یک اربعین خاندان رسول (ص) را گرداندند تا بگویند فتنه حسین (ع) را خواباندند

قافله اسیران را یک اربعین تمام در زنجیر کرده و گرداندند و بر طبل شادی کوفتند و به خود احسن و تبریک گفتند تا بگویند که فتنه حسین را خاموش کردیم. ولی اربعین ثابت کرد که آب در هاون کوفتند و ذلت ضالمین و عزت مظلومین قانونی ثابت و خداوندی است و بوسفیانیان را در تغییر آن توانی نیست و خداوند به این ظلم عظیم رضایت نخواهد داد. 

+ نوشته شده در پنجشنبه چهاردهم دی ۱۳۹۱ ساعت 19:44 شماره پست: 228

You have no rights to post comments

دیدگاه

چون شر پدید آمد و بر دست و پای بشر بند زد، و او را به غارت و زندان ظالمانه خود برد، اندیشه نیز بعنوان راهور راه آزادگی، آفریده شد، تا فارغ از تمام بندها، در بالاترین قله های ممکن آسمانیِ آگاهی و معرفت سیر کند، و ره توشه ایی از مهر و انسانیت را فرود آورد. انسان هایی بدین نور دست یافتند، که از ذهن خود زنجیر برداشتند، تا بدون لکنت، و یا کندن از زمین، و مردن، بدین فضای روشنی والا دست یافته، و ره توشه آورند.