سرانجام مستبدین از دیدگاه امام علی (ع)

این روزها شاهد سقوط یک دیکتاتور سفاک و مستبد دیگری در منطقه بودیم که سرانجام خفت باری را خداوند در اثر اعمالش برایش رقم زد. امروز فرمایشی از امام علی علیه السلام را که ظاهرا به یکی از فرماندهانش فرموده بودند را مشاهده کردم که دید وسیع و فراگیر این بینش را نشان می دهد.

"... از خونریزی خود داری کن و از خون ناحق بترس که هیچ چیز همانند خون ناحق کیفر الهی را نزدیک مجازات را بزرگ نمی کند. و نابودی نعمت ها را سرعت نمی بخشد و زوال حکومت را نزدیک نمی گرداند و روز قیامت خدای سبحان قبل از رسیدگی اعمال بندگان نسبت به خون های ناحق ریخته شده داوری خواهد کرد به همین دلیل با ریختن خونی حرام حکومت خود را تقویت مکن زیرا خون ناحق پایه های حکومت را سست و پست می کند و بنیاد آن را برکنده و به دیگری منتقل می سازد و تو نه در نزد من و نه در پیشگاه خداوند عذری در خون نخواهی داشت چرا که کیفر آن قصاص است و از آن گریزی نیست."

 این چنین است که خون های ریخته شده باعث سقوط مستبدینی مثل قذافی شده و خداوند در کمین آنان است تا به سزای اعمالشان برساند. 

+ نوشته شده در یکشنبه یکم آبان ۱۳۹۰ ساعت 14:8 شماره پست: 108

You have no rights to post comments

دیدگاه

چون شر پدید آمد و بر دست و پای بشر بند زد، و او را به غارت و زندان ظالمانه خود برد، اندیشه نیز بعنوان راهور راه آزادگی، آفریده شد، تا فارغ از تمام بندها، در بالاترین قله های ممکن آسمانیِ آگاهی و معرفت سیر کند، و ره توشه ایی از مهر و انسانیت را فرود آورد. انسان هایی بدین نور دست یافتند، که از ذهن خود زنجیر برداشتند، تا بدون لکنت، و یا کندن از زمین، و مردن، بدین فضای روشنی والا دست یافته، و ره توشه آورند.