کاش هرگز بیداری اسلامی اتفاق نمی افتاد و چنین اسلام و مسلمانی در خواب ابدی می ماند

 هنوز مدت زمان زیادی از سلسله انقلاب های منطقه عربی نمی گذرد که مثل دومینو کشورها را درنوردید و پیش آمد و از مغرب عربی تا عمان را تکان داد و ما به این خروش مردمی خوشحال شدیم و از بیداری اسلامی سخن گفتیم که زین پس ملت های منطقه بر شئونات خود حاکم می شوند و مستبدین منطقه یکی بعد از دیگری به مستبدین دیگر پناهنده می شوند و امیدهای بسیاری در دل آزادی خواهان خاورمیانه روشن شد، که نظام های استبدادی منطقه به چالش کشیده شده اند و منطقه خاورمیانه می رود که تغییراتی به خود ببیند که بسیاری انتظارش را می کشیدند. 

 

 

اما غافل از این که اکثر این حوادث در امتداد طرح های منطقه یی سلطه گران بین المللی در حال وقوع است و آنها ابتدا اوضاع منطقه را بهم ریخته اند تا طرح های کلی خود را از این پس پیش برند. این جاست که امروز باید بگوییم کاش چنین بیداری اسلامی رخ نمی داد و چنین اسلام و مسلمانانی در خواب می ماندند که از اسلام و مسلمانی تنها فتوا دادن و حرام کردن و حلال کردن را بلدند و حتی خواهر و برادر را برای ازدیاد نسل چنین مسلمانانی! حلال می کنند! و تشنه به خون مسلمانانند و از اسلام تنها شمشیرش را می شناسند که آن را جهاد می نامند و همچون قصاب ها که احشام سر می برند، سر مسلمانان می برند و اماکن مذهبی دیگران را ویران می کنند و جهادهای گوناگون از جمله جهاد نکاح دارند و هزار هرزه کارهای دیگر که انسان با دیدن و شنیدن اعمال شان از مسلمان بودن خود هم شرمنده می شود. سوریه، لبنان، عراق، مصر و یمن ویران شدند و عناصر منحرف و خودسر بر شئونات مناطق مذکور حاکم شدند و بدترین اعمال را مرتکب شدند و خطر کشورهای دیگر منطقه از جمله ترکیه، عربستان، اردن، ایران و... را نیز تهدید می کند کاش چنین اسلامی و چنین مسلمانانی تا ابد در خواب می ماندند و چنین بیداری اسلامی هرگز اتفاق نمی افتاد.

 

+  نوشته شده توسط سید مصطفی مصطفوی در 2:59 AM  چهارشنبه یکم مرداد 1393

 

دیدگاه

چون شر پدید آمد و بر دست و پای بشر بند زد، و او را به غارت و زندان ظالمانه خود برد، اندیشه نیز بعنوان راهور راه آزادگی، آفریده شد، تا فارغ از تمام بندها، در بالاترین قله های ممکن آسمانیِ آگاهی و معرفت سیر کند، و ره توشه ایی از مهر و انسانیت را فرود آورد. انسان هایی بدین نور دست یافتند، که از ذهن خود زنجیر برداشتند، تا بدون لکنت، و یا کندن از زمین، و مردن، بدین فضای روشنی والا دست یافته، و ره توشه آورند.

کامنت ها