این چی میگه؛ او (ره) چی می گفت؟!

 در حالی که رییس موسسه امام خمینی (ره)، جناب آقای مصباح یزدی ظاهرا فرموده اند که : "خدا را شاهد می‌گیرم جامعه ما لیاقت چنین رهبری را ندارد (1)"، ولی خود بنیان گذار این انقلاب، امام خمینی (ره) در حالی که خود را خدمتگذار این ملت می دانست، تا رهبر، در وصیتنامه پر معنای خود که بعد از سال ها رهبری نگاشتند، این مردم را این طور ارزیابی کردند، که: "ﻣﻦ ﺑﺎ ﺟﺮأت ﻣﺪﻋﻲ ﻫﺴﺘﻢ ﻛﻪ ﻣﻠﺖ اﻳﺮان و ﺗﻮده ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻲ آن در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﻠﺖ ﺣﺠﺎز در ﻋﻬﺪ رﺳﻮل ﷲ  (ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ) و ﻛﻮﻓﻪ و ﻋﺮاق در ﻋﻬﺪ اﻣﻴﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ و ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ (ﺻﻠﻮات ﷲ و ﺳﻼﻣﻪ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ (2)"

جناب آقای مصباح شما به جای شک در مردمی که علیرغم همه ی کاستی ها، همه جوره تاکنون این انقلاب را همراهی کرده اند، در خود و عملکرد خود و همسوهایتان شک کنید که با این مردم چگونه رفتار کرده اید، و با چه نگاهی به آنها نگریسته اید، که این گونه شده اند و به این مرحله رسانده ایدشان.
1-
      http://noandish.com/fa/news/20760    تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۳ - ۱۳:۳۷
2-
      http://www.iaulamerd.ac.ir/uploads/vasiat-emam-khomini[1]_377.pdf 


+  نوشته شده در چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393ساعت 9:18 PM توسط سید مصطفی مصطفوی

دیدگاه

چون شر پدید آمد و بر دست و پای بشر بند زد، و او را به غارت و زندان ظالمانه خود برد، اندیشه نیز بعنوان راهور راه آزادگی، آفریده شد، تا فارغ از تمام بندها، در بالاترین قله های ممکن آسمانیِ آگاهی و معرفت سیر کند، و ره توشه ایی از مهر و انسانیت را فرود آورد. انسان هایی بدین نور دست یافتند، که از ذهن خود زنجیر برداشتند، تا بدون لکنت، و یا کندن از زمین، و مردن، بدین فضای روشنی والا دست یافته، و ره توشه آورند.