کاش به آب پاکی ها شسته می شدیم

کاش می شد"خدای آب" ما را دوباره از نو با آبی نو بشوید و به آب پاکی و صداقت غسل دهد؛ کاش می شد مثل همه چیز، زیر باران رحمت بی منتهی او هر بار شسته و پاکِ پاک می شدیم، و از تلالو پاکی، بعد هر باران و بارشی برق می زدیم، کاش بارانی نرمک نرمک می آمد و ما از دروغ و غرور شستشو می داد؛ کاش سیلی بنیان کن جنایات ما را برای همیشه پاک می کرد و با خود می برد تا دیگر اثری از خفت و خاری بشر نمی ماند.

کاش ما انسان ها آنقدر آدم حسابی بودیم که فرشتگان آسمان با دلی مملو از رضایت و افتخار و پر از شادی بر آدم سجده می کردند، و سجده اشان بر آدم در اثر اجبار و ناشی از حکم الهی نبود. نمی دانم خداوند وقتی سیه روزان ما را در صف محشر ردیف و در صف خواهد کرد، آیا نگاهی به چشمان حق به جانب فرشتگان خود نخواهد کرد که بر این موجود سجده به زور کردند.

نظرات (2)

This comment was minimized by the moderator on the site

این مطلب را یک دوست در واکنش به این پست برام نوشتند و فرستادند که تقدیم می شود:<br />سلام‎<br />خواندمتان‎<br />چون همیشه عالی و دوست داشتنی است، مضمون و پرداخت هردو‎، چند دانه بهشتی انار را خیلی خیلی جذاب و شیرین به خاطرات کودکی تان پیوند زده اید ... همیشه نوشته هایتان ردی از گذشته ها دارد ... گذشته هایی که هرچند گذشته اند اما حس خوب آن لحظه ها را با خود داریم‎<br />یادشان بخیر پدر و مادر و دیگر غزیزانی که دیگر با ما نیستند‎<br />این قسمت از این نگارش تان را خیلی خیلی دوست داشتم ... مادر ... تشویق به مصرف انار ... جلوگیری از اصراف ... و اینکه بین تمام این دانه ها فقط یکی یا چند تا بهشتی است‎<br />چقدر این ترفند های تربیتی آن زمان موثر بود‎<br />و زود در خانه ذهن کوچکمان نقش می پذیرفتند و نهادینه می شدند ... در واقع پایه های تربیتی صحیح بودند که حتی بیشتر از محیط های تربیتی کارساز بودند‎<br />حقیر نیز ازاین خاطره ها دارم ... بعلت ضعف و تمرد در میل به غذا ، وقتی غدایم را نیمه می گذاشتم پدرم می گفتند باید غذایت را تا ته ش بخوری چون فقط در لقمه آخری نیرو و انرژی وجود داره و یا اینکه می گفتند کنار سفره غدا حضرت علی (ع) ایستاده تا شاهد صرف غذایتان باشد باید با میل تمام و رعایت آداب غذایتان را میل کنید تا آن حضرت از شما راضی باشند ... و من در دنیای کودکی فکر می کردم که آن حضرت چگونه وقت صرف غذا به تمام خانه ها می رود تا مراقب غدا خوردن بچه ها باشد ... والبته سعی می کردم رعایت کنم‎<br />..... پست خوب و لذیذ و شیرینی بود و مزین با یاد و خاطره مادر و پدر ... که روحشان شاد و قرین رحمت الهی باد‎<br />سعی می کنم جمع کنم آبمیوه گیری را

This comment was minimized by the moderator on the site

این مطلب را یک دوست در واکنش به این پست برام نوشتند و فرستادند که تقدیم می شود:<br />سلام‎<br />خواندمتان‎<br />چون همیشه عالی و دوست داشتنی است، مضمون و پرداخت هردو‎، چند دانه بهشتی انار را خیلی خیلی جذاب و شیرین به خاطرات کودکی تان پیوند زده اید ... همیشه نوشته هایتان ردی از گذشته ها دارد ... گذشته هایی که هرچند گذشته اند اما حس خوب آن لحظه ها را با خود داریم‎<br />یادشان بخیر پدر و مادر و دیگر غزیزانی که دیگر با ما نیستند‎<br />این قسمت از این نگارش تان را خیلی خیلی دوست داشتم ... مادر ... تشویق به مصرف انار ... جلوگیری از اصراف ... و اینکه بین تمام این دانه ها فقط یکی یا چند تا بهشتی است‎<br />چقدر این ترفند های تربیتی آن زمان موثر بود‎<br />و زود در خانه ذهن کوچکمان نقش می پذیرفتند و نهادینه می شدند ... در واقع پایه های تربیتی صحیح بودند که حتی بیشتر از محیط های تربیتی کارساز بودند‎<br />حقیر نیز ازاین خاطره ها دارم ... بعلت ضعف و تمرد در میل به غذا ، وقتی غدایم را نیمه می گذاشتم پدرم می گفتند باید غذایت را تا ته ش بخوری چون فقط در لقمه آخری نیرو و انرژی وجود داره و یا اینکه می گفتند کنار سفره غدا حضرت علی (ع) ایستاده تا شاهد صرف غذایتان باشد باید با میل تمام و رعایت آداب غذایتان را میل کنید تا آن حضرت از شما راضی باشند ... و من در دنیای کودکی فکر می کردم که آن حضرت چگونه وقت صرف غذا به تمام خانه ها می رود تا مراقب غدا خوردن بچه ها باشد ... والبته سعی می کردم رعایت کنم‎<br />..... پست خوب و لذیذ و شیرینی بود و مزین با یاد و خاطره مادر و پدر ... که روحشان شاد و قرین رحمت الهی باد‎<br />سعی می کنم جمع کنم آبمیوه گیری را

There are no comments posted here yet

نظر خود را اضافه کنید.

  1. Posting comment as a guest.
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location
عبارت تصویر زیر را بازنویسی کنید. واضح نیست؟

دیدگاه

ارتباطات انسانی شاید از بهترین شاخص های انسانیت ما انسان هاست، که تبلور آن در رویارویی تفکر و تبادل احساسات با دیگران حاصل می شود، امروزه فن آوری های جدید به کمک انسان آمده و شرایطی را فراهم نموده اند که بتوان به طور سریع و وسیع با هم در ارتباط باشیم، نوشته هایم در این سایت، سیاه مشق هایی است که در کلنجار با دل، به نوشته در آمده و لزوما درست و یا نادرست نیست.

کامنت ها

توئیت های مرتبط با این پست posted a comment in خیزش پابرهنگان، بعد از انقلاب مستضعفین
نامه دکترعبدالکریم سروش به رهبرانقلاب باغبانا ز خزان ...
توئیت های مرتبط با این پست posted a comment in خیزش پابرهنگان، بعد از انقلاب مستضعفین
گزارش های غیررسمی که با وجود اختلال در دسترسی به اینترن...