توافق لوزان، پیروزی عقلا بر جنگ طلبان، مبارک باد

بالاخره بعد از یک ماراتن سخت بین دول قدرتمند جهانی از یک طرف و تیم مذاکراتی دولت ایران از طرف دیگر، دو طرف به نقطه ایی امیدبخش رسیدیم و بیانیه و چهارچوبِ توافقی ترسیم شد که می توان انشاالله بر اساس آن به یک توافق جامع دست یافت، که همان می تواند مبنای کاهش تنش در منطقه و تقلیل ظلم به مردمِ مظلوم ما باشد.

 این پیشرفت نشان داد که اگر کمی از میدانِ مانور جنگ طلبان کاست و میدانداری به عقلا سپرده شود، امکان رسیدن به اهداف بدون توسل به زور هم هست، و نیازی به حاکم کردن قوانین جنگل بر انسان ها نیست. این نشان داد که انسان ها (حتی دشمنان) می توانند با گفتگو به تفاهم برسند و کمتر از هم خون بریزند و از فضای حیوانیت فاصله بگیرند.
این عید و سال نو و این پیروزی عقل و تدبیر بر جهل و جنگ طلبی بر ملت ها و از جمله ملت شریف ایران مبارک باد.

 

 +   نوشته شده توسط سید مصطفی مصطفوی در 21:58 PM | جمعه چهاردهم فروردین ۱۳۹۴ 

دیدگاه

چون شر پدید آمد و بر دست و پای بشر بند زد، و او را به غارت و زندان ظالمانه خود برد، اندیشه نیز بعنوان راهور راه آزادگی، آفریده شد، تا فارغ از تمام بندها، در بالاترین قله های ممکن آسمانیِ آگاهی و معرفت سیر کند، و ره توشه ایی از مهر و انسانیت را فرود آورد. انسان هایی بدین نور دست یافتند، که از ذهن خود زنجیر برداشتند، تا بدون لکنت، و یا کندن از زمین، و مردن، بدین فضای روشنی والا دست یافته، و ره توشه آورند.