تو را سپاس ای گَنگِ مهربان و مهرگستر

آه ای گَنگِ بزرگ، تو بسان خداوند، زندگی بخشی و انگار نمود یزدان پاکی؛

و تو ای برادر آریایی ام! چگونه تو را شماتت کنم که گنگ را خدای بخشنده خود بدانی و مقدسش شماری و از آن تبرک جویی و... در حالی که من نیز خداوندگار خود را از بخشش بیشمارش می شناسم و دوستش می دارم، در غیر این صورت اگر بنا بود قدرت تعیین کننده مهر و محبت باشد، که قدرت، محبت نمی آورد و بعکس، جز ترس برای بندگانِ ذیل خود، چیزی در پی ندارد، خداوندگارم را دوست می دارم چرا که می بخشد و از او نمی ترسم چرا که او را مظهر مهر و بخشش می دانم،

و ای گنگ! تو نیز بخشش و مهر بسیار از خود نشان داده و زایش و مهری ناتمام از تو دیده اییم.

آه ای گَنگِ بزرگ! تو بسان خداوند، زندگی بخشی و انگار نمود بخشش خداوندی؛ بخشش طولانی ات شگفتی برانگیز است، انگار دست خداوند در قامت تو از دل کوه های هیمالیا بیرون زده تا زندگی را در دشت های خشک ما جاری کنی، و حامل آب حیات برای بندگان تشنه و گرسنه خداوند باشی که از هیمالیا تا خلیج بنگال چشم به خان کرم تو دوخته اند؛ از بخششت میلیاردها از اجدادمان برخوردار بوده و اکنون صدها میلیون روزی خور خان کرم تواند و خواهند بود.

نمی دانم تا به کی دست های بخشنده ات برادران آریایی ام را سخاوتمندانه سیراب و سیر خواهد کرد. تو نمود ظاهری کرم خداوندی، انگار خداوند تو را قوام و دوام بخشید تا ببخشی آنچنان که او در بخشش بی نظیر است، و می بخشد، تو الهه زیبای آبی؛ چشم های زیادی در زلال پاک تو خیره شده تا زندگی را در تو جستجو کنند، پس بتراو از دل سنگ، و آب کن سنگ های سخت راه را، تا راه بر دل انسان هایی هموار سازی که به تبرک از تو می نوشند و خانه و دل خود را به تو متبرک می کنند.

و تو ای برادر آریایی ام! چگونه تو را شماتت کنم که گنگ را خدای بخشنده خود بدانی و مقدسش شماری و از آن تبرک جویی و... در حالی که من نیز خداوندگار خود را از بخشش بیشمارش می شناسم و دوستش می دارم، در غیر این صورت اگر بنا بود قدرت تعیین کننده باشد، که قدرت، محبت نمی آورد و به عکس جز ترس برای بندگانِ ذیل خود، چیزی در پی ندارد، او را دوست دارم چرا که می بخشد و از او نمی ترسم چرا که او مظهر مهر است و بخش، و گنگ تو نیز بخشش و مهر بسیار از خود نشان داده و زایش و مهری ناتمام از گنگ دیده ایی.

1- گنگ بزرگ‌ترین رود شبه قاره هند و دارای دو هزار و پانصد کیلومتر طول است که از کوه‌های هیمالیا سرچشمه گرفته و پس از طی سراسر شمال هند و نیز بنگلادش از طریق یک دلتا به خلیج بنگال می‌ریزد. در کنارهٔ این رود مزارع حاصلخیز و شهرهای بزرگ و مقدس هندوها قرار گرفته‌اند.  

+ نوشته شده در یکشنبه نهم خرداد ۱۳۹۵ ساعت 1:16 PM توسط سید مصطفی مصطفوی  | 

دیدگاه

چون شر پدید آمد و بر دست و پای بشر بند زد، و او را به غارت و زندان ظالمانه خود برد، اندیشه نیز بعنوان راهور راه آزادگی، آفریده شد، تا فارغ از تمام بندها، در بالاترین قله های ممکن آسمانیِ آگاهی و معرفت سیر کند، و ره توشه ایی از مهر و انسانیت را فرود آورد. انسان هایی بدین نور دست یافتند، که از ذهن خود زنجیر برداشتند، تا بدون لکنت، و یا کندن از زمین، و مردن، بدین فضای روشنی والا دست یافته، و ره توشه آورند.