دستاورد های انقلاب اسلامی ایران

به نام نور - َوالْفَجْر  (به سپيده دم سوگند)

نگاهی گذرا و لیست وار به برخی از دست آوردهای انقلاب شکوهمند اسلامی ایران
این روزها سی امین سالگرد انقلاب اسلامی را پشت سر گذاشتیم، انقلابی که انفجار نور بود، و نوری که از ایران برخاست و منطقه و جهان را تحت الشعاع درخشش خود قرار داد. شعاع نوری که ناشی از درخشش دستاوردها، اهداف، رهبری، روش، شعار و... خصوصیاتی بود که تا ان موقع برای همگان تازه، بدیع و بی نظیر بود. انچه که در تعریف دستاورد باید گفت شاید به معنی ان چیزی باشد که ما قبلا نداشتیم و اکنون بدست اوردیم. انقلاب ما دست اوردهایی بسیار فراوانی برای کشور، منطقه، جهان اسلام، ازادی خواهان و درکل برای بشریت داشت که این دست اورد ها از دو نوع بالفعل و بالقوه می باشد بنابراین بعضی از دستاورهای انقلاب اسلامی بالفعل شده و ان را می توان دید و لمس کرد و برخی بصورت بالقوه است که به مرور زمان خود را نشان خواهد داد و بروز ان نیاز به مجاهدت و کوشش فراوان دارد تا به مرور حاصل شود. برخی دستاوردها نیز بعنوان قابلیت هایی که هر ان می توان از این سرمایه ها استفاده کرد این سرمایه ها از نوع قانونی، سیاسی، اجتماعی و مذهبی است. در ذیل به برخی از این به دستاوردهای انقلاب به صورت مختصر و لیست وار اشاره می گردد و چیزی که باید به ان در همین اغاز اشاره کنم این است که بدست اوردن نعمت سخت و البته گرانبهاست ولی مهمتر و سخت تر از ان نگهداری این نعمت هاست و خداوند وعده کرده است که هر که قدر نعمت نداند، خداوند ان را از او خواهد گرفت.
1- نوع حکومت :
 
مهمترین رکن سیاسی و پایه هر نظامی در جهان نوع حاکمیت ان است که نشانه و عامل بسیاری از مسایل است و اینده و حال ملت ها را رقم می زند. در خلال انقلاب اسلامی ایران سیستم حکومتی ایران از پادشاهی و دیکتاتوری فردی به سیستم جمهوری و ان هم از نوع اسلامی ان تبدیل شد و ایران از اولین کشورهای خاور میانه است که سیستم دمکراسی در ان تشکیل می گردد و بدین ترتیب حق تعیین سرنوشت به مردم ایران واگذار شد که علاوه بر قوانین خود، سیستم حکومتی خود را تعیین نمایند و در اینده نیز انان این اختیار را دارند که اینده خود را از طریق انتخابات ها و حتی رفراندم مستقیم تعیین و اعمال حق خود را نمایند. بعد از رسیدن بشر به رشد فکری یکی از بهترین سیستم های حکومتی که تاکنون عقل و تجربه بشری به ان رسیده و انرا انتخاب و تجربه کرده سیستم جمهوری است. سیستمی که درست برعکس سیستم دیکتاتوری و پادشاهی که یک فرد تعیین کننده همه چیز کشور است، این مردم هستند که تعیین کننده اینده و مقدرات خود خواهند بود. این تبدیل برای کشور و ملت ما از دستاوردهای مهم بود که با پیروزی انقلاب حاصل شد و امروز از این نعمت برخورداریم.
2- انتخابات :
انتخابات از سرمایه های مهم هر کشور است و انتخابات ها تضمین کننده چرخش قدرت در کشورهاست و مردم کشورهایی که از این نعمت برخوردارند می توانند به صورت مستقیم تصمیم بگیرند و حکام خود را و یا تعویض نمایند. انتخابات یکی دیگر از دستاوردهای مهم انقلاب ما بود که با پیروزی انقلاب اسلامی بدست امد، تا مردم کشورمان ازادانه و بدون هیچ مشکلی دست به انتخاب بزنند و این به دلیل این است که قدرت از فساد اورد ترین پدیده های اجتماعی است که قانون اساسی کشورمان بعد از انقلاب با تضمین چرخش قدرت، این اجازه را به جریان های سیاسی و مردم داد که هر موقع احساس کردند حاکمان، در هر پستی از صلاحیت لازم برخورد نیستند و یا لازم است که جای خود را به کسانی دیگر دهند، این امکان از خلال صلح امیز ترین حالت یعنی انتخابات مستقیم امکان پذیر باشد کاری که در 50 سال حکومت رژیم گذشته یا نبود و یا اگر بود در حالت فرمایشی و محدود خود بود. اما اکنون طبق قانون از کمترین مقامات محلی تا رهبری کشور مستقیم و یا غیر مستقیم توسط مردم انتخاب می شوند و از سوی دیگر به رسمیت شناخته شدن رفراندم در قانون اساسی کشورمان بعد از انقلاب یکی از مواردی است که توان تغییراتی اساسی را با رای مستقیم مردم امکان پذیر می کند. برگزاری چند ده انتخابات در سه دهه گذشته و روی کار امدن دولت های مختلف با گرایش های مختلف سیاسی نشان دهنده عملی استفاده از این پتانسیل تا به حال بوده است و انتخاب ایت الله خامنه ای بعد از رحلت حضرت امام خمینی (ره) در کمترین زمان ممکن هم در همین راستا انجام گرفت بدین ترتیب و طبق قانون اساسی این روند به سیستم موروثی که سابقا در کشور ما جاری بود پایان داد، کاری که حتی در سیستم های دمکراسی فعلی خاورمیانه حتی اکنون در قرن 21 هم نمی توان دید و شاهان و یا ریاست جمهوری ها از پدر به پسر دست به دست می گردد. لذا انتخابات از وجوه و دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی است که باید ان را حفظ کرد و از حریم ان دفاع کرد.
 
3- احزاب :
 در جهان ازاد وجود احزاب متنوع در کشور که نمایندگی مردم و واسطه بین مردم و حاکمیت را بر عهده دارند از بهترین سیستم های سیاسی امروزی هستند که می توانند که نقش نمایندگی مردم را از هر انتخابات تا انتخابات بعدی را به عهده بگیرند و در دوره های مختلف با موضع گیری های خود باعث تصحیح روند می شوند. احزاب در زمانی که  حکومت را به عهده دارند به هدایت دولت می پردازند و در زمان قرار گرفتن در خارج از حاکمیت علاوه بر کنترل دولت حاکم،  زنگ خطر برای مردم می باشند و از حدود وثقور قانونی محافظت می کنند و در عین حال خود را برای در دست گیری قدرت اماده می کنند. در زمان رژیم گذشته هم احزاب وجود داشتند لیکن احزابی مثل حزب رستاخیز و ...دست نشانده سیستم شاهنشاهی و یا وابسته به حکومت بودند و یا مثل حزب توده عامل بیگانه. ولی بعد از انقلاب اکنون اگر چه کشور نیاز به کار بیشتری در این زمینه دارد ولی اکنون  نقش افرینی احزاب ارتقا زیادی در صحنه سیاسی کشور داشته و دارد که این نیز از دست اوردهای مهم انقلاب است. از همه مهمتر اینکه در کشورمان گرفتن قدرت مثل تمام دنیا برای احزاب هدف است ولی انان این قدرت را برای خدمت به مردم نه برای کسب ثروت و.... می خواهند و این از امتیازات سیستم احزاب ماست.
4- رسانه های جمعی :
 انقلاب اسلامی که تحت مدریت و رهبر امام خمینی (ره) بنیان نهاده شده بر عنصر اگاهی بخشی به مردم کشور بسیار تاکید دارد و امام همواره این مطلب را کوشزد می کرده و ان را رمز بقای کشور می دانست لذا تحت این تفکر داشتن رسانه های جمعی ازاد نیز از برکاتی است که انقلاب اسلامی برای مردم ایران به ارمغان اورد امروز رسانه های نوشتاری، شنیداری و دیداری در کشورما از تنوع و گسترش زیادی برخوردار است و بسیاری از دسته جات سیاسی، اجتماعی و مذهبی کشور دارای ارگان رسانه ای خاص می باشند. رسانه های نوشتاری علمی، اجتماعی، سیاسی و.... در کشور فروان است. سایت های اینترنتی، روزنامه ها، مجلات، کتب و... با فراوانی در حال چاپ و فعالیتند. اگر چه در این راستا راه درازی در پیش داریم ولی رشد ان نیز بی نظیر بوده است و اگر خود را با کشورهای همجوار مقایسه کنیم از بسیاری از انان پیش هستیم. رسانه  های قبل از انقلاب از لحاظ محتوا بیشتر روی موارد ضد ارزش، بی محتوا و سرگرمی تمرکز داشتند ولی اکنون از لحاظ محتوا تغییر شگرفی داشته و تحول عمده ای یافته اند. ازادی نشر و تولید محتوا رسانه های جمعی در مقایسه با قبل از انقلاب قابل مقایسه نیست.  
5- قانون اساسی :
 قانون اساسی ج.ا.ایران از مترقی ترین قوانین اساسی کشورهای جهان است و حاوی موادی است که متضمن حقوق مردم است و تاکید قانون اساسی بر حقوق مردم در مقابل حاکمان از مشخصه های مهم ان است که ان را از دیگر قوانین متمایز می کند حقوقی که همواره در طول تاریخ مورد تعدی قدرت مداران قرار گرفته است. روح قانون اساسی ج.ا.ایران بیشترین امتیاز را به نفع مردم کشورمان در نظر گرفته است و حقوق و ازادی های زیادی را برای انان در نظر گرفته و سعادت انان را مد نظر دارد. اگرچه ظرفیت های قانون اساسی تا کنون کاملا اجرایی نشده است و نیاز به کار بسیاری برای اجرایی شدن ان  است لیکن تا همین حدی هم که اجرا شده است دستاوردهای بیشماری را برای کشور به ارمغان اورده است. لذا باید در انتخاب نمایندگان خود در دولت، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان و... به افرادی رای داد که بیشترین تعهد را به قانون اساسی دارند و برنامه هایی برای اجرایی کردن این قانون مترقی دارند.
6- دستاوردهای مذهبی :
 اسلام، ادیان ایرانی و ادیان اسمانی جایگاه بی نظیری در قانون اساسی و تفکر انقلاب اسلامی ایران دارند، تمامی اقلیت ها در مجلس شورای اسلامی دارای نماینده می باشند و امور انان مورد اهتمام مراکز کشوری ما است و از ازادی های مذهبی برخوردارند. اسلام با تکیه بر ایرانیت در رژیم گذشته مورد ستم قرار گرفته بود ولی انقلاب اسلامی با ایجاد تعادل در کشور هم اسلامیت و هم ایرانیت در نظر گرفت و طبق قانون اساسی فردی را یارای تفتیش عقاید و تعرض به عقاید دیگران نیست و این اجازه به کسی داده نمی شود این در حالی بود که در گذشته ادیان ساختگی مثل بهاییت در کشور ازاد بودند و تشیع به عنوان مذهب عمده کشور مورد تعرض حکام بود و احکام ان مورد هجوم سردمداران داخلی و حامیان انان قرار داشت. به صحنه امدن احکام اسلامی بعد از انقلاب در سیستم قانونی و اجرایی کشور کاری است که سابقه نداشته و بعد از حکومت ایمه (ع) این اولین تمرین عملی امدن احکام به صحنه عملی و اجتماعی است که البته راه درازی نیز در این مسیر در پیش داریم ولی باب ان گشوده شده و می توان با کار و فعالیت ان را کامل کرد.
7-دستاوردهای فرهنگی :
 فرهنگ از بنیادهای یک جامعه است که حامل گذشته و اینده ساز یک ملت است. انقلاب اسلامی با پذیرش تنوع فرهنگی در جامعه شرایط رشد و نمو فرهنگ های مختلف را تضمین کرده است. انقلاب اسلامی با تاکید بر فرهنگ ایرانی - اسلامی در کنار هم، هر دو را در نظر گرفته است. امروز انقلاب اسلامی به دنبال انتشار فرهنگ کار، عبادت، علم، کارافرینی، پیشرفت و توسعه، فرهنگ زندگی جمعی و... می باشد. این در حالی بود که در زمان رژیم گذشته خود کم بینی و خود باختگی باعث شده بود که عده ای به دنبال نابودی فرهنگ ایرانی و اسلامی و به دنبال غربی کردن فرهنگ کشور بودند و انقلاب اسلامی با خود باوری فرهنگی، فرهنگ ایرانی و اسلامی را در کنار هم برای مردم ایران تقویت کرد. از دست اوردهای دیگر انقلاب اسلامی تضمین حفظ فرهنگ اسلامی و ایرانی استک که هر دوی ان در معرض خطر قرار گرفته بود و می رفت که فرهنگ ابتزال و سرگرمی بی محتوا ، تخدیر افکار با دلمشغولی های بی محتوا، غرب زدگی و.... رواج یافته، که انقلاب اسلامی توقفی بر این وضع بود و بعد از انقلاب روند رشد فرهنگی اغاز گشت که این نیز از دستاورد های مهم مهم و ماندگار انقلاب است.
8- حفظ تمامیت ارضی کشور از تجزیه و جدایی طلبی:
 ایران طی چند دهه گذشته همواره مناطقی از خاک خود را از دست داده است اخرین انها  شهر هرات است که هم اکنون قسمتی از خاک افغانستان و بحرین نیز که اکنون کشوری مستقل شده است، این ها از اخرین قسمت هایی است که از خاک کشورمان جدا شد و نهایتا منطقه قفقاز که چند جمهوری شده اند و... اب رفتن خاک ایران چیزی است که سالها ادامه داشته است ولی از برکات انقلاب اسلامی این بود که برای اولین بار به ایران یک تهاجم نظامی عظیم شد و هیچ قسمتی از خاک کشور جدا نشد. تجزیه طلبی نیز در مناطقی رواج یافت که به کمک مردم کشور این خطر نیز از کشور تاکنون دور شده است، تحرکاتی که توسط کشورهای بیگانه تشویق و حمایت می شود. این نیز از دستاورد های ممتاز انقلاب بود که حاکمیت و مردم این خطر را مشترکا دفع کردند.  
9- ازادی:
ازادی از دستاورد های اساسی انقلاب اسلامی ایران است و از خواست های اساسی دین مبین اسلام، این عنصری بود که در شعار های مردم در جریان انقلاب موج می زد و خواستی اساسی بود . ازادی از استبداد، خودمحوری، ازادی از بی قانونی، ازادی از سران منحرف، ازادی از خفقان، ازادی مطبوعات و رسانه ها، ازادی بیان، ازادی از مافیای قدرت، ازادی عقیده و...
  مواردی است که از اهداف انقلاب بود و بعد از پیروزی نیز در قانون اساسی کشور گنجانده شد و پتانسیل های قانونی ان ایجاد شد که این نیز از دستاوردهای عمده و ارزشمند انقلاب اسلامی به رهبری ازاد مردی همچون امام خمینی (ره) و امت ازادیخواه کشورمان است، که باید حفظ شود.  
10- استقلال :
بعد از سالها تحت سلطه بودن حکومت ها در ایران و نفوذ کشورهای قدرتمند در کشورمان، با پیروزی انقلاب اسلامی، استقلال در سیاست خارجی و داخلی کشور تا حد بسیار زیادی محقق شد. شعار نه شرقی و نه غربی جمهوری اسلامی نشان دهنده فرایندی بود که انجام گرفت. امروز می توان ادعا کرد که کشور از نفوذ و دیکته سیاست های کشورهای خارجی خلاص شده است. که این مرهون تلاش مردم و هماهنگی ان با رهبری امام ره بود. این نیز از دستاوردهای مهم انقلاب است که باید در حفظ ان کوشید.
11- هماهنگی و وحدت بین مردم و حاکمیت :
 سالها بود که حکومت ها به سویی می رفتند و مردم ایران سوی دیگر. این انقلاب باعث شد که امروز بتوان گفت که مردم کشور خود را در نظام کشور دخیل می بینند و خود را در ان شریک می دانند و لذا در حفظ ان از جان خود هم دریغ نمی کنند، صد ها هزار شهید و از جمله شهدای جنگ تحمیلی تبلور این هماهنگی است و این خصوصیتی است که در نظامات قبلی به این شدت هرگز دیده نشده است. بدین ترتیب مردم حاکمیت را از خود می دانند. که این نیز از دستاورد های مهم انقلاب می باشد.
12- ولایت فقیه :
 ولایت فقیه یکی از وجوه ممیزه نظام سیاسی کشور ایران است که انها را از نظام های جهانی متمایز کرده است این سیستم را حضرت امام خمینی (ره) برای اولین بار مطرح و خود ان را اجرایی کرد، این سیستم اگرچه در اولین سالهای ظهور خود قرار دارد و نیاز به کار تئوریک و عملی زیادی برای تقویت ان وجود دارد، لیکن در همین چند ساله حاکمیت خود ظرفیت های بی نظیری از خود نشان داده که برکات زیادی هم داشته است.  هدایت کشور توسط رهبری امام خمینی (ره) در سالهای بعد از پیروزی، جنگ، اغتشاش، تجزیه طلبی، تحریم و.... نشان داد که این سیستم حرف های زیادی برای گفتن دارد و این سیستم حکومتی در فرهنگ سیاسی جهان نظیری ندارد و در واقع ایران به این طریق سیستم جدیدی را به جهان عرضه کرد. ج.ا.ایران در صورت اجرای اصول قانونی خود به نحو احسن و متعادل می تواند الگوی مناسبی را به الگوهای کهنه کاپیتالیستی و کمونیستی ارایه دهد و جاگزین ان شود و انحصار تولید سیستم های حکومتی جدید به دست شرق و غرب را در جهان بشکند. 
 13- خود اتکایی:
خود اتکایی در اقتصاد، علم، سیاست، تفکر و فرهنگ از دست اوردهای مهم انقلاب بود و امروزه می رود که کشورمان در این زمینه به موفقیت هایی دست یابد که در تاریخ منطقه و کشور بی نظیر است، دست یابی به علوم خاص، کار در زمینه هایی انحصاری برای کشورهای متمدن و پیشرفته است و... نشانه های این احساس خود اتکایی است، که در غروب امید مردم کشور، توسط امام خمینی (ره) مورد توجه قرار گرفت و این احساس دوباره زنده شد و مردم ایران را به راهی بازگرداند که باید در ان مسیر حرکت کنند و این
  دستاورد بزرگی بود که هنوز جای زیادی برای کار دارد.
14- ایثار :
ایثار از مفاهیمی است که در خلال و بعد از انقلاب اسلامی بصورت شگرفی توسعه و رواج یافت. ایثار جان بالاترین حد این خصلت است که از برکات انقلاب بود و این دستاورد چیزی است که تنها در زمان پیامبر اکرم (ص) در حد بالای خود رواج داشت و این از برکت روح محمدی (ص) بود که در نفس امام خمینی (ره) تبلور یافت و دوباره وارد روش و منش مردم مسلمان ایران شد.
   
15- دستاورد های علمی:
 اکنون بعد از سی سال که از تولد انقلاب اسلامی می گذرد دستاوردهای علمی از برکات این انقلاب و روح 
شهدا و امام شهدا است که با تکیه به فرهنگ علم پرور اسلام هر روز صفحه جدیدی از ان ورق می خورد و اگر جنگ و مشکلات دیگر نبود شما خود می توانید تصور کنید که اکنون ما در کجا قرار داشتیم و البته جایی هم که هستیم نیز بسیار بالاست اگرچه می توانست بالاتر هم باشد.
انچه در این جا می توان گفت که دستاوردهای این انقلاب قابل شمارش نیست و پوشش ان نیاز به اوراق دارد و این چند ورق گنجایش بیان تمامی دستاوردهای انقلاب را ندارد ولی به طور خلاصه می توان گفت که دستاورد انقلاب ما اسلامیت، جمهوریت، پیشرفت، استقلال، ازادی و... است که باید در حفظ ان کوشا و در توسعه ان با همت بلند باشیم. 

+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و هشتم اسفند ۱۳۸۷ ساعت 23:24 شماره پست: 38

نظرات (0)

Rated 0 out of 5 based on 0 voters
هنوز نظری ثبت نشده است

نظر خود را اضافه کنید.

  1. ثبت نظر به عنوان مهمان.
Rate this post:
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location
عبارت تصویر زیر را بازنویسی کنید. واضح نیست؟

دیدگاه

چون شر پدید آمد و بر دست و پای بشر بند زد، و او را به غارت و زندان ظالمانه خود برد، اندیشه نیز بعنوان راهور راه آزادگی، آفریده شد، تا فارغ از تمام بندها، در بالاترین قله های ممکن آسمانیِ آگاهی و معرفت سیر کند، و ره توشه ایی از مهر و انسانیت را فرود آورد. انسان هایی بدین نور دست یافتند، که از ذهن خود زنجیر برداشتند، تا بدون لکنت، و یا کندن از زمین، و مردن، بدین فضای روشنی والا دست یافته، و ره توشه آورند.

نظرات کاربران

- یک نظز اضافه کرد در غوطه ور میان شادی و غم، به است...
«مخواب که آنان نخوابیده‌اند» نامه عبدالکریم سروش به مسعود پزشکیان تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۴۰۳ دریاب...
- یک نظز اضافه کرد در مشت بر دهان کوبیدن؟! دکتر پزشک...
Akbar Ganji @GanjiAkbar تقصیر پزشکیان است یا مشاورانش؟؟!!! کدامیک اشتباهات مهلک را بر عهده خوا...