جناب آقای دکتر حسن روحانی پا به رکاب شو که کشتی طوفان زده ای را سکان دار شدی

امروز مرحله دیگری از روند در دست گیری سکان کشور توسط اعتدالیون به حول  قوه الهی و به کوری چشم بدخوهان به انجام رسید و این انشا الله شروعی باشد برای زندگی بهتر و دور از جنجال آفرینی و حذف و افراط گری و غوغا سالاری و هزاران مشکل دیگر و این مردم به برکت شروعی تازه که در ۲۴ خرداد ۹۲ خود رقم زدند به حول قوه الهی خود را در مسیری ببینند که دنیا و آخرت شان در پرتو صداقت و اخلاص و عدم دست اندازی دستان ناپاک به آبرو و بیت المال شان و تقوای دست اندرکاران تامین شده بیابند و کمی آرامش یابند. امیدوارم که خداوند منتخب مردم و مردان در رکابش را در مقابله با موانع داخلی و خارجی و خصوصا داخلی که از همه هولناک تر و خطرناک تر است موفق بدارد تا فرهنگ و روش امام خمینی (ره) که رحمت و میانه روی و سهل گیری و انصاف و عدل و احسان و مهر و عطوفت و رحم و... است در زندگی مردم ساری و جاری شود. انشا الله منتخب محترم مردم برای دولت یازدهم با بکارگیری بزرگانی از شایستگان کار این ملت را به سر انجام برساند و کسانی را به کارهای بزرگ بگمارد که به اندازه بزرگی مسولیت هایشان بزرگ باشند و کوته بین نباشند و با بزرگ منشی با مردم و مسایل پیش رو برخورد کنند افراد بدون تجربه ای نباشند که اتوبوسی و جزو جهیزیه رییس جمهور بیایند و در دهه چهارم انقلاب همچون سال ها اولیه انقلاب با بی تجربگی جریان آزمون و خطا به راه اندازند بدون هدف و برنامه به این سو و آن سو بدوند و ثروت و فرصت و سرمایه ها از این کشور نابود نمایند افرادی را بکار گمارد که توان اداره پست های بزرگی را که به آنان سپرده می شود را داشته باشند و در غیر این صورت انسان های کوچک به قدر اندازه ها شان مسایل را خواهند دید و تحمل بزرگتر از خود را در کنارشان نخواهند کرد و مشکلات از پس مشکلات سیستم اجرایی کشور را فرا خواهد گرفت و سرمایه های زیادی از کشور را به نابودی خواهند کشید. گاهی برخی فکر می کنند بیت المال مسلمین همین کاغذ و دفتر و... است ولی باید گفت سرمایه و بیت المال کشور انسان هایی است که در طول مبارزه ی انقلابی و جنگ و سازندگی و توسعه کشور ساخته و پرداخته شدند که مقادیر زیادی برای تجربه آموزی آنان از جیب این کشور و عمر شریف خودشان هزینه شده است. انسان های کوچک و کوچک بین و هرگز توان تحمل و درک این سرمایه ها را ندارند و لذا به راحتی آن را نابود می کنند و با استفاده از کرسی های بزرگی که به آن تکیه زده اند اهداف کوچک و مختصر خود را دنبال کرده و موفقیت خود را در نبود این بزرگان دیده و رای به حذف آنان میدهند و چوب حراج به بیت المال کشور می زنند لذا آقای روحانی باید کابینه خود را با بزرگانی بنا نهد که هم بزرگبین و هم بزرگمنش با مغرهایی بزرگ و تفکراتی بلند باشند تا بتواند این کشتی طوفان زده و غارت شده در مسیر سال ها دزدی دزدان بین المللی و داخلی را به مقصد هدایت نمایند. خدایا اگر خلوصی در دل این بندگان  خود مبی بینی به برکت خون شهدا و زحمات امام خمینی (ره) و مردم شریف ایران آنها را توان برای حرکت و موفقیت ده تا این بندگانت نیز رو سفید شوند.  

+ نوشته شده در شنبه دوازدهم مرداد ۱۳۹۲ ساعت 19:47 شماره پست: 317

 

دیدگاه

چون شر پدید آمد و بر دست و پای بشر بند زد، و او را به غارت و زندان ظالمانه خود برد، اندیشه نیز بعنوان راهور راه آزادگی، آفریده شد، تا فارغ از تمام بندها، در بالاترین قله های ممکن آسمانیِ آگاهی و معرفت سیر کند، و ره توشه ایی از مهر و انسانیت را فرود آورد. انسان هایی بدین نور دست یافتند، که از ذهن خود زنجیر برداشتند، تا بدون لکنت، و یا کندن از زمین، و مردن، بدین فضای روشنی والا دست یافته، و ره توشه آورند.