هنر مذاكره و نبرد منطق و عقل در جنگ هاي نياكان ما ايرانيان

به نام خردمند ترين

 امروز نكته اي را دوستي اشاره نمود كه حيفم آمد آن را ثبت نكنمُ تا فراموشم نشود. اين دوست مي گفت يكي از پادشاهان ايران باستان (كه مردد بود داريوش كبير بوده يا كورش كبير) وقتي در مقابل سپاه رم و در مقابل قيصر رم قرار مي گيرد قيصر رم براي مباهات و فخر فروشي به پادشاه ايران عنوان مي دارد كه "ما (روميان) براي شرافت خود با شما نبرد مي كنيم و شما (ايرانيان) براي پول و ثروت".

در اينجا پادشاه ايران با يك جواب كوتاه اما موثر، اين شگرد تخريب شخصيت قيصر رم را اين چنين پاسخ مي دهد. "درست مي گوييد زيرا هر ملتي براي نداشته هاي خود مبارزه مي كند تا كه داراي آن شود و ما به پول ثروت نياز داريم."

آفرين به عقلای قوم که اين چنين كه در رويارويي با دشمن همچون گاوان بي مخ زومدار نبودند، و نبرد آنان با حريف از جنس عقل، خرد و زور به همراه هم بوده است.

دهلي نو 26/ مي/2010 

+ نوشته شده در چهارشنبه پنجم خرداد ۱۳۸۹ ساعت 16:42 شماره پست: 61

دیدگاه

چون شر پدید آمد و بر دست و پای بشر بند زد، و او را به غارت و زندان ظالمانه خود برد، اندیشه نیز بعنوان راهور راه آزادگی، آفریده شد، تا فارغ از تمام بندها، در بالاترین قله های ممکن آسمانیِ آگاهی و معرفت سیر کند، و ره توشه ایی از مهر و انسانیت را فرود آورد. انسان هایی بدین نور دست یافتند، که از ذهن خود زنجیر برداشتند، تا بدون لکنت، و یا کندن از زمین، و مردن، بدین فضای روشنی والا دست یافته، و ره توشه آورند.