اصولگرایان نیک بنگرند خود را انقلابی و خدایی تر نخواهند یافت

اصولگرایان، خصوصا نومحافظه کاران، مدت هاست که مناسب کلیدی و غیر انتخابی کشور را میز به میز فتح کرده و بر آنچه که تشکیلات انتصابی کشور است، مادام العمر مسلط شده و علیرغم این تمامیت خواهی، در نقش انقلابی های دو آتشه "پوستین وارونه" پوشیده و در تشکل های "جبهه پایداری" ، "جمنا" و... بروز و ظهور سیاسی انتخاباتی داشته و در نقش ناجی مردم و انقلاب، نقش بازی می کنند! و می توان گفت "تشنگان قدرت"، خود را "شیفتگان خدمت" نشان می دهند، در حالی که واقعا نسبت به عاقبت این کشور، انقلاب، مردم، و حتی خودشان هم بسیار بی اهمیت اند، و بناحق برای خود القابی چون "انقلابی" و... قایلند، و در جدیدترین ادعا نیز خود را به خدا هم از دیگران نزدیکتر می بینند و دیگران را اصحاب فتنه و... تلقی و رسمن خطاب می کنند، حال آنکه قدیم ها به ما آموخته اند که "مُشک آنست که ببوید نه آنکه عطار بگوید" و این که جناب آقای علیمحمد بشارتی (..) چطور جریان اصولگرایی را با کارنامه ی روشنی که در برابر همه دارد و خصوصا در دوره هشت ساله حکومت یکدست اصولگرایان تشت رسوایی اش به زمین افتاد، در این رتبه از تقوا و تقرب به خدا و رسولش دیده اند، جای سوال فراوان دارد.  

کر و کور و لال و مخ تعطیل

کر و کور و لال و مخ تعطیل

 

تقوای ادعایی این دوستان را در همین آخرین انتخابات می توان دید که در سه راند مناظرات انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم که یک آوردگاه بزرگ برای آنان جهت تصاحب عالیترین مقام رسمی کشور و ریاست جمهور ایران بود، چه ها که نکردند، و همه دیدند که "هدف وسیله را توجیه کرد" و آنها برایش هرچه توانستند کردند، و میزان تقوای سیاسی و انقلابی اشان بروز و ظهور عینی یافت، مناظراتی که کاندیداهای اصلی این جریان سیاسی برای کسب قدرت به هیچ اصولی پایبند نبودند و در کشوری که اخبار اختلاس های اصولگرایانه هزاران میلیارد تومانی اشان در همان زمان گوش فلک را کر کرده است، آنان در یک بی شرمی مثال زدنی، توقیف چند عدل لباس بچگانه وارداتی از فرزند یک وزیر دولت (و رقیب انتخاباتی) را دست آویز تبلیغات وسیع تلویزیونی خود قرار داده، و از آن سو استفاده مناظراتی کردند.

 که در آخر هم معلوم نشد این پرونده که در داغترین دور مناظره انتخاباتی توسط سردار معظم جناب قالیباف به نمایندگی از اصولگرایان علیه اعتدالیون فاش شد، به کجا رسید، البته مهم هم نیست که آخرش به کجا برسد، مهم این بود که یک وزیر و یا در درجه دوم دولتِ مدعی مبارزه با فساد، در برابر تمام ملت ایران به خاطر ظن به واردات غیرقانونی توسط فرزند یک وزیر محکوم به فساد شود و بگذرد؟! اما آقایان با تقوا! گیرم که ناجوانمردی تبلیغاتی شما پیش این مردم مظلوم گم شد، که معمولن نمی شود و مردم چشمانی بینا دارند و شما آنان را کور می پندارید، آیا این سو استفاده پیش خدا هم گم خواهد شد؟! هرگز چنین نیست، که اگر باشد باید بدان خدای ظالمی که از چنین ظلمی چشم بپوشد، نیز کافر شد. اما "عالم محضر خداست" [1] و این هرگز از چشم "آن محضردار صبور اما جبّار" به دور نخواهد ماند و إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ [2] .

مهمتر از این سواستفاده تبلیغاتی جریان سازان اصولگرای با تقوا و خدایی ما؟!! تقسیم جامعه فعلی به اقلیت 4 درصدی و 96 درصدی بود، که سخنگو، تریبون دار و توپخانه اصلی جریان اصولگرایان در این مناظرات، یعنی سردار والاشان با احتشام، جناب محمدباقر خان قالیباف که در نقش کاندیدای تهاجمی جریان اصولگرایی در این آوردگاه عمومی حضور یافته بود، و بعد هم به نفع کاندیدای اصلی شان کنار رفت، اعلام شد.

 4+96 درصدی کردن جامعه بعد از انقلاب، که این سردار معظم، بی توجه به سیاه نمایی اساسی و کلی که در بطن سخن نتراشیده و نخراشیده اش مطرح است، و آنرا می توان به اعترافی بزرگ نسبت به شکست عظیم انقلاب، انقلابیون و انقلابی گری، تعبیر و تلقی کرد، ظلم بزرگ دیگری بود که به امثال رجایی ها، همت ها، هاشمی ها، خاتمی ها و... کردند، و ایشان با حرارت تمام، خود، و جریان اصولگرایی را نماینده 96 درصدی ها (در مقابل رقبا که نماینده 4 درصدی ها معرفی و تبیین کردند)، اعلام کرد. حال آنکه گُل سر سبد سرداران والامقام ما جناب قالیباف چنان گُل سرنوشت سازی را در این مناظرات، به انقلاب و انقلابیون زدند که می تواند سند محکم محکومیت، و اعترافی بزرگ، و مستمسکی بی نظیر نزد هر مخالف، دشمن، رقیبِ انقلاب و انقلابیون در طول تاریخ دانست، که برای محکومیت چهل سال اقدامات انقلاب و انقلابی گری بیان شد و اصولگرایان این گُل را اشتباه خودی ها تلقی و از کنار آن گذشتند، و هیچ نگفتند.

 

 

تخت نشینی های مادام العمر اصولگرایانه
تخت نشینی های مادام العمر اصولگرایانه

 

 

و لذا جناب قالیباف را می توان بعنوان مصداق مسلم و تفسیر عینی لطیفه مشهور فوتبالی کشور یعنی "مارادونا را ول کن، غضنفر را بچسب" تفسیر و تاویل کرد [3]  و این آقا غضنفر سفارشی جریان اصولگرایان با این اشتباه بزرگ، بدون این که مورد مواخذه و سوال قرار گیرد و مشکلی پیدا کند، در مقابل دوربین زنده و در مقابل چند ده میلیونی ایرانی و میلیون ها دنبال کننده جهانی که ناظر بر این کمپین بزرگ انتخاباتی بودند، و بر این خطابه پرشورشان گوش و چشم سپرده بودند، حاصل چهل سال مدیریت انقلابیون کشور را 4+96 درصدی شدن ایرانیان اعلام کرد، و لذا بعد از سخن این سردار، نظام باید ماردوناهای تبلیغاتی رقبا را رها می کرد و جلوی سیاه نمایی این غضنفر جریان اصولگرایان را می گرفت که چنین گُل های اساسی به انقلاب و انقلابیون زدند، و کل تاریخ زحمات مدیریت انقلاب و انقلابیون را زیر علامت سوالی بزرگ قرار دادند.

سردار پرشور عرصه سخن اصولگرایانه، طوری در این مناظرات بر انقلاب و منش انقلابیون رقیب تاخت، که مردم او را حلولی از روح کاندیدای خلف اصولگرایان (جناب احمدی نژاد) دیدند، که قبل از این، با همین راهبرد و تاکتیک و به همین شیوه، حملات بزرگی به بزرگان و السابقون انقلاب همچون میرحسین موسوی، آیت الله هاشمی رفسنجانی، جناب آقای مهدی کروبی و... و در کل به تاریخ مدیریت انقلاب و انقلابیون انجام دادند، و نهایتا هم با کمک همه ی دوستان اصولگرایش از صدر تا ذیل، سکان دولت های نهم و دهم را در دست گرفتند و آنچه نباید بر کشور و انقلاب در طول هشت سالِ سیاه حاکمیت یکدست اصولگرایان رفت، و اینک بعد از حملات انتخاباتی آقای احمدی نژاد، نوبت این سردار معظم و سوگل جریان اصولگرایان جناب قالیباف بود که کل جامعه ایران را بعد از گذشت چهار دهه از انقلاب، به یک اقلیت 4 درصدی مسلط در حاکمیت، تقسیم کند، که 96 درصد بقیه مردم "از لحاف بیرون مانده" و در فقر و بیکاری و... اسیر این 4 درصد شده اند؟!

حال اگر این آمار جناب سردار قالیباف درست است؟!! باید از این سردار دُردانه و شیرمرد عرصه سخنِ اصولگرایان پرسید، چقدر از این چهار درصد را اصولگرایان در سِلک شما تشکیل می دهند؟! که مادام العمر در مناصب قدرت جا خوش کرده اند و هیچ انتخابات، نظارت و اعتراضی به حضورشان کارساز نیست و جامعه ایران حضورشان در قدرت را ضرب المثل و لطیفه ی، ماندگاریِ پایان ناپذیر ساخته، و آنان نزد مردم به لوگویِ ماندگاری بی قید و شرط تبدیل شده اند، که هیچ باد و توفانی قادر به جابجا کردنشان نیست و تنها حضرت عزراییل هستند که می تواند به خدمت شان! به این مردم مظلوم پایان دهند، و دولت ها آمده اند و رفته اند و آنان همچنان پابرجایند و انگار این ملت این پست ها را مادام العمر به آنان سپرده اند و خود به خانه های شان رفته و راحت خوابیده اند تا آنان برایشان هر تصمیمی که صلاح دانستند، در هر سن و سالی و با هر روشی که دوست داشتند، بگیرند.

البته جناب محمد باقرخان قالیباف خود فراموش کرده بود که حداقل 12 سال شهردار پایتختی بودند، که نزدیک به یک چهارم جمعیت ایران را در خود داشت، و بودجه آن برابر چند وزارتخانه دولتی است، که ایشان مدعیست تحت کنترل 4 درصدی هاست (غافل از اینکه دولت ها منتخب مردم بیشترین تغییر در این نهاد صورت می گیرد) و در دوره شهرداری ایشان نهادهای نظارتی و ناظری چون شورای شهر تهران از اصولگرایان بودند و نظارت باید و شایدی بر عملکرد شهردار و شهرداری نداشتند، و بعلت بی تحرکی این شورای شهر، که به سکانداری جناب آقای مهدی چمران، آقای قالیباف را در تمام اقداماتش همراهی کردند، لذا کار تحقیق و بررسی به بیرون از شورای شهر کشیده شد، ولی تحقیق و بررسی های بیرونی هم به سرانجامی نرسید و "عصاره های فضایل ملت" در مجلس شورای اسلامی هم در تحقیق و تفحص از شهرداری این سردار معظم له ناکام ماندند و ایشان بدون تحقیق و تفحص به عنوان یک سردار مصونِ در یک مصونیت آهنین، دوران شهرداری خود را طی کرد و به کسی جوابی در مورد بودجه و عملکرد شهرداری نداد، و رفت؛ زیرا ایشان دُردانه انتخاباتی اصولگرایان با تقوا بود، و خط قرمزشان، و در واقع آقای قالیباف در طول 12 سال (به اندازه دوره سه رییس جمهور) شهردار یک چهارم جمعیت کشور بوده و در ساخت این 4 درصد ادعایی و 96 درصد نابرخوردار شریک بوده اند.

 

 

همه در خدمت اصولگریان باید باشند
همه در خدمت اصولگریان باید باشند

 

 

این تقسیم بندی بی مهابا در حالی توسط شهردار 12 ساله پایتخت انجام گرفت که قبل از شهرداری، خود سال ها چهره سفارشی اصولگریان با تقوا بودند و به غیر از این دوره 12 ساله که در صدر بودند، سال ها در هیبت سرداران مورد وثوق جناح اصولگرا پای ثابت موضوع گزارشات تصویری و با کیفیت دوربین های متعدد و با پیکسل بالای "صدا و سیما" بودند تا شرایط چهره سازی های تصویری و تبلیغات انتخاباتی ایشان نزد مردم صاحب رای کشور مهیا شود، و توسط شاخه تبلیغاتی اصولگرایان (صدا و سیما) مقدمات چهره شدنش فراهم و مدارج مدیریتی را تصاحب و طی کنند، تا بلکه بتوانند او را در کسوت رییس جمهور به خدمت اصولگرایان درآورند، لذاست که از چنین دردانه سفارشی اصولگرایان نمی توان پذیرفت، که خود را از این 4 درصد سردمداران یک جریان سیاسی مسلط بر مناصب غیرقابل سوال کنار بکشند و مدافع بقیه ی مردمی شود، مردمی که هر گاه سوراخی در لیست تایید صلاحیت شدگان فیلترینگ اصولگرایان (شورای نگهبان) یافتند، همه به کمک آن کاندیدای رد شده از آن سوراخ تنگ، برای رقبای اصولگرایان و بی اندازه گشاد برای اصولگرایان شتافتند، تا حداقل جلوی آمدن امثال سردار باقرخان قالیباف ها را بگیرند که در راس ریاست جمهور مردم ایران قرار نگیرند، زیرا مردم دیدند قهر کردن از صندوق رای، به آمدن احمدی نژادها، حداد عادل ها، مهدی چمران ها و... منجر شد، و خساراتش بی حد و حساب خواهد بود.

 حتی چنانچه نظریه 4+96 درصدی های جناب قالیباف را درست هم قلمداد کنیم، خود او دقیقا جزو همین 4 درصدی هاست و بلکه در این 4 درصدی ها هم از مقربین است، زیرا وقتی فساد املاک نجومی اش در شهرداری تهران فاش می شود، دستگاه مسول به رسیدگی، به جای بررسی و برخورد با متخلف و یا تعیین صحت و سقم این اتهام (هر چند در قدم اول احتمالی باشد)، فورا به دستگیری افشا کننده اقدام کرد، حال آنکه در کشورهای متمدن، افشاکنندگان فساد را تشویق و مورد حمایت دستگاه های مسول قرار می دهند، تا گزندی از ناحیه مفسدین به آنان نرسد، و کار تحقیقات به سرانجام رسیده، و در نهایت هم درصدی از میزان مبلغ فساد کشف شده، و از وجوه دریافتی از مفسدین، از سوی دستگاه حاکمیتی به افشاکننده تعلق می گیرد، تا همچنان این سنت حسنه در جامعه متمدن باقی بماند، که افشای فساد اجر مادی و معنوی داشته، و افشا کنندگان بیشتری ترغیب به مبارزه با فساد اداری و مالی شوند، اما در جامعه ما برعکس است و افشا کننده، چوب دردناک افشای خود را محکم و سریع از سوی دستگاه های بررسی کننده دریافت کرد.

از سوی دیگر مسولین عالی کشور در طول چهار دهه دوره انقلاب باید به این آمار ارایه شده از سوی آقای قالیباف واکنش نشان می دادند، زیرا اگر چنین آماری درست باشد که باید فاتحه این انقلاب را خواند که بعد از چهل سال حاکمیت خود نتوانسته برای مستضعفین که شعار و هدف اصلی انقلاب بودند، کاری انجام دهد که هیچ، آمار مستضعفین، طبق ادعا و افشاگری سخنگوی مقتدر جریان اصولگرایان در مناظرات انتخاباتی، به 96 درصد مردم ایران افزایش یافته است، و در حالی که باید حاکمیت "جمهوری" می بود و در اختیار این 96 درصد، به زعم این سردار عاقل ما، حاکمیت از مردم 96 درصدی گرفته شده و به 4 درصدی ها تحویل داده شده که بصورت چرخشی و مهندسی شده، سال ها بر سرنوشت مردمی که برای حق تعیین سرنوشت قیام کرده اند، حاکم شده و این 4 درصدی ها، 96 درصدی ها را بیچاره کرده اند.

حال اگر این آمار و یا اتهام به انقلاب و انقلابیون می چسبد که خوب، باید همه کنار بکشند و انقلاب به مسیر اصلی خود باز گردد، و اگر حاصل عملکرد چهل ساله آنها این نیست، پس باید در بالاترین مقامات انقلاب و انقلابیون، بدان پاسخ داده می شد و تبیین و توجیه و در صورت عدم صحت، محکوم می گردید، که هیچکدام از این ها مشاهده نشد و آقای سردار قالیباف که مورد اقبال مردم نبوده و نیست و بارها شانس خود را در این مسیر امتحان کرده و اعتماد مردم را بارها کسب نکرده، تا در امور اجرایی مسولیت بگیرد، حال باید با این کارنامه به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود و به تشیخص مصلحت کل مردم و انقلاب و کشور اقدام کند!

این یک نمونه از ظلمی است که جریان اصولگرایی به کشور، انقلاب و مردم می کند و کرده است، حال سوال از آقای علی محمد بشارتی این است که، با این کارنامه آیا شما به خدا و امام حسین و امام زمان نزدیکترید، یا کسانی مثل بهزاد نبوی، سید مصطفی تاجزاده، علی مطهری و... که لکه ایی از چنین اتهاماتی در پرونده مبارزات سیاسی – اصلاح گریانه آنها دیده نمی شود. آیا امام زمان اگر تشریف بیاورند آقای قالیباف را در جمع سربازان خود خواهند گرفت، یا چنین بزرگورانی که پیگیر واقعی حقوق مردم و یا به قول آقای قالیباف نود و شش درصدی ها در مقابل 4 درصدی ها، هستند. 96 درصدی هایی که فریاد رسی در میان شما اصولگرایان مسلط مادام العمر ندارند؟! آیا اصولگرایان جز به قدرت، به چیز دیگری هم می اندیشند؟! و اگر می اندیشیدند آیا به خود اجازه می دادند که این چنین ظالمانه یک جناح سیاسی کشور را که روزگاری سکاندار انقلاب و جنگ بودند، و یاران بیت بنیانگذار این انقلاب بودند و هستند، را از همه مناصب انتصابی حذف و از طریق شورای نگهبان از مناصب انتخابی هم خلع ید کنند.

آیا این کارنامه تمامیت خواهی، خودخواهی و... مناسب برای سربازی امام زمان است، که شما مدعی آنید و خود را علی و علی وار، و رقبای سیاسی خود را به جبهه مقابل او نسبت می دهید؟!! اگر امام زمان بیایند از اصولگرایان بپرسند، شما در دوره حاکمیت بی چون و چرای خود، با همسنگران دوره مبارزه انقلاب و جنگ و السابقون جنگ و جهاد و شهادت و انقلاب چه کردید ؟! آیا شما پاسخی در مقابل این سوال ایشان خواهید داشت؟! (البته بسیاری از شما در انقلاب نبودید و بعدا به السابقون پیوستید). با نود شش درصدی ها (مستضعفین) که پیشکش، با 4 درصدی های خودتان ببنید، چه می کنید و چه کردید، که فریاد کمک خانواده های به تنگ آمده آنان از بی کسی السابقون این انقلاب، به آسمان رسیده و همه شما خفه شده اید و بر این ظلمِ حذف فیزکی یک جناح سیاسی عمده کشور (نمی گویم یک یار امام و انقلاب و کشور)، خفه خون گرفته و نظارگر مرگ آنهایید، تا حاکمیت یک دستی بدست آورید.

 و به یک باره مرگ و اضمحلال را فقط برای همسایه دیده اید و تجربه سلف را که بر ضدش شوریدید، فراموش کردید که حاکمیت یکدست، کار او را در مقابل دوست و دشمن به کجا رهنمون کرد، و سر خود را در برف کرده و نمی خواهید حاصل تفکر و عمل خودخواهانه خود را ببینید، و این ندیدن پیشکشتان، خود را نزدیک تر به خدا و امامان معصوم هم می بینید، مگر خدا هم مثل شما ظالم است که خود را در سلک او و نزدیکتر به او می بینید؟!! نه برادر خودتان را دریابید، ببینید با این مردم، پیشکش، با همسنگران دوره انقلاب و جنگ خود چه کرده اید، با قانون اساسی که حاصل خون انقلابیون است چه کرده اید، در به ذیل کشاندن نهادهای انتخابی چه کرده اید که عصاره آزادی و حق تعیین سرنوشت ملت ایرانند، در اعمال تان تفکر کنید و ببینید چه کردید و چه می کنید، آنگاه شرمتان خواهد آمد که خود را خدایی و انقلابی بنامید.   

 

[1] - این جمله از امام خمینی است که "عالم محضر خداست در محضر خدا گناه نکنید".

[2] - سوره فجر آیه 14 و "خدا در کمينگاه است"

[3] - این مثل در شرایط و در برابر کسانی گفته می شود که گل به تیم خودی می زنند، و کار به جایی می رسد که تیم خودی می گوید، "دیگو مارداونا" ی تیم مقابل را ول کنید، و غضنفر تیم خودی را بگیرید که دارد با گل های خود به دروازه تیم خودی، شکست تیم ما را تضمین می کند

نظرات (7)

Rated 0 out of 5 based on 0 voters
This comment was minimized by the moderator on the site

چای!

حسین دهباشی

۱. ‏آدم‌هایی که هنوز از خواندنِ اخبارِ فساد در ج.ا تعجب می‌کنند، فازشون چیه؟ ‏ما دیگر از اخبار فساد تعجب نمی‌کنیم، باهاشون جوک می‌سازیم!
۲. طرف چایِ چندسال در انبار مانده‌ی ایرانی را -تقریبا به قیمت مفت- خریده و فرستاده به کنیا و درجا جایزه‌ی صادرات غیرنفتی‌اش را دولت گرفته! و بعد با بخشی ارز دریافتی از دولت -همان کانتینرها را بی‌آن‌که حتی درشان بازشود- خریده و به اسم چای درجه یک هندی وارد کرده و فروخته و باقی ارز را نیز به جیب زده! این میزان خرتوخری در خود قبرس هم قفل است!
۳. ‏پولِ چاییِ ما از مجموع کمک‌های بین‌المللی به نیروی هوایی اوکراین هم بیشتر است!
پول چایی ما از همه‌ی هزینه‌های جنگ غزه هم بیشتر است!
پول چایی ما از درآمد طالبان از قاچاق مواد مخدر هم بیشتر است! ما را از چه می‌ترسانید؟!
۴. ‏وقتی می‌خوانیم فلان میلیارد دلار اختلاس، در نظر مردم فقط به معنای خیلی است. خیلی زیادتر از این‌که برایشان قابل هضم باشد! و ‎دقیقا به همین خاطر است که برای اغلب ما مثلا ماجرای سیسمونی گیت، ملموس‌تر از فساد در ابعادی است که در وهم هم ناید! عزیزان توانسته‌اند سرقت‌هایشان را به سطحی برسانند که در ماشین حساب اذهان مردمی که دغدغه‌شان تامین کمترین سرپناه و بخور و نمیر روزانه است، جا نمی‌شود!
۵. ‏شما هم از آن‌هایید که -هربار فسادِ کلانی لو می‌رود- گمان می‌کند که لابد حق‌السهمِ کسی یا جایی را نداده‌اند؟ یا فقط من این‌جوری‌ام؟ @A_pajhohi

This comment was minimized by the moderator on the site

سکوت یک باقر!

قالیباف در مقابل فساد ۳.۵ میلیارد دلاری (فساد واردات چای به کشور توسط شرکت دبش) ، که معادل بودجه عمرانی کشورست، سکوت کرده است. چرا؟!!

دیگر چه کسانی سکوت کرده‌اند؟ آیا این سکوت با سازمان‌یافته بودن این فساد ارتباطی دارد؟

عبدالله رمضان‌زاده فعال سیاسی اصلاح‌طلب

قالیباف سال۹۶ خود را نماینده ۹۶درصد مردم عادی برای مبارزه با ۴درصد فاسد زالوصف معرفی می‌کرد، حتی به بهای دادن آبرو‼️

حالا دلیل سکوتش در قبال فساد_دبش که معادل بودجه عمرانی کشور است، چیست؟ اصلا به عنوان رئیس نهاد نظارتی کشور، کجاست؟ البته این هم دادن آبروست، اما در جهتی دیگر!

احسان بداغی فعال رسانه‌ای

https://t.me/+iK-468eUZ8tlYTQ0

This comment was minimized by the moderator on the site

غارت ایرانیان درحکومت اسلامی
لیست زیرباحساب ارقام میلیارد تومانی است

چای دبش
140/000/000/000/000تومان
فولاد مبارکه
92/000/000/000/000تومان
بنیاد شهید
8/000/000/000/000تومان
بانک سرمایه
8000/000/000/000تومان
دکل نفتی
4/000/000/000/000تومان
پتروشیمی
90/000/000/000/000تومان
شهرام جزایری
4/000/000/000تومان
مرتضی رفیق‌دوست وفاصل خداداد
123/000/000/000تومان
پدیده شاندیز
94/000/000/000/000تومان
بابک زنجانی
18/000/000/000/000تومان
خاوری
3/000/000/000/000تومان
محمدرضا رحیمی
7/000/000/000/000تومان
املاک نجومی و..حقوق های نجومی
205/000/000/000/000
عظام خودرو
50/000/000/000/000تومان

جمع کل
719/127/000/000/000تومان

سهم غارت شده از سفره هرنفرایرانی ازهرشغل ولباسی ازلشگزی کشوری کارگری مردم عادی

8/459/270/000
هشت ملیاردو چهارصدوپنجاه ونه ملیون و دویست و هفتاد هزارتومان

بخدا سوگند
این همه قاجاررابفحش میکشیم این غلط رانکردند
پهلوی رابلجن میکشیم این غلط رانکردند
عربده کشی میکنیم که آمریکا مال ایران رابردوخورد خون جوانان ما ازچنگش سرازیر شد این غلط را نکرد
انگلیس که ازقرن 17درزمان صفویه تاپایان پهلوی درایران نفوذ داشت وارد این غلط رانکرد
هشت سال جنگ باان همه هزینه وخرابی این چنین خسارتی وارد نکرد
آیا فکر میکنید بااین بگیروببند یکه درایران راه انداختندمثلا یک دختری درخانه شخصی اش دردفتر خاطرات شخصیش مطلبی نقد اجتماعی احساسی نوشته باخبر شده کشفش میکنند محاکمه و زندانش میکنند کسی جرات دارد دراین فضا ی امنیتی وتحت کنترل این چنین پولهایی رقومی ونجومی را اختلاس کند بارور روشن بریزندصندوق امانات مردم رادربنک ملی براحتی ببرند ویا بااین کنترل مرکزی کسی میتواندچنین مبالغی را هم بخارج منتقلش کند بعدباخیال راحت باپایبورت معتبر درامنیت کامل بنشیند هواپیما میگوید
بای بای

اگر چنین تصور کنیم قطعا باید بعنوان سفیه تحت سرپرستی و قیمومیت دادستانی قرلرگیریم

تحت این فضای پلیسی امنیتی مگر این رقم پول ها الف خرس است که جویده وبلعیده شود

بالاکشیدن این چنین رقمهای نجومی بدون تشکیلات مافیایی وبدون شریک محال محال است اگر که فکرکنیم فلان کس بجرم فلان زندان شد یافلان سلطان مثال سکه اعدام شد یافکر کنیم که ابروبادومه وخورشیدوفلک درکارشدند واین عوامل الوده راحت بردندو خوردند خیر عزیز باورکردنش خیلی سخته

من شخصا اصلا باور نمیکنم اینها درپس پرده شریک دارند

بعدبااین غارت ملی عدم پرداخت حقوق حقه بازنشستگان کارمندان ومردم وتورم درتورم درتورم گرانی خدمات وداروودرمان وبخط. افتادن سلامت مردم وبعد سرقت نان سفره وبعد فشارهای اجتماعی برمردم ووادارکردنشان بسکوت
وجلوگیری ارشادی وخنده مردم توسط نیروها ی رنگارنگ وبگیرو ببند فقط برای ایجاد ترس بیشتروسکوتست

تازه یک آقایی بنام علوی گرگانی گفته امام زمان عج راخواب دیدم شام مهمانش بودم درمورد اختلاس‌های میلیاردی گفته مشکلی ندارم اما بشدت با دوچرخه سواری خانمها مخالفم ببینید چطور داستان سرایی میکنند که مردم راساده لوح باراوردند
آخر یک امام که مسیول عدالت در جهان ومبارزه بافساد است چنین سخنی میگوید ریشه اشاعه این قبیل سخنان غیرمعمول وغیرمعقول کجاست
https://t.me/Tarikhebastan1111

This comment was minimized by the moderator on the site

سید جان خود مدعیان تفکر نیک میدادند که با عقل و منطق و علم هرگز نمیتوانند ادعا کنند که حقیقت را یافته اند ولی چون هدفشان ارضای نفس در جنبه های شهوت مالی و قدرت میباشد به کارشان ادامه میدهند وگرنه کسی که ادعا کند که با مغز بشری میتوان به حق رسید عمیقا کم دانش است
حقیقت با دل یافتنی است نه با مغز

علی کوه
This comment was minimized by the moderator on the site

ایران پایمده ایت

فثسف
This comment was minimized by the moderator on the site

ایران زنده است

فثسف
This comment was minimized by the moderator on the site

سید جان خود مدعیان تفکر نیک میدادند که با عقل و منطق و علم هرگز نمیتوانند ادعا کنند که حقیقت را یافته اند ولی چون هدفشان ارضای نفس در جنبه های شهوت مالی و قدرت میباشد به کارشان ادامه میدهند وگرنه کسی که ادعا کند که با مغز بشری میتوان به حق رسید عمیقا کم دانش است <br />حقیقت با دل یافتنی است نه با مغز

علی کوه
هنوز نظری ثبت نشده است

نظر خود را اضافه کنید.

  1. ثبت نظر به عنوان مهمان.
Rate this post:
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location
عبارت تصویر زیر را بازنویسی کنید. واضح نیست؟

دیدگاه

چون شر پدید آمد و بر دست و پای بشر بند زد، و او را به غارت و زندان ظالمانه خود برد، اندیشه نیز بعنوان راهور راه آزادگی، آفریده شد، تا فارغ از تمام بندها، در بالاترین قله های ممکن آسمانیِ آگاهی و معرفت سیر کند، و ره توشه ایی از مهر و انسانیت را فرود آورد. انسان هایی بدین نور دست یافتند، که از ذهن خود زنجیر برداشتند، تا بدون لکنت، و یا کندن از زمین، و مردن، بدین فضای روشنی والا دست یافته، و ره توشه آورند.

نظرات کاربران

- یک نظز اضافه کرد در غوطه ور میان شادی و غم، به است...
نغمه‌ی شوم دولتِ در سایه، از دلِ خانه‌ی اشباح، در شبی دیجور و وانفسا غلامرضا علیزاده شنیده‌ام که ...
- یک نظز اضافه کرد در غوطه ور میان شادی و غم، به است...
چرا ۱۴۰۳، عجیب‌ترین انتخابات تاریخ ایران بود مصطفی فقیهی: عجیب‌ترین انتخابات در تاریخ ایران که پیروز...