خدایا ممنون

خدایا ممنون توام از این همه نعمت که در این چند روزه عنایت کردی و بی کم و کاست بر ما باراندی آنچه نیاز داشتیم مطمین هستم به ما نظری نداشته وگرنه آسمان را بارشی نبود. خدایا همانگونه که برف ها را مامور کردی که تشنگی زمینت را برطرف کند فرشتگانت را مامور کن تا ما را از گناهان پاک کنند. عزت دنیا و و آخرت را به ما عطا فرما. خدایا شر انسان های شرور را از سر ما کم کن که تو فقط قادر به آنی که حریف این شیاطین شوی. خدایا هر آنچه نیاز داریم از درگاه کرمت عنایت فرما. این است انتظار ما اگر بیجاست و اگر بجاست نمی دانم ولی اگر از تو در خواست نکنیم از که بخواهیم  

+ نوشته شده در یکشنبه بیست و ششم دی ۱۳۸۹ ساعت 10:41 شماره پست: 75

دیدگاه

چون شر پدید آمد و بر دست و پای بشر بند زد، و او را به غارت و زندان ظالمانه خود برد، اندیشه نیز بعنوان راهور راه آزادگی، آفریده شد، تا فارغ از تمام بندها، در بالاترین قله های ممکن آسمانیِ آگاهی و معرفت سیر کند، و ره توشه ایی از مهر و انسانیت را فرود آورد. انسان هایی بدین نور دست یافتند، که از ذهن خود زنجیر برداشتند، تا بدون لکنت، و یا کندن از زمین، و مردن، بدین فضای روشنی والا دست یافته، و ره توشه آورند.