(گزیده ایی از آیات اسمانی انجیل حضرت عیسی روح خدا (ع

به نام خالق روح الله (ع)

گزیده ای از ایات اسمانی انجیل روح خدا (علیه السلام)

در سفر به لبنان یک میسونر تبلیغی مسیحی که از المان به لبنان امده بود و در بیروت کتب مذهبی مربوط به دین مسیح را در اطراف اتومبیل خود مجانا به متقاضیان عرضه می کرد، از جمله به من یک انجیل فارسی هدیه داد که چاپ شده توسط "انتشارات انجمن کتاب مقدس تهران" بود، لذا در این سفر فرصتی دست داد تا نگاهی به ان داشته باشم، اگرچه گفته می شود که در طول تاریخ در این کتاب مقدس و تعالیم حضرت مسیح (ع) تحریفات زیادی صورت گرفته است که این گفته نیز به نظر من صحیح می باشد و خواننده منصف و بی طرف می تواند این تحریفات را به عینه ببیند، ولی در لابه لای این کتاب که به یکی از پیامبران برزگ خداوند تعلق دارد و از اسمان به سوی مردم نازل شده است ایاتی را می توان یافت که نشان می دهد تعالیم حضرت روح الله (ع) با تعالیم حضرت محمد (ص) تفاوت زیادی ندارد و از یک سرچشمه که ان هم وحی خداوند است نشات گرفته است و نور وحی را می توان در گوشه و کنار تعالیم انجیل دید.

در انجیل متی که این کتاب با ان اغاز می شود امده است که حضرت عیسی (ع) از نسل حضرت ابراهیم (ع) و داوود (ع) است و بین حضرت ابراهیم (ع) تا داوود (ع) چهارده نسل است از حضرت داوود (ع) تا تبعید یهود به منطقه بابل چهارده نسل فاصله است و از تبعید یهود به بابل تا تولد مسیح (ع) نیز چهارده نسل فاصله است. در این انجیل امده است که عیسی (ع) از مریم باکره بدنیا امده است و هنگام تولد این نبی خدا (ع)، ایرانیان از تولد این منجی یهود مطلع شدند و قصد تبعیت از وی را داشتند. و...

این انجیل که مورد مطالعه قرار گرفت، دارای 667 صفحه می باشد شامل دو قسمت است که قسمت اول ان انجیل متی، مرقس، لوقا، یوحنا است که مربوط به قبل از معراج روح الله (ع) است که تقریبا مطالب مختصری از دوران حضور این پیامبر بزرگ خدا (ع) در بین قوم خود می باشد که حوادث این دوران را بازگو می کند و شامل داستان های از معجزات این نبی خدا (ع) است، این بخش 318 صفحه را شامل می شود. در این صفحات روی معجزات و کیفیت کار و واکنش یهود به ظهور عیسی (ع) که نهایتا به اعدام (به صلیب کشیدن وی) انجامید مانور رفته است. و مابقی این کتاب مربوط به زمان بعد از معراج حضرت عیسی (ع) و اقدامات حواریون ان حضرت است. البته این بخش ها را شاید بتوان تاحدودی "تعالیم مسیح (ع) از زبان حواریون" نام نهاد اگر چه مطالب ان مخلوط است و بعضا با کلیت تعالیم انبیا (ع) مغایر است (که ناگفته نماند در 318 صفحه اول نیز این مغایرت ها دیده می شود.) جالب این که در بخش مربوط به حواریون شاید بتوان گفت مفاهیم و دستورات دینی بیشتری در مقایسه با بخش مربوط به حضور حضرت مسیح (ع) در ان می توان یافت که این خود از نقاط مبهم این انجیل است و من نمی دانم چرا از زبان نبی (ع) کمتر تعالیم دینی دیده می شود تا از زبان خود نبی (ع) و بیشتر در این قسمت به بیان کیفیت معجزات و ثبت وقایع تاریخی زندگی حضرت روح الله بسنده شده است حال انکه به نظر من خوانند بیشتر مشتاق دانستن تعالیم مسیح است تا تاریخ زندگی وی و تاریخ را باید گفت اما تعالیم است که هدف بعثت انبیا (ع) را تبیین می کند و دانستن ان برای بشر تشنه فیض خدایی لازم است.

داستان های امده در این انجیل در واقع بیانگر داستان حضرت عیسی (ع) است که از نسل بنی اسراییل (فرزندان حضرت بعقوب) است که برای نجات قوم بنی اسراییل از ظهور وی توسط پیامبران قبلی از جمله حضرت یحیی شهید (ع) بشارت داده شده و نهایت ظهور می کند ولی یهود منکر وی می شود و با دسیسه علمای دین یهود به صلیب کشیده می شود. طبق این انجیل حضرت مسیح (ع) از مریم (س) در حالی که هنوز به خانه شوهرش (یوسف نامی) نرفته بود و با کره بود توسط قدرت خدا حامله گردید و

در هر حال گزیده هایی از این انجیل که اکنون در دسترس ماست و به نظر حقیر با کلیت تعالیم انبیا مغایرت ندارد و یا اگر دارد کم تر است ذیلا با ذکر صفحات ان اورده می شود. امید دارم با این برگ سبز تحفه درویش، نام ما را هم در لیست کسانی که در تقریب بین مذاهب فعالند ثبت نمایند لیستی که مزین به کسانی است که در راه استحکام صلح و برادری بین ابنا بشر کوشیده و یا می کوشند و می خواهند تا احتمال جنگ و خونریزی را که البته بدترین جنگ ها در طول تاریخ جنگ هایی بوده است که وجه مذهبی را با خود به یدک کشیده است، را از نسل بشر دور کنند. در عصر حاضر شاید یکی از منطقی ترین مراجع دینی اسلام، امام خمینی (ره) بود که قولا و عملا در جهت صلح و اشتی با دیگر مذاهب حرکت کرد و تحت رهبریت ایشان بود که اقلیت های مذهبی در ایران با ازادی های خوبی به کار و عبادت خود می پردازند و فتواهای وی در رفع محدودیت های انان نیز بدیع بود. امیدوارم که ما هم در این لیست قرار گیریم که چنین انسان های پاک و نیک کردار و نیک گفتار و نیک افکار حضور دارند. امین رب العالمین.

خوشا به حال کسانی که از فقر روحی خود اگاهند، زیرا پادشاهی اسمانی از ان ایشان است. خوشا به حال فروتنان. خوشا به حال کسانی که گرسنه و تشنه نیکی مطلق هستند. خوشا به حال رحم کنندگان، زیرا ایشان رحمت خواهند دید. خوشا به حال پاک دلان. خوشا به حال صلح دهندگان. خوشا به حال کسانی که در راه نیکی جفا می بینند. خوشحال باشید اگر به خاطر من به شما اهانت می کنند و جفا می رسانند و به ناحق هرگونه افترایی به شما می زنند. خوشحال باشید و بسیار شادی کنید زیرا پاداش شما در اسمان عظیم است چون همینطور به پیامبران قبل از شما  نیز جفا می رسانیدند. (صفحه 11 و 12)

 به کسی که از تو چیزی می خواهد ببخش و از کسی که تقاضای قرض می کند روی نگردان. دشمنان خود را دوست بدارید و برای کسانی که به شما جفا می کنند دعا کنید. زیرا او (پدر اسمانی شما) افتاب خود را بر بدان و نیکان یکسان می تاباند و باران خود را بر درستکاران و بدکاران می باراند. اگر کسانی که شما را دوست دارند دوست بدارید چه اجری دارید؟ مگر باجیگران (گناه کاران) نیز اینکار را نمی کنند؟ اگر به دوستان خود سلام کنید مگر بی دینان همین کار را نمی کنند؟ پس شما باید کامل باشید همانطور که پدر اسمانی شما کامل است. مواظب باشید که کار های نیک خود را برای جلب توجه مردم در انظار دیگران انجام ندهید زیرا اگر چنین کنید هیچ اجری نزد پدر اسمانی خود ندارید. پس هر گاه صدقه می دهید ان را در ساز و کرنا اعلام نکن چنانچه که ریاکاران در کنیسه ها و خیابان ها می کنند تا مورد ستایش مردم قرار گیرند یقین بدانید که انان (با این کار) اجر خود را یافته اند. از صدقه دادن تو کسی اگاه نشود و پدری که هیچ چیز از نظر او پنهان نیست اجر تو را خواهد داد.(صفحه 15).

هرگاه دعا می کنی به اندرون خانه خود برو و درب را ببند و در خلوت حضور پدر نادیده خود دعا کن  پدری که هیچ چیز از نظر او پنهان نیست اجر تو را خواهد داد. در وقت دعا مانند بت پرستان وردهای بی معنی را تکرار نکنید، انان فکر می کنند با تکرار زیاد دعایشان مستجاب می شود، پدر شما احتیاجات شما را پیش از این که بخواهید می داند. پس این طور دعا کنید : ای پدر اسمانی ما (خداوندا) نامت مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو همانطور که در اسمان اجرا می شود در زمین نیز اجرا شود. نان روزانه ما را امروز بما بده، خطایای ما را ببخش، چنانکه ما نیز کسانی را که به ما خطا کرده اند بخشیده ایم. ما را از وسوسه ها دور نگهدار و از شریر رهایی ده. زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابد الاباد از ان تو است امین . چون اگر شما خطایای دیگران را ببخشید پدر اسمانی شما نیز شمار ار خواهد بخشید. وقتی روزه می گیرد همچون ریاکاران خودتان را افسرده نشان ندهید. به سرت روغن بزن و صورتت را بشوی تامردم از روزه تو را با خبر نشوند بلکه فقط پدر اسمانی تو که هیچ چیز از نظر او پنهان نیست اجر تو را خواهد داد. (کار برای اخرت) گنج های خود را بر روی زمین جایی که بید و زنگ به ان زیان می رساند و دزدان نقب زده ان را می دزدند ذخیره نکنیدبلکه گنج های خود را در عالم بالا .... ذخیره کنید زیرا هرجا گنج تو است دل تو نیز در انجا خواهد بود. (صفحه 16 و 17)

برای زندگی خود نگران نباشید که چه بخورید و چه بیاشامید، و نه برای بدن خود که چه بپوشید، به پرندگان نگاه کنید انها نه می کنارند نه درو می کنند و نه انبار می کنند ولی پدر اسمانی شما روزی به انان را می دهد. مگر ارزش شما به مراتب از پرندگان بیشتر نیست. صفحه 18

درباره دیگران قضاوت نکنید تا مورد قضاوت قرار نگیرید. همانطور که دیگران را محکوم می کنید خوتان نیز محکوم خواهید شد. با هر پیمانه ای که به دیگران دهید با همان پیمانه عوض خواهید گرفت. چرا پر کاهی که در چشم برادرت است می بینی ولی فکر چوب بزرگی که در چشم خود نیستی؟ یا جرات می کنی به برادر خود بگویی که اجازه بده پرکاه را از چشمت بیرون بیاورم حال انکه خودت چوب بزرگی در چشم داری، ای ریاکار اول چوب بزرگ را از چشم خود بیرون بیاور و انگاه درست خواهی دید که پرکاه را از چشم برادرت بیرون بیاوری. انچه مقدس است به سگان ندهید و مروارید های با ارزش را جلوی خوک ها نریزید مبادا انها را لگد مال کنند و برگردند شما را بدرند. بخواهید به شما داده خواهد شد. بجویید پیدا خواهید کرد. بکوبید درب ها به روی شما باز خواهد شد. چون هر که بخواهد بدست می اورد. و هر که بجوید پیدا می کند و هر که بکوبد درب بر رویش باز می شود... پدر اسمانی شما چیزهای نیکو را به کسانی که از او تقاضا می کنند عطا خواهد فرمود. با دیگران همانگونه رفتار کنید که انتظار دارید با شما رفتار کنند. این است خلاصه تورات و نوشته های انبیا. (ظاهرا دوری از همرنگ جماعت بودن) از در تنگ وارد شوید زیرا که دری که بزرگ و راهی که وسیع است به هلاکت منتهی میشود و کسانی که این راه را می پیمایند بسیارند. اما دری که به حیات منتهی می شود تنگ است و راهش دشوار است و یابندگانش هم کم هستند. از انبیا دروغین برحذر باشید که در لباس میش به نزد شما می ایند ولی در باطن گرگان هستند. انان را از اعمالشان خواهید شناخت. (صفحه 19 و 20)

فریسیان (خطاب به یاران مسیح) گفتند چرا استاد شما به خطاکاران و باجگیران غذا (نشست و برخاست دارد) می خورد مسیح این را شنید وگفت بیماران به طبیب نیاز دارند نه تندرستان. صفحه 26

پس نترسید هرچه پوشیده است پرده از روی ان برداشته می شود و هرچه پنهان است اشکار خواهد شد. از کسانی که جسم را می کشند ولی قادر به کشتن جان نیستند نترسید. از کسی بترسید که قادر است جسم و جان هر دو را در دوزخ  تباه سازد. صفحه 30

هر کس فقط در فکر زندگی خود باشد انرا از دست خواهد داد ولی کسی که به خاطر من زندگی خود را از دست بدهد زندگی او در امان خواهد بود. 31

(خطاب به حواریون) هر که شما را بپذیرد مرا پذیرفته، و هرکه مرا بپذیرد فرستنده مرا (خدا) پذیرفته است، هر که پیامبری را به خاطر این که پیامبر است بپذیرد اجر یک پیامبر را به دست خواهد اورد و هر کس که نیکوکاری را به خاطر این که نیکو کار است بپذیرد اجر یک نیکو کار را بدست خواهد اورد. یقین بدانید هر که به یکی از کوچکترین پیروان من به خاطر این که پیرو من است حتی یک جرعه اب سرد به هیچ وجه بی اجر نخواهد ماند.31و32

(واکنش عیسی (ع)ع به معجزه دیده ها و ایمان نیاورندگان) ای پدر ای خداوند اسمان و زمین، تو را سپاس می گویم که این امور را از دانایان و خردمندان پنهان داشته و به ساده دلان اشکار ساخته ای. اری ای پدر خواست تو چنین بود. و... ای زحمتکشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما ارامی خواهم داد. یوغ مرا بگردن گیرید و از من تعلیم یابید. زیرا من بردبار و فروتن هستم و جان های شما ارامی خواهد یافت. زیرا یوغ من اسان و بار من سبک است. 34

اگر میوه خوب می خواهید باید درخت شما باید خوب باشد زیرا درخت بد میوه بد به بار خواهد اورد . چون درخت را از میوه اش می شناسند. ای مارها شما که ا دمهای شریری هستید چگونه می توانید سخنان خوب بگویید. زیرا زبان ازانچه در را پر ساخته است سخن می گوید . مرد نیکو از خزانه نیکوی درون خویش نیکی و  مرد بد از خزانه بد درون خود بدی به بار می اورد. بدانید که در روز داوری همه مردم باید جواب هر سخن بیهوده ای که گفته اند بدهند. زیرا بر طبق سخن خود تبرئه خواهی شد یا محکوم. 37 و 38

(حواس از کار افتاده ناشی از کثرت گناه) پیوسته گوش می دهید ولی نمی فهمید. پیوسته نگاه می کنید ولی نمی بینید. زیرا ذهن این مردم کند گشته ، گوش هایشان سنگین شده و چشم هایشان بسته است. و الا چشمهایشان می دید و گوشهایشان می شنید و می فهمید و باز می گشت و من انان را شفا می دادم. (خطاب به حواریون) خوشا به حال شما که چشم هایتان می بیند و گوشهایتان می شنود. بدانید که پیامبران و نیکمران بسیاری ارزو داشتند که انچه امروز شما اکنون می بینید ببینند و ندیدند و انچه را شما می شنوید بشنوند و نشنیدند.40

(قدرت سخن حق) پادشاهی اسمانی مانند دانه خردلی است که شخص ان را می گیرد و در مزرعه خود می کارد. دانه خردل که کوچکترین دانه هاست پس از انکه رشد و نمو کند از بوته های دیگر بزرگتر شده و به اندازه درخت می شود و انقدر بزرگ می شود که پرندگان می ایند و لابه لای شاخه برگ ان اشیانه می سازند.42

(عاقبت از ان حق است) هر نهالی که پدر اسمانی من بر زمین نکاشته باشد از ریشه کنده خواهد شد.(نا امیدی از هدایت دلهای مهر شده از ناحیه خداوند) (در پی لجاجت لجوجان روحانی یهود عیسی (ع)ع فرمود) انها را به حال خود بگذارید، انها کورانی هستند که راهنمای کورهای دیگر می باشند و کوری راهنمای کور دیگری شود هر دو به چاه خواهند رفت.48

(اهمیت دل ملاک بودن نیت در اهمیت اعمال) چیزهایی که از دهان بیرون میاید از دل سرچشمه می گیرد و انهاست که انسان را نجس می سازد. زیرا افکار پلید مثل زنا، قتل ، فسق ، دزدی ، شهادت دروغ، افترا از دل سرچشمه می گیرند.49

(ایمان و امادگی ایثار جان) اگر کسی بخواهد پیرو من باشد باید دست از جان بشوید و صلیب خود را برداشته به دنبال من بیاید. زیرا هر که بخواهد جان خود را حفظ کند ان را از دست می دهد اما هر که بخاطر من جان خود را فدا کند انرا خواهد داشت.53

 هر جا که دو یا سه نفر بنام من جمع شوند من انجا در میان انان هستم. 58

(در بد بودن طلاق) پروردگار انسان را از زن و مرد افرید به این سبب است که مرد ، پدر و مادر خود را ترک می کند و به زن خود می پیوندد و ان دو یکی می شوند. از این رو انان دیگر دو تن نیستند بلکه یکی هستندپس انچه را که خدا هم پیوسته است انسان نباید جدا سازد. به خاطر سنگدلی شما بود که موسی اجازه داد از زن خود جدا شوید ولی از ابتدای خلقت چنین نبود.59

"احکام شریعت" قتل مکن، زنا مکن، دزدی نکن، شهادت دروغ نده، احترام پدر و مادر خود را نگهدار، همسایه ات را مانند خود دوست بدار. دارایی خود را در راه بیچارگان ببخش. 60 و 61

برای خدا همه چیز ممکن می باشد. 61

(روز معاد) هر کس به خاطر من خانه و برادران و خواهران و پدر و مادر و کودکان و زمین و ملک خود را ترک کرده باشد چندین برابر پاداش خواهد گرفت و حیات جاودانی بدست خواهد اورد. اما بسیاری از کسانی که امروز اول هستند اخر خواهند شد و بسیاری از کسانی که اکنون اخرهستند اول خواهند بود. 61

( انتخاب ولی خدا توسط خداوند و ارثی نبودن ان) (در پاسخ به درخواست زنی از عیسی (ع)ع که درخواست  جایگاه از عیسی (ع)ع در خصوص فرزندان خود داشت) انتخاب کسانی که باید در دست راست و چپ من بنشینند با من نیست، زیرا کسانی در سمت چپ و راست من خواهند نشست که پدر من قبلا بر ایشان اماده کرده است 63

در این دنیا حکمرانان بر زیردستان خود اقایی می کنند و بزرگان بر انان زور می گویند، اما در میان شما نباید این چنین باشد. بلکه هر که می خواهد در میان شما بزرگ باشد باید خادم همه گردد. و هر که بخواهد بالاتر از همه شود باید غلام همه باشد. پسر انسان نیامده تا خدمت شود بلکه تا خدمت کند و جان خود را در راه بسیاری فدا سازد. 64

(اثر ایمان بر قبولی دعا) هر چه با ایمان در دعا طلب کنید خواهید یافت. 66

(چرخش نمایندگی خداوند در بین اقوام بر اثر اعمال انان) پادشاهی خدا از شما گرفته و به امتی دیگر داده خواهد شد که ثمراتی شایسته به بار اورد69

در روز رستاخیز نه کسی زن می گیرد و نه شوهر می کند.71

(در جواب کدام احکام شریعت از همه افضل تر است) عیسی (ع)ع فرمود "خداوند، خدای خود را با تمام دل و تمام جان و تمام عقل خود دوست بدار این اولین و بزرگترین حکم شریعت است. دومین حکمی که بهمان اندازه مهم است و شبیه اولی است یعنی همسایه خود را مانند خود دوست بدار.71 و 72

(دستور حضرت عیسی (ع)ع به پیروان خود در خصوص عالمان بی عمل) چون چون ملایان و فریسیان بر کرسی موسی نشسته اند شما باید هر انچه می گویند گوش کنید و مطابق ان عمل نماید ولی از کردار اعمال انان پیروی نکنید زیرا خود انان انچه می گویند عمل نمی کنند. انها بارهای سنگین را می بندند اما بر دوش مردم می نهند در حالی که خودشان حاظر نیستند برای برداشتن ان حتی انگشت خود را تکان دهند. هر چه می کنند برای تظاهر و خود نمایی است. دعاهای بسته شده به بازوی خود را قطور تر و دامن ردای خود را پهن تر می کنند. انها دوست دارند در صدر مجلس بنشینند و در کنیسه ها بهترین جای را داشته باشند و مردم در کوچه ها به انان سلام کنند و انها را استاد خطاب نمایند. اما شما نباید استاد خوانده شوید شما یک استاد دارید و همه شما برادر هستید. هیچ کس را در روی زمین پدر نخوانید زیرا شما یک پدر دارید یعنی همان پدر اسمانی (خداوند)، و نباید پیشوا خوانده شوید زیرا شما یک پیشوا دارید و ان مسیح است. کسی در میان شما بزرگتر است که خادم همه باشد زیرا هر که خود را بزرگ سازد حقیر خواهد شد و هرکه فروتن سازد به بزرگی می رسد. وای بر شما ای ملایان و فریسیان ریاکار، شما در های پادشاهی اسمانی را بر مردم می بندید. خودتان وارد نمی شوید و دیگران که می خواهند وارد شوند را باز می دارید. وای بر شما ای ملایان و فریسیان ریاکار شما مال بیوه زنان را می بلعید و حال انکه برای خود نمایی نماز خود را طولانی می کنید به این جهت شما سخت ترین کیفر ها را خواهید دید. وای بر شما ملایان و فریسیان ریاکار ، شما دریا و خشکی را طی می کنید تا کسی را پیدا کنید که دین شما را بپذیرد و وقتی موفق شدید او را دو برابر بدتر از خودتان سزاوار جهنم می سازید. وای بر شما که می گویید اگر به معبد سوگند بخورد چیزی نیست ولی اگر به طلاهای معبد سوگند بخورد موظف است به سوگند خود وفا کند. ای احمقان کدام مهمتر است طلا یا معبد که طلا را تقدیس می کنید. وای بر شما این ملایان و فریسیان ریاکار شما از نعنا و شوید و زیره ده یک می دهید اما مهمترین احکام شریعت را که عدالت رحمت و صداقت است نادیده گرفته اید. شما باید این ها را انجام دهید و در عین حال از انجام سایر احکام غفلت نکنید. ای راهنمایان کور که پشه را صافی می کنید و شتر را می بلعید. وای بر ملایان و فریسیان ریاکار، شما بیرون پیاله و بشقاب را پاک می کنید در حالیکه درون ان از ظلم و ناپرهیزی پر است. ای فریسی کور اول درون ان را پاک کن که بیرون ان هم پاک خواهد بود. وای بر شما ملایان و فریسیان ریاکار، شما مثل مقبره های سفید شده ای هستید که ظاهری زیبا دارند اما داخل ان ها پر از استخوان های مردگان و انواع کثافات است شما هم همینطور ظاهرا مردمانی درستکار ولی در باطن پر از ریاکاری و شرارت هستید. وای بر ملایان و فریسیان ریاکار، شما مقبره پیغمران را می سازید و بنا های را به یاد بود مقدسین ساخته شده را تزیین می کنید وی می گویید اگر ما در زمان پدران خود زنده بودیم هرگز در قتل پیامبران شرکت نمی کردیم. ای ماران ای افعی زادگان شما چگونه از اتش دوزخ می گریزید. به این جهت که من انبیا و حکما و علما را برای شما می فرستم اما شما بعضی را می کشید و مصلوب می کنید و بعضی را هم در کنیسه هایتان تازیانه می زنید و شهر به شهر  می رانید و از این جهت خون همه نیکمردان خدا که بر زمین ریخته شده برگردن شماه خواهد بود از هابیل معصوم گرفته تا ذکریا فرزند برخیا که او را اندرون مقدس و قربانگاه کشتید. در حقیقت به شما می گویم گناه تمام این کارها به گردن این نسل خواهد بود. ای اورشلیم ای اورشلیم ای شهری که پیامبران را بقتل رساندی و رسولانی که به نزد تو فرستاده شدند و سنگسار کردی چه بسیار اوقاتی که ارزو کردم مانند مرغی که جوجه های خود را زیر پروبال خود جمع می کند  فرزندان تو را به دور خود جمع کنم اما تو نخواستی. اکنون خانه شما متروک به شما واگذار خواهد شد و بدانید که دیگر هرگز مرا نخواهید دید تاروزی که بگویید مبارک است کسی که به نام خداوند می اید. 72 73 74.

 هر که بر ضد ما نباشد با ماست.125

(در مقام عبادت و طلب بخشش از خداوند و مغرور شدن به اعمال) هر که خود را بزرگ نماید (در هنگام عبادت بگوید فلان کار خوب را انجام دادم) خوار خواهد شد و هرکه خود را فروتن سازد (و به خدا بگوید که دست خالی هستم) سرفراز خواهد شد.223

مراقب باشید و نگذارید دل های شما با پرخوری و مستی و اندیشه های دنیوی تیره و تار شود چون ان روز بزرگ ناگهان فرا می رسد. ان روز مانند دامی بر سر راه تمامی ادمیان در سراسر دنیا خواهد افتاد. پس گوش به زنگ باشید و دعا کنید تا قدرت ان را داشته باشید که همه رنج هایی که به زودی پیش خواهد امد را پشت سر گذارید و در حضور پسر انسان (خداوند) بایستید.235

در ازل کلمه بود. کلمه با خدا بود و کلمه خود خدا بود. از ازل کلمه با خدا بود همه چیز به وسیله او هستی یافت و بدون چیزی افریده نشد حیات از او به وجود امد و ان حیات نور ادمیان بود نور در تاریکی می تابد و هرگز بر ان چیره نشده است. مردی به نام یحیی (ع) (فرزند ذکریایی نبی) ظاهر شد و او فرستاده خدا بود او امد تا شاهد باشد و بر ان نور شهادت دهد تا به وسیله او همه ایمان ا ورند. 250

کسی هرکز به اسمان بالا نرفت مگر انکس که از اسمان پایین امد یعنی پسر انسان که جایش در اسمان است. هر کس به او ایمان اورد حیات جاودانه یابد. زیرا خدا جهانیان را انقدر محبت نمود هر کس به او ایمان اورد محکوم نگردد. حکم محکومیت این است که نور به جهان امد ولی مردم به علت اعمال شرارت امیز خود تاریکی را به نور ترجیح دادند. زیرا کسی که کارهای بد انجام دهد از نور متنفر است و از ان دوری می جوید تا مبادا اعمالش مورد ملامت قرار گیرد. اما شخص نیکوکار به سوی نور می اید تا روشن شود اعمالش در اتحاد با خدا انجام شده است.256 257

(علمای یهود خطاب به عیسی (ع)ع) ای استاد این زن را هنگام زنا گرفته ایم موسی در تورات می فرماید که زن زناکار را باید سنگسار کرد اما تو در این باره چه می گویی. عیسی (ع)ع گفت ان کسی که در بین شما بی گناه است سنگ اول را بزند و انان از پیران یک به یک شروع کردند و بیرون رفتند(گناه کار بودند) تا این که تنها خود عیسی (ع)ع و این زن باقی ماند (عیسی (ع)ع این زن را ازاد کرد و گفت برو دیگر گناه نکن) 275

فقط تا زمانی کوتاه نور با شماست تا وقتی این نور با شماست راه بروید مبادا تاریکی شما را فراگیرد کسی که در تاریکی راه می رود نمی داند به کجا می رود تا زمانی که نور دارید به نور ایمان اورید تا فرزندان نور شوید. 292

(سبب بی ایمانی کفار) چشمان انان را نابینا و دلهای انها را سخت گردانیده است تا با چشم های خود نبینند و با دلهای خود نفهمند و به سوی من باز نگردند تا ایشان را شفا دهم 292

حکم من این است که همدیگر را دوست داشته باشید همانطور که من شما را دوست داشتم. محبتی بالاتر از این نیست که کسی جان خود را فدای دیگران کند.299

اگر من نمی امدم و با انان (یهود بی ایمان) سخن نمی گفتم انان تقصیری نمی داشتند ولی اکنون انان برای گناه خود عذری ندارند.300

(پیش بینی عیسی (ع)ع در خصوص حوارییون، انچه بعد ها بر خاندان و یاران نبی مکرم اسلام نیز بعدها پیش امد) شما را از کنیسه ها بیرون خواهند راند و در حقیقت زمانی خواهد امد که هر که شما را بکشد گمان می کند به خدا خدمت می کند. این کارها را می کنند زیرا نه پدر (خداوند) را می شناسند و نه مرا (پیامبرخدا را) این چیزها را گفتم که وقتی زمان انجام ان رسید سخنان مرا به یاد اورید301

خدا ختنه را به عنوان نشانه پیمان خود به ابراهیم (ع)ع عطا کرد و به این ترتیب پس از تولد اسحاق او را در روز هشتم ختنه کرد و اسحاق یعقوب (ع)را ختنه کرد و یعقوب (ع)دوازده فرزند خود را که بعد ها هر کدام رییس یک طایفه اسراییل شدند. فرزندان یعقوب (ع)از روی حسد یوسف را به بردگی در مر فروختند اما خدا با او بود و او را از جمیع زحماتش رهانید و به او توفیق و حکمت عطا فرمود بطوریکه مورد پسند فرعون فرمانروای مصر واقع شد و یوسف فرمانفرمای سرزمین مصر و در بار سلطنتی مصر گردید. در این هنگام در سراسر مصر و کنعان قحطی ای پدید امد که باعث مصیبت عظیمی شد به حدی ککه اجداد ما چیزی برای خوردن نیافتند. وقتی یعقوب (ع)باخبر شد که در مصر غله پیدا می شود پدران ما را برای اولین بار به انجا فرستاد در سفر دوم یوسف خود را به برادرانش شناسانید و فرعون از اصل و نسب یوسف باخبر شد. یوسف پدر خود یعقوب (ع)و تمام بستگانش را که جمعا هفتاد و پنج نفر بودند به مصر دعوت کرد و به این ترتیب یعقوب (ع)به مصر قدم نهاد . عمر یعقوب (ع)و اجداد ما در انجا به سر رسید و اجساد انان را به شکیم بدند و در ارامگاهی که ابراهیم (ع)از اولاد حمور به مبلغی خریده بود به خاک سپردند. وچون وقت ان نزدیک می شد که خدا به وعده ای که به ابراهیم (ع)داده بود عمل کند قوم ما در سرزمین مصر رشد کرده و تعداد ان افزایش یافت سرانجام پادشاه دیگری که یوسف رانمی شناخت به پادشاهی مصر رسید و با اجداد ما با نیرنگ رفتار کرد و به انان ظلم بسیار روا داشت به حدی که ایشان را مجبور ساخت که نوزادان خود را سر راه بگذارند تا بمیرند. در چنین روزگاری موسی ع که کودگی بسیار زیبا بود به دنیا امد او مدت سه ماه در خانه پدر خود پرورش یافت و وقتی که او را سر راه گذاشتند دختر فرعون او را برداشت و همچون فرزند خود تربیت نمود به این ترتیب موسی بر تمام فرهنگ و معارف مصر تسلط یافت و گفتا و کردادر استعداد مخصوصی از خود نشان داد. همیکه موسی چهل ساله شد به فکرش رسید که بدیدن برادران اسراییلی خود برود و چون دید که یک مصری با یکی از انان بد رفتاری می کرد به حمایت ان اسراییلی برخاست و ان تجاوز کار مصری را به سزای عمل خود رساند و او را کشت. موسی گمان میکرد که هم نژادانش خواهند فهمید که خدا او را وسیله نجات انان قرار داده است اما انان نفهمیدند فردای انروز به دونفر اسراییلی که با هم نزاع میکردند رسید و برای رفع اختلافشان چنین گفت ای دوستان شما برادر یکدیگرید چرا با هم بدرفتاری می کنید مرد مقصر او را عقب زد و گفت چه کسی تو را حاکم و قاضی ما کرده است؟ می خواهی مراهم مثل ان مصری که دیروز کشتی بکشی؟ موسی وقتی این جواب را شنید از ان سرزمین گریخت و در سرزمین مدیان اواره گشت و در انجا صاحب دو پسر شد. پس از انکه چهل سال سپری شد فرشته ای در بیابانهای اطراف کوه سینا در بوته ای سوزان به موسی ظاهر شد. موسی از دیدن این رویا غرق حیرت گشت و هنگامی که نزدیک امد تا بهتر ببیند صدای خداوند به گوشش رسید که می گفت من خدای پدران تو خدای ابراهمی اسحق (ع)اق یعقوب (ع)هستم. موسی ترسید و جرات نگاه کردن نداشت سپس خداوند فرمود کفشهایت را بیرون اور چون در مکان مقدسی ایستاده ای. البته ان ظلمی را که در مصر نسبت به قوم من میشود  دیده و اه و ناله هایشان را شنیده ام و برای نجات انان امده ام برخیز ترا به مصر می فرستم. اری همان موسی را که انان رد کرده و به او گفته بودند چه کس ترا حاکم و قاضی ما کرده است؟خدا به بوسیله فرشته ای که در بوته به او ظاهر شد حکمران و رهاننده گردانید. این موسی بود که با انجام معجزات و ایات در مصر و در راه دریای سرخ اسراییلیان را به خارج از مصر هدایت کرد و مدت چهل سال در بیابان عهده دار رهبری انان بود. باز هم موسی بود که به اسراییلیان فرمود خدا از میان برادران شما پیامبری مانند من برایتا بر میانگیزد و او بود که در اجتماع بین اسراییل در بیابان حضور داشت و با فرشته در کوه سینا و با اجداد ما گفتگو کرد و پیام زنده الهی را دریافت نمود تا انرا به ما نیز برساند  اما پداران ما رهبری او را نپذیرفتند و دست رد به سینه اش زدند و ارزو داشتند به مصر برگردند و از هارون خواستند برای ایشان خدایانی بسازد که پیشاپیش انان بروند و گفتند ما نمی دانیم  بر سر ان موسایی که ما را از مصر بیرون اورد چه امده است و در ان ایام گوساله ای ساختند و در برابر ان بت قربانی های بسیار کردند و به افتخار ساخته و پرداخته دست خود جشنی برپا نمودند لیکن خدا از انان روی گردان شد و ایشان را به پرستش ستارگان اسمانی وا گذاشت336 338

انچه را خدا حلال کرده است تو نباید حرام بپنداری 348

خدا به من نشان داده است که من نباید هیچ کس را نجس و ناپاک بدانم 349

 خدا هیچ تبعیضی قایل نمی شود و هر کس از هر ملت که خدا ترس و نیکوکار باشد مقبول خداست. خدا پیام خود را به قوم اسراییل فرستاد و به این طریق مژده صلح و سلامتی را به وسیله عیسی (ع)ابلاغ فرمود. خدا عیسی (ع)ناصری را با قدرت خود و روح القدس مسح کرد و می دانید چگونه عیسی (ع)به هر جایی می رفت و اعمال نیک انجام می داد و همه کسانی که در اسارت شیطان بودند رهایی می بخشید زیرا خدا با او بود.350

+ نوشته شده در یکشنبه یازدهم مرداد ۱۳۸۸ ساعت 19:14 شماره پست: 47

 از خوردن گوشتی که در اثر تقدیم شدن به بت ها و خدایان نجس و ناپاک است و از زنا و خوردن گوشت حیوانات خفه شده و خون بپرهیزند365

ان خداییکه دنیا و انچه در ان است را افرید و صاحب اسمان و زمین است در معابد ساخته شده به دست انسان ساکن نیست. به چیزی که ادمیان به دست خود برای او فراهم کرده اند نیازی نداردزیرا خداست که نفس و حیات و همه چیز را به جمیع ادمیان می بخشد. او جمیع ملل را از نسل یک انسان افرید تا در تمام سطح زمین ساکن شوند و برای انان اوقاتی را مقرر فرمود وبرای مرز و بومشان حدودی معین کرد تا خدا را بجویند و کورکورانه پی او نگردند تا شاید او را بیابند و حال انکه او از هیچ یک از ما دور نیست. زیرا در او زندگی می کنیم و در او هستی می یابیم.372

نباید گمان کنیم که ذات الهی مانند پیکره ای از طلا و نقره و سنگ است که با هنر و مهارت ادمی تراشیده می شود. خدا دوران جهالت را نادیده گرفت اما اکنون در همه جا بشر را امر به توبه می فرماید زیرا روزی را معین فرمود که جهان را با راستی و درستی بوسیله شخصی که برگزیده خود اوست داوری فرماید 373

دادن از گرفتن فرخنده تر است. 383

هم برای نیکان و هم برای بدان قیامتی در پیش است   

ترا می فرستم تا چشم های انان را بازکنی و ایشان را از تاریکی به روشنایی و از شیطان به سوی خدا بازگردانی تا از راه ایمان به من گناهانشان امرزیده شود و در بین مقدسین خدا سهمی داشته باشند.399

غضب خدا از اسمان بر هر گونه گناه و شرارت مردمی نازل می شود که زندگی شرارت امیزشان مانع شناسایی حقیقت است. 409 خدا انانرا مجازات می کند و این کار برحق است زیرا انچه ادمیان در باره خدا می توانند بدانند بر ا انها اشکار است زیرا خدا انرا در پیش چشمان ایشان قرار داده است از زمان افرینش دنیا صفات نادیدنی او یعنی قدرت ازلی و الوهیت او در چیزهایی که او افریده است بروشنی مشاهده می شود و از ای رو انها ابدا عذری ندارند. اگرچه انها خدا را شناختند ول انطوری که شایسته او است از او تکریم و تشکر نکردند. در عوض افکارشان کاملا پوچ گشته و عقل ناقص انها تیره شده است در حالیکه ادعای حکمت می کنند نشان می دهند که نادان هستند انها جلال خدای جاودان را به بت هایی شبیه انسان فانی و پرندگان و چهار  پایان و خزندگان تبدیل کردند. با این جهت خدا ایشان را با شهوات و هوس های خودشان در ناپاکی واگذاشت که با یکدیگر بدن های خود ار ننگین سازند. انان حقیقت خدا بدروغ تبدیل کردند و افریده های خدا را بعوض خود افریگار پرسیدند افریدگاری که تا ابد شایسته ستایش است لذا خدا ادمیان را تسلیم شهوات ننگین خوشان کرده است. حتی زنان روابط طبیعی جنسی را با انچه غیر طبیعی است تبدیل کردند. بهمان طریق مردان روابط جنسی طبیعی را با زنان ترک نمودند و د ر اتش شهوت برای هم جنسان خود سوختند. مردان مرتکب اعمال زشت و ننگین با مردان دیگر شدند و در وجود خودشان مجازاتی را که در خور چنین خلافکاری است دیدند. چون انها خدا شناسی را امری ناچیز شمردند خوا انها را تسلیم افکار فاسدشان نمود تا اعمال زشت و ناشایست بجا اورند. انها  از انواع شرارت و بدی و طمع و بدخواهی و هم چنین از حسادت و ادمکشی و نزاع و فریبکاری و سو نیت پر هستند انها شایعه می سازند و از یکدیگر بدگویی می کنند از خدا نفرت دارند گستاخ 410 و متکبر و لافزن و سازنده بدیها هستند و از والدین خود سرپیچی می کنند بیفهم و بیوفا و بیعاطفه و بیرحمند. و اب وجود این که فرمان خدا را می دانند که مجریان چنین کارها مستوجب مرگند ولی نه فقط خودشان این کارها رامی می کنند بلکه دیگران را نیز در انجام انها تشویق می کنند. و اما ای ادمی تو کیستی که در باره دیگران قضاوت میکنی ؟ هرکه باشی هیچگونه عذری نداری زیرا وقتی تو دیگران را محکوم می کنی و در عین حال همان کاری را که انها انجام می دهند انجام می دهی خودت را محکوم می کنی . ما می دانیم وقتی خدا اشخاصی را که چنین اعمالی می کنند محکوم می کنند حق دارد. ایا تو گمان می گمان می کنی که با محکوم کردن دیگران از کیفر خواهی رست در حالیکه همان کارها را انجام می دهی؟ ایا فراوانی مهر و بردباری و صبر خدا را ناچیز می شماری ؟ مگر نمی دانی که منظور مهربانی خدا این است که تو را به توبه راهنمایی فرماید؟ با سختدلی و بی میلی خود نسبت به توبه عقوبت خود را تا روز ظهور غضب خدا و داوری عادلانه او پیوسته شدیدتر می سازی زیرا خدا به هر کسی برحسب اعمالی که کرده است پاداش یا کیفر خواهد داد بعضی افراد نیکی را دنبال می کنند و در جستجوی عزت و شرف و حیات فنا ناپذیر هستند به انها خدا حیات جاودانی خواهد داد. بعضی افراد خود خواه هستند و حقیقت را رد می کنند و به دنبال نادرستی  می روند انها مورد خشم و غضب خدا قرار می گیرند . برای همه ادمیانی که بدی را بجا می اورند مصیبت و پریشانی خواهد بود اول برای یهودیان و سپس برای غیر یهودیان . اما خدا بکسانیکه نیکوکاری 411 نمایندعزت و شرف و ارامش خواهد بخشید اول به یهودیان و سپس به غیر یهودیان. زیرا خدا تبعیضی بین این و ان قایل نمی شود. همه انانی که بدون داشتن شریعت موسی گناه می کنند بدون شریعت هلاک می شوند و هما انانیکه تحت شریعت هستند و گناه می کنند به وسیله شریعت محکوم می شوند زیرا تنها شنیدن احکام شریعت هیچکس را در حضور خدا کاملا نیک نمی سازد بلکه مجریان شریعتند که نیک شمرده می شنوند هر گاه غیر یهودیان که دارای شریعت موسی نیستند احکام شریعت را طبیعتا انجام می دهند معلوم است که شریعت انان خودشانند با وجود اینکه شریعت کتبی ندارند رفتارشان نشان می دهد که مقررات شریعت در قلبهایشان نوشته شده و وجدان های ایشان نیز درستی این را تایید می کند زیار افکارشان یا انها را متهم می کند و یا از انها دفاع می نماید طبق بشارتی که من می دهم در روزیکه خدا بوسیله عیسی (ع)مسیح همه افکار پنهانی دل های ادمیان را داوری میکند این کار انجام خواهد گرفت. اما اگر تو خود را یهودی می نامی و به شریعت متکی هستی و از این که خوا را می شناسی به خود می بالی و اراده او را می دانی و بسبب این که در شریعت تربیت شده ای چیزهای عالی را ترجیح می دهید و خاطر جمع هستی که راهنمای کوران و نور ساکنان تاریکی و معلم نادانان و اموزگار کودکان می باشی و صاحب  شریعت هستی که مظهر معرفت و حقیقت است. پس تو که دیگران ار تعلیم می دهی چرا خود را تعلیم نمی دهی؟ تو که موعظه می کنی دزدی نباید کردایا خودت دزدی نمی کنی؟ تو که میگویی زنا نکن ایا خودت زنا نمی کنی ؟ تو که از بتها نفرت داری ایا معبد ها را غارت نمی کنی؟ تو که به شریعت فخر می کنی ایا با شکستن شریعت 412 نسبت به خدا بیحرمتی نمی کنی چنانچه کتاب مقدس می فرماید بسبب شما یهودیان مردمان غیر یهود نام خدا را بیحرمت می سازند. چنانچه از شریعت اطاعت کنی ختنه تو ارزش دارد اما اگر از شریعت سرپیچی نمایی مثل این است که اصلا ختنه نشده ای . اگر یک غیر یهود که ختنه نشده است از فرمانهای شریعت نماید ایا خدا او را ختنه شده بحساب نخواهد اورد؟ و شخصی که جسما ختنه شده است ولی احکام شریعت را انجام می دهد ترا که با وجود داشتند کتاب و نشانه ختنه از شریعت تجاوز می کنی محکوم خواهد ساخت. زیرا یهود حقیقی کسی نیست که ظاهرا یهود باشد و ختنه واقعی تنها یک عمل جسمانی نیست. بلکه یهودی واقعی شخصی است که از باطن یهودی باشد یعنی قلبش ختنه شده باشدو این نیز کار روح خدا است نه کار شریعت مکتوب . ستایش چنین شخص از خدا است نه از انسان. پس یهودیان بر غیر یهودیان چه مزیتی دارند ؟  ایا ختنه چه ارزشی دارد؟ البته از هر لحاظ ارزش فراوان دارد اول ان که خدا پیام خود را به یهودیان سپرد اما گر بعضی از انها امین نبودند ایا بیوفایی انها وفاداری  خدا را باطل می سازد ؟  به هیچ وجه ! حتی اگر همه انسانها دروغگو باشند خدا راستگو است چنانچه کتا مقدس می فرماید : "راستگویی تو باید در سخن گفتن معلوم و حقانیت تو در محاکمه ثابت شود." اما اگر شرارت ما نیکی مطلق خدا را بیشتر اشکار می سازد چه بگوییم ؟ ایا می توانیم بگوییم که هرگاه خدا ما را مجازات می کند. 413 بی انصافی می کنید؟ (مثل ادمیان سخن می گویم) بهیچ وجه! اگر خدا عادل نباشد چطور می تواند دنیا را داوری کند؟ اما اگر دروغ من در مقابل راستی خدا جلال او را بیشتر اشکار می کند چرا باز هم بعنوان یک گناهکار محکوم می شوم؟ پس چرا نگوییم "بیایید بدی کنم تا از این خوبی ببار اید؟" در واقع عده ای افترا زنان گزارش کرده اند که ما چنین چیزی گفته ایم. محکومیت این اشخاص بجا است. ایا ما یهودیان از غیر یهودیان وضع بهتری داریم؟  ابدا پیش از این نشان دادیم که یهودیان و غیر یهودیان همه اسیر گناه هستند. چنانچه کتاب مقدس می فرماید :

"حتی یک نفر نیست که کاملا نیک باشد. کسی نیست که بفهمد یا جویای خدا باشد. همه ادمیان از خدا رو گردانیده اند. همگی از راه راست منحرف شده اند حتی یک نفر نیکوکار نیست. گلویشان مثل قبر روباز است. زبانشان را برای فریب دادن بکار می برند و از لبهایشان سخنانی مهلک مانند زهر ماری جاری است دهانشان پر از دشنامهای زننده است. و پاهایشان برای خونریزی تندرو است. هر جا که میروند ویرانی و بدبختی بجا میگذارند و راه صلح و سلامتی را نشناخته اند. خدا ترسی بنظر ایشان نمی رسند." 414 ما می دانیم که روی سخن در شریعت با پیروان شریعت است تا هر دهانی بسته شود و تمام دنیا خود را نست بخدا ملزم و مسول بدانند. زیرا هیچ انسانی در نظر خدا با انجام احکام شریعت نیک شمرده نمی شود. کار شریعت این است که انسان گناه را  بشناسد. ایا خدا فقط خدای یهودیان است؟ مگر خدای غیر یهودیان هم نیست؟ البته هست. خدا یکی است و یهودیان را بر اساس ایمان و غیر یهودیان را نیز از راه ایمان کاملا نیک می سازد. ایا این به ان معنی است که با ایمان شریعت را از میان بر می داریم؟ خیر هرکز! بلکه انرا استوار می سازیم. 415

شخصی که کار می کند مزد می گیرد و مزد او هدیه بحساب نمی اید بلکه حق او است کا باید به او پرداخت شود.

خوشا به حال انانی که خدا خطایای ایشان را بخشیده و گناهانشان را پوشیده است. خوشا به حال کسیکه خداوند گناخ او را بحساب نمی اورد.416

ابراهیم (ع)تقریبا صد ساله بود اما توجه به وضع بدنی خودش که تقریبا مرده بود و با توجه به این که سارا نمی توانست صاحب فرزندی شود ایمانش را سست نساخت و نسبت به وعده خدا شک نکرد بلکه در حالی که خدا را حمد می گفت ایمانش او را تقویت می نمود زیرا اطمینان کامل داشت که خدا قادر است مطابق انچه وعده فرموده است عمل کند. 417

بردباری موجب می شود که مورد قبول خدا شویم و این امر امید را می افریند این امید هیچ وقت ما را مایوس نمی سازد. 418

ای برادران شما از قوانین اطلاع دارید و می دانید که انسان فقط تا زمانی که زنده است ملزم به اطاعت از قانون است مثلا یک زن شوهر دار تا وقتی شوهرش زنده است قانونا به او تعلق دارد اما اگر شوهر او بمیرد دیگر ان زن از قانونی که او را به شوهرش مقید می ساخت ازاد است . از این جهت اگر ان زن در زمان حیات شوهرش با مرد دیگری زندگی کند زنا کار خوانده خواهد شد اما اگر شوهرش با مرد دیگر این قانون شامل حال او نیست و چنانچه با مرد دیگری ازدواج کند مرتکب زنا نمی شود. 422

در حالی که طبیعت نفسانی من بنده گناه است با عقل خود شریعت خدا را بندگی می کنم.

کسانی که بر طبق خواهش های نفس زندگی می کنند همیشه در فکر چیزهای نفسانی هستند ولی کسانی که مطیع روح خدا هستند در فکر چیزهای روحانی می باشند. عاقبت 424 دلبستگی به امور نفسانی مرگ و عاقبت پیروی از امور روحانی حیات و ارامش است. زیرا دلبستگی به امور نفسانی دشمنی با خدا است. چنین شخصی از شریعت خدا اطاعت نمی کند و در واقع نمی تواند اطاعت نماید. بنابراین انسانهای نفسانی نمی توانند خدا را خشنود سازند . اگر روح خدا در وجود شما ساکن است شما اشخاصی روحانی هستید نه نفسانی.

اگر مطابق طبیعت نفسانی خود زندگی کنید خواهید مرد. 425

درد و رنج کنونی ما ابدا با جلالی که در اینده برای ما ظاهر می شود قابل مقایسه نیست. تمامی خلقت با اشتیاق فراوان در انتظار ظهور فرزندان خدا بسر می برد.

این امید باقی بماند که روزی خود افرینش از قید فساد ازاد گردد و در ازادی پر شکوه فرزندان خدا سهیم شود.426

از نسل یعقوب (ع)بودن دلیل نمی شود که همه اسراییلی حقیقی باشند. و از نژاد ابراهیم (ع)بودن باعث نمی شود که همه فرزندان او محسوب شوند زیرا خدا به ابراهیم (ع)فرمود "فرزندان اسحاق  فرزندان تو محسوب خواهند شد" یعنی همه کسانی که بطور طبیعی به دنیا می ایند فرزندان خدا محسوب نمی شوند بلکه فقط انانی که بر طبق وعده خدا به دنیا می ایند فرزندان او محسوب می شوند.

(خدا) بهر که بخواهم رحم کنم، رحم خواهم کرد و بهر که بخواهم دلسوزی نمایم دلسوزی خواهم نمود. 428

به هر که  بخواهد رحمت می نماید و هر که را بخواهد سرسخت می سازد.

یکی از شما بمن خواهد گفت پس دیگر چرا خدا از ما ایراد میگیرد؟ زیرا کیست که بتواند با اراده او مقاومت کند؟ ای ادم تو کیستی که به خدا جواب می دهی؟ ایا کوزه از کوزه گر می پرسید چرا مرا به این شکل ساختی ؟ مگر کوزه گر حق ندارد که از یک مشت گل یک ظرف براس مصرف عالی و ظرف دیگر برای مصرف معمولی بسازد؟ چه می شود اگر خدا بخواهد با صبر زیاد متحمل کسانی شود که مورد خشم او بوده و سزاوار هلاکت می باشند و به این وسیله هم غضب خود ار نمایان سازد و هم قدرت خود را مکشوف گرداند؟ و چه می شود اگر خدا بخواهد عظمت جلال اماده کرده بود ظاهر سازد.

"حتی اگر قوم اسراییل به تعداد دانه های شن کنار دریا باشند فقط عده کمی از ایشان نجات خواهند یافت" زیرا خداوند بطور کامل و با سرعت به حساب تمام عالم خواهد رسید 429

من می توانم شهادت بدهم که انها (بنی اسراییل) نسبت بخدا متعصبند اما تعصب انان از روی معرفت نیست 430

انسان با قلب ایمان می اورد و نیک محسوب می گردد و با لب های خود به ایمانش اعتراف می کند و نجات می یابد. کتاب مقدس می فرماید "هر که باو ایمان اورد هرگز خجل نخواهد شد." پس هیچ تفاوتی میان یهودیان و غیر یهودیان نیست زیرا خدای واحد خداوند همه است و نسبت به همه کسانی که باو روی می اورند بی اندازه بخشنده است زیرا "هر که به خداوند روی اورد نجات خواهد یافت".431

(خداوند) اما درباره قوم بنی اسراییل می گوید : "تمام روز با اغوش باز منتظر بازگشت این قوم نافرمان و سرکش هستم". 432

مغرور نباش ، بلکه بترس، مهربانی و سختگیری خدا را فراموش نکن. 434

همشکل این جهان نشوید بلکه بوسیله تجدید افکار ، وجود شما تغییر شکل یابد تا بتوانید اراده خدا را تشخیص بدهید و انچه را که مفید و پسندیده و کامل است بشناسید. من بعنوان کسی که فیض خدا نصیبش شده است بهمه شما می گویم  درباره خود افکار اغراق امیز نداشته باشید بلکه به نسبت ایمانیکه خدا بهر یک از شما داده است خود را با اعتدال بسنجید. همانطور که دریک بدن اعضای مختلف هست و تمام اعضا یک وظیفه ندارند. ما نیز اگر چه بسیاریم در اتحاد با مسیح همه ما یک بدن را تشکیل می دهیم و فردا فرد در نسبت بهم اعضای یکدیگریم. بنابراین ما باید عطایای مختلفی را که خدا بر طبق فیض خود بما داده است بکار ببریم. اگر عطیه ما اعلام کلام خداست باید انرا بفراخور ایمانی که داریم انجام دهیم. اگر خدمت کردن 435 است باید خدمت کنیم اگر تعلیم دادن است باید تعلیم دهیم اگر تشویق دیگران است باید چنان کنیم. مرد بخشنده باید با سخاوت و مدیر باید پر کار باشد و شخص مهربان با خوشی خدمت خود را انجام دهد. محبت شما صمیمی و حقیقی باشد. از بدی بگریزید و به نیکی بچسبید. یکدیگر را با محبت برادرانه دوست بدارید و هر کس به دیگران بیشتر از خود احترام نماید . با کوشش خستگی ناپذیر و با شوق و ذوق ، خدا را خدمت کنید. امیدتان مایه شادی شما باشد و در رنج و مصیبت صابر باشید و از دعا کردن خسته نشوید. در رفع احتیاجات مقدسین شرکت نمایید و همیشه مهمان نواز باشید. برکت خدا را برای انانی که به شما جفا میرسانند بخواهید برای انان طلب برکت کنید نه لعنت. با دلشادان شادی کنید و با ماتمیان ماتم نمایید. تبعیض قایل نشوید مغرور نباشید و از معاشرت با حقیران خودداری نکنید و خود را از دیگران داناتر نشمارید. به هیچ کس بعوض بدی بدی نرسانید. مواظب باشید که تمام کارهای شما در پیش مردم نیکو باشد. حتی الامکان تا انجا که مربوط بشماست با همه مردم در صلح و صفا زندگی کنید. ای دوستان عزیز بهیچ وجه انتقام خود را نگیرید. بلکه ان را به مکافات الهی واگذار کنید زیرا کتاب مقدس می فرماید خداوند می گوید من مجازات میکنم و من جزا خواهم داد. بلکه "اگر دشمن تو گرسنه است او را سیر کن و اگر تشنه است به او اب بده زیرا با این کار اتش بر سر او فرو خواهد ریخت" مغلوب بدی نشوید بلکه بدی را با خوبی مغلوب سازید.436

هیچ چیز به کسی مغروض نباشید به جز محبت به یکدیگر. کسیکه دیگران را محبت کند شریعت را به جا اورده است . همه احکام خدا : زنا نکن  دزدی نکن  طمع مورز و هر حکم دیرگ در این حکم که همسایه ات را مانند خود دوست بدار خلاصه شده است. کسی که همسایه خود را دوست دارد به او بدی نمی کند. 437 پس محبت اجرای کامل شریعت است.

چنان رفتار کنیم که شایسته کسانی باشد که در روشنایی روز بسر می برند و از عیاشی و مستی و فسق و هرزگی یا نزاع بپرهیزیم. در فکر ارضای خواهش های نفسانی خود نباشید.

شخص پرهیزگار نباید کسی را که هر غذایی را می خورد محکوم سازد زیرا خدا او را پذیرفته است . تو کیستی که درباره خادم شخص دیگری قضاوت کنی ؟ اینکه ایا ان خادم در خدمت خود موفق می شود یا نه فقط مربوط به ارباب اوست ولی او موفق خواهد شد زیرا ارباب اسمانی او قادر است این کار را برای او انجام دهد. 438

پس تو چرا درباره برادر خود قضاوت می کنی؟ چرا برادرت را تحقیر می نمایی؟ همه ما پیش کرسی قضاوت خدا خواهیم استاد.پس همه ما فردا فرد باید حساب خود را به خدا پس بدهیم. بنابراین از قضاوت کردن درباره یکدیگر خودداری کنیم و در عوض تصمیم بگیرد که وسیله لغزش یا رنجش در راه برادر خود نشوید. 439

 ایا نمی دانید که شما خانه خدا هستید و روح خدا در شما ساکن است؟ اگر کسی خانه خدا را الوده سازد او را تباه خواهد ساخت زیرا خانه خدا  باید پاک و مقدس باشد و ان خانه شماهستید. 451   

شاید من در خود عیبی نمی بینم ولی این دلیل نیست که من بی گناه هستم! خود خداوند است که درباره من قضاوت خواهد کرد. پس قبل از روز داوری درباره دیگران داوری نکنید. بلکه منتظر امدن خداوند باشید زیرا او انچه را که در تاریکی پنهان است در برابر نور اشکار خواهد ساخت و نیات پنهانی ادمیان را فاش خواهد کرد. در ان وقت هر کس انطور که شایسته اوست از جانب خدا تحسین خواهد شد. 452

 خود را فریب ندهید افراد شهوت ران بت پرستان زناکاران لواط کاران دزدان طمعکاران مستان ناسزاگویان و کلاهبرداران در پادشاهی خدا هیچ بهره ای نخواهند داشت و بعضی از شما چنان بودید ولی اکنون از گناهان خود پاک شده اید و جزو مقدسین خدا گشته .

 ممکن است کسی بگوید: در انجام هر کاری ازاد هستم اما هر کاری مفید نیست اری من در انجام هر کار ازادم اما نمی گذارم که چیزی مرا بنده خود سازد. باهم ممکن است کسی بگوید خوراک برای و شکم برای خوراک است. اری اما خداوند هر دو را نابود خواهد ساخت ! بدن انسان برای شهوت رانی نامشروع ساخته نشده است، بلکه برای خداوند است و خداوند برای بدن است و چنانکه خدا عیسی (ع)مسیح خداوند را با قدرت خود پس از مرگ زنده گردانید ما را نیز زنده خواهد گردانید. 456

 اطراف ما پر از وسوسه های جنسی است بهتر است هر مرد برای خود زنی و هر زنی نیز برای خود شوهری داشته باشد. زن و شوهر باید وظایف زناشویی  خود را نسبت به یکدیگر انجام دهند. زن اختیار بدن خود را ندارد زیرا او متعلق به شوهر خویش است و همچنین مرد اختیار بدن خود را ندارد زیرا بزن خود تعلق دارد. یکدیگر رااز حقوق زناشویی محروم نسازید مگر با رضایت طرفین برای مدتی از یک دیگر دوری کنید تا وقت خود را صرف راز و نیاز با خدا نمایید. اما پس از ان روابط شما در امور زناشویی بصورت عادی برگردد مبادا ضعف شما در این مورد باعث شود تسلیم وسوسه های شیطان شوید.

 اگر نمی توانید جلوی امیال خود را بگیرید ازدواج کنید. زیرا ازدواج کردن از سوختن در اتش شهوت بهتر است. 457

 وسوسه هایی که شما با ان روبرو می شوید وسوسه هایی است که برای تمام مردم پیش می اید اما خدا به وعده های خود وفا می کند و نمی گذارد شما بیش از حد توانایی خود وسوسه شوید. همراه با هر وسوسه ای خداوند راهی هم برای فرار از ان فراهم می کند تا بتوانید در مقابل ان پایداری کنید. 465

 بدن انسان واحدی است که از اعضا بسیار تشکیل شده (469) و اگرچه دارای اعضای متفاوت می باشد بازهم بدن واحد است و مسیح هم همینطور می باشد پس همه ما خواه یهود خواه یونانی خواه برده و خواه ازاد  به وسیله یک روح در یک بدن تعمید یافته ایم و هم از همان روح پرشده ایم تا از او بنوشیم. 470

 اگر قادر به نبوت و درک کلیه اسرار الهی و تمام دانش ها باشم و دارای ایمانی باشم که بتوانم کوه ها را از جایشان به جای دیگر منتقل کنم ولی محبت نداشته باشم هیچ هستم! اگر تمام دارایی خود را به فقرا بدهم و حتی بدن خود را در راه خدا به سوختن دهم اما محبت نداشته باشم هیچ سودی عاید من نخواهد شد. محبت بردبار و مهربان است . در محبت حسادت و خود بینی و تکبر نیست. محبت رفتار ناشایست ندارد خود خواه نیست خشمگین نمی شود و کینه به دل نمی گیرد محبت از ناراستی خوشحال نمی شود ولی از راستی شادمان می گردد. محبت درهمه حال صبر می کند و در هر حال خوش باور و امید وار و هر باری را تحمل می کند. 471

 هوشیار باشید در ایمان ثابت بمانید قوی و جوانمرد باشید همه کارهای خود را با محبت انجام دهید. 480

 ان قدرت بزرگ از ما نیست بلکه از ان خداست. از هر طرف تحت فشاریم ولی خرد نمی شویم گاهی دچار شکو تردید می شویم اما تسلیم ناامیدی نمی گردیم . ازار می بینیم اما هیچ وقت تنها نیستیم. زمین می خوریم ولی نابود نمی شویم. 488

 پس در حالی که اثرات مرگ در بین ما دیده می شود اثرات حیات در بین شما مشهود است. 489

 من مانند یک پدر با فرزندان خود سخن می گویم از وابستگی های نامناسب با افراد بی ایمان دوری کنید. زیرا چه شراکتی بین نیکی و شرارت است و چه رفاقتی بین روشنایی و تاریکی ؟ چه توافقی بین ابلیس و مسیح وجود دارد و چه هماهنگی بین ایماندار و بی ایمان؟ و یا چه وجه اشتراکی بین خانه خدا و بت ها است؟ 492

 کسی که محصول کم بکارد محصول کم درو خواهد کرد و ان که دانه بسیار بکارد محصول فراوان درو خواهد نمود. پس هر کس باید مطابق ان چه در دل خود تصمیم گرفته است بدهد و نه از روی بی میلی و اجبار زیرا خدا کسی را دوست دارد که با شادی می بخشد. و او قادر است که هر نوع برکتی را به شما عطا فرماید تا همیشه به اندازه کفایت و حتی بیش از ان داشته باشید تا بتوانید با سخاوتمندی در امور خیر و نیکو بذل و بخشش کنید. چنانکه کتاب مقدس می فرماید "خدا با سخاوت به نیازمندان می بخشد و خیر خواهی او تا ابد باقی است." خدا که بذر را برای برزگر و نان را برای خوردن فراهم می سازد بذر بخشندگی را برای شما مهیا و انرا چند برابر خواهد ساخت تا محصول کارهای خیر و نیکوی شما فراوان باشد خدا شما را بسیار غنی می سازد تا شما از هر لحاظ سخاوتمند باشید و به این وسیله عده زیادی خدا را برای کاری که ما کرده ایم سپاسگذاری خواهند کرد. پس این خدمت ما نه فقط نیازمندی های مقدسین را تامین می کند بلکه موجب سپاسگذاری عده ای زیاد از خدا می گردد این خدمت شما دلیل بر ایمان شماست و مردم خدا را برای ان شکر خواهند کرد.

 خدا را برای بخشش غیر قابل توصیف او سپاس بگوییم. 498

 (خداوند) فیض من برای تو کافی است زیرا قدرت من در ضعف تو کامل می گردد.

 بنابراین من بخاطر مسیح ضعف ها اهانت ها سختی ها ازار ها و دشواری ها را با اغوش باز می پذیرم زیرا در هنگام ضعف قوی هستم. 504

 هر قدرت و اختیاری که خداوند به بخشیده است برای بنا کردن بود نه برای خراب کردن 506

(ابراهیم (ع)ع) او به خدا ایمان اورد و خدا ان ایمان ا بعنوان نیکی مطلق به حسابش گذاشت 513

 دیگر هیچ تفاوتی بین یهودی و غیر یهودی برده و ازاد مرد و زن وجود ندارد زیرا همه شما در اتحاد با مسیح عیسی (ع)یک هستید و اگر متعلق به مسیح هستید فرزند ابراهیم (ع)و مطابق وعده خدا وارث او هستید. 5- 514

هر کس باید متحمل بار خود باشد محصلین کلام خدا معلم را در تمام نعمات خویش شریک سازند. فریب نخورید هیچ کس نمی تواند خدا را فریب دهد زیرا انچه ادمی بکارد همان را درو خواهد کرد. 520

 دزد از دزدی دست بردارد و به عوض ان با دست های خود با ابرومندی کار کند تا چیزی داشته باشد که به نیاز مندان بدهد یک کلمه زشت از دهانتان خارج نشود بلکه گفتار شما به موقع خوب و سودمند باشد تا در نتیجه ان به شنوندگان فیضی برسد. 528

 چنانچه شایسته مقدسین خدا است در میان شما چیزی در باره زنا و بی عفتی های دیگر و طمع کاری ها بزبان نیاید پسندیده نیست که سخنان رکیک و یا حرف های بی معنی یا زشت به کار ببرید. بلکه در عوض باید خدا را شکر کنید. خاطر جمع باشید که تمام اشخاص زنا کار و بی عفت و یا طمع کار (زیرا طمع کاری یک نوع بت پرستی است) هرگز در پادشاهی مسیح  و خدا سهمی نخواهند داشت. 529

   غضب خدا بر افرادی که مطیع او نیستند وارد خواهد امد. هر کجا نور باشد همه نوع خوبی و نیکی و حقیقت نیز به وجود می اید. بکوشید تا انچه خداوند را خوشنود می سازد دریابید. در انجام کارهای بیهوده ظلمت شریک نشوید بلکه ماهیت ان را در برابر نور برملا سازید. حتی ذکر کارهایی که در پنهانی انجام می دهند مایه رسوایی است. اما هر گاه چیزی در مقابل نور قرار گیرد کاملا روشن می شود.و هر چه کاملا روشن شود مانند نور اشکار است. مست شراب نشوید زیرا شراب شما را به سوی کارهای زشت می کشاند. ای زن ها طوری از شوهران خود اطاعت کنید که از خداوند اطاعت می کنید. 29-530

ای شوهران چنانکه مسیح کلیسا را دوست داشت و جان خود را برای ان داد شما نیز زنان خود را دوست بدارید. مسیح چنین کرد تا کلیسا را با او و کلام خدا شسته و ان را پاک و مقدس گرداند و کلیسا را با تمام زیباییش پاک و بدون عیب  و لکه چین و چروک  یا هر نقص دیگری به خودش تقدیم نماید. مردامن باید همان طوری که بدن خود را دوست دارند زنانشان را دوست بدارند زیرا مردی که زنش را دوست می دارد هیچ کس هرگز از بدن خود متنفر نبوده است  بلکه به ان غذا می دهد و با ان توجه می کند. ای فرزندان وظیفه هر مسیحی است که از والدین خود اطاعت کند اولین حکمی که با وعده همراه بود این است "پدر و مادر خود را محترم بدار" و وعده ان این بود "تا کامیاب گردی و عمرت در زمین طولانی شود".531

 ای اربابان از تهدید غلامان ( وجه امروزی ان زیر دستان) دست بردارید و به یاد داشته باشید که در اسمان غلامان و شما یک ارباب دارید و او تبعضی بین ادمیان قایل نمی شود. دیگر این که در رابطه خود با خداوند از قدرت عظیم او نیرو بگیرید زره کاملی که خدا برای شما تهیه کرده است به تن کنید تا بتوانید در مقابل نیرنگ های ابلیس ایستادگی نمایید  زیرا جنگ ما با انسان نیست بلکه ما علیه فرمانروایان و اولیا امور و نیروهای حاکم بر این جهان تاریک و نیروهای شیطانی در اسمان در جنگ هستیم. از این جهت شما باید زره کاملی را که خدا مهیا کرده است بپوشید تا در ان روز شریر در برابر حمله های دشمن تاب مقاومت داشته باشید و تا پایان جنگ هم پایدار بمانید پس پایداری کنید و کمربند حقیقت را به کمر ببندید و جوشن نیکی را به تن کنید و نعلین امادگی برای انتشار انجیل صلح و سلامتی را به پا کنید . علاوه بر این ها سپر ایمان را بردارید تا به وسیله ان بتوانید تمام تیرهای اتشین شیطان را فرو نشانید و کلاه نجات را بر سر گذارید و شمشیر روح القدس یعنی کلام خدا را 532  بردارید همه این ها با دعا و مناجات انجام دهید همیشه با هدایت روح القدس دعا کنید و پیوسته برای این منظور بیدا و پشتکار داشته باشید و برای همه مقدسین دعا کنید. 533

 با هم توافق فکری محبت دوجانبه و هدف مشترک داشته باشید هیچ عملی را از روی همچشمی و خود خواهی انجام ندهید بلکه با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید به نفع دیگران فکر کنید و تنها به فکر خود نباشید 537

 اما ما تابع کشور اسمانی و منتظر امدن عیسی (ع)مسیح خداوند هستیم که بعنوان نجات دهنده از اسمان می اید او طوری بدن های ضعیف و فانی ما را تغییر خواهد داد تا به بدن پر شکوه او شباهت یابد و این کار را با قدرتی که همه چیز را تحت رمان او در می اورد انجام خواهد داد. 541

 اکنون شما همچنین باید خشم غیظ و بدخواهی را از دلهایتان و اهانت و حرف های زشت را از لبهای خود بطور کلی دور سازید. دیگر دروغ نگویید زیرا با ان ادمی که در سابق بودید و عاداتش قطع رابطه کرده اید. و زندگی رابه صورت انسان تازه ای شروع کرده اید.انسانی که پیوسته در شباهت خالق خود به شکل تازه ای در می اید. تا رفته رفته ب معرفت کامل خدا برسد. پس بین یونانی و یهودی ، مختون و نامختون (ختنه نشده)، بربری و وحشی ، غلام و ازاد فرقی وجود ندارد. بلکه مسیح همه چیز است و در همه می باشد. پس شما که برگزیدگان مقدس و محبوب خدا هستید خود را به دلسوزی مهربانی فروتنی ملایمت و بردباری ملبس سازید. متحمل یکدیگر شوید اگر از دیگران شکوه و شکایتی 549 دارید یکدیگر را عفو کنید و چنانکه خداوند شما را بخشیده است شما نیز یکدیگر را ببخشید به همه این ها محبت را اضافه کنید زیرا محبت همه چیز را بهم می پیوندد و تکمیل می کند ارامشی که مسیح به شما می بخشد قاضی وجدان شما باشد چون خدا شما را به عنوان اعضای یک بدن به این ارامش خوانده است و شما باید سپاسگذار باشید  اجازه دهید که پیام مسیح با تمام ثروتمندیش سرتاسر وجود شما را فرا گیرد. یکدیگر را با نهایت خردمندی تعلیم و پند دهید و با سپاسگذاری در دلهای خود زبور و و تسبحات و سرودهای روحانی برای خدا بخوانید. هر چه می کنید چه گفتار باشد چه کردار همه را به نام عیسی (ع)(خداوند) انجام دهید و در عین حال خدای پدر را دایما سپاس گویید.   

 ای زنان مطیع شوهران خود باشید زیرا این کار وظیفه مسیحی شما است. ای شوهران زنانتان را دوست بدارید و با انان تندی نکنید. ای فرزندان از والدین خود در هر امری اطاعت کنید زیرا این کار خداوند را خوشنود می سازد. ای پدران به فرزندان خود زیاد سخت نگیرید مبادا دلسرد شوند. ای غلامان در کلیه امور مطیع اربابان خود مکه مانند شما بشرند باشید و اطاعت شما فقط به خاطر این نباشد که تحت مراقبت هستید یا می خواهید دیگران در خوشنود سازید بلکه با خلوص نیت و خداترسی اطاعت کنید و کارهایی که باه شما رجوع می کنند با جان و دل انجام دهدی چنانکه گویی برای خدا کار می کنید نه برای بشر. زیرا می دانید خداوند میراثی به عنوان پاداش به شما عطا خواهد کرد مسیح ارباب شماست و شما غلامان او هستید. شخص بدکار کیفر بدی خود را خواهید دید و خدا تبعیض قایل نمی شود 550 ای اربابان با غلامان خود عادلانه و منصفانه رفتار کنید زیرا می دانید که شما در اسمان ارباب دارید. همیشه با حواس جمع و شکر گزاری دعا کنید. در مناسبات خود با افراد غیر مسیحی رفتار عاقلانه داشته باشید از فرصت هایی که اکنون در دسترس شماست حداکثر استفاده را بکنید. گفتار شما پیوسته جالب و ملیح باشد و یاد بگیرید که چگونه به هر کس پاسخ مناسبی بدهید. 551

 پاک باشید و از روابط جنسی غیر مشروع بپرهیزید. همه شما باید بدانید چگونه بدن خود را همیشه تحت کنترل داشته باشید و ان را پاک و محترم نگهدارید و مانند ملت های خدا ناشناس دستخوش امیال و شهوات جسمانی نگردید. در این خصوص شما هیچ وقت نباید از برادر خود سو استفاده کرده یا به حقوق  او تجاوز کنید زیرا همانطوری که من قبلا با تاکید زیاد به شما گفته بودم خداوند کسانی که اینکارها را می کنند کیفر خواهد داد خدا ما را بیک زندگی پاک خوانده است نه به فساد اخلاقی ! پس هر که این تعالیم را قبول نکند انسان را رد نمی کند بلکه خدایی را که روح القدس خود را به شما عطا می فرماید رد کرده است.

 ارزوی شما این باشد که زندگیتان ارامی داشته باشد و در کار دیگران فضولی نکنید و همانطور که قبلا به شما دستور دادیم برای تامین معاش خود کار کنید تا زندگی شما تاثیری نیکو در بی ایمانان بگذارد و برای تامین خود محتاج دیگران نباشد.558

 (ظهور منجی و مسیح) اما ای برادران لازم نیست که من در باره زمان و تاریخ وقوع این امور چیزی برای شما بنویسم زیرا شما خوب می دانید که روز خداوند مانند دزدی در شب می اید فرا خواهد رسید. در ان هنگام که مردم از صلح و امنیت خود تعریف می کنند هلاکت ناگهانی مثل درد زایمان به ایشان وارد خواهد شد و به هیچ وجه جان سالم به در نخواهند برد. اما ای برادران شما در تاریکی نیستید که ان روز شما را مانند دزد غافلگیر کند زیرا همه شما فرزندان روشنایی و روز هستید ما به شب و تاریکی تعلق نداریم پس ما نباید مانند دیگران در خواب باشیم بلکه باید بیدار و هوشیار باشیم . شب است که مردمان خواب الود می خوابند و شب است که مستان سست می شوند. اما ما که به روز تعلق داریم باید هوشیار باشیم و ایمان و محبت را مانند زره به سینه ببندیم و امید نجات را مانند کلاه خود بر سر بگذاریم زیرا خدا ما را برای ان برنگزید که به غضب او گرفتار شویم بلکه ما را برگزید تا به وسیله خداوند ما عیسی (ع)مسیح نجات یابیم مسیح برای ما مرد تا با او زندگی کنیم خواه  در زمان امدنش مرده باشیم خواه زنده 559

 افراد تنبل و بیکار را توبیخ کنید اشخاص ترسو را دلداری دهید مواظب باشید که هیج کس بدی را با بدی تلافی نکند بلکه دایما نیکی کردن به یکدیگر و همه مردم را هدف خود سازید همیشه شادمان باشید و پیوسته دعا کنید برای هر چه که پیش می اید خدا را شکر کنید زیرا خدا در مسیح عیسی (ع)از شما همین انتظار را دارد. روح القدس را مقید نسازید نبوت ها را ناچیز نشمارید. همه چیز را بیازمایید و انچه که نیکوست برای خود نگهدارید. از هر نوع بدی دوری کنید خدایی که سرچشمه ارامش است شمار ا کاملا پاک گرداند و عطا فرماید که روح و جان و بدن شما سالم بماند تا در وقت امدن خداوند ما عیسی (ع)مسیح از هر نوع عیب و نقصی به دور باشید او که شما را به سوی خود دعوت کرده است قابل اعتماد است و این کار را خواهد کرد.560

 خود شما می دانید که چه چیزی فعلا از ظهور او جلوگیری می کند و تا ان وقتی که برایش معین شده نمی گذارد او ظاهر شود اکنون شرارت مخفیانه کار می کند ولی هرگاه قدرتی که مانع ان است از میان برداشته شود بطور اشکار کار خواهد کرد انگاه مظهر شرارت ظهور خواهد کرد و عیسی (ع)خداوند با نفس دهان خود او را خواهد کشت و با ظهور پر شکوه خود او را نابود خواهد کرد. ظهور ان مظهر شرارت در اثر فعالیت های شیطان خواهد بود و با انواع ایات و نشانه ها و معجزات فریبنده، و هر نوع شرارتی که برای محکومین به هلاکت فریبنده است همراه خواهد بود چون انها عشق به حقیقت را که می تواند انان را نجات بخشد قبول نکردند. از این جهت خدا انها را گرفتار نیروی گمراه کننده خواهد کرد و این نیرو طوری در انها عمل می کند که انچه دروغ است باور کنند و در نتیجه همه انانی که به حقیقت ایمان نیاورده اند و از گناه لذت برده اند محکوم خواهند شد. 563

 از هر برادری که تنبلی می کند و مطابق تعلیماتی که ما داده ایم رفتار نمی کند دوری جویید زیرا شما خوب می دانید برای این که از ما سرمشق بگیرید چه باید بکنید ما در میان شما بیکار نبودیم نان هیچ کس را مفت نخوردیم بلکه شب وروز برای امرار معاش خود کار کردیم و زحمت کشیدیم تا به هیچ کس از مشا تحمیل نشویم و علتش این نبود که استحقاق ان را نداشتیم بلکه می خواستیم سرمشقی به شما بدهیم که از ان پیروی کنید و حتی هنگامی که پیش شما بودیم دستور دادیم که هر کس نمی خواهد کار کند حق غذا 564 خوردن هم ندارد.

 خداوند که سرچشمه ارامش است همواره و در هر مورد به شما ارامش عطا فرماید و با همه شما باشد 565

 ارزو دارم که مردان در همه جا بدون خشم و نزاع دست های مقدس خود را بلند کرده دعا نمایند و همچنین می خواهم زنان خود را بطور ابرومند و معقول و با لباس های مناسب بیارایند نه با 568 با ارایش گیسوان و یا زیور های طلا و جواهرات و لباس های گران قیمت. بلکه انها باید خود را با اعمال نیکو بیارایند ان چنان که زیبنده زنانی است که ادعای خدا پرستی دارند زنان باید در سکوت و کمال فروتنی تعلیم بگیرند. 569

 روح القدس صریحا می فرماید که در زمان های اخر بعضی ها از ایمان دست خواهند کشید و به ارواح گمراه کننده و از تعالیم شیاطین پیروی می کنند. از تعالیم ریاکارانه دروغ گویان استفاده کرده و وجدانشان طوری بی حس خواهد گردید که گویی با اهنی داغ سوخته شده است .ازدواج را ممنوع نموده و خوردن غذاهایی 570 را قدغن می کنند که خدا افریده است تا ایماندارانی که حقیقت را همه چیزهایی که خدا افریده است نیکوست و نباید چیزی را که با شکر گزاری پذیرفته می شود را نجس شمرد زیرا به وسیله کلام خدا و دعا پاک می گردد. 571

 مردی را که از تو مسن تر است سرزنش نکن بلکه طوری نصیحت کن بلکه طوری نصیحت کن که گویی پدر توست با جوانان مثل برادران و با زنان پیر مانند مادران و بازنان جوان مثل خواهران خود با کمال پاکدامنی رفتار کن 572

 گمان می کنند که خداپرستی وسیله ای است برای کسب منفعت البته خدا پرستی همراه با قناعت منفعت بسیار دارد زیرا ما چیزی به این جهان نیاورده ایم و نمی توانیم از این جهان چیزی ببریم . پس اگر خوراک و پوشاک داشته باشیم به ان قناعت می کنیم اما انانی که در ارزوی جمع کردن ثروت هستند به وسوسه و دام ارزوهای پوچ و زیان بخشی که ادمی را به تباهی و نیستی می کشاند گرفتار می شوند زیرا عشق به پول سرچشمه همه نوع بدی هاست و به علت همین عشق است که بعضی ها از ایمان منحرف گشته قلبهای خود را با رنج های بسیار جریحه دار ساخته اند. 574

 روحی که خدا به ما بخشیده است ما را ترسان نمی سازد بلکه روح او ما را از قدرت محبت و خویشتنداری پر می کند. 577

 این را یقین بدان که در ایام اخر روزگار سختی خواهد بود زیرا ادمیان خودخواه و پول پرست و لاف زن و مغرور و توهین کننده و نسبت به والدین نافرمان و ناسپاس و ناپاک و بی عاطفه و بی رحم و افترا زن و ناپرهیزگار درنده خو متنفر از نیکی خیانتکار لاقید و خودپسند خواهد بود و عیاشی را بیش از خدا دوست خواهند داشت ظاهرا خدا پرستند ولی واقعیت ان را انکار می نمایند از این اشخاص دوری کن زیرا بعضی از انها به خانه ها راه می یابند و زنان سبک مغز را که زیر بار گناه شانه خم کرده اند و دستخوش تمایلات گوناگون هستند را به چنگ می اورند این زنان دایما در پی اطلاعات تازه هستند ولی هیچ وقت نمی توانند حقیقت را درک کنند. 580

 زمانی خواهد امد که ادمیان به تعلیم درست گوش نخواهند داد بلکه از امیال خودشان پیروی می کنند و برای خود معلمین بیشتری جمع خواهند کرد تا نصایحی را که خود 581 دوست دارند از زنان انها بشنوند انها از شنیدن حقیقت خودداری می کنند و توجه خود ار به افسانه ها معطوف می دارند اما تو باید در تمام شرایط هوشیار بوده و برای تحمل رنج اماده باشی. 582

 رهبرانی برای کلیساها در هر شهر تعیین کن. رهبران باید اشخاصی 584 بی عیب و بی الایش و صاحب یک زن و دارای فرزندان با ایمانی باشند که نتوان انها را به هرزگی و سرکشی متهم ساخت زیرا سرپرست کلیسا چون مسول کار خداست باید بی عیب باشد نه خودخواه تندخو نه مست باده  نه جنگجو و نه پول پرست بلکه باید میهمان نواز  نیکخواه روشنبین عادل پاک و خویشتندار باشد باید به پیامی که قابل اعتماد و با تعالیم صحیح سازگار است محکم بچسبد تا بتواند اطرافیان را با تعلیمی درست و صحیح تشویق کرده و مخالفان را مجاب سازد. 585

 زندگی تو در هر مورد باید نمونه ای از اعمال نیک باشد و در تعلیم خود صمیمی و با وفا باش. طوری سخن بگو که مورد ایراد واقع نشوی تا دشمنان ما ازاین که دلیلی برای بدگویی از ما نمی یابند شرمسار گردند 586

 به انان خاطر نشان ساز برای انجام هر گونه نیکوکاری اماده باشند. به انها بگو که از هیچکس بدگویی نکنند و از مجادله دوری جسته و ملایم و ارام باشند با تمام مردم کاملا مودب باشند. زیرا خود ما هم زمانی نادان و نافرمان و گمراه و بردگان انواع شهوات و عیاشی بودیم و روزهای خود را به کینه جویی و حسادت می گذرانیدیم. دیگران از ما نفرت داشتند و ما هم از انها متنفر بودیم. اما هنگامی که مهر و محبت نجات دهنده ما خدا اشکار شد او ما را نجات داد اما این نجات به خاطر اعمال نیکویی که ما کردیم نبود بلکه به سبب رحمت او و از راه شستشویی بود که به وسیله روح القدس به ما تولد تازه و حیات تازه بخشید زیرا خدا روح القدس را به وسیله عیسی (ع)مسیح نجات دهنده ما به فراوانی به ما عطا فرمود تا به وسیله فیض او کاملا نیک محسوب شده و مطابق امید خود وارث حیات جاودانی گردیم. انان که به خدا ایمان دارند فراموش نکنند که خود را وقف نیکوکاری نمایند زیرا این چیزها برای ادمیان خوب و مفیدند. 587

  چنانکه شایسته برادران در مسیح است یکدیگر را دوست بدارید همیشه مهمانواز باشید. زیرا بعضی ها با چنین کاری بی ان که خود بدانند از فرشتگان پذیرایی کردند زندانیان را چنان که گویی با ایشان هم زندان هستید به خاطر داشته باشید و ستم دیدگان را فراموش مکنید چون شما هم مانند انها ستم دیده اید. همه باید ازدواج را محترم بشمارند و پیوند زناشویی را از الودگی دور نگهدارند زیرا خدا زناکاران را خواه مجرد و خواه متاهل به کیفر خواهد رسانید. نگذارید عشق به پول حاکم زندگی شما باشد بلکه به انچه دارید قانع باشید زیرا خدا فرموده است "من هرگز  شما را تنها نخواهم گذاشت و ترک نخواهم کرد پس ما به اطمینان بگوییم 618 "خدا مددکار من است من نخواهم ترسید انسان چه می تواند به من بکند" هرگز مهربانی و سخاوتمندی نسبت به یکدیگر را از یاد نبرید زیرا این گونه قربانی ها است که خدا را خوشنود می سازد.619

 خوشا به حال کسی که در برابر وسوسه از پای در نیاید زیرا وقتی ازموده شود تاج حیاتی را که خداوند به دوستداران خود وعده داده است خواهد گرفت. کسی که گرفتار وسوسه می شود نباید بگوید خداوند مرا به وسوسه انداخته است. خود خداوند از بدی مبراست و کسی را به وسوسه نمی اندازد انسان وقتی دچار وسوسه می شود که مجذوب و فریفته شهوات خود باشد. در این نتیجه شهوت ابستن می شود و گناه را تولید می کندو وقتی کاملا رشد کرد باعث مرگ می شود. ای برادران عزیز من خود را فریب ندهید تمام بخشش های نیکو و هدایای کامل از اسمان و از جانب خدایی می اید که افریننده نور است و در او تغییر و نیرگی وجود ندارداو بنا به اراده خود وبه وسیله کلمه حقیقت ما را افرید تا ما نمونه ای از خلقت تازه او باشم بنابراین ای برادران عزیز این را بدانید که هر کس باید زود بشنود دیر جواب دهد و دیر عصبانی شود چون عصبانیت انسان را به هدف های نیکوی الهی کمک نمی کند پس هر نوع عادت ناشایست و رفتار شرارت امیز را از خود دور کنید خود را به خدا بسپارید و کلامی را که او در دلهای شما کاشته و می تواند شما را نجات بخشد با فروتنی بپذیرید. شما باید برطبق کلام او عمل کنید و فقط با شنیدن خود را فریب ندهید چون کسی که به کلام گوش می دهد ولی برطبق ان عمل نمی کند مانند مردی است که به اینه نگاه می کند و قیافه طبیعی خود را در ان می بیند. او خود را می بیند ولی همین که از جلوی اینه دور می شود فراموش می کند که قیافه اش چگونه بود اما کسی که به دقت به شریعت کامل و ازادیبخش نگاه کند و همیشه متوجه ان باشد و شنونده فراموشکاری نباشد بلکه مطابق ان رفتار کند خود را فریب می دهد و ایمان او بیهوده است دیانت پاک و بی الایش در برابر خدای پدر این است که وقتی یتیمان و بیوه زنان دچار مصیبت می شوند از انها توجه کنیم و خود را از فساد جهان دور نگهداریم. ای برادران ایمان شما به عیسی (ع)مسیح خداوند جلا با ظاهر بینی و تبعیض همراه نباشد اگر شخصی با انگشتر طلا و لباس فاخر به عبادتگاه شما بیاید و فقیری با لباس پاره نیز وارد شود او شما به کسی که لباس فاخر دارد احترام بگذارید و به او بگویید بفرمایید بالا بنشیند و به ان شخص فقیر بگویید در انجا بایست یا در اینجا روی زمین پیش پای من بنشین ایا با این عمل در بین خود تبعض قایل نمی شوید و ایا قضاوت شما از روی فکرهای پلید نیست؟ 3-622

ای برادران عزیز گوش دهید مگر خدا فقیران این جهان را برنگزیده است تا در ایمان دولتمند و وارث ان ملکوتی باشند که او به دوستداران خود وعده داده است اما شما به فقرا بی احترامی می کنید ایا دولتمندان به شما ظلم نمی کنند و شما را پای میز محاکمه نمی کشند و ایا انها به نام نیکویی که خدا بر شما نهاده است بی حرمتی نمی کنند؟ ای برادران چه فایده دارد اگر کسی بگوید من ایمان دارم ولی عمل او این را ثابت نکند ایا ایمانش می تواند او را نجات بخشد؟ پس اگر برادری یا خواهری که برهنه و محتاج غذای روزانه خود باشد پیش شما بیاید و یکی از شما به ایشان بگوید بسلامت بروید انشا الله خدا خوراک و لباس برساند. چه چیزی عاید انها می شود ؟ هیچ مگر انکه احتیاجات مادی انها 624 را براورید همین طور ایمانی که با عمل همراه نباشد مرده است . ممکن است کسی بگوید تو ایمان داری و من اعمال نیکو، تو به من ثابت کن چگونه می توانی بدون اعمال نیک ایمان داشته باشی و من ایمان خود رابه وسیله اعمال خویش به تو ثابت می کنم تو ایمان داردی که خدا واحد است بسیار خوب ! شیاطین هم ایمان دارند و از ترس می لرزند ای مرد مهمل ایا نمی دانی که ایمان بدون اعمال نیک بی ثمر است؟ پدر ما ابراهیم (ع)به خاطر اعمال خود در وقتی که فرزندش اسحق (ع) (اسماعیل) را در قربانگاه تقدیم خدا کرد نیک و عادل محسوب شد . می بینی که چگونه ایمان او محرک اعمال او بود و اعمال او نیز ایمانش را کامل گردانید و کلام خدا می فرماید "ابراهیم (ع)به خدا ایمان اورد و این برایش نیکی مطلق محسوب می شود" تحقق یافت و او خلیل الله (دوست خدا) خوانده شد. پس می بینید که چگونه انسان نه فقط از راه ایمان بلکه به وسیله اعمال خود نیک و عادل شمرده می شود. 625

 هیچکس هرگز نتوانسته است زبان را تحت فرمان خود نگهدارد زبان شرور و رام نشدنی و پر از زهر کشنده است ما با ان هم خداوند و پدر را حمد و سپاس می گوییم و هم انسان را که به صورت خدا افریده شده است را دشنام می دهیم. از یک دهان هم شکر و سپاس شنیده می شود و هم دشنام ای برادران  این کار درست نیست ایا یک چشمه می تواند از یک شکاف هم اب شیرین و هم اب شور جاری سازد ای برادران ایا درخت انجیر می تواند زیتون و یا در خت انگور انجیر بار ببار اورد؟ همین طور چشمه اب شور هم نمی تواند از خود اب شیرین جاری سازد. 626

 علت دعواها ونزاع هایی که در بین شما وجود دارد چیست ؟ ایا علت انها خواهش های نفسانی شما نیست خواهش هاییکه در تمام اعضای بدن شما در جنگ و ستیز هستند شما حسرت چیزهایی هستید که ندارید و برای ان حاضرید دیگران را بکشید حسد می ورزید ولی نمی توانید انچه کرا که می خواهید به دست اورید پس بایکدیگر به جنگ و نزاع می پردازید شما انچه را که می خواهید ندارید چون انرا از خدا نخواسته اید . اگر از خدا هم بخواهید پذیرفته نمی شود چون با نیت های بد و به منظور ارضای هوس های خود انرا می طلبید. ای مردمان خاطی و بی وفا ایا نمی دانید که  دلبستگی به این دنیا دشمنی با خداست؟ هر که بخواهد دنیا را دوست داشته باشد خود را دشمن خدا می گرداند ایا تصور می کنید کلام خدا بی معنی است وقتی می فرماید "خدا به ان روحی که خود در دل انسان قرار داده به شدت علاقه دارد و نمی تواند تمایل انسان را به چیزی جز خود تحمل نماید" اما فیضی که خدا می بخشاید از این هم بیشتر است چون کلام خدا می فرماید "  خدا با متکبران مخالفت می کند و به فروتنان فیض می بخشد پس از خدا اطاعت کنید و در مقابل ابلیس مقاومت نمایید تا از شما بگریزد به خدا تقرب جویید که او نی به شما نزدیک خواهد شد." 627

 در پیشگاه خدا فروتن شوید و او شما را سرفراز خواهد ساخت. ای برادران از یکدیگر بد نگویید. شما از خود ستایی لذت می برید و این صحیح نیست 628

 ای برادران پشت سر دیگران از انان شکایت نکنید. صبر و تحمل پیغمبرانی که به نام خداوند سخن می گفتند باید برای شما نمونه باشد. ما اشخاص صبور و پرتحمل را خوشبخت می دانیم شما در باره صبر و تحمل ایوب شندیده اید و می دانید خداوند سر انجام با او چه کرد زیرا خداوند بی نهایت رحیم و مهربان است. ای برادران از همه مهمتر سوگند نخورید . پس اگر برای کسی از شما مصیبتی روی دهد او باید دعا کند و اگر خوشحال است باید سرود بخواند. دعایی که از روی ایمان باشد بیمار را نجات خواهد بخشید. 629

 دعای صمیمانه شخص عادل و نیک بسیار موثر است 630

 شما ای زنان مطیع شوهران خود باشید تا چنانچه بعضی از انها به کلام خدا ایمان ندارند به وسیله رفتار شا ایمان اورند. بدون انکه شما به انها چیزی بگویید. زیرا انها رفتار نیکو خداترسی شمارا خواهند دید زیبایی شما نباید در ارایش ظاهری باشد که با ارایش مو و پوشیدن جواهرات و لباس زیبا بستگی دارد بلکه زیبایی شما باید از باطن باشد. درون خود را با گوهر فنا ناپذیر یک روح ارام و ملایم بیارایید زیرا این نوع زیبایی در نظر خدا ارزش بسیار دارد به این طریق بود که زنان 636 مقدسی که در قدیم به خدا توکل داشتند خود را زیبا می ساختند انها مطیع شوهران خود بودند مثل سارا (هاجر) که از ابراهیم (ع) اطاعت کرده او را ارباب خطاب می نمود پس اگر شما هم نیکو کاری کنید و از چیزی نترسید دختران او خواهید بود و شما نیز ای شوهران باید رفتارتان با همسرتان همیشه با ملاحظه باشد و چون انها جنس لیطف هستند و در فیض حیات با شما سهیم و شریک می باشند با عزت و احترام با انها رفتار کنید مبادا دعا های شما مستحاب نشود.  کلام خدا می فرماید "هر که بخواهد زندگی خوب و روزهای خوشی داشته باشد باید دهانش را از حرف های زشت و لبانش را از دروغ نگهدارد. بدی را ترک کرده نیکی کند و صلح و صفا را جسته و ان را دنبال نماید. زیرا چشمان خداوند بر نیکان و گوش های او اماده شنیدن دعاهای انها ، اما از بدکاران روی گردان می شود. پس اگر شما به انجام انچه نیکو است اشتیاق دارید چه کسی به شما اسیبی خواهد رسانید؟ اما اگر به خاطر نیکوکاری رنج می بینید خوشابه حال شما از تهدیدات مردم نترسید و نگران نباشید  637

 وجدان شما همیشه پاک باشد تا حتی اگر به شما توهین شود کسانی که از رفتار نیک مسیحایی شما بد می گویند از گفته خود شرمنده گردند. زیرا اگر خواست خدا بر این است که شمازحمت ببینید بهتر است که به خاطر نیکو کاری باشد نه برای بدکاری.  شما در گذشته به قدر کافی وقت خود را صرف کارهایی که خداناشناسان 638 میل انجام ان را دارند کرده اید در ان وقت زندگی شما در هرزگی شهوترانی مستی عیاشی مجالس میگساری و بت پرستی شرم اور سپری می شد. و اکنون انها از این که شما دیگر در چنین زندگی بی بند و بار با انان شرکت نمی کنید تعجب می کنند و از شما بد می گویند اما انها روزی باید حساب خود را به خدایی که برای داوری زندگان و مردگان اماده است پس دهند چرا به مردگان بشارت داده شد؟ برای این که انها گرچه مثل همه ادمیان در جسم مورد داوری قرار گرفتند در روح دارای حیات الهی شوند. پایان همه چیز نزدیک است باید حواس شما جمع باشد و با هوشیاری و وقار دعا کنید مهتر از همه محبتتان نسبت به یکدیگر جدی و قوی باشد زیرا محبت گناهان زیادی را می پوشاند با خوشحالی و سخاوتمندی نسبت به یکدیگر مهمان نوازی کیند به عنوان کسی که برکات گوناگون خدا را یافته است استعدادها و عطایای خود را را برای خیریت دیگران بکار ببرید. مثلا کسی که وعظ می کند طوری سخن بگوید که گویی از طرف خدا پیامی دارد و انکه خدمت می کند با قدرتی که خدا به او عطا می فرماید خدمت کند. 639

 کاری که انجام می دهید از روی اجبار نباشد بلکه چنان که خدا می خواهد ان راز از روی میل و رغبت انجام دهید نه به منظور منفعت شخصی بلکه با حسن نیت و علاقه . سعی نکنید بر انانی که به دست شما سپرده شده اند خداوندی نمایید بلکه برای ان گله نمونه باشید. 640

 خدا مخالف متکبران است اما به فروتنان فیض می بخشد. هوشیار و مواظب باشید زیرا دشمن شما ابلیس چون شیری غران به هر سو می گردد و در جستجوی کسی است که او را ببلعد با قدرت ایمان در مقابل او بایستید زیرا می دانید که برادران شما در تمام دنیا به همین زحمات دچار شده اند. 641

 سخت بکوشید که ایمان خود را با جوانمردی جوانمردی را با معرفت و معرفت را با پرهیزکاری و پرهیزکاری را با بردباری بردباری با خداشناسی خداشناسی را با دوستی 642 برادرانه و دوستی برادرانه را با محبت خالص تکمیل کنید. 643

 کلام انبیا مانند چراغی است که در جایی تاریک می درخشد تا سپیده بدمد و ستاره صبح طلوع کرده و دلهای شما را روشن گرداند.

 خدا همچنین دنیای قدیم را بدون کیفر نگذاشت بلکه بر دنیای بدکاران سیل جاری ساخت تنها کسانی که نجات یافتند نوح ان رسول راستی و دوستی با هفت نفر دیگر بود خدا شهرهای سدوم و غموره را محکوم و ویران ساخته به 644 خاکستر تبدیل کرد تا برای ادمیان دیگر که می خواهند در گناه زندگی کنند عبرتی باشد خدا لوط را که مردی نیک بود و از رفتار هرزه شریران رنج می برد رها ساخت. زیرا ان مرد نیکو که در میان انان بسر می برد همه روزه اعمال زشتی را می دید و شنید که قلب پاکش را عذاب می داد پس به این نتیجه می رسیم که خدا می داند چطور نیک مردان را از وسوسه ها و ازمایش ها برهاند و چگونه شریران را تا روز بازپسین تحت عقوبت نگاه دارد مخصوصا انانی که خود را به همه نوع شهوات زشت و ناپاک سپرده اند و هر قدرتی را خوار می شمارند. 645

 روز خداوند مانند یک دزد خواهد امد در ان روز اسمانها با صدای باد شدید ناپدید خواهند شد عناصر سوخته شده از بین خواهند رفت و زمین با هر چه در ان است ذوب خواهد گشت حال که همه این چیزها به این صورت نابود خواهند شد زندگی شما باید چقدر پاک و خدا پسندانه باشد. و شما باید در انتظار روز خدا باشید و طوری کار کنیدکه ان روز زودتر برسد ان روزی که اسمانها خواهند سوخت و نابود خواهند شد و عناصر از حرارت ان ذوب خواهند گردید. اما خدا اسمان های تازه و زمینی تازه وعده داده است که 647  در ان نیکی مطلق مستقر خواهد بود و ما در انتظار اینها هستیم. پس ای دوستان من چون در انتظار ان روز هستید نهایت کوشش خود را بنمایید که خدا شما را در ان روز با رفتاری صلح جویانه و پاک و بی عیب بیابد خاطر جمع باشید که صبر و حوصله خداوند ما برای نجات شما است. 648

 کسی مطابق کلام خدا زندگی می کند محبت خدا در او بطور واقعی به کمال رسیده است از این راه می توانید مطمین باشیم که در خدا زندگی می کنیم.650

 اگر کسی ادعا کند که در نور است و در عین حال از برادر خود نفرت دارد او هنوز در ظلمت است هرکه برادر خود را دوست بدارد در نور زندگی می کند و باعث لغزش خود و یا دیگران نخواهد شد اما هر که از برادر خود متنفر باشد در ظلمت است در ظلمت راه می رود و نمی داند به کجا می رود زیرا تاریکی  چشمانش را کور کرده است.

 به دنیا و انچه به ان تعلق دارد دل نبندید کسی که دنیا را دوست دارد محبت خدای پدر در او نیست هر انچه به جهان 651  تعلق دارد یعنی انچه نفس اماره اروز می کند و انچه چشمان می بینند و طلب می کنند و انچه مایه فخر و غرور است از پدر نیست اینها همه به دنیا تعلق دارند جهان و تمایلات دنیوی از بین خواهد رفت اما هر که اراده خدا را به جا اورد تا به ابد زیست خواهد کرد652

 هر که گناه کند قانون خدا را می شکند زیرا گناه چیزی جز شکستن قانون نیست شما می دانید که مسیح ظاهر شد تا گناهان بشر از میان بردارد و نیز می دانید ک او کاملا بی گناه است . بنابراین محال است کسی که در اتحاد با مسیح زندگی می کند در گناه بسر ببرد اما هر که در گناه زندگی می کند او را هرگز ندیده و نشناخته است 653

ای فرزندان من کسی شما را گمراه نسازد هر که نیکی کند شخص نیکوست. همانطور که عیسی (ع)مسیح کاملا نیک است و هر که در گناه بسر می برد فرزند شیطان است زیرا شیطان از ابتدا گناهکار بوده است و پسر خدا ظاهر شد تا کار شیطان را نابود سازد. زیر ان پیامی که شما از اول شنیدید این است که باید یک دیگر را دوست بداریم ما نباید مثل قاین (قابیل) باشیم او فرزند شیطان بود و برادر خود را کشت برای چه او را کشت بخاطر این که اعمال خودش نادرست و اعمال برادرش درست بود. 654

  ای عزیزان ما باید یکدیگر را دوست بداریم زیرا دوستی و محبت از جانب خدا است . هر که محبت دارد فرزند خداست و خدا را می شناسد اما ان که محبت ندارد از خدا کاملا بی خبر است. زیرا خدا محبت است. محبتی که من از ان سخن می گویم محبت ما نسبت به خدا نیست بلکه محبت خدا نسبت به ماست. ای عزیزان اگر محبت خدا به ما چنین است ما نیز باید یکدیگر را دوست بداریم هیچ کس هرگز خدا را نادیده است اما اگر ما یکدیگر را دوست بداریم خدا در ما زندگی می کند و محبت او در ما به کمال می رسد. ما از محبت خدا نسبت به خود اگاهیم و 656 ان اطمینان داریم خدا محبت است و هر که با محبت زندگی می کند در خدا ساکن است و خدا در او. هر که خدا را دوست دارد باید برادر خود را نیز دوست بدارد. 657  

+ نوشته شده در یکشنبه یازدهم مرداد ۱۳۸۸ ساعت 19:20 شماره پست: 49   

دیدگاه

چون شر پدید آمد و بر دست و پای بشر بند زد، و او را به غارت و زندان ظالمانه خود برد، اندیشه نیز بعنوان راهور راه آزادگی، آفریده شد، تا فارغ از تمام بندها، در بالاترین قله های ممکن آسمانیِ آگاهی و معرفت سیر کند، و ره توشه ایی از مهر و انسانیت را فرود آورد. انسان هایی بدین نور دست یافتند، که از ذهن خود زنجیر برداشتند، تا بدون لکنت، و یا کندن از زمین، و مردن، بدین فضای روشنی والا دست یافته، و ره توشه آورند.