All of us are under monitoring by our Loard عالم محضر خداست

امام خمینی می فرمود "عالم محضر خداست در محضر خداوند گناه نکیند" به قول امروزی ها تمام  جاها تحت کنترل دوربین مدار بسته است و به عبارت دیگر مونیتورینگ این جهان توسط خداوند و خدمت گذارانش به تمام و کمال انجام می شود و تمام اعمال ما ثبت و ضبط می شود آن هم دقیقا با این حساب هیچ حرکتی از انسان (درونی و فیزیکی) نیست که از دید خداوند دور بماند پس اگر از خداوند شرم داریم گناه نکنیم. ولی اگر در شرایطی از اجتناب از گناه ناتوانیم لااقل از انجام آن در ملا عام خود داری کنیم. متاسفانه روزه خواری در سطح وسیعی انجام می شود و این جاست که خشم خداوند را باعث می شود که گنهکار در انجام گناه جسارت به خرج می دهد و علنا و در جلوت و نه در خلوت گناه می کند. خدایا برخی را چه می شود که این گونه عمل می کنند و گناه خود را اشکار می کنند و دل تو و مومنینت را به درد می آورند. خدایا ما را ببخش از گناهان امت محمد (ص) به حرمت ماه خودت در گذر همانگونه که بر ملت های پیشین منت نهادی به ما هم منت نهاده و معرفت و اخلاق و دوری از گناه به ما عنایت فرما.

 خدایا اگر گناهی داریم ستار آن کمافی السابق باش و آبرو داری کن

+ نوشته شده در پنجشنبه بیست و ششم مرداد ۱۳۹۱ ساعت 21:43 شماره پست: 187

دیدگاه

چون شر پدید آمد و بر دست و پای بشر بند زد، و او را به غارت و زندان ظالمانه خود برد، اندیشه نیز بعنوان راهور راه آزادگی، آفریده شد، تا فارغ از تمام بندها، در بالاترین قله های ممکن آسمانیِ آگاهی و معرفت سیر کند، و ره توشه ایی از مهر و انسانیت را فرود آورد. انسان هایی بدین نور دست یافتند، که از ذهن خود زنجیر برداشتند، تا بدون لکنت، و یا کندن از زمین، و مردن، بدین فضای روشنی والا دست یافته، و ره توشه آورند.