سوره نصر نماینگر وضعیتی است که بعد از فتح الفتوح ظهور امام زمان عج اتفاق خواهد افتاد

سوره نصر

بسم الله الرحمن الرحیم

1- اذا جاء نصرالله والفتح

 2- ورأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا

 3- فسبح بحمد ربک واستغفره انه کان توابا

 به نام خداوند بخشنده مهربان

 1-هنگامی که یاری و پیروزی خدا فرا رسید

 2- و ببیبنی مردم گروه گروه وارد دین می شوند

3- پروردگارت را تسبیح و حمد کن و از او آمرزش بخواه که او بسیار توبه پذیر است

 1- When comes the help of God, and victory

 2- And thou seest me entering God’s religion in throngs

3- Then proclaim the praise of thy Lord, and seek His forgiveness, for He turns again unto men

 درنوشته قبلی خود به سوره نصر اشاره ای داشتم. اعتقاد دارم که در آینده اگرشرایط این سوره بخواهد صورت واقعیت به خود گیرد باید ولی خدا سردمدار صحنهای باشد که به چنین وضعی ختم شود که مردم گروه گروه به دین خدا وارد  شوندو چه اندرز دهنده است این سوره که در چنین صحنه ایی که پیروزی بزرگ خداوندمحقق شده است و قاعدتا انسان باید سرشار از غرور باشد خداوند همین انسانرا به توبه می خواند و می گوید در اوج غرور از پیروزی به من رو کن وتقاضای بخشش نما که این لحظات وقت خوبی برای درخواست توبه است. پس ایانسان های مغرور در اوج قدرت به خود آیید و توبه کنید که این زمان مناسبترین زمان برای توبه است. ای انسان هایی که قدرت مادی و ... شما را چنانفریفته است که با تکبر راه می روید و سخن می گویید و به بندگان خدا نگاهخفت دارید بیایید و به خود آیید و بیاییم به خود آییم.

+ نوشته شده در سه شنبه بیست و پنجم بهمن ۱۳۹۰ ساعت 18:3 شماره پست: 114

دیدگاه

چون شر پدید آمد و بر دست و پای بشر بند زد، و او را به غارت و زندان ظالمانه خود برد، اندیشه نیز بعنوان راهور راه آزادگی، آفریده شد، تا فارغ از تمام بندها، در بالاترین قله های ممکن آسمانیِ آگاهی و معرفت سیر کند، و ره توشه ایی از مهر و انسانیت را فرود آورد. انسان هایی بدین نور دست یافتند، که از ذهن خود زنجیر برداشتند، تا بدون لکنت، و یا کندن از زمین، و مردن، بدین فضای روشنی والا دست یافته، و ره توشه آورند.