عاشورا روز بالیدن است نه نالیدن

+ نوشته شده در شنبه بیست و هفتم آبان ۱۳۹۱ ساعت 9:45 شماره پست: 206

اس ام اس جالبی از دوستی برایم رسید که تکان دهنده و مملو از معرفت است و هوشیار می کند و از خواب می پراند انسان را و رسوا می کند آنان را که این روز را به وسیله ای برای غفلت بندگان خدا و کسب منافع اشان تبدیل کرده اند و به خماری می برند با شور  و از شعور فارغ می کنند انسان ها را و دست آخر این که هر چه می کشم از دوست می کشم.

"عاشورا روز بالیدن است نه نالیدن

بساطش آموزه است نه موزه

تمرین خوب نگریستن است نه خوب گریستن

نماد شعور مذهب است نه شور مذهب

منتظران مهدی به هوش باشید که حسین را منتظرانش کشتند."

اس ام اس جالب دیگر این که :

امام حسین کشتی نجات است و پیام عاشورا رهایی و مبارزه با خرافه گرایی ٫ ریا ٫ عوام فریبی ٫ دروغ ٫... و احیا دین رسول خاتم است.

اس ام اس جالب دیگری این که :

پرسیدم از هلال ماه که چرا قامتت خم است ؟!! آهی کشید و ماه محرم است گفتم چیست محرم ؟ به ناله گفت ماه عزای اشرف اولاد آدم است. 

اس ام اس دیگر این که :

 

وقتی غدیر فراموش شود محرم به پا می شود و محرم عزای نادیده گرفتن غدیر است و چه کوتاه است فاصله بالا رفتن دست علی در ظهر غدیر تا بالا رفتن سر حسین در ظهر عاشورا.  {jcomments on}

دیدگاه

چون شر پدید آمد و بر دست و پای بشر بند زد، و او را به غارت و زندان ظالمانه خود برد، اندیشه نیز بعنوان راهور راه آزادگی، آفریده شد، تا فارغ از تمام بندها، در بالاترین قله های ممکن آسمانیِ آگاهی و معرفت سیر کند، و ره توشه ایی از مهر و انسانیت را فرود آورد. انسان هایی بدین نور دست یافتند، که از ذهن خود زنجیر برداشتند، تا بدون لکنت، و یا کندن از زمین، و مردن، بدین فضای روشنی والا دست یافته، و ره توشه آورند.