوزدهم فروردین 1393 ساعت 14:11 شماره پست:

نظرات (0)

There are no comments posted here yet

نظر خود را اضافه کنید.

  1. Posting comment as a guest. Sign up or login to your account.
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location
عبارت تصویر زیر را بازنویسی کنید. واضح نیست؟

دیدگاه

ارتباطات انسانی شاید از بهترین شاخص های انسانیت ما انسان هاست، که تبلور آن در رویارویی تفکر و تبادل احساسات با دیگران حاصل می شود، امروزه فن آوری های جدید به کمک انسان آمده و شرایطی را فراهم نموده اند که بتوان به طور سریع و وسیع با هم در ارتباط باشیم، نوشته هایم در این سایت، سیاه مشق هایی است که در کلنجار با دل، به نوشته در آمده و لزوما درست و یا نادرست نیست.

کامنت ها

به یاد آزاده، طاهر احمدزاده Posted: 30 Nov 2020 09:59 AM PST احسان شر...
در مقالات جوملا جمعه, 04 دسامبر 2020 22:14
فخری‌زاده؛ تضاد منافعِ «جمهوری اسلامی» و «ایران» Posted:...