ایغورها نبردی برای بقا، میان گاز انبر اسلام سیاسی و سوسیالیسم

30 مرداد 1399
Author :  
شهر کاشغر در ایالت سین کیانگ چین

مقدمه سایت یادداشت های بی مخاطب، بر ترجمه مقاله ای پیرامون شرایط مردم ایغور در سین کیانگ :

شهرهای ختن و کاشغر، [1] یارکند در کنار باکو، ایروان، تفلیس، کشمیر و سمرقند و بخارا، بلخ و هرات، همدان، شیراز و بغداد، دمشق و... یادآور زنجیره ایی از مناطق به هم متصل ایران بزرگ فرهنگی بودند که بی مرز و در زنجیره ایی متصل، در زایش، گسترش و فربگی فرهنگ و ادب ایران بزرگ نقش داشتند، که اکنون از این گستره، زنجیره ایی از هم گسسته باقیست، دیگر سعدی شیرازی [2] برای رفتن به سفری دور و دراز نمی تواند آزادانه در این شهرها حضور یابد و حکمت نامه بنویسد، نه تنها مالکیت خود را بر این مناطق از دست داده ایم، حتی حضورمان هم با هزار اما و اگر مواجه است، کار به سمتی می رود که از هم در حال بیگانه شدنیم.
این شرایط علاوه بر تحمیل های خارجی، که ناشی از بعضی نگرش های نادرست ماست، چرا که مبناهایی برایمان به مبنا تبدیل شدند که دیگر مبنا نیستند، لذا به اصلاحاتی همه جانبه نیاز داریم، یا به قول سهراب که از جانب سپهر حکمت دهان گشود و بر ضرورت تغییر پای فشرد و گفت "چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید" [3] چرا که انگار از خود، به دیاری دور پرت شده ایم، دیگر حتی خود را نیز نمی شناسیم.

 یک بار هم که شده "باید نشست و کلاه خود را قاضی کرد" [4] وز خود پرسید به کدام سو می رویم، با لحظه ایی واکاوی در اندیشه خود، خواهیم دید که حتی نگاه مان را نیز باید اصلاح کنیم؛ به عنوان مثال دنیای خود را به خاورمیانه عربیزه شده امروز محدود کرده ایم، و با بسیاری در رقابت و دشمنی افتادیم، در سنگلاخ سیاست هایی که از حد خود خارج، و حتی کیان مان را نیز به خطر انداخته است، گیر افتاده ایم.

 گرچه سرزمین فرهنگی – تاریخی ایران بزرگ و باستانی تا ساحل مدیترانه نیز گسترش داشته و لازم است ایران به عنوان یک کشور بزرگ و با قابلیت های خوب تاریخی و فرهنگی و اجتماعی، در آن حضور موثر داشته باشد، اما این حضور نباید ما را از خود نیز بیگانه کند، سین کیانگ و شهرهای خُتَن، کاشغر و... نیز به همان نسبت بلکه بیشتر، روزگاری بخشی از ایران بوده اند که قدم به قدم از دست داده ایم، اما فرهنگ، ادب و زبان [5] پارسی و ایرانی [6] هنوز که هنوز است در آن مناطق حضوری قوی دارد، [7]

این مردم در فلات ایران فرهنگی قرار دارند و انتظار دارند که مام میهن [8] نیز، نیم نگاهی هم به آنان، و وضع شان داشته باشد [9] و به حال و روز آنها نیز برسیم، اما سرزمین های ایران در قسمت خراسان بزرگ، ورارود، سُغد، باکتریا و... انگار به فراموشی رفته اند و چشم سیاست گذاران ما در سرزمین های عربیزه شده خاورمیانه، گم شده، و در حقیقت آنها حتی خود را هم انگار در آن سرزمین های فتنه گم کرده اند، و فریاد مظلومیت اهل کاشغر و ملک ختن را نمی شنوند و یا خود را به ناشنوایی زده اند، تسویه نژادی، فرهنگی، اجتماعی که چینی ها در این مرزهای شرقی ما راه انداخته اند، دنیا را تکان داده است، اما همه خاموش به نظاره نشسته ایم، چه آنان که داعیه اسلام دارند، چه آنان که داعیه رهبری جهان اسلام دارند، چه آنان که در همسایگی این جهنم بزرگ زندگی می کنند، چه آنان که حقوق بشر را قبله اقدامات خود دارند، وجدان های بشری تکان خورده ولی صاحبان قدرت جهانی، در جهان اسلام، سازمان های آسیایی و... همه، خاموشی مرگباری را پیشه کرده اند، این تنها غربی ها هستند که گاهی صدایی بلند می کنند و همین.

سیاست های چین در این منطقه اگرچه با هدف اعلام شده اصلاح مذهبی طرح و اجرا می گردد، لیکن نتیجه اسلام زدایی آنان در واقع فرهنگی را از بین می برد که مردم این منطقه با وام گیری از ایرانیان چه به نام اسلام، چه با تاثیر از فرهنگ زرتشتی و مانویت، و حتی فرهنگ عرفانی – ایرانی کسب کرده و قرن ها با آن زیسته اند.  

به این گزارش ترجمه شده توجه کنید، گرچه ممکن است دقیق نباشد ولی پنجره ای است به شرایط دروازه های شرقی ورود ایرانیان به  چین و ماچین :

چینی ها مسجدی در سین کیانگ را ویران و به توالت عمومی تبدیل کردند [10]

نبرد چین علیه مسلمانان سین کیانگ به مرحله جدیدی ارتقا یافت، و همانگونه که گزارشات نشان می دهد مقامات چینی مسجدی را که در سال 2018 در روستای سونتاق [11] منطقه آتوش [12] ویران کرده بودند، اکنون بر ویرانه هایش توالت عمومی ساختند.

مردم روستای سونتاق در منازل خود توالت دارند و این روستا به ندرت توریست هایی برای دیدار دارد، لذا مردم محل معتقدند که نیازی به توالت عمومی هم نبود، مقامات چینی هم بر این امر به خوبی اطلاع دارند و حتی همین توالت عمومی نیز به روی مردم باز نشده است. حقیقت تلخ اینکه چین مسلمانان ایغور را در ایالت سین کیانگ مورد هدف قرار داده و در همین راستا تاکنون 70 درصد از مساجد این ایالت را ویران کرده، و با ساخت این توالت، تنها بدین زخم ها افزوده است.

بنابراین چنین کاری اولین اقدام در این رابطه نیست. در سال 2019 چینی ها مسجد ازنا [13] را ویران، و اکنون فروشگاهی که الکل و سیگار عرضه می کند، بر ویرانه های این مسجد سر برآورده است.

بر اساس اعلام گروه پروژه حقوق بشر ایغورها، [14] مقامات شهر ختن [15] تلاش داشته اند تا یک کارخانه تولید لباس زیر را در ویرانه های مسجدی در این شهر بنا کنند. پکن طی سه سال گذشته بین 10 تا 15 هزار مسجد را در ایالت سین کیانگ ویران کرده است. [1]

گزارش گاردین که سال گذشته منتشر شد تصاویر ماهواره ایی را نشان می دهد که حرم امام عاصم [16] که در منطقه صحرایی تکلی مکان [17] قرار داشت، و از نقاط مورد توجه مسلمانان منطقه ختن نیز بود، ویران شده، چینی ها اخیرا ساختمان های اطراف این حرم و مسجد را خراب و این مکان اکنون به بیابان تبدیل شده است.

تصاویر مشابهی از شهر کارگیلیک [18] سین کیانگ نیز موجود است که در سال 2018 مسجد آن ویران شد، چینی ها به دنبال پاک کردن هویت بی همتای ایغورهای مسلمان هستند. آنها به دنبال چینی کردن [19] اسلام در این منطقه اند و تنها مطلبی که هست شرم دارند این مطلب را روشنی و بلند اعلام کنند.

در سال 2019 چین برنامه ایی پنج ساله را تحت عنوان "هدایت اسلام به سمت مسالمت آمیز شدن با سوسیالیسم" [20] اعلام کرد. دولت چین همچنین "کمپین اصلاح مسجد" را نیز در دست اجرا دارد. چین دارای 22 میلیون مسلمان است که از این تعداد 11 میلیون مسلمان ایغورند. آنها می خواهند که مسلمانان را در جامعه هان [21] که جامعه نژادی اکثریت چین است هضم نماید،  لذا پکن حاضر است به هر روشی در این ارتباط دست یازد. لذا دست نیروهای خود را برای نسل گشی ایغورها در سین کیانگ باز گذاشته است.

مقامات محلی چینی منطقه سین کیانگ یک میلیون هشتصد هزار نفر از ایغورها را در کمپ های مخصوص زندانی کرده اند، تعداد زیادی را کشته و اعضای بدن آنان را برداشته اند. به زنان ایغور تجاوز می شود، مردان آنان را عقیم می کنند، و کودکان را از والدین خود دور می کنند.

چین جنگی گسترده را علیه مسلمانان خود آغاز کرده، که فرهنگ، تاریخ، مذهب شان را هدف قرار داده، و مسلمانان ساکن در سین کیانگ نمی توانند اقدامی در راستای مقابله با این وضع داشته باشند. کاری که از مردم خارج از این ایالت تحت فشار بر می آید، ولی متاسفانه کسی کاری نمی کند. اقدامات چین باید از سوی جهان اسلام تقبیح شود، ولی آنها همه سکوت کرده اند.

عربستان سعودی که خود را رهبر خودخوانده جهان اسلام می داند، کلمه ایی علیه چین نمی گوید، ترکیه که رقیب سعودی در این ارتباط است، و خود را محق ترین رهبر مسلمانان جهان می داند و میزبان کسانی است که از ظلم چینی ها در سین کیانگ جسته اند، نیز فراریان را به پکن بازپس می دهد.

پاکستان نیز طوری وانمود می کند که حتی اطلاعی از آنچه در سین کیانگ می گذرد نمی داند. مالزی نیز می گوید که نمی تواند اعتراض کند چرا که چینی ها پاسخی به اعتراضات نمی دهند و ایران نیز در حقیقت چین را در قبال این اقدامات محق می داند، و می گوید چین با تسلط بر ایغورها به اسلام خدمت می کند.

باقی دنیا نیز شاهد بیانیه های فعالین حقوق بشر، و به تماشای کشتار مسلمانان توسط حاکمیت چین نشسته است، که دست از این اقدامات بر نمی دارد. چین توالتی ساخته و همچنان که دنیا با وجدان خود فلش تانک آنرا می زند تا جنایات چینی ها را بشوید.


 

[1] - "به شهر کاشغر [کاشگر] در آمدیم و در لحظه‌ی پا نهادن به این شهر، گویی استحاله‌ای شگرف، در من پدیدار شد. بی‌اختیار به کودکی خود، پرواز کردم و خود را، در پس کوچه‌های پشت شاهچراغ (ع) شیراز یافتم. گویی، کاشغر آشنای کودکی‌ام بود... همان کوچه‌پس‌کوچه‌های قدیمی که یادآور کوچه‌‌های "هفت‌پیچ" و "قهر و آشتی" در بافت قدیمی شهرهای ایران بود. همان خانه‌هایی که در معماری سنتی ایران، از روی سقف کوچه‌ها به هم راه داشتند...
فضای کاشغر، مرا به محله‌های سردزک، درِ شیخ و کوچه‌سارهای مدرسه تاریخی منصوریه، در شیرازِ کودکی‌ام برد... فضای کاشغر، مرا به انگشتری‌های فیروزه نشان، عقیق‌های شجری و تسبیح‌های شاه‌مقصودی بازار بین‌الحرمین... [برد]. فضا، فضای سنگلج بود... و چه افسوس، و پیش خود اندیشیدم، شاید کوچه‌ای در هرات و مرو و بلخ نیز، بدین‌گونه است و شاید، میدان ریگستان سمرقند و پیرامون مدرسه‌ی میرعرب در بخارا را نیز... و شاید لعل‌فروشی در بدخشان..." منبع

[2] - سعدی شیرازی از شعرای ایرانی است که سفرهایی به مناطق اطراف داشته و این سفر در تفکر و حکمت او انعکاس داشته است

[3] -  "چشم ها را بايد شست،    جور ديگر بايد ديد،   چترها را بايد بست،   زير باران بايد رفت،      فکر را خاطره را زير باران بايد برد،   با همه مردم شهر زير،   باران بايد رفت،   دوست را زير باران بايد ديد،   عشق را زير باران بايد جست،   هر کجا هستم٬باشم،      آسمان مال من است،    پنجره ٬‌فکر٬‌ هوا‌٬ عشق  ، زمين مال من است،    چشم ها را بايد شست،    جور ديگر بايد ديد،     چترها را بايد بست،     زير باران بايد رفت"                سهراب سپهری

[4] - جمله ایی از ادب پارسی که کنایه از قرار دادن وجدان خود به عنوان یک مشاور و قاضی است که طی آن دیگر نتوان خود را گول زد، و یا دخالت دیگران را بهانه بی عملی قرار داد.

[5] - "حدود 35 درصد لغات و کلمات زبان اویغوری از زبان فارسی به عاریت گرفته شده است،"  منبع

[6] - "سعدي شاعر بزرگ ايراني است . " گلستان"  و " بوستان " وي تاثير عميقي در افكار فلسفي ، ادبيات و هنر و اخلاق مردم اويغور گذاشته است . سعدي در" گلستان" داستاني را بيان مي كند كه كودكان اويغور درمسجد كاشغر زبان عربي را ياد مي گرفتند . سعدي در آنجا شعر خود رابه زبان عربي قرائت مي كند ، كودكان اويغوري كه با سعدي آشنا نبودند گفتند : در اينجا شعر سعدي بيشتر به زبان فارسي نوشته شده است ، اگرشما به زبان فارسي حرف بزنيد ، ما آن را مي فهميم . از اين داستان مي توان استنباط كرد كه اشعار سعدي در زمان حياتش در ميان مردم اويغور كاشغر رايج بوده است."   منبع

[7] - "محمد كاشغري دانشمند معروف اويغور درقرن 11 ميلادي در" لغت نامه بزرگ زبان تركي"  (Divan Lugat - at Turk ) ضمن تشريح واژه " تات " (Tat ) اشاره مي كند: به نظر تركها منظور از تات انساني است كه به زبان فارسي حرف مي زند . درضرب المثل آمده است : بدون تات ترك نيست و بدون سر كلاه نيست ، به معني اينكه همانگونه كه بدون سركلاه وجود ندارد . بدون فارسها هم تركها وجود نداشتند . اين ضرب‌المثل رابطه فارس ها با مليت ترك را بطور زنده بيان مي كند." منبع

[8] - motherland   - ام القری

[9] - دچار وضعی شده ایم که اخبار چنین اقداماتی را در تویتر تسلیمه نسرین (@taslimanasreen) نویسنده دگراندیش بنگلادسی باید خواند، رسانه های ما از این سو خبری ندارند و یا اگر دارند نشر نمی دهند،

[10] -     https://www.wionews.com/world/chinese-authorities-demolish-mosque-in-xinjiang-build-public-toilet-321313

[11] - Suntagh

[12] - Atush

[13] - Azna mosque به همراه مسجد دیگری به نام بستقام (Bastaggam) دو مسجد از مساجد سه گانه این منطقه بودند که در سال 2016 در راستای سیاست اعلامی مقامات چینی مبنی بر اصلاح مساجد ویران شدند

[14] - the Uighur human rights project

[15] - Hotan

[16] - Imam Asim shrine

[17] - Taklamakan

[18] - Kargilik

[19] - Sinicize

[20] - "guide Islam to be compatible with socialism"

[21] - Han

 [1] - به رغم غریب به ذهن بودن اعمال دیکتاتوری سوسیالیسم و کمونیسم، که از ایدئولوژی آنان پدید می آید اما به نظر می رسد در این آمار اغراق شده باشد.

به اشتراک بگذارید

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 مصطفی مصطفوی

پست الکترونیکی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

نظرات (10)

This comment was minimized by the moderator on the site

Kamyar Keshavarzian shared his first post. · 1tSpooSns4hormrsed ·
تاجیک های چین
دور از هموطنانشان هستند دور از وطن خود هستند ولی اصالت خود را دارند و هنوز نوروز را جشن می گیرند و شاهنامه می خوانند
تاجیک‌های چین (در چینی: Tǎjíkè Zú) گروهی از مردمی هستند که در خاک چین بسر می‌برند. آنها بیشتر در منطقه سین کیانگ‌و تاشقورقان در نزدیکی مرز تاجیکستان و قرقیزستان ساکن هستند.پژوهش ها نشان داده که آنها از تبار ایرانیان شرقی بوده و بیش از تاجیک های تاجیکستان خویشاوندی دارند.این قوم هرچند در چین تاجیک نامیده می‌شوند اما در واقع هم‌تبار با پامیری‌های تاجیکستان و افغانستان هستند. این قوم یکی از ۵۶ ملیت به رسمیت شناخته شده توسط دولت چین بشمار می‌رود و جمعیتی حدود ۵۰ هزار نفر را شامل می‌شود. این مردم هنوز به رسوم اجدادی خود پایبند هستند و اکثر جشن های ایرانی و خراسانی را جشن می گیرند و اکثر آنان فارسی را یاد دارند ولی زبان مادریشان پامیری است .
خصوصیات چهره‌ای و ظاهری تاجیک‌های چین بیشتر شبیه به مردم ایرانی‌تبار است.
دو زبان اصلی کاربردی و بومی ایشان زبان سریکالی و زبان وخی است که هردوی این زبان‌ها از گروه زبان‌های ایرانی و از شاخهٔ جنوب شرقی بشمار می‌روند. این دو زبان پامیری به احتمال زیاد ادامهٔ زبان سکایی خُتَنی یا همان سکایی میانه ‌است. در توپراق قلعه و نیز در همان شرق چین آثار و متونی از سده‌های میانه بدست آمده که به سکایی میانه یا ختنی مشهورند.
افسانه‌ای قدیمی رایج است که ورود ایشان به چین از دورهٔ ازدواج شاهنشاه ایران باستان با ملکه‌ای چینی بوده‌است. تا زمان ساسانیان نیز این منطقه جزوی از ایران بزرگ بوده و یزدگرد سوم برای جمع آوری سپاه به قصد رفتن به این منطقه را داشته که در مرو کشته میشود. گفته میشود که فرزندان یزدگرد سوم پس از تازش اعراب به این منطقه رفته و ساکن شده اند.

This comment was minimized by the moderator on the site

پارلمان کانادا رفتار چین با اقلیت اویغور را «نسل کشی» اعلام کرد
نگارش از یورونیوز فارسی • به روز شده در: ۲۳/۰۲/۲۰۲۱ - ۰۹:۱۲
نمایندگان پارلمان کانادا روز دوشنبه با تصویب طرحی، رفتار چین با اقلیت اویغور ساکن ایالت سین کیانگ را «نسل کشی» اعلام کردند. این مصوبه خشم چین را در پی داشت و پکن در مقابل، اقدام اوتاوا را «یک تحریک مخرب» توصیف کرد.
گروه‌های مدافع حقوق بر این باورند که دست‌کم یک میلیون نفر از جمعیت اویغور و دیگر اقلیت‌های مسلمان چین، در اردوگاه‌هایی در شمال غرب این کشور زندانی شده‌اند. چین همچنین متهم است که در این اردوگاهها اقدام به عقیم سازی زنان و تحمیل کار اجباری کرده است.
نمایندگان مجلس عوام کانادا به اتفاق آراء به طرحی رای دادند که نه تنها رفتار پکن با این اقلیت را نسل کشی می‌خواند بلکه از دولت جاستین ترودو می‌خواست تا این موضوع را رسما تایید کند.
آنها همچنین در چهارچوب این طرح خواستار تغییر مکان برگزاری بازی‌های المپیک زمستانی سال ۲۰۲۲ از چین به کشوری دیگر، در صورت ادامه این «نسل کشی» شدند. قرار است این بازی‌ها طی روزهای ۴ تا ۲۰ فوریه ۲۰۲۲ میلادی به میزبانی پکن برگزار شود.
پیش از این نیز ایالات متحده آمریکا، رفتار چین در قبال اقلیت اویغور را «نسل کشی» توصیف کرده بود. مایک پمپئو، وزیر خارجه دولت ترامپ در ژانویه گذشته آنچه در استان سین کیانگ می‌گذرد را «تلاش سیستماتیک برای از بین بردن اویغورها» خواند.
احیای الفبا و خط مغولی؛ تلاش اولان باتور برای مقابله با تسلط فرهنگی چین
وزیر خارجه آمریکا سیاست چین در قبال مسلمانان را «نسل کشی» و «جنایت علیه بشریت» خواند
طرح پارلمان کانادا در حالی به تصویب رسیده که جمعه گذشته نیز جاستین ترودو، نخست‌وزیر این کشور اعلام کرده بود گزارش‌های تامل برانگیزی را درباره سوء رفتارها در استان سین کیانگ دریافت کرده است.
او همچنین در جریان نشست جی ۷ اعلام کرد که در حال رایزنی با متحدان بین‌المللی کانادا در موضوع استفاده از برچسب «نسل کشی» برای توصیف رفتار دولت چین در استان سین کیانگ است.
چین در آخرین واکنش‌ها، سخنان اخیر آقای ترودو را «شرم آور» خواند و گفت: «تلاش کانادا برای مهار توسعۀ چین از طریق تصویب طرحی با موضوع سین کیانگ به نتیجه نخواهد رسید.»
انتقادات حقوق بشری به چین در حالی در شمال آمریکا رو به افزایش است که جو بایدن، رئیس جمهور جدید ایالات متحده نیز قصد دارد با تقویت اتحادهای منطقه‌ای، فشارها بر پکن را همچنان حفظ کند.

This comment was minimized by the moderator on the site

اظهارات دیاکو حسینی مدیر مطالعات جهانی دفتر استراتژیک ریاست جمهوری با عنوان "ما و مسیله ایغورها" ۲۰- ۵ -۱۳۹۹
دیاکو حسینی مدیر برنامه مطالعات جهانی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری با درج یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: آنها انتظار دارند همان‌گونه که ایران از شیعیان و یا مسلمانان در سایر کشورها و در رأس آنها فلسطین حمایت می‌کند، به حمایت از مسلمانان ایغور در برابر سرکوب چین نیز برخیزد. تعهد جمهوری اسلامی ایران به دفاع از حقوق مستضعفان از اصول قانون اساسی بویژه اصل ۱۵۴ برمی خیزد که تصریح می‌کند: «جمهوری اسلامی ایران... در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر، از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند.»
رویه عمل جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مستضعفین در دهه‌های اخیر حاکی از وجود یک الگوی نانوشته است که نشان می‌دهد تنها در صورت وجود شرایط معینی، خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملت‌ها کنار گذاشته شده و از مبارزه مستضعفین در برابر مستکبرین حمایت کرده است. نمونه‌های لبنان در میانه دهه ۱۳۶۰، بوسنی و هرزگوین در دهه بعد و همین‌طور فلسطین از ابتدای انقلاب اسلامی تا امروز، یمن، عراق و افغانستان این الگو را آشکار می‌کند. جمهوری اسلامی ایران تنها زمانی وارد مداخله فعال شده که اولاً، دولت مستقر بشدت ضعیف شده و فروپاشیده و یا اساساً دولتی در دفاع از حقوق مستضعفین وجود ندارد. ثانیاً، امکان رسیدگی به حقوق این مردم از سایر راه‌های قانونی بین‌المللی وجود نداشته باشد و ثالثاً، جمهوری اسلامی ایران فاقد رابطه دوستانه با دولتی باشد که قادر به حل مسأله و حمایت از حقوق مستضعفان است. در غیراین‌صورت، ایران ترجیح داده که از دخالت در امور داخلی کشوری که هنوز یک دولت حاکم و مسلط بر اوضاع دارد، یا امید به مداخلات مشروع از سوی نهادهای بین‌المللی به منظور بهبود اوضاع از میان نرفته و در نهایت، مناسبات دوستانه با دولت مستقر به نحوی است که امکان رایزنی و مشورت‌های کافی و مناسب را فراهم می‌آورد، امتناع کند.
در سال‌های اخیر، مبنای موضع‌گیری مداخله‌جویانه ایران در بحران روهینگیا، فقدان حق تابعیت برای مسلمانان روهینگیا از سوی دولت میانمار بود. این مسلمانان در عمل حتی شهروند آن کشور شمرده نمی‌شوند، بنابراین می‌توان آنها را اقلیتی بدون دولت و نیروی دفاعی در نظر گرفت. با این حال، حساسیت جهانی به این نقض گسترده حقوق انسانی که با فشارهای بین‌المللی و صدور قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۷ دی ۹۸ به حداکثر رسید، ضرورت مداخله بیشتر ایران را از میان برد. ایران در مناقشه کشمیر نیز حتی‌المقدور از مداخله در آن خودداری کرده و تنها اوج گرفتن کشمکش بویژه بعد از تصمیم سال گذشته پارلمان هند،،،،
لغو خودمختاری منطقه جامو و کشمیر و حوادث خشونت‌بار متعاقب آن، ایران را ناچار از موضع‌گیری کرد. حتی در این زمان هم ایران تلاش کرد که از مسیرهای دیپلماتیک، دولت هند را از اقدامات خشونت‌آمیز پرهیز دهد و همین لفاظی‌های انتقادی هم مدت زیادی ادامه پیدا نکرد. این همان روشی است که ایران در رابطه با مسلمانان چچن با روسیه نیز در پیش گرفته است. آنچه درباره حمایت ایران از شیعیان در بحرین و یا استان شرقی عربستان سعودی گفته می‌شود، غالباً اتهام‌هایی بی‌اساس یا بشدت اغراق‌آمیزند. شیعیان بحرین مناسباتی تاریخی و طبیعی با ایران دارند و به همان اندازه طبیعی از مجاورت جغرافیایی و روابط طولانی تاریخی از ایران تأثیر می‌پذیرند. هرچند که بعد از خیزش مردمی در بهمن ۸۹ در این کشور و بلافاصله سرکوب گسترده تحت حمایت عربستان سعودی همراه با سکوت ایالات متحده و نهادهای بین‌المللی، جمهوری اسلامی ایران انتقاد لفظی از حکومت بحرین را افزایش داد اما این رفتار از سوی ایران نه تنها دوره بسیار کوتاهی را دربرگرفت بلکه به رویه غالب ایران در برخورد با حکومت اقلیت بر اکثریت در بحرین آسیب نزده است.
به همین ترتیب، هیچ شاهد معتبری وجود ندارد که ایران فعالانه در امور داخلی عربستان سعودی و در حمایت از شیعیان آن علیه حکومت سعودی مداخله می‌کند؛ هرچند که غلیان احساسات تعدادی از مردم همزمان با اعدام شیخ نمر، روحانی معترض شیعه، موقتاً به بالا گرفتن اعتراضات ایران و در نهایت واکنش افراطی در به آتش کشیدن سفارت عربستان سعودی و کنسولگری آن در مشهد منجر شد. اصول سه‌گانه فوق، حتی در سوریه نیز مورد استفاده قرار گرفت و به پایه پیشنهاد ایران برای برگزاری انتخابات آزاد تبدیل شد؛ البته تا قبل از آنکه مداخلات خارجی، اعتراضات سوریه را به یک نبرد ژئوپولیتیکی در براندازی زورگویانه دولت سوریه تبدیل کند. این دستورالعمل سیاسی، راه حل ایران برای خاتمه دادن به جنگ سوریه در جریان مذاکرات آستانه نیز بوده است. با در نظر گرفتن این اصول، روشن است که چرا ایران از طرف‌های تحت ظلم در یمن، فلسطین و لبنان که در معرض فقدان دولت‌های قدرتمند بوده و یا بی‌بهره از حمایت سازمان‌های بین‌المللی در احقاق حقوق مستضعفان هستند، حمایت می‌کند.
تا جایی که به مسلمانان ایغور و رفتار دولت چین با آنها مربوط می‌شود، این سه شرط برای ضروری بودن مداخله ایران وجود ندارد. دولت چین تسلط کامل بر استان سین کیانگ دارد و به نظر می‌رسد که نسبت به نظارت‌های بین‌المللی به آنچه در این استان می‌گذرد، بی تفاوت نیست. به علاوه، دولت چین رابطه دوستانه‌ای با ایران دارد و ایران می‌تواند بدون هیاهوی رسانه‌ای، نگرانی‌های خود را به پکن
انتقال دهد. تحت این شرایط در حالی که راه‌های بهتری برای ابراز نگرانی ایران وجود دارد، اعلام عمومی اعتراض به برخی رفتارهای گزارش شده دولت چین، هیچ کمکی به اقلیتی که شاید تحت ستم باشد، نمی‌کند. در همین حال، هیچ کدام از گزارش‌هایی که در تکیه به منابع امریکایی گاهی به شکل مبالغه‌آمیزی از نوعی نسل‌کشی در استان سین کیانگ خبر می‌دهند، قابل اعتماد نیست.
ایالات متحده در حالی که جنگ سرد تازه‌ای را با چین آغاز کرده، انگیزه بالایی به منظور تحریف و بزرگنمایی اطلاعات نادرست علیه آن کشور دارد. استان سین کیانگ با اشغال یک ششم مساحت چین، ۲۵ درصد از منابع ذغال سنگ و نزدیک به ۴۰ درصد از منابع نفت و گاز این کشور را در خود جای داده و پل ارتباطی چین به خشکی‌های اوراسیاست. بدون سین کیانگ، چین عمدتاً به یک قدرت پرچالش در آسیای دریایی محدود خواهد ماند و باید ایده‌های بلندپروازانه مانند جاده ابریشم جدید از مسیر آسیای مرکزی را برای همیشه کنار بگذارد. این مسأله تأثیر مستقیم و هنگفتی بر چشم‌انداز بازخیزی چین که در سال‌های اخیر همه چشم‌ها را به خود خیره کرده، خواهد داشت. تلاش امریکا برای بی ثبات کردن سین کیانگ، یک روش فریبنده برای اخلال در داستان ظهور چین است. جمعیت ۱۱ میلیونی ایغورها در سین کیانگ که خود را به لحاظ دینی و نژادی از اکثریت قوم‌ هان در سرزمین اصلی چین جدا می‌دانند، در گذشته گاهی راه استقلال خود را در استفاده از ابزارهای خشونت‌آمیز دیده‌اند. جنبش استقلال ترکستان شرقی که زمانی تحت حمایت اتحاد شوروی قرار داشت، امروز یک دولت در تبعید در واشنگتن تشکیل داده و مخفیانه از سوی تعدادی از دولت‌های غربی نیز حمایت می‌شود. این جنبش که مهمترین تکیه گاه فراگیر برای آرمان‌های جدایی‌طلبانه ایغورهاست، در شاخه نظامی خود یک سازمان افراطی با عنوان جنبش اسلامی ترکستان شرقی را تشکیل داد که بعد از چندین عملیات تروریستی سرانجام در سال ۲۰۰۲ از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد و کشورهای مختلف در لیست گروه‌های تروریستی قرار گرفت.
این سازمان بعدها همچنان در افغانستان و سوریه نیز در کنار افراطی ترین گروه‌های تکفیری فعالیت داشته است. با وجود این، دولت چین بخوبی نسبت به این حساسیت و راه‌هایی که امنیت پایدار را به این استان بازمی‌گرداند، واقف است. یک سال پس از آشوب‌های این استان در سال ۲۰۰۹ که به کشته شدن بیش از ۲۰۰ نفر منجر شد، هو جین تائو رئیس جمهوری وقت چین در جریان دیدار از آن استان، راه اساسی برای حل مسأله سین کیانگ را توسعه آن دانست. از آن زمان وضعیت اقتصادی در سین کیانگ به میزان قابل توجهی بهبود یافته است.
تولید ناخالص داخلی این استان به بیش از دو برابر و میانگین
تولید ناخالص داخلی این استان به بیش از دو برابر و میانگین سرانه درآمد در نواحی شهری و روستایی سالانه ۶/۷ درصد افزایش داشته است. امروز می‌دانیم که تبلیغات غرب پیرامون آنچه گاهی «اردوگاه‌های کار اجباری» نامیده شده درست نیست. بر اساس جزئیات کتاب سفیدی که دفتر شورای اطلاعات جمهوری خلق چین در مرداد سال گذشته منتشر کرد، وظیفه اصلی این مراکز که در سراسر سین کیانگ پراکنده هستند، آموزش زبان، قوانین چین و مهارت‌هایی است که هر فرد برای بهره‌مندی از حقوق شهروندی چین و مشارکت در فرصت‌های اقتصادی باید از آن برخوردار باشد. از دیدگاه دولت چین، فقر و نقصان در مهارت‌های زبانی و آشنایی با قوانین جاری، از مهمترین دلایل گرایش جوانان ایغور به گروه‌های افراطی است و این مراکز به آنها کمک می‌کند که این مشکلات را پشت سر بگذارند.
هیچ کدام از اینها ثابت نمی‌کنند که احتمالاً هیچ گونه ظلم یا نقض حقوق انسانی در سین کیانگ صورت نمی‌گیرد اما تا زمانی که تحقیقات مستقل و قابل اتکایی وجود نداشته باشد، گزارش‌های غربی که اغلب با انگیزه‌های سیاسی همراه است، نمی‌تواند معیار خوبی برای تشخیص واقعیت در سین کیانگ باشد. همین تفاوت عمده، سرچشمه رفتار متفاوت ایران با مسأله ایغورها از یک طرف و مستضعفان تحت ستم در یمن، فلسطین و لبنان از طرف دیگر است. 1399/5/20

This comment was minimized by the moderator on the site

مایک پمپئو عملکرد جمهوری خلق چین علیه اویغورها را در طبقه «نسل‌کشی» و «جرائم علیه بشریت» قرار داد
۰۱ بهمن ۱۳۹۹
وزیر خارجه ایالات متحده، با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد اقدامات جمهوری خلق چین علیه اقلیت مسلمان اویغور در شین‌ژیانگ در طبقه‌بندی «نسل کشی» و «جنایات علیه بشریت» قرار می‌گیرد. وزیر خارجه آمریکا در این بیانیه که روز سه‌شنبه ۳۰ دی منتشر شده است، گفت: «ایالات متحده به شکلی خستگی‌ناپذیر برای روشن کردن آن‌چه حزب کمونیست چین و شی جین ‌پینگ، دبیرکل آن، می‌خواهند از راه مخفی‌کاری، پروپاگاندا، و انحراف پنهان کنند، انجام داده است.» مایک پمپئو افزود: «جنایات پکن در شین ژیانگ به منزله توهینی آشکار و شدید به اویغورها، مردم چین، و مردم متمدن در همه جا است. ما سکوت نخواهیم کرد.» وزیر خارجه ایالات متحده در ادامه گفت: «اگر به حزب کمونیست چین اجازه داده شود که علیه مردم خودش دست به نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت بزند، تصور کنید که در آینده‌ای نه چندان دور، جسارت انجام چه کارهایی علیه جهان آزاد را پیدا خواهد کرد.»

This comment was minimized by the moderator on the site

اذعان چین به تداوم فشار و نگهداری اویغورها در اردوگاه‌های کار اجباری
Posted: 22 Dec 2020 07:28 AM PST
یک مقام دولتی چین به صورت تلویحی بر ادامه فشار بر مسلمانان اویغور و نگهداری آنها در اردوگاه‌های کار اجباری تاکید کرد.
به گزارش سنی‌آنلاین به نقل از آناتولی، «شو گویش‌یانگ»، معاون مدیر روابط عمومی حزب کمونیست چین در استان سین‌کیانگ (تُرکستان شرقی)، در مصاحبه با خبرگزاری آسوشیتدپرس از تداوم فشار بر مسلمانان اویغور و نگهداری آنان در اردوگاههای کار اجباری خبر داد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر امکان کاهش اقدامات امنیتی و فشار علیه مردم اویغور در این منطقه گفت: در حال حاضر نمی‌توانیم بی‌تفاوت بمانیم زیرا تهدیدها هنوز هم وجود دارد.
گویش‌یانگ تصریح کرد: ما باید در مورد موضوعات مختلف از جمله کمکهای اجتماعی و زمینه‌هایی که موجب تروریسم و ​​افراط گرایی می‌شود، بیشتر فکر کنیم.
وی با انکار کار اجباری تُرک‌های اویغور در منطقه تُرکستان شرقی، گفت: از سال ۲۰۱۴ حدود ۱۱۷ هزار نفر تحت برنامه‌های آموزشی به سایر مناطق چین انتقال یافته‌اند.
چین سال‌هاست که با اتهام انتقال بیش از یک میلیون نفر از مسلمانان اویغور به اردوگاههای کار اجباری مواجه است. اخیرا نیز گزارشی مبنی بر کار اجباری آنان و سایر اقلیت‌ها در مزارع پنبه توسط یکی از اعضای بنیاد یادبود قربانیان کمونیسم منتشر شد.
گفتنی‌ست بیش از یک میلیون مسلمان اویغور به بهانه «افراط‌‌گرایی دینی» در اردوگاه‌های بازپروری اجباری دولت چین نگهداری می‌شوند و دولت چین همواره درخواست‌ نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد، حقوق بشر و سازمان ملل متحد را برای سفر به منطقه و بررسی شرایط مسلمانان اویغور از نزدیک رد کرده است.
نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشر ادعاهای دولت چین مبنی بر «مقابله با تروریسم» در توجیه راه‌اندازی اردوگاه‌های بازپروری را رد کرده و سیاست مذکور را در راستای نسل‌کشی اویغورها می‌دانند./ سنی آنلاین

This comment was minimized by the moderator on the site

بیش از ٧٠٠٠ اویغور در سوریه و در گروه تکفیری هیئت تحریرالشام (جبهه النصره سابق) حضور فعال داشتند و همچنان هم دارن، حتی یک شاخه جداگانه به اسم حزب اسلامی ترکستان شرقی هم دارن و علاوه بر اون فیلم های متعددیاز ضرب و شتم اسرای ایرانی توسط اویغور ها در سوریه وجود داره!
توقع دارین ایران به خاطر این اویغور های وهابی مذهب خودش رو به یه دردسر جدید بندازه؟...

This comment was minimized by the moderator on the site

دوست خوبم ابراهیم، ممنون از کامنت شما، اما در پاسخ باید گفت ایغورها مردمی در کنارهای حوزه تمدنی سرزمین ایران هستند و تاثیر گرفته از فرهنگ پارسی اند، سرزمینی که سعدی ما بدانجا سفر داشته و آنها سعدی و... را می شناسند، اینان تحت سیستم مارکسیسم و کمونیسم چین در حال تبدیل و تغییر فرهنگی اند، به غیر از این به لحاظ حقوق بشری هم که شده در حد کشورهای درجه سوم جهانی هم که شده، باید در این رابطه واکنش نشان دهیم، وقتی مظلومیت ملت ها باعث می شود که کشور خود را در معرض جنگ با اسراییل قرار می دهیم، در این سو هم باید کاری کرد، اگر بنا باشد به خاطر جذب مردمی به داعش و... بخواهیم تمام یک ملت را تنبیه کرد ملل زیادی باید توسط ایران تنبیه شوند، مثل مردم فلسطین که در عقاید مذهبی بیشترین دوری را از مردم ایران دارند، بسیاری از آنان در کنار صدام علیه ما هشت سال جنگیدند، مردم پاکستان، یمن، افغانستان، قفقاز، حتی پارس زبانان تاجیک و... از این قبیل اند، این ها دلیل نمی شود، که ما انسانیت خود را فراموش کنیم، ایغورها ظاهرا در حد میلیونی به اردوگاه های خاص اجباری اعزام می شوند، و خانواده های شان از هم جدا می افتند و... فجایعی از آنجا گزارش می شود که اشک را بر چشم انسان جاری می کند، در عین حال رادیکالیسم نشان از ظلم است و ظلم دیده ها به ظلم پناه می برند، اکثر قاتلین خود قربانیان جنایت هستند، قبلا مطلبی تحت عنوان "انسداد، و روند تبدیل تحول خواهان به تروریست" در این خصوص نوشته ام،

This comment was minimized by the moderator on the site

دولت چین و ایغورهای سنجان
وئِر کای‌شی درباره فشارهای پکن بر ایغورهای چین در این برنامه "به عبارت دیگر"
ایغورهای چین اقلیت مسلمانی هستند که بنا به گزارش‌ها در سالهای اخیر از طرف حکومت کمونیستی چین بشدت تحت فشار بوده و برخی از آنها حتی به اردوگاههای آموزش اجباری فرستاده شده‌‌اند. وئِر کای‌شی یک ناراضی سیاسی تبعیدی در تایوان که اصلیت ایغور دارد در گفت‌و‌گو با استیون سَکِر از بخش جهانی بی‌بی‌سی می‌گوید که ترکیه شاید تنها کشور مسلمانی باشد که از این اقلیت مسلمان دفاع کرده است و «سیاست ارتباط با چین که دنیا در سی سال گذشته دنبال کرده جهان رو تغییر داده نه چین رو» .

This comment was minimized by the moderator on the site

پمپئو: خامنه‌ای رفتار وحشتناک چین با مسلمانان اویغور را محکوم کند نظرها
نگارش از یورونیوز فارسی • به روز شده در: ۰۳/۰۹/۲۰۲۰ - ۰۹:۲۵
مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا در واکنش به اظهارات تازه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از او خواست به جای انتقاد از امارات، به بدرفتاری حکومت چین با اقلیت مسلمان اویغور واکنش نشان دهد. علی خامنه‌ای روز سه‌شنبه امارات را به دلیل برقرار کردن روابط دیپلماتیک با اسرائیل به «خیانت به اسلام» متهم کرده بود.

مایک پمپئو در حساب رسمی توییتر خود نوشت: «جهان باید ایدئولوژی نفرت‌پراکن خامنه‌ای را رد و محکوم کند. فرزندان ابراهیم شامل مسلمانان، مسیحیان و یهودیان از پروژه صلح به وجد آمده‌اند در حالی که خامنه‌ای خواستار خشونت بیشتر شده است.» وزیر خارجه آمریکا با پشتیبانی مجدد از توافق اسرائیل و امارات خطاب به رهبر جمهوری اسلامی گفت: «اگر دنبال کسانی می‌گردی که به اسلام خیانت می‌کنند، چین به دنبال نابودی اویغورها است. با اشتیاق منتظر انتقاد علنی‌ات درباره رفتار وحشتناک حزب کمونیست چین با مسلمان‌ها هستم.»

This comment was minimized by the moderator on the site

سازمان های حقوق بشری می‌گویند دولت چین نزدیک به یک میلیون نفر از مسلمانان تبعه این کشور را پس از بازداشت به اردوگاه‌های کار اجباری منتقل و آن‌ها را مجبور به ترک سبک زندگی سنتی خود کرده است.

بنا بر این گزارش‌ها، بازداشت شدگان در چارچوب این طرح به خوردن گوشت خوک و نوشیدنی‌های الکلی مجبور شده و وادار می‌شوند در اردوگاه‌های بازپروری به کار اجباری بپردازند.

ماه گذشته فیلمی منتشر شد که ماموران پلیس چین را در حال سوار کردن ردیف‌های متعدد افراد دستبند زده شده به یک قطار نشان می داد. منتقدان می‌گویند این تصاویر یادآور اعزام یهودیان به اردوگاه‌های کار اجباری توسط حکومت آلمان نازی است.

چین اتهامات درباره بدرفتاری با اقلیت اویغور را رد می‌کند و می‌گوید مسلمانان اویغور از وضعیت خود رضایت دارند.

ایران روابطی نزدیک با چین دارد و مقامات رسمی جمهوری اسلامی عموما درباره اتهامات بدرفتاری دولت چین با اقلیت مسلمان اویغور سکوت کرده‌اند.

آمریکا مدتی پیش شماری از مقامات بلندپایه چین را به اتهام سرکوب مذهبی و بازداشت گسترده مسلمانان اویغور تحت تحریم قرار داد.

There are no comments posted here yet

نظر خود را اضافه کنید.

  1. Posting comment as a guest. Sign up or login to your account.
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location
عبارت تصویر زیر را بازنویسی کنید. واضح نیست؟

دیدگاه

ارتباطات انسانی شاید از بهترین شاخص های انسانیت ما انسان هاست، که تبلور آن در رویارویی تفکر و تبادل احساسات با دیگران حاصل می شود، امروزه فن آوری های جدید به کمک انسان آمده و شرایطی را فراهم نموده اند که بتوان به طور سریع و وسیع با هم در ارتباط باشیم، نوشته هایم در این سایت، سیاه مشق هایی است که در کلنجار با دل، به نوشته در آمده و لزوما درست و یا نادرست نیست.

کامنت ها

پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان بامداد شنبه در ادا...
در مقالات جوملا شنبه, 06 مارس 2021 19:49
سعید حجاریان @Saeedhajjarian · 20h آبراهام لینکلن: "کسانی که ...
در مقالات جوملا شنبه, 06 مارس 2021 16:27